Windows Server 2003'te başlatma sorunları nasıl giderilir

Windows Server 2003 desteği 14 Temmuz 2015'te sona erdi

Microsoft, Windows Server 2003 desteğini 14 Temmuz 2015'te sona erdirdi. Bu değişiklik yazılım güncelleştirmelerinizi ve güvenlik seçeneklerinizi etkiledi. Bunun sizin için ne anlama geldiğini ve korunmaya nasıl devam edebileceğinizi öğrenin.

Küçük İşletme müşterisiyseniz, ek sorun gidermeyi ve öğrenme kaynaklarını Küçük İşletme Desteği sitesinde bulabilirsiniz.
Bu makalenin Microsoft Windows 2000 sürümü için bkz: 315396.
Bu makalenin Windows XP sürümü için bkz: 308041.
Özet
Bu makalede, Windows Server 2003'teki başlatma sorunlarını gidermek için kullanabileceğiniz yordamlar açıklanır.

Windows'un başarılı bir şekilde başlatılması aşağıdaki aşamalardan oluşur:
 • İlk aşama
 • Önyükleyici aşaması
 • Çekirdek aşaması
 • Oturum açma aşaması
Bu aşamalardan herhangi biri sırasında sorun oluşursa, Windows doğru şekilde başlatılamayabilir ve aşağıdaki sorunlarla karşılaşabilirsiniz:
 • Bilgisayar yanıt vermez (kilitlenir).
 • Bir hata iletisi alırsınız.
Önyükleyici menüsünde veya "Başlatılacak işletim sistemini seçin" iletisini aldığınızda Microsoft Windows Server 2003'ü tıklatmanızdan sonra başlatma sorunu oluşursa, işletim sistemi için gereken dosyalar eksik veya bozuk olabilir. Windows, bu sorunu gidermek için kullanabileceğiniz güvenli mod, Kurtarma Konsolu ve Otomatik Sistem Kurtarma gibi birkaç seçenek sağlar.

Bilinen son iyi yapılandırma kullanılarak bilgisayar nasıl başlatılır?

Bilgisayarınızda değişiklik yaptıktan hemen sonra (örneğin, yeni sürücü yükledikten sonra) başlatma sorunları oluşuyorsa, Bilinen Son İyi Yapılandırma özelliğini kullanarak bilgisayarı başlatmayı deneyin.

Bilinen Son İyi Yapılandırma özelliğini kullandığınızda, bilgisayarınızı çalışır durumdaki en son ayarları kullanarak başlatırsınız. Bu özellik, bilgisayarın başarıyla başlatıldığı son seferde kullanılan kayıt defteri bilgilerini ve sürücü ayarlarını geri yükler. Bu özelliği, bilgisayarda bir değişiklik yaptıktan sonra (örneğin, bir aygıt sürücüsü yükledikten veya yükselttikten sonra) Windows'u başlatamazsanız kullanın.

Bilgisayarı Bilinen Son İyi Yapılandırma özelliğini kullanılarak başlatmak için şu adımları izleyin:
 1. Başlat'ı ve sonra Bilgisayarı Kapat'ı tıklatın.
 2. Yeniden Başlat'ı ve ardından Tamam'ı tıklatın.
 3. Başlatılacak işletim sistemini seçin iletisi görüntülendiğinde F8 tuşuna basın.
 4. Ok tuşlarını kullanarak Bilinen Son İyi Yapılandırma'yı seçin ve sonra Enter tuşuna basın.

  Not Sayısal tuş takımındaki ok tuşlarının çalışabilmesi için NUM LOCK kapalı olmalıdır.
 5. Bilgisayarda başka işletim sistemleri de kullanıyorsanız, listeden Microsoft Windows Server 2003'ü seçin ve Enter tuşuna basın.
Notlar
 • Bilinen Son İyi Yapılandırma seçeneğini belirleyerek, donanımınız için yanlış olabilecek yeni bir sürücünün eklenmesi gibi sorunlardan sistemi kurtarabilirsiniz. Bu özellik, bozuk veya eksik sürücüler ve dosyalar ile ilgili sorunları gidermez.
 • Bilinen Son İyi Yapılandırma'yı seçtiğinizde yalnızca aşağıda yer alan kayıt defteri anahtarındaki bilgiler geri yüklenir:
  HKLM\System\CurrentControlSet
  Diğer kayıt defteri anahtarlarında yaptığınız değişiklikler geri alınmaz.
Bilgisayarınızı Bilinen Son İyi Yapılandırma özelliğini kullanarak başlatabilirseniz, hatalı başlatma davranışının nedeni bilgisayarda yaptığınız son değişiklik (örneğin, sürücü yüklenmesi) olabilir. Sürücüyü veya programı kaldırmanızı ya da güncelleştirmenizi ve sonra Windows'un düzgün başlatılıp başlatılamadığını sınamanızı öneririz.

Bilgisayar güvenli modda nasıl başlatılır?

Bilgisayarı güvenli modda başlattığınızda, Windows yalnızca ihtiyaç duyduğunuz sürücüleri ve bilgisayar hizmetlerini yükler. Otomatik olarak başlatılan hatalı sürücülerin, programların veya hizmetlerin neden olduğu sorunları belirlemeniz ve çözmeniz gerektiğinde güvenli modu kullanabilirsiniz.

Bilgisayar güvenli modda başarıyla başlatılıyor ancak normal modda başlatılamıyorsa, bilgisayarın donanım ayarlarında veya kaynaklarında bir çakışma olabilir. Programlar, hizmetler veya sürücüler arasında uyumsuzluklar olabilir veya kayıt defteri zarar görmüş olabilir. Güvenli modda, bilgisayarın düzgün şekilde başlatılmasını engelleyen programı, hizmeti veya aygıt sürücüsünü devre dışı bırakabilir ya da kaldırabilirsiniz.

Güvenli modda başlatma sorunlarını gidermek için şu adımları izleyin:
 1. Başlat'ı ve sonra Bilgisayarı Kapat'ı tıklatın.
 2. Yeniden Başlat'ı ve ardından Tamam'ı tıklatın.
 3. Başlatılacak işletim sistemini seçin iletisi görüntülendiğinde F8 tuşuna basın.
 4. Windows Gelişmiş Seçenek Menüsü'nde, ok tuşlarını kullanarak Güvenli Mod'u seçin ve Enter tuşuna basın.

  Not Sayısal tuş takımındaki ok tuşlarının çalışabilmesi için Num Lock kapalı olmalıdır.
 5. Bilgisayarda başka işletim sistemleri de kullanıyorsanız, listeden Microsoft Windows Server 2003'ü seçin ve Enter tuşuna basın.
 6. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Bilgisayar güvenli modda başlatılamazsa, Kurtarma Konsolu'nu kullanarak bilgisayarı başlatmayı deneyin. Bilgisayar yine de başlatılamazsa, arızalı aygıtlar, yükleme sorunları, kablolama sorunları veya bağlayıcı sorunları gibi donanım sorunları olup olmadığını denetleyin. Yeni eklenen tüm donanımları kaldırın ve sorunun çözülüp çözülmediğini görmek için bilgisayarı yeniden başlatın.
  • Bilgisayar güvenli modda başlatılırsa, başlatma sorununu gidermek için sonraki bölüme geçin.

Olay Görüntüleyicisi'ni kullanarak başlatma sorununun nedenini belirleme

Başlatma sorununun nedenini belirlemenize ve tanılamanıza yardımcı olabilecek bilgiler için Olay Görüntüleyicisi'ndeki olay günlüklerini görüntüleyin. Olay günlüklerine kaydedilen olayları görüntülemek için şu adımları izleyin. 
 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Başlat'ı tıklatın, Yönetimsel Araçlar'ın üzerine gelin ve Olay Görüntüleyicisi'ni tıklatın.
  • Olay Görüntüleyicisi ek bileşenini Microsoft Yönetim Konsolu'nda (MMC) başlatın.
 2. Konsol ağacında, Olay Görüntüleyicisi'ni genişletin ve görüntülemek istediğiniz günlüğü tıklatın. Örneğin, Sistem günlüğü'nü veya Uygulama günlüğü'nü tıklatın.
 3. Ayrıntılar bölmesinde, görüntülemek istediğiniz olayı çift tıklatın.

  Olayın ayrıntılarını kopyalamak için, Kopyala'yı tıklatın, olayı yapıştırmak istediğiniz programda (örneğin, Microsoft Word) yeni bir belge açın ve sonra Düzen menüsünde Yapıştır'ı tıklatın.
 4. Bir önceki veya bir sonraki olayın açıklamasını görüntülemek için, YUKARI OK veya AŞAĞI OK tuşuna basın.

Sistem Bilgisi'ni kullanarak başlatma sorununun nedenini belirleme

Sistem Bilgisi aracı bilgisayarın donanımı, sistem bileşenleri ve yazılım ortamı ile ilgili kapsamlı bir görünüm sunar. Sorunlu aygıtlar veya aygıt çakışmaları konusunda size yardımcı olması için bu aracı kullanın. Bunu yapmak için şu adımları izleyin.
 1. Başlat'ı ve sonra Çalıştır'ı tıklatın.
 2. kutusuna msinfo32 yazın ve sonra Tamam'ı tıklatın.
 3. Sorunlu aygıtları veya aygıt çakışmalarını denetleyin. Bunu yapmak için şu adımları izleyin:
  1. Konsol ağacında, Bileşenler'i genişletin ve sonra da Sorunlu Aygıtlar'ı tıklatın.

   Sağ bölmede listelenen aygıt olup olmadığına bakın.
  2. Konsol ağacında, Donanım Kaynakları'nı genişletin ve sonra Çakışmalar/Paylaşım'ı tıklatın.

   Sağ bölmede listelenen kaynak çakışması olup olmadığına bakın.
  3. Sorunlu bir aygıt belirlerseniz, uygun eylemi gerçekleştirin (örneğin, aygıtı kaldırın, devre dışı bırakın ya da yeniden yapılandırın veya sürücüyü güncelleştirin) ve sonra bilgisayarı normal modda yeniden başlatın.

   Aygıt Yöneticisi'ni kullanarak, aygıtları ve sürücülerini kaldırabilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Aygıt Yöneticisi hakkında daha fazla bilgi için Aygıt Yöneticisi'ni Kullanarak Başlatma Sorununun Nedenini Belirleme bölümüne bakın.

   Bilgisayar doğru şekilde başlatılırsa, başlatma sorununun nedeni söz konusu aygıt olabilir.

   Sorunu gidermek için bir aygıtı devre dışı bıraktıysanız, aygıtın Windows Server 2003 Donanım Uyumluluk Listesi'nde (HCL) listelendiğinden ve doğru yüklendiğinden emin olun. Ayrıca, davranışı rapor etmek ve başlatma sorununu çözümleyebilecek olası güncelleştirmeler hakkında bilgi almak için üreticiye başvurun. Bilgisayar donanımı üreticilerine başvurma hakkında bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki uygun makale numarasını tıklatın:
   65416 Donanım ve yazılım satıcıları iletişim bilgileri, A-K (Bu sayfa İngilizce olabilir)

   60781 Donanım ve yazılım satıcıları iletişim bilgileri, L-P (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.) (Bu sayfa İngilizce olabilir)

   60782 Donanım ve yazılım satıcıları iletişim bilgileri, Q-Z (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.) (Bu sayfa İngilizce olabilir)
   Microsoft, teknik destek bulmanıza yardımcı olmak üzere üçüncü taraf iletişim bilgilerini sağlamaktadır. Bu iletişim bilgileri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Microsoft bu üçüncü taraf iletişim bilgilerinin doğruluğunu garanti etmez.
 4. Sistem Bilgisi aracı tarafından hiçbir sorunlu aygıt veya aygıt çakışması raporlanmıyorsa, Windows ile birlikte otomatik olarak başlatılan programları denetleyin. Bunu yapmak için şu adımları izleyin:
  1. Konsol ağacında, Yazılım Ortamı'nı genişletin ve sonra Başlangıç Programları'nı tıklatın.

   Windows ile birlikte otomatik olarak başlatılan programlar sağ bölmede listelenir.
  2. Programları devre dışı bırakın ve sonra bilgisayarı yeniden başlatın.

   Programı devre dışı bırakma hakkında daha fazla bilgi için, program belgelerine bakın veya üreticisine başvurun.
  3. Başlangıç programlarını devre dışı bırakırsanız ve başlatma sorunu çözülürse, programları birer birer yeniden etkinleştirin.

   Her programı etkinleştirdikten sonra bilgisayarınızı kapatıp yeniden başlatın ve hatalı başlatma davranışının oluşup oluşmadığına bakın. Davranış oluşursa, en son etkinleştirdiğiniz program yanlış başlatma davranışına neden oluyor olabilir.

Güvenli mod önyüklemesi günlük dosyası

Başlatma sorunlarını gidermek için, Ntbtlog.txt önyükleme günlük dosyasını görüntüleyin ve bilgisayarınızı güvenli modda başlattığınızda yüklenmeyen sürücüleri ve hizmetleri not alın. 

Bu günlük dosyası %SystemRoot% klasöründe (varsayılan Windows klasörü) bulunmaktadır. Günlük dosyası, bilgisayarı güvenli modda başlattığınızda yüklenen (ve yüklenmeyen) aygıtları ve hizmetleri listeler. Not Defteri gibi herhangi bir metin düzenleyicisini kullanarak günlük dosyasını açabilir ve görüntüleyebilirsiniz.


Başlangıçta yüklenemeyen sürücü ve hizmetlerin listesini, başlatma sorununun olası nedenini belirlemenize yardımcı olması için kullanın.

Not Bazı başlatma sorunları başlatma işleminin başında oluşabilir. Bu durumda, Windows önyükleme günlük dosyasını sabit diske kaydedemeyebilir.

Aygıt Yöneticisi'ni kullanarak başlatma sorununun nedenini belirleme

Aygıt Yöneticisi, bilgisayarınızda yüklü donanımın grafik görünümünü sunar. Başlatma sorununun nedeni olabilecek aygıt çakışmalarını çözümlemek ya da uyumsuz aygıtları belirlemek için bu aracı kullanın.

Aygıt Yöneticisi'ni başlatmak için şu adımları izleyin.
 1. Başlat'ı tıklatın, Bilgisayarım'ı sağ tıklatın ve sonra Yönet'i tıklatın.
 2. Sistem Araçları'nı genişletin ve Aygıt Yöneticisi'ni tıklatın.

  Bilgisayarınızda yüklü olan aygıtlar sol bölmede listelenir. Bir aygıtın yanında bir simge görüntüleniyorsa aygıtta sorun olabilir. Örneğin, sarı bir alan üzerindeki siyah ünlem işareti (!) aygıtın sorunlu durumda olduğunu gösterir. 

  Not Bir aygıtı Aygıt Yöneticisi'nde devre dışı bırakmak için, aygıtı sağ tıklatın ve ardından Devre Dışı Bırak'ı tıklatın.
 3. Olası aygıt çakışmalarını araştırın. Bunu yapmak için, sağ bölmede aygıtı çift tıklatın ve sonra Kaynaklar sekmesini tıklatın.

  Bir aygıt çakışması varsa Çakışan aygıt listesi altında listelenir.

  Otomatik ayarları kullan onay kutusuna dikkat edin. Windows bir aygıtı başarıyla algılarsa, bu onay kutusu seçilidir ve aygıt doğru şekilde çalışır. Ancak, kaynak ayarları Temel Yapılandırma n yapılandırmasını (burada, n, 0 ile 9 arasında bir sayıdır) temel alıyorsa, yapılandırmayı değiştirmeniz gerekebilir. Bunu yapmak için listeden farklı bir temel yapılandırma seçin veya kaynak ayarlarını el ile değiştirin. UYARI Bu yordam bilgisayarın tamamlayıcı metal oksit yarı iletkeni (CMOS) ayarlarını ve temel giriş/çıkış sistemi (BIOS) ayarlarını değiştirmenizi gerektirebilir. Bilgisayarın BIOS'unda yapılan hatalı değişiklikler ciddi sorunlara neden olabilir. Bilgisayarın CMOS ayarlarını değiştirmek kendi sorumluluğunuzdadır.

  Windows kaynak çakışmasını çözümleyemezse bilgisayarın, Windows'un bilgisayardaki aygıtları numaralandırmasına izin verecek şekilde yapılandırıldığını doğrulayın. Bunu yapmak için, bilgisayarın BIOS'unun Kurulum aracında Tak ve Kullan İşletim Sistemi ayarını etkinleştirin. Bilgisayarın BIOS ayarlarını değiştirmek için, bilgisayar belgelerine bakın ya da bilgisayar üreticisine başvurun.
 4. Sorunlu bir aygıt belirlerseniz, aygıtı devre dışı bırakın ve bilgisayarı normal modda yeniden başlatın.

  Bilgisayar doğru şekilde başlatılırsa, başlatma sorununun nedeni devre dışı bıraktığınız aygıt olabilir.

  Aygıtın Windows Server 2003 Donanım Uyumluluk Listesi'nde (HCL) listelendiğinden ve doğru şekilde yüklendiğinden emin olun. Ayrıca, davranışı rapor etmek ve başlatma sorununu çözümleyebilecek olası güncelleştirmeler hakkında bilgi almak için üreticiye başvurun.
Aygıt Yöneticisi'nde aygıtları yapılandırma hakkında ek bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
323423 Windows Server 2003'te Aygıt Yöneticisi kullanılarak aygıtlar nasıl yapılandırılır

Sistem Yapılandırma Yardımcı Programı nasıl kullanılır?

Sistem Yapılandırma Yardımcı Programı (Msconfig.exe), Microsoft Destek teknisyenlerinin Windows yapılandırma sorunlarını tanılamak için kullandıkları rutin sorun giderme adımlarını otomatik olarak gerçekleştirir. Bu aracı, sistem yapılandırmasını değiştirmek ve eleme yöntemiyle sorunu gidermek için kullanabilirsiniz.

Sistem Yapılandırma Yardımcı Programı'nı kullanabilmeniz için Administrator olarak veya yönetici grubunun bir üyesi olarak oturum açmış olmanız gerekir. Bilgisayarınız bir ağa bağlıysa, ağ ilke ayarları bu yardımcı programı kullanmanızı engelleyebilir. Bir güvenlik en iyi uygulaması olarak, bu yordamları gerçekleştirmek için Farklı çalıştır komutunu kullanmayı deneyin.

Not Bilgisayarınızı kullanılamaz duruma getirebileceği için Microsoft Destek uzmanının yardımı olmadan Sistem Yapılandırma Yardımcı Programı'nı kullanarak bilgisayarınızdaki Boot.ini dosyasını değiştirmemenizi öneririz.

Sorun giderme için temiz bir ortam oluşturma

Sorun gidermek üzere temiz bir ortam oluşturmak için şu adımları izleyin. 
 1. Başlat'ı tıklatın, Çalıştır'ı tıklatın, kutusuna msconfig yazın ve sonra da Tamam'ı tıklatın. (Farklı çalıştır komutunu kullanmak için, kutusuna runas /user:administrator Yol\msconfig.exe yazın ve Tamam'ı tıklatın.)
 2. Genel sekmesini tıklatın, Tanımlama başlangıcı - yalnızca temel aygıtları ve hizmetleri yükler'i tıklatın, Tamam'ı tıklatın ve sonra da bilgisayarı yeniden başlatmak üzere Yeniden Başlat'ı tıklatın.
 3. Windows başlatıldıktan sonra, sorunun yine oluşup oluşmadığını belirleyin.

Sistem başlatma seçeneklerini kullanarak sorunları belirleme

Sistem Başlatma seçeneklerini kullanarak sorunları belirlemek için şu adımları izleyin. 
 1. Başlat'ı tıklatın, Çalıştır'ı tıklatın, kutusuna msconfig yazın ve sonra da Tamam'ı tıklatın.
 2. Genel sekmesini ve ardından Seçmeli Başlangıç'ı tıklatın.
 3. Aşağıdaki onay kutularını tıklayıp temizleyin:
  System.ini dosyası işletilsin
  Win.ini dosyası işletilsin
  Sistem Hizmetlerini Yükle
  Özgün BOOT.INI dosyasını kullan onay kutusunu temizleyemezsiniz.
 4. Yazılım yükleme işlemini sınamak için Başlangıç Öğelerini Yükle onay kutusunun işaretli olduğunu doğrulayın ve Tamam'ı tıklatın.
 5. İstendiğinde bilgisayarı yeniden başlatın. 

Seçmeli Başlangıç seçeneklerini kullanarak sorunları belirleme

Seçmeli Başlangıç seçeneklerini kullanarak sorunları belirlemek için şu adımları izleyin. 
 1. Başlat'ı tıklatın, Çalıştır'ı tıklatın, kutusuna msconfig yazın ve sonra da Tamam'ı tıklatın.
 2. Genel sekmesini ve ardından Seçmeli Başlangıç'ı tıklatın.
 3. Seçmeli Başlangıç altındaki tüm onay kutularını temizleyin. Özgün BOOT.INI dosyasını kullan onay kutusunu temizleyemezsiniz.
 4. System.ini dosyası işletilsin onay kutusunu işaretleyin, Tamam'ı tıklatın ve istendiğinde bilgisayarı yeniden başlatın.

  Her onay kutusunu tek tek işaretleyerek bu işlemi yineleyin. Bilgisayarınızı her defasında yeniden başlatın. Sorun oluşuncaya kadar bu işlemi yineleyin.
 5. Sorun oluştuğunda, seçilen dosyaya karşılık gelen sekmeyi tıklatın. Örneğin, sorun Win.ini dosyası seçildikten sonra oluşursa, Sistem Yapılandırma Yardımcı Programı'nda WIN.INI sekmesini tıklatın.

Başlangıç sekmesini kullanarak sorunları yalıtma

Başlangıç sekmesinde, başlangıç sırasında Başlangıç grubundan, Win.ini dosyasındaki load= ve run= öğelerinden ve kayıt defterinden yüklenen öğeler listelenir. Başlangıç sekmesini kullanarak sorunları yalıtmak için şu adımları izleyin.
 1. Başlat'ı tıklatın, Çalıştır'ı tıklatın, kutusuna msconfig yazın ve sonra da Tamam'ı tıklatın.
 2. Başlangıç sekmesini tıklatın.
 3. Tüm onay kutularını temizleyin.
 4. Sorun gidermeye başlamak için, ilk onay kutusunu işaretleyin, Tamam'ı tıklatın ve istendiğinde bilgisayarı yeniden başlatın.

  Her onay kutusunu tek tek işaretleyerek bu işlemi yineleyin. Bilgisayarınızı her defasında yeniden başlatın. Sorun oluşuncaya kadar bu işlemi yineleyin.

Sistem Hizmetleri sorunlarını giderme

Sistem Hizmetleri sorunlarını gidermek için şu adımları izleyin. 
 1. Başlat'ı tıklatın, Çalıştır'ı tıklatın, kutusuna msconfig yazın ve sonra da Tamam'ı tıklatın.
 2. Hizmetler sekmesini tıklatın.
 3. Seçili olmayan tüm hizmetleri not alın.

  ÖNEMLİ Bu adımı atlamayın. Bu bilgilere daha sonra gereksinim duyacaksınız.
 4. Tümünü Devre Dışı Bırak'ı tıklatın, Tamam'ı tıklatın ve sonra da bilgisayarınızı yeniden başlatın.
 5. Başlat'ı tıklatın, Çalıştır'ı tıklatın, kutusuna msconfig yazın ve sonra da Tamam'ı tıklatın.
 6. Hizmetler sekmesini tıklatın.
 7. Hizmeti etkinleştirmek için hizmetin onay kutusunu işaretleyin ve Tamam'ı tıklatın.
 8. Bilgisayarı yeniden başlatın ve sorunun oluşup oluşmadığına bakın.
 9. Sorun çözümleninceye kadar, her bir hizmet için 5. ile 8. adımlar arasını yineleyin. Sorun oluştuğunda, açtığınız son hizmet soruna neden oluyor demektir. Bu hizmeti not edin ve 10. adıma geçin. 
 10. Tümünü Etkinleştir'i tıklatın, soruna neden olan hizmetin yanındaki onay kutusunu temizleyin, 3. adımda not aldığınız tüm hizmetlerin yanındaki onay kutularını temizleyin, Tamam'ı tıklatın ve bilgisayarınızı yeniden başlatın.

  Geçici çözüm olarak, soruna neden olan hizmeti kapalı (seçili olmadan) bırakabilirsiniz. Daha fazla yardım için, soruna neden olan hizmetin üreticisine başvurun.

  Not Hizmetleri gruplar halinde sınayarak hangi hizmetin soruna neden olduğunu daha hızlı belirleyebilirsiniz. Hizmetleri iki gruba ayırın, ilk grubun onay kutularını işaretleyin ve ikinci grubun onay kutularını temizleyin. Bilgisayarınızı yeniden başlatın ve sorunun oluşup oluşmadığını sınayın. Sorun oluşursa, hatalı hizmet ilk gruptadır. Sorun oluşmazsa, hatalı hizmet ikinci gruptadır. Soruna neden olan hizmeti yalıtıncaya kadar bu işlemi soruna neden olan hizmet grubunda yineleyin.

System.ini dosyası sorunlarını giderme

System.ini dosyası sorunlarını gidermek için şu adımları izleyin. 
 1. Başlat'ı tıklatın, Çalıştır'ı tıklatın, kutusuna msconfig yazın ve sonra da Tamam'ı tıklatın.
 2. SYSTEM.INI sekmesini tıklatın.
 3. Seçili olmayan tüm öğeleri not alın. Alt öğelerin seçili olup olmadığını belirlemek için bazı öğeleri ([sürücüler] gibi) genişletmeniz gerekebilir.

  ÖNEMLİ Bu adımı atlamayın. Bu bilgilere daha sonra gereksinim duyacaksınız.
 4. Tümünü Devre Dışı Bırak'ı tıklatın, Tamam'ı tıklatın ve sonra da bilgisayarınızı yeniden başlatın.
 5. Başlat'ı tıklatın, Çalıştır'ı tıklatın, kutusuna msconfig yazın ve sonra da Tamam'ı tıklatın.
 6. SYSTEM.INI sekmesini tıklatın.
 7. Listedeki tüm öğeleri genişletin, bir öğeyi etkinleştirmek için öğenin onay kutusunu seçin ve Tamam'ı tıklatın.
 8. Bilgisayarı yeniden başlatın ve sorunun oluşup oluşmadığına bakın.
 9. Sorun çözümleninceye kadar, her bir öğe için 5. ile 8. adımlar arasını yineleyin.

  Sorun oluştuğunda, açtığınız son öğe soruna neden oluyor demektir. Bu öğeyi not edin ve 10. adıma geçin.
 10. Tümünü Etkinleştir'i tıklatın, soruna neden olan öğenin yanındaki onay kutusunu temizleyin, 3. adımda not aldığınız tüm öğelerin yanındaki onay kutularını temizleyin, Tamam'ı tıklatın ve bilgisayarınızı yeniden başlatın.

  Geçici çözüm olarak, soruna neden olan öğeyi kapalı (seçili olmadan) bırakabilirsiniz. Mümkünse, daha fazla yardım için soruna neden olan öğenin üreticisine başvurun.

  Not Öğeleri gruplar halinde sınayarak hangi System.ini öğesinin soruna neden olduğunu daha hızlı belirleyebilirsiniz. Öğeleri iki gruba ayırın, ilk grubun onay kutularını işaretleyin ve ikinci grubun onay kutularını temizleyin. Bilgisayarınızı yeniden başlatın ve sorunun oluşup oluşmadığını sınayın. Sorun oluşursa, hatalı hizmet ilk gruptadır. Sorun oluşmazsa, hatalı hizmet ikinci gruptadır. Soruna neden olan System.ini öğesini yalıtıncaya kadar bu işlemi soruna neden olan öğe grubunda yineleyin.

Win.ini dosyası sorunlarını giderme

Win.ini dosyası sorunlarını gidermek için şu adımları izleyin. 
 1. Başlat'ı tıklatın, Çalıştır'ı tıklatın, kutusuna msconfig yazın ve sonra da Tamam'ı tıklatın.
 2. WIN.INI sekmesini tıklatın.
 3. Seçili olmayan tüm öğeleri not alın. Alt öğelerin seçili olup olmadığını belirlemek üzere bazı öğeleri ([OLFax Ports] gibi) genişletmeniz gerekebilir.

  ÖNEMLİ Bu adımı atlamayın. Bu bilgilere daha sonra gereksinim duyacaksınız.
 4. Tümünü Devre Dışı Bırak'ı tıklatın, Tamam'ı tıklatın ve sonra da bilgisayarınızı yeniden başlatın.
 5. Başlat'ı tıklatın, Çalıştır'ı tıklatın, kutusuna msconfig yazın ve sonra da Tamam'ı tıklatın.
 6. WIN.INI sekmesini tıklatın.
 7. Listedeki tüm öğeleri genişletin, bir öğeyi etkinleştirmek için öğenin onay kutusunu seçin ve Tamam'ı tıklatın.
 8. Bilgisayarı yeniden başlatın ve sorunun oluşup oluşmadığına bakın.
 9. Sorun çözümleninceye kadar her bir öğe için 5. ile 8. adımlar arasını yineleyin.

  Sorun oluştuğunda, açtığınız son öğe soruna neden oluyor demektir. Bu öğeyi not edin ve 10. adıma geçin.
 10. Tümünü Etkinleştir'i tıklatın, soruna neden olan öğenin onay kutusunu tıklatıp temizleyin, 3. adımda not aldığınız diğer öğelerin onay kutularını tıklatıp temizleyin, Tamam'ı tıklatın ve bilgisayarınızı yeniden başlatın.

  Geçici çözüm olarak, soruna neden olan öğeyi kapalı (seçili olmadan) bırakabilirsiniz. Mümkünse, daha fazla yardım için soruna neden olan öğenin üreticisine başvurun.

  Not Öğeleri gruplar halinde sınayarak hangi Win.ini öğesinin soruna neden olduğunu daha hızlı belirleyebilirsiniz. Öğeleri iki gruba ayırın, ilk grubun onay kutularını işaretleyin ve ikinci grubun onay kutularını temizleyin. Bilgisayarınızı yeniden başlatın ve sorunun oluşup oluşmadığını sınayın. Sorun oluşursa, hatalı hizmet ilk gruptadır. Sorun oluşmazsa, hatalı hizmet ikinci gruptadır. Soruna neden olan Win.ini öğesini yalıtıncaya kadar bu işlemi soruna neden olan öğe grubunda yineleyin.

Boot.ini dosyası sorunlarını giderme

Yalnızca sistem yöneticileri ve ileri düzeyde kullanıcılar Boot.ini dosyasını değiştirmeyi denemelidir. Boot.ini ile ilgili sorunları giderme adımları bu makalenin kapsamı dışındadır.

Daha fazla bilgi için Microsoft Bilgi Bankası'nda arama yapın. Bunu yapmak için Microsoft Destek web sitesine gidin.

Sistem Yapılandırma Yardımcı Programı'nı normal başlangıca sıfırlama

 Sistem Yapılandırma Yardımcı Programı'nı normal başlangıca sıfırlamak için şu adımları izleyin.
 1. Başlat'ı tıklatın, Çalıştır'ı tıklatın, kutusuna msconfig yazın ve sonra da Tamam'ı tıklatın.
 2. Genel sekmesinde, Normal Başlangıç - bütün aygıt sürücülerini ve hizmetleri yükler'i ve sonra da Tamam'ı tıklatın.
 3. Bilgisayarınızı yeniden başlatın.

Windows Kurtarma Konsolu'nu kullanma

Kurtarma Konsolu aracı, bilgisayar düzgün şekilde başlamadığında Windows'u onarmak için kullanabileceğiniz bir komut satırı aracıdır. Kurtarma Konsolu'nu, Windows Server 2003 CD'sinden veya Kurtarma Konsolu bilgisayarınıza daha önce yüklenmişse başlangıç sırasında başlatabilirsiniz. Bilinen Son İyi Yapılandırma başlangıç seçeneği başarısız olursa ve bilgisayarı güvenli modda başlatamazsanız Kurtarma Konsolu'nu kullanın. Yalnızca sorunlu sürücü ve dosyaları belirlemek ve bulmak amacıyla temel komutları kullanabilen ileri düzeyde kullanıcıysanız Kurtarma Konsolu yöntemini kullanmanızı öneririz.
Kurtarma Konsolu'nu kullanmak için şu adımları izleyin.
 1. CD veya DVD sürücünüze Windows Server 2003 yükleme CD'sini yerleştirin ve bilgisayarı yeniden başlatın.
 2. Metin modu kurulum sırasında sorulduğunda, R tuşuna basarak Kurtarma Konsolu'nu başlatın.
Kurtarma Konsolu'nu kullanarak aşağıdakileri yapabilirsiniz:
 • Bilgisayarınızdaki sürücülere erişmek için.
 • Aygıt sürücülerini veya hizmetleri etkinleştirmek ya da devre dışı bırakmak için.
 • Windows Server 2003 yükleme CD'sinden veya başka bir taşınabilir medyadan dosya kopyalamak için. Örneğin, gereksinim duyduğunuz silinmiş bir dosyayı kopyalayabilirsiniz.
 • Yeni bir önyükleme kesimi ve yeni bir ana önyükleme kaydı (MBR) oluşturun. Var olan önyükleme kesiminden başlatma ile ilgili sorunlar varsa bunu yapmanız gerekebilir.

Sabit diskinizin veya dosya sisteminizin bozuk olmadığını doğrulama

Sabit diskinizin veya dosya sisteminizin bozuk olmadığını doğrulamak için, bilgisayarınızı Windows Server 2003 CD'sinden başlatın, Kurtarma Konsolu'nu başlatın ve Chkdsk komut istemi yardımcı programını kullanın. Bu, sorununuzu giderebilir.

ÖNEMLİ Yalnızca ileri düzeyde kullanıcıların veya yöneticilerin Kurtarma Konsolu'nu kullanmasını öneririz. Kurtarma Konsolu'nu kullanabilmeniz için Administrator hesabının parolasını bilmeniz gerekir.

Bozuk sabit diski Chkdsk kullanarak sınama ve onarma hakkında daha fazla bilgi almak için aşağıdaki makalede "Kurtarma Konsolu Nasıl Kullanılır?" ve "Kurtarma Konsolu Komut İstemi Nasıl Kullanılır?" bölümlerine bakın:
307654 Windows XP'de Kurtarma Konsolu nasıl yüklenir ve kullanılır
Not Chkdsk komutu sabit diskinize erişilemediğini bildirirse, bir donanım hatası olabilir. Tüm kablo bağlantılarını ve sürücünüzdeki anahtar ayarlarını denetleyin. Daha fazla yardım için bilgisayar onarım uzmanına veya bilgisayarınızın üreticisine başvurun. 

Chkdsk komutu tüm sabit disk sorunlarını gideremediğini bildirirse, dosya sisteminiz veya MBR bozuk ya da erişilemez olabilir. Fixmbr ve Fixboot gibi uygun Kurtarma Konsolu komutlarını kullanmayı deneyin, veri kurtarma hizmetine başvurun veya sabit diskinizin bölümlerini yeniden oluşturup biçimlendirin.

UYARI: Sabit diskinizin bölümlerini yeniden oluşturur ve biçimlendirirseniz, diskteki tüm bilgileri kaybedersiniz.

ÖNEMLİ Daha fazla yardım için bilgisayar üreticinize veya Microsoft Destek uzmanına başvurun. Yalnızca uygun nitelikli çalışanların bilgisayarınızı onarmasına izin verin. Bilgisayar onarımı yetkisiz kişiler tarafından gerçekleştirilirse, bu durum bilgisayarınızın garantisinin iptal edilmesine neden olabilir.  Kurtarma Konsolu'nu kullanma hakkında ek bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleleri görüntülemek üzere aşağıdaki makale numaralarını tıklatın:
326215 Başlatılamayan Windows Server 2003 tabanlı bir bilgisayarda Kurtarma Konsolu nasıl kullanılır

Otomatik Sistem Kurtarma Nasıl Kullanılır?

Otomatik Sistem Kurtarma'yı (ASR) kullanarak sistem hatasını gidermek için şu adımları izleyin.
 1. Kurtarma yordamına başlamadan önce şunların kullanılabilir olduğundan emin olun:
  • Önceden oluşturduğunuz ASR disketi.
  • Önceden oluşturduğunuz yedekleme ortamı.
  • Orijinal işletim sistemi yükleme CD'si.
  • Toplu depolama denetleyiciniz varsa ve üreticinin bunun için ayrı bir sürücü dosyası (Kur CD'sinde bulunandan farklı sürücü dosyaları) sağladığını biliyorsanız, bu yordama başlamadan önce dosyayı (diskette) edinin. 
 2. CD veya DVD sürücünüze özgün işletim sistemi yükleme CD'sini yerleştirin. 
 3. Bilgisayarınızı yeniden başlatın. Bilgisayarı CD'den başlatmak üzere bir tuşa basmanız istenirse uygun tuşa basın.
 4. 1. adımda açıklandığı gibi ayrı bir sürücü dosyanız varsa, istendiğinde Kur işleminin parçası olarak bu sürücüyü kullanmak üzere F6 tuşuna basın.
 5. Kur'un metin modu bölümü başlatılırken istendiğinde F2 tuşuna basın.

  Oluşturduğunuz ASR disketini sürücüye yerleştirmeniz istenir. 
 6. Yönergeleri izleyin.
 7. 1. adımda açıklandığı gibi ayrı bir sürücü dosyanız varsa, sistem yeniden başlatıldıktan sonra istendiğinde F6 tuşuna (yeniden) basın.
 8. Yönergeleri izleyin.
Notlar
 • ASR veri dosyalarınızı geri yüklemez. Veri dosyalarınızın nasıl yedekleneceği ve geri yükleneceği hakkında daha fazla bilgi için Windows Yardım'a bakın.
 • Tüm düğümlerin başarısız olduğu ve çekirdek diskin yedeklemeden geri yüklenemediği bir sunucu kümesini geri yüklüyorsanız, özgün kümedeki her bir düğüm için ASR'yi kullanarak küme disklerinin imzalarını ve bölüm düzenini (çekirdek ve çekirdek olmayan) geri yükleyin. Sunucu kümelerini yedekleme ve geri yükleme hakkında daha fazla bilgi için Windows Yardım'a bakın.

Yedekleme kullanarak ASR disketi oluşturma

 ASR'yi kullanmak için ASR disket kümenizin olması gerekir. ASR disket kümesi oluşturmak için şu adımları izleyin:
 1. Başlat'ı tıklatın, Tüm Programlar'ın üzerine gelin, Donatılar'ın üzerine gelin, Sistem Araçları'nın üzerine gelin ve sonra Yedekleme'yi tıklatın.

  Varsayılan olarak, devre dışı bırakılmamışsa Yedekleme/Geri Yükleme Sihirbazı başlatılır. Yedekleme/Geri Yükleme Sihirbazı'nı, Ne yedeklemek istiyorsunuz? bölümünde Bu bilgisayardaki tüm bilgiler olarak yanıtlayarak bir ASR disket kümesi oluşturmak için kullanabilirsiniz. Aksi durumda, sonraki adıma geçerek ASR disk kümesini Gelişmiş Mod'da oluşturabilirsiniz.
 2. Yedekleme/Geri Yükleme Sihirbazı'nda Gelişmiş Mod bağlantısını tıklatın.
 3. Araçlar menüsünde ASR Sihirbazı'nı tıklatın.
 4. Ekranda görüntülenen yönergeleri izleyin.
Notlar
 • Yedekleme dosyalarını içerecek sistem ayarlarınızı ve medyayı kaydetmek için 1,44 megabayt (MB) boş diskinizin olması gerekir. Bilgisayarınızda disk sürücüsü yoksa, ASR yedeklemesini disk sürücüsü olmayan bilgisayarda gerçekleştirin. %SystemRoot%\Repair klasöründe bulunan Asr.sif ve Asrpnp.sif dosyalarını disk sürücüsü olan başka bir bilgisayara kopyalayın ve sonra bu dosyaları bir diske kopyalayın.
 • Bu yordamı gerçekleştirmek için yerel bilgisayarda Administrators veya Backup Operators grubunun üyesi olmanız ya da uygun yetkiye sahip bir temsilci olmanız gerekir. Bilgisayar bir etki alanına katılmışsa, Domain Admins grubunun üyeleri bu yordamı gerçekleştirebilir. Güvenlik "en iyi uygulaması" olarak, bu yordamı gerçekleştirmek için Farklı çalıştır komutunu kullanmayı deneyin.
 • Bu yordam, yalnızca sisteminizi başlatmak için gereksinim duyacağınız sistem dosyalarını yedekler. Veri dosyalarınızı ayrı olarak yedeklemeniz gerekir.
 • ASR kümesini oluşturduktan sonra, bu diski ve yedekleme medyasını dikkatli şekilde etiketleyerek bir arada saklayın. Yedekleme medyasını kullanmak için, bu medya kümesini kullanarak oluşturduğunuz diski kullanmanız gerekir. Farklı bir zamanda veya farklı medya kümesiyle oluşturulan diski kullanamazsınız. ASR'yi gerçekleştirdiğiniz sırada Kur CD'niz de yanınızda olmalıdır. 
 • ASR kümesini güvenli bir yerde saklayın. ASR kümesi, sistem yapılandırmanızla ilgili olarak sisteminize zarar vermek için kullanılabilecek bilgiler içerir.
 • Bir sunucu kümesini yedekliyorsanız, kümenin tüm düğümlerinde Otomatik Sistem Kurtarma Sihirbazı'nı çalıştırın ve her bir ASR yedeklemesini başlattığınızda Küme hizmetinin çalışır durumda olduğundan emin olun. Otomatik Sistem Kurtarma Hazırlığı Sihirbazı'nı çalıştırdığınız düğümlerden birinin, sihirbazın çalıştığı sırada çekirdek kaynağın sahibi olarak listelendiğinden emin olun.

Windows yüklemeniz nasıl onarılır?

Bozuk Windows Server 2003 yüklemesini, Windows CD'sinden Windows Kur'u çalıştırarak onarabilirsiniz.

Windows yüklemenizi onarmak için şu adımları izleyin.
 1. CD veya DVD sürücüsüne Windows Server 2003 CD'sini yerleştirin. 
 2. Windows CD'si Ne yapmak istiyorsunuz? menüsünü görüntülerse, Çıkış'ı tıklatın.
 3. Bilgisayarınızı kapatın, on saniye bekleyin ve sonra yeniden açın.
 4. Bilgisayarınızı CD'den başlatmanız istenirse bunu yapın.

  Not Windows Kur'u çalıştırmak için bilgisayarınızı Windows Server 2003 CD-ROM'undan başlatabilmelisiniz. Bunu yapmak için CD veya DVD sürücünüzün yapılandırılması gerekir. Bilgisayarınızı CD veya DVD sürücüsünden başlatılacak biçimde yapılandırmak hakkında bilgi için, bilgisayarınızla birlikte gelen belgelere bakın veya bilgisayar üreticinize başvurun. 
 5. Kur başlatıldıktan sonra, kurulum işlemine devam etmek için Enter tuşuna basın. 
 6. ENTER tuşuna basarak Windows'u şu an kurmak için ENTER'e basın seçeneğini belirleyin. Kurtarma Konsolu seçeneğini belirlemeyin.
 7. Lisans sözleşmesini kabul etmek için F8 tuşuna basın.

  Kur, önceki Windows yüklemelerini arar.
  • Kur önceki bir Windows Server 2003 yüklemesini bulamazsa donanımınız arızalı olabilir.

   Donanım arızaları bu makalenin kapsamı dışındadır. Yardım için bir bilgisayar donanımı uzmanına danışın veya Donanım sorun gidericisini kullanmayı deneyin. Donanım Sorunu Gidericisi hakkında daha fazla bilgi için, Windows Server 2003 Yardımı'nda "Sorun Gidericileri Kullanma" konusuna bakın.
  • Kur önceki bir Windows Server 2003 yüklemesini bulamazsa, aşağıdaki iletiyi alabilirsiniz:
   Aşağıdaki Windows Server 2003 yüklemelerinden biri bozuksa, Kur onu onarmaya çalışabilir. Yukarı ve aşağı okları kullanarak bir yükleme seçin. Seçilen yüklemeyi onarmak için R tuşuna basın. Onarmadan devam etmek için ESC tuşuna basın.
   Uygun Windows Server 2003 işletim sistemi yüklemesini seçin ve onarmaya çalışmak için R tuşuna basın.
  • Yönergeleri izleyerek sürücüyü onarın.

   Notlar
   • Bilgisayarınızı Windows Server 2003 CD'sinden başarıyla başlatabilmeniz için BIOS ayarlarında önyükleme sürücüsü sırasını değiştirmeniz gerekebilir. Daha fazla bilgi için bilgisayarın üreticisine başvurun veya üretici belgelerine bakın.
   • Bilgisayarınızı Windows Server 2003 CD'sinden başlatamazsanız, CD veya DVD sürücünüz ya da başka bir donanımınız bozulmuş olabilir.

    Donanım arızaları bu makalenin kapsamı dışındadır. Yardım için bir bilgisayar donanımı uzmanına danışın veya Donanım sorun gidericisini kullanmayı deneyin. Donanım Sorunu Gidericisi hakkında daha fazla bilgi için, Windows Server 2003 Yardımı'nda "Sorun Gidericileri Kullanma" konusuna bakın.
   • Windows Server 2003'ü onardıktan sonra, Windows Server 2003 kopyanızı yeniden etkinleştirmeniz istenebilir.

Microsoft Destek web sitesi çözüm bulmak için nasıl kullanılır?

Sorunu bu makalede açıklanan adımları izleyerek gideremezseniz, Microsoft Destek web sitesini kullanarak sorununuz için çözüm bulabilirsiniz. Aşağıdaki listede Microsoft Destek web sitesinin sağladığı hizmetlerden bazıları açıklanmaktadır:
Ek Kaynaklar
ERD Emergency Recovery Disk ASR
Özellikler

Makale No: 325375 - Son İnceleme: 06/27/2013 15:08:00 - Düzeltme: 3.0

Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003 Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition

 • kbmgmtservices kbenv kbhowtomaster KB325375
Geri bildirim