Word 2000 Güvenlik Düzeltme Eki: 03 Eylül 2003'e Genel Bakış

Bu makale arşivlenmiştir. "Olduğu gibi" sunulmaktadır ve bundan sonra güncelleştirilmeyecektir.
Bu makalenin Microsoft Word 2002 sürümü için bkz: 824934.

Bu makalenin Microsoft Windows 98 Japonca Sürümü için Word 97 ve Word 98 sürümü için bkz: 827647.
™zet
Microsoft, Microsoft Word 2000 için bir güncelleştirme yayınladı. Bu güncelleştirme, Word 2000'de özel olarak hazırlanmış belgelerdeki imzasız makroların kullanıcının makro güvenlik düzeyi ayarlarına bakılmaksızın otomatik olarak çalıştırılmasına izin veren bir hatayı giderir. Ayrıca, bu makalenin "Bu Güncelleştirmeyle Giderilen Sorunların Listesi" bölümünde anlatıldığı gibi, başka düzeltmeler de dahil edilmiştir. Bu Word 2000 güncelleştirmesi, Microsoft'un müşterilerine en son ürün güncelleştirmelerini sağlama çalışmalarının bir parçasıdır.

Bu makalede, Word 2000 Güvenlik Düzeltme Eki: KB824936'nın nasıl karşıdan yüklenip kurulacağı anlatılmaktadır.
Daha fazla bilgi

Güncelleştirme Nasıl Karşıdan Yüklenir ve Kurulur

Önemli Bu güncelleştirmeyi yüklemeden önce, aşağıdaki gereksinimleri karşıladığınızdan emin olun:
 • Microsoft Windows Installer 2.0

  Bu güncelleştirmeyi yüklemeden önce, Windows Installer 2.0 veya sonraki bir sürümünü yüklemelisiniz. Bu gereksinim hakkında ek bilgi için, bu makalenin "Windows Installer Güncelleştirme Gereksinimleri" bölümüne bakın.
 • Microsoft Office 2000 Service Pack 3 (SP-3)

  Bu güncelleştirmeyi yüklemeden önce, Office 2000 SP-3'ü yüklemelisiniz.

  Office 2000 Service Pack 3'ü yükleme konusunda ek bilgi için, Microsoft Knowledge Base'deki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
  326585 OFF2000: Office 2000 Service Pack 3'e Genel Bakış (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)

İstemci Güncelleştirmesi

Word'ü CD-ROM'dan yüklediyseniz iki seçeneğiniz vardır:
 • Kullanılabilir tüm hizmet paketlerini ve ortak güncelleştirmeleri içeren en son güncelleştirmeleri otomatik olarak yüklemek için Office Ürün Güncelleştirmeleri Web sitesini kullanın.

  -veya-
 • Bu makalenin sonraki bölümünde anlatılan adımları tamamlayarak yalnızca Word 2000 Güvenlik Düzeltme Eki: KB824936'yı yükleyin.
Not Microsoft, istemci güncelleştirmesini Office Ürün Güncelleştirmeleri Web sitesini kullanarak yüklemenizi önerir. Office Ürün Güncelleştirmeleri Web sitesi, Microsoft Office kurulumunuzu algılar ve Office kurulumunuzun güncel durumda olduğundan emin olmak için gerekenleri yüklemenizi ister.

Office Ürün Güncelleştirmeleri Web Sitesi

Office Ürün Güncelleştirmeleri Web sitesinin bilgisayarınıza yüklemeniz gereken güncelleştirmeleri algılamasını sağlamak için aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin: Gereken güncelleştirmeler algılandıktan sonra, onaylamanız için önerilen güncelleştirmelerin bir listesi görüntülenir. İşlemi tamamlamak için, Yüklemeyi Başlat'ı tıklatın.

Yalnızca Word 2000 Güvenlik Düzeltme Eki: KB824936'yı Yükleme

Aşağıdaki dosya Microsoft Yükleme Merkezi'nden yüklenebilir:
YükleOffice2000-KB824936-Client-Trk.exe paketini şimdi karşıdan yükle. Yayın Tarihi: 03 Eylül 2003

Microsoft Destek dosyalarını karşıdan yükleme konusunda ek bilgi için, Microsoft Knowledge Base'deki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
119591 Microsoft Destek Dosyaları Çevrimiçi Hizmetler'den Nasıl Alınır (Bu makale, henüz çevrilmemiş İngilizce içeriğe bağlantılar içerebilir).
Microsoft bu dosyada virüs taraması yapmıştır. Microsoft, dosyanın kullanılma sunulduğu tarihteki en güncel virüs tarama yazılımını kullanmıştır. Dosya, herhangi bir yetkisiz değişiklik yapılmasını engellemeye yardım eden geliştirilmiş güvenliğe sahip sunucularda depolanır.
Düzeltme ekini yüklemek için, bağlantıyı tıklattıktan sonra aşağıdaki adımları tamamlayın:
 1. Kaydet'i tıklatıp Office2000-kb824936-client-trk.exe dosyasını seçili klasöre kaydedin.
 2. Microsoft Windows Gezgini'nde, Office2000-kb824936-client-trk.exe'yi çift tıklatın.
 3. Güncelleştirmeyi yüklemeniz istenirse Evet'i tıklatın.
 4. Lisans Sözleşmesi'ni kabul etmek için Evet'i tıklatın.
 5. İstendiğinde, Office 2000 CD-ROM'unu sürücüye yerleştirin ve Tamam'ı tıklatın.
 6. Yüklemenin başarıyla tamamlandığını bildiren bir ileti aldığınızda, Tamam'ı tıklatın.
Not Güncelleştirmeyi yükledikten sonra kaldıramazsınız. Güncelleştirme yüklenmeden önceki yükleme durumuna dönmek için Office 2000'i kaldırmanız ve özgün CD-ROM'dan yeniden yüklemeniz gerekir.

Yönetimsel Güncelleştirme

Office 2000 ürününü bir sunucu konumundan yüklediyseniz, sunucu yöneticinizin sunucu konumunu yönetimsel güncelleştirmeyle güncelleştirmesi ve bu güncelleştirmeyi bilgisayarınıza dağıtması gerekir.

Aşağıdaki dosya Microsoft Yükleme Merkezi'nden yüklenebilir:
YükleOffice2000-KB824936-Fullfile-Trk.exe paketini şimdi karşıdan yükle. Yayın Tarihi: 03 Eylül 2003

Microsoft Destek dosyalarını karşıdan yükleme konusunda ek bilgi için, Microsoft Knowledge Base'deki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
119591 Microsoft Destek Dosyaları Çevrimiçi Hizmetler'den Nasıl Alınır (Bu makale, henüz çevrilmemiş İngilizce içeriğe bağlantılar içerebilir).
Microsoft bu dosyada virüs taraması yapmıştır. Microsoft, dosyanın kullanıma sunulduğu tarihteki en güncel virüs tarama yazılımını kullanmıştır. Dosya, herhangi bir yetkisiz değişiklik yapılmasını engellemeye yardım eden geliştirilmiş güvenliğe sahip sunucularda depolanır.
Sunucu yöneticisiyseniz, güncelleştirmeyi karşıdan yükleme bağlantısını tıklattıktan sonra aşağıdaki adımları tamamlayın:
 1. Kaydet'i tıklatıp Office2000-kb824936-fullfile-trk.exe dosyasını seçili klasöre kaydedin.
 2. Windows Gezgini'nde, office2000-kb824936-fullfile-trk.exe dosyasını çift tıklatın.
 3. Güncelleştirmeyi yüklemeniz istenirse, Evet'i tıklatın.
 4. Lisans Sözleşmesi'ni kabul etmek için Evet'i tıklatın.
 5. Ayıklanan dosyaları yerleştirmek istediğiniz konumu yazın kutusuna c:\KB824936 yazın ve Tamam'ı tıklatın.
 6. Klasörü oluşturmanız istendiğinde Evet'i tıklatın.
 7. Yönetimsel kurulumunuzu güncelleştirme yordamını biliyorsanız, Başlat'ı ve sonra da Çalıştır'ı tıklatın.

  kutusuna aşağıdaki komutu yazın
  msiexec /a Yönetimsel Yol\MSI Dosyası /p C:\KB824936\MSP Dosyası SHORTFILENAMES=TRUE
  burada Yönetimsel Yol, Office 2000 için yönetimsel kurulum noktanızın yolu (örneğin, C:\Office2000); MSI Dosyası, Office 2000 ürününün .msi veritabanı paketi (örneğin, Data1.msi) ve MSP Dosyası da yönetimsel güncelleştirmenin adıdır (örneğin, WINWORDff.msp).

  NotOffice 2000 Yönetimsel Yükleme ve Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi iletişim kutularının görüntülenmesini engellemek için komut satırına /qb+ anahtarını ekleyebilirsiniz.
 8. Güncelleştirmeyi istemci iş istasyonlarına dağıtmak için Başlat'ı ve ardından Çalıştır'ı tıklatın.

  kutusuna aşağıdaki komutu yazın
  msiexec /i Yönetimsel Yol\MSI Dosyası REINSTALL=Özellik Listesi REINSTALLMODE=vomu
  burada Yönetimsel Yol, Office 2000 için yönetimsel kurulum noktanızın yolu (örneğin, C:\Office2000); MSI Dosyası, Office 2000 ürününün MSI veritabanı paketi (örneğin, Data1.msi) ve Özellik Listesi de güncelleştirme için yeniden yüklenmesi gereken özellik adlarının (büyük/küçük harf duyarlı) listesidir. Tüm özellikleri yüklemek için REINSTALL=ALL dizesini kullanabilir veya aşağıdaki özelliği yükleyebilirsiniz:
  • WORDFiles
Yönetimsel yüklemenizi güncelleştirme ve istemci iş istasyonlarına dağıtma hakkında ek bilgi için, Microsoft Knowledge Base'deki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
304165 OFF2000: Yönetimsel Yüklemeye Ortak Güncelleştirme Nasıl Yüklenir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
Bu makalede, yönetimsel ortak güncelleştirmelerin yüklenmesine ilişkin standart yönergeler açıklanmıştır. Microsoft Office XP Kaynak Seti'nde bulunan aşağıdaki makaleye de bakabilirsiniz: Bunu yapmak için aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin:

Güncelleştirmenin Yüklü Olup Olmadığı Nasıl Belirlenir

Güncelleştirme, aşağıdaki dosyaların güncelleştirilmiş sürümlerini içerir:
Dosya adı  Sürüm ----------------------- Winword.exe 9.0.0.7924
Bilgisayarınızda yüklü olan Word sürümünü belirlemek için aşağıdaki adımları izleyin.

Not Microsoft Windows'un birçok sürümü olduğundan, aşağıdaki adımlar sizin bilgisayarınızda farklı olabilir. Farklıysa, şu adımları tamamlamak için ürün belgelerinize bakın.
 1. Başlat'ı ve sonra da Ara'yı tıklatın.
 2. Arama Sonuçları bölmesinde, Arama Yardımcısı altında Tüm dosya ve klasörler'i tıklatın.
 3. Dosya adının tümü veya bir parçası kutusuna Winword.exe yazın ve Ara'yı tıklatın.
 4. Dosya listesinde, Winword.exe dosyasını sağ tıklatın ve sonra da Özellikler'i tıklatın.
 5. Sürüm sekmesinde, bilgisayarınızda yüklü olan Word sürümünü belirleyin.
Bilgisayarınızda yüklü olan Word 2000 sürümünü belirleme hakkında ek bilgi için, Microsoft Knowledge Base'deki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
255275 OFF2000: Office Programınızın Sürümü Nasıl Belirlenir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
Not Word 2000 Güvenlik Düzeltme Eki: KB824936 bilgisayarınızda zaten yüklüyse, Word 2000 Güvenlik Düzeltme Eki: KB824936'yı yüklemeye çalıştığınızda aşağıdaki hata iletisini alırsınız::
Bu güncelleştirme zaten uygulanmış veya zaten uygulanmış bir güncelleştirmenin içinde var.

Windows Installer Güncelleştirme Gereksinimleri

Bu makalede anlatılan güncelleştirmeyi yüklemek için, Windows Installer 2.0 veya sonraki sürümü gerekmektedir. Microsoft Windows XP ve Microsoft Windows 2000 Service Pack 3'ün (SP3) her ikisi de Windows Installer'ın 2.0 veya sonraki sürümünü içerir. Windows Installer'ın en son sürümünü yüklemek için, aşağıdaki Microsoft Web sitelerinden birini ziyaret edin.

Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 ve Microsoft Windows Millennium Edition (Me) için Windows Installer: Microsoft Windows NT 4.0 ve Microsoft Windows 2000 için Windows Installer:

Bu Güncelleştirme ile Giderilen Sorunların Listesi

Word 2000 Güvenlik Düzeltme Eki: KB824936, aşağıdaki Word 2000 Service Pack 3 Sonrası Düzeltme Paketi'nde açıklanan sorunları giderir:
822859 Word 2000 Service Pack 3 Sonrası Düzeltme Paketi: 16 Haziran 2003 (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
Word 2000 Güvenlik Düzeltme Eki: KB824936, ayrıca aşağıdaki Microsoft Knowledge Base makalelerinde anlatılan sorunları giderir:

319788 WD2000: Çok Sayıda Sıralı Kutu İçeren Belgeler Yavaş Açılıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
325619 WD2000: Katıştırılmış Nesne İçeren Belgeler Kaydedildi Özelliğini Ayarlamanızdan Sonra Kaydetmenizi İstemeye Devam Ediyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
329913 WD2000: Word 2000 Kullanarak Bir Word 97 Belgesini Açtığınızda NumberPosition Özelliği Ayarlanan Bir Değeri Korumuyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
329810 WD2000: ActiveX Denetimleri İçeren Şablonlar Bozuluyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
324303 WD2000: Birden Çok Sayfaya Yayılan Bir Tabloyu Düzenlediğinizde Word Yanıt Vermiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
321206 WD2000: Belgenizi Yazdırdığınızda Köprülerin Çevresinde Fazladan Çizgiler Görünüyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
324304 WD2000: Birden Çok Sayfaya Yayılan Tablo Yazdırma Düzeninde Satırları Yineliyor Gibi Görünüyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
328709 Korumalı Bir Form Gönderdiğinizde Word 2000 Yanıt Vermiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
327037 WD2000: Word Yer İşaretlerine Bağlantılar İçeren Excel Çalışma Sayfaları Güncelleştirilmeyebilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
329525 WD2000: Sekme Durağı Sonrasında Yinelenen Alfasayısal Olmayan Karakterlerden Oluşan Satırlarda Word Sorunları (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
810863 WD2000: Altbilgi ve Üstbilgi Görüntülendikten Sonra Tablo Görüntülenemiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
812123 WD2000: Belgelere Web Sayfaları Eklediğinizde Word Beklenmedik Biçimde Çıkıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
817432 WD2000: wdDialogFilePrint İletişim Kutusu Nesnesinden Yazdırdığınızda Word Her Yapraktaki Sayfa Sayısı Ayarını Yok Sayıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
813549 WD2000: Mektup Birleştirme: Veri Kaynağındaki Özel karakterler Birleştirilemedi (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
814508 WD2000: Yinelenen Resim Grubunu Kaldırma ve Grubu Kaldırmayı Geri Alma Sırasında Hata İletisi (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
815193 WD2000: Dizin Girdisi Dizinde Bir Yineleme Olarak Listeleniyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
814038 WD2000: Word 97 Belgesindeki Tablolar Yanlış Hizalanmış Olarak Yazdırılıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
813817 WD2000: .rtf Belgenizdeki İç İçe Yer İşaretleri Belgeyi Açtığınızda Değişiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
815681 WD2000: Değişiklikleri Bir Belgeye Kaydettiğinizde Word ve Lotus Notes Yanıt Vermiyor Gibi Görünüyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
814917 WD2000: Tablo Hücresini Art Arda Tıklatmak Hata İletisine Neden Oluyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
817140 WD2000: Metin Dosyasını Açtığınızda "Dosya Dönüşümü Kodlaması" İletişim Kutusu Görüntüleniyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
821474 WD2000: Word 2000'in Japonca Sürümünde Sekme Tuşuna Basmanızdan Sonra "Metin Formu" Kutusuna Yazdığınız Tarih Değişiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
822114 WD2000: Metnin Tek Bir Karakterini Kopyalayıp ve Yapıştırdığınızda Word Beklenmedik Biçimde Çıkabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)


Word 2000 Güvenlik Düzeltme Eki: KB824936, ayrıca Microsoft Güvenlik Bülteni MS03-035'te belgelenen sorunları da giderir. Ek bilgi için, Microsoft Knowledge Base'deki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
827653 MS03-035: Microsoft Word'deki Bir Eksiklik Makroların Otomatik Olarak Çalıştırılmasına Olanak Sağlayabilir


Word 2000 Güvenlik Düzeltme Eki: KB824936, Microsoft Knowledge Base'de daha önce belgelenmeyen aşağıdaki sorunları giderir.

Görmeden Erişimi Açtığınızda Ekranın Altı Boyunca Siyah Bir Çubuk Görüntüleniyor

Windows Kayıt Defteri'nde Görmeden Erişim için Erişilebilirlik seçeneğini açtığınızda, ekranın altı boyunca siyah bir çubuk görebilirsiniz.

WD2000: VBA Tablo Değişikliklerini İzleyemiyor

Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) kullanarak bir Word 2000 Service Pack 3 (SP3) belgesindeki izlenen değişikliklere eriştiğinizde, aşağıdaki hata iletisini alabilirsiniz:
Çalışma Zamanı Hatası '-2147467259' (80004005)': 'Revision' (İnceleme) nesnenin 'Author' (Yazar) yöntemi başarısız
word office güvenlik düzeltme_eki performans güvenilirlik güncelleştirme karşıdan_yükleme 2000 düzeltme
Özellikler

Makale No: 824936 - Son İnceleme: 02/03/2014 06:22:44 - Düzeltme: 5.2

Microsoft Word 2000 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbdownload kbsecurity kbinfo kbupdate KB824936
Geri bildirim