Office 2000 Güvenlik Düzeltme Eki: 03 Eylül 2003'e Genel Bakış

Bu makale arşivlenmiştir. "Olduğu gibi" sunulmaktadır ve bundan sonra güncelleştirilmeyecektir.
™zet
Microsoft, Microsoft Office 2000 için bir güncelleştirme yayınladı. Bu güncelleştirme, Office 2000 için kullanılabilen en yüksek kararlılık ve güvenlik düzeyini sağlar. Bu güncelleştirme, zararlı Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) projeleri içerecek biçimde özel olarak oluşturulan bir Microsoft Office belgesiyle bilgisayarınızda yetkisiz kod çalıştırılmasını engellemenize yardımcı olur. Bu güncelleştirme, Microsoft'un müşterilerine en son ürün güncelleştirmelerini sağlama çalışmalarının bir parçasıdır.

Bu makalede, Office 2000 Güvenlik Düzeltme Eki: KB822035'i nasıl karşıdan yükleyip kuracağınız anlatılmaktadır.
Daha fazla bilgi

Güncelleştirme Nasıl Karşıdan Yüklenir ve Kurulur

Önemli Bu güncelleştirmeyi yüklemeden önce, aşağıdaki gereksinimlerin karşılandığından emin olun:
 • Microsoft Windows Installer 2.0

  Bu güncelleştirmeyi yüklemeden önce, Windows Installer 2.0 veya sonraki bir sürümünü yüklemelisiniz. Bu gereksinim hakkında ek bilgi için, bu makalenin "Windows Installer Güncelleştirme Gereksinimleri" bölümüne bakın.
 • Microsoft Office 2000 Service Pack 3 (SP-3)

  Bu güncelleştirmeyi yüklemeden önce, Office 2000 SP-3'ü yükleyin.

  Office 2000 Service Pack 3'ü yükleme konusunda ek bilgi için, Microsoft Knowledge Base'deki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
  326585 OFF2000: Office 2000 Service Pack 3'e Genel Bakış (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)

İstemci Güncelleştirmesi

Microsoft Office'i CD-ROM'dan yüklediyseniz iki seçeneğiniz vardır:
 • Kullanılabilir tüm hizmet paketlerini ve ortak güncelleştirmeleri içeren en yeni güncelleştirmeleri otomatik olarak yüklemek için Office Ürün Güncelleştirmeleri Web sitesini kullanın.

  -veya-
 • Bu makalenin sonraki bölümlerinde anlatılan adımları izleyerek yalnızca Office 2000 Güvenlik Düzeltme Eki: KB822035'i yükleyin.
Not Microsoft, istemci güncelleştirmesini Office Ürün Güncelleştirmeleri Web sitesini kullanarak yüklemenizi önerir. Office Ürün Güncelleştirmeleri Web sitesi, Microsoft Office yüklemenizi algılar ve Office yüklemenizin tamamen güncel durumda olmasını sağlamak için gerekenleri tam olarak yüklemenizi ister.

Office Ürün Güncelleştirmeleri Web Sitesi

Office Ürün Güncelleştirmeleri Web sitesinin bilgisayarınıza yüklemeniz gereken güncelleştirmeleri algılamasını sağlamak için, aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin: Gereken güncelleştirmeler algılandıktan sonra, onaylamanız için önerilen güncelleştirmelerin bir listesi görüntülenir. İşlemi tamamlamak için, Yüklemeyi Başlat'ı tıklatın.

Yalnızca Office 2000 Güvenlik Düzeltme Eki: KB822035'i Yükleme

İstemci güncelleştirmesini karşıdan yüklemek ve kurmak için aşağıdaki adımları izleyin.

Aşağıdaki dosya Microsoft Yükleme Merkezi'nden yüklenebilir:
YükleOffice2000-KB822035-Client-TRK.exe paketini şimdi karşıdan yükle.

Microsoft Destek dosyalarını karşıdan yükleme konusunda ek bilgi için, Microsoft Knowledge Base'deki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
119591 Microsoft Destek Dosyaları Çevrimiçi Hizmetler'den Nasıl Alınır (Bu makale, henüz çevrilmemiş İngilizce içeriğe bağlantılar içerebilir).
Microsoft bu dosyada virüs taraması yapmıştır. Microsoft, dosyanın kullanıma sunulduğu tarihteki en güncel virüs tarama yazılımını kullanmıştır. Dosya, dosyada herhangi bir yetkisiz değişiklik yapılmasını engellemeye yardım eden geliştirilmiş güvenliğe sahip sunucularda depolanır.

Düzeltme ekini yüklemek için bağlantıyı tıklattıktan sonra, aşağıdaki adımları tamamlayın:
 1. Office2000-KB822035-Client-TRK.exe dosyasını seçili klasöre kaydetmek için Kaydet'i tıklatın.
 2. Windows Gezgini'nde, Office2000-KB822035-Client-TRK.exe dosyasını çift tıklatın.
 3. Güncelleştirmeyi yüklemeniz istendiğinde, Evet'i tıklatın.
 4. Lisans Sözleşmesi'ni kabul etmek için Evet'i tıklatın.
 5. İstendiğinde, Office 2000 CD-ROM'unu sürücüye yerleştirip Tamam'ı tıklatın.
 6. Yüklemenin başarıyla tamamlandığını belirten bir ileti aldığınızda, Tamam'ı tıklatın.
Not Bu güvenlik güncelleştirmesini yükledikten sonra daha kaldıramazsınız. Düzeltme ekinin kaldırılabilmesini isterseniz, yüklemeden önce var olan Vbe6.dll dosyası kopyalarını yeniden adlandırın.

Yönetimsel Güncelleştirme

Office 2000 ürününü bir sunucu konumundan yüklediyseniz, sunucu yöneticinizin sunucu konumunu yönetimsel ortak güncelleştirmeyle güncelleştirmesi ve bu güncelleştirmeyi bilgisayarınıza dağıtması gerekir.

Sunucu yöneticisiyseniz, aşağıdaki adımları izleyerek yönetimsel güncelleştirmeyi karşıdan yükleyin.

Aşağıdaki dosya Microsoft Yükleme Merkezi'nden yüklenebilir:
YükleOffice2000-KB822035-FullFile-TRK.exe paketini şimdi karşıdan yükle.

Microsoft Destek dosyalarını karşıdan yükleme konusunda ek bilgi için, Microsoft Knowledge Base'deki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
119591 Microsoft Destek Dosyaları Çevrimiçi Hizmetler'den Nasıl Alınır (Bu makale, henüz çevrilmemiş İngilizce içeriğe bağlantılar içerebilir).
Microsoft bu dosyada virüs taraması yapmıştır. Microsoft, dosyanın kullanıma sunulduğu tarihteki en güncel virüs tarama yazılımını kullanmıştır. Dosya, dosyada herhangi bir yetkisiz değişiklik yapılmasını engellemeye yardım eden geliştirilmiş güvenliğe sahip sunucularda depolanır.

Düzeltme ekini yüklemek için bağlantıyı tıklattıktan sonra, aşağıdaki adımları tamamlayın:
 1. Office2000-KB822035-FullFile-TRK.exe dosyasını seçili klasöre kaydetmek için Kaydet'i tıklatın.
 2. Windows Gezgini'nde, Office2000-KB822035-FullFile-TRK.exe dosyasını çift tıklatın.
 3. Güncelleştirmeyi yüklemeniz istendiğinde, Evet'i tıklatın.
 4. Lisans Sözleşmesi'ni kabul etmek için Evet'i tıklatın.
 5. Ayıklanan dosyaları yerleştirmek istediğiniz konumu yazın kutusuna, c:\KB822035 yazın ve sonra da Tamam'ı tıklatın.
 6. Klasörü oluşturmanız istendiğinde, Evet'i tıklatın.
 7. Not Bu adımlarda, yönetimsel yüklemenizi güncelleştirmeyi bildiğiniz varsayılmaktadır.

  Başlat'ı ve sonra da Çalıştır'ı tıklatın. kutusuna aşağıdaki komutu yazın
  msiexec /a Yönetimsel Yol\MSI Dosyası /p C:\KB822035\MSP Dosyası SHORTFILENAMES=TRUE
  burada Yönetimsel Yol, Office 2000 yönetimsel yükleme noktanızın yolu (örneğin, C:\Office2000); MSI Dosyası, Office 2000 ürününün .msi veritabanı paketi (örneğin, Data1.msi) ve MSP Dosyası da yönetimsel güncelleştirmenin adıdır (örneğin, VBE6ff.MSP).

  NotOffice 2000 Yönetimsel Yükleme ve Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi iletişim kutularının görüntülenmemesi için, komuta /qb+ anahtarını ekleyebilirsiniz.
 8. Güncelleştirmeyi istemci iş istasyonlarına dağıtmak için, Başlat'ı ve sonra da Çalıştır'ı tıklatın. kutusuna aşağıdaki komutu yazın
  msiexec /i Yönetimsel Yol\MSI Dosyası REINSTALL=Özellik Listesi REINSTALLMODE=vomu
  Burada Yönetimsel Yol, Office 2000 yönetimsel yükleme noktanızın yolu (örneğin, C:\Office2000); MSI Dosyası, Office 2000 ürününün MSI veritabanı paketi (örneğin, Data1.msi) ve Özellik Listesi de güncelleştirme için yeniden yüklenmesi gereken özellik adlarının (büyük/küçük harf duyarlı) listesidir. Tüm özellikleri yüklemek için REINSTALL=ALL dizesini kullanabilir veya aşağıdaki özelliği yükleyebilirsiniz:
  ProductNonBootFiles
Yönetimsel yüklemenizi güncelleştirme ve istemci iş istasyonlarına dağıtma hakkında ek bilgi için, Microsoft Knowledge Base'deki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
304165 OFF2000: Yönetimsel Yüklemeye Ortak Güncelleştirme Nasıl Yüklenir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
Bu makale, yönetimsel ortak güncelleştirme yüklemeye yönelik standart yönergeleri içerir. Microsoft Office Kaynak Seti'nde bulunan aşağıdaki makaleye de bakabilirsiniz:

Güncelleştirmenin Yüklenmiş Olup Olmadığı Nasıl Belirlenir

Güncelleştirme, aşağıdaki dosyaların güncelleştirilmiş sürümlerini içerir:
  Dosya adı   Sürüm  -----------------------  Vbe6.dll    6.4.99.69
Güncelleştirmenin bilgisayarınıza yüklenmiş olup olmadığını belirlemek için, aşağıdaki adımları tamamlayın.

Not Microsoft Windows'un birçok sürümü olduğundan, aşağıdaki adımlar sizin bilgisayarınızda farklı olabilir. Adımlar farklıysa, bu adımları tamamlamak için ürün belgelerine bakın.
 1. Başlat'ı ve sonra da Ara'yı tıklatın.
 2. Arama Sonuçları bölmesinde, Arama Yardımcısı altında Tüm dosya ve klasörler'i tıklatın.
 3. Dosya adının tümü veya bir parçası kutusuna vbe6.dll yazın ve sonra da Ara'yı tıklatın.
 4. Dosya listesinden, vbe6.dll dosyasını sağ tıklatın ve sonra da Özellikler'i tıklatın.
 5. Sürüm sekmesinden dosya sürümünü belirleyin.
Not Office 2000 Güvenlik Düzeltme Eki: KB822035 bilgisayarınızda zaten yüklüyse, Office 2000 Güvenlik Düzeltme Eki: KB822035'i yüklemeye çalıştığınızda aşağıdaki hata iletisini alırsınız:
Bu güncelleştirme zaten uygulanmış veya zaten uygulanmış bir güncelleştirmenin içinde var.

Visual Basic Düzenleyicisi'ndeki Sürüm Bilgileri Hatalı

Visual Basic Düzenleyicisi'nde Yardım menüsünü ve sonra da Hakkında'yı tıklattığınızda, iletişim kutusu hatalı VBA sürüm bilgileri görüntüler. Aşağıdaki bilgiler hatalıdır:
 • Microsoft Visual Basic 6.3
 • VBA: Perakende 6.4.8869
Ancak, aşağıdaki bilgiler doğrudur:
 • Sürüm: 9969

Windows Installer Güncelleştirme Gereksinimleri

Bu makalede anlatılan güncelleştirmeyi yükleyebilmeniz için, Windows Installer 2.0 veya sonraki bir sürümü yüklenmiş olmalıdır. Microsoft Windows XP ve Microsoft Windows 2000 Service Pack 3'ün (SP3) her ikisi de Windows Installer'ın 2.0 veya sonraki sürümünü içerir. Windows Installer'ın en son sürümünü yüklemek için, aşağıdaki Microsoft Web sitelerinden birini ziyaret edin.

Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 ve Microsoft Windows Millennium Edition (Me) için Windows Installer: Microsoft Windows NT 4.0 ve Windows 2000 için Windows Installer:

Bu Güncelleştirmeyle Giderilen Sorunların Listesi

Office 2000 Düzeltme Eki: KB822035, daha önce Microsoft Knowledge Base'de belgelenmeyen aşağıdaki sorunu giderir:
 • Zararlı VBA Projeleri İçeren Office Belgeleri Yetkisiz Kod Çalıştırıyor
  Zararlı VBA projeleri içerecek biçimde özel olarak oluşturulan Office 2000 belgeleri bilgisayarınızda yetkisiz kod çalıştırabilir.
Özellikler

Makale No: 822035 - Son İnceleme: 01/23/2014 04:48:45 - Düzeltme: 6.2

Microsoft Office 2000 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbdownload kbsecurity kbinfo kbupdate KB822035
Geri bildirim