Exchange Server 2003'te posta kutularını taşıma

Bu makale arşivlenmiştir. "Olduğu gibi" sunulmaktadır ve bundan sonra güncelleştirilmeyecektir.
™zet
Exchange Server 2003'te posta kutusu taşıma işlemi, aynı Microsoft Exchange 2000 Server işlemine birkaç geliştirme içerir. Bu makale bu geliştirmeleri açıklar, başarılı posta kutusu taşıma yordamları için öneriler sunar ve genel sorun giderme bilgileri içerir.
Daha fazla bilgi

Posta Kutularını Exchange Sistem Yöneticisi'ni Kullanarak Taşıma

Exchange 2000'de posta kutularını taşımak için, Active Directory Users and Computers'taki Move Mailbox (Posta Kutusunu Taşı) komutu kullanılır. Exchange Server 2003'te, bu komut Exchange Sistem Yöneticisi'nde de kullanılabilir. Posta kutularını taşımak üzere Exchange Sistem Yöneticisi'ni kullandığınızda, bir veritabanındaki veya sunucudaki tüm kullanıcıları başka bir konuma kolayca taşıyabilirsiniz. Kuruluşunuzdaki Exchange kullanıcılarının sayısı arttıkça, sunucu iş yükünü azaltmak amacıyla posta kutularını taşıyabilirsiniz.

Not Posta kutusu taşıma işlemi Microsoft Exchange Server 5.5 Service Pack 3 ve sonrasında desteklenir.

Exchange Server 2003'te posta kutularını taşımak için aşağıdaki adımları izleyin:
 1. İşlemi çalıştırmak istediğiniz Exchange Server 2003 bilgisayarında Exchange Sistem Yöneticisi'ni başlatın.
 2. Sunucular'ı çift tıklatın ve kullanıcı posta kutularının bulunduğu sunucu kapsayıcısını bulun.

  Örneğin, posta kutularını varsayılan depolama grubundan ve posta kutusu deposundan taşımak isterseniz, İlk Depolama Grubu'nu çift tıklatın, Posta Kutusu Deposu'nu çift tıklatın ve sonra da Posta Kutuları'nı tıklatın.
 3. Sağdaki bölmede, taşımak istediğiniz posta kutularını tıklatın.
 4. Seçilen kullanıcıları sağ tıklatın ve sonra da Exchange Görevleri'ni tıklatın.
 5. Exchange Görev Sihirbazı'nda, İleri'yi tıklatın.
 6. Kullanılabilir Görevler sayfasındaki Gerçekleştirilecek görev seç altında Posta Kutusunu Taşı'yı ve sonra da İleri'yi tıklatın.
 7. Posta Kutusunu Taşı sayfasında, Sunucu listesinden bir hedefi tıklatın ve ardından Posta Kutusu Deposu listesinde bir posta kutusu deposunu tıklatın.
 8. İleri'yi tıklatın.
 9. Taşıma işlemi sırasında bulunan bozuk iletilerin nasıl işleneceğini yapılandırın ve İleri'yi tıklatın.
 10. İleri'yi tıklatın.

Exchange Server 2003'te Posta Kutusu Taşıma İşlemleri

Exchange Server 2003'te, aynı anda birden çok posta kutusu taşıma işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Örneğin, bir veritabanındaki posta kutularını taşımaya başlayabilir ve daha sonra aynı sunucudaki başka bir veritabanından posta kutusu taşıma oturumunu başlatabilirsiniz. Posta kutusu taşıma işlemi artık çok iş parçacıklıdır, işlemler aynı anda ve ayrı ayrı çalıştırılır. Aynı anda çalıştırabileceğiniz taşıma işlemi sayısı, kullandığınız donanıma ve taşımak istediğiniz posta kutusu sayısına bağlıdır.

Not Posta Kutusunu Taşı komutunun her örneği için dört iş parçacığı kullanılır.

Exchange Server 2003'te, bozuk posta kutusu öğelerini de otomatik olarak atlayabilir ve günlüğe kaydedebilirsiniz. Exchange 2000'de, bozuk bir öğe bulunursa tüm posta kutusu taşıma işlemi başarısız olur. Exchange Server 2003'te posta kutularını taşırken, bozuk öğeler bulunursa kaynak posta kutusunun işlenmesini durdurabilir veya bozuk öğeleri atlayarak posta kutusunu taşıma işlemine devam edebilirsiniz.

Not Taşıma işlemi sırasında atlayabileceğiniz öğe sayısı Atlanacak en fazla bozuk öğe sayısı değeri kullanılarak denetlenir. Varsayılan değer 3'tür ve en fazla 100 olarak ayarlanabilir; bu değer, posta kutusunu taşıma işlemini başlattığınızda yapılandırılabilir.

Bozuk öğeler posta kutusundan kalıcı olarak silindiği için, posta kutularını taşımaya çalışmadan önce kaynak posta kutularını yedeklemelisiniz. Örneğin, en fazla altı bozuk öğeyi atlarsanız, posta kutusundan en fazla altı iletiyi silebilir ve posta kutusunu başarıyla taşıyabilirsiniz. En fazla bozuk öğe sayısı aşılırsa, posta kutusu taşınmaz.

Exchange Server 2003'te posta kutularını taşıdığınızda, taşıma işlemi için bir bitiş saati (veya sonlandırma saati) de belirtebilirsiniz. Örneğin, gece boyunca taşınacak bir posta kutuları grubu seçebilirsiniz; yapılandırdığınız sonlandırma saatine bağlı olarak, tümüyle taşınmamış posta kutuları için taşıma işlemi otomatik olarak iptal edilir. Tümüyle taşınmamış tüm posta kutuları kaynak konumlarına geri alınır. Sonlandırma saatinden önce taşınan posta kutuları yeni konumlarında kalır.
Taşıma işlemi sırasında, ayrıntılı bir posta kutusu taşıma bildirim günlüğü oluşturulur. Bu bildirim XML biçimindedir ve sürücü:\Documents and Settings\Profil\Belgelerim\Exchange Görev Sihirbazı Günlükleri klasörüne kaydedilir; burada sürücü, Microsoft Windows'un yüklü olduğu sabit disk ve Profil de posta kutusunu taşıma yordamını başlatan kullanıcının profil klasörüdür.

Not Bildirim, posta kutusunu taşıma işlemi tamamlandıktan sonra otomatik olarak açılabilir.

Bir kullanıcı taşındığı sırasında posta kutusunda oturum açmaya çalışırsa, posta kutusunu barındıran Exchange Server 2003 bilgisayarındaki Uygulama günlüğüne aşağıdaki olay kaydedilir:

Olay Türü: Uyarı
Olay Kaynağı: MSExchangeIS
Olay Kategorisi: Oturumlar
Olay Kimliği: 9660
Kullanıcı: Yok
Açıklama: Kullanıcıadı kullanıcısı (Kullanıcıadı FQDN değeri) posta kutusu taşındığı için oturum açamadı. Daha fazla bilgi için http://search.support.microsoft.com/search/?adv=1 adresini tıklatın.

Exchange Server 2003'teki Posta Kutusunu Taşı özelliği, sistem posta kutularının istem dışı olarak taşınmasını engeller. Sistem Görevlisi posta kutusunu taşımaya çalışırsanız aşağıdaki hata iletisini alırsınız:
exchangeAdminService nesneleri için kullanılamaz
Bir Basit Posta Aktarım Protokolü (SMTP) posta kutusunu taşımaya çalışırsanız aşağıdaki hata iletisini alırsınız:
mailGateway nesneleri için kullanılamaz
Bir sistem posta kutusunu taşımaya çalışırsanız aşağıdaki hata iletisini alırsınız:
Bu bir Sistem Posta Kutusudur ve taşınamaz

Posta Kutusunu Taşı Özelliğini Kullanmaya Yönelik Öneriler

Microsoft, posta kutularını taşımaya çalışmadan önce kaynak posta kutusu sunucusunu yedeklemenizi önerir. Ayrıca, posta kutularını taşıma işlemi tamamlandıktan sonra hedef sunucu için tam bir çevrimiçi Exchange yedeklemesi gerçekleştirin. İletileri .pst dosyalarına da yedekleyin; bu, bazı posta kutuları başarıyla taşınamazsa hızlı kurtarma gerçekleştirmenize olanak tanır.

Taşıdığınız verilerin her gigabaytı için, kaynak ve hedef sunucularda bir gigabayt daha işlem günlüğü oluşturulur. İşlem günlüğü sürücülerinizde yeterli boş alan bulunduğunu doğrulayın. İşlem günlüğü sürücünüzde işlem günlüğü dosyasını oluşturmak için yeterli boş alanınız yoksa, depolama grubunun özellikler sayfasındaki Genel sekmesinden döngüsel günlüğü geçici olarak açabilirsiniz. Posta kutusunu taşıma işlemi sırasında döngüsel günlüğü açtıysanız, işlem tamamlandıktan sonra döngüsel günlüğü kapattığınızdan emin olun. Döngüsel günlüğü açık bırakırsanız, veritabanının bir yedek kopyadan geri yüklenmesi gerekirse hatanın oluştuğu noktaya geri yükleyemezsiniz. Disk alanı sorun oluşturuyorsa, posta kutularını taşıma işlemi sırasında artımlı yedeklemeler gerçekleştirerek günlük dosyalarını temizlemeyi de düşünebilirsiniz.Exchange 2000 Server ve Exchange Server 5.5'te posta kutularını taşıma hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
328810 Posta kutularını sunucular arasında taşıma (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)

Posta Kutularını Taşıma İle İlişkili Olay ve Hata İletileri

Kuruluşunuzda Microsoft Active Directory Bağlayıcısı kullanılarak bağlanmış bir Microsoft Exchange Server 5.5 varsa, posta kutularını taşıma işlemi tamamlanıncaya kadar bir veya daha fazla alıcı Bağlantı Sözleşmesi üzerinden çoğaltmayı durdurun. Değişiklikler Microsoft Active Directory dizin hizmeti genelinde çoğaltıldıktan sonra, çoğaltma işlemini yeniden başlatın.

Posta Kutularını Taşıma İle İlgili Sorunları Giderme

Posta kutusu taşıma işlemi sırasında sorunlar yaşarsanız, bu makalenin önceki bölümlerinde açıklanan posta kutusu taşıma günlüğüne bakın.

Günlük tutma düzeyini artırarak Uygulama günlüğünde yakalanan ayrıntı düzeyini de artırabilirsiniz. Bunu yapmak için şu adımları izleyin:
 1. Exchange Sistem Yöneticisi'nde, kaynak sunucuyu sağ tıklatın ve Özellikler'i tıklatın.
 2. Tanı Günlüğü'nü tıklatın.
 3. Hizmetler listesinde, MSExchangeIS öğesini çift tıklatın ve sonra Sistem'i tıklatın.
 4. Kategoriler listesinde, Posta Kutusunu Taşı'yı tıklatın.
 5. Günlük düzeyi altında, En Fazla'yı ve sonra da Tamam'ı tıklatın.
Posta kutusu taşıma işlemi sırasında oluşabilecek diğer sorunlar şunlardır:
 • Hedef sunucusunda posta kutusu boyutu sınırlamaları gibi boyut sınırlamaları, posta kutularının başarıyla taşınmasını engelleyebilir. Exchange Server 2003 Standard Edition'da 16 gigabayt sınırı bulunmaktadır.
 • Posta kutusunun geçerli bir hesapla ilişkilendirilmesi gerekir. Posta kutusuyla ilişkilendirilmiş bir hesap devre dışı bırakılırsa, ilişkili dış hesabın Active Directory dizin hizmetinde SELF hesabına başvurması gerekir.

  Not SELF hesabı tüm Microsoft Windows 2000 etki alanlarında kullanılabilir. Tüm SELF hesapları, tüm etki alanlarında aynı olan bilinen bir güvenlik tanımlayıcısını paylaşır.
 • Posta kutusu taşınırken veya taşındıktan sonra oluşan sorunları gidermek için Admindmp.txt dosyasını görüntüleyin.
 • Soruna neden olan posta kutularının özniteliklerini, iyi olduğu bilinen posta kutularının öznitelikleriyle karşılaştırmayı deneyerek taşıma sorunlarına bir yapılandırma farklılığının neden olup olmadığını belirleyin.
XADM ADUC ESM ADC SID
Özellikler

Makale No: 821829 - Son İnceleme: 12/08/2015 02:54:13 - Düzeltme: 4.3

Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition, Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition

 • kbnosurvey kbarchive kberrmsg kbinfo KB821829
Geri bildirim