Şu anda çevrimdışısınız; İnternet'in yeniden bağlanması bekleniyor

İstemci "/autoupdatedrivers/getmanifest.asp" Sorgulaması Yaptığında Windows Update.Log Dosyasına Hata 0x80190194 Kaydediliyor

Özet
Otomatik Güncelleştirmeler sürüm 2.2, Software Update Services çalıştırılan bir sunucuyu kullanacak biçimde yapılandırıldığında, Otomatik Güncelleştirmeler 2.2 istemci bilgisayarındaki Windows Update.log dosyasına aşağıdakine benzer bir hata iletisi kaydedilebilir:
2002-06-21 12:53:54 17:53:54 Hata IUENGINE Yazılım güncelleştirme katalogu http://servername/autoupdatedrivers/getmanifest.asp konumundan sorgulanıyor (Hata 0x80190194)
Bu hatayı gidermek için herhangi bir işlem yapmanız gerekmez. Bu beklenen bir hatadır ve herhangi bir sorun olduğunu göstermez.
Daha fazla bilgi
Bu hata, Otomatik Güncelleştirmeler istemcisi Software Update Services çalıştırılan sunucuda Software Update Services tarafından eşitlenmeyen sürücü güncelleştirmeleri olup olmadığını denetlemeye çalıştığında günlüğe kaydedilir. Bu nedenle, Autoupdatedrivers klasörü Software Update Services çalıştırılan sunucuda bulunmaz. Hata 0x80190194 aslında bir HTTP durum kodu 404 (Dosya Bulunamadı) hatasıdır. Bu kod, Software Update Services çalıştırılan sunucu tarafından istemciye döndürülür.

Bir hata oluştuğunda hata genellikle onaltılık biçimde kaydedilir. Onaltılık hata kodu 0x8019 önekiyle başlıyorsa hata kodunun son üç basamağını ondalık biçime dönüştürerek, algılama döngüsü sırasında istemciye döndürülen HTTP durum kodunu edinebilirsiniz.

Örneğin, onaltılık hata kodu 0x80190194 dönüştürülerek HTTP durum kodu 404 elde edilebilir. Bunu yapmak için, onaltılık kodun son üç basamağını (bu örnekte, 194) ondalık biçime dönüştürün (bu örnekte, 404).
sus
Not Bu, doğrudan Microsoft destek kuruluşu tarafından oluşturulan bir “FAST PUBLISH” makalesidir. Buradaki bilgiler, ortaya çıkan sorunları gidermek üzere olduğu gibi sağlanmaktadır. Mümkün olduğu kadar hızlı sunulmasının bir sonucu olarak malzemelerde yazım hataları bulunabilir ve bunlar bildirimde bulunulmadan daha sonra düzeltilebilir. Diğer hususlar için Kullanım Koşulları’na bakın.
Özellikler

Makale No: 326596 - Son İnceleme: 11/29/2013 21:53:00 - Düzeltme: 1.0

  • Microsoft Software Update Services
  • kberrmsg kbinfo KB326596
Geri bildirim