Şu anda çevrimdışısınız; İnternet'in yeniden bağlanması bekleniyor

Windows 2000 Service Pack 4'te giderilen hataların listesi

™zet
Bu makalede Windows 2000 Service Pack 4 (SP4) ile düzeltilen hatalar listelenmiştir. Hizmet paketleri birikimlidir. Bu, bir hizmet paketinde düzeltilen hataların sonraki hizmet paketlerinde de düzeltilmiş olduğu anlamına gelir. Örneğin Windows 2000 Service Pack 1 (SP1), Windows 2000 Service Pack 2 (SP2) ve Windows 2000 Service Pack 3'ün (SP3) içerdiği tüm düzeltmeleri Windows 2000 SP4 içermektedir. Windows 2000 SP4 yüklemeden önce daha önceki bir hizmet paketini yüklemeniz gerekmez.
Daha fazla bilgi
Aşağıdaki tabloda, Windows 2000 SP4'te düzeltilen hataların açıklandığı Microsoft Bilgi Bankası makaleleri listelenmektedir.
Makale numarasıMakale başlığıKategori
282010Microsoft Jet 4.0 Service Pack 7 hakkında nasıl bilgi bulunur Program uyumluluğu
307030Windows 2000'deki Wdmaud.sys dosyasında Dur 0x00000050 hata iletisi (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Program uyumluluğu
320742DÜZELTME: STRFTIME Hatalı Dizeler Döndürüyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Program uyumluluğu
323130Birden Çok İşlemcisi ve AGP Video Bağdaştırıcısı Olan Bilgisayar Başlatma Sırasında Kilitleniyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Program uyumluluğu
324490DÜZELTME: Bozuk GIF Resimleri OLE'de Erişim İhlaline Neden Olabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Program uyumluluğu
328509Veri Konferansı Sırasında Sunu Malzemeleri Görüntülenemiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Program uyumluluğu
330716Bozuk Gelen İletiler SMTP Hizmetinin Durmasına veya Beklenmedik Biçimde Kapatılmasına Neden Oluyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Program uyumluluğu
331509IIS Yönetici Hizmetleri Çalışmaya Devam Etmiyor ve Exchange SMTP Hizmeti Sürekli Duruyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Program uyumluluğu
810014Fcachdll.dll Dosyasında Erişim İhlali (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Program uyumluluğu
811012Uzaktan Yeniden Deneme Sırası Uzunluğunun Sayaç Hesaplanması Hatalı (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Program uyumluluğu
813648DÜZELTME: Çok İş Parçacıklı Uygulamalar setlocale İşlevini Çağırdığında Rasgele Erişim İhlalleri (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Program uyumluluğu
815026Windows 2000 Service Pack 4'te Program Uyumluluğu Düzeltmelerinin Listesi (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Program uyumluluğu
815315DÜZELTME: DllMain'de Bir GETENV Çağrısı Kullandığınızda Bellek Taşması (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Program uyumluluğu
816941Otomatik Proxy İşlevleri: isResolvable, dnsResolve ve myIpAddress Beklediğiniz Gibi Çalışmıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Program uyumluluğu
263939Disk Performansı Zamanla Azalabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
278710Küme Yöneticisinin Dosya Paylaşımı Kaynak İzinleri Oluşturmak Amacıyla Kullanabileceği Genel Gruplar Bulunmuyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
289261PAE Etkinleştirildiğinde Yedekleme Çok Daha Uzun Sürüyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
291594Windows Dosya Denetleyicisi Hizmet Programı Korunan İşletim Sistemi Dosyalarını Geri Yükleyemiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
307331EnableTrace() İşlevi Etkinleştirilmeden Önce İzleme Sağlayıcılarının Kaydolması Gerekiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
308483GetNtmsObjectAttribute(), ERROR_INSUFFICIENT_BUFFER Döndürmüyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
309344OS/2 Warp4 Tabanlı Sunucuda İzinleriniz Olmasa da Dosya Silinmiş Görünüyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
313600Usbhub.sys Dosyası Bileşik Sürücü Olarak Kullanıldığında Hata Oluşuyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
315829İptal Edilen URB Gerçekte Aktarılan Bayt Sayısını İçermeyebilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
318107Hazırda Bekletmeden Geri Döndüğünüzde Web Kamerasında Ses Öğeleri Yok (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
318533Windows 2000 Service Pack 3 Sonrası Active Directory Toplu Düzeltmesi (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
318789SPARSE Özniteliği Ayarlandığında Yeniden Yönlendirici Dosyaları Önbelleğe Almıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
318871NDIS'te Büyük Ölçüde Bölünmüş Dosyaların Aktarılmasıyla İlgili Sorunlar (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
319313Yedeklemeye Çalıştığınızda "Teyp Sürücüsünün Temizlenmesi Gerekiyor" Hata İletisini Alabilirsiniz (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
319326Bazı R2 PC Kartları Hatalı Biçimde Bellek Kartı Olarak Numaralandırılmış (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
319473Sistem Hesabının Dizin Ağacı Üzerinde Tam Denetimi Yoksa FRS Dosya veya Klasörleri Çoğaltmıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
319588Başlatma İşlemi Sırasında Çevre Birimi Donanımlar Başlatılamayabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
319913NET TIME Komutu GMT Farkını Hatalı Bildirebilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
319931Windows 2000'de 3GB Anahtarı Kullanıldığında Sistem Olay Günlüğü'ne Olay Kimliği 49 Girdisi Ekleniyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
319967DFS Paylaşımına Taşıdığınız Bir Dosyayı Açamıyorsunuz (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
320333Olay Günlüğü Çoğaltma Girdileri Windows 2000 Küme Günlüğünü Dolduruyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
320345Bilgisayar Açıkken Pili Yavaşça Şarj Ederseniz CPU Kullanımı Yüzde 100 Oranına Çıkıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
320397Bilgisayarınızı başlattığınızda bir "NTLDR eksik" hata iletisi alıyorsunuzAna işletim sistemi
320661DFS Çoğaltma Üyelerini Çevrimdışına Alamıyorsunuz (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
320865"Kur Windows'u Başlatıyor" Ekranında RIS Kurulumu Yanıt Vermiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
320877USB Klavye ve PS/2 Fare ile Başlatma Sırasında Bir Saatlik Gecikme Oluyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
321036Modeminizi Söküp Yeniden Taktıktan Sonra Modem Ayarları Kayboluyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
321060Raytheon RayLink Kablosuz PCMCIA LAN Bağdaştırıcı Kod 12 ile Başlatılamıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
321248RRAS İstendiğinde Arama Arabirimi Bir Bağlantı Oluşturamıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
321522Novell NetWare Yazdırma Kuyruğuna Yazdırması Gereken Bir Hizmet Yazdırdığında Başlık Sayfası Her Zaman Yazdırılıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
321610Yöneticiler Tarafından Oluşturulan DNS Kayıtların Güvenliği Geliştirilemeyebilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
321623Spoolsv.exe Dosyasında Erişim İhlali Oluşuyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
321685Disk Yönetimi Ek Bileşeni Çok Sayıda Bölüm İçeren Bir Diski Göstermiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
321697Disket Denetleyicisinin Disket Sürücülerini Fiziksel Olarak Yoklamasını Sağlayamazsınız (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
321733Dosyayı sunucuya yazarken "Gecikmeli Yazma Başarısız Oldu" hata iletisiAna işletim sistemi
322018L2TP Varsayılan IP Adresini Kullanmayabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
322042Terminal Server İstemcisinin Giriş Dili Terminal Server Hizmetleri Diliyle Eşleşmiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
322271Service Pack 3 Bazı Windows 2000 Destek Araçlarına Güncelleştirmeler Ekliyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
322346Parolanızı Değiştirdikten Sonra Korumalı Verilere Erişemiyorsunuz (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
322377Bilgisayar Hazırda Beklemedeyken Yanıt Vermiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
322670UPN Kimlik Bilgileri CSNW'nun Parolanızı Değiştirmek için NDS Ağacını Atlamasına Neden Oluyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
322811Windows Installer 2.0 Yüklenmemişse IEAK Kullanıcı Hakları Dağıtımı Yapısı da Yüklenmez (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
322913WM_TIMER İletileri Windows 2000'deki Programlara Teslim Edilmeyebilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
322945Küme Düğümüne Bir Küme Kaynağı Olarak Disk Eklediğinizde Diskler Doğru Algılanmıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
323045Explorer.exe Dosyasında Erişim İhlali Hata İletisi (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
323145Ntvdm.exe Dosyasında GlobalAlloc() Geçerli Olmayan Bir Bellek Tanıtıcısı Döndürebilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
323231Windows NT 4.0'dan Windows 2000'e Yükselttiğinizde Mantıksal Disk Bölümleri Kayboluyor veya Bozuluyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
323255MS02-055: Windows Yardım Aracında Denetlenmeyen Arabellek Saldırganın Kod Çalıştırmasına İzin VerebilirAna işletim sistemi
323270Temsilci Sihirbazı Windows 2000'de Yalnızca Bir CONTROLRIGHT Okuyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
323332Her Kullanıcı Erişimi için ASP Yeni Bir ASP SessionID Tanıtım Bilgisi Oluşturuyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
323403Bilgisayar Adı Bulunamadığı için Bilgisayar Etki Alanından Kaldırılamıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
323456Windows 2000 Server Yük Dengeleme Grubunda Yapılandırılmış Citrix Meta Çerçevesini Çalıştırıyorsa Hata İletisi (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
323552Döküm Dosyası Başlığı ve Başlık Boyutu Bilgileri Hatalı (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
323592Belirtilen DNS Yeniden Deneme Aralığı Kullanılmıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
323608DisablePagingExecutive Ayarı Windows 2000'nin Kilitlenmesine Neden Olabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
324184LDAP Sürüm 2 Başvurularla Arama Nedeniyle Lsass.exe Dosyasında Erişim İhlali (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
324406Windows XP'den Windows 2000'deki Yeniden Yönlendirilen Bir LPT1'e Yazdırmak Birden Çok Ayırıcı Sayfa Yazdırıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
324439DÜZELTME: DOCUMENTPROPERTYHEADER Yapısında DM_USER_DEFAULT Bayrağı Ayarlanmamış (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
324574Sertifika Bir Şirket Adında Ampersanı (&) Görüntülemiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
324612Windows 2000 Tabanlı Bilgisayarınız Başlatıldıktan Sonra Tak ve Çalıştır Aygıtlar Algılanmıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
324627Bir Ağ Dosyası Kilitliyse Açılamıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
325031Windows 2000'de Kızılötesi Dosya Aktarımı Sırasında Bilgisayar Askıda Kalıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
325040Windows 2000: Bilgisayarınızı Yeniden Başlattığınızda Sürücü Harfi Değişiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
325266Yedekleme Teybinde Dosya Görüntülenmiyor veya Sürekli Bir Kaset Yerleştirmeniz İsteniyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
325748DÜZELTME: Uzaktan Yordam Çağrısı Sunucu Hizmeti'nde (PRCSS) Bellek Sızıntısı (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
325945WinNT Sağlayıcısı Ağdaki Etki Alanı Sayısını Hatalı Geri Bildiriyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
325955PCI Aygıtı için Tak ve Çalıştır Olmayan Bir Sürücü Yüklemek Sorunlara Neden Olabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
326330Küme Hizmeti 1726 ve 1722 Numaralı RPC Hatalarını Algılıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
326591Windows 2000'de İşlem Başına En Fazla 10.000 NT Kullanıcısı İşlenebilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
326647Windows 2000 NAT 2MSL Döneminden Önce TIME-WAIT Bağlantılarını Yeniden Kullanabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
326662Bir Gigabaytın Altında RAM Bulunan Bilgisayarlarda Yüksek Stres Koşullarında Hazırda Bekletme Sorunları (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
326830MS02-045: Ağ Paylaşımı Sağlayıcısındaki Denetlenmeyen Arabellek Hizmet Reddine Neden OlabilirAna işletim sistemi
326891Clusdisk.sys Sürücüsü Disklerin Tak ve Çalıştır ile Kaldırılmasına İzin Vermiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
326967IAS Günlük Dosyaları Ağ Erişim Sunucusu Aygıtı için Yanlış IP Adresi Listeliyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
327012Index Server 3.0 Bazı Excel Dosyaları için Dizini Doğru Oluşturmuyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
327020Bir Donanım Dizisini Genişlettikten Sonra Disk Yönetimini Başlattığınızda Hata İletisi (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
327163DFS Alternatifi Beklenmedik Biçimde Değiştiriliyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
327392MSMQ: Mqmig.exe ve Mqmigrat.dll Dosya Sürümlerinin Eşleşmemesi Birincil İşletme Denetleyicisinin Alınması İşleminin Başarısız Olmasına Neden Olabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
327498Eski Bir Yeniden Yönlendiriciyle Dosyalar Boş Görünebilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
327559Çıkarılabilir Depolama Birimi Bant Sürücüsünü Algılıyor, Ancak Sürücüdeki Ortamı AlgılamıyorAna işletim sistemi
328020Terminal Hizmetleri Oturumu Aracılığıyla Yeniden Yönlendirilen Yazdırma Windows 2000 SP3 ile Çalışmayabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
328036USB Hub'ını Kaldırmak DUR 0x0000001E Hatasına Neden Oluyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
328097Yazdırma Ayırıcı Sayfası Eklemek Hata İletisine Neden Olabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
328141Microsoft Message Queue Server Geçiş Aracı MsmqServices Nesnesini Siliyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
328165BizTalk Sunucusu Aşırı Yüklendiğinde Erişim İhlali Oluşuyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
328773Görev Zamanlayıcısı İşleri Çalışmıyor ve Zaman Zaman Hata Kodu 0x8004130f Oluşturuyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
328786"Yalnızca İzin Verilen Windows Uygulamalarını Çalıştır" İlkesine İstem Dışı Olarak Boş Bir Satır Girerseniz Liste Temizleniyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
329068CreateMultiProfileTransform() 1.000 Çağrının Ardından Duruyor ve Bellek Sızıntısına Neden Oluyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
329170MS02-070: SMB İmzalamadaki Kusur Grup İlkesinin Değiştirilmesine İzin VerebilirAna işletim sistemi
329178Her Başlatma İşlemi Sırasında Güvenlik Grup İlkesi Uygulanıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
329179Tümleşik Teknoloji Hızlı Aygıtları Windows 2000 ile Çalışmayabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
329259Rsvpsp.dll Dosyasında Erişim İhlali Oluşuyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
329346Mstask.exe Dosyasında Tanıtıcı Sızıntısı Oluşuyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
329546MSMQ: Bind Sözdizimi Doğru Yorumlanmıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
329688DÜZELTME: Çok İş Parçacıklı İstemci Uygulamasını Çağırmak için COM Sunucusu Kullanıldığında RPC_S_CALL_FAILED (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
329771Windows 2000'de İlk Kez Oturum Açtığınızda Unregmp2.exe Dosyasında Erişim İhlali Oluşuyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
329801Windows 2000'de Zaman Zaman "Dur 0x1E" Hata İletisini Alabilirsiniz (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
329806ADSI MoveHere İşlevi Üçüncü Taraf LDAP Sunucusuna Karşı Çalıştırıldığında Hata Bildiriliyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
329834MS02-063: PPTP Uygulamasındaki Denetlenmeyen Arabellek Hizmet Reddi Saldırılarına İzin VerebilirAna işletim sistemi
329895Ağ Adresi Çevirisi Kullanarak Yapılan FTP Aktarımları Çalışmayabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
330259Performans İzleme Özelliğini Kullandığınızda Programlar Zaman Zaman Yanıt Vermeyebilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
330363NetWare Yeniden Yönlendiricisinde "Dur 0x0000001E" Hatası Oluşuyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
330574DNS Sunucusu Olay Günlüğüne Zaman Zaman Ad Çözümlemesi Sorunları ile 5501 ve 6524 Olay Numaraları Kaydediliyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
331009COM+ Kök Düzeyinde Olmayan İşlem Nesnelerinde Sızıntıya Neden Oluyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
331018EMC Aygıtı Kullanıldığında Geri Yükleme Sırasında 4 GB'den Büyük Dosyalar Kesiliyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
331053Bir Birimi Söktüğünüzde DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL Hata İletisi (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
331330Active Directory Programlara Hatalı Güvenlik Tanımlayıcıları Aktarıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
331371Mqbkup.exe Sanal Küme Hizmetini Desteklemiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
331910DHCP Satıcılarına Özel 124 Bayttan Uzun Seçenekler Gönderilmiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
332001Windows 2000 Tabanlı Bir Bilgisayardan Gönderilen Tüm Paketlerde DF Biti Hatalı Olarak Sıfıra Ayarlanıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
332023Yazma Önbelleği Etkinleştirildiğinde Disk Performansı Düşük (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
810008Etkin RPC Bağlantıları Kapalı (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
810038Yeniden Yönlendirici İş Parçacığı Bir Kilidi Açmaya Çalıştığında "Dur 0x0E3" Hatası Oluşuyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
810058Windows 2000'de Bir Program TCP/IP Yuvalarından Büyük Veri Blokları Gönderdiğinde Bilgisayar Yanıt Vermiyor Gibi Görünüyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
810090Bilgisayarı Başlattığınızda veya Yeniden Başlattığınızda Evrensel Seri Veri Yolu Aygıtları Zaman Zaman Algılanmıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
810161Sistem Durumu Verilerini Geri Yüklemek için NTBackup Çalıştırıldıktan Sonra Ağ Bağdaştırıcıları Kayıp veya Hatalı (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
810340Bir Dosyayı Yeniden Adlandırdığınızda Dosya Sunucusu Yanıt Vermiyor (Askıda Kalıyor) (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
810418Windows NT 4.0 Etki Alanında Windows 2000 DFS için Site Tanımayı Devre Dışı Bırakma (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
810425Disk Etkinliği Fazla Olduğunda Sunucu Zaman Zaman Yanıt Vermiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
810558Oturum Açtığınızda "Dur 0x00000051 REGISTRY_ERROR" Hata İletisi (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
811005Microsoft Exchange Server Gibi Hizmetlere Kullanıcı Kimlik Doğrulaması Bir Üye Sunucuda Zaman Aşımına Uğrayabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
811146Medya Kliplerinin Menülerinde Yüzde İşaretleri (%) Görünüyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
811011Bilgisayar Hazırda Bekletmeden Geri Döndüğünde USB Depolama Aygıtı Algılanmıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
811217Ntfrs.exe Dosyasının Service Pack 3 Sonrası Sürümlerindeki Yenilikler (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
811281Windows 2000'de Video CD'leri Yürütülemiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
811363Windows 2000'de Win32k.sys Dosyasında "Dur 0x0000001E" Hatası Oluşuyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
811370Ntfrs.exe Dosyasının Service Pack 3 Sonrası Sürümlerinde Düzeltilen Sorunlar (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
811421OpenHCI USB Ana Bilgisayar Beklenmedik Biçimde Kaldırıldıktan Sonra Stratus ftServer Tabanlı Bilgisayar Yanıt Vermiyor (Askıda Kalıyor) (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
811475Bir İşlemde Hata Ayıklamak Tanıtıcılarda Sızıntıya Neden Olabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
811621Yedekleme İşletmeni Tarafından Oluşturulan Yedekleme Medyası Geri Yüklenemiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
811732RAM Ekledikçe Disk Belleği Havuzu Azalıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
811772İzleme Araçları Çalıştırdığınızda Winmgmt.exe Dosyasında Bellek Sızıntısı (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
811777Sürücüsünü Güncelleştirdikten Sonra Multimedya Aygıtı Çalışmıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
811964Terminal Hizmetleri Programı Windows NT 4.0 ile Karşılaştırıldığında Windows 2000'de Daha Yavaş Çalışabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
812415Birden Çok ATA Sürücüsü Olan Bilgisayarınız S1 Güç Durumuna Geçtiğinde Oluşan Sorunlar (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
812599Windows Sysprep Kullanılarak Yüklendiğinde Fırsatçı Kilitleme İzni Verilmeyebilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
812680DFS Yöneticisi DFS Köklerini Göstermiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
812802BackupRead() 0 Baytlık Alternatif Veri Akışı Olan Dosyayı Okuyamıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
813707Çok İşlevli Bir PC Kartını Bir PCMCIA Yuvasına Taktığınızda Yalnızca Bir İşlev Numaralandırılıyor ve Aygıt Yöneticisinde Bir Kod 10 Hatası OluşuyorAna işletim sistemi
813908SCSI Aktarma Modu Sense Komutu Bilgisayarın Çökmesine Neden Olabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
814017Bir SCSI Aygıt Beklenmedik Biçimde Kaldırıldıktan Sonra Windows Aygıtı Algılamıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
814033Windows Update Web sitesinden veya Microsoft Update Web sitesinden sürücü güncelleştirmeleri yüklenemiyorAna işletim sistemi
814266Windows Terminal Server İstemcisi Terminal Server'a Bağlanamıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
814484DÜZELTME: USB 2.0 Hub'ın Arkasındaki Aygıtlar Kaldırıldığında Hazırda Bekletmeden Devam Edilemiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
815028Windows 2000 Service Pack 4 için Ana İşletim Sistemi Düzeltmeleri Listesi (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
815140Ağınız Üzerinden Bir Yedekleme Yaptığınızda Bilinmeyen Hata İletisi (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
815324Adında Yıldız İçeren Kuruluş Biriminde Nesnelere Grup İlkeleri Uygulanmıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
815470Birden Çok Programla Çalışırken Windows 2000 Tabanlı Bilgisayarlarınız Yanıt Vermiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
815484Bilgisayarınızı Hazırda Bekletme Durumundan Geri Çağırmak için Bir Tuşa Bastığınızda Windows 2000 Yanıt Vermiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
815616Kümelendirilmiş Disk Sürücü Harfi Beklenmedik Biçimde Değişiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
815834Bilgisayarınız Hazırda Bekletmeden Yeniden Başlatıldığında Aygıt Yöneticisi'ndeki Bir USB Aygıtında Kod 28 Hata İletisi ve Sarı Bir Ünlem İşareti (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
815837Bilgisayar NT!ObGetObjectSecurity Öğesinde Bir Dur 0x50 (Bozuk Havuz) Hatasıyla Karşılaşabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
816036Windows 2000 Bir "Dur 0x000000d1" Hata İletisiyle Kilitleniyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
816488Sayfa Sıfırlama İşlem Düzeyi Beklenmedik Biçimde Yavaş (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
816765Miniport Sürücüler için Belirlenmiş Kayıt Defteri Parametrelerini Scsiport Sürücüsü Okuyamayabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
816990Bilgisayarınızı Kapatırken FTDisk Bir "DUR Hata 0x000000D1" Hata İletisine Neden Olabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
817006NTFS Önyükleme Diski Bulunan Windows 2000 Tabanlı Bilgisayar Başlatılamıyor ve Döngüde Takılmış Görünüyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
817566/PAE ve /3GB Anahtarlarının Her İkisiyle Başlatılırken Sistem Başlamayabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
818194"KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED" Hata İletisini Alıyorsunuz (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
281485Active Directory'de Ad Çarpışması Yineleme Hatalarına Neden Oluyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Dizin hizmetleri
300930Lisans Günlüğü Hizmeti Makine Hesaplarının Lisanslarını Azaltıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Dizin hizmetleri
304653Bilgisayarı Yeniden Başlattığınızda DNS'de Seri Numarası Küçültülüyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Dizin hizmetleri
312571Olay Günlüğü İzin Verilen En Yüksek Günlük Dosyası Boyutuna Erişmeden Önce Olayları Günlüğe Kaydetmeyi Durduruyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Dizin hizmetleri
314446Yapılandırma Kabındaki Sunucu Nesnelerinin HasMasterNCs Öznitelikleri Bozulabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Dizin hizmetleri
316042NetWare Kaynaklarına Bağlantı Yavaş (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Dizin hizmetleri
316430Microsoft Commerce Server Tabanlı Programların Performans Zaman İçinde Düşebilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Dizin hizmetleri
318332Ağa Gözattığınızda Bir "Sistem Hatası 1230" Hata İletisi Alıyorsunuz (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Dizin hizmetleri
318443DNS Bölgesi Seri Numaralarındaki Artış Windows 2000'de Gereksiz Bölge Aktarımlarına Neden Oluyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Dizin hizmetleri
319325"IPCONFIG /SETCLASSID" Komutu DHCP Bilgi Paketindeki Seçenekler Alanında Bulunan Sınıf Kimlik Numarasını Göndermiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Dizin hizmetleri
319460Netsh DHCP Alma İşlemi Yapılandırma Bilgilerini Almıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Dizin hizmetleri
319672SAM Nesne Sunucusu için Dizin Hizmeti Erişim Denetimlerinde Tamamlanmamış Nesne Adları Bulunuyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Dizin hizmetleri
319709Lsass'de Yığın Taşması Nedeniyle Erişim İhlali Oluşuyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Dizin hizmetleri
319915Otomatik Kurulum Sırasında Etki Alanı Ekranında Geri Düğmesi Kullanılabiliyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Dizin hizmetleri
320015Bir Grubun Üyelerini Bağlama Yardımıyla Numaralandırdığınızda ADSI Windows NT Provider'da Bir Hata Oluşuyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Dizin hizmetleri
320063Dcdiag.exe Hatalı Olarak "Topoloji Bağlı Değil" Hata İletileri Veriyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Dizin hizmetleri
320387Zamanlanmış İşleri Listelemeye Çalıştığınızda AT Komutu Yanıt Vermiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Dizin hizmetleri
320677DHCP Verilerini SNMP Kullanarak Toplayamıyorsunuz (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Dizin hizmetleri
320711Sun JNDI Çağrıları Kullanarak LDAP ile Active Directory'ye Erişilemeyebilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Dizin hizmetleri
320769Windows 2000'de "All" Sorgu Türünü Kullandığınızda DNS Ön Belleklemesi Davranışı (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Dizin hizmetleri
321064Sıkıştırma Sürücünüzü Kullandığınızda Bilgisayar 15 Saniye Kadar Askıda Kalıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Dizin hizmetleri
321160FTP Günlüğü: İşlem İptal Edildiğinde Aktarılan Baytlar Doğru Değil (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Dizin hizmetleri
321343Ekran Koruyucu Çalışırken LockWorkstation() İşlevini Çağırırsanız Bilgisayar Kilitleniyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Dizin hizmetleri
321854ntSecurityDescriptor Özniteliğini Bir IDirectorySearch Sonuç Kümesinden Yalnızca Administrators Grubu Üyeleri Alabiliyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Dizin hizmetleri
321867Bir Parolayı Daha Zayıf Bir Parolayla Değiştirdiğinizde Windows NT 4.0 Usrmgr.exe Hata İletisi Görüntülemiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Dizin hizmetleri
322599DFS İstemci Bilgisayarlar Bir DFS Paylaşımı Bağlantısını Keserken Yanıt Vermiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Dizin hizmetleri
323256Windows 2000'de Çok Sayıda Dosyayı Yeniden Adlandırdığınızda Dur 0x50 Hata İletisi (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Dizin hizmetleri
323589Repadmin Aracı LDAP Error 32 Geri Bildiriyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Dizin hizmetleri
324102DCOM Proxy Bağlama Tanıtıcısını Ararken Sunucu Saplamasıyla Birlikte Kullanılıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Dizin hizmetleri
324183Windows 2000'de Spoolsv.exe GDI32!IcmInitIcmInfo Öğesinde Erişim İhlali (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Dizin hizmetleri
324415Dijital Ses Arabirimi PC Kartı Düzgün Çalışmayabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Dizin hizmetleri
324615Gerçekleştirilen TCP Bağlantıları Performans Sayacı Çok İşlemcili Bilgisayarlarda Hatalı Değerler Bildiriyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Dizin hizmetleri
325183Etki Alanı Yöneticisi "Güvenlik Bilgileri Görüntülenemiyor" Hata İletisini Alıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Dizin hizmetleri
325189BİLGİ: IDirectorySearch::GetNextRow Çağrılırken Sonuçlar Kesiliyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Dizin hizmetleri
325571Komut Dosyası Eşlemleri Bulunmadığında IIS'de Arabellek Taşması (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Dizin hizmetleri
325919Windows 2000'de Çok Ana Bilgisayarlı DHCP İstemcileri DHCP Sunucusunda "Bad_Address" Girdisine Neden Olabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Dizin hizmetleri
326333Dört GB'den Fazla Bellek ve PAE Açıkken Bilgi Dökümü Dosyası Doğru Oluşturulmuyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Dizin hizmetleri
326564Bilgisayarınızı Kapatıp Yeniden Başlattıktan Sonra Sistem Olay Günlüğüne Beklenmedik Biçimde Olay Kimliği 6008 Kaydediliyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Dizin hizmetleri
326770Uzaktan Erişim\Radius Kimlik Doğrulaması Üzerinde Parola Değiştirilemiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Dizin hizmetleri
327542WMI Olay Kaydı Sızıntısı (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Dizin hizmetleri
327633SetUserProperty() İşlevi Bellek Sızıntısına Neden Oluyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Dizin hizmetleri
328195AutoShareServer Ayarı Küme Düğümlerinde Yönetimsel Paylaşımları Engelleyemiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Dizin hizmetleri
328310MS02-071: Windows WM_TIMER ileti işlemedeki kusur ayrıcalık yükselmesine olanak verebilirDizin hizmetleri
328417Parola Değiştirildikten Sonra Macintosh İstemciden Oturum Açılamıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Dizin hizmetleri
328566MaxPreloadEntries Kayıt Defteri Değeri Çalışmıyor ve Varsayılan Olarak 1.000 Girdiye Ayarlanıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Dizin hizmetleri
328567Bir Program Active Directory'yi Güncelleştirmeye Çalıştığında Erişim İhlali Oluşuyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Dizin hizmetleri
328570Etki Alanını Yükselttikten Sonra Windows 2000 Tabanlı Sunucular DNS Etki Alanı Adını Ayarlayamayabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Dizin hizmetleri
328693IIS İşlem Dışı Uygulamalar Yanıt Vermiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Dizin hizmetleri
328981Oturum Açtığınızda "Önceden Anımsanan Bir Aygıtın Anımsanması için Girişimde Bulunuldu" Hata İletisi (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Dizin hizmetleri
329394Chkdsk.exe'yi Çalıştırdığınızda Uzun Gecikmeler Oluyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Dizin hizmetleri
329604Tür-1 Çoklu Ana Ölçüt Yazı Tipleri İçeren PostScript Yazdırma İşleri Yazdırılmıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Dizin hizmetleri
329726Ndistapi Aygıtında Sorunlu Kilitlenme Oluşuyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Dizin hizmetleri
329772Bilgisayarı İlk Kez Başlattığınızda Dur Hatası Oluşuyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Dizin hizmetleri
330306Kaldırılabilir Depolama Birimi Bandı Yenilemeyebilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Dizin hizmetleri
330421DÜZELTME: Isoch Akışı Başlatılırken Isoch Geri Çağrısı Çağrılmıyor veya Mavi Ekran Hatası Oluşuyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Dizin hizmetleri
331102Disk.sys Dosyası "0x0000001E" Hatasına Neden Oluyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Dizin hizmetleri
331190OpenGL Ekran Koruyucusu Erişim İhlaline Neden Olabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Dizin hizmetleri
331627Oturum Açma Sırasında Terminal Hizmetleri İstemcisi Etki Alanı Denetleyicisinden Terminal Hizmetleri Kullanıcı Yapılandırmasını Alamıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Dizin hizmetleri
331651Active Directory Kullanıcıları ve Bilgisayarları'nda UPN Kutusu Bozuk Veriler İçeriyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Dizin hizmetleri
331907Bölge Aktarımı Sırasında DNS Seri Numarası Artırılıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Dizin hizmetleri
332199Windows Server 2003 ve Windows 2000 Server'da Active Directory Yükleme Sihirbazı'nı kullanarak indirgemeye zorladığınızda etki alanı denetleyicileri indirgenmiyorDizin hizmetleri
810089Çakışma Adlandırması Bağlamları Bulunduğunda Yeni Genel Katalog Yükseltilemiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Dizin hizmetleri
810262Denetim Masası'nda NetWare için İstemci Hizmetleri veya NetWare için Ağ Geçidi Hizmetleri Aracıyla Yönetici Olmayan Kullanıcı için Erişim Engellendi (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Dizin hizmetleri
810714Bir Dizin Hizmeti Bölgesini Dosyadan Hızla Silip Yeniden Oluşturduğunuzda DNS Sunucu Ayarları Kayboluyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Dizin hizmetleri
811143Hata İletisi: Olay Günlüğü Dosyası Bozuk (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Dizin hizmetleri
811195Nwrdr.sys Dosyası FILE_BASIC_INFORMATION Öğesini İşlediğinde ChangeTime Değerini Ayarlamıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Dizin hizmetleri
811288QUERYCLIENTCERT() Windows 2000 Wldap32.dll Dosyasında Geri Çağırma Yapmıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Dizin hizmetleri
812175Hosts Dosyası Kullanıldığında Ana Bilgisayar Ad Çözümlemesi Bir Yıl Sonunda Çalışmıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Dizin hizmetleri
812499Bir Yönetici Tarafından Sıfırlandıktan Sonra Parolanızı Değiştiremiyorsunuz (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Dizin hizmetleri
812785Temsilci Olarak Atanan Bir Ad Sunucusu Kapalı Olduğunda Yanıt Süresi Yavaşlıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Dizin hizmetleri
813425DNS Hizmeti Beklenmedik Biçimde Sonlandırılıyor ve Olay 7031 Hata İletisi Görüntüleniyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Dizin hizmetleri
814202Ntdsutil.exe Semantik Denetçisi Çakışma-Karışmış Hayalet Adlarını Yeniden Adlandıramıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Dizin hizmetleri
814822WMI Olay Günlüğü Sağlayıcısından Bildirimler Almada Gecikme (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Dizin hizmetleri
814925Bir Grubun Üyelerini Saymak için Kullanılan Visual Basic Yordamı 1.000'den Fazla Üyesi Olan Tüm Gruplar için 1.000 Değerini Geri Bildiriyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Dizin hizmetleri
815493Services.exe Dosyasında Disk Belleği Havuzu Sızıntısıyla Birlikte Tanıtıcı Sayısında Artış (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Dizin hizmetleri
816230Bilgisayar Hesabı Parolası "0xc000006c (Parola Sınırlaması)" Hata İletisine Neden Oluyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Dizin hizmetleri
816475Ldp.exe Aracı Kullanıldıktan Sonra Bazı Nesneler Kalabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Dizin hizmetleri
305557Gevşek Olarak Bağlanmış COM+ Olayları Sıralı Aboneliklerin Olaylarını Kaybedebilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Internet Information Services/COM+
319989Bilgisayarı Başlatıp DCOM Kullanan Bir Hizmeti Çalıştırdığınızda RPCSS Tarafından Yüksek CPU Kullanımı (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Internet Information Services/COM+
320530Paylaşılan Özellik Grupları Numaralandırılamıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Internet Information Services/COM+
321557Ntfrs.exe Dosyasının Güncelleştirilmiş Ntfs.sys Sürücüsüyle Birlikte Gelen SP2 Sürümü Sonrasındaki Yenilikler (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Internet Information Services/COM+
321592İzin Verilen En Fazla DHCP İleti Boyutu Artıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Internet Information Services/COM+
322930Windows 2000'de Kapatma Sırasında CD-ROM Tepsisi Açıksa Bilgisayarınız Yanıt Vermeyebilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Internet Information Services/COM+
323293DÜZELTME: Temsil Etkinleştirilmiş Olarak Dizin Oluşturma Hizmetine ASP.NET'ten Erişmeye Çalıştığınızda "Erişim Engellendi" Hata İletisi (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Internet Information Services/COM+
323319Olay Düzeneği Geç Bağlanan İstemcilerden Yöntem Çağrılarını Belirleyemiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Internet Information Services/COM+
323735Windows 2000'de Uzaktan Uyarı Başarısız Olduktan Sonra Performans Uyarıları Başlatılamıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Internet Information Services/COM+
323819NetBT Başlıkları Çerçevelere Ayrılmışsa İstemci Sunucunun Bağlantısını Kesiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Internet Information Services/COM+
324034BİLGİ: Windows 2000 Service Pack 2 Sonrası COM+ Toplu Düzeltme Paketi 20.2 Kullanılabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Internet Information Services/COM+
324038DCOM İstemi İşlenirken Rpcss Yoğun Kullanım Sırasında Erişim İhlaline Neden Olabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Internet Information Services/COM+
324039BİLGİ: Windows 2000 Service Pack 3 Sonrası COM+ Toplu Düzeltme Paketi 21 Kullanılabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Internet Information Services/COM+
324096MS02-053: SmartHTML Yorumlayıcı İsteği Web Sunucusunun CPU Kaynaklarını Tek Başına KullanabilirInternet Information Services/COM+
324443Ağ Yeniden Yönlendiricisinde Bir Kilitlenme Koşulu Oluşabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Internet Information Services/COM+
325208Genel Arama Karakteri Olan MX Kaydı Varsa GUID Kayıtları Kaydolmuyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Internet Information Services/COM+
325409RPCSS OXIDResolver Pingleri Son Nokta Eşleştiricisine Karşılık Gelmelidir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Internet Information Services/COM+
325455Ftp.exe Dosyası Japonca Yol Adlarını Doğru İşlemiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Internet Information Services/COM+
325641Active Directory Kullanıcıları ve Bilgisayarları Aracına Bağlanılamıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Internet Information Services/COM+
325785DÜZELTME: Yönetici Olarak Oturum Açmadığınızda "Erişim Engellendi" Olayı Tetikleniyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Internet Information Services/COM+
325797Pickup Klasörünü Kullandığınızda SMTP Hizmeti Etki Alanı Liste Belleğinde Sızıntıya Neden Olabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Internet Information Services/COM+
325988Tarayıcıda (Mrxsmb.sys) "Dur 50" Hatası Oluşur (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Internet Information Services/COM+
326433Ağ Kablosu Söküldüğünde Dllhost.exe İşleminde Erişim İhlali Oluşuyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Internet Information Services/COM+
326639DÜZELTME: Zaman Uyumsuz Bildirim Yanlış 1394 Düğümüne Gidiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Internet Information Services/COM+
326852WebDAV Yayını Etkinleştirildiğinde ISAPI DLL İşlem Sırasında Yükleniyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Internet Information Services/COM+
327009Çok Sayıda Veri Geri Yüklendikten veya Kopyalandıktan Sonra Chkdsk Hatalı Güvenlik Kimlik Numaraları Buluyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Internet Information Services/COM+
327643Kapatma Sırasında "Dur 0x000000CE" Hata İletisi Alıyorsunuz (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Internet Information Services/COM+
328506Sfmsrv.sys Dosyası "Dur 0x0000001E" Hata İletisine Neden Oluyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Internet Information Services/COM+
328636Windows 2000 SP3 DHCP Aracı Boş Bir Ayırma Listesi Gösterebilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Internet Information Services/COM+
328800Dosya Çoğaltma Hizmeti "QKey != QUADZERO" Hata İletisine Neden Oluyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Internet Information Services/COM+
328897Uygulama Olay Günlüğünde SNMP Uzantı Aracı Olayları 2019 ve 2020 Görünüyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Internet Information Services/COM+
328925Uzaktan İstemci Etkinleştirmeleri Sırasında COM+ (Dllhost.exe) İşlemi En Son .NET Çalışma Zamanı Sürümünü Yüklüyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Internet Information Services/COM+
329420Hesaplar Yeniden Adlandırıldıktan Sonra LookupAccountSid İşlevi Yanlış Ad Geri Bildiriyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Internet Information Services/COM+
329449Everyone Grubunu Bir COM+ Uygulama Rolüne Eklediğinizde Bir veya Daha Fazla Kullanıcı Geçerli Değil Hata İletisi (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Internet Information Services/COM+
329492MSMQ: İki Ağ Kartı Olan Bir Küme Düğümü İletileri Almıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Internet Information Services/COM+
329938Windows 2000 Küme Düğümüne Yüklenmiş Bir Exchange Sunucusuna Erişmek için Outlook Web Erişimi Kullanılamıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Internet Information Services/COM+
329945DÜZELTME: PNPInterface Anahtarı Hatalı Okunursa SCSI Miniport Sürücüsü Yeniden Yüklenmiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Internet Information Services/COM+
330081BİLGİ: Windows 2000 Service Pack 3 Sonrası COM+ Toplu Düzeltme Paketi 23 Kullanılabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Internet Information Services/COM+
330833"Eject PC" Komutu Zaman Zaman Çalışmayabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Internet Information Services/COM+
810578BİLGİ: Windows 2000 Service Pack 3 Sonrası COM+ Toplu Düzeltme Paketi 24 Kullanılabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Internet Information Services/COM+
811373COM+ 1.0 DLL Modüllerini DllMain'deki COM Etkinlikleriyle Yükleyemiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Internet Information Services/COM+
811694Windows 2000 Service Pack 3 Uygulandıktan Sonra Sunucu Tarafı İçeriği için Özel Hatalar Çalışmıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Internet Information Services/COM+
814886BİLGİ: Windows 2000 Service Pack 3 Sonrası COM+ Toplu Düzeltme Paketi 25 Kullanılabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Internet Information Services/COM+
284246Windows NT 4.0'dan SP1, SP2 veya SP3 ile Windows 2000'e Yükseltmeye Çalıştığınızda Cmdlines.txt Dosyası Yükseltme Sırasında Çalıştırılmıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Kur
323372DÜZELTME: Message Queuing Uzaktan Okuma Her Zaman Kurtarılamayabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Kur
328716Windows 2000 Terminal Hizmetleri Yeniden Yönlendirilen Yazıcısından Birden Çok Ayırıcı Sayfa Yazdırılıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Kur
329115MS02-058: Sertifika doğrulama hatası kimlik sızdırmaya neden olabilirKur
810989RIS ile Birden Çok İstemci Kurduğunuzda Yinelenen Bilgisayar Adları Oluşturulabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Kur
812812Sysprep Kullanılarak Oluşturulan Kurulumlar için Dijital Haklar Yönetimi Lisansı Alınması İstenmedi (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Kur
814788Ağ Kablosu Çift Bağlantı Noktalı Bir Ağ Bağdaştırıcısında B Bağlantı Noktasını Kullanırsa RIS Kurulumu Duruyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Kur
815438Hizmet Paketinin Grup İlkesi Kurulumunu Tamamlamak için Art Arda Girişimler Günlüğe Olay Kimliği 102 Hatasının Kaydedilmesine Neden Olabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Kur
816085IIS'yi Kaldırmak DCOM'u Varsayılan İzinlerine Sıfırlıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Kur
281553Win32_BIOS WMI Sınıfı Hatalı ReleaseDate Değeri Geri Bildiriyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yönetim
303280Yerel Kullanıcılar ve Gruplar Boş veya Tüm Üye Kullanıcı Hesaplarını Görüntülemiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yönetim
309144Bir Profil Silindikten Sonra Klasör Yeniden Yönlendirmesi Çalışmıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yönetim
319021Win32_NetworkAdapterConfiguration.SetDNSServerSearchOrder Yöntemi Çalışmıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yönetim
319402MMC'de Yeni Görev Defteri Görünümü Simgesi Görüntülenmiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yönetim
319819Bilgisayar Adı 15'ten Fazla Karakter İçerirse Hesap Adları için SID'leri Eşleştirmede Gecikme Olabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yönetim
319953TelNet Oturumunda TURN veya ATRN Komutunu Kullanırsanız SMTP Hizmeti Durabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yönetim
320199Daha Fazla Disk Sürücü Olsa Da Windows 2000 WMI Sorgusu Yalnızca 32 Disk Sürücüsü Geri Bildiriyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yönetim
320363Win32_NetworkAdapterConfiguration Sınıfı Kullanıcılar için WINSPrimaryServer Özelliğini Geri Bildirmiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yönetim
320373Windows Yönetim Araçları Bozuk Bir Depoyu Yeniden Oluşturamıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yönetim
320437Bilgisayar Yönetim Aracı Uzak Bilgisayara Bağlanmak için Yalnızca DNS Ana Bilgisayar Adını Kullanmaya Çalışıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yönetim
320489Win32_Group "Yerel Etki Alanı" Gruplarını İçermiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yönetim
321126Ortak İletişim Kutularındaki "Konum" ve "Farklı Kaydet" Kutuları Yavaş (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yönetim
321418Dinamik Güncelleştirme Paketindeki -1 (0xFFFFFFFF) TTL Değeri Varsayılan Bölge TTL Değerini Kullan Anlamına Gelir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yönetim
321800Yerel Yankı Açıksa Windows 2000 Hyperterm.exe Dosyasının Aktarım Hızı Yavaştır (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yönetim
321933Hizmetler Güvenlik Yapılandırma ve Çözümlemesi Ek Bileşeninde Listelenmiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yönetim
3228041394 CD-ROM Aygıtlarında XA Verilerini Okumak için Windows Media Player Kullanılamıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yönetim
323172MS02-048: Sertifika Kaydı Denetimindeki Kusur Dijital Sertifikaların Silinmesine Neden OlabilirYönetim
323274Ntbackup.exe Kullandığınızda İstenen Medya Boş Değil Hata İletisi (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yönetim
323704Windows 2000'de SLIP İstemcisi CSLIP Sunucusuna Bağlanamıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yönetim
324041DÜZELTME: COM+ Uygulamaları Verilirken COM+ 18.1 Toplu Düzeltmesi Sorunlara Neden Olabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yönetim
324712Performans İzleme Sayaçları AppleTalk Hizmeti için Veri Önbelleğinin Hizalanmadığını Gösteriyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yönetim
325792Kimlik Doğrulaması Sırasında Bir Sorun Oluşursa ICA Zaman Uyumsuz Bağlantı Yeniden Başlatılamayabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yönetim
325827DÜZELTME: Sertifika Yenileme Sihirbazı Sertifika Kuruluş Birimlerini Art Arda Ekliyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yönetim
327129Bir Hizmet Başlatılamazsa Bilgisayar Kapatma İşlemi Sırasında Yanıt Vermiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yönetim
327536RIS Sunucusundan Windows XP SP1 İstemci Görüntüsünü Yüklediğinizde "Kur Windows'u Başlatıyor" Sırasında Dur 0x0000006b Hatası veya Kur Yanıt Vermiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yönetim
327550ISA Sunucusu Web Proxy Hizmeti DNS Araması Sırasında Erişim İhlaline Neden Oluyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yönetim
328510HATA: PowerPoint Dosyalarındaki Notlar için Tam Metin Olarak Dizin Oluşturulmayabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yönetim
328764Windows 2000'de Bazı İstemci IP Adresi Aralıklarıyla Cisco Çevirmeli Ağ Sunucusuna Bağlanılamıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yönetim
328776Ağ Paylaşımında Bir Dosyayı Kapatmaya Çalıştığınızda "Dur 0x000000C2" Hatası Oluşuyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yönetim
328991Yavaş Bir Bağlantı Algılandığında Komut Dosyası İlkesi Çalıştırılmıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yönetim
329175Rdbss.sys Dosyası DUR 0xA Hatasına Neden Olabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yönetim
329184USB Hub'ını Kaldırdığınızda "Bu Aygıt Başlatılamıyor (Kod 10)" Hata İletisiYönetim
329328Bazı Seagate Teyp ve Değiştirici Sürücüler için Windows 2000'de Destek Bulunmuyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yönetim
330194İstemciden Gereksiz Kerberos Paketleri Gönderiliyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yönetim
332002/INSITE Anahtarını Kullandığınızda Dağıtılmış Dosya Sistemi Bulunamayan İstemcileri Başvuruların Dışında Bırakıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yönetim
810211Gönderme İşlemleri Başarılı Olmuş Gibi Görünse De Bazı Haber Grubu Öğeleri Gönderilmiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yönetim
810823SMTP Sunucunuzdan Gönderilen İletiler Teslim Edilmiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yönetim
810992WMI'da Win32_PrintJob Sınıfını Numaralandırdığınızda Genel Hata İletisi (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yönetim
811066EventLogLevel Kayıt Defteri Ayarı Genişletilebilen Sayaçların Tüm Olay İletilerini Beklendiği Gibi Bastırmıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yönetim
811160Kullanıcı Adında Eğik Çizgi İçeren Bir Gruba Dahil Olduğunda Active Directory Kullanıcıları ve Bilgisayarları Çalışmaya Devam Etmiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yönetim
811196Winmsd Raporunu Kaydettiğinizde Günlüğe Denetim Hatası Olayı 577 Kaydediliyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yönetim
811222Sayaç Eklediğinizde veya Kaldırdığınızda Sysmon Denetiminde Erişim İhlali Oluşuyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yönetim
811364DÜZELTME: Internet Kaynak Konumundan Bir Program Yüklediğinizde Hata 1308 (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yönetim
811965Bir Grup İlkesi Nesnesini Düzenlediğinizde Etki Alanındaki Yerel Etki Alanı Grupları "Kullanıcı, Bilgisayar veya Grup Seç" İletişim Kutusunda Görüntülenmiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yönetim
812203Windows Yönetim Araçları'nda Performans Sağlayıcı Beklenmedik Biçimde Veri Toplamayı Durduruyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yönetim
812652NNTP Zaman Etiketi İstemci Bilgisayarın Tarih ve Saat Ayarlarını Yansıtıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yönetim
812714 Kullanıcılar Yönetici Olarak Oturum Açtıklarında Disk Sayaçlarını Uzaktan İzleyemiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yönetim
813050Veri Çerçevesi CRLF.CRLF QUIT CRLF ile Bittiğinde Sorunlar Oluşuyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yönetim
813197Yönetimsel Kimlik Bilgileri Olmayan Kullanıcılar Windows Yönetim Araçları'nda SMBIOS Verilerine Erişemiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yönetim
813824Yönetici Olmayan Kullanıcılar Windows Yönetim Araçları'nda Win32_WMISetting Verilerini Alamıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yönetim
813950Performans İzleyicisi İkili Günlüğün Birden Çok Yinelemesinin Yalnızca İlkini Görüntülüyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yönetim
814280XADM: Çevrimdışı Adres Listesine Çok Sayıda Genel Adres Listesi Eklemeye Çalıştığınızda Sorunlar Oluşuyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yönetim
815181Çok Sayıda SCSI Denetleyicisi Olan Bilgisayarlarda Sağlayıcı Başarısız Hatası (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yönetim
815198Çok Yollu Sürücüler için WMI Sınıf Bilgileri WBEMTest'te Görüntülenmiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yönetim
815231Bazı Kullanıcıların Profilleri Silindikten Sonra Kullanıcılara Ait Programlar Düzgün Çalışmıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yönetim
815425Inetinfo 64 KB'den Büyük Başlık İçeren Posta Aldığında Erişim İhlali (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yönetim
816045Ağ ICMP İlkeleri Nedeniyle Hızlı Bir Bağlantı Yavaş Olarak Algılanabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yönetim
816485Win32_NetworkLoginProfile Numaralandırma Gerçekleştirdiğinde Sunucu Yanıt Vermiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yönetim
816740Uzak Bilgisayarları Yönetirken Kullanıcı Profili Klasör Adında Kareler veya Diğer Beklenmedik Karakterler Görünüyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yönetim
816866SMTP Tabanlı Bir E-posta İletisi Gönderdiğinizde "Sunucunuz Bağlantıyı Beklenmedik Biçimde Sonlandırdı" Hata İletisi (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yönetim
816998Uzak Kayıt Defteri Hizmetinde Birden Çok Bellek Sızıntısı (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yönetim
817361Windows 2000'de Yerel Profili Zorla Seçeneği (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yönetim
328422Güvenlik Tanımlayıcılarında Boş Bir Sahip Değeri Bulunuyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)MDAC
328885Services.exe Dosyasında CPU'nun En İyi Duruma Getirilmesi Yüzde 100 Artıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)MDAC
329414MS02-065: Microsoft Data Access Components'taki Arabellek Taşması Kod Yürütülmesine Yol Açabilir (MDAC 2.6)MDAC
267316MSMQ: Performans İzleyicisi Sayaçları Hata Sonrası Düzeltme Sırasında Kümede Kayboluyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Message Queuing
322141Ntfrs.exe Dosyası Windows 2000'de Giden Ortakları Olan Üyelerin Hazırlama Klasörlerini Temizlemiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Message Queuing
323371Hataya Dayanıklı Bilgisayarlarda Bir "Dur 0xBE" Hata İletisi Alabilirsiniz (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Message Queuing
326147Windows XP Güç Kesintisi Durumuna Girmeden Önce Her Zaman DrvAssertMode(FALSE) İşlevini Çağırmıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Message Queuing
326404Ağ Bağlantıları Hazırlanırken Lsass.exe Dosyasında Erişim İhlali Oluşuyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Message Queuing
327360Macintosh İstemci Seçicisinde Macintosh İstemci için Windows 2000 Hizmetleri Görüntülenemiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Message Queuing
327784Yerel Yedekleme Tamamlandıktan Sonra Windows 2000 Server Kilitlenebilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Message Queuing
328120Yeni Zincir Aygıtlar Eklediğinizde IEEE 1394 Aygıtı Kaybolabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Message Queuing
328293İlk Klasör Eşitlemesi Sırasında Açık Dosyanız Olmasa Da Açık Dosyaları Kapatın İletisi Görüntüleniyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Message Queuing
329459DÜZELTME: Sanal Olmayan Kök Dizinler için IIS Dosya Önbelleğini Yenilemiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Message Queuing
329542DÜZELTME: Sayfa Ayırıcısı Yazılabilir Olmayan Bir Bellek Bloğu Geri Bildiriyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Message Queuing
329954DÜZELTME: MSDTCPRX.dll Dosyası Bulunan Birden Çok İşlemcili Bilgisayarlarda Performans Sorunları (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Message Queuing
329994MSMQ: Sıralama Nesnesinde Devralınan İzinler Yok Sayılabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Message Queuing
331334ChangeTimerQueueTimer API'si Bir İş Parçacığından Çağrıldığında Bellek Sızıntısı Oluşuyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Message Queuing
811308MSMQ: Çekirdek Bellek Eşiği Nasıl Artırılır (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Message Queuing
814116MSMQ: Hareket İşleme Sırasında Sistem Saatini Değiştirirseniz İletiler Gönderilmiyor veya Alınmıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Message Queuing
814776MSMQ: Alıcıyı Yeniden Başlatır veya Kapatırsanız Kurtarılabilecek İletileri Kaybedebilirsiniz (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Message Queuing
815643MSMQ: Microsoft Windows 2000 Etki Alanına Katıldığınızda Microsoft Message Queue Server 2.0'ın Active Directory'ye Taşınmasını Engelleme (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Message Queuing
816957Microsoft Message Queuing'i Yeniden Başlattığınızda "Dur 0x00000050" Hatasını Alıyorsunuz (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Message Queuing
817076MSMQ: Sitede Yönlendirme Sunucusu Kullanmadan Sorguların Yönlendirilmesi Nasıl Engellenir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Message Queuing
817586MSMQ: Bir İletiyi Doğruladığınızda Erişim İhlali Oluşuyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Message Queuing
278522Kilitleme Koşulu Yuva Programlarının Yanıt Vermemesine Neden Oluyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
287032Çok Ana Bilgisayarlı Bilgisayarlarda AddIPAddress() Kullanılırsa TCP/IP Yolları Hatalı Olabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
294961Authserv.mib ve Accserv.mib Dosyaları Derlenemiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
300561Bazı VPN Sunuculara Bağlandığınızda Hatalı Yönlendirme Tablosu (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
309696ATM Bağdaştırıcı Kullanan İstemciler Grup İlkelerini Almıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
313664 Windows 2000 Çalışan Bilgisayarlarda 802.1x Kimlik Doğrulaması Kullanma (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
316803Eski İstemciler Parolaları Değiştiremeyebilir veya Windows 2000 Etki Alanına Katılamayabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
318419ISA Sunucusuna VPN Bağlantıları Eklerseniz Bağlantılar Kesiliyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
318437NAT ve VPN ile Yönlendirme ve Uzaktan Erişim Kullandığınızda "STOP 0xA" Hata İletisi Görüntüleniyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
319270Dizüstü Bilgisayar Hazırda Bekletmeden Geri Çağrıldığında IP Adresi Serbest Bırakılıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
319627Çok Noktaya Yayın Verilerini Ethernet Üzerinden Gönderdiğinizde Bölünme Oluşuyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
321150Hata Kodu 552 Alınırsa SMTP Hizmeti Bir İletiyi Birden Çok Alıcıya Teslim Edemiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
321232MS02-023: 15 Mayıs 2002, Internet Explorer için Toplu Düzeltme Eki
321983"Hata Sayısını Sıfırla" Kutusundaki Sayı Değişiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
322359ICH4 veya ICH5 Olan Bilgisayarlarda Intelide.sys Kullanılmıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
322823Windows Gezgini CD-ROM Sürücüsündeki CD'nin Yerine Boş Bir CD-R Koyulduğunu Algılamıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
322934StgCreateDocFile() İşlevi Windows 2000'de "STG_E_FILEALREADYEXISTS" Hatasına Neden Oluyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
322953Yazdırmaya veya Yazıcı Kuyruğuna Göz Atmaya Çalıştığınızda Yazıcılara Göz Atılamıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
323538292053 Düzeltmesi Yüklendikten Sonra IAS Kimlik Doğrulaması Başarısız Oluyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
323663Windows Kritik Güncelleştirme Bildirimi 3.0 "Kirli" Kapatmaya Neden Olabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
323668Sanal Bellek Kullanımını Sorguladığınızda SNMP Sorgusu Sıfır Değerini Geri Bildiriyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
323756Yeniden Yönlendirme Yanıtı Uzun URL Adresi ile Çöp Karakterler İçeriyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
323759MS02-047: 22 Ağustos 2002, Internet Explorer için Toplu Düzeltme Eki
324673LoadLibrary() İşlevi DLL Adını Bulamıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
324886Grup İlkesi Nesnesine Bir .msi Paketi Ekleyemiyorsunuz (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
325764AGP Video Bağdaştırıcı Sürücüsü Yüklemek Yeniden Başlatıldığında Bilgisayarı Kilitleyebilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
325873NBT Bağlantısı Performans Nesneleri Listesinde Görüntülenmiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
325916Adları 64 Karakterden Fazla Olan VPN Bağlantıları Q318138 (MS02-029) Düzeltme Eki Yüklendikten Sonra Çalışmamaya Başlayabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
326645ICrmLogControl::WriteLogRecordVariants Yöntemi COM+ Uygulamalarında Bellek Sızıntısına Neden Oluyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
326886MS02-042: Ağ Bağlantısı Yöneticisi'ndeki Kusur Hakların Değişmesine Neden Olabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
326926EnablePMTUDiscovery Sıfır Değerine Ayarlanmışsa Dinamik Ana Bilgisayar Yolları Kaldırılmıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
326964Rpcss'de Rasgele Erişim İhlalleri Oluşuyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
327016Netsh Yardımcı Programı Çalışma Grubu <00> Grup Kaydını Oluşturamıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
327081Hazırda Bekletme Sırasında Kaldırılabilir Medyaya Eklenen Veriler Windows 2000 Geri Çağrıldığında Kaybolabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
327148RPC Hizmeti Olay Kimliği 7031 ile Sonlandırılıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
327477Ana Bilgisayar Veri Yolu Denetleyicisi Beklenmedik Biçimde Kaldırıldıktan Sonra Bilgisayar Askıda Kalabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
327709Windows 2000 Hesap İşleçleri Kendi Hesaplarını Yönetebilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
328089"Yalnızca İlk Kullanılabilir Aygıtı Çevir" Seçeneği Seçildikten Sonra Çevirmeli Ağ Bağlantısı Bir Bağlantıyı Çevirmek için Birden Çok Modem Kullanıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
328389OLEXP: Outlook Express 5.5 Toplu Düzeltmesi (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
328410Sunucu ve Messenger Hizmetleri Durdurulmuşsa Bağdaştırıcı Durumu Sorgusuna NetBT Yanıt Vermiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
328477Bir Hizmeti Yeniden Başlattığınızda Services.exe Askıda Kalabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
328556Etki Alanı Denetleyici Service Pack 3'e Yükseltildikten Sonra Uygulama Günlüğünde Olay Kimliği 3006 (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
329227Görev Zamanlayıcısı Yinelenen İşleri Zamanlamayı Durduruyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
329258ALL Türü DNS Sorgusu Etki Alanı için Yetkili Sunucuyu Sorgulamıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
329494Windows 2000 Service Pack 3 Yüklendikten Sonra IAS için Özel Yetkilendirme Uzantısı Durduruluyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
329634Küme Hizmetleri Yüklendiğinde Çevirmeli Ağ Bağlantıları Görünmüyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
329847IEEE 1394 Depolama Aygıtını Kaldırdıktan Sonra S1 veya S3 Güç Durumuyla Çalışmaya Devam Ederseniz Bilgisayarınız Boş Bir Ekran Görüntülüyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
330012Güvenlik Şablonu Yöneticisi Kullandığınızda Özel Bir ACL Düzenleyici GUI'ye Geçiliyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
330753TAPI Uygulama Oturumunun Sunucu Tarafında Ses Kaybolabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
331993Windows 2000 Tabanlı Bir Yazdırma Sunucunda Win32k!EXFORMOBJ::vGetCoefficient+0xb Noktasında Rasgele Erişim İhlali Hata İletileri (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
810042Windows 2000 Seçilebilen ACK'leri Doğru İşlemiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
810382Farklı Bir TCPWindowSize Değeri Belirlendikten Sonra Varsayılan TCP Pencere Boyutu Kullanılmaya Devam Ediliyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
810839Windows XP Tabanlı İstemciniz VPN Bağlantısı Oluşturamıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
810926Faks Programı Her Faks Oturumu için FaxInitializeEventQueue() İşlevini Birden Çok Kez Çağırırsa Faks Gönderilmiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
811044Windows 2000 Gelen TCP Bağlantılarını Kabul Etmemeye Başlıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
811368COM Programından RPC Hata 0x80080005 Geri Bildiriliyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
811436SNMP Bellek Miktarını Hatalı Bildirebilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
811513Birincil WINS Sunucusu Kullanılamadığında Adları Çözümlemek için İkincil WINS Sunucusunu Kullanamıyorsunuz (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
811657WSAIoctl (SIO_SET_QOS) Sorgusu FAIL Olması Gerekirken SUCCESS Geri Bildiriyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
811914DNS Sunucusu Bazı DNS Sorgularını Yanıtlayamayabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
812707Sunucuda Aşırı Ağ Yükü Oluştuğunda Tcipip.sys Dosyasında DUR 0x0000001E Hata İletisi (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
814119DÜZELTME: ASP/COM+ Uygulamalarında RPC Hatası İş Parçacıklarının Yanıt Vermemesine Neden Oluyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
814250Telefon Ek Bileşenini Başlattığınızda veya Görüntüyü Yenilediğinizde Bilinmeyen Nedenlerden Dolayı İşlem Başarısız Oldu Hata İletisi (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
814622Uzaktan Yordam Çağrısı Datagram Çalışma Zamanı Bileşeni İstemci Tarafındaki Güvenlik Duvarı Bağlantı Noktalarında Sızıntıya Neden Oluyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
815182Uzaktan Erişim Hizmeti Güvenlik DLL Dosyası Modem Dışında Gerçekleştirilen Uzaktan Erişim Bağlantılarında Kimlik Doğrulaması Yapmak için Hatalı Olarak Kullanılıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
816924Belgeyi Kızılötesi Bağlantı Noktasından Yazdırırken Belge Yazdırılırken Bir Hata Oluştu Hata İletisi (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
817069VPN Bağlantısıyla Bir Ağ Paylaşımına Bağlanılamıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
817367DLC Protokolünü Kullanan Bir Ana Bilgisayara Bağlanmak için Ana Bilgisayar Tümleştirme Sunucusunu Kullandığınızda Dur Hata 0x000000D1 (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
817864Bağdaştırıcı Kapatılırken Ağ İzleyicisi Protokolü Dur Kod 0xD1 Hatasına Neden Oluyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
818177Küme Hizmetindeki RPC Çalışma Zamanında Rasgele Sorunlar (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
315315EnableAutoDial Kayıt Defteri Anahtarı Hatalı Ayarlanıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Diğer
316982Uzun Tarih ve Para Birimi için Varsayılan Fransızca (Kanada) Bölgesel Ayarları Quebec Standartlarıyla Eşleşmiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Diğer
319102Wldap32 Arama Filtresinde ";binary" Seçeneğini Kesiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Diğer
319725İstemci Kapatıldığında SLIP Bağlantıları NetBIOS Adlarını Yayımlıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Diğer
319973Windows 2000'deki Evrensel Seri Yol 2.0 desteğiDiğer
320368Çıktıda CR-LF Yerine RichEdit Metin Denetimi Kullanılabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Diğer
320549USB Çok İşlevli Yazıcılarda Tarama İşlevi Çalışmayabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Diğer
322210DÜZELTME: Message Queuing Performans İzleyicisi Sayaçları Terminal Hizmetleri'nde Çalışmıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Diğer
323289Windows XP ve Windows WDM Sağlayıcısının ExecMethodAsync Yönteminde Bellek Sızıntısı (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Diğer
323582SessionSetup SMB Nedeniyle OS/2 Sunucusunda Net3101 Hatası (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Diğer
328725Uzaktan Yükleme Sırasında Windows 2000 Beklenmedik Biçimde Yeni Oluşturulan Bir Hesapla Yükleniyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Diğer
331116Winnt Sağlayıcısıyla Bir Grup Nesnesine Doğrudan Bağlanılamıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Diğer
810070Güvenilir Etki Alanına Bir Kullanıcı veya Grup Eklenemiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Diğer
810268IADsTools'u Visual Basic 6'dan Çağırırsanız Erişim İhlali Oluşuyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Diğer
812110Uzun Bir Satır İçeren Posta Gönderdiğinizde Outlook Express Askıda Kalabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Diğer
812401Bağlantınızı Kesmenize Karşın Hata 735 Hata İletisi Görüntüleniyor ve Çevirmeli Ağ Bağlantısı Bağlı Görünüyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Diğer
814691DÜZELTME: Uygulama Merkezinin Çoğaltılması Sırasında Erişim İhlali (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Diğer
814958USB Klavye ve Fare Aygıtları Windows Çalıştırılırken Yeniden Bağlanırsa Düzgün Çalışmıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Diğer
298692Bir Yazıcıyı CNAME Kullanarak Ekleyemiyorsunuz (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yazdırma
318365Büyük Boyutlu Bir Kağıt Yüksek Çözünürlükte Yazdırılamıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yazdırma
318954Kullanılamayan Bir Varsayılan Yazıcı Programlarda Gecikmeye Neden Olabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yazdırma
319370Windows 2000 Service Pack 2 Yüklendikten Sonra Yerel Yazıcıya Yazdıramıyorsunuz (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yazdırma
320914İşaretle ve Yazdır Kullanarak Bir Kullanıcı Modu Yazdırma Sürücüsüne Yükseltme Sorunları (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yazdırma
321364İstemciler Yazdırma Sunucularındaki \Pipe\Spoolss Dizininde Yüzlerce Yöneltme Açıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yazdırma
321613Windows 2000 Server'da nt!ExpBoostOwnerThread() Konumunda Dur 0x0a Hatası (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yazdırma
321614Biriktirici Hizmeti Yoğun İşlem Sırasında Kilitlenebilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yazdırma
321771"Dur 0x51 (REGISTRY_ERROR)" Hata İletisini Alıyorsunuz (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yazdırma
324173Çok Büyük Boyutlu Bir veya Daha Fazla Belge Yazdırırsanız Yazdırma İşinin Bazı Bölümleri Kayboluyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yazdırma
324397COM+ Sunucu Paketinin Kimlik Doğrulaması Düzeyi None Olarak Ayarlandığında İşlem Hızla Başarısız Oluyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yazdırma
324433İstemci Active Directory Sorguları 0x8005000 ile Başarısız Oluyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yazdırma
326095Microsoft .NET Framework Yüklediğinizde COMREPL Hizmet Programı Yanıt Vermiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yazdırma
327052286254 Güncelleştirmesi Yüklenmişse Yazdırma Kuyrukları Yeniden Yayınlanıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yazdırma
327930Explorer Etkin Olan Dağıtılmış Dosya Sistemi Paylaşımını Değiştirebilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yazdırma
327984Yazıcı Ayarlarını Değiştirip Oturumu Kapatırsanız Profiliniz Yüklenmiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yazdırma
328055Paylaşılabilen Sayfalar Kullanan Bir Program Kullanırsanız Sunucu Yanıt Vermeyebilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yazdırma
328894Genel Yazıcı Sürücüsüyle Yazdırdığınızda Her Satırın İlk Karakteri Eksik (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yazdırma
329051Windows 2000'deki Win32k.sys Dosyasında Zaman Zaman "Dur 0x1E" Hata İletisini Alıyorsunuz (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yazdırma
330030Bağlantılı Olmayan Ad Alanına Sahip Bilgisayarın Etki Alanındaki Radius Sunucusuyla 802.1x Kullanılarak Kimlik Doğrulaması Yapılamıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yazdırma
810647Sistem Olay Günlüğü Çok Sayıda Olay 61 Girdisi İçeriyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yazdırma
810908LPR Bağlantı Noktasının LPD Sunucusu için Geçerli Olmayan Bir DNS Adı Varsa Biriktirme CPU Kullanımı Yüzde 50'nin Üzerinde Kalıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yazdırma
811915DÜZELTME: Karışık Yönelimli Belgenin Kitapçık Biçiminde Yazdırılması Sırasında Winprint Hatalı Çıktı Oluşturuyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yazdırma
811916DÜZELTME: Windows 2000'de DrvDestroyFont İşlevi Hiçbir Zaman Çağrılmıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yazdırma
812121Vurgulanan Karakterlerin Sonuna Beklenmedik Biçimde Boşluk Ekleniyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yazdırma
812419System.EventLog Sınıfında Olay Tanıtıcısı Sızıntısı Oluşuyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yazdırma
814408Yazıcı İşletmenleri Grubu Terminal Server Yeniden Yönlendirilen Yazdırma Kuyruğunda Listelenmiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yazdırma
814770Oturumu Kapattığınızda Beklenmedik Biçimde Gecikme Oluyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Yazdırma
198941Kullanıcılar Oturum Açarken Parola Değiştiremiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Güvenlik
274450Arcname Denetlenirken Services.exe Dosyasında Bellek Sızıntısı (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Güvenlik
296441MS01-022: WebDAV Servis Sağlayıcısı İstemleri Kullanıcı Olarak Gerçekleştiren Komut Dosyalarına İzin Verebilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Güvenlik
297528CRL Dağıtım Noktası Uzantısı Capolicy.inf Dosyası Tarafından Bastırılmıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Güvenlik
304140Dosya Güvenliği (Devralınan) İzinlerini Uzaktan Düzenlediğinizde İzinler Kaldırılabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Güvenlik
305217SSL 3.0 Server Oturumu Zaman Aşımına Uğradığında Sayfa Görüntülenemiyor Hatası (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Güvenlik
311444Oluşturan/Sahiplik Hakları İlke Düzenleyicisi Tarafından Kaldırılıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Güvenlik
312827Denetim Olayı 529'da Hatalı Bir Kimlik Doğrulaması Paketi Adı Görünebilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Güvenlik
313494Varsayılan CSP Hatalı Ayarlanmışsa Microsoft Şifreleme API'si Çalışmayabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Güvenlik
313664Windows 2000 Çalışan Bilgisayarlarda 802.1x Kimlik Doğrulaması Kullanma (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Ana işletim sistemi
315092Bağlantı Noktası 1720 Üzerinden Gerçekleştirilen Bir Saldırı NetMeeting'in Gelen Bağlantıları Reddetmesine Neden Olabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Güvenlik
316201Windows 2000 SP4'te RID Havuz Ayırma ve Boyutlandırma Değişiklikleri (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Güvenlik
318815SSL 3.0 Gerektiren Web Sitelerine Bağlanılamıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Güvenlik
318873İptal'i Tıklatırsanız PKI İletişim Kutusu Birden Çok Kez Görüntüleniyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Güvenlik
318988Windows 2000 Kümesinde Dur 0x000000B8 Hatası Oluşuyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Güvenlik
319418IP Güvenlik İlkesi Yönetimi MMC Bellek Sızıntısına Neden Oluyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Güvenlik
320099Güvenlik İlkesi Kısıtlanmış Grupları Doğru İşlemiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Güvenlik
320206MS02-024: Windows Debugger'daki Kimlik Doğrulama Hatası Ayrıcalık Yükselmesine Neden OlabilirGüvenlik
320211Bir Kullanıcı için Güvenlik Kimlik Doğrulaması Denetimini Program Kullanarak Gerçekleştiremiyorsunuz (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Güvenlik
320670LsaLogonUser() Çağrılırsa Günlüğe Olay Kimliği 528 Kaydedilmeyebilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Güvenlik
320828Kullanıcının Özel Anahtarı ile Korunan Verilere Kullanıcının Parolasını Ayarlayan Etki Alanı Yöneticisi Tarafından Erişilebilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Güvenlik
320903İstemciler TCP Üzerinden Kerberos Kullanarak Oturum Açamıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Güvenlik
320920MS02-032: Windows Media Player Toplaması KullanılabilirGüvenlik
321166AppleTalk Ağ Tümleştirmesi Çalıştırılan Windows 2000 Server'daki Kaynaklara Macintosh Bilgisayardan Eriştiğinizde "Parolanız Zaman Aşımına Uğradı" Hata İletisi (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Güvenlik
321217Genel Adres Listesinde Çok Sayıda Alıcı Seçtiğinizde "İşlem Tamamlanamadı" Hata İletisini Alıyorsunuz (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Güvenlik
321323Bellek Yükü Arttığında Biriktirme Hizmeti Durduruluyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Güvenlik
321928SQL Sözdizimi Kullanırsanız OLE DB Provider Olan ADSI Bellek Sızıntısına Neden Olabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Güvenlik
322175Service Pack 2 Yüklenmiş Bir Etki Alanına Katıldıktan Sonra Bilgisayarınızı Yeniden Başlatmalısınız (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Güvenlik
322302PCI-PCI Köprü Aygıtı için Kesinti Kaynağı Alınamıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Güvenlik
322760GetEffectiveRightsFromAcl İşlevi Erişim İhlaline Neden Oluyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Güvenlik
322989DHCP Hizmeti Varsayılan TTL Değeri Olarak 900 Saniye Kullanıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Güvenlik
323153İki IDE Sürücü Olan Bilgisayar S3 Hazırda Bekletmeden Geri Başlatıldığında Askıda Kalabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Güvenlik
323758Microsoft UAM Kullandığınızda SFM Macintosh Oturum Açma Denetim Olayı Günlüğe Kaydedilmiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Güvenlik
324120Bilgisayar Etki Alanına Eklendikten Sonra Etki Alanında Oturum Açılamıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Güvenlik
324224Windows 2000'de Dur 0xc5 Hata İletisi (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Güvenlik
324377Active Directory Sertifika Eşleştirmesi için Etki Alanı Yerel Grupları Kullanılamıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Güvenlik
324380MS02-051: RDP Protokolünde Şifreleme Hatası Bilginin Açığa Çıkmasına Neden Olabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Güvenlik
324553MS-DOS Programlarında CAPS LOCK Tuş Durumu Hatalı Olabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Güvenlik
325083Çok Sayıda Öğe İçeren Bir ComboBox Kullandığınızda Oluşan Sorunlar (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Güvenlik
325463Disk Hatası Sonrası veya Öncesinde Düzeltmeden Sonra Mantıksal Disk Sayaçları Kümede Sıfır Değerini Okuyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Güvenlik
326180Tek İşlemcili Çoğu Bilgisayarda Kullanılabilir CPU'nun %100 En İyi Duruma Getirilmesi (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Güvenlik
326363Windows 2000 DNS Bir Kaynak Kaydı Eşleşmesi için NS'yi CNAME'e Çözümlemiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Güvenlik
326460Arka Planda Çalışan Akıllı Aktarım Hizmeti'ni (BITS) Başlatmaya Çalıştığınızda Hizmete Özel Hata Kodu -2147944102 Hata İletisi (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Güvenlik
326826Ağ Paylaşımındaki Dosyalara Erişilirken Bazı Programlar Yavaş Çalışabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Güvenlik
326864Windows 2000'de Win32k.sys Dosyasında DUR: 0x000000D6 Hatası Oluşuyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Güvenlik
327076Exchange Server 5.5'te SSL Üzerinden IMAP4 Kullandığınızda Lsass.exe Dosyasında Bellek Sızıntısı Oluşuyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Güvenlik
327462Gezici Kullanıcı Profili Oluşturulduğunda Windows XP SP1 Varolan Gezici Kullanıcı Profili Klasörlerini Denetliyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Güvenlik
327524Windows 2000'deki Spoolsv.exe Dosyasında Erişim İhlali Oluşuyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Güvenlik
327634Oturumu Kapattığınızda Bilgisayarda Kaydedilmemiş Çalışma Varsa "SmartCard Çıkarıldığında Kilitle" İlke Ayarı Çalışmıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Güvenlik
327696MS02-062: Internet Information Services için Ekim 2002 Toplu Düzeltme Eki (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Güvenlik
327752Bazı Winsock İşlevleri Yüksek Bir CPU Yüküne Neden Olabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Güvenlik
327825Kullanıcılar Birden Çok Gruba Ait Olduğunda Oluşan Sorunlar için Yeni Çözümleme (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Güvenlik
328370Windows 2000 CSNW Her Zaman NDS Ağacında Oturum Açmak için En Yakın Sunucuyu Çağırıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Güvenlik
328523Internet Explorer'ı Internet Bağlantı Sihirbazı Yardımıyla Varsayılan Başlatmadan Kaldırma (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Güvenlik
328863HTTP Kimlik Doğrulaması: IIS Bir "401 Authentication Required" Yanıtı Göndermeden Önce İstem Kimliği Gövdesi İstemini Bekliyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Güvenlik
328924BİLGİ: Windows 2000 Service Pack 3 Sonrası COM+ Toplu Düzeltme Paketi 22 Kullanılabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Güvenlik
328948LsaSrv Olay Kimliği 5000 Hata İletisi: Güvenlik Paketi Anlaşması Özel Bir Durum OluşturduGüvenlik
328970MS02-066: Kasım 2002, Internet Explorer için Toplu Düzeltme Eki (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Güvenlik
329112DÜZELTME: 4 GB Boyutundan Fazla Veri İçeren Çok Bölgeli DVD Birinci Bölgenin Dışında Okunamıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Güvenlik
329145Genişletilmiş Öznitelikleri Olan Bir Dizin FAT32 Bölümüne Kopyalanamıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Güvenlik
329316Hata İletisi: Kullanıcı Arabirimi Hatası: Oturum Açma Arabirimi DLL Dosyası Olan Msgina.dll Yüklenemedi (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Güvenlik
329405DNS Ad Çözümlemesi Yönetici Olmayan Kullanıcılar için Çalışmıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Güvenlik
329414MS02-065: Microsoft Data Access Components'taki Arabellek Taşması Kod Yürütülmesine Yol Açabilir (MDAC 2.6)Güvenlik
329826NTFS Birimini Genişletme Başarısız Olsa Da Başarılı Olmuş Gibi Görünüyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Güvenlik
330002Microsoft Message Queue Server Geçiş Aracı Alt Etki Alanında Birincil İşletme Denetleyicisi Yükseltmesine İzin Vermiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Güvenlik
330029Macintosh için Yazdırma Hizmetlerinde Erişim İhlali Hata İletisi (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Güvenlik
330164Windows 2000 SP3 Uygulandıktan Sonra Yazıcı ACL'leri Kayboluyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Güvenlik
330303"DUR: c000021a (Önemli Sistem Hatası)" OluşuyorGüvenlik
330994 MS03-014: Nisan 2003, Outlook Express için Toplu Düzeltme EkiGüvenlik
331490Windows 2000'de Userinit.exe Dosyası Çalışmamaya Başlayabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Güvenlik
331953MS03-010: RPC Uç Nokta Eşleştiricisindeki Hata Hizmet Reddi Saldırılarına Olanak TanıyabilirGüvenlik
810022Bilgisayar Kapatıldığında "DUR 0x000000CE" Dur İletisiyle Hata Denetimi ve Kilitleme Çöplüğünde Svr.sys Dosyası (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Güvenlik
810037Bağımsız Değişken Olarak Bir DSRM Parolası Belirlemek için Setpwd.exe Geliştirmesi (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Güvenlik
810076Kullanıcı Tanımlı Yerel Grupların Kısıtlanmış Grup Davranışları için Güncelleştirmeler (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Güvenlik
810088HKEY_LOCAL_MACHINE\System için Denetim Açıldıktan Sonra CPU Kullanımı Yoğun Olabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Güvenlik
810202DirectX Files Viewer ActiveX Denetiminde Güvenlik Açığı (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Güvenlik
810578BİLGİ: Windows 2000 Service Pack 3 Sonrası COM+ Toplu Düzeltme Paketi 24 Kullanılabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Güvenlik
810585Lsass.exe Bellek Kullanımı Sunucu Yükünden Bağımsız Olarak Artıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Güvenlik
810649Köprüler Varsayılan Tarayıcı Yerine Internet Explorer'da Açılıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Güvenlik
810833MS03-001: Konumlandırıcı Hizmetindeki Denetlenmeyen Arabellek Kod Yürütmeye Neden OlabiliyorGüvenlik
811114MS03-018: Internet Information Services (IIS) için Mayıs 2003 Toplu Düzeltme EkiGüvenlik
811493MS03-013: Windows Çekirdeği İleti İşlemesinde Arabellek Taşması Ayrıcalık Yükselmesine Neden OlabilirGüvenlik
811627Grup İlkesi Yenilendikten Sonra "Ekran Yazı Tipi Kenarlarını Düzelt" Onay Kutusu Beklenmedik Biçimde Temizleniyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Güvenlik
811630window.showHelp( ) Yöntemiyle Çalıştırıldığında İşlevselliği Sınırlamaya Yönelik HTML Yardımı GüncelleştirmesiGüvenlik
812428Lsass İşleminde Bellek Sızıntısı Oluşuyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Güvenlik
812872IKE'de Sertifika Kimlik Doğrulaması Kullanırsanız PKI Güven Yolu Becerileri IPSec Tarafından Desteklenmiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Güvenlik
813423Genel Güvenlik Profili Şablonunu Kaydetmeye Çalıştığınızda "<Şablon>.inf Kaydedilemedi" Hata İletisi (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Güvenlik
813485Yerel Dosya Paylaşımında Bir Dosya Oluşturduğunuzda Bilgisayarınız Yanıt Vermiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Güvenlik
813489MS03-015: Nisan 2003, Internet Explorer İçin Toplu Düzeltme EkiGüvenlik
813877Alınan Exchange Etki Alanı Sunucuları Güvenlik Grubu Exchange Enterprise Servers Güvenlik Grubundan Kaldırılamıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Güvenlik
814055GetEffectiveRightsFromAcl İşlevi Kullanılırken 0xCCCCCC Erişim Maskesi (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Güvenlik
814078MS03-008: Windows Komut Dosyası Motorundaki kusur kod çalıştırılmasına izin verebilirGüvenlik
814122Lsass.exe Beklenenden Fazla Bellek Kullanıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Güvenlik
814569Başarısız Kimlik Doğrulaması Lsass.exe Dosyasının Kerberos Bileşeninde Bellek Sızıntısına Neden Oluyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Güvenlik
814886BİLGİ: Windows 2000 Service Pack 3 Sonrası COM+ Toplu Düzeltme Paketi 25 Kullanılabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Güvenlik
815021MS03-007: Windows Bileşenindeki Denetlenmeyen Arabellek Web Sunucusu Güvenliğinin Aşılmasına Neden OlabiliyorGüvenlik
815225Kullanıcı Yeniden Başlatma Hakları Olmadan Windows 2000 Terminal Server'ı Yeniden Başlatabiliyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Güvenlik
815414Varsayılan Etki Alanı Denetleyicisi İlkesindeki Grup İlkesi Ayarları Yapılandırıldıktan Sonra Hizmetler Düzgün Başlatılmıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Güvenlik
817606MS03-024: Windows'ta arabellek taşması veri bozulmasına yol açabilirGüvenlik
817772MS03-019: Windows Media Services İçin ISAPI Uzantısındaki Zayıf Nokta Hizmetin Reddedilmesine Neden OlabilirGüvenlik
819696MS03-030: DirectX'deki Denetlenmemiş Arabellek Sistem Güvenliğinin Aşılmasına Olanak TanıyabilirGüvenlik
821665Windows 2000 Service Pack 4'te Güvenlik Düzeltmeleri Listesi (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Güvenlik
822679 MS03-025: Windows ileti işlemedeki zayıf nokta Hizmet Programı Yöneticisi üzerinden ayrıcalık yüksekliğini etkinleştirebilir Güvenlik
265396NTFS Kullanan Bir Paylaşımdaki Dosyayı Seçtiğinizde Ağ Performans Düşüyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Kabuk
280687Duvar Kağıdı Değiştirmeyi Devre Dışı Bırakma İlkesi Tüm Duvar Kağıdı Değişliklerini Engellemiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Kabuk
302510Kullanıcılar Terminal Hizmetleri Çalışan Bir Sunucu Oturumunu Kapattıklarında Win32k.sys Dosyasında Dur 0x0000001e Hata İletisi (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Kabuk
315819Dijital Pano Yüklendiğinde Mrxsmb.sys Dosyasında DUR 0x50 Hatası Oluşuyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Kabuk
320261Explorer.exe Yönetim Verilerini ve Sayaçları Kayıt Defterinde Sakladığı için Terminal Hizmetlerinde Performans Sorunları Oluşuyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Kabuk
321091Geri Arama Bölgesinde WINS-R Bilgilerini Ayarlamak Bir Hataya Neden Oluyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Kabuk
321781Windows 2000'de win32k!PDEVOBJ::UnloadFontFile Noktasından STOP A in nt!KiAttachProcess+0x12 (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Kabuk
321787Windows Installer'ı Terminal Hizmetleri Oturumunda Çalıştırdığınızda Erişim İhlali (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Kabuk
321788Bir Dosya İlişkisinden Yeniden Başlatılmışsa STDIN/STDOUT Yeniden Yönlendirmesi Çalışmayabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Kabuk
322019Ağ Üzerinden Dosya Kopyaladığınızda Veri Kaybı Oluşuyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Kabuk
322841MAC OS/X İstemcilerden Yazdırdığınızda Belge ve Kullanıcı Adları Yazdırma Kuyruğunda Görüntülenmiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Kabuk
323015Çoğu Güvenli Yuva Katmanı Bağlantıları Performansı Düşürebilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Kabuk
323653Windows 2000 ile Hataya Dayanıklı Platformlarda NDIS'te DUR 0xD1 (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Kabuk
324141Kilitlenmiş Bir Hesabın Parolasını Değiştirmek "Etki Alanı Kullanılamıyor" İletisine Neden Oluyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Kabuk
324166EngCreateBitmap'in UMPD Sürümü Bit Eşlem Boyutunu 40 Megabayt ile Sınırlıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Kabuk
325038Outlook Çalıştırıldığında Takvim Türü Japonca İmparatorluk Dönemi'ne Değiştirilebilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Kabuk
325333Dizin Hizmeti Sorgusu Türkçe Bölgesel Ayarlarında Tamamlanmamış Sonuçlar Geri Bildiriyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Kabuk
326109Tür 1 Yazı Tiplerini İçeren EMF Yazdırma İşleri Yazdırılamayabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Kabuk
326569Bir Nesnenin SID Özelliğini Okuduğunuzda Erişim İhlali Oluşuyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Kabuk
326572Oturum Açtıktan Sonra Explorer.exe Art Arda Erişim İhlali Hata İletileri Oluşturuyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Kabuk
326836Explorer.exe Art Arda Yanıt Vermediğinde Windows 2000 Masaüstü Yanıp Sönüyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Kabuk
327350Windows 2000 Terminal Hizmetleri Sunucusu Novell İstemcisiyle Askıda Kalıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Kabuk
327815Bir Kümeye Microsoft Windows 2000 Service Pack 3 Uyguladıktan Sonra MSMQMessage.Send() ve MSMQQueue.Receive() Yöntemlerini Kullanırsanız 0xC00E004C Hatası Alıyorsunuz (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Kabuk
328284Çevrimdışı Kullanılacak Biçimde Yapılandırılmamış Bazı Dosya ve Klasörler Önbelleğe Alınıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Kabuk
328285Etki Alanı Denetleyicisinde Sistem Durumu Yedeklemesinde Hatalı DNS Sorgusu (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Kabuk
328423Dosya Meşgulse Active Directory Yedeklemesi İptal Ediliyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Kabuk
328523Internet Explorer'ı Internet Bağlantı Sihirbazı Yardımıyla Varsayılan Başlatmadan Kaldırma (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Kabuk
329023Windows 2000 DNS Server Hizmeti Yığın Taşmasıyla Duruyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Kabuk
329135Windows 2000 SP3 Update.inf Dosyasının SP_KB_NUMBER Girdisinde Hatalı Bilgi Bankası Makale Numarası (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Kabuk
329553Windows Update Web Sitesinden Aygıt Sürücüsü Güncelleştirmeleri Alınamıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Kabuk
329727Active Directory Bir LDAP Bağlantısı için Aynı Anda Tek Bir Paged/VLV Aramasını Saklıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Kabuk
810159ALT+TAB Sekmelerini Kullanarak Görevler Arasında Geçiş Yapmaya Çalıştığınızda PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA Hata İletisi (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Kabuk
810649Köprüler Varsayılan Tarayıcı Yerine Internet Explorer'da Açılıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Kabuk
810891Bilgisayarım Penceresi Yenilendiğinde Windows Gezgini'nde Erişim İhlali Oluşuyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Kabuk
811416Akış Sürükle ve Bırak İşlemleri Bir Onay Kutusunu Açamıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Kabuk
811769Tür 1 Yazı Tipleri Kullandığınızda Atmfd.dll Dosyasında STOP 0x00000050 Hata İletisi (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Kabuk
812943Denetim Metin Aldığında RichEdit Denetimi Geri Alma Bilgileri Kaybolabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Kabuk
813859Program Ekle veya Kaldır Aracındaki Metin Karışıyor veya İngilizce'ye Geri Döndürülüyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Kabuk
813870Zengin Düzenleme Denetimi Sağa veya Ortalanan Sekmeli Belgeleri Hatalı Görüntüleyebilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Kabuk
814201Yönetimsel Olarak Atanan Çevrimdışı Dosyalar Başka Bir Klasöre Taşındıktan Sonra Çevrimdışı Olarak Kalıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Kabuk
814789Windows "Dur Hata 0x7F" Hata İletisiyle Yanıt Vermiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Kabuk
815019Windows 2000 Service Pack 4'teki Terminal Hizmetleri Düzeltmeleri Listesi (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Kabuk
815490HyperTerminal'de Bağlantı Oluştururken Dr. Watson Erişim İhlali Bildiriyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Kabuk
816047Windows 2000'nin Win32k.sys Dosyasında DUR 0x1E Hatası Oluşabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Kabuk
816094Posta Kutusuna Yeniden Bağlanmaya Çalıştığınızda LDAP Provider 80070030 Yeniden Bağlanma Başarısız Oldu Hata İletisi (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Kabuk
816131Windows 2000'de Bir Üst Düzey Programı Kapatmaya Çalıştığınızda Windows Bu Programı Sonlandıramıyor Hata İletisi (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Kabuk
816372Aç İletişim Kutusunun Bak Açılır Menüsünü Tıklattığınızda Erişim İhlali Hata İletisi Alıyorsunuz (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Kabuk
817061Bir Word Belgesindeki Köprüyü Tıklatıp Internet Explorer'da Açtığınızda "Geri" Düğmesi Kullanılamıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Kabuk
817700Bir Programdan Çıktığınızda "DUR 0x0000001E" Hata İletisini Alıyorsunuz (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Kabuk
817768Windows Gezgini Bir RAID Denetleyicisinde 1 Milyondan Fazla Nesneyi Sıralamaya Çalıştığında Yanıt Vermiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Kabuk
253922Kullanıcıların Otomatik Olarak Oluşturdukları Yazıcılar Diğer Kullanıcılara Gösteriliyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Terminal Hizmetleri
257966Doskbd Windows 2000'de Kullanılamıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Terminal Hizmetleri
30422916 Bit Programlardan Başlatılan 16 Bit OLE Sunucular Terminal Server Oturumlarında Ek VDM'ler Oluşturuyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Terminal Hizmetleri
325775Yineleme Sonrasında WINS Veritabanı Bozulabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Terminal Hizmetleri
326429Büyük Dosyaları Taşıdığınızda veya Kopyaladığınızda Windows Gezgini İlerleme Durumu Çubuğu Yanıltıcı Olabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Terminal Hizmetleri
327612NetMeeting'i Başlattığınızda, Sonlandırdığınızda veya Oturumunu Kapattığınızda Kullanıcı Profili Yükleme Hatası (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Terminal Hizmetleri
328478Başarısız Bir Oturum Açma Girişimi Gerçekleştiğinde Güvenlik Olayı Bir IP Adresi veya Bilgisayar Adı İçermiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Terminal Hizmetleri
328715ADSI Adında Noktalı Virgül İçeren Bir Özniteliği Almaya Çalıştığında 0x8000500d Hata İletisi (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Terminal Hizmetleri
331489Yedekleme İşletmeninin Banda Yazma İzni Yoksa Ntbackup Çalışmayabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Terminal Hizmetleri
331596Gzip Şifreli Bir Excel Dosyasını Internet Explorer'da Karşıdan Yüklediğinizde Veriler Kesiliyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Terminal Hizmetleri
811634Terminal Hizmetleri Oturumu Sırasında Sistem İzleyicisinde Yüksek "Toplam Hata" Değerleri (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Terminal Hizmetleri
813508Windows Tabanlı Bir Terminalden Terminal Server'a Bağlanılamıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Terminal Hizmetleri
814066Tablet PC'den Uzak Masaüstü ile Windows 2000'e Algılanan Girdi Gönderilemiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Terminal Hizmetleri
815017Windows 2000 Service Pack 4'teki Terminal Hizmetleri Düzeltmeleri Listesi (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Terminal Hizmetleri
816062Windows Terminal Hizmetleri İstemcisinde Oturum Açtığınızda KANA Anahtarı CTRL Anahtarı Gibi Çalışıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Terminal Hizmetleri
816669Terminal Hizmetleri Çalıştırıldığında DUR 0x000000C2 Hata İletisi (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Terminal Hizmetleri
816870Birden Çok Windows Installer (.msi) Paketi Terminal Hizmetleri Çalıştırılan Bir Sunucudaki Aynı Kayıt Defteri Anahtarına Yazamıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)Terminal Hizmetleri
Düzeltilen hatalar hakkında ek bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleleri görüntülemek üzere aşağıdaki makale numaralarını tıklatın:
320853 Windows 2000 Service Pack 3'te Giderilen Hataların Listesi (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
282522 Windows 2000 Service Pack 2'de Giderilen Hataların Listesi (1/3) (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
282524 Windows 2000 Service Pack 2'de Giderilen Hataların Listesi (2/3) (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
282525 Windows 2000 Service Pack 2'de Giderilen Hataların Listesi (3/3) (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
259524 Windows 2000 Service Pack 1'de Giderilen Hataların Listesi (1/3) (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
269425 Windows 2000 Service Pack 1'de Giderilen Hataların Listesi (2/3) (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
269428 Windows 2000 Service Pack 1'de Giderilen Hataların Listesi (3/3) (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
Windows 2000 hizmet paketlerini edinme hakkında ek bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
260910 En son Windows 2000 hizmet paketi nasıl elde edilir
kbWin2000sp4fixlist kbWin2kSP4fixlist sp4fixlist
Özellikler

Makale No: 327194 - Son İnceleme: 10/29/2007 17:55:00 - Düzeltme: 20.1

Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Service Pack 4

  • kbinfo kbproductlink KB327194
Geri bildirim