Şu anda çevrimdışısınız; İnternet'in yeniden bağlanması bekleniyor

Nasıl yapılır: Windows Server 2003'te <a1>Ntbackup</a1> komutuyla komut satırı parametreleri kullanın.

Windows Server 2003 desteği 14 Temmuz 2015'te sona erdi

Microsoft, Windows Server 2003 desteğini 14 Temmuz 2015'te sona erdirdi. Bu değişiklik yazılım güncelleştirmelerinizi ve güvenlik seçeneklerinizi etkiledi. Bunun sizin için ne anlama geldiğini ve korunmaya nasıl devam edebileceğinizi öğrenin.

ÖNEMLİ: Bu makale, bir kişi tarafından çevrilmek yerine, Microsoft makine-çevirisi yazılımı ile çevrilmiştir. Microsoft size hem kişiler tarafından çevrilmiş, hem de makine-çevrisi ile çevrilmiş makaleler sunar. Böylelikle, bilgi bankamızdaki tüm makalelere, kendi dilinizde ulaşmış olursunuz. Bununla birlikte, makine tarafından çevrilmiş makaleler mükemmel değildir. Bir yabancının sizin dilinizde konuşurken yapabileceği hatalar gibi, makale; kelime dağarcığı, söz dizim kuralları veya dil bilgisi açısından yanlışlar içerebilir. Microsoft, içeriğin yanlış çevrimi veya onun müşteri tarafından kullanımından doğan; kusur, hata veya zarardan sorumlu değildir. Microsoft ayrıca makine çevirisi yazılımını sıkça güncellemektedir.

Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir:814583
Bu konu hakkında bilgi Microsoft Windows 2000 için aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin:
Özet
Yedekleme işlemlerini, çeşitli parametreleri ve ardından <a1>ntbackup backup</a1> komutunu kullanarak komut satırından veya bir toplu iş dosyasından gerçekleştirebilirsiniz. Komut isteminden, yalnızca bir yedekleme seçeneği erişebilirsiniz. Dosyaları geri yüklemek için <a0></a0>, yedekleme ve Geri Yükleme Sihirbazı'nı kullanın.

Bu makalede, ntbackup ve bazı örnekler komut satırından yedekleme parametrelerini açıklar.

Ntbackup komutu aşağıdaki sözdizimini kullanır:

ntbackup backup [systemstate] "@ FileName.bks" /J {"işadı"} [/P {"PoolName"}] [/G {"GUIDName"}] [/T {"TapeName"}] [/ N {"MediaName"}] [/ F: {"dosyaadı"}] [/D {"AyarAçıklaması"}] [/DS {"sunucuadı"}] [/ıs {"sunucuadı"}] [/ A] [/FU] [/ V: {yes | yok}] [/ R: {yes | yok}] [/ L: {f | s | n}] [/M {YedeklemeTürü}] [/ RS: {Evet | yok}] [/ HC: {üzerinde | devre dışı}] [/ SNAP: {üzerinde | devre dışı}]


Ntbackup parametreleri

Anahtar: systemstate
Açıklama: Sistem Durumu verisini yedeklemek istediğinizi belirtir. Bu seçeneği seçtiğinizde, yedekleme türü için normal olarak zorlanır veya kopyalayın.

Anahtar: @FileName.bks
Açıklama: Bu yedekleme işleminde kullanılacak yedekleme seçim dosyasının (.bks dosyası) adını belirtir. Adresindeki (@) karakteri yedekleme seçim dosyasının adından önce gelmelidir. Bir yedekleme seçim dosyası, yedekleme için seçtiğiniz klasör ve dosya hakkında bilgi içerir. Yedekleme grafik kullanıcı arabirimi (GUI) sürümünü kullanarak dosyayı oluşturmak gerekir.

Anahtar: /J {"işadı"}
Açıklama: Yedekleme raporunda kullanılacak iş adını belirtir. Iş adı genellikle dosyaları ve klasörleri geçerli yedekleme işinde yedeklediğiniz da açıklar.

Anahtar: <a1>/P</a1> {"PoolName"}
Açıklama: ortamı kullanmak istediğiniz ortam havuzunu belirtir. Bu genellikle bir yedekleme ortam havuzu, 4 mm DDS gibi subpool olur. Bunu seçerseniz, /A, /G, /F veya /T komut satırı seçeneklerini kullanamazsınız.

Anahtar: <a1>/G</a1> {"GUIDName"}
Açıklama: Bu teybe ekler ya da üzerine yazar. Bu anahtar PARAMETRESINI birlikte kullanma

Anahtar: <a1>/T</a1> {"TapeName"}
Açıklama: Bu teybe ekler ya da üzerine yazar. Bu anahtar PARAMETRESINI birlikte kullanma

Anahtar: <a1>/N</a1> {"MediaName"}
Açıklama: Yeni teyp adını belirtir. /A Bu anahtarla kullanmamalısınız.

Anahtar: <a1>/F</a1> {"dosyaadı"}
Açıklama: mantıksal disk yolu ve dosya adı. Aşağıdaki anahtarları bu kullanmanız gerekir.

Anahtar: /G /T /P

Anahtar: <a1>/D</a1> {"AyarAçıklaması"}
Açıklama: her yedek kümesi için bir etiket belirtir.

Anahtar: /DS {"sunucuadı"}
Açıklama: Belirtilen Microsoft Exchange server için dizin hizmet dosyasını yedekler.
Exchange sürümü: /DS anahtarı, yalnızca Microsoft Exchange Server 5.5 ile birlikte çalışır. /DS anahtarı, Microsoft Exchange 2000 Server veya Microsoft Exchange Server 2003 ile birlikte çalışmaz.

Anahtar: /ıs {"sunucuadı"}
Açıklama: Belirtilen Microsoft Exchange server bilgi deposu dosyasını yedekler.
Exchange sürümü: /ıs anahtarı, yalnızca Microsoft Exchange Server 5.5 ile birlikte çalışır. /ıs anahtarı, Microsoft Exchange 2000 Server veya Microsoft Exchange Server 2003 ile birlikte çalışmaz.

Anahtar: /A
Açıklama: bir ekleme işlemi gerçekleştirir. /G veya /T, bu anahtarla bağlantılı olarak kullanılmalıdır. Bu anahtar PARAMETRESINI birlikte kullanma

Anahtar: /FU
Açıklama: "önbellek yöneticisi atlayacak şekilde ayarlama unbuffered dosya" sağlar. Bu değişiklik, disk ve disk yedekleme işlemi sırasında birçok yararlar sağlar:
  • Sustainable üretilen iş zamanla
  • Işlemci kullanımını azaltma: ortalama, en yüksek kullanımı yüzde 30'u sınırlı
  • Yedekleme işi sırasında etkileri için sistem işlemi, eleme
Not Yalnızca gözden geçirilmiş sürümünü, Windows Server Service Pack 1'de bulunan Ntbackup.exe /FU anahtarı kullanılabilir. Yeniden düzenlenen bu sürümü bir düzeltme yükleyerek de edinebilirsiniz. Bunu yapmak için <a0></a0>, Microsoft Knowledge Base'deki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
839272Ntbackup.exe .bkf hedef dosyaya yazarken sistem performansını olumsuz etkilenir


Anahtar: / V: {yes | yok}
Açıklama: Yedekleme tamamlandıktan sonra veriyi doğrular.

Anahtar: / R: {yes | yok}
Açıklama: sahibinin veya Yöneticiler grubunun üyelerinin bu teybe erişimini engeller.

Anahtar: / L: {f | s | n}
Açıklama: günlük dosyası türünü belirtir: f = tam, s = Özet, n = none (günlük dosyası oluşturulur).

Anahtar: <a1>/M</a1> {YedeklemeTürü.}
Açıklama: yedekleme türünü belirtir. Aşağıdakilerden biri olmalıdır: normal, kopya, fark, artımlı ve günlük.

Anahtar: / RS: {Evet | yok}
Açıklama: uzak depolama biriminde bulunan geçirilmiş veri dosyaları yedekler. Yeniden yerel Kaldırılabilir Depolama Birimi'ni veritabanına /RS komut satırı seçeneğini kullanmak zorunda (uzaktan açıklamasını içerir: Depolama Birimi yer tutucu dosyaları. % SystemRoot % klasörüne yedeklediğinizde, yedekleme Kaldırılabilir Depolama Birimi veritabanını otomatik olarak da yedekler.

Anahtar: / HC: {üzerinde | kapalı}
Açıklama: teyp sürücüsünde kullanılabiliyorsa, donanım sıkıştırması kullanır.

Anahtar: / SNAP: {üzerinde | kapalı}
Açıklama: bir birim gölge kopyası yedekleme kullanmalısınız olup olmadığını belirtir.

Not Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) ve sonraki sürümlerinde SNAP anahtarı göz ardı edilir.

Anahtar: <a1>/M</a1> {YedeklemeTürü.}
Açıklama: yedekleme türünü belirtir. Aşağıdakilerden biri olmalıdır: normal, kopya, fark, artımlı ve günlük.

Anahtar: /?
Açıklama: komut isteminde görüntüler Yardım.

Örnekler

Aşağıdaki örnekler, ntbackup komutunun komut satırında veya bir toplu iş dosyası kullanarak, dosyaları ve klasörleri yedeklemek için nasıl kullanılacağını gösterir. Not seçeneği belirtmezseniz, bu yedekleme programı grafik sürümünde belirlediğiniz ayarları uygular.

Örnek 1

ntbackup yedekleme \\iggy-multi\c$ /m normal /j "My işi 1" /p"Yedekle"/n"komut satýrý Yedekleme 1" /d "Command Line Functionality" /v:yes /r:no /l:s/RS: No / hc: üzerinde
Bu örnek, uzak paylaşıma \\iggy-multi\c$ normal bir yedeğini oluşturur ve "İşim 1" olarak adlandırır. Teyp Yedekleme ortam havuzundan çeker ve teybi "Komut satýrý Yedekleme 1" adı. "Command Line Functionality" komutuna gerçek açıklaması ile yedekleme yerine kullanabilirsiniz. Bu yedek, yedekleme işi tamamlandıktan sonra doğrulanır. Sahip veya yönetici erişimi sınırlandırılmaz ve günlük düzeyini "yalnızca Özet için." olarak ayarlanır Uzak Depolama Birimi verisini yedeklediğiniz ve donanım sıkıştırma etkindir.

Örnek 2

ntbackup yedekleme d:\ /j "İşim 2" /a /t"komut satýrý Yedekleme 1" /m copy...
Bu örnek, yerel sürücü D:\ kopya yedeğini oluşturur ve yedekleme "İşim 2" adları. Yedeklenmiş dosya ve klasörler "Komut satýrý Yedekleme 1" adlı teybe eklenir

Örnek 3

ntbackup backup "@ C:\Program Files\Windows NT\ntbackup\data\commandline.bks" /j "İşim 3" /t"komut satýrý Yedekleme 1" /n "Komut satýrý yedekleme 2"
Bu örnek, yedekleme programı grafik sürümünde belirtilen yedekleme türünü oluşturur. Yedeklenen dosyaları belirtmek için <a0></a0>, bu örnek C:\Program Files\Windows NT\Ntbackup\Data klasöründe bulunan "Commandline.bks" yedekleme seçim dosyasını kullanır. Yedekleme işi "İşim 3" olarak adlandırılır. Bu komut satırı yedekleme 2 "Satırı Yedekleme 1" yeni adla Command"adlı teybi üzerine yazar."

Örnek 4

Aşağıdaki üç komutları, komut satırından bir dosyaya yedekleme gerçekleştirin:
ntbackup backup \\iggy-multi\d$ /j "Komut satýrý yedekleme 4" /f "D:\backup.bkf"


ntbackup backup \\iggy-multi\d$ /j "Komut satýrý yedekleme 5" /f "D:\backup.bkf" /a

ntbackup backup \\iggy-multi\d$ /j "Komut satýrý yedekleme 6" /f "D:\backup.bkf" Ilk örnek \\iggy-multi\d$ dosyasının D:\Backup.bkf yedekleme gösterilmiştir.
Ikinci örnek aynı yedeklemenin aynı dosyaya append gösterilmiştir.
Üçüncü örnek aynı yedekleme ile dosyanın üzerine gösterilmiştir.
Her üç örnekte tam bir UNC adı için bir sürücü harfi yerine kullanabilirsiniz. Örneğin, d:\backup.bkf yerine, yedekleme hedefi olarak belirleyebilir kullanabilirsiniz.
Tüm üç örnek, yedekleme türü, doğrulama ayarı, günlük düzeyini, donanım sıkıştırması ve diğer kısıtlamalar için Yedekleme programının varsayılan değerlerini kullanın.

Yedeklemenin grafik sürümünü başlatmak için program, Başlat ' ı tıklatın, Programlar ' ın üzerine gidin, Donatılar ' ın üzerine gelin, Sistem Araçları ' nın üzerine gelin ve yedekleme</a1>'ı tıklatın.

Referanslar
Yedeklemeyi kullanma hakkında daha fazla bilgi ve Geri Yükleme Sihirbazı, Microsoft Knowledge Base'deki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
326216Windows Server 2003'te yedekleme özelliğini kullanarak verileri yedekleme ve geri yükleme

Uyarı: Bu makalenin çevirisi otomatik olarak yapılmıştır

Özellikler

Makale No: 814583 - Son İnceleme: 12/03/2007 04:52:21 - Düzeltme: 11.3

Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition

  • kbmt kbstoragemgmt kbhowto kbinfo KB814583 KbMttr
Geri bildirim