Şu anda çevrimdışısınız; İnternet'in yeniden bağlanması bekleniyor

Visual C++ .NET veya Visual C++ 2005 kullanarak FileCompare fonksiyon oluşturma

ÖNEMLİ: Bu makale, bir kişi tarafından çevrilmek yerine, Microsoft makine-çevirisi yazılımı ile çevrilmiştir. Microsoft size hem kişiler tarafından çevrilmiş, hem de makine-çevrisi ile çevrilmiş makaleler sunar. Böylelikle, bilgi bankamızdaki tüm makalelere, kendi dilinizde ulaşmış olursunuz. Bununla birlikte, makine tarafından çevrilmiş makaleler mükemmel değildir. Bir yabancının sizin dilinizde konuşurken yapabileceği hatalar gibi, makale; kelime dağarcığı, söz dizim kuralları veya dil bilgisi açısından yanlışlar içerebilir. Microsoft, içeriğin yanlış çevrimi veya onun müşteri tarafından kullanımından doğan; kusur, hata veya zarardan sorumlu değildir. Microsoft ayrıca makine çevirisi yazılımını sıkça güncellemektedir.

Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir:816189
Bu makale arşivlenmiştir. "Olduğu gibi" sunulmaktadır ve bundan sonra güncelleştirilmeyecektir.
Bu makalenin Microsoft Visual C# .NET sürümü için bkz: 320348.
Bu makalenin Microsoft Visual Basic .NET sürümü için bkz: 320346.
Bu makalede, aşağıdaki Microsoft .NET Framework Sınıf Kitaplığı ad alanına başvurulmaktadır:

System.ıo

Özet
Bu adım adım makalede, bunların içeriğini aynı olup olmadığını görmek için iki dosyayı karşılaştırma açıklamaktadır. Bu Karşılaştırma sırasında iki dosya içeriğini arar, ancak değil dosya adları, konumları, tarihleri, saatleri veya diğer öznitelikleri yapar.

Bu işlev için <a2>MS-DOS'A tabanlı</a2> Fc.exe benzer çeşitli sürümleri Microsoft Windows ve Microsoft MS-DOS ve bazı geliştirme araçlarında bulunan yardımcı.

Bu makalede anlatılan örnek kod, bir uyuşmazlık bulunana kadar veya dosyasının sonuna ulaşılana kadar bir bayt bayt karşılaştırma yapar. Kod karşılaştırma verimliliğini artırmak için aşağıdaki iki basit çekleri de yerine getirir:
 • Her ikisi de aynı dosyaya başvuru noktası dosyası, iki dosyayı da eşit olmalıdır.
 • Boyutu iki farklı dosyalar, iki farklı dosyalardır.

Örnek oluşturma

 1. Visual Studio. NET'i (2003) veya Microsoft Visual Studio 2005'i başlatın.
 2. Dosya menüsünde Yeni ' nin üzerine gelin ve sonra Project ' i tıklatın.
 3. Project Types altında Visual C++ Projects ' ı tıklatın ve şablonları altında Boş proje (.NET)'ı tıklatın. Projeyi FileCompare.

  Not Visual Studio 2005 ' te Project Types altında Visual C++ ' ı tıklatın ve Boş bir Projectşablonları altında tıklatın.
 4. Solution Explorer'da (Çözüm Gezgini), FileCompare sağ tıklatın, sonra da Ekle işaret ve sonra Yeni Öğe Ekle'yi tıklatın.
 5. Yeni Öğe Ekle iletişim kutusunda, Üstbilgi dosyasışablonları altında tıklatın. Adı metin kutusuna, Form1 yazın ve sonra da ' ı tıklatın. Form1.h dosyası görüntülenir.
 6. Paste the following code in the Form1.h file:
  #pragma once#using <mscorlib.dll>#using <system.windows.forms.dll>#using <system.dll>#using <system.drawing.dll>namespace Compare{	using namespace System;	using namespace System::ComponentModel;	using namespace System::Collections;	using namespace System::Windows::Forms;	using namespace System::Drawing;	using namespace System::IO;	public __gc class Form1 : public System::Windows::Forms::Form	{		public:		Form1(void)		{			InitializeComponent();		} 	protected:		void Dispose(Boolean disposing)		{			if (disposing && components)			{				components->Dispose();			}			__super::Dispose(disposing);		}		private: System::Windows::Forms::TextBox * textBox1;	private: System::Windows::Forms::TextBox * textBox2;	private: System::Windows::Forms::Label * label1;	private: System::Windows::Forms::Label * label2;	private: System::Windows::Forms::Button * Compare;	private:		System::ComponentModel::Container * components;				void InitializeComponent(void)		{			this->textBox1 = new System::Windows::Forms::TextBox();			this->textBox2 = new System::Windows::Forms::TextBox();			this->label1 = new System::Windows::Forms::Label();			this->label2 = new System::Windows::Forms::Label();			this->Compare = new System::Windows::Forms::Button();			this->SuspendLayout();			// 			// textBox1			// 			this->textBox1->Location = System::Drawing::Point(32, 104);			this->textBox1->Name = S"textBox1";			this->textBox1->TabIndex = 0;			this->textBox1->Text = S"";			// 			// textBox2			// 			this->textBox2->Location = System::Drawing::Point(168, 104);			this->textBox2->Name = S"textBox2";			this->textBox2->TabIndex = 1;			this->textBox2->Text = S"";			// 			// label1			// 			this->label1->Location = System::Drawing::Point(32, 64);			this->label1->Name = S"label1";			this->label1->TabIndex = 2;			this->label1->Text = S"File1";			// 			// label2			// 			this->label2->Location = System::Drawing::Point(176, 64);			this->label2->Name = S"label2";			this->label2->TabIndex = 3;			this->label2->Text = S"File2";			// 			// Compare			// 			this->Compare->Location = System::Drawing::Point(96, 168);			this->Compare->Name = S"Compare";			this->Compare->TabIndex = 4;			this->Compare->Text = S"Compare";			this->Compare->Click += new System::EventHandler(this, button1_Click);			// 			// Form1			// 			this->AutoScaleBaseSize = System::Drawing::Size(5, 13);			this->ClientSize = System::Drawing::Size(292, 273);			this->Controls->Add(this->Compare);			this->Controls->Add(this->label2);			this->Controls->Add(this->label1);			this->Controls->Add(this->textBox2);			this->Controls->Add(this->textBox1);			this->Name = S"Form1";			this->Text = S"Form1";			this->ResumeLayout(false);		}	private:		System::Void button1_Click(System::Object * sender, System::EventArgs * e)		{	 		}	};}
  Bu kod, iki metin kutusu denetimleri ve komut düğmesi içeren bir form oluşturur.

  Not Ortak dil çalışma zamanı desteğini derleyici seçeneği eklemeniz gerekir (/ clr:oldSyntax) başarıyla önceki kod örneğini derlemek için Visual C++ 2005'te. Visual C++ 2005'te ortak dil çalışma zamanı destek derleyici seçeneği eklemek için aşağıdaki adımları izleyin:
  1. Project tıklatın ve sonra <ProjectName> Özellikleri.

   Not<ProjectName> projenin adı için yer tutucudur.
  2. Yapılandırma özellikleri ' ni genişletin ve sonra Genel ' i tıklatın.
  3. Seçmek için tıklatın ortak dil çalışma zamanı modülü ve Destek, eski sözdizimi (/ clr:oldSyntax)Common Language Runtime desteği proje ayarında sağ bölmede, Uygula ' yı tıklatın ve sonra Tamam ' ı tıklatın.
  Ortak dil çalıştırma hakkında daha fazla bilgi için derleyici seçeneği destekleyen, aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin:
  / clr (ortak dil çalışma zamanı derleme)
  http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/k8d11d4s.aspx
 7. Aşağıdaki işlevi Form1 sınıfına ekleyin:
  // This method accepts two strings that represent two files to // compare. A return value of 0 indicates that the contents of the files// are the same. A return value of any other value indicates that the // files are different.private:bool FileCompare(String *file1, String *file2){	int file1byte;	int file2byte;	FileStream *fs1;	FileStream *fs2;  	// Determine if the same file was referenced two times.	if (String::Equals(file1,file2))	{		// Return true to indicate that the files are the same.		return true;	}    	// Open the two files.	try	{		fs1 = new FileStream(file1, FileMode::Open);		fs2 = new FileStream(file2, FileMode::Open);				  		// Check the file sizes. If the sizes are different, the files 		// are different.		if (fs1->Length != fs2->Length)		{			// Close the file			fs1->Close();			fs2->Close();			// Return false to indicate files are different			return false;		}		// Read and compare a byte from each file until either a		// non-matching set of bytes is found or until the end of		// file1 is reached.		do 		{			// Read one byte from each file.			file1byte = fs1->ReadByte();			file2byte = fs2->ReadByte();		}		while ((file1byte == file2byte) && (file1byte != -1));		// Close the files.		fs1->Close();		fs2->Close();	}		catch(Exception *ex)	{		if(fs1)		{			fs1->Close();		}		if(fs2)		{			fs2->Close();		}		throw ex;	}	// Return the success of the comparison. "file1byte" is 	// equal to "file2byte" at this point only if the files are 	// the same.	return ((file1byte - file2byte) == 0);}
 8. <a0>Form1</a0> sınıfındaki Button1_Click komut düğmesini tıklatarak olayının aşağıdaki kodu yapıştırın:
  try{	if (FileCompare(this->textBox1->Text, this->textBox2->Text))	{		MessageBox::Show("Files are equal.");					}	else	{		MessageBox::Show("Files are not equal.");	}}catch(Exception *ex){	MessageBox::Show(ex->Message);}
 9. Solution Explorer'da (Çözüm Gezgini), FileCompare sağ tıklatın, sonra da Ekle işaret ve sonra Yeni Öğe Ekle'yi tıklatın.
 10. Yeni Öğe Ekle iletişim kutusunda, C++ dosyaŞablonlar altında tıklatın. Adı metin kutusuna, File_Compare yazın ve sonra da ' ı tıklatın. File_Compare.cpp dosyası görüntülenir.
 11. Aşağıdaki kodu yapıştırın File_Compare.cpp file:
  #include "form1.h"#include <windows.h>#include <tchar.h>using namespace Compare;
 12. Aşağıdaki WinMain işlevi File_Compare.cpp dosyasına ekleyin:
  int APIENTRY _tWinMain(HINSTANCE hInstance,           HINSTANCE hPrevInstance,           LPTSTR  lpCmdLine,           int    nCmdShow){}
 13. WinMain işlevi aşağıdaki kodu yapıştırın:
  System::Threading::Thread::CurrentThread->ApartmentState = System::Threading::ApartmentState::STA;Application::Run(new Form1());return 0;
 14. Örnek olarak kaydedin.

Örnek çalıştırın.

 1. Iki metin kutusu denetimleri dosyalara tam yol girin.
 2. COMPARE ' ı tıklatın.
Referanslar
Daha fazla bilgi için aşağıdaki Microsoft Developer Network (MSDN) Web sitelerini ziyaret edin:
System.ıo ad alanı
Dosya erişim üzerinden FileStream sınıfı

Uyarı: Bu makalenin çevirisi otomatik olarak yapılmıştır

Özellikler

Makale No: 816189 - Son İnceleme: 01/17/2015 06:55:25 - Düzeltme: 2.3

Microsoft Visual C++ 2005 Express Edition, Microsoft Visual C++ .NET 2003 Standard Edition, Microsoft Visual C++ .NET 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbmt kbhowtomaster kbhowto kbio KB816189 KbMttr
Geri bildirim