Şu anda çevrimdışısınız; İnternet'in yeniden bağlanması bekleniyor

Exchange 2003'te Exchange yönetim rolünü izinlere genel bakış

ÖNEMLİ: Bu makale, bir kişi tarafından çevrilmek yerine, Microsoft makine-çevirisi yazılımı ile çevrilmiştir. Microsoft size hem kişiler tarafından çevrilmiş, hem de makine-çevrisi ile çevrilmiş makaleler sunar. Böylelikle, bilgi bankamızdaki tüm makalelere, kendi dilinizde ulaşmış olursunuz. Bununla birlikte, makine tarafından çevrilmiş makaleler mükemmel değildir. Bir yabancının sizin dilinizde konuşurken yapabileceği hatalar gibi, makale; kelime dağarcığı, söz dizim kuralları veya dil bilgisi açısından yanlışlar içerebilir. Microsoft, içeriğin yanlış çevrimi veya onun müşteri tarafından kullanımından doğan; kusur, hata veya zarardan sorumlu değildir. Microsoft ayrıca makine çevirisi yazılımını sıkça güncellemektedir.

Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir:823018
Bu makalenin Microsoft Exchange 2000 Server sürümü için bkz: 289811.
Özet
Bu makalede, Exchange yönetim rolünü izinler hakkında bilgi içerir ve Microsoft Active Directory dizin hizmetinde yönetim rolünü izinlerini yapılandırmak için Exchange Server 2003'te Exchange Yönetim Temsilcisi Sihirbazı'nı kullanmayı açıklamaktadır.

Exchange Yönetim Temsilcisi Sihirbazı, Active Directory'de Exchange Server nesneleri için yönetim izinleri'ni yapılandırmak için kullanabileceğiniz bir arabirim sağlar. Kuruluş düzeyinde veya yönetim grubu düzeyinde yönetimsel izinlerine temsilci seçmek için Exchange Yönetim Temsilcisi Sihirbazı'nı kullanabilirsiniz. Ayarladığınız izinleri kapsamı sihirbazı başlattığınız konumlarına göre belirlenir. Kuruluş düzeyinde Sihirbazı'nı başlatırsanız, gruplar veya kullanıcılar belirttiğiniz yönetim Kuruluş düzeyinde izinleriniz. Yönetim grubu düzeyinde Sihirbazı'nı başlatırsanız, gruplar veya kullanıcılar belirttiğiniz Yönetim Yönetimsel grup düzeyinde izinleriniz.

Exchange Yönetim Temsilcisi Sihirbazı'nı kullanma

Bir kullanıcı veya gruba Yönetici izinleri vermek için Exchange Yönetim Temsilcisi Sihirbazı'nı kullanmak için <a0></a0>:
 1. Noktaya Başlat,Programlar ' ı tıklatın, Microsoft Exchange ' in üzerine gidin ve sonra da Sistem Yöneticisi ' ni tıklatın.
 2. Kuruluş veya yönetim izinlerine temsilci seçmek istediğiniz yönetimsel grubu sağ tıklatın ve sonra da <a2>Denetim Temsilcisi Seç</a2>'ı tıklatın. Exchange Yönetim Temsilcisi Sihirbazı'nı başlatır.
 3. Ileri ' yi tıklatın.
 4. Kullanıcı veya grup sayfasında, <a3>Ekle</a3>'yi tıklatın.
 5. Denetim Temsilcisi Seç iletişim kutusuna Gözat ' ı tıklatın.
 6. Kullanıcıları, <a2>Bilgisayar</a2> veya <a4>Grup iletişim kutusunda, Bakılacak yer kutusunda uygun konumda tıklatın, kullanıcı veya grubu eklemek istediğiniz adı tıklatın ve sonra Tamam ' ı tıklatın.

  NotBakılacak yer kutusunda uygun konumda'ı tıklattığınızda, listede kullanıcılar ve gruplar, Active Directory'den görüntüleyebilirsiniz veya yalnızca belirli bir etki alanı için bir listesini görüntüleyebilirsiniz.
 7. RoleDenetim Temsilcisi Seç</a0> iletişim kutusunda altında eklemiş olduğunuz grup veya kullanıcıya atamak için yönetimsel izinler aşağıdakilerden birini tıklatın ve sonra Tamam ' ı tıklatın:
  • Exchange tam yönetici
  • Exchange yöneticisi
  • Exchange yalnızca yönetici görünümü
  Kullanıcı veya gruba eklediğiniz Kullanıcılar ve gruplar listesinde görünür.
 8. Var olan bir kullanıcı veya Kullanıcılar ve gruplar listede varolan bir grup düzenlemek için <a0></a0>:
  1. Kullanıcı veya grubu tıklatın ve sonra da <a2>Düzenle</a2>'yi tıklatın.
  2. Rol altında istediğiniz seçeneği tıklatın ve sonra Tamam ' ı tıklatın.
 9. Var olan bir kullanıcı veya varolan bir gruba Kullanıcılar ve gruplar listesinden kaldırmak için <a0></a0>, kullanıcı veya grubu tıklatın ve sonra da <a2>Kaldır</a2>'ı tıklatın.
 10. Ileri ' yi tıklatın ve sonra da <a2>son</a2>'u tıklatın.

<a1>Exchange</a1> yönetimsel izinler genel bakış

Aşağıdaki bölüm aşağıdaki Exchange Yönetim roller dahil edilen izinleri hakkında daha fazla bilgi içerir:
 • Exchange tam yönetici
 • Exchange yöneticisi
 • Exchange yalnızca yönetici görünümü

Exchange tam yönetici

Bir kullanıcı veya Grup bir Exchange tam yönetici izinleri atarken, kullanıcı veya grubun tam olarak Exchange Server bilgisayarı bilgilerin yönetiminde ve değiştirebilirsiniz izinleri. Exchange tam yönetici izinleri olan BIR kullanıcı olarak aşağıdaki hakları içerir:
 • Kuruluş hakları:
  • (Bu nesne ve onun alt kapsayıcılar) MsExchConfiguration kapsayıcı üzerinde Tam Denetim izinleri.
  • (Bu nesne ve onun alt kapsayıcılar) <a0>Kuruluş kapsayıcısındaki izinler farklı Al - farklı izinlere ve Gönder - reddedin.
  • Okuma izinleri ve yapılandırma adlandırma içeriği (yapılandırma NC) (Bu nesne ve onun alt kapsayıcılar) Deleted Objects kapsayıcıda izinleri değiştirin.
 • Yönetimsel Grup hakları:
  • Okuma, nesne ve (yalnızca bu nesnesi) <a0>MsExchConfiguration kapsayıcısındaki listesi içeriği izinleri listeler.
  • Okuma, nesne ve (Bu nesne ve onun alt kapsayıcılar) <a0>Kuruluş kapsayıcısındaki listesi içeriği izinleri listeler.
  • Send Deny, tam denetim,-, farklı ve Al'ı engelle-(Bu nesne ve onun alt kapsayıcılar) <a0>yönetici grupları kapsayıcısındaki izinler farklı.
  • Denetim izinleri (Değiştir) için dışında Connections (bağlantılar) kapsayıcısını üzerinde (Bu nesne ve kendi sub-containers) tam.
  • Okuma, liste, liste içeriğini, nesne ve özellikleri çevrimdışı adres listeleri kapsayıcısındaki izinler (Bu nesne ve onun alt kapsayıcılar) aracılığıyla yaz.
Not Exchange 2000 Server, Exchange tam yönetici yönetim rolünü yüklemek ve Exchange 2000 Server'da, sunucuları yükseltme ve hata kurtarma sunucularında gerçekleştirilecek kaldırmak için Kuruluş düzeyinde yöneticilere atanmalıdır. Bu gereksinim, Exchange Server 2003 tam yönetici Exchange yönetim rolünü yüklemek ve Exchange Server 2003, sunucuları yükseltme ve hata kurtarma, yönetim grubunda olan sunucular üzerinde gerçekleştirilecek kaldırmak için yönetim grubu düzeyinde atayan yöneticiler için izin vermek için değiştirilir.

Exchange tam yönetici izinleri olan bir yönetici olarak, Exchange Server 2003 yüklediğinizde, aşağıdaki önemli noktalar geçerlidir:
 • Etki alanı yöneticisi, sunucu bilgisayar hesabının Exchange Domain Servers grubuna el ile eklemeniz gerekir.
 • Kuruluş düzeyinde Exchange tam yönetici izinleri olan bir yöneticinin bir sunucudaki bir kuruluşta Exchange Server 2003'ün ilk yüklemesi gerçekleştirmelisiniz.
 • Kuruluş düzeyinde Exchange tam yönetici izinleri olan bir yönetici, Active Directory dizin hizmeti etki alanında ilk Exchange Server 2003 yüklemesini gerçekleştirmelisiniz.
 • Kuruluş düzeyinde Exchange tam yönetici izinleri olan bir yönetici, bir yönetim grubunda olan bir sunucuda Exchange Server 2003'ün ilk yüklemesi gerçekleştirmelisiniz.
 • Yalnızca kuruluş düzeyinde Exchange tam yönetici izinleri olan bir yönetici, köprüsünün dizin çoğaltma bağlayıcıları, Exchange Server 2003 için yapılandırılmış bir Exchange 2000 Server sunucuları yükseltme yapabilirsiniz.
 • Yalnızca kuruluş düzeyinde Exchange tam yönetici izinleri olan bir yönetici, yükleyebilir veya Exchange Server 2003 sitesi Çoğaltma Hizmetleri (SRS) yüklü olduğu sunucularda kaldırın.
Yönetici yönetim grubunda Exchange tam yönetici izinleri olan ve olmayan kümelenmiş bir sunucuda Exchange Server 2003 Kur'u çalıştırmak, yalnızca erişim izinleriniz Yönetimsel gruplar görüntülenir. Ancak kümelendirilmiş bir sunucuda Exchange Server 2003 Kur, tüm yönetim gruplarını görüntüler. Erişim izniniz olan bir yönetim grubu seçin, "Erişim engellendi" hata iletisi alırsınız.

Exchange yöneticisi

Bir kullanıcı veya Grup bir Exchange Administrator izinleri atarken, kullanıcı veya grubun tam olarak Exchange Server bilgisayarı bilgileri yönetebilirsiniz. Exchange Administrator izinleri bulunan BIR kullanıcı olarak aşağıdaki hakları içerir:
 • Kuruluş hakları:
  • (Bu nesne ve onun alt kapsayıcılar) <a0>MsExchConfiguration kapsayıcısındaki tüm izinler (izinleri değiştir) için dışında.
  • (Bu nesne ve onun alt kapsayıcılar) <a0>Kuruluş kapsayıcısındaki izinler farklı Al - farklı izinlere ve Gönder - reddedin.
 • Yönetimsel Grup hakları:
  • Okuma, nesne ve (yalnızca bu nesnesi) <a0>MsExchConfiguration kapsayıcısındaki listesi içeriği izinleri listeler.
  • Okuma, nesne ve (Bu nesne ve onun alt kapsayıcılar) <a0>Kuruluş kapsayıcısındaki listesi içeriği izinleri listeler.
  • Tüm izinler (değiştirme izni verme Gönder - farklı dışındaki ve Al'ı engelle - farklı izinlere) yönetici grubu kapsayıcısındaki (Bu nesne ve kendi sub-containers).
  • Connections (bağlantılar) kapsayıcısını (Bu nesne ve onun alt kapsayıcılar) tüm izinleri (izinleri değiştir) için dışında.
  • Okuma, liste, liste içeriğini, nesne ve özellikleri çevrimdışı adres listeleri kapsayıcısındaki izinler (Bu nesne ve onun alt kapsayıcılar) aracılığıyla yaz.

<a1>Görünüm</a1> yalnızca bir yönetici exchange

Kullanıcı veya grup, kullanıcı veya Grup bir Exchange görünüm yalnızca yönetici izinleri atarken, Exchange Server yapılandırma bilgilerini görüntüleyebilirsiniz. Exchange görünüm yalnızca yönetici izinlerine sahip BIR kullanıcı olarak aşağıdaki hakları içerir:
 • Kuruluş hakları:
  • Okuma, nesne ve liste içeriği (Bu nesne ve kendi sub-containers) MsExchConfiguration kapsayıcıyı izinleri listeler.
  • Görünümü, bilgi deposu (Bu nesne ve kendi sub-containers) <a0>Kuruluş kapsayıcısındaki izinler durumu.
 • Yönetimsel Grup hakları:
  • Okuma, nesne ve (yalnızca bu nesnesi) <a0>MsExchConfiguration kapsayıcısındaki listesi içeriği izinleri listeler.
  • Okuma, nesne ve (yalnızca bu nesnesi) <a0>Kuruluş kapsayıcısındaki listesi içeriği izinleri listeler.
  • Okuma, nesne ve (yalnızca bu nesne) yönetici gruplar kapsayıcısını listesi içeriği izinleri listeler.
  • Okuma, listesi nesnesi, listesi içeriği ve izinleri (Bu nesne ve kendi sub-containers) yönetici gruplar kapsayıcısını görünüm bilgi deposu durumu.
  • Okuma, nesne ve MsExchRecipientsPolicy kapsayıcısı, adres listeleri) kapsayıcısını, liste içeriğini izinleri listeler adresleme, genel ayarları, sistem ilkeleri (Bu nesne ve kendi sub-containers).
Referanslar
Microsoft Exchange Server 2003'te, Exchange Server bileşeni yüklemek için gereken izinleri değiştirdiniz. Daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
828765Exchange Server 2003'te bileşenleri yüklemek için gereken izinler
Exchange 2003 hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin:
XADM

Uyarı: Bu makalenin çevirisi otomatik olarak yapılmıştır

Özellikler

Makale No: 823018 - Son İnceleme: 12/03/2007 04:43:02 - Düzeltme: 5.6

Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition

 • kbmt kbinfo KB823018 KbMttr
Geri bildirim