Şu anda çevrimdışısınız; İnternet'in yeniden bağlanması bekleniyor

Internet Explorer veya Windows'a güncelleştirme yükledikten sonraki sorunlar

Support for Windows XP has ended

Microsoft ended support for Windows XP on April 8, 2014. This change has affected your software updates and security options. Learn what this means for you and how to stay protected.

GİRİŞ
Bu makalede, aşağıdaki öğelerden herhangi birini yükledikten sonra ortaya çıkabilen bilinen bazı sorunları açıklanmaktadır:
316059 MS02-005: 11 Şubat 2002, Internet Explorer için Toplu Düzeltme Eki (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
319182 MS02-015: 28 Mart 2002, Internet Explorer için Toplu Düzeltme Eki
321232 MS02-023: 15 Mayıs 2002, Internet Explorer için Toplu Düzeltme Eki
323759 MS02-047: 22 Ağustos 2002, Internet Explorer için Toplu Düzeltme Eki
328970 MS02-066: Kasım 2002, Internet Explorer için toplu düzeltme eki (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
324929 MS02-068: Aralık 2002, Internet Explorer için Toplu Düzeltme Eki
810847 MS03-004: Şubat 2003, Internet Explorer için Toplu Düzeltme Eki (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
813489 MS03-015: Nisan 2003, Internet Explorer için Toplu Düzeltme Eki
818529 MS03-020: Haziran 2003, Internet Explorer için Toplu Düzeltme Eki
330994 MS03-014: Nisan 2003, Outlook Express için Toplu Düzeltme Eki
822925 MS03-032: Ağustos 2003, Internet Explorer için Toplu Düzeltme Eki
828750 MS03-040: Ekim 2003, Internet Explorer için Toplu Düzeltme Eki
824145 MS03-048: Internet Explorer için Kasım 2003 Toplu Güvenlik Güncelleştirmesi
832894 MS04-004: Internet Explorer için Toplu Güvenlik Güncelleştirmesi
Windows 2000 Service Pack 4 (Internet Explorer 5.01 Service Pack 4'ü içerir)
Windows 2000 Service Pack 3 (Internet Explorer 5.01 Service Pack 3'ü içerir)
Windows XP Service Pack 1 (Internet Explorer 6 Service Pack 1'i içerir)
Daha fazla bilgi
"Giriş" bölümünde listelenen güncelleştirmelerden herhangi birini yükledikten sonra aşağıdaki sorunlar oluşabilir:
 • MS04-004 Internet Explorer için Toplu Güvenlik Güncelleştirmesi (832894) yüklendikten sonra; aşağıdaki URL sözdizimi Internet Explorer'da veya Windows Gezgini'nde desteklenmez:
  http(s)://<kullanıcıadı>:<parola>@<sunucu>/<kaynak>.<uzn>
  Ek bilgi için, Microsoft Knowledge Base'deki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
  834489 Internet Explorer'ın HTTP ve HTTPS URL'lerinde kullanıcı bilgilerini işleme biçiminde varsayılan davranışını değiştiren bir güvenlik güncelleştirmesi yüklenebilir
 • Bir HTTPS Web sayfasındaki formu kullanarak SSL ile güvenliği sağlanmış bir Web sitesine kullanıcı adı ve parolanızı gönderdiğinizde, HTTP 500 (İç sunucu hatası) Web sayfası alabilirsiniz. Bu sorun, MS04-004 güvenlik güncelleştirmesini (832894) yükledikten sonra oluşur. Ek bilgi için, Microsoft Knowledge Base'deki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
  831167 Bir Web sitesinde oturum açamıyor veya bir Internet işlemini tamamlayamıyorsunuz ya da bir HTTP 500 (Dahili Sunucu Hatası) Web sayfası görüntüleniyor
 • Microsoft Knowledge Base makalesi 329802'de anlatılan düzeltmeyi yüklediyseniz, MS03-004: Şubat 2003, Internet Explorer için Toplu Güncelleştirme'yi (810847) yükledikten sonra, 329802 ve 813951 numaralı Microsoft Knowledge Base makalelerinde açıklanan belirtiler yeniden ortaya çıkabilir. Bu sorunu çözmek için, 813951 kritik güncelleştirmesini yükleyin.Bu güncelleştirme hakkında ek bilgi için, Microsoft Knowledge Base'deki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
  813951 MSN e-posta hesabınıza erişemiyor veya çeşitli programlarda bir Web sitesiyle kimlik doğrulama yapamıyorsunuz
 • Köprü Metni Biçimlendirme Dili (HTML) kullanan bir Yardım dosyasını açtığınızda, daha önce çalışan bağlantılarda aşağıdaki sorunlardan bazılarıyla karşılaşabilirsiniz:
  • Bazı bağlantılar görünmez.
  • Bazı bağlantılar ortasında nokta bulunan küçük bir kutu halinde görünür.
  • Bazı bağlantılar Yardım konusunu bulamaz.
  Bu sorun hakkında ek bilgi için, Microsoft Knowledge Base'deki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
  811630 window.showHelp( ) Yöntemiyle Çalıştırıldığında İşlevselliği Sınırlamaya Yönelik HTML Yardımı Güncelleştirmesi
 • Internet Explorer'da document.domain özelliğini kullanarak, ShowModalDialog veya ShowModelessDialog komut dosyası yöntemini çağıran bir Web sayfasını açtığınızda, Web sayfası doğru çalışmayabilir veya komut dosyası hatası alabilirsiniz. Bu sorunu çözmek için Web sitesinin yöneticisine veya içerik geliştiricisine başvurun. HTML e-posta iletilerinde çerçeveleri etkili şekilde devre dışı bırakma konusunda ek bilgi için, Microsoft Knowledge Base'deki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
  814458 HTML iletişim kutusu penceresi düzgün çalışmıyor veya komut dosyası hata iletisi alıyorsunuz (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
  Bu yeni davranış tasarım gereğidir. Bu davranış, bir HTML e-posta iletisinin otomatik olarak yeni bir pencere açmasını veya bir program dosyasını karşıdan yüklemeye başlamasını olanaksız kılar.

  Not Tasarım gereği, Internet Explorer çerçeveleri destekler. Bu nedenle, Yasak Siteler bölgesinde çerçeveler devre dışı bırakılırsa, bir HTML belgesinin NOFRAMES etiketi, öğesi veya nesnesi içinde bulunan metinler görüntülenmez. Bu durum, Yasak Siteler bölgesindeki bir çerçeve kümeli Web sayfasının boş olarak görüntülenmesine neden olabilir.
 • Internet Explorer'da Zengin Metin Biçimi (.rtf), Microsoft Excel virgülle ayrılmış değer (.csv), WinZIP (.zip) veya Etiketli Görüntü Dosya Biçimi (.tiff) dosyaları gibi bazı dosya türlerini açamayabilirsiniz. Internet Explorer bir Dosya Yükleme iletişim kutusu görüntüleyebilir ve düğmesi (Internet Explorer 6) veya Bu programı geçerli konumundan çalıştır seçeneği (Internet Explorer 5.x) kullanılabilir durumda olmayabilir. Bu davranış, sunucudan dönen üstbilgide belirtilen içerik türü ile Content-Disposition üstbilgisinde belirtilen dosya adı eşleşmezse ortaya çıkabilir. Bu sorun ilk kez Internet Explorer 6 Service Pack 1'de düzeltilmiştir.Dosya açma konusunda ek bilgi için, Microsoft Knowledge Base'deki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
  318761 .rtf veya .csv dosyalarına göz atarken veya yeniden yönlendirme yaptığınızda iletişim kutusundaki Aç düğmesi devre dışı (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
  Internet Explorer'ı güncelleştirdikten sonra TIFF dosyalarını açma konusunda ek bilgi için, Microsoft Knowledge Base'deki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
  319829 Internet Explorer'da Etiketli Görüntü Dosya Biçimi (TIFF) dosyası açılamıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
 • Sunucu adı, Etki Alanı Ad Sistemi (DNS) tarafından desteklenmeyen karakterler içeriyorsa, ASP sayfalarındaki tanımlama bilgileri engellenir. Örneğin, sunucu adında alt çizgi karakterlerini (_) kullanamazsınız. Bu davranış tasarımdan kaynaklanır.
 • Outlook 2000 veya Outlook 2002'deki Bul bölmesindeki ve Düzenle bölmesindeki yazı tipi Times New Roman olarak değişir ve yazı tipi boyutu artar.
 • Microsoft FrontPage, Önizleme sekmesinde Web sayfalarını düzgün görüntülemeyebilir. Sayfa normal görünümde ve tarayıcının Önizleme komutu kullanıldığında düzgün görüntülenebilir. Bu davranış tema kullanan basamaklı stil sayfası (CSS) kullanırsanız ortaya çıkabilir. Bu sorun Internet Explorer 6 SP1'de ve MSO2-047: 22 Ağustos 2002, Internet Explorer için Toplu Düzeltme Eki (323759) veya daha yenilerinde düzeltilmiştir. Ek bilgi için, Microsoft Knowledge Base'deki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
  323759 MS02-047: 22 Ağustos 2002, Internet Explorer için Toplu Düzeltme Eki
 • İngilizce dışında bir bölge için Internet Explorer MultiLanguage Menus and Dialogs (Çok Dilde Menü ve İletişim Kutuları) paketini kullanırsanız, Internet Explorer'daki bazı menü ve iletişim kutusu öğeleri İngilizce'ye dönebilir. Örneğin, Internet Explorer'da Belge görünümündeki bir kısayol menüsünde bulunan öğeler İngilizce'ye dönebilir. Bu sorun hakkında ek bilgi için, Microsoft Knowledge Base'deki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
  323916 Internet Explorer için çok dilde menü ve iletişim kutuları MS02-023 (veya MS02-015) toplu düzeltme ekiyle çalışmıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
 • Bir Microsoft Excel çalışma sayfasında veya Microsoft Works belgesinde bir SSL köprüsünü tıklatırsanız, aşağıdaki hata iletisini alabilirsiniz:
  Sunucu bulunamıyor - sayfa görüntülenemiyor
  Bu sorun Internet Explorer 6 SP1'de ve MSO2-047: 22 Ağustos 2002, Internet Explorer için Toplu Düzeltme Eki (323759) veya daha yenilerinde düzeltilmiştir. Ek bilgi için, Microsoft Knowledge Base'deki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
  323759 MS02-047: 22 Ağustos 2002, Internet Explorer için Toplu Düzeltme Eki
 • Bir Web sayfasından Windows Terminal Hizmetleri tabanlı bir bilgisayara bağlanmaya çalışırken bir komut dosyası hata iletisi alırsınız veya boş bir sayfa görürsünüz.Ek bilgi için, Microsoft Knowledge Base'deki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
  328002 Terminal Hizmetleri'ne Web sayfasından bağlanamıyorsunuz (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
 • Yalnızca temel kimlik doğrulama kullanan üçüncü taraf bir proxy ürünü kullanıyorsanız, Windows XP veya Internet Explorer 6 için Service Pack 1'i yükledikten sonra Internet'e bağlanamayabilirsiniz. Ek bilgi için, Microsoft Knowledge Base'deki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
  331906 Microsoft güncelleştirmelerini yükledikten sonra Internet'e bağlanamıyorsunuz (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
 • Windows XP Yardım ve Destek Merkezi'ndeki Uzaktan Yardım'ı kullanıp birinden yardım istediğinizde, yardım davetiniz işe yaramayabilir ve karşı tarafla bağlantı kurmak için Windows Messenger kullanıyorsanız aşağıdaki hata iletisini alabilirsiniz:
  Microsoft Internet Explorer
  Davet gönderilemedi. Lütfen yeniden deneyin.
  Bu sorun, MS03-004: Şubat 2003, Internet Explorer Toplu Düzeltme Eki'ni (810847) yükledikten sonra ortaya çıkabilir Bu sorunu çözmek için, MS03-015: Nisan 2003, Internet Explorer için Toplu Güncelleştirme'yi (813489) veya daha yeni bir toplu güncelleştirmeyi yükleyin.

  Not Uzaktan Yardım için Windows XP Yardım ve Destek Merkezi yerine Windows Messenger'ı kullanırsanız bu sorun oluşmaz.
 • MS03-015: Nisan 2003, Internet Explorer için Kritik Güncelleştirme'yi (813489) kaldırıp bilgisayarı yeniden başlattıktan sonra, Windows Explorer yüklenemeyebilir. Bu nedenle, oturum açtıktan sonra hiçbir simge veya görev çubuğu görünmeyen boş bir masaüstü ile karşılaşabilirsiniz. Bu sorun, şu adımları izlerseniz oluşur:
  1. Q813489'un Internet Explorer 5.01 SP3 sürümünü yüklerseniz.
  2. Internet Explorer 6 SP1'e yükseltirseniz.
  3. Q813489'un Internet Explorer 6 SP1 sürümünü yüklerseniz.
  4. Q813489'un Internet Explorer 6 SP1 sürümünü kaldırırsanız.
  Bu sorunu önlemek için, Internet Explorer 6 SP1'e yükseltmeden önce Q813489'u kaldırın. Bu soruna geçici bir çözüm için, CTRL+ALT+DEL tuşlarına basın, Görev Yöneticisi'ni tıklatın ve Internet Explorer'ın kullanmakta olduğunuz sürümünü yeniden yükleyin. Veya yerel bir yükleme kaynağından Internet Explorer'ın daha yeni bir sürümünü yükleyebilirsiniz.
 • MS03-015 Nisan, 2003 Internet Explorer için Kritik Güncelleştirme'yi (813489) yükledikten sonra, Outlook 2000'de "Outlook Bugün" sayfasını özelleştiremeyebilirsiniz. Bu sorun hakkında ek bilgi için, Microsoft Knowledge Base'deki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
  820575 OL2000: Internet Explorer için Kritik Güncelleştirme 813489'u Yükledikten Sonra Outlook Bugün'ü Özelleştiremiyorsunuz
 • MS03-004: Şubat 2003, Internet Explorer için Toplu Düzeltme Eki'ni (Q810847.exe), Internet Explorer 6 Service Pack 1(SP1) çalıştıran bir bilgisayara yükledikten sonra, Microsoft Outlook veya Microsoft Outlook Express beklenmedik şekilde çıkabilir. Ayrıca, e-posta iletisi yazarken veya bir e-posta iletisinde Kopyala ve Yapıştır komutlarını kullanırken de hata iletisi alabilirsiniz. Ek bilgi için, Microsoft Knowledge Base'deki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
  816506 Internet Explorer veya Outlook Express Mshtml.dll hatası vererek beklenmedik şekilde çıkıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
 • Windows XP Service Pack 1 (SP1) çalıştıran bir bilgisayara MS03-013 güvenlik güncelleştirmesi (811493) paketini yükledikten sonra veya MS03-013 güvenlik güncelleştirmesinin (811493) yüklü olduğu Windows XP tabanlı bir bilgisayarı Windows XP SP1'e yükselttikten sonra bilgisayarınız yavaşlayabilir. Bu sorunun, virüsten koruma programı gibi üçüncü taraf programların bazı özelliklerini kullandığınızda ortaya çıkması daha olasıdır. Örneğin bu sorun, virüsten koruma programınız açılan veya çalıştırılan tüm dosyaları tarayacak biçimde yapılandırılmışsa ortaya çıkabilir. Bu işleme bazen gerçek zamanlı tarama denir. Ek bilgi için, Microsoft Knowledge Base'deki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
  819634 811493 (MS03-013) güvenlik güncelleştirmesini yükledikten sonra performans sorunlarıyla karşılaşabilirsiniz
 • MS03-014: Nisan 2003, Outlook Express için Toplu Düzeltme Eki'ni (330994) yükledikten sonra, e-posta veya haber iletilerinden her ek kaydedişinizde Outlook Express Belgelerim klasörünüzü kullanır. Bu soruna geçici bir çözüm için, her ek kaydedişinizde uygun klasörü seçmeniz gerekir. Microsoft bunun, MS03-014: Nisan 2003, Outlook Express için Toplu Düzeltme Eki'nden (330994) kaynaklanan bir sorun olduğunu doğrulamıştır.
 • MS03-032: Ağustos 2003, Internet Explorer için Toplu Düzeltme Eki (822925) gibi bir Internet Explorer toplu düzeltme ekini kaldırmaya çalıştığınızda aşağıdaki hata iletisini alabilirsiniz:
  Düzeltme ekini kaldırmaya çalışırken hata oluştu.
  Baan Front Office Client yüklediyseniz bu sorun oluşabilir. Baan Front Office Client aşağıdaki kayıt defteri anahtarında Path dize değerine bilgi ekler:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\IEXPLORE.EXE
  Bu sorunu gidermek için şu adımları izleyin:
  1. Başlat'ı tıklatın, Çalıştır'ı tıklatın, regedit yazın ve Tamam'ı tıklatın.
  2. Aşağıdaki kayıt defteri anahtarını bulup tıklatın:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\IEXPLORE.EXE
  3. Path dize değerini sağ tıklatın ve Değiştir'i tıklatın.
  4. Değer verisi kutusunda, noktalı virgülü (;) ve "Internet Explorer" sonrasında görünen tüm metni kaldırın.

   Örneğin, Değer verisi kutusu aşağıdakine benzer bir metin içermelidir:
   C:\Program Files\Internet Explorer
   .
 • MS03-032: Ağustos 2003, Internet Explorer için Toplu Düzeltme Eki (822925) veya MS03-040: Ekim 2003, Internet Explorer için Toplam Düzeltme Eki'ni (828750) yükledikten sonra, çerçeve veya pencere içindeki JavaScript işlevleri tarafından açılan Web sayfalarını ziyaret etmeye çalıştığınızda "HTTP 404 - Dosya bulunamadı" hata iletisini alabilirsiniz.

  Bu sorun hakkında ek bilgi için, Microsoft Knowledge Base'deki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
  827667 Çerçeveli veya Pencereli Olarak JavaScript İşlevleriyle Açılan Web Sayfalarını Ziyaret Etmeye Çalıştığınızda "HTTP 404 - Dosya Bulunamadı" Hata İletisi
 • MS04-004'ü uyguladıktan sonra, başarılı ilk oturum açma sonrasında sitelerle ilgili kimlik bilgileri önbelleğe kaydedilir. Sonraki oturum açmalarda, güncelleştirmeyi uygulamadan önce olduğu gibi kimlik bilgileri sorulmaz. Bunun yerine, yalnızca kullanıcı oturumu kapatır veya kullanıcının oturumu sıfırlanırsa oturum açma kimlik bilgileri sorulur. Bu durum yalnızca bilgi noktası (kiosk) modundaki ortamları etkiler, çünkü bilgi noktası ortamlarında kullanıcılar oturum açmaz ve oturum sıfırlanıncaya kadar önceki oturumun kimlik bilgileri önbellekte tutulur.
Referanslar
Windows 2000 hizmet paketleri hakkında ek bilgi için, Microsoft Knowledge Base'deki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
260910 En son Windows 2000 hizmet paketi nasıl elde edilir
Windows XP hizmet paketleri hakkında ek bilgi için, Microsoft Knowledge Base'deki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
322389 En son Windows XP hizmet paketi nasıl elde edilir
Internet Explorer 6 hizmet paketleri hakkında ek bilgi için, Microsoft Knowledge Base'deki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
328548 Internet Explorer 6 için en son hizmet paketi nasıl elde edilir
Özellikler

Makale No: 325192 - Son İnceleme: 06/30/2006 08:13:00 - Düzeltme: 23.1

 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition
 • Microsoft Internet Explorer 6.0
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.0
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
 • Microsoft Outlook Express 6.0
 • Microsoft Outlook Express 5.5
 • Microsoft Outlook Express 5.0
 • Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2003
 • Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2002
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows Millennium Edition
 • Microsoft Windows 98 İkinci Sürüm
 • Microsoft Windows 98 Standard Edition
 • Microsoft Windows 95
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
 • Microsoft Works Suite 2001 Standard Edition
 • Microsoft Works 2000 Standard Edition
 • kbinfo kbenv KB325192
Geri bildirim
t>