Şu anda çevrimdışısınız; İnternet'in yeniden bağlanması bekleniyor

Windows Server 2003, Windows XP ve Windows 2000'de veri birimini genişletmek için Diskpart.exe nasıl kullanılır

Windows XP desteği sona erdi

Microsoft, Windows XP desteğini 8 Nisan 2014'te sona erdirdi. Bu değişiklik yazılım güncelleştirmelerinizi ve güvenlik seçeneklerinizi etkiledi. Bunun sizin için ne anlama geldiğini ve korunmaya nasıl devam edebileceğinizi öğrenin.

Windows Server 2003 desteği 14 Temmuz 2015'te sona erdi

Microsoft, Windows Server 2003 desteğini 14 Temmuz 2015'te sona erdirdi. Bu değişiklik yazılım güncelleştirmelerinizi ve güvenlik seçeneklerinizi etkiledi. Bunun sizin için ne anlama geldiğini ve korunmaya nasıl devam edebileceğinizi öğrenin.

™zet
Bu makale, bir veri birimini ayrılmamış alanı içine alacak şekilde genişletmek için Diskpart.exe komut satırı yardımcı programının nasıl kullanılacağını açıklar.
Daha fazla bilgi
Diskpart.exe yardımcı programını kullanarak, bir komut satırı arabiriminden disk, bölüm ve birimleri yönetebilirsiniz. Diskpart.exe'yi hem Temel disklerde hem de Dinamik disklerde kullanabilirsiniz. Bir NTTS birimi kapsayıcıya alan ekleme becerisi olan bir donanım RAID 5 kapsayıcısında bulunuyorsa, NTFS Birimini Diskpart.exe ile genişletebilirsiniz ve bunu yaptığınızda disk Temel disk olarak kalır.

Not Bir NTFS bölümünü genişletmek için Diskpart.exe kullandığınızda, bu görevi Güvenli modda veya Active Directory Geri Yükleme modunda gerçekleştirmenizi öneririz. Böylece, işlemin başarısız olmasına yol açan sürücü tanıtıcılarını önlemiş olursunuz.

Verileri korurken ayrılmamış alanı varolan bir birime eklemek için, extend komutunu kullanın.

Aşağıdaki extend komutunun gereksinimleri bulunmaktadır:
 • Birimin NTFS dosya sistemi ile biçimlendirilmiş olması gerekir.
 • Temel birimlerde, genişletme için kullanılacak ayrılmamış alanın aynı diskte bir sonraki ardışık alan olması gerekir.
 • Dinamik Birimlerde, ayrılmamış alan sistemdeki herhangi bir Dinamik diskteki herhangi bir boş alan olabilir.
 • Yalnızca veri birimlerinin genişletilmesi desteklenir. Sistem veya önyükleme birimlerinin genişletilmesi engellenmiş olabilir ve aşağıdaki hatayı alabilirsiniz:
  DiskPart bölümü genişletmede başarısız oldu. Lütfen bölümün genişleme için geçerli olduğundan emin olun
 • Sistem disk belleği dosyasının bulunduğu bölümü genişletemezsiniz. Disk belleğini genişletmek istemediğiniz bir bölüme taşıyın.
Bir bölüm veya birimi genişletmek için, önce birimi seçerek odaklamanız gerekir, sonra genişletmeyi ne kadar büyük yapabileceğinizi belirleyebilirsiniz. Bir birimi genişletmek için şu adımları izleyin:
 1. Komut isteminde diskpart.exe yazın.
 2. Bilgisayarda varolan birimleri görüntülemek için list volume yazın.
 3. Select volume birim numarası yazın; burada birim numarası, genişletmek istediğiniz birimin numarasıdır.
 4. Extend [size=n] [disk=n] [noerr] yazın. Parametreler aşağıda açıklanmıştır:
  size=n
  Geçerli bölüme eklenecek alanın megabayt (MB) olarak boyutu. Boyut belirtmezseniz, disk hemen sonraki tüm ardışık ayrılmamış alanı içerecek şekilde genişletilir.

  disk=n
  Üzerinde birimin genişletileceği dinamik disk. Diskte size=n boyutu kadar alan ayrılır. Disk belirtilmezse, birim geçerli diskte genişletilir.

  noerr
  Yalnızca komut dosyası kullanımı için. Bir hata oluştuğunda, bu parametre Diskpart'ın hata olmamış gibi komutları işlemeye devam edeceğini belirtir. Noerr parametresi kullanılmadığında, bir hata Diskpart'ın bir hata kodu vererek çıkmasına neden olur.
 5. Diskpart.exe'den çıkmak için exit yazın.
Extend komutu tamamlandığında, Diskpart'ın birimi başarıyla genişlettiğini belirten bir ileti almalısınız. Birimdeki veriler korunurken yeni alan varolan sürücüye eklenmelidir.

Not Microsoft Windows XP ve Microsoft Windows 2000'de, başlangıçta bir Temel diskte oluşturulmuş bir basit birimi genişletmek için Diskpart.exe'yi kullanamazsınız. Yalnızca disk Dinamik diske yükseltildikten sonra oluşturulmuş olan basit birimleri genişletebilirsiniz. Başlangıçta Temel diskte oluşturulmuş bir basit birimi Dinamik diske genişletirseniz, aşağıdaki hata iletisini alırsınız. Bu kısıtlama Microsoft Windows Server 2003'te kaldırılmıştır.
DiskPart bölümü genişletmede başarısız oldu.
Lütfen bölümün genişleme için geçerli olduğundan emin olun
Not Windows Server 2003 ve Windows XP'de Diskpart.exe temel işletim sisteminin bir parçasıdır.

Windows 2000 için Diskpart.exe komut satırı yardımcı programını karşıdan yüklemek için, aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin: Not Dinamik disklere dönüştürmeden önce güncelleştirilmiş BIOS, şirket yazılımı, sürücü ve aracıları için sistem satıcınıza başvurmanızı öneririz.
genişletme raid dizisi kapsayıcı boş
Özellikler

Makale No: 325590 - Son İnceleme: 12/12/2005 14:02:31 - Düzeltme: 9.2

Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003 Web Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

 • kbinfo KB325590
Geri bildirim