Nasıl okumak ve Visual C++ .NET veya Visual C++ 2005 kullanarak bir metin dosyasına yazma

ÖNEMLİ: Bu makale, Microsoft Makine Çevirisi Düzenleme yazılımı tarafından tercüme edilmiş olup, yüksek olasılıkla profesyonel bir çevirmen yerine CTF teknolojisi kullanılarak, Microsoft Topluluğu tarafından düzenlenmiştir. Microsoft, Bilgi Bankamız içindeki tüm makaleleri kendi dilinizde okuyabilmeniz için size hem profesyonel çevirmenler tarafından tercüme edilen hem de makine tarafından tercüme edildikten sonra Topluluk tarafından kontrol edilen makaleler sunar. Bununla birlikte, makine tarafından tercüme edilen, hatta Topluluk tarafından kontrol edilen bir makale bile her zaman mükemmel dil kalitesinde olmayabilir. Makalede dilinizi konuşan yabancı birisinin yapabileceği türden sözcük, söz dizimi veya dilbilgisi hataları bulunabilir. Microsoft, içeriğin hatalı tercümesinin veya müşterilerimiz tarafından kullanımının doğurabileceği olası yanlış anlamalar, hatalar veya zararlardan sorumlu değildir. Öte yandan Microsoft, Makine Çevirisi Düzenleme işlemini geliştirmek amacıyla Makine Çevirisi Düzenleme yazılımını ve araçlarını sık sık güncelleştirmektedir.

Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir: 816148
Bu makalenin Microsoft Visual C# .NET sürümü için bkz. 816149.

Bu makalenin Microsoft Visual Basic .NET sürümü için bkz. 315828.

BU GÖREVDE

Özet
Bu adım adım makalede, Visual C++ .NET veya Visual C++ 2005 kullanarak bir metin dosyasına yazmak ve okumak nasıl açıklar.

başa dön

Gereksinimleri

Aşağıdaki listede önerilen donanım, yazılım, ağ altyapısı ve sahip olmanız gereken hizmet paketleri ana hatlarıyla verilmiştir:
 • Microsoft Visual C++ .NET veya Microsoft Visual C++ 2005
Bu makalede, aşağıdaki konu ile bilgi sahibi olduğunuz varsayılmaktadır:
 • Microsoft Visual C++ .NET veya Visual C++ 2005
başa dön

Okuma ve yazma metin dosyaları

, Metin dosyası (örnek 1) yazma ve Metin dosyası (örnek 2) yazma bölümler StreamWriter sınıf metin bir dosyaya yazmak için nasıl kullanılacağını açıklar. , Metin dosyası okuma Bu makalenin StreamReader sýnýfý bir metin dosyasını okumak için nasıl kullanılacağını açıklar.

başa dön

Metin dosyası (örnek 1) yazma

Aşağıdaki kod StreamWriter sınıfını açmak için yazma ve metin dosyasını kapatmak için kullanır. Benzer şekilde StreamReader sınıfı, bir metin dosyasının yol adı dosya otomatik olarak açılacak şekilde StreamWriter yapıcısına iletebilirsiniz. WriteLine yöntemi, tam bir metin satırı metin dosyasına yazar.
 1. Visual Studio .NET veya Visual Studio 2005 başlatın.
 2. Dosya menüsündeYeni' nin üzerine ve sonra Proje'yitıklatın.
 3. Visual Studio .NET 2002, Visual C++ projeleriProject Typesaltında tıklatın ve Şablonlaraltında Yönetilen C ++ uygulama ' yı tıklatın.

  Visual Studio .NET 2003 ' te Visual C++ projeleriProject Typesaltında tıklatın ve Şablonlaraltında Konsol Application(.NET) ' ı tıklatın.

  Not: Visual Studio 2005 ' te Visual C++Proje türlerialtında tıklatın ve Şablonlaraltında CLR Console Application ' ı tıklatın.
 4. Adı metin kutusuna yazın.Sample1, sonra da Tamam' ı tıklatın.
 5. Sample1.cpp dosyasını açın. Aşağıdaki kodu ekleyin:
  using namespace System::IO;
 6. Main işlevi varolan kodu aşağıdaki kodla değiştirin:
    try   {	  //Pass the file path and file name to the StreamWriter Constructor.	  StreamWriter* sw = new StreamWriter(S"C:\\Test.txt");	  //Write a line of text.	  sw->WriteLine(S"Hello World!!");	  //Write a second line of text.	  sw->WriteLine("From the StreamWriter class");	  //Close the file.	  sw->Close();  }  catch(Exception* e)  {    Console::WriteLine("Exception: {0}",e->Message);  }  __finally   {    Console::WriteLine("Executing finally block.");  }	  return 0;
 7. Hata ayıklama menüsünde uygulamasını derlemek ve çalıştırmak içinBaşlat ' ı tıklatın. Bu kod sınama.txt sınama.txt dosyasını Not Defteri gibi bir metin düzenleyicisinde C. açın sürücüde adlı dosyada oluşturur. Sınama.txt dosyası aşağıdaki iki satırlık bir metin içerir:
  Hello World!!From the StreamWriter class
başa dön

Metin dosyası (örnek 2) yazma

Aşağıdaki kod StreamWriter sınıfını açmak için yazma ve metin dosyasını kapatmak için kullanır. Önceki örneğin aksine, bu kod iki ek parametreleri yapıcısına iletir. İlk dosya yolunu ve dosya adını dosyanın parametresidir. İkinci parametre, doğrudosya açıldığında belirtir ekleme modu. Yanlış için ikinci parametre belirtirseniz, dosyanın içeriğini kod her çalıştırdığınızda üzerine yazılır. Üçüncü parametre Unicodebelirtir. Bu nedenle, StreamWriter sınıf dosyası Unicode biçiminde kodlar. Üçüncü parametre aşağıdaki kodlama yöntemleri de belirtebilirsiniz:
 • ASC11
 • Unicode
 • UTF7
 • UTF8
Write yöntemi Yazma yöntemini otomatik olarak bir satır başı katıştırmamayı veya satır besleme (CR/LF) karakteri bileşimi WriteLine yöntemine benzer olmasıdır. Bir kerede bir karakter yazmak istediğinizde bu yararlı olur.
 1. Visual Studio .NET veya Visual Studio 2005 başlatın.
 2. Dosya menüsündeYeni' nin üzerine ve sonra Proje'yitıklatın.
 3. Visual Studio .NET 2002, Visual C++ projeleriProject Typesaltında tıklatın ve Şablonlaraltında Yönetilen C ++ uygulama ' yı tıklatın.

  Visual Studio .NET 2003 ' te Visual C++ projeleriProject Typesaltında tıklatın ve Şablonlaraltında Konsol Application(.NET) ' ı tıklatın.

  Not: Visual Studio 2005 ' te Visual C++Proje türlerialtında tıklatın ve Şablonlaraltında CLR Console Application ' ı tıklatın.
 4. Adı metin kutusuna yazın.Sample3, sonra da Tamam' ı tıklatın.
 5. Sample3.cpp dosyasını açın. Aşağıdaki kodu ekleyin:
  using namespace System::IO;using namespace System::Text;
 6. Main işlevi varolan kodu aşağıdaki kodla değiştirin:
    Int64 x;  try   {	  //Open the File.    StreamWriter* sw = new StreamWriter(S"C:\\Test1.txt", true, Encoding::ASCII);	  //Write out the numbers 0 to 9 on the same line.	  for(x=0; x < 10; x++)	  {		  sw->Write(x);	  }	  //Close the file.	  sw->Close();  }  catch(Exception* e)  {    Console::WriteLine(S"Exception: {0}", e->Message);  }  __finally   {    Console::WriteLine(S"Executing finally block.");  }	  return 0;
 7. Hata ayıklama menüsünde uygulamasını derlemek ve çalıştırmak içinBaşlat ' ı tıklatın. Bu kod Test1.txt Test1.txt dosyasını Not Defteri gibi bir metin düzenleyicisinde C. açın sürücüde adlı dosyada oluşturur. Test1.txt dosyası aşağıdaki tek satırlık metin içerir:
  0123456789
başa dön

Metin dosyası okuma

Aşağıdaki kod, StreamReader sınıfı açmak için okuma ve metin dosyasını kapatmak için kullanır. Bir metin dosyasının yol adı dosya otomatik olarak açılacak şekilde StreamReader yapıcısına iletebilirsiniz. ReadLine yöntemi her metin satırının okur ve sonra onu okur gibi dosya işaretçisini sonraki satıra artırır. ReadLine yöntemi dosyasının sonuna ulaştığında, bir null başvuru döndürür.
 1. Microsoft Visual Studio .NET veya Microsoft Visual Studio 2005 başlatın.
 2. Dosya menüsündeYeni' nin üzerine ve sonra Proje'yitıklatın.
 3. Visual Studio .NET 2002, Visual C++ projeleriProject Typesaltında tıklatın ve Şablonlaraltında Yönetilen C ++ uygulama ' yı tıklatın.

  Visual Studio .NET 2003 ' te Visual C++ projeleriProject Typesaltında tıklatın ve Şablonlaraltında Konsol Application(.NET) ' ı tıklatın.

  Not: Visual Studio 2005 ' te Visual C++Proje türlerialtında tıklatın ve Şablonlaraltında CLR Console Application ' ı tıklatın.
 4. Adı metin kutusuna yazın.Sample2, sonra da Tamam' ı tıklatın.
 5. Sample2.cpp dosyasını açın. Aşağıdaki kodu ekleyin:
  using namespace System::IO;
 6. Main işlevi varolan kodu aşağıdaki kodla değiştirin:
    String* line;  try     {	    //Pass the file path and file name to the StreamReader constructor.	    StreamReader* sr = new StreamReader(S"C:\\test1.txt");	    //Read the first line of text.	    line = sr->ReadLine();	    //Continue to read until you reach end of file.	    while (line != NULL) 	    {		    //Write the lie to console window.        Console::WriteLine(line);		    //Read the next line.        line = sr->ReadLine();	    }	    //Close the file.	    sr->Close();      Console::ReadLine();    }    catch(Exception* e)    {      Console::WriteLine(S"Exception: {0}",e->Message);    }    __finally     {      Console::WriteLine(S"Executing finally block.");    }    return 0;
 7. Hata ayıklama menüsünde uygulamasını derlemek ve çalıştırmak içinBaşlat ' ı tıklatın. Kapatıp konsol penceresi için ENTER tuşuna basın. Konsol penceresinde, Test1.txt dosyasının içeriğini görüntüler.
başa dön

Tam kod listesi

Metin dosyası (sürüm 1) yazma

#include <tchar.h>#using <mscorlib.dll>using namespace System;using namespace System::IO;int _tmain(){  try   {	  //Pass the file path and file name to the StreamWriter Constructor.	  StreamWriter* sw = new StreamWriter(S"C:\\Test.txt");	  //Write a line of text.	  sw->WriteLine(S"Hello World!!");	  //Write a second line of text.	  sw->WriteLine("From the StreamWriter class");	  //Close the file	  sw->Close();  }  catch(Exception* e)  {    Console::WriteLine("Exception: {0}",e->Message);  }  __finally   {    Console::WriteLine("Executing finally block.");  }	  return 0;}
Not: Ortak dil çalışma zamanı desteği derleyici seçeneği eklemeniz gerekir (/ clr:oldSyntax) önceki kod örneği başarıyla derlemek için Visual C++ 2005'te. Ortak dil çalışma zamanı desteği derleyici seçeneği Visual C++ 2005'te eklemek için şu adımları izleyin:
 1. Projetıklatın ve sonra tıklatın<ProjectName></ProjectName> Özellikleri.

  Not<ProjectName></ProjectName> Projenin adı için yer tutucudur.
 2. Yapılandırma özellikleri' nı genişletin ve sonra Genel' i tıklatın.
 3. Seçmek için tıklatın ortak dil çalışma zamanı desteği, eski sözdizimi (/ clr:oldSyntax)ortak dil çalışma zamanı desteği proje ayarını sağ bölmede, Uygula' yı tıklatın ve sonra Tamam' ı tıklatın.
Destek derleyici seçeneği ortak dil çalışma zamanı hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin:
/ CLR (common Language Runtime Compilation)
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/k8d11d4s.aspx

Metin dosyası (sürüm 2) yazma

#include <tchar.h>#using <mscorlib.dll>using namespace System;using namespace System::IO;using namespace System::Text;int _tmain(){  Int64 x;  try   {	  //Open the File.    StreamWriter* sw = new StreamWriter(S"C:\\Test1.txt", true, Encoding::ASCII);	  //Write out the numbers 0 to 9 on the same line.	  for(x=0; x < 10; x++)	  {		  sw->Write(x);	  }	  //Close the file.	  sw->Close();  }  catch(Exception* e)  {    Console::WriteLine(S"Exception: {0}", e->Message);  }  __finally   {    Console::WriteLine(S"Executing finally block.");  }	  return 0;}

Metin dosyası okuma

#include <tchar.h>#using <mscorlib.dll>using namespace System;using namespace System::IO;int _tmain(){  String* line;  try     {	    //Pass the file path and file name to the StreamReader constructor.	    StreamReader* sr = new StreamReader(S"C:\\test.txt");	    //Read the first line of text.	    line = sr->ReadLine();	    //Continue to read until you reach end of file.	    while (line != NULL) 	    {		    //Write the lie to console window.        Console::WriteLine(line);		    //Read the next line.        line = sr->ReadLine();	    }	    //Close the file.	    sr->Close();      Console::ReadLine();    }    catch(Exception* e)    {      Console::WriteLine(S"Exception: {0}",e->Message);    }    __finally     {      Console::WriteLine(S"Executing finally block.");    }    return 0;}
başa dön

Sorun giderme

Tüm dosya değişiklikleri için hataların ve özel durumların işlenmesine yönelik olarak kodu bir try-catch-__finally bloğunun içine sarmak iyi bir programlama uygulamasıdır. Özellikle, böylece dosya sonsuza kadar kilitli değil son bloğundaki dosya tanıtıcıları serbest bırakmak isteyebilirsiniz. Olası bazı hatalar var olmayan bir dosya ya da kullanılmakta olan bir dosya içerir.

başa dön
Referanslar
StreamReader ve StreamWriter sınıfları hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki Microsoft Developer Network (MSDN) Web sitelerini ziyaret edin:
başa dön

Uyarı: Bu makalenin çevirisi otomatik olarak yapılmıştır

Özellikler

Makale No: 816148 - Son İnceleme: 07/04/2015 02:41:00 - Düzeltme: 4.0

Microsoft Visual C++ 2005 Express Edition, Microsoft Visual C++ .NET 2003 Standard Edition, Microsoft Visual C++ .NET 2002 Standard Edition

 • kbsample kbcode kbfileio kbhowtomaster kbmt KB816148 KbMttr
Geri bildirim