Зараз ви перебуваєте в автономному режимі; очікується повторне підключення до Інтернету

Office XP Service Pack 2'nin (SP2) Açıklaması

™zet
Microsoft Office XP Service Pack 2 (SP2), en son Office XP güncelleştirmelerini sağlar. Office XP SP2, önemli güvenlik yenilikleri ve kararlılık ile performansı geliştirmeye yönelik güncelleştirmeler içerir. Office XP SP2'deki düzeltmelerin bir bölümü daha önce ayrı güncelleştirmeler halinde yayımlanmıştı. Güncelleştirmeleri tümleşik tek bir pakette bir araya toplayan bu hizmet paketi ayrıca Office XP programlarınızın güvenilirliğini ve performansını artırmaya yönelik diğer değişiklikleri de içerir.

Bu makalede, Office XP SP2'nin nasıl karşıdan yükleneceği ve kurulacağı açıklanır.
Daha fazla bilgi

Office XP SP2'yi karşıdan yükleme ve kurma

Önemli Office XP SP2 İstemci Güncelleştirmesi'nden önce Office XP Service Pack 1'i (SP1) yükleyin. Office XP SP-1'i yükleme hakkında ek bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
307843 Office XP Service Pack 1'in (SP-1) Açıklaması
Not Office XP SP2 Yönetimsel Güncelleştirmesi'ni yüklemeden önce Office XP SP1'i yüklemeniz gerekmez.

İstemci güncelleştirmesi

Office XP'yi CD-ROM'dan yüklediyseniz aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:
 • Service Pack 2 de dahil olmak üzere en son güncelleştirmelerin tümünü otomatik olarak kurmak için Office Ürün Güncelleştirmeleri Web sitesini kullanın.
 • Bu makalenin sonraki bölümlerinde açıklanan adımları izleyerek, yalnızca Service Pack 2'yi kurun.
Her iki seçenek için de yükleme işlemi sırasında Office XP CD-ROM'unuzun hazır olması gerekir.

Office ürün güncelleştirmeleri

Office Ürün Güncelleştirmeleri Web sitesinin bilgisayarınıza yüklemeniz gereken güncelleştirmeleri algılamasını sağlamak için, aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin: Gereken güncelleştirmeler algılandıktan sonra, onaylamanız için önerilen güncelleştirmelerin bir listesi görüntülenir. İşlemi tamamlamak için Yüklemeyi Başlat'ı tıklatın.

Yalnızca Service Pack 2'yi yükleme

Yalnızca SP2 istemci güncelleştirmesini karşıdan yüklemek ve kurmak için aşağıdaki adımları izleyin:
 1. Aşağıdaki Microsoft Web sitesine gidin:
 2. Oxpsp2.exe dosyasını seçilen klasöre kaydetmek için Kaydet'i tıklatın.
 3. Windows Gezgini'nde Oxpsp2.exe dosyasını çift tıklatın.
 4. Güncelleştirmeyi yüklemeniz istenirse, Evet'i tıklatın.
 5. Lisans Sözleşmesi'ni kabul etmek için Evet'i tıklatın.
 6. İstendiğinde, Office XP CD-ROM'unuzu sürücüye yerleştirin ve Tamam'ı tıklatın.
 7. Yüklemenin başarıyla tamamlandığını belirten bir ileti aldığınızda Tamam'ı tıklatın.
Not Office XP SP2'yi yükledikten sonra kaldıramazsınız. SP2'den önceki yükleme durumuna dönmek için Office XP'yi tamamen kaldırmanız ve özgün CD'den yeniden yüklemeniz gerekir.

Yönetimsel güncelleştirme

Bu makalenin başında listelenen ürünlerden herhangi birini bir sürücü konumundan yüklediyseniz, sunucu yöneticinizin yönetimsel ortak güncelleştirmeyle sunucu konumunu güncelleştirmesi ve bu güncelleştirmeyi bilgisayarınıza dağıtması gerekir.

Sunucu yöneticisiyseniz, yönetimsel güncelleştirmeyi karşıdan yükleyin. Bunu yapmak için şu adımları izleyin:
 1. Aşağıdaki Microsoft Web sitesine gidin:
 2. Dosyayı karşıdan masaüstünüze yükleyin.
 3. Windows Gezgini'nde Oxpsp2a.exe dosyasını çift tıklatın.
 4. Lisans Sözleşmesi'ni kabul etmek için Evet'i tıklatın.
 5. Ayıklanan dosyaların yerleştirileceği konumu yazın kutusuna C:\Oxpsp2a yazın ve Tamam'ı tıklatın.
 6. Klasörü oluşturmak isteyip istemediğiniz sorulduğunda Evet'i tıklatın.
 7. Yönetimsel yüklemenizi güncelleştirme yordamını biliyorsanız, Başlat'ı ve sonra da Çalıştır'ı tıklatın. kutusuna aşağıdaki komutu yazın

  msiexec /a Yönetimsel Yol\MSI Dosyası /p C:\Oxpsp2a\MSP Dosyası SHORTFILENAMES=1

  Burada Yönetimsel Yol, Office XP yönetimsel yükleme noktanızın yolu (örneğin, C:\OfficeXP),

  MSI Dosyası, Office XP ürününün .msi veritabanı paketi (örneğin, ProPlus.msi);

  MSP Dosyası ise ortak yönetimsel yükleme güncelleştirmesinin adıdır.

  Not Office XP Yönetimsel Yüklemesi ve Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi iletişim kutularının görüntülenmesini engellemek için, komut satırına /qb+ anahtarını ekleyebilirsiniz.
 8. Güncelleştirmeyi istemci iş istasyonlarına dağıtmak için Başlat'ı ve ardından Çalıştır'ı tıklatın. kutusuna aşağıdaki komutu yazın

  msiexec /i Yönetimsel Yol\MSI Dosyası REINSTALL=Özellik Listesi REINSTALLMODE=vomus

  Burada Yönetimsel Yol, Office XP yönetimsel yükleme noktanızın yolu (örneğin, C:\OfficeXP),

  MSI Dosyası, Office XP ürününün MSI veritabanı paketi (örneğin, ProPlus.msi);

  Özellik Listesi ise güncelleştirme için yeniden yüklenmesi gereken özellik adlarının (büyük/küçük harf duyarlı) listesidir. Tüm özellikleri yüklemek için REINSTALL=ALL kullanabilirsiniz.
Yönetimsel YüklemeYönetimsel yüklemenizi güncelleştirme ve istemci iş istasyonlarına dağıtma hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
301348 Office XP'nin yönetimsel yüklemelerine ortak güncelleştirme nasıl yüklenir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
Bu makale, yönetimsel ortak güncelleştirme yüklemek için standart yönergeler içerir.

Microsoft Office XP Kaynak Seti'nde bulunan aşağıdaki makaleye de bakabilirsiniz:

Service Pack 2'yi yüklerken karşılaşabileceğiniz bilinen sorunlar

Yönetimsel yüklemelerde Setup.ini sürümü güncelleştirilmiyor

Yönetimsel yüklemenin Files\Setup klasöründe bulunan Setup.ini dosyasında, ürün sürümü bilgilerini içeren bir [Product] bölümü bulunur. SP2'yi yönetimsel yüklemenize uyguladığınızda bu sürüm bilgileri güncelleştirilmez. Bu, Office'in önceki sürümlerinden farklıdır.

Yükleme sırasında bilgisayarı yeniden başlatma

Aşağıdaki durumlarda, Office XP SP2 yüklemesi bilgisayarınızı yeniden başlatmanızı gerektirebilir:
 • Microsoft Windows 2000'i çalıştırıyorsanız ve bilgisayarınızda Windows Installer'ın en yeni sürümü yüklü değilse. Bilgisayarın yeniden başlatılmasını önlemek için Windows Installer 2.0'a yükseltin. Daha fazla bilgi için, aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin:
 • Office Kısayol Çubuğu etkin durumdaysa. Bilgisayarın yeniden başlatılmasını engellemek için, güncelleştirmeyi uygulamadan önce Office Kısayol Çubuğu'nu kapatın.
 • Microsoft tarafından geliştirilen SharePoint Team Services yüklüyse. Bilgisayarın yeniden başlatılmasını önlemek için, güncelleştirmeyi uygulamadan önce SharePoint Team Services'ı kapatın.

Office SP2 yüklenirken Office CD-ROM'u veya ağ yükleme konumu gerekebilir

Yükleme Sihirbazı, Office yüklemenizin bütünlüğünden emin olabilmek için, yükleme işlemi sırasında Office ürün CD'sine veya ağ yükleme konumunuza erişmek isteyebilir.

SP2 yüklendikten sonra SQL'e yükseltilirken Access 2002 dizinleri değişiyor

Office XP Service Pack 2'ye yükseltme sırasında Access Sihirbazı dosyaları doğru olarak yükseltilmemişse, Access 2002'nin SQL Server'a yükseltilmiş olan azalan sıralı dizinleri artan sıralı dizinler olarak yükseltilmiş durumda kalır.

Office XP Çok Dilde Kullanıcı Arabirimi Paketi

Office XP Çok Dilde Kullanıcı Arabirimi Paketi kullanıyorsanız, Office XP SP2'deki tüm işlevlerin çalışabilmesi için aşağıdaki güncelleştirmelerin tümünü yüklemelisiniz: Not Office XP Çok Dilde Kullanıcı Arabirimi Paketi için Office XP Service Pack 2 (SP2), 4 Eylül 2002'de yayımlanmıştır. Office XP Çok Dilde Kullanıcı Arabirimi Paketi'nin hangi sürümünün yüklü olduğunu belirleme hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
329838 Office XP Çok Dilde Kullanıcı Arabirimi Paketi'nin hangi sürümünün yüklü olduğu nasıl belirlenir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)

Service Pack 2'nin yüklenmiş olup olmadığını belirleme

Office XP SP2, aşağıdaki dosyaların güncelleştirilmiş sürümlerini içerir:
Acwzlib.mdeAcwzmain.mdeAcwztool.mdeBjablr32.dllBlnmgr.dllBlnmgrps.dllCfgwiz.exeContab32.dllEmablt32.dllEmsabp32.dllEmsmdb32.dllEmsui32.dllEnvelope.dllEurotool.xlaExcel.exeExsec32.dllFp5amsft.dllFp5areg.dllFp5autl.dllFp5avnb.dllFp5awec.dllFp5awel.dllFpcutl.dllFpeditax.dllFpmmc.dllFrontpg.exeGraph.exeIntldate.dllLfbmp12n.dllLfcmp12n.dllLfeps12n.dllLffax12n.dllLfgif12n.dllLfmsp12n.dllLfpcd12n.dllLfpcx12n.dllLfpng12n.dllLfras12n.dllLftga12n.dllLftif12n.dllLfwmf12n.dllLtdis12n.dllLtfil12n.dllLtimg12n.dllLtkrn12n.dllLttwn12n.dllMcdlc.exeMcps.dllMofl.dllMorph9.dllMsaccess.exeMsaexp30.dllMscal.ocxMscdm.dllMscomctl.ocxMsdaipp.dllMsdmeng.dllMsdmine.dllMsdmine.rllMsmapi32.dllMsmdcb80.dllMsmdgd80.dllMsmdun80.dllMso.dllMsoeuro.dllMsolap80.dllMsolap80.rllMsolui80.dllMsowc.dllMsppt.olbMspst32.dllMspub.exeMssp3en.lexMssp3ena.lexMssp3fr.dllMsspell3.dllMsth3fr.dllMstordb.exeMstore.exeMstores.dllOlappt.faeOlapuir.rllOlkfstub.dllOutex.dllOutlcm.dllOutlctl.dllOutllib.dllOutllibr.dllOutlmime.dllOutlook.exeOutlph.dllOwc10.dllOwsclt.dllPowerpnt.exePstprx32.dllPtxt9.dllPub6intl.dllPubconv.dllRecall.dllRm.dllRtfhtml.dllSetlang.exeSetup.exeSnapview.ocxSoa.dllVtidb.exeWinword.exe
SP2'nin yüklü olup olmadığını belirlemek için herhangi bir Office XP programını başlatın ve Yardım menüsünde Microsoft program_adı Hakkında'yı tıklatın. SP2 yüklüyse, ürün sürümü (SP2) olarak gösterilir.

Aşağıdaki tabloda, Office ürünlerinin Microsoft program_adı Hakkında iletişim kutusunda gösterilen biçimiyle sürüm numaraları verilmiştir.
Office programı    Dosya adı   SP2 sürümü ---------------------------------------------------- Microsoft Access    Msaccess.exe  10.4302.4219Microsoft Excel    Excel.exe   10.4302.4219Microsoft FrontPage  Frontpg.exe  10.4128.4219Microsoft Outlook   Outlook.exe  10.4219.4219Microsoft PowerPoint  Powerpnt.exe  10.4205.4219Microsoft Word     Winword.exe  10.4219.4219
Yardım - Hakkında iletişim kutusu bazen yanlışlıkla Office XP SP2 olarak tanımlandığından, Microsoft, çalıştırılan programın dosya özelliklerini doğrulamanızı önerir.
Office programı    Dosya adı   SP2 sürümü ---------------------------------------------------- Microsoft Access    Msaccess.exe  10.0.4302.0Microsoft Excel    Excel.exe   10.0.4302.0Microsoft FrontPage  Frontpg.exe  10.0.4128.0Microsoft Outlook   Outlook.exe  10.0.4024.0Microsoft PowerPoint  Powerpnt.exe  10.0.4205.0Microsoft Word     Winword.exe  10.0.4219.0
Daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
291331 Office XP sürümü nasıl denetlenir

SP2 ile giderilen sorunlar

Office XP SP2, aşağıdaki Microsoft Güvenlik Bültenleri'nde açıklanan sorunları giderir:
Microsoft Güvenlik Bülteni MS02-031: Windows için Excel ve Word toplu düzeltme ekleri
http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/MS02-031.mspx
Microsoft Güvenlik Bülteni MS02-021: E-posta düzenleyicisinin zayıf noktası bir iletinin yanıtlanması veya iletilmesi sırasında komut dosyası yürütülmesine yol açabilir
http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/MS02-021.mspx
Microsoft Güvenlik Bülteni MS02-044: Güvenli olmayan Office Web Components işlevleri
http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/MS02-044.mspx
Bu hizmet paketi, Office XP için önceden yayımlanmış tüm güncelleştirmeleri içerir:
324110 Office XP Clip Organizer Güncelleştirmesi: 19 Haziran 2002'ye Genel Bakış (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
323548 Excel 2002 güncelleştirmesi: 19 Haziran 2002'nin açıklaması (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
323547 Word 2002 Güncelleştirmesi: 19 Haziran 2002'nin açıklaması (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
320664 Office XP Yazım Denetleyicisi güncelleştirmesi: 25 Nisan 2002'ye genel bakış (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
320441 Word 2002 güncelleştirmesi: 25 Nisan 2002'nin açıklaması (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
Bu makalenin başında listelenen genel kullanıma yönelik güncelleştirmelerden bir veya daha fazlası bilgisayarınızda yüklü olsa bile Office XP SP2 başarıyla yüklenebilir.

Office XP SP2, Office XP kullanıcılarının gönderdiği Microsoft Hata Raporları sonucunda kararlılık konusunda yapılan yeni geliştirmeleri de içerir. Daha fazla bilgi için aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin:
Microsoft hata raporları
http://oca.microsoft.com/tr/dcp20.asp
Office XP SP2, aşağıdaki Microsoft Bilgi Bankası makalelerinde açıklanan sorunları giderir.

Microsoft Access
325670 Access 2002'de Office XP Service Pack 2 ile giderilen sorunların listesi (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)

Microsoft Excel
325668 Excel 2002'de Office XP Service Pack 2 ile giderilen sorunların listesi (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
Microsoft tarafından geliştirilen SharePoint Team Services
323549 SharePoint Team Services için Office XP Service Pack 2 ile giderilen sorunların listesi (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
Microsoft Outlook
325675 Microsoft Office XP Service Pack 2'nin Açıklaması (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
Microsoft Office
327635 Office XP belgelerinde bağlı HTTP resimleri nasıl engellenir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
325735 Office XP yazım denetimi ve dilbilgisi denetleyicisinde Office XP Service Pack 2 (SP2) ile giderilen sorunların listesi (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
312838 Office'in önceki sürümlerinde oluşturulan resimler Office XP ve Office 2003'te ters çevrilmiş olarak görünüyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
317405 Office XP'de Application.AutomationSecurity özelliği nasıl uygulanır (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
312086 Dizin Oluşturma Hizmeti Office filtresi kayıtlı ticari marka simgesini işlemiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
316618 Başka şirketlerin büyüteç yazılımı kullanıldığında nesneler doğru görüntülenmeyebilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
Microsoft PowerPoint
325731 PowerPoint 2002'de Office XP Service Pack 2 ile giderilen sorunların listesi (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
Microsoft Publisher
325733 Publisher 2002'de Office XP Service Pack 2 ile giderilen sorunların listesi (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
Microsoft Word
325667 Word 2002'de Office XP Service Pack 2 ile giderilen sorunların listesi (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
Ayrıca, aşağıdaki sorunlar giderilmiştir.

FrontPage

FP2002: Marathi olarak ayarlanmış klavyeyle (SPAN LANG=" ") etiketi kullanılamıyor

FrontPage kullanıyorsanız ve klavyenizin dili Marathi olarak ayarlanmışsa, vcm metnini yazıp HTML'yi görüntülediğinizde (SPAN LANG=" ") etiketi olmayabilir.

Office

OFFXP: Almanca Office ürünündeki Microsoft Office Gizlilik İlkesi'nde ifade yanlışlığı var

Şu anda Gizlilik İlkesi'nde yer alan ifade "Verilerinizin pazarlama amacıyla kullanılmasına ve aktarılmasına her an itiraz edebilirsiniz" biçimindedir. Oysa bu ifadenin "Kayıt verilerinizin pazarlama amacıyla kullanılmasına ve aktarılmasına her an itiraz edebilirsiniz" olması gerekir.

OFFXP: Office XP'nin CHT ve CHS sürümlerindeki MDAC Yardım dosyasında ROC terimi kullanılıyor

Office XP'nin Geleneksel Çince ve Basitleştirilmiş Çince sürümlerindeki MDAC yardım (.chm) dosyası ROC terimini kullanır.

OFFXP: Office XP'de varsayılan dil Ukraynaca ayarlanamıyor

Office XP'nin ABD veya Ukraynaca sürümünü kullanıyorsanız, varsayılan dili Ukraynaca olarak ayarlayamazsınız.
inf OFFXP fix list sp2
Властивості

Ідентифікатор статті: 325671 – останній перегляд: 12/04/2007 03:52:55 – виправлення: 10.3

Microsoft Access 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition, Microsoft Publisher 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2002 Standard Edition, Microsoft SharePoint Team Services, Microsoft Office XP Professional Edition, Microsoft Office XP Small Business Edition, Microsoft Office XP Standard Edition, Microsoft Office XP Students and Teachers, Microsoft Office XP Developer Edition, Microsoft Excel 2002 Standard Edition

 • kbupdate atdownload kbinfo kbofficexpsp2fix KB325671
Зворотний зв’язок