Şu anda çevrimdışısınız; İnternet'in yeniden bağlanması bekleniyor

AutoEventWireup özniteliği hakkında bilgi

ÖNEMLİ: Bu makale, bir kişi tarafından çevrilmek yerine, Microsoft makine-çevirisi yazılımı ile çevrilmiştir. Microsoft size hem kişiler tarafından çevrilmiş, hem de makine-çevrisi ile çevrilmiş makaleler sunar. Böylelikle, bilgi bankamızdaki tüm makalelere, kendi dilinizde ulaşmış olursunuz. Bununla birlikte, makine tarafından çevrilmiş makaleler mükemmel değildir. Bir yabancının sizin dilinizde konuşurken yapabileceği hatalar gibi, makale; kelime dağarcığı, söz dizim kuralları veya dil bilgisi açısından yanlışlar içerebilir. Microsoft, içeriğin yanlış çevrimi veya onun müşteri tarafından kullanımından doğan; kusur, hata veya zarardan sorumlu değildir. Microsoft ayrıca makine çevirisi yazılımını sıkça güncellemektedir.

Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir:814745
Özet
Bu makalede, AutoEventWireup özniteliği:
  • AutoEventWireup olayları Web Forms sayfasının autowired olup olmadığını gösteren Boolean bir özniteliktir.
  • AutoEventWireup için varsayılan değer, DOğRU olur ve aşağıdaki gibi ayarlayabilirsiniz:
    • Olay autowiring etkinleştirildiğinde TRUE.
    • YANLıŞ olay autowiring etkin olmadığında.
Daha fazla bilgi
Visual Studio. NET'te veya Visual Studio 2005'te olaylar olay temsilcilerin kullanarak olay işleyicisinin yöntemlere bağlıdır. Web Forms tasarım Web Forms Designer ' ı kullanırsanız, Tasarımcı, olayları, olay işleyicisi yöntemlerini bağlamak için kodu otomatik olarak oluşturur.

Visual Basic. NET'te veya Visual Basic 2005 Tasarımcısı <a0>olay işleyici</a0> yönteminin bildiriminde Handles anahtar sözcüğünü kullanarak bu bağlamanın gerçekleştirir.

Aşağıdaki örnek kod, Visual Basic 2005 veya Visual Basic. NET'te Handles anahtar göstermektedir:
Private Sub Page_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
gelen Visual C# .NET, bir açık bir olayın temsilci Tasarımcısı oluşturur:
this.Load += new System.EventHandler(this.Page_Load);
otomatik olarak bir sayfa olayları ve olay işleyicisinin yöntemleri ilişkilendirmek için bir <a0>Web Forms</a0> sayfasının AutoEventWireup özniteliği kullanan başka bir düzenek The ASP.NET sayfa çerçevesi destekler. @ Page yönergesinde <a1>AutoEventWireup</a1> özniteliği ayarlanmışsa, TRUE (veya varsayılan değer TRUE olduğundan, belirtilmemiş ise), ASP.NET sayfa çerçevesi, otomatik olarak sayfa olay işleyicisinin yöntemlerini çağırır.

Örneğin, page_ınit ve Page_Load olay işleyicisinin yöntemleri açıkça ASP.NET sayfa çerçevesi tarafından Handles anahtar sözcüğü veya bir açık bir olayın temsilci kullanmadan denir.

Olay işleyicisi yöntem adlarını, standart, önceden tanımlanmış olması gerekir ancak olumsuzluk, sayfa olayları ve olay işleyicisinin yöntemleri otomatik olarak ilişkilendirmek AutoEventWireup özniteliği kullanmanın olur. Bu olay işleyicisinin yöntemleri ad sınırlar.

Visual Studio .NET ve Visual Studio 2005 yöntem adları sınırlamanın aynısına sahip değilsiniz. Içinde Visual Studio .NET ve Visual Studio 2005'te AutoEventWireup varsayılan ayarını YANLıŞ. Ayrıca, Tasarımcı her zaman Handles anahtar sözcüğü veya bir açık bir olayın temsilci olayları, olay işleyicisi yöntemlerini bağlamak için kullanır. Sonuç olarak, olay işleyicisinin yöntemleri için standart olmayan adlar kullanabilirsiniz.

Sonuç

Visual Studio .NET veya Visual Studio 2005, varsayılan olarak, açıkça AutoEventWireup TRUE olarak ayarlandığında, olayları, olay işleyicisi yöntemlerini bağlayacak bir kod oluşturur. Aynı zamanda, ASP.NET sayfa çerçevesi olay işleyicisinin yöntemleri önceden tanımlanmış kendi adlarına göre otomatik olarak çağırır. Bu sayfayı çalıştığında, iki kez çaðrýlan aynı olay işleyicisinin yöntemi yol açabilir. Bu nedenle Microsoft, her zaman AutoEventWireup YANLıŞ olarak Visual Studio. NET'te çalışırken ayarlamanızı önerir.
Referanslar
Daha fazla bilgi için aşağıdaki MSDN Web sitelerini ziyaret edin:

Uyarı: Bu makalenin çevirisi otomatik olarak yapılmıştır

Özellikler

Makale No: 814745 - Son İnceleme: 12/03/2007 18:50:42 - Düzeltme: 3.5

MSDN 2003 Universal Edition, Microsoft .NET Framework 1.1, Microsoft .NET Framework 1.0, Microsoft Visual Studio 2005 Professional, Microsoft Visual Studio 2005 Standard Edition, Microsoft Visual Studio .NET 2003 Professional Edition, Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Architect, Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Developer, Microsoft Visual Studio .NET 2003 Academic Edition, Microsoft Visual Studio .NET 2002 Professional Edition, Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Architect, Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Developer, Microsoft Visual Studio .NET 2002 Academic Edition, Microsoft .NET Framework 2.0

  • kbmt kbvs2005swept kbvs2005applies kbdesigner kbhelp kbdocs kbonline kbinetdev kbenv kbevent kbctrl kbcontrol kbwebforms kbprogramming kbdocerr KB814745 KbMttr
Geri bildirim