Şu anda çevrimdışısınız; İnternet'in yeniden bağlanması bekleniyor

Windows Server 2003'te Terminal Server CAL'lerinin işlevi

Windows Server 2003 desteği 14 Temmuz 2015'te sona erdi

Microsoft, Windows Server 2003 desteğini 14 Temmuz 2015'te sona erdirdi. Bu değişiklik yazılım güncelleştirmelerinizi ve güvenlik seçeneklerinizi etkiledi. Bunun sizin için ne anlama geldiğini ve korunmaya nasıl devam edebileceğinizi öğrenin.

™zet
Bu makalede, Microsoft Windows Server 2003'teki Terminal Server Licensing istemci lisans yönetim sisteminde istemci erişim lisanslarının (CAL) işlevi anlatılmaktadır.
Daha fazla bilgi
Windows Server 2003'te CAL'ler Microsoft Windows 2000'deki CAL'lerden farklıdır. Windows 2000 yalnızca Aygıt CAL'lerini kullanır. Bu CAL'ler bir aygıta bağlanmıştır. Windows Server 2003, Aygıt CAL'leriyle birlikte yeni bir istemci erişim lisansını, Kullanıcı CAL'lerini kullanır. Windows Server 2003'teki Aygıt CAL'leri Windows 2000'deki Aygıt CAL'leriyle aynı biçimde çalışır. Ancak Kullanıcı CAL'leri, yazılıma erişim iznini aygıta göre değil her bir kullanıcıya göre verir.

Müşteriler Terminal Server'ı kendi ortamlarında kullandıklarında, Kullanıcı CAL'leri onlara daha büyük esneklik tanır. Kullanıcı birden çok istemci bilgisayara oturum açarsa, bu bilgisayarlar bir Kullanıcı CAL'sini kullanır. Kullanıcı CAL'si, Aygıt CAL'sinde olduğu gibi istemci bilgisayar üzerindeki kayıt defterine depolanmaz.

Kullanıcı CAL'leri yalnızca Windows Server 2003 Terminal Server Lisans sunucusuna yüklenebilir. Kullanıcı CAL'leri Windows 2000 terminal sunucularına veya onlara erişen istemcilere verilemez. Ağ Windows 2000 terminal sunucularını içeriyorsa, Windows Server 2003 Lisans sunucusunun yalnızca Kullanıcı CAL'lerini değil, Aygıt CAL'lerini de içermesi gerekir.

Müşterilerin terminal sunucuya erişmek için bir Aygıt CAL'si ve Kullanıcı CAL'si olması gerekmez. Terminal sunucusunun hangi tür CAL'yi kabul edeceği Terminal Hizmetleri Yapılandırması aracında Sunucu ayarları\Lisans altında ayarlanır. Bunu Aygıt Başına veya Kullanıcı Başına seçeneklerinde ayarlayabilirsiniz. Bu ayar, terminal sunucunun yeniden başlatılmasını gerektirmeden değiştirilebilir. Bir terminal sunucu aynı anda hem Kullanıcı CAL'lerini hem de Aygıt CAL'lerini kabul edemez.

Terminal Server Aygıt Başına modundaysa ve Lisans sunucunuz yalnızca Kullanıcı CAL'lerini içeriyorsa, size yalnızca geçici lisanslar verilir. Bu geçici lisansların süresi dolmaya yaklaştığında, açılan bir pencerede aşağıdaki ileti görüntülenir:
Terminal hizmetleri geçici istemci lisansınız N gün sonra sona erecek. Kalıcı bir lisans almak için lütfen sistem yöneticinize başvurun.
Bu ileti uygulama olay günlüğünde de şöyle görüntülenir:

Olay Türü: Bilgi Olayı
Kaynak: Uygulama İletişim Kutusu
Olay Kimliği: 26
Açıklama:
Uygulama iletişim kutusu: Terminal Hizmetleri
Uyarı: Terminal hizmetleri geçici istemci lisansınız N gün sonra sona erecek. Kalıcı bir lisans almak için lütfen sistem yöneticinize başvurun.

Bu sorunu düzeltmek için, Terminal Server'ı Kullanıcı Başına moduna geçirin.

Benzer biçimde, Microsoft Windows XP veya Windows 2000 çalıştıran Terminal Server istemcileri Terminal Server'a bağlanamadıklarında aşağıdaki hatayı alabilir:
Yerel bilgisayar istemci erişim lisansı yükseltilemediği veya yenilenemediği için uzaktan oturumun bağlantısı kesildi.
Terminal Server bilgisayarındaki uygulama olay günlüğüne aşağıdaki olay kaydedilir:

Olay Türü: Bilgi
Olay Kaynağı: TermService
Olay Kategorisi: Yok
Olay Kimliği: 1011
Tarih: 21/10/2003
Saat: 8:23:13
Kullanıcı: Yok
Açıklama: Geçici lisansının süresi sona erdiği için kullanıcıhesabı terminal server istemcisinin bağlantısı kesildi. Daha fazla bilgi için Yardım ve Destek Merkezi'ne bakın: http://support.microsoft.com.

Bu sorun, Terminal Hizmetleri'nde Lisans Modu Aygıt Başına'ya ayarlanırsa oluşabilir. Terminal Server Lisans sunucusunun yalnızca Kullanıcı Başına CAL'leri vardır.

Bu sorunu düzeltmek için, Terminal Hizmetleri Yapılandırması'nda Lisans Modu'nu Kullanıcı Başına olarak değiştirin. Bunu yapmak için şu adımları izleyin:
  1. Başlat'ı tıklatın, Yönetimsel Araçlar'ın üzerine gidin ve ardından Terminal Hizmetleri Yapılandırması'nı tıklatın.
  2. Sunucu Ayarları'nı tıklatın ve Lisans Modu'nu çift tıklatın.
  3. Lisans Modu'nu Kullanıcı Başına seçeneğine değiştirin veTamam'ı tıklatın.
Windows Server 2003 Kullanıcı CAL'lerini yönetmemektedir. Yani lisans sunucusu veritabanında bir Kullanıcı CAL'si olsa bile, bu Kullanıcı CAL'si, kullanıldığında düşülmez. Bu durum, yöneticileri, her kullanıcının geçerli bir terminal sunucu (TS) CAL'sine sahip olması biçimindeki Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi (EULA) koşullarından muaf tutmaz. Aygıt CAL'leri kullanılmıyorsa, her kullanıcı için bir Kullanıcı CAL'sinin olmayışı Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi'nin ihlalidir.

Not Kullanıcı ve Aygıt TS CAL'lerinin her ikisini de terminal sunucu üzerinde aynı anda kullanmak için, sunucu Kullanıcı Başına TS CAL'si modunda yapılandırılmalıdır.

Aşağıdaki metin, Windows Server 2003'ün Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi'nden (EULA) alınmıştır:
İki farklı TS CAL'si kullanıma sunulmuştur: "Aygıt" ve "Kullanıcı." Her TS Aygıt CAL'si, sunucularınızdan biri üzerinde Windows Oturumları yürütmek için tek bir Aygıt'a (herhangi bir Kullanıcı tarafından kullanılan) izin verir. Her TS Kullanıcı CAL'si de sunucularınızdan biri üzerinde Windows Oturumları yürütmek için bir tek Kullanıcı'ya (herhangi bir Aygıt'ı kullanan) izin verir. Ortamınızdaki Sunucu Yazılımı'yla birlikte, TS Aygıt CAL'leri ve TS Kullanıcı CAL'lerinin bir karışımını aynı anda kullanabilirsiniz. Kullanıcı Başına veya Aygıt Başına (varsayılan) lisansları için Terminal Server isteğiniz olabilir ama ikisi için aynı anda olamaz.
Referanslar
Windows Server 2003 Terminal Server Lisansı hakkında daha fazla bilgi için, aşağıdaki Microsoft Web sitelerini ziyaret edin:
Kullanıcı CAL'leri istemci erişim lisansı Terminal Server Lisans Sunucusu
Özellikler

Makale No: 822134 - Son İnceleme: 09/22/2006 03:28:08 - Düzeltme: 11.2

Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition

  • kbdirservices KB822134
Geri bildirim