MS03-031: SQL Server 7.0 Service Pack 4 için güvenlik düzeltme eki

Bu makale arşivlenmiştir. "Olduğu gibi" sunulmaktadır ve bundan sonra güncelleştirilmeyecektir.
™zet
Bu Microsoft Bilgi Bankası makalesinde, SQL Server 7.0 Service Pack 4 (SP4) ve Microsoft Data Engine 1.0 SP4 güvenlik düzeltme ekinin yayımlanması ile ilgili bilgiler bulunmaktadır. Bu güvenlik düzeltme eki, SQL Server 7.0 için Microsoft Güvenlik Bülteni MS02-061 de dahil olmak üzere, aşağıdaki Microsoft Bilgi Bankası makalesinde belgelenen tüm önceki güvenlik düzeltme eklerinin yerini almaktadır:
327068 Service Pack 4 için SQL Server 7.0 güvenlik güncelleştirmesi (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)

Önemli notlar

Bu paket, Microsoft Data Access Components (MDAC) ve Analiz Hizmetleri'ndeki güvenlik düzeltmelerini içermez.

Bu güvenlik düzeltme eki, aşağıdaki güvenlik açıklarını giderir:
 • Adlandırılmış yöneltme ele geçirme
  SQL Server başladığında, sunucuya gelen bağlantılar için belirli bir adlandırılmış yöneltme oluşturur ve bunu dinler. Adlandırılmış yöneltme, bir yöneltme sunucusu ile bir veya daha fazla yöneltme istemcisi arasındaki iletişim için özel olarak adlandırılmış tek yönlü veya iki yönlü bir kanaldır. SQL Server, sunucuda depolanan verilerde sorgu çalıştırabilmek üzere bağlantıların SQL Server çalıştıran sisteme oturum açabildiğini doğrulamak için adlandırılmış yöneltmeleri denetler.

  Adlandırılmış yöneltmeleri denetleme yönteminde, SQL Server çalıştıran sistemde yerel olan saldırganın başka bir kullanıcı oturum açmak için kimlik doğrulaması uygulanmış parola kullanırken adlandırılmış yöneltmeyi ele geçirmesine (denetimi ele almasına) olanak tanıyabilecek bir hata vardır. Bu, saldırganın, bağlanmaya çalışan kullanıcıyla aynı izin düzeyinde adlandırılmış yöneltmenin denetimini ele geçirmesine olanak tanıyabilir. Uzaktan bağlanmaya çalışan kullanıcı saldırgandan daha yüksek izin düzeyine sahipse, adlandırılmış yöneltme güvenliği aşıldığında saldırgan bu hakları alır.
 • Adlandırılmış yöneltme hizmet reddi
  Bu bültenin "Adlandırılmış Yöneltmeyi Ele Geçirme" bölümünde anlatılan adlandırılmış yöneltme senaryosunda, intranette yerel olarak kimliği doğrulanmış bir kullanıcı SQL Server çalıştıran sistemin dinlediği belirli bir adlandırılmış yöneltmeye çok büyük boyutta bir paket gönderebilir ve sistemin yanıt veremez duruma gelmesine neden olabilir.

  Bu güvenlik açığı, saldırganın dilediği kodu çalıştırmasına veya izin düzeyini değiştirmesine izin vermez; ancak, işlevselliği yeniden sağlayabilmesi için sunucunun yeniden başlatılmasını gerektirebilecek bir hizmet reddi koşulu yine de oluşabilir.
 • SQL Server Arabellek Taşması
  Belirli bir Windows işlevinde, SQL Server çalıştıran sisteme oturum açma için doğrudan erişimi olan kimliği doğrulanmış kullanıcının sistemin dinleyen yerel yordam çağrısı (LPC) bağlantı noktasına gönderildiğinde arabellek taşmasına neden olabilecek özel olarak biçimlendirilmiş paket oluşturma yeteneği sağlayabilecek bir hata var. Bu açık başarıyla kullanılırsa, sistemde sınırlı izinleri olan bir kullanıcının izinlerini SQL Server hizmet hesabı izin düzeyine yükseltmesine veya rasgele kod çalıştırmasına olanak tanıyabilir.
Daha fazla bilgi

Önemli notlar

Bu güvenlik düzeltme ekini SQL Server 7.0 SP4 çalışan Microsoft Windows NT 4.0 tabanlı bir bilgisayara yükleme hakkında aşağıdaki önemli notları okuyun.

Microsoft Windows NT 4.0 tabanlı bir bilgisayara adlandırılmış yöneltme kullanarak bağlandığınızda hata iletisi oluşuyor

SQL Server 7.0 çalışan Windows NT 4.0 tabanlı bir bilgisayara adlandırılmış yöneltmeler kullanarak bağlandığınızda ve bu bağlantı yönetici olmayan bir kullanıcı tarafından yapılırsa, aşağıdakilerden birine benzer bir hata iletisi alabilirsiniz:
İleti 1
Bağlantı kurulamadı. SQL Server yok
İleti 2
Bağlantı kurulamadı. Erişim reddedildi.
Bu hata iletisini gidermek üzere bir düzeltme edinmek için Microsoft Bilgi Bankası'nda bulunan aşağıdaki makaleye bakın:
823492 SQL Server 2000 veya SQL Server 7.0 çalışan Microsoft Windows NT 4.0 tabanlı bilgisayara bağlanırken "Bağlantı kurulamadı" hata iletisi (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)

Önkoşullar

Bu güvenlik düzeltme eki SQL Server 7.0 SP4 gerektirir.

Daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
301511 En son SQL Server 7.0 hizmet paketi nasıl elde edilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
Kümelendirilmiş SQL Server 7.0 yüklemelerinde, öncelikle her sanal SQL Server'ın birincil küme düğümünden SQL Server Failover Wizard'ı çalıştırarak SQL Server kümelendirmesini kaldırmalısınız.
Aktif/Aktif
Aktif/Aktif bir yükleme için şu adımları izleyin:
 1. SQL Server 7.0'ın asıl yüklenmiş olduğu bilgisayar düğümünün her iki SQL Server kaynak grubunu da denetlediğinden emin olun.
 2. Kümenin her iki düğümünde de, Failover Setup Wizard hizmet programını çalıştırıp sanal SQL Server'ı kaldırın.
 3. SQL Server kümelendirmesini kaldırdıktan sonra, düzeltme yürütülebilir dosyasını her iki düğümde birden çalıştırmalı ve SQL Server kümelendirmesini yeniden yapmadan önce düzeltme yüklemesini başarıyla tamamlamalısınız.
Aktif/Pasif
Aktif/Pasif bir yükleme için şu adımları izleyin:
 1. SQL Server 7.0'ın ilk yüklendiği bilgisayar düğümünün SQL Server kaynaklarını denetlediğinden emin olun.
 2. Aynı bilgisayar düğümünde, Failover Setup Wizard yardımcı programını çalıştırıp sanal SQL Server'ı kaldırın.
 3. SQL Server kümelendirmesini kaldırdıktan sonra, düzeltme yürütülebilir dosyasını yalnızca birincil düğümde çalıştırmalı ve SQL Server kümelendirmesini yeniden yapmadan önce düzeltme yüklemesini başarıyla tamamlamalısınız.

Karşıdan yükleme bilgileri

Aşağıdaki dosya Microsoft Yükleme Merkezi'nden yüklenebilir:
Yayın Tarihi: 23 Temmuz 2003

Microsoft Destek dosyalarını karşıdan yükleme hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
119591 Microsoft Destek Dosyaları Çevrimiçi Hizmetler'den Nasıl Alınır
Microsoft bu dosyada virüs taraması yapmıştır. Microsoft, dosyanın kullanıma sunulduğu tarihteki en güncel virüs tarama yazılımını kullanmıştır. Dosya, üzerinde herhangi bir yetkisiz değişiklik yapılmasını engellemeye yardım eden geliştirilmiş güvenliğe sahip sunucularda depolanır.

Yükleme bilgileri

Bu güvenlik düzeltme eki aşağıdaki Kurulum anahtarlarını destekler.
AnahtarAçıklaması
/sKendi Kendini Ayıklama ilerleme durumu iletişim kutusunu devre dışı bırakır. /a anahtarından önce gelmelidir.
/aDüzeltmeyi kendi kendine ayıklanan EXE dosyasını kullanarak çalıştırıyor ve katılımsız yüklemeyle ilgili parametreleri kullanmak istiyorsanız, bu parametre /s dışındaki tüm parametrelerden önce gelmelidir. Bu, yükleyicinin katılımsız modda çalışması için zorunlu bir parametredir.
/qBu anahtar, Kur programının kullanıcı katılımı olmadan sessiz modda çalışmasına neden olur.
BLANKSAPWDBu parametre, SQL Kimlik Doğrulaması için sa parolasının boş olduğu anlamına gelir. Bu parametreyi Windows NT veya Windows 2000 çalıştıran bilgisayarlara girerseniz, varsayılan Windows Kimlik Doğrulaması oturum açma bilgileri geçersiz kılınır ve boş bir sa parolasıyla oturum açılmaya çalışılır. Bu parametre için doğru biçim şudur: BLANKSAPWD=1. Bu parametre, yalnızca katılımsız yüklemeler için kabul edilir.
SAPWDBoş olmayan sa parolası. Bu parametreyi girerseniz, SAPWD=saparolanız biçiminde olmalıdır. Bu parametre, Windows NT veya Windows 2000 çalıştıran bilgisayarlarda varsayılan Windows Kimlik Doğrulaması'nı veya girilmişse BLANKSAPWD değerini geçersiz kılar.
Daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
330391 SQL Server düzeltme yükleyicisi (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)

Yeniden başlatma gereksinimi

Bu güvenlik düzeltme ekini uyguladıktan sonra, düzeltme yükleyicisi istemedikçe bilgisayarınızı yeniden başlatmanız gerekmez.

Kaldırma bilgileri

Güvenlik düzeltme eki yüklenmeden önce belirli kataloglar yedeklenmemişse, bu düzeltme ekinin kaldırılması desteklenmez. Daha fazla bilgi için, aşağıdaki Microsoft Bilgi Bankası makalesinin "Düzeltme Nasıl Kaldırılır veya Geri Alınır" bölümüne bakın:
330391 SQL Server düzeltme yükleyicisi (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)

Güvenlik düzeltme eki değiştirme bilgileri

Bu güvenlik düzeltme eki, SQL Server 7.0 için Microsoft Güvenlik Bülteni MS02-061 de dahil olmak üzere, aşağıdaki Microsoft Bilgi Bankası makalesinde belgelenen önceki tüm güvenlik düzeltme eklerinin yerini almaktadır:
327068 Service Pack 4 için SQL Server 7.0 güvenlik güncelleştirmesi (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)

Dosya bilgileri

Bu paketin İngilizce sürümü, aşağıdaki tabloda listelenen dosya özniteliklerine (veya daha yeni dosya öznitelikleri) sahiptir. Bu dosyalarla ilgili tarihler ve saatler UTC (eşgüdümlü evrensel saat) kullanılarak listelenmiştir. Dosya bilgilerini görüntülediğinizde yerel saate dönüştürülür. UTC ve yerel saat arasındaki farkı bulmak için, Denetim Masası'ndaki Tarih ve Saat öğesinde Saat Dilimi sekmesini kullanın.
  Tarih    Saat  Sürüm      Boyut      Dosya adı  -----------------------------------------------------------------------  04 Eki 2002 23:59 2000.34.4.0    28.944 bayt Dbmssocn.dll    06 Eyl 2002 23:55 2000.33.6.0    53.520 bayt Distrib.exe     06 Eyl 2002 23:55 2000.33.6.0    98.576 bayt Logread.exe     05 May 2003 18:34           54.904 bayt Opends60.dbg  05 May 2003 18:34 2000.41.2.0    155.920 bayt Opends60.dll    05 May 2003 18:34          132.096 bayt Opends60.pdb  06 Eyl 2002 23:56 2000.33.6.0    250.128 bayt Rdistcom.dll    06 Eyl 2002 23:55 2000.33.6.0    82.192 bayt Replmerg.exe    06 Eyl 2002 23:56 2000.33.6.0    78.096 bayt Replres.dll     17 Eyl 2002 22:52           7.941 bayt Securityhotfix.sql  06 Eyl 2002 23:56 2000.33.6.0    160.016 bayt Snapshot.exe    30 May 2003 04:21           59.214 bayt Sp4_serv_uni.sql  15 Oca 2003 01:33 2000.37.13.0   344.064 bayt Sqlagent.exe    06 Eyl 2002 23:55 2000.33.6.0    45.056 bayt Sqlcmdss.dll    16 May 2003 00:18 2000.41.14.0  2.629.632 bayt Sqldmo.dll     16 May 2003 13:29 2000.41.14.0    81.920 bayt Sqlmap70.dll    29 May 2003 23:11         4.370.404 bayt Sqlservr.dbg  30 May 2003 02:44 2000.41.28.0  5.062.928 bayt Sqlservr.exe    29 May 2003 23:11         3.589.120 bayt Sqlservr.pdb  04 Eki 2002 23:59 2000.34.4.0    45.328 bayt Ssmsso70.dll    16 May 2003 00:18 2000.41.14.0    24.848 bayt Ssnmpn70.dll    26 Eyl 2002 20:30           28.408 bayt Ums.dbg  26 Eyl 2002 20:27 2000.33.25.0    57.616 bayt Ums.dll       26 Eyl 2002 20:29           99.328 bayt Ums.pdb  16 May 2003 13:31 2000.41.14.0   151.552 bayt Xpweb70.dll

Doğrulama

Çalıştırdığınız SQL Server sürümünü belirlemek için, aşağıdaki Microsoft Bilgi Bankası makalesinde bulunan bilgileri kullanın:
321185 SQL Server sürümünüz nasıl tanımlanır (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
Bu güvenlik düzeltme eki uygulandıktan sonra, aşağıdaki SELECT bildirimlerinden biri çalıştırıldığında "7.00.1094" döndürülmelidir:
SELECT serverproperty('productversion')
SELECT @@Version
Referanslar
Bu güvenlik düzeltme eki hakkında daha fazla bilgi için, aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin:
Özellikler

Makale No: 821279 - Son İnceleme: 02/27/2014 05:27:49 - Düzeltme: 7.1

 • Microsoft SQL Server 7.0 Service Pack 4
 • Microsoft Data Engine 1.0
 • Microsoft Data Engine 1.0
 • kbnosurvey kbarchive atdownload kbfix kbbug kbsqlserv700presp5fix KB821279
Geri bildirim