Şu anda çevrimdışısınız; İnternet'in yeniden bağlanması bekleniyor

Windows XP Service Pack 1 ve Windows XP'nin sonraki sürümleri çalışan bir bilgisayarda Toplu Lisans ürün anahtarı nasıl değiştirilir

Windows Server 2003 desteği 14 Temmuz 2015'te sona erdi

Microsoft, Windows Server 2003 desteğini 14 Temmuz 2015'te sona erdirdi. Bu değişiklik yazılım güncelleştirmelerinizi ve güvenlik seçeneklerinizi etkiledi. Bunun sizin için ne anlama geldiğini ve korunmaya nasıl devam edebileceğinizi öğrenin.

GİRİŞ
Uyarı Bu makaledeki adımlar yalnızca Toplu Lisans ortamı için geçerlidir. Bu adımları OEM ortamında veya perakende ortamında denerseniz ürün anahtarını değiştiremezsiniz. Windows XP veya Windows Server 2003'ü yüklerken medyanın ürün anahtarıyla eşleşmesi gerekir. Bir başka deyişle, hem ürün anahtarı hem de medya için kanal (MSDN, perakende, OEM, Toplu Lisans, vb.), SKU (Windows XP Professional, Windows XP Home Edition, vb.) ve dil (İngilizce, Fransızca, vb.) aynı olmalıdır. Bu, ürün anahtarını başarıyla girebilmeniz için gereklidir. Yükleme medyası ürün anahtarıyla eşleşmiyorsa, aşağıdaki hata iletisini alırsınız:
Ürün Anahtarı geçersiz.
Windows XP'yi birden çok bilgisayara dağıtmak (Toplu Lisans kurulumu) için bir "kiralık" ürün anahtarı (genel kullanıma açık olduğu bilinen bir ürün anahtarı) kullanıyorsanız, Windows XP Service Pack 1'i (SP1) ve Windows XP'nin sonraki sürümlerini yükleyemeyebilir ya da güncelleştirmeleri Windows Update Web sitesinden otomatik olarak edinemeyebilirsiniz. Örneğin, Windows XP SP1'i ve Windows XP'nin sonraki sürümlerini yüklediğinizde, aşağıdaki hata iletisini alabilirsiniz:
Windows'u yüklemek için kullanılan ürün anahtarı geçersiz. Geçerli bir Ürün Anahtarı edinmek için sistem yöneticiniz ya da satıcınızla derhal temasa geçin. Yasa dışı yoldan sağlanan bir Microsoft yazılımını satın aldığınızdan şüpheleniyorsanız, piracy@microsoft.com adresine e-posta göndererek Microsoft Corporation'ın Lisanssız Kullanımla Mücadele Grubu'yla temasa geçebilirsiniz. Microsoft Lisanssız Kullanımla Mücadele Grubu'na göndereceğiniz tüm kişisel bilginin çok gizli tutulacağından emin olabilirsiniz.
Bu makale deneyimli bilgisayar kullanıcılarına yöneliktir. Önce bu makaleyi yazdırırsanız, adımları uygulamak size daha kolay gelebilir.
Daha fazla bilgi

Önkoşullar

Bu makaledeki bilgileri kullanabilmek için geçerli bir ürün anahtarınızın olması gerekir. Geçerli ürün anahtarı edinmek için, Microsoft Topu Lisans Hizmet Merkezi ile iletişim kurmak üzere aşağıdaki bağlantıyı tıklatın:

Toplu lisans ürün anahtarını değiştirme adımları

Bu makalede, Toplu Lisans kurulumundan sonra sorunu çözmek üzere Windows XP ürün anahtarını değiştirmek için iki yöntem açıklanmaktadır. Bir yöntem, Windows Etkinleştirme Sihirbazı grafik kullanıcı arabirimini (GUI), diğer yöntem de Windows Yönetim Araçları (WMI) komut dosyasını kullanır. Etkinleştirme Sihirbazı yöntemi daha kolaydır. Ancak, birden çok bilgisayarın ürün anahtarını değiştirmeniz gerekiyorsa, komut dosyası yöntemi daha uygundur.

Yöntem 1: Etkinleştirme Sihirbazı'nı kullanma

Önemli Bu bölüm, yöntem veya görev kayıt defterini nasıl değiştireceğinizin anlatıldığı adımlar içermektedir. Ancak kayıt defterini hatalı olarak değiştirirseniz önemli sorunlar oluşabilir. Bu nedenle, bu adımları dikkatle uyguladığınızdan emin olun. Ek koruma için, kayıt defterini değiştirmeden önce yedeklemeyi unutmayın. Bir sorun oluşursa kayıt defterini daha sonra geri yükleyebilirsiniz. Kayıt defterini yedekleme ve geri yükleme hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
322756 Windows XP ve Windows Server 2003'te kayıt defteri nasıl yedeklenir, düzenlenir ve geri yüklenir
Değiştirmeniz gereken yalnızca birkaç toplu lisans ürün anahtarı varsa Etkinleştirme Sihirbazı'nı kullanabilirsiniz.

Not Bu adımları gerçekleştirmeden önce Sistem Geri Yükleme'yi kullanarak bir geri yükleme noktası oluşturmanız önerilir.
Windows'u Devre Dışı Bırakma
 1. Başlat'ı ve ardından Çalıştır'ı tıklatın.
 2. kutusuna regedit yazın ve Tamam'a tıklayın.
 3. Gezinti bölmesinde, şu kayıt defteri anahtarını bulun ve tıklatın:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\Current Version\WPAEvents
 4. Konu bölmesinde, OOBETimer'ı sağ tıklatın ve sonra Değiştir'i tıklatın.
 5. Bu değerin en az bir basamağını değiştirerek Windows'un etkinliğini kaldırın.
Windows'u yeniden etkinleştirme ve yeni ürün anahtarını ekleme
 1. Başlat'ı ve ardından Çalıştır'ı tıklatın.
 2. kutusuna aşağıdaki komutu yazın ve sonra Tamam'a tıklayın.
  %systemroot%\system32\oobe\msoobe.exe /a
 3. Evet, Windows'u etkinleştirmek için müşteri hizmetleri temsilcisine telefon etmek istiyorum seçeneğini ve ardından İleri'yi tıklatın.
 4. Ürün anahtarını değiştir'i tıklatın.
 5. Yeni anahtar kutularına yeni ürün anahtarını yazın ve Güncelleştir'i tıklatın.

  Önceki pencereye döndürüldüyseniz, Bana daha sonra hatırlat'ı tıklatın ve sonra bilgisayarı yeniden başlatın.
 6. Windows'un etkinleştirildiğini doğrulamak için 1. ve 2. adımları yineleyin. Aşağıdaki iletiyi alırsınız:
  Windows zaten etkinleştirildi. Çıkmak için Tamam'a tıklayın.
 7. Tamam'a tıklayın.
 8. Windows XP Service Pack 1a veya Windows XP'nin sonraki bir sürümünü yükleyin.
Windows XP SP1'i veya Windows XP'nin sonraki bir sürümünü yükledikten sonra Windows'u yeniden başlatamıyorsanız, aşağıdaki adımları izleyin:
 1. Bilgisayarınızı yeniden başlatın ve Windows Gelişmiş Seçenekleri menüsünü görene dek F8 tuşuna basın.
 2. Menüden Bilinen Son İyi Yapılandırma'yı seçin ve ENTER tuşuna basın. Bu seçenek, önceki iyi yapılandırmayı kullanarak Windows'u başlatır.
 3. "Windows'u yeniden etkinleştirme ve yeni ürün anahtarını ekleme" altındaki 1'den 8'e kadar olan adımları tekrarlayın.
Windows XP'nin SP1 veya sonraki bir sürümünü yükleyebiliyor ve Windows'u yeniden başlatabiliyorsanız, sorunu çözmüşsünüz demektir. Sorun çözülmemişse, yöntem 2'yi deneyin veya diğer sorun giderme kaynaklarını görmek için "Sonraki Adımlar" bölümüne bakın.

Yöntem 2: Komut dosyası kullanma

Birden çok bilgisayarın ürün anahtarını değiştirmeniz gerekiyorsa, bu yöntemi öneririz. Toplu lisans ürün anahtarını değiştiren bir WMI komut dosyası oluşturabilir ve bu komut dosyasını bir başlangıç komut dosyasında dağıtabilirsiniz.

Bu bölümde açıklanan ChangeVLKey2600.vbs ve ChangeVLKeySP1 örnek komut dosyaları, girmek istediğiniz yeni toplu lisans anahtarını tek bir bağımsız değişken olarak kullanır. Beş parçalı alfasayısal biçimdedir.

ChangeVLKey2600.vbs komut dosyasını Windows XP SP1 ve Windows XP'nin sonraki bir sürümü çalışmayan Windows XP tabanlı bilgisayarlarda, ChangeVLKeySP1.vbs komut dosyasını da Windows XP SP1 ve Windows XP'nin sonraki bir sürümü çalışan Windows XP tabanlı bilgisayarlarda kullanmanızı öneririz. Komut dosyaları aşağıdaki işlevleri gerçekleştirir.
 • Beş parçalı alfasayısal ürün anahtarından tire işaretlerini (-) siler.
 • win32_WindowsProductActivation sınıfının bir örneğini oluşturur.
 • Yeni toplu lisans anahtarıyla SetProductKey yöntemini çağırır.
Aşağıdaki örnek komut dosyalarından birini kullanan bir toplum işlem dosyasını veya cmd dosyasını, bağımsız değişken olarak yeni ürün anahtarıyla birlikte oluşturabilirsiniz. Bunu başlangıç komut dosyasının parçası olarak dağıtabilir veya tek bir bilgisayardaki ürün anahtarını değiştirmek için komut satırından çalıştırabilirsiniz.
Örnekler
Ürün anahtarını komut dosyasıyla değiştirme hakkında daha fazla bilgi için, aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin:
ChangeVLKeySP1.vbs
' ' WMI Komut Dosyası - ChangeVLKey.vbs'' Bu komut dosyası bilgisayardaki ürün anahtarını değiştirir''***************************************************************************ON ERROR RESUME NEXTif wscript.arguments.count < 1 then  Wscript.echo "Komut dosyası bir VolumeProductKey bağımsız değişkeni olmadan çalışmaz"  Wscript.echo "Doğru kullanım: Cscript ChangeVLKey.vbs ABCDE-FGHIJ-KLMNO-PRSTU-WYQZX"  Wscript.quitend ifDim VOL_PROD_KEYVOL_PROD_KEY = Wscript.arguments.Item(0)VOL_PROD_KEY = Replace(VOL_PROD_KEY,"-","") 'tire varsa silfor each Obj in GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}").InstancesOf ("win32_WindowsProductActivation")  result = Obj.SetProductKey (VOL_PROD_KEY)  if err <> 0 then   WScript.Echo Err.Description, "0x" & Hex(Err.Number)   Err.Clear  end ifNext				
ChangeVLKey2600.vbs
' ' WMI Komut Dosyası - ChangeVLKey.vbs'' Bu komut dosyası bilgisayardaki ürün anahtarını değiştirir''***************************************************************************ON ERROR RESUME NEXTif wscript.arguments.count < 1 then  Wscript.echo "Komut dosyası bir VolumeProductKey bağımsız değişkeni olmadan çalışmaz"  Wscript.echo "Doğru kullanım: Cscript ChangeVLKey.vbs ABCDE-FGHIJ-KLMNO-PRSTU-WYQZX"  Wscript.quitend ifDim VOL_PROD_KEYVOL_PROD_KEY = Wscript.arguments.Item(0)VOL_PROD_KEY = Replace(VOL_PROD_KEY,"-","") 'tire varsa silDim WshShellSet WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")WshShell.RegDelete "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WPAEvents\OOBETimer" 'OOBETimer kayıt defteri değerini silfor each Obj in GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}").InstancesOf ("win32_WindowsProductActivation")  result = Obj.SetProductKey (VOL_PROD_KEY)  if err <> 0 then   WScript.Echo Err.Description, "0x" & Hex(Err.Number)   Err.Clear  end ifİleri 				
Aşağıdaki örnekte ChangeVLKeySP1.vbs komut dosyasının komut satırından nasıl kullanılacağı gösterilir:
 1. Başlat'ı ve ardından Çalıştır'ı tıklatın.
 2. kutusuna aşağıdaki komutu yazın (burada AB123-123AB-AB123-123AB-AB123, kullanmak istediğiniz yeni ürün anahtarıdır) ve Tamam'ı tıklatın:
  c:\changevlkeysp1.vbs ab123-123ab-ab123-123ab-ab123
Orijinal Microsoft Yazılımları hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin: Windows XP'nin SP1 veya sonraki bir sürümünü yükleyebiliyor ve Windows'u yeniden başlatabiliyorsanız, sorunu çözmüşsünüz demektir. Sorun çözülmemişse, "Sonraki Adımlar" bölümüne bakın.
SONRAKİ ADIMLAR
Bu yöntemler size yardımcı olmadıysa, aşağıdaki Microsoft Web sitelerini kullanarak sorun gidermeye kendiniz devam etmek isteyebilirsiniz:
 • Aranabilir Bilgi Bankası: Microsoft ürünleri hakkında teknik destek bilgileri ve kendi kendinize yardım araçlarını arayın.
 • Çözüm Merkezleri: Ürüne özgü sık sorulan soruları ve önemli destek konularını görüntüleyin.
 • Diğer Destek Seçenekleri: Web'i kullanarak bir soru sorun, Microsoft Müşteri Destek Hizmetleri'ne başvurun veya görüş bildirin.
Bu Microsoft Web sitelerini kullandıktan sonra sorularınıza yanıt bulamazsanız veya Microsoft Destek Hizmetleri Web sitesinde bir çözüm bulamazsanız, Destek Hizmetleri'ne başvurmak üzere aşağıdaki bağlantıyı tıklatın:
Referanslar
Geçersiz ürün anahtarları hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
326904 "Windows'u yüklemek için kullanılan ürün anahtarı geçersiz" hata iletisini alıyorsunuz
pid WMI ProductID license scripting piracy block blocking legal invalid product key sp1 install
Özellikler

Makale No: 328874 - Son İnceleme: 06/07/2013 10:08:00 - Düzeltme: 11.1

Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 Web Edition, Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition

 • kbsetup kbregistry kbenv kbhowto KB328874
Geri bildirim