Şu anda çevrimdışısınız; İnternet'in yeniden bağlanması bekleniyor

Çevirmeli Ağ veya VPN Bağlantıları için Hata Kodlarının Listesi

Windows XP desteği sona erdi

Microsoft, Windows XP desteğini 8 Nisan 2014'te sona erdirdi. Bu değişiklik yazılım güncelleştirmelerinizi ve güvenlik seçeneklerinizi etkiledi. Bunun sizin için ne anlama geldiğini ve korunmaya nasıl devam edebileceğinizi öğrenin.

Windows Server 2003 desteği 14 Temmuz 2015'te sona erdi

Microsoft, Windows Server 2003 desteğini 14 Temmuz 2015'te sona erdirdi. Bu değişiklik yazılım güncelleştirmelerinizi ve güvenlik seçeneklerinizi etkiledi. Bunun sizin için ne anlama geldiğini ve korunmaya nasıl devam edebileceğinizi öğrenin.

Özet
Bu makalede, bir çevirmeli ağ veya VPN bağlantısı oluşturmak üzere istemci bilgisayar olarak Windows 2000, Windows XP veya Windows Server 2003 kullandığınızda alabileceğiniz hata kodları listelenmektedir.

Not 900'den büyük numaralı hata kodları, yalnızca Windows 2000 veya sonrası çalıştırılan bir Yönlendirme ve Uzaktan Erişim Sunucusu'na bağlanmaya çalışırsanız görüntülenebilir.
Daha fazla bilgi
Aşağıdaki liste, çevirmeli ağ veya VPN bağlantıları için hata kodlarını içermektedir:

600
Bir işlem beklemede.

601
Bağlantı noktası tanıtıcısı geçersiz.

602
Bağlantı noktası zaten açık.

603
Arayanın arabelleği çok küçük.

604
Yanlış bilgi belirtildi.

605
Bağlantı noktası bilgileri ayarlanamıyor.

606
Bağlantı noktası bağlı değil.

607
Olay geçersiz.

608
Cihaz yok.

609
Aygıt türü yok.

610
Arabellek geçersiz.

611
Yol kullanılamıyor.

612
Yol ayrılmamış.

613
Geçersiz sıkıştırma belirtildi.

614
Arabellekler tükendi.

615
Bağlantı noktası bulunamadı.

616
Zaman uyumsuz bir istek beklemede.

617
Bağlantı noktası veya aygıt bağlantısı zaten kesiliyor.

618
Bağlantı noktası açık değil.

619
Bağlantı noktasının bağlantısı kesildi.

620
Bitiş noktası yok.

621
Telefon defteri dosyası açılamıyor.

622
Telefon defteri dosyası yüklenemiyor.

623
Telefon defteri girişi bulunamıyor.

624
Telefon defteri dosyasına yazılamıyor.

625
Telefon defterinde geçersiz bilgi bulundu.

626
Bir dize yüklenemiyor.

627
Anahtar bulunamıyor.

628
Bağlantı noktasının bağlantısı kesildi.

629
Uzaktaki bilgisayar tarafından bağlantı noktasının bağlantısı kesildi.

630
Donanım hatası nedeniyle bağlantı noktasının bağlantısı kesildi.

631
Kullanıcı tarafından bağlantı noktasının bağlantısı kesildi.

632
Yapı boyutu doğru değil.

633
Bağlantı noktası zaten kullanımda veya Uzaktan Erişim araması için yapılandırılmamış.

634
Bilgisayarınız uzak ağda kaydedilemiyor.

635
Bilinmeyen hata.

636
Bağlantı noktasında yanlış cihaz takılı.

637
Dize dönüştürülemedi.

638
İstek zaman aşımına uğradı.

639
Kullanılabilecek zaman uyumsuz ağ yok.

640
NetBIOS hatası oluştu.

641
Sunucu istemciyi desteklemek için gerekli olan NetBIOS kaynaklarını ayıramıyor.

642
NetBIOS adlarınızdan biri uzak ağda zaten kayıtlı.

643
Sunucudaki bir ağ bağdaştırıcısı başarısız oldu.

644
Açılan ağ iletileri almayacaksınız.

645
İç kimlik doğrulama hatası.

646
Hesabın günün bu saatinde oturum açma izni yok.

647
Hesap devre dışı bırakıldı.

648
Parola süresi doldu.

649
Hesabın Uzaktan Erişim izni yok.

650
Uzaktan Erişim sunucuları yanıt vermiyor.

651
Modeminiz (veya diğer bağlantı aygıtı) bir hata bildirdi.

652
Cihazdan tanınmayan bir yanıt alındı.

653
Aygıtın gerek duyduğu bir makro, aygıtın .INF dosyasındaki bölümünde bulunamadı.

654
Cihaz .INF dosya bölümündeki bir komut ya da yanıt tanımsız bir makroyla ilgili.

655
<message> makrosu cihaz .INF dosya bölümünde bulunamadı.

656
Cihaz .INF dosya kısmındaki <defaultoff> makrosu tanımsız bir makro.

657
Cihaz .INF dosyası açılamadı.

658
Aygıt .INF veya ortam .INI dosyasındaki aygıt adı çok uzun.

659
Medya .INI dosyası, bilinmeyen bir cihaz adını gösteriyor.

660
Aygıt .INF dosyası, komut için hiç bir yanıt içermiyor.

661
Cihazın .INF dosyasında bir komut eksik.

662
Aygıt .INF dosyası bölümünde listelenmeyen bir makroyu ayarlama girişiminde bulunuldu.

663
Medya .INI dosyası, bilinmeyen bir cihaz türünü gösteriyor.

664
Bellek ayrılamıyor.

665
Bağlantı noktası Uzaktan Erişim için yapılandırılmamış.

666
Modeminiz (veya diğer bağlantı aygıtınız) çalışmıyor.

667
Medya .INI dosyası okunamıyor.

668
Bağlantı kesildi.

669
Medya .INI dosyasındaki kullanım parametresi geçersiz.

670
Ortam .INI dosyasından bölüm adı okunamıyor.

671
Medya .INI dosyasından cihaz türü okunamıyor.

672
Ortam .INI dosyasından aygıt adı okunamıyor.

673
Medya .INI dosyasından kullanım okunamıyor.

674
Ortam .INI dosyasından en yüksek bağlantı bit/sn hızı okunamıyor.

675
Ortam .INI dosyasından en yüksek taşıyıcı bit/sn hızı okunamıyor.

676
Hat meşgul.

677
Modem yerine bir kişi yanıt verdi.

678
Yanıt yok.

679
Taşıyıcı algılanamadı.

680
Çevir sesi yok.

681
Cihaz tarafından genel hata bildirildi.

682
SECTIONNAME YAZMA HATASI

683
DEVICETYPE YAZMA HATASI

684
DEVICENAME YAZMA HATASI

685
MAXCONNECTBPS YAZMA HATASI

686
MAXCARRIERBPS YAZMA HATASI

687
USAGE YAZMA HATASI

688
DEFAULTOFF YAZMA HATASI

689
DEFAULTOFF OKUMA HATASI

690
INI DOSYASINI BOŞALTMA HATASI

691
Kullanıcı adı ve/veya parola etki alanında geçersiz olduğu için erişim reddedildi.

692
Bağlantı noktası veya takılı aygıtta donanım hatası.

693
ERROR NOT BINARY MACRO

694
ERROR DCB NOT FOUND

695
ERROR STATE MACHINES NOT STARTED

696
ERROR STATE MACHINES ALREADY STARTED

697
ERROR PARTIAL RESPONSE LOOPING

698
Cihaz .INF dosyasındaki yanıt anahtar adı beklenen biçimde değil.

699
Aygıtın yanıtı arabellek taşmasına neden oldu.

700
Cihaz .INF dosyasındaki genişletilmiş komut çok uzun.

701
Aygıt, COM sürücüsünün desteklemediği bir bit/sn hızına yükseldi.

702
Beklenmediği halde cihaz yanıtı alındı.

703
ERROR INTERACTIVE MODE

704
ERROR BAD CALLBACK NUMBER

705
ERROR INVALID AUTH STATE

706
INITBPS YAZMA HATASI

707
X.25 tanı göstergesi.

708
Hesap kullanım süresi doldu.

709
Etki alanında parola değiştirilirken hata oldu.

710
Modeminizle iletişim sırasında seri taşıma hataları algılandı.

711
RasMan başlatma hatası. Olay günlüğünü denetleyin.

712
Biplex bağlantı noktası başlatılıyor. Birkaç saniye bekleyin ve yeniden çevirin.

713
Etkin ISDN hattı yok.

714
Aramayı yapmak için yeterli sayıda ISDN kanalı yok.

715
Kötü telefon hattı nedeniyle çok sayıda hata oluştu.

716
Uzaktan Erişim Hizmeti IP yapılandırması kullanılamaz.

717
Uzaktan Erişim IP adresleri havuzunda kullanılabilir IP adresi yok.

718
PPP zaman aşımı.

719
PPP uzak makine tarafından sona erdirildi.

720
PPP denetim protokolleri yapılandırılmamış.

721
Uzaktaki PPP eşi yanıt vermiyor.

722
PPP paketi geçersiz.

723
Telefon numarası, önek ve sonekle birlikte çok uzun.

724
Bilgisayar bir IPX yönlendiricisi olduğu için IPX protokolü bağlantı noktasından dışarı arama yapamıyor.

725
IPX yönlendiricisi yüklü olmadığı için IPX protokolü bağlantı noktasından içeri arama yapamıyor.

726
IPX protokolü, dışarı aramalarda aynı anda birden fazla bağlantı noktasında kullanılamaz.

727
TCPCFG.DLL dosyasına erişilemiyor.

728
Uzaktan Erişim'e bağlanmış bir IP bağdaştırıcısı bulunamadı.

729
IP protokolü yüklenmediği sürece SLIP kullanılamaz. 730
Bilgisayar kaydı tamamlanmadı.

731
Protokol yapılandırılmamış.

732
PPP anlaşması ilerlemiyor.

733
Sunucuda bu ağ iletişim kuralı için PPP denetim iletişim kuralı kullanılamıyor.

734
PPP bağlantı denetimi iletişim kuralı sonlandırıldı.

735
İstenilen adres sunucu tarafından reddedildi.

736
Uzak bilgisayar denetim iletişim kuralını sona erdirdi.

737
Geri döngü algılandı.

738
Sunucu adres atamadı.

739
Uzaktaki sunucu Windows NT şifrelenmiş parolasını kullanamıyor.

740
Uzaktan Erişim için yapılandırılan TAPI aygıtları başlatılamadı veya doğru yüklenmemiş.

741
Yerel bilgisayar şifrelemeyi desteklemiyor.

742
Uzak bilgisayar şifrelemeyi desteklemiyor.

743
Uzaktaki sunucu şifreleme istiyor.

744
Uzaktaki sunucunun atadığı IPX ağ numarası kullanılamıyor. Olay günlüğünü denetleyin.

745
ERROR_INVALID_SMM

746
ERROR_SMM_UNINITIALIZED

747
ERROR_NO_MAC_FOR_PORT

748
ERROR_SMM_TIMEOUT

749
ERROR_BAD_PHONE_NUMBER

750
ERROR_WRONG_MODULE

751
Geri arama numarası geçersiz bir karakter içeriyor. Yalnızca aşağıdaki 18 karaktere izin verilir: 0 - 9, T, P, W, (,), -, @ ve boşluk

752
Bir betik işlenirken sözdizimi hatası oluştu.

753
Birden fazla iletişim kuralı yönlendiricisi tarafından oluşturulduğu için bağlantı kesilemedi.

754
Sistem çok bağlı demeti bulamadı.

755
Bu bağlantı için özel bir çevirici belirlenmiş olduğundan, sistem otomatik çevirme gerçekleştiremiyor.

756
Bu bağlantıyı kurmak için zaten arama yapılıyor.

757
Uzaktan Erişim Hizmetleri, otomatik olarak başlatılamadı. Olay günlüğünde ek bilgi sağlanmıştır.

758
Internet Bağlantı Paylaşımı, bağlantıda zaten etkin.

759
Varolan Internet Bağlantı Paylaşımı ayarları değiştirilirken bir hata oluştu.

760
Yönlendirme yetenekleri etkinleştirilirken bir hata oluştu.

761
Internet Bağlantı Paylaşımı bağlantı için etkinleştirilirken bir hata oluştu.

762
Yerel ağ paylaşım için yapılandırılırken bir hata oluştu.

763
Internet Bağlantı Paylaşımı etkinleştirilemiyor. Paylaşılacak bağlantının dışında birden fazla LAN bağlantısı var.

764
Hiçbir akıllı kart okuyucusu yüklü değil.

765
Internet Bağlantı Paylaşımı etkinleştirilemiyor. Bir LAN bağlantısı, otomatik IP adresleme için gerekli olan IP adresi ile zaten yapılandırılmış.

766
Bir sertifika bulunamadı. L2TP iletişim kuralını IPSec üzerinde kullanan bağlantılar bir makine sertifikasının yüklenmesini gerektirirler, bu, bilgisayar sertifikası olarak da bilinir.

767
Internet Bağlantı Paylaşımı etkinleştirilemiyor. Özel ağ olarak seçilen LAN bağlantısının, birden fazla yapılandırılmış IP adresi var. Internet Bağlantı Paylaşımı'nı etkinleştirmeden önce, LAN bağlantısını tek IP adresi ile yeniden yapılandırın.

768
Bağlantı denemesi, veri şifrelemedeki başarısızlık nedeniyle başarısız oldu.

769
Belirtilen hedef ulaşılamaz durumda.

770
Uzak bilgisayar bağlantı isteğini reddetti.

771
Bağlantı denemesi başarısız oldu çünkü ağ meşguldü.

772
Uzak bilgisayarın ağ donanımı istenen aramanın türüyle uyumlu değildi.

773
Hedef adres değiştiğinden bağlantı denemesi başarısız oldu.

774
Geçici bir hatalı durum nedeniyle bağlantı denemesi başarısız oldu. Yeniden bağlanmayı deneyin.

775
Arama uzak bilgisayar tarafından engellendi.

776
Uzak bilgisayar Rahatsız Etmeyin özelliğini etkinleştirdiğinden arama başarılamadı.

777
Uzak bilgisayardaki modem (veya başka bir bağlantı cihazı) çalışmadığından bağlantı denemesi başarısız oldu.

778
Sunucunun kimliği doğrulanamadı.

779
Bu bağlantıyı kullanarak çevirmek için, akıllı kart kullanmanız gerekir.

780
Bu bağlantı için denenen bir işlev geçersizdi.

781
Bağlantı geçerli bir sertifika gerektiriyor ve geçerli bir sertifika bulunamadı. Daha fazla yardım için, Ek Bilgi'yi tıklatın veya Yardım ve Destek Merkezi'nde bu hata numarasını arayın.

782
Yönlendirme ve Uzaktan Erişim bu bilgisayarda etkinleştirilmiş olduğu için Internet Bağlantı Paylaşımı (ICS) ve Internet Bağlantısı Güvenlik Duvarı (ICF) etkinleştirilemiyor. ICS veya ICF'yi etkinleştirmek için, öncelikle Yönlendirme ve Uzaktan Erişim'i devre dışı bırakın. Yönlendirme ve Uzaktan Erişim, ICS veya ICF hakkında daha fazla bilgi için, Yardım ve Destek'e bakın.

783
Internet Bağlantı Paylaşımı etkinleştirilemiyor. Özel ağ olarak seçilen LAN bağlantısı yok veya ağ bağlantısı kesilmiş. Internet Bağlantı Paylaşımı'nı etkinleştirmeden önce, LAN bağdaştırıcısının bağlı olduğundan emin olun.

784
Oturum açma sırasında bu bağlantıdan arayamazsınız çünkü akıllı kartın üzerindekinden farklı bir kullanıcı adı yapılandırılmış. Bunu oturum açma sırasında kullanmak isterseniz, akıllı kartın üzerindeki kullanıcı adını kullanacak şekilde yapılandırın.

785
Oturum açma sırasında bu bağlantıdan arayamazsınız çünkü bağlantı bir akıllı kart kullanmak için yapılandırılmamış. Bunu oturum açma sırasında kullanmak isterseniz, bu bağlantının özelliklerini akıllı kart kullanacak şekilde düzenlemeniz gerekir.

786
Bilgisayarınızda güvenlik kimlik doğrulaması için kullanılabilecek makine sertifikası bulunamadığından L2TP bağlantı girişimi başarısız oldu.

787
Güvenlik katmanı uzaktaki bilgisayarın kimliğini doğrulayamadığından L2TP bağlantı girişimi başarısız oldu.

788
Güvenlik katmanı uzaktaki bilgisayarla uyumlu parametreler kullanamadığından L2TP bağlantı girişimi başarısız oldu.

789
Güvenlik katmanı uzaktaki bilgisayarla başlangıç görüşmeleri sırasında bir işleme hatasıyla karşılaştığından L2TP bağlantı girişimi başarısız oldu.

790
Uzaktaki bilgisayarın sertifika doğrulaması başarısız olduğundan L2TP bağlantı girişimi başarısız oldu.

791
Bağlantı için güvenlik ilkesi bulunamadığından L2TP bağlantı girişimi başarısız oldu.

792
Güvenlik görüşmesi zaman aşımına uğradığından L2TP bağlantı girişimi başarısız oldu.

793
Güvenlik görüşmesi sırasında bir hata oluştuğundan L2TP bağlantı girişimi başarısız oldu.

794
Bu kullanıcı için Çerçeveli İletişim Kuralı RADIUS özniteliği PPP değil.

795
Tünel Türü RADIUS özniteliği bu kullanıcı için doğru değil.

796
Hizmet Türü RADIUS özniteliği bu kullanıcı için Çerçeveli ya da Çerçeveli Geri Arama değil.

797
Modem bulunamadığından veya meşgul olduğundan uzak bilgisayarla bağlantı kurulamadı. Daha fazla yardım için, Ek Bilgi'yi tıklatın veya Yardım ve Destek Merkezi'nde bu hata numarasını arayın.

798
Bu Genişletilebilir Kimlik Doğrulama Protokolü ile kullanılabilecek bir sertifika bulunamadı.

799
Ağdaki bir IP adresi çakışması nedeniyle Internet Bağlantısı Paylaşımı (ICS) etkinleştirilemedi. ICS, ana bilgisayarın 192.168.0.1'i kullanacak şekilde yapılandırılmasını gerektirir. Ağdaki başka hiçbir istemcinin 192.168.0.1'i kullanacak şekilde yapılandırılmış olmadığından emin olun.

800
VPN bağlantısı kurulamıyor. VPN sunucusuna erişilemiyor olabilir veya güvenlik parametreleri bu bağlantı için doğru yapılandırılmamış olabilir.

801
Bu bağlantı erişim sunucusunun kimliğini doğrulamak için yapılandırıldı ancak Windows, sunucunun gönderdiği dijital sertifikayı doğrulayamıyor.

802
Sağlanan kart tanınmıyor. Lütfen kartın doğru takıldığını ve tam olarak oturduğunu denetleyin.

803
Oturum tanımlama bilgisinde saklanan PEAP yapılandırması, geçerli oturum yapılandırmasıyla eşleşmiyor.

804
Oturum tanımlama bilgilerinde depolanan PEAP kimliği geçerli kimlikle eşleşmiyor.

805
Bu bağlantı, oturum açan kullanıcının kimlik bilgilerini kullanacak biçimde yapılandırıldığı için, oturum açarken bu bağlantıyı kullanarak çevirme yapamazsınız.

900
Yönlendirici çalışmıyor.

901
Arabirim zaten bağlı.

902
Belirtilen protokol tanımlayıcısı yönlendirici tarafından bilinmiyor.

903
İsteğe Bağlı Arama Arabirimi Yöneticisi çalışmıyor.

904
Bu ada sahip bir arabirim zaten yönlendiriciye kayıtlı.

905
Bu ada sahip bir arabirim yönlendiriciye kayıtlı değil.

906
Arabirim bağlı değil.

907
Belirtilen protokol durduruluyor.

908
Arabirim bağlı olduğu için silinemiyor.

909
Arabirimin kimlik bilgileri ayarlanmamış.

910
Bu arabirimin bağlanma işlemi zaten sürüyor.

911
Bu arabirimdeki yönlendirme bilgilerine yönelik bir güncelleştirme zaten sürüyor.

912
Arabirim yapılandırması geçersiz. Uzak yönlendiricideki aynı arabirime bağlı başka bir arabirim zaten var.

913
Bir Uzaktan Erişim İstemcisi, yalnızca Yönlendiriciler için ayrılmış bir bağlantı noktası üzerinden bağlanmaya çalıştı.

914
Bir İsteğe Bağlı Arama Yönlendiricisi, yalnızca Uzaktan Erişim İstemcileri için ayrılmış bir bağlantı noktası üzerinden bağlanmaya çalıştı.

915
Bu ada sahip bir istemci arabirimi zaten var ve şu anda bağlı.

916
Arabirim devre dışı durumda.

917
Kimlik denetimi protokolü uzak uç tarafından reddedildi.

918
Kullanıma açık kimlik denetimi protokolü yok.

919
Uzak bilgisayar yapılandırılmış kimlik denetimi iletişim kuralıyla kimliğinin denetlenmesini reddetti. Hattın bağlantısı kesildi.

920
Uzak hesapta Uzaktan Erişim izni yok.

921
Uzak hesabın süresi dolmuş.

922
Uzak hesap devre dışı bırakıldı.

923
Uzak hesabın günün bu saatinde oturum açma izni yok.

924
Kullanıcı adı ve/veya parola etki alanında geçersiz olduğu için uzak eşe erişim reddedildi.

925
Bu isteğe bağlı arama arabirimi tarafından kullanılabilecek, yönlendirmenin etkin olduğu hiçbir bağlantı noktası yok.

926
Etkinlik olmadığından bağlantı noktasındaki bağlantı kapatıldı.

927
Arabirime şu anda erişilemiyor.

928
İsteğe Bağlı Arama hizmeti duraklatılmış durumda.

929
Arabirim bağlantısı yönetici tarafından kapatıldı.

930
Kimlik doğrulama sunucusu kimlik doğrulama isteğine zamanında yanıt vermedi.

931
Çok hatlı bağlantıda kullanımına izin verilen en fazla bağlantı noktası sayısına ulaşıldı.

932
Kullanıcının bağlantı süresi sınırına ulaşıldı.

933
Desteklenen ağ arabirimi sayısının en yüksek sınırına ulaşıldı.

934
Desteklenen İsteğe Bağlı Arama arabirimi sayısının en yüksek sınırına ulaşıldı.

935
Desteklenen Uzaktan Erişim istemcisi sayısının en yüksek sınırına ulaşıldı.

936
BAP ilkesi nedeniyle bağlantı noktasındaki bağlantı kapatıldı.

937
Aynı türden başka bir bağlantı kullanımda olduğundan, gelen bağlantı bağlantı isteğinizi kabul edemiyor.

938
Ağ üzerinde başka RADIUS sunucusu bulunamadı.

939
RADIUS kimlik denetimi sunucusundan geçersiz bir yanıt alındı. RADIUS sunucusunun büyük ve küçük harf duyarlı gizli parolasının doğru ayarlandığından emin olun.

940
Şimdi bağlanma izniniz yok.

941
Geçerli cihaz türünü kullanarak bağlanma izniniz yok.

942
Seçili kimlik denetimi iletişim kurallarını kullanarak bağlanma izniniz yok.

943
Bu kullanıcı için BAP gerekiyor.

944
Arabirimin şu anda bağlanmasına izin verilmiyor.

945
Kaydedilen yönlendirici yapılandırması, geçerli yönlendiriciyle uyumlu değil.

946
Uzaktan Erişim otomatik olarak dönüştürülmeyecek eski biçimde kullanıcı hesapları algıladı. Bunları el ile geçirmek için, XXXX çalıştırın.

948
Bu ulaşım hizmeti yönlendiricide zaten yüklü.

949
RADIUS sunucusu paketinde geçersiz imza uzunluğu alındı.

950
RADIUS sunucusu paketinde geçersiz imza alındı.

951
RADIUS sunucusundan EAPMessage ile birlikte imza alınmadı.

952
RADIUS sunucusundan geçersiz uzunluğa veya kimliğe sahip paket alındı.

953
RADIUS sunucusundan geçersiz uzunluğu olan özniteliğe sahip paket alındı.

954
RADIUS sunucusundan geçersiz paket alındı.

955
Doğrulayıcı, RADIUS sunucusu paketiyle eşleşmiyor.
Not Bu, doğrudan Microsoft destek kuruluşu tarafından oluşturulan bir “FAST PUBLISH” makalesidir. Buradaki bilgiler, ortaya çıkan sorunları gidermek üzere olduğu gibi sağlanmaktadır. Mümkün olduğu kadar hızlı sunulmasının bir sonucu olarak malzemelerde yazım hataları bulunabilir ve bunlar bildirimde bulunulmadan daha sonra düzeltilebilir. Diğer hususlar için Kullanım Koşulları’na bakın.
Özellikler

Makale No: 824864 - Son İnceleme: 03/29/2013 17:01:00 - Düzeltme: 1.0

Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003 Web Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server

  • kbfirewall kbwinservnetwork kbnetwork kbinfo KB824864
Geri bildirim