Şu anda çevrimdışısınız; İnternet'in yeniden bağlanması bekleniyor

Internet Explorer 6.0 SP1'de kullanılabilen kısıtlamalar

™zet
Bu makalede, bilgisayar yöneticisinin Internet Explorer 6.0 Service Pack 1'e (SP1) uygulayabileceği yeni kullanıcı kısıtlamalarını sağlayan kayıt defteri ayarları tanımlanmaktadır.
Daha fazla bilgi
Internet Explorer 6.0 SP1, bilgisayar yöneticilerine kullanıcının programdaki çeşitli özelliklere erişimini kısıtlama konusunda daha fazla olanak sağlar. Aşağıdaki değerlerin tümü DWORD türüdür. Ayarı açmak için 1, kapatmak için sıfır (0) olarak ayarlayın.

Not Bu ayarların çoğunu uygulamak için Grup İlkesi veya Internet Explorer Yönetim Kiti (IEAK) kullanabilirsiniz. Bu ayarların çoğunu uyguladığınızda, değişikliklerin etkili olması için Internet Explorer'ın yeniden başlatılması gerekir.

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions ve HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions kayıt defteri anahtarlarındaki kısıtlama değerleri

Bu kayıt defteri anahtarlarında aşağıdaki kısıtlama değerleri bulunmaktadır:
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions
 • HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions
Bilgisayar yöneticisi uygun kayıt defteri değerini kullanarak menü komutlarını kısıtlarsa, kullanıcılar menü komutlarını kullanmaya çalıştığında aşağıdaki hata iletisini alabilir:
Bilgisayarınızı etkileyen kısıtlamalar nedeniyle bu işlem iptal edildi. Lütfen sistem yöneticinize başvurun.
 • NoFileOpen: Dosya menüsündeki komutunu kapatır.
 • NoFileNew: Dosya menüsündeki Yeni komutunu kapatır.
 • NoBrowserOptions: Araçlar menüsündeki Internet Seçenekleri komutunu kapatır.
 • NoSelectDownloadDir: Dosya Yükleme iletişim kutusundaki Kaydet komutunu kapatır.
 • NoBrowserClose: Pencerenin veya iletişim kutusunun sağ üst köşesindeki Kapat düğmesini kapatır. Bu kayıt defteri değeri, Dosya menüsündeki Kapat komutunu da kapatır.
Aşağıdaki kayıt defteri değerleri, uygun kayıt defteri anahtarı ve değer kullanıldığında ilişkili menüyü kaldırır:
 • NoBrowserSaveAs: Dosya menüsündeki Farklı Kaydet komutunu kaldırır.
 • NoFavorites: Sık Kullanılanlar menüsünü kaldırır ve Sık Kullanılanlar çubuğunu devre dışı bırakır.
 • NoHelpItemTipOfTheDay: Yardım menüsündeki Günün İpucu komutunu kaldırır.
 • NoHelpItemNetscapeHelp: Yardım menüsündeki Netscape Kullanıcıları İçin komutunu kaldırır.
 • NoHelpItemTutorial: Yardım menüsündeki Internet Explorer Öğreticisi komutunu kaldırır.
 • NoHelpItemSendFeedback: Yardım menüsündeki Yorum Gönder komutunu kaldırır.
 • NoPrinting: Dosya menüsündeki Yazdır komutunu kaldırır.
 • No_LaunchMediaBar: Kullanıcı çevrimiçi içerik yürütürken araç çubuğundaki Ortam Çubuğu komutunu kaldırır.
Aşağıdaki menüler, uygun kayıt defteri anahtarı ve değeri eklendiğinde devre dışı bırakılır:
 • NoTheaterMode: F11 tuşunu (tam ekran modu) devre dışı bırakır.
 • NoBrowserContextMenu: Web sayfasındaki sağ tıklatılarak açılan kısayol menüsünü devre dışı bırakır.
 • NoFindFiles: F3 komutunu ve Arama çubuğunu kapatır.
 • NoViewSource: Görünüm menüsündeki Kaynak komutunu kapatır. Ancak, kullanıcının kaynağı görüntüleme becerisini tümüyle devre dışı bırakmak için NoBrowserContextMenu değeri eklenmelidir.
 • NoOpeninNewWnd: Yeni bir pencere açmak amacıyla kullanılan CTRL+N ve komutlarını kapatır.
 • AlwaysPromptWhenDownload: Güvenli Dosya Aç iletişim kutusundaki Bu türde dosyaları açarken her zaman sor onay kutusunun her zaman işaretli olmasını ve değiştirilememesini sağlar.

  Not Bu değer, güvenli olmadığı belirlenen dosyalar için geçerli değildir.

  Internet Explorer'daki Güvenli Olmayan Dosyalar Listesi hakkında ek bilgi için, Microsoft Knowledge Base'deki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
  291369 Internet Explorer 6'nın Güvenli Olmayan Dosyalar Listesi Hakkında Bilgi (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
 • NoNavButtons: Araç çubuğundaki İleri ve Geri gezinti düğmelerini devre dışı bırakır.
 • NoHelpMenu: Internet Explorer Yardım menüsünü devre dışı bırakır.
 • No_MediaBarOnlineContent: Çevrimiçi içeriğin oynatılmasını engeller.

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Toolbars\Restrictions kayıt defteri anahtarındaki kısıtlama değerleri

Aşağıdaki araç çubuğu kısıtlama değerleri şu kayıt defteri anahtarında bulunur:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Toolbars\Restrictions


Aşağıdaki menü uygun kayıt defteri DWORD değeri kullanılarak kısıtlandığında, kullanıcılar aşağıdaki hata iletisini alabilir:
Bilgisayarınızı etkileyen kısıtlamalar nedeniyle bu işlem iptal edildi. Lütfen sistem yöneticinize başvurun.


 • NoToolbarOptions: Kullanıcı Görünüm menüsündeki Özelleştir ve Araç Çubuklarını Kilitle komutları dışındaki bir komutu tıklatmaya çalıştığında bu hata iletisini alır.

  Aşağıdaki menüler, uygun kayıt defteri DWORD değeri eklendiğinde kaldırılır:
 • NoToolBar: Araç çubuğunu kaldırır. Ancak, Araç Çubuğunu Göster menüsünden standart düğmeler ekleyebilirsiniz. Bu ayarı tümüyle etkinleştirmek için, NoToolbarOptions DWORD değerini etkinleştirmelisiniz.
 • NoAddressBar: Adres çubuğunu kaldırır.
 • NoLinksBar: Bağlantı çubuğunu kaldırır. Kullanıcı Araç Çubuğu menüsündeki Bağlantılar öğesini tıklatmaya çalıştığında aşağıdaki hata iletisini alır:
  Bilgisayarınızı etkileyen kısıtlamalar nedeniyle bu işlem iptal edildi. Lütfen sistem yöneticinize başvurun.

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer kayıt defteri anahtarındaki kısıtlama değerleri

  Aşağıdaki kısıtlama değerleri şu kayıt defteri anahtarında bulunur:

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
  Aşağıdaki menü, uygun kayıt defteri DWORD değeri eklendiğinde kaldırılır:
 • NoWindowsUpdate: Araçlar menüsündeki Windows Update komutunu kaldırır.
Araçlar menüsündeki Eşitle komutunu devre dışı bırakmak için şu adımları izleyin:
 1. Aşağıdaki kayıt defteri alt anahtarını bulun:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Infodelivery\Restrictions
  Not Alt anahtar yoksa oluşturun. Bunu yapmak için şu adımları izleyin:
  1. Aşağıdaki kayıt defteri alt anahtarını bulun ve tıklatın:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft
  2. Düzen menüsünde, Yeni'nin üzerine gidin ve Anahtar'ı tıklatın.
  3. Internet Explorer yazın ve ENTER tuşuna basın.
  4. Düzen menüsünde, Yeni'nin üzerine gidin ve Anahtar'ı tıklatın.
  5. Infodelivery yazın ve ENTER tuşuna basın.
  6. Düzen menüsünde, Yeni'nin üzerine gidin ve Anahtar'ı tıklatın.
  7. Restrictions yazın ve ENTER tuşuna basın.
 2. HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Infodelivery\Restrictions alt anahtarını sağ tıklatın, Yeni'nin üzerine gidin ve DWORD Değeri'ni tıklatın.
 3. NoManualUpdates yazın ve ENTER tuşuna basın.
 4. NoManualUpdates öğesini sağ tıklatın ve Değiştir'i tıklatın.
 5. Değer verisi kutusuna 1 yazın ve Tamam'ı tıklatın.
IE6 kayıt defteri anahtarı
Özellikler

Makale No: 823057 - Son İnceleme: 09/15/2006 14:55:00 - Düzeltme: 2.3

Microsoft Internet Explorer 6.0 Service Pack 1

 • kbinfo KB823057
Geri bildirim