Office 2000 Service Pack 3'ün (SP3) Açıklaması

Bu makale arşivlenmiştir. "Olduğu gibi" sunulmaktadır ve bundan sonra güncelleştirilmeyecektir.
™zet
Microsoft Office 2000 Service Pack 3 (SP3), Microsoft Office 2000'e yapılan en yeni güncelleştirmeleri sağlar. Office 2000 SP3 önemli güvenlik iyileştirmeleri ve kararlılık ve performans geliştirmeleri içerir. Office 2000 SP3'teki düzeltmelerin bir bölümü daha önce ayrı güncelleştirmeler halinde yayımlanmıştı. Güncelleştirmeleri tümleşik tek bir pakette bir araya toplayan bu hizmet paketi ayrıca Office 2000 programlarınızın güvenilirliğini ve performansını artırmaya yönelik diğer değişiklikleri de içerir.

Bu makalede Office 2000 SP3'ün nasıl karşıdan yükleneceği ve kurulacağı anlatılmaktadır.
Daha fazla bilgi

Office 2000 SP3 Nasıl Karşıdan Yüklenir ve Kurulur

Önemli Microsoft Office 2000 SP3 İstemci Güncelleştirmesini veya Microsoft Office 2000 SP3 Yönetimsel Güncelleştirmeyi yüklemeden önce, Microsoft Office 2000 Service Release 1a'yı (SR-1a) yükleyin. Office 2000 SR-1a'yı yükleme hakkında ek bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
245025 Office 2000 SR-1/SR-1a Güncelleştirmesi nasıl elde edilir ve yüklenir

İstemci Güncelleştirmesi

Office 2000'i CD-ROM'dan yüklediyseniz, iki seçeneğiniz vardır:
 • Office 2000 SP3'ü de içerecek şekilde en yeni güncelleştirmeleri otomatik olarak yüklemek için Office Ürün Güncelleştirmeleri Web sitesini kullanın.
 • Office 2000 SP3 İstemci Güncelleştirmesini, yalnızca bu makaledeki "Office 2000 SP3 İstemci Güncelleştirmesi" bölümünde açıklanan adımları uygulayarak yükleyin.
Her iki seçenekte de, yükleme işlemi sırasında Office 2000 CD-ROM'unun hazır olması gerekir.

Office Ürün Güncelleştirmeleri Web Sitesi

Office Ürün Güncelleştirmeleri Web sitesinin bilgisayarınıza yüklemeniz gereken güncelleştirmeleri algılayabilmesi için aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin: Algılama işlemi tamamlandıktan sonra, önerilen güncelleştirmeler listesi onayınıza sunulur. İşlemi tamamlamak için Yüklemeyi Başlat'ı tıklatın.

Office 2000 SP3 İstemci Güncelleştirmesi

Yalnızca Office 2000 SP3 İstemci Güncelleştirmesini karşıdan yükleyip kurmak için şu adımları izleyin:
 1. Web tarayıcınızı kullanarak aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin:
 2. O2ksp3.exe dosyasını seçilen klasöre kaydetmek için Kaydet'i tıklatın.
 3. Windows Gezgini'nde O2ksp3.exe dosyasını çift tıklatın.
 4. Güncelleştirmeyi yüklemeniz istenirse, Evet'i tıklatın.
 5. Lisans Sözleşmesi'ni kabul etmek için Evet'i tıklatın.
 6. İstendiğinde, Office 2000 CD-ROM'unuzu sürücüye yerleştirin ve Tamam'ı tıklatın.
 7. Yüklemenin başarıyla tamamlandığını belirten bir ileti aldığınızda Tamam'ı tıklatın.
Not Office 2000 SP3'ü yükledikten sonra kaldıramazsınız. Office 2000 SP3'ten önceki yükleme durumuna dönmek için tüm Office 2000'i kaldırmanız ve özgün CD-ROM'dan yeniden yüklemeniz gerekir.

Office 2000 SP3 Yönetimsel Güncelleştirme

Bu makalenin başında listelenen ürünlerden herhangi birini bir sunucu konumundan yüklediyseniz, sunucu yöneticinizin, sunucu konumunu yönetimsel ortak güncelleştirmeyle güncelleştirmesi ve bu güncelleştirmeyi bilgisayarınıza dağıtması gerekir.

Sunucu yöneticisi sizseniz, yönetimsel güncelleştirmeyi karşıdan yüklemek için aşağıdaki adımları izleyin:
 1. Aşağıdaki Microsoft Web sitesine gidin:
 2. Dosyayı karşıdan masaüstünüze yükleyin.
 3. Windows Gezgini'nde O2ksp3a.exe dosyasını çift tıklatın.
 4. Lisans Sözleşmesi'ni kabul etmek için Evet'i tıklatın.
 5. Ayıklanan dosyaların yerleştirileceği konumu yazın kutusuna, C:\O2ksp3a yazın ve Tamam'ı tıklatın.
 6. Klasörü oluşturmak isteyip istemediğiniz sorulduğunda Evet'i tıklatın.
 7. Başlat'ı ve sonra Çalıştır'ı tıklatın. kutusuna aşağıdaki komutu yazın
  msiexec /a Yönetimsel Yol\MSI Dosyası /p C:\O2ksp3a\MSP Dosyası SHORTFILENAMES=1
  burada Yönetimsel Yol Office 2000 yönetimsel yükleme noktanızın yolu (örneğin, C:\Office2000);

  MSI Dosyası, Office 2000 ürününün .msi veritabanı paketi (örneğin, Data1.msi) ve

  MSP Dosyası ise ortak yönetimsel yükleme güncelleştirmesinin adıdır.

  Not Office 2000 Yönetimsel Yükleme ve Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi iletişim kutularının görüntülenmesini istemiyorsanız, komut satırına /qb+ anahtarını ekleyebilirsiniz.
 8. Güncelleştirmeyi istemci iş istasyonlarına dağıtmak için Başlat'ı ve ardından Çalıştır'ı tıklatın. kutusuna aşağıdaki komutu yazın
  msiexec /i Yönetimsel Yol\MSI Dosyası REINSTALL=Tümü REINSTALLMODE=vomus
  burada Yönetimsel Yol, Office 2000 yönetimsel yükleme noktanızın yolu (örneğin, C:\Office2000) ve

  MSI Dosyası, Office 2000 ürününün MSI veritabanı paketidir (örneğin, Data1.msi).
Yönetimsel kurulumunuzu güncelleştirme ve istemci iş istasyonlarına dağıtma hakkında ek bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
304165 Office 2000 yönetimsel kurulumuna bir güncelleştirme nasıl karşıdan yüklenir ve kurulur (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
Bu makale, yönetimsel ortak güncelleştirme yüklemek için standart yönergeler içerir.

Microsoft Office 2000 Kaynak Seti'nde bulunan aşağıdaki makaleye de bakabilirsiniz:

http://office.microsoft.com/tr-tr/assistance/HA011524761033.aspx

Office 2000 SP3 Hakkında Notlar

Office 2000 SP3'ün istemci sürümü de yönetimsel sürümü de Access Çalışma Zamanı Çalıştırılabilir Dosyasına yükseltme içerir.

Not Access Çalışma Zamanı Çalıştırılabilir Dosyası, Office 2000 ile birlikte yüklenmez. Yalnızca Office Developer Tools ile edinilebilir. Access Çalışma Zamanı özelliğini Office Developer Tools'dan yüklemediyseniz, ARTSP3.msp (istemci) ve ARTSP3ff.msp (yönetimsel) dosyaları kullanılamaz. Microsoft Access 2000 programının tamamı yüklüyse, Access 2000, MainSP3.msp (istemci) veya MainSP3ff.msp (yönetimsel) dosyasıyla güncelleştirilir. Access Çalışma Zamanı yüklemelerine yükseltme hakkında ek bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
287484 Access 2000 ve SQL Server 2000 Hazırlık Güncelleştirmesine yönelik bir yönetimsel güncelleştirme nasıl karşıdan yüklenir ve kurulur (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
Yönetimsel yüklemenin tüm dillerdeki sürümlerinde aşağıdaki güncelleştirmeler bulunur:
 • Mainsp3ff.msp: Office 2000 çekirdek bileşenlerinin tam dosya yönetimsel güncelleştirmesi
 • Cd2sp3ff.msp: Microsoft Office 2000 Professional, Microsoft Office 2000 Premium ve Microsoft Office 2000 Small Business için CD-ROM 2 bileşenlerinin tam dosya yönetimsel güncelleştirmesi.
 • Outlctlx.exe: Microsoft Outlook Görünüm Denetimi işlevini yüklemek için istemci güncelleştirmesi.
Yönetimsel yüklemenin İngilizce, Fransızca, Almanca ve Japonca dili sürümleri aşağıdaki güncelleştirmeyi içerir:
 • Artsp3ff.msp: Microsoft Access 2000 Çalışma Zamanı Dosyaları için tam dosya istemci güncelleştirmesi.

Office 2000 SP3 Yükleme İşleminde Bilinen Sorunlar

Yükleme Sırasında Bilgisayarı Yeniden Başlatma

Aşağıdaki koşullar söz konusu olduğunda, Office 2000 SP3 yüklemesi bilgisayarınızı yeniden başlatmanızı gerektirebilir:
 • Microsoft Windows 2000'i çalıştırıyorsanız ve bilgisayarınızda Windows Installer'ın en yeni sürümü yüklü değilse. Bilgisayarın yeniden başlatılmasını önlemek için Windows Installer 2.0'a yükseltin. Daha fazla bilgi için aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin:
 • Office Kısayol Çubuğu etkin durumdaysa. Bilgisayarın yeniden başlatılmasını engellemek için, Office 2000 SP3'ü uygulamadan önce Office Kısayol Çubuğu'nu kapatın.
 • Microsoft'un SharePoint Team Services'ı yüklüyse. Bilgisayarın yeniden başlamasını engellemek için, Office 2000 SP3'ü uygulamadan önce SharePoint Team Services hizmetini kapatın.

Office 2000 SP3 Yüklenirken Office CD-ROM'u veya Ağ Yükleme Konumu Gerekebilir

Yükleme Sihirbazı, Office kurulumunuzun bütünlüğünden emin olabilmek için, yükleme işlemi sırasında Office ürün CD'sine veya ağ yükleme konumunuza erişmek isteyebilir.

Office 2000 SP3 Yüklendikten Sonra, SQL'e Yükseltilirken Microsoft Access 2002 Dizinleri Değişiyor

Office XP SP3 yüklendikten sonra Access Sihirbazı dosyaları doğru biçimde yükseltilmezse, Access 2000'nin SQL Server'a yükseltilmiş olan azalan sıralı dizinleri artan sıralı dizinler olarak yükseltilmiş durumda kalır. Bu sorun, Access Sihirbazı dosyalarında sürüm bilgileri olmadığı ve Office 2000 SP3 yüklendikten sonra düzgün bir şekilde güncelleştirilmedikleri için oluşur. Bu sorun ve sorunu engellemek için yapabilecekleriniz hakkında ek bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
331976 Office 2000 hizmet paketi, düzeltmesi veya düzeltme eki yüklendikten sonra sürüm bilgisi olmayan dosyalar güncelleştirilmiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)

Microsoft Office 2000 Service Release 1 (SR1) Çoklu Dil Paketi

Office 2000 SR1 Çoklu Dil Paketi kullanıyorsanız, tam Office 2000 SP3 işlevselliği için aşağıda belirtilenlerin her ikisini de yükleyin:

Ortak Güncelleştirmenin Yüklü Olup Olmadığı Nasıl Belirlenir

Office 2000 SP3'te aşağıdaki dosyaların güncelleştirilmiş sürümleri bulunur:
Acwzlib.mde	Acwzmain.mde  Acwztool.mde Artgalry.exe	Bjablr32.dll  Bjlog32.dll Bjsrch32.dll	Cag.exe     Ccmarch.dll Cdo.dll     Cdo.dll     Chapi3t1.dll Contab32.dll	Emablt32.dll 	Emsabp32.dll Emsmdb32.dll	Emsui32.dll 	Envelope.dll Eurotool.xla	Excel.exe 	Exsec32.dll Fm20.dll	Fp4awec.dll	Graph9.exe Mcps.dll	Mdt2db.dll	Mdt2dbns.dll Mdt2dd.dll	Mdt2df.dll	Mdt2dfx.dll Mdt2fref.dll	Mdt2fw.dll	Mdt2fwui.dll Mdt2g.dll	Mdt2gddo.dll	Mdt2gddr.dll Mdt2qd.dll	Medcat.dll	Mimedir.dll Minet32.dll	Msaccess.exe 	Msdaipp.dll Msgr2en.lex	Msmapi32.dll 	Msmapi32.dll Mso9.dll	Msoeuro.dll	Msonsext.dll Msppt9.olb	Mspst32.dll	Mspst32.dll Msqry32.exe	Mssp3en.lex	Mssp3ena.lex Msspell3.dll	Ocp.dll     Oladd.fae Olappt.fae	Olexchng.aw	Olkfstub.dll Olsec9.chm	Olxchng9.chm	Omi9.dll Omint.dll	Ouactrl.ocx	Outex.dll Outlhlp.aw	Outllib.dll 	Outllibr.dll Outlmime.dll	Outlook.exe 	Ows.dll Photoed.exe	Powerpnt.exe	Pp7x32.dll Ppttools.ppa	Pstprx32.dll	Rm.dll Rtfhtml.dll	Sendto9.dll	Soa900.dll Utility.mda	Vbe6.dll	Winword.exe Wrd6ex32.cnv	Ww9intl.dll	Xleuro9.chm
Office 2000 SP3'ün yüklü olup olmadığını belirlemek için herhangi bir Office 2000 programını başlatın ve Yardım menüsünde Microsoft programı Hakkında öğesini tıklatın. Office 2000 SP3 yüklüyse ürün sürümü (SP3) şeklindedir.

Aşağıdaki tabloda, Microsoft Office ürünlerinin Microsoft program Hakkında iletişim kutusunda gösterilen biçimiyle sürüm numaraları verilmiştir.
Office programı    Dosya ADı   SP3 sürümü ---------------------------------------------------- Microsoft Access    Msaccess.exe  9.0.6926 Microsoft Excel    Excel.exe   9.0.6926 Microsoft Outlook   Outlook.exe  9.0.0.6627 Microsoft PowerPoint  Powerpnt.exe  9.0.6620 Microsoft Word     Winword.exe  9.0.6926
Yardım Hakkında iletişim kutusu bazen Office 2000 SP3'ü yanlış tanımladığından, Microsoft, çalıştırılan programın dosya özelliklerini doğrulamanızı önerir. Aşağıdaki tabloda, Office 2000 SP3'e yönelik çalıştırılabilir program dosyalarının dosya özelliklerinde bulunan dosya sürümlerinin listesi vardır:
  Office programı    Dosya Adı   SP3 sürümü ---------------------------------------------------- Microsoft Access    Msaccess.exe  9.0.0.6620 Microsoft Excel    Excel.exe   9.0.0.6627 Microsoft Outlook   Outlook.exe  9.0.0.6604 Microsoft PowerPoint  Powerpnt.exe  9.0.0.6620 Microsoft Word     Winword.exe  9.0.0.6926

Güncelleştirmeyle Giderilen Sorunlar

Office 2000 SP3, aşağıdaki Microsoft Güvenlik Bültenleri'nde açıklanan sorunlara çözüm getirir: Office 2000 SP3, daha önce Microsoft Office 2000 Service Pack 2'de (SP2) bulunan tüm Office güncelleştirmelerini içerir.
Office 2000 SP-2'de bulunan belirli güncelleştirmeler hakkında ek bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
276257 Office 2000 Service Pack 2 ile giderilen sorunların listesi (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
Office 2000 SP3, Office 2000 SP2'den sonra yayımlanan, aşağıda belirtilen önceden yayımlanmış güncelleştirmeleri içerir: Office 2000 SP3, aşağıdaki Microsoft Bilgi Bankası makalelerinde açıklanan sorunları düzeltir:
326605 Access 2000'de Office 2000 Service Pack 3 ile giderilen sorunlar (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)

326667 Excel 2000'de Office 2000 Service Pack 3 ile giderilen sorunlar (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)

326669 FrontPage 2000'de Office 2000 Service Pack 3 ile Giderilen Sorunlar (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)

326668 Outlook 2000'de Office 2000 Service Pack 3 ile giderilen sorunlar (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)

326609 PowerPoint 2000'de Office 2000 Service Pack 3 ile giderilen sorunlar (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)

326665 Word 2000'de Office 2000 Service Pack 3 ile giderilen sorunlar (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)

237381 Yazdığınız karakterler kayboluyor veya tümü büyük harfe dönüşüyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)

280116 Photo Editor'da bir resmi kırptığınızda "Bu program geçersiz bir işlem yürüttü ve kapanacak" hata iletisi (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)

294687 Office 2000'de etki alanı Dfs aracılığıyla açma veya kaydetme işlemi yaptığınızda hata iletisi alıyorsunuz (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)

298417 Office programı, Aç iletişim kutusunda yanıt vermiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
314698 "Varsayılan Dosya Yeri" seçeneği uzak paylaşım olarak ayarlandığında performans düşüyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)

265105 Şablonu temel alan birden çok belge açıldığında, açılan menü öğeleri yok oluyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)

311056 Windows 2000'de ekran çözünürlüğü değiştirildiğinde, EMF resminin görüntülenme boyutu değişiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
Office 2000 SP3, daha önce Microsoft Bilgi Bankası makalesinde belgelenmeyen aşağıdaki sorunu giderir:

OFF: Web Klasörleri Kullandığınızda, Varsayılan Simgelere Sahip Dosyalar Genel Dosya Simgesi Görüntüler

Web klasörünün içindekileri görüntülediğinizde, varsayılan simgelere sahip dosyalar genel dosya simgesiyle görüntülenebilir.

<!—[if gte mso Etiketi İçeren Bir HTML Belgesi Açtığınızda Word Yanıt Vermeyebilir

Microsoft Word içinde <!--[if gte mso etiketini kullanan bir HTML belgesi açtığınızda, Word yanıt vermeyebilir.

OFF: Resmi Photo Editor'da Döndürdüğünüzde Resim Kaybolabilir

Resmi, Office 2000'de bulunan Photo Editor sürümünü kullanarak döndürürseniz, resim kaybolabilir.

XL: Açılan Kutulardaki Açılan Listeler Her Zaman Birincil Monitörde Görüntülenir

Çift monitörlü ekranda, açılan kutunun kendisi ikincil monitöre yerleştirilse bile, açılan kutulardaki açılan listeler her zaman birincil monitörde görüntülenir.
inf OFFXP düzeltme listesi
Özellikler

Makale No: 326585 - Son İnceleme: 12/07/2015 11:54:48 - Düzeltme: 12.3

Microsoft Office 2000 Premium Edition, Microsoft Office 2000 Professional Edition, Microsoft Office 2000 Standard Edition, Microsoft Office 2000 Small Business Edition, Microsoft Office 2000 Developer Edition, Microsoft Access 2000 Standard Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition, Microsoft Outlook 2000 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition, Microsoft Word 2000 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbfile kbsetup kbupdate atdownload kbdownload kbother kbother kbinfo KB326585
Geri bildirim