Şu anda çevrimdışısınız; İnternet'in yeniden bağlanması bekleniyor

Office XP WordPerfect 5.x Dönüştürücüsü Güvenlik Düzeltme Eki: 03 Eylül 2003'e Genel Bakış

Duyuru
Bu makalenin Microsoft Office 2000 sürümü için bkz: 824993.
Bu makale arşivlenmiştir. "Olduğu gibi" sunulmaktadır ve bundan sonra güncelleştirilmeyecektir.
™zet
Microsoft, Microsoft Office XP için bir güncelleştirme yayınladı. Bu güncelleştirme, bir kullanıcı Microsoft Office XP programınızla bir Corel WordPerfect dosyasını aldığında Microsoft Office WordPerfect dönüştürücüsünde oluşan bir arabellek taşma kusurunu giderir. Bu Office XP güncelleştirmesi, Microsoft'un müşterilerine en son ürün güncelleştirmelerini sağlama çalışmalarının bir parçasıdır.

Bu makalede, Office XP WordPerfect 5.x Dönüştürücüsü Güvenlik Düzeltme Eki: KB824938'in nasıl karşıdan yüklenip kurulacağı anlatılmaktadır.
Daha fazla bilgi

Güncelleştirme Nasıl Karşıdan Yüklenir ve Kurulur

Önemli Bu güncelleştirmeyi yüklemeden önce, aşağıdaki gereksinimlerin karşılandığından emin olun:
 • Microsoft Windows Installer 2.0
  Bu güncelleştirmeyi yüklemeden önce, Windows Installer 2.0 veya sonraki bir sürümünü yüklemelisiniz. Bu gereksinim hakkında ek bilgi için, bu makalenin "Windows Installer Güncelleştirme Gereksinimleri" bölümüne bakın.
 • Microsoft Office XP Service Pack 2 (SP-2)
  Bu güncelleştirmeyi yüklemeden önce, Office XP SP-2'yi yüklemelisiniz. Office XP Service Pack 2'yi yükleme konusunda ek bilgi için, Microsoft Knowledge Base'deki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
  325671 OFFXP: Office XP Service Pack 2'ye Genel Bakış

İstemci Güncelleştirmesi

Office programınızı CD-ROM'dan yüklediyseniz iki seçeneğiniz vardır:
 • Kullanılabilir tüm hizmet paketlerini ve ortak güncelleştirmeleri içeren en son güncelleştirmeleri otomatik olarak yüklemek için Office Ürün Güncelleştirmeleri Web sitesini kullanın.

  -veya-
 • Bu makalenin sonraki bölümlerinde anlatılan adımları tamamlayarak, yalnızca Office XP WordPerfect 5.x Dönüştürücüsü Güvenlik Düzeltme Eki: KB824938'i yükleyin.
Not Microsoft, istemci güncelleştirmesini Office Ürün Güncelleştirmeleri Web sitesini kullanarak yüklemenizi önerir. Office Ürün Güncelleştirmeleri Web sitesi, Microsoft Office yüklemenizi algılar ve Office yüklemenizin tamamen güncel durumda olmasını sağlamak için gerekenleri tam olarak yüklemenizi ister.

Office Ürün Güncelleştirmeleri Web Sitesi

Office Ürün Güncelleştirmeleri Web sitesinin bilgisayarınıza yüklemeniz gereken güncelleştirmeleri algılamasını sağlamak için, aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin: Gereken güncelleştirmeler algılandıktan sonra, onaylamanız için önerilen güncelleştirmelerin bir listesi görüntülenir. İşlemi tamamlamak için, Yüklemeyi Başlat'ı tıklatın.

Yalnızca Office XP WordPerfect 5.x Dönüştürücüsü Güvenlik Düzeltme Eki: KB824938'i Yükleme

Aşağıdaki dosya Microsoft Yükleme Merkezi'nden yüklenebilir:
YükleOfficeXP-KB824938-Client-Trk.exe paketini şimdi karşıdan yükle.

Microsoft Destek dosyalarını karşıdan yükleme konusunda ek bilgi için, Microsoft Knowledge Base'deki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
119591 Microsoft Destek Dosyaları Çevrimiçi Hizmetler'den Nasıl Alınır (Bu makale, henüz çevrilmemiş İngilizce içeriğe bağlantılar içerebilir).
Microsoft bu dosyada virüs taraması yapmıştır. Microsoft, dosyanın kullanıma sunulduğu tarihteki en güncel virüs tarama yazılımını kullanmıştır. Dosya, herhangi bir yetkisiz değişiklik yapılmasını engellemeye yardımcı olan geliştirilmiş güvenliğe sahip sunucularda depolanır. Düzeltme ekini karşıdan yüklemek için bağlantıyı tıklattıktan sonra, aşağıdaki adımları tamamlayın:

İstemci güncelleştirmesini karşıdan yüklemek ve kurmak için aşağıdaki adımları izleyin:
 1. Officexp-kb824938-client-trk.exe dosyasını seçili klasöre kaydetmek için Kaydet'i tıklatın.
 2. Windows Gezgini'nde, Officexp-kb824938-client-trk.exe dosyasını çift tıklatın.
 3. Güncelleştirmeyi yüklemeniz istendiğinde, Evet'i tıklatın.
 4. Lisans Sözleşmesi'ni kabul etmek için Evet'i tıklatın.
 5. İstendiğinde, Office XP CD-ROM'unu sürücüye yerleştirip Tamam'ı tıklatın.
 6. Yüklemenin başarıyla tamamlandığını belirten bir ileti aldığınızda Tamam'ı tıklatın.
Not Güncelleştirmeyi yükledikten sonra bir daha kaldıramazsınız. Güncelleştirme yüklenmeden önceki yükleme durumuna dönmek için Office XP'yi kaldırmanız ve özgün CD-ROM'dan yeniden yüklemeniz gerekir.

Yönetimsel Güncelleştirme

Office XP ürününüzü bir sunucu konumundan yüklediyseniz, sunucu yöneticisi sunucu konumunu yönetimsel güncelleştirme ile güncelleştirmeli ve bu güncelleştirmeyi bilgisayarınıza dağıtmalıdır.

Sunucu yöneticisi sizseniz, yönetimsel güncelleştirmeyi karşıdan yüklemek için aşağıdaki adımları izleyin.

Not Bu adımlarda, yönetimsel yüklemenizi güncelleştirme yordamını bildiğiniz varsayılmaktadır.

Aşağıdaki dosya Microsoft Yükleme Merkezi'nden yüklenebilir:
YükleOfficeXP-KB824938-Fullfile-Trk.exe paketini şimdi karşıdan yükle.

Microsoft Destek dosyalarını karşıdan yükleme konusunda ek bilgi için, Microsoft Knowledge Base'deki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
119591 Microsoft Destek Dosyaları Çevrimiçi Hizmetler'den Nasıl Alınır (Bu makale, henüz çevrilmemiş İngilizce içeriğe bağlantılar içerebilir).
Microsoft bu dosyada virüs taraması yapmıştır. Microsoft, dosyanın kullanıma sunulduğu tarihteki en güncel virüs tarama yazılımını kullanmıştır. Dosya, herhangi bir yetkisiz değişiklik yapılmasını engellemeye yardımcı olan geliştirilmiş güvenliğe sahip sunucularda depolanır.

Microsoft Destek dosyalarını karşıdan yükleme konusunda ek bilgi için, Microsoft Knowledge Base'deki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
119591 Microsoft Destek Dosyaları Çevrimiçi Hizmetler'den Nasıl Alınır (Bu makale, henüz çevrilmemiş İngilizce içeriğe bağlantılar içerebilir).
Microsoft bu dosyada virüs taraması yapmıştır. Microsoft, dosyanın kullanıma sunulduğu tarihteki en güncel virüs tarama yazılımını kullanmıştır. Dosya, herhangi bir yetkisiz değişiklik yapılmasını engellemeye yardımcı olan geliştirilmiş güvenliğe sahip sunucularda depolanır. Düzeltme ekini karşıdan yüklemek için bağlantıyı tıklattıktan sonra, aşağıdaki adımları tamamlayın:
 1. OfficeXP-kb824938-fullfile-trk.exe dosyasını seçili klasöre kaydetmek için Kaydet'i tıklatın.
 2. Windows Gezgini'nde, OfficeXP-kb824938-fullfile-trk.exe dosyasını çift tıklatın.
 3. Güncelleştirmeyi yüklemeniz istendiğinde Evet'i tıklatın.
 4. Lisans Sözleşmesi'ni kabul etmek için Evet'i tıklatın.
 5. Ayıklanan dosyaları yerleştirmek istediğiniz konumu yazın kutusuna, C:\KB824938 yazın ve Tamam'ı tıklatın.
 6. Klasörü oluşturmanız istendiğinde Evet'i tıklatın.
 7. Başlat'ı ve sonra da Çalıştır'ı tıklatın. kutusuna aşağıdaki komutu yazın
  msiexec /a Yönetimsel Yol\MSI Dosyası /p C:\KB824938\MSP Dosyası SHORTFILENAMES=TRUE
  burada Yönetimsel Yol, Office XP için yönetimsel yükleme noktanızın yolu (örneğin, C:\OfficeXP); MSI Dosyası, Office XP ürününün .msi veritabanı paketi (örneğin, Data1.msi) ve MSP Dosyası da ortak yönetimsel güncelleştirmenin adıdır (örneğin, Msconvff.msp).

  NotOffice XP Yönetimsel Yükleme ve Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi iletişim kutularının görüntülenmesini engellemek için, komut satırına /qb+ anahtarını ekleyebilirsiniz.
 8. Güncelleştirmeyi istemci iş istasyonlarına dağıtmak için Başlat'ı ve ardından Çalıştır'ı tıklatın. Aç kutusuna aşağıdaki komutu yazın
  msiexec /i Yönetimsel Yol\MSI Dosyası REINSTALL=Özellik Listesi REINSTALLMODE=vomu
  burada Yönetimsel Yol, Office XP için yönetimsel yükleme noktanızın yolu (örneğin, C:\OfficeXP); MSI Dosyası, Office XP ürününün MSI veritabanı paketi (örneğin, Data1.msi) ve Özellik Listesi de güncelleştirme için yeniden yüklenmesi gereken özellik adlarının (büyük/küçük harf duyarlı) listesidir. Tüm özellikleri yüklemek için REINSTALL=ALL dizesini kullanabilir veya aşağıdaki özellikleri yükleyebilirsiniz:
  TextConverters,TCWP5Files
Yönetimsel yüklemenizi güncelleştirme ve istemci iş istasyonlarına dağıtma hakkında ek bilgi için, Microsoft Knowledge Base'deki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
301348 OFFXP: Yönetimsel Yüklemeye Ortak Güncelleştirme Nasıl Yüklenir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
Bu makale, yönetimsel ortak güncelleştirme yüklemeye yönelik standart yönergeleri içerir. Microsoft Office Kaynak Seti'nde bulunan aşağıdaki makaleye de bakabilirsiniz:

Güncelleştirmenin Yüklü Olup Olmadığı Nasıl Belirlenir

Güncelleştirme, aşağıdaki dosyaların güncelleştirilmiş sürümlerini içerir:
  Dosya adı   Sürümü  -----------------------  Msconv97.dll  2003.1100.5510.0  Wpft532.cnv  2002.1100.5510.0
Güncelleştirmenin bilgisayarınıza yüklü olup olmadığını belirlemek için, aşağıdaki adımları izleyin.

Not Microsoft Windows'un birçok sürümü olduğundan, aşağıdaki adımlar sizin bilgisayarınızda farklı olabilir. Bu adımlar farklıysa, adımları tamamlamak için ürün belgelerinize bakın.
 1. Başlat'ı ve sonra da Ara'yı tıklatın.
 2. Arama Sonuçları bölmesinde, Arama Yardımcısı altındaki Tüm dosya ve klasörler'i tıklatın.
 3. Dosya adının tümü veya bir bölümü kutusuna, bu güncelleştirme tarafından güncelleştirilen dosyalardan birinin dosya adını yazın (örneğin, Msconv97.dll) ve sonra da Ara'yı tıklatın.
 4. Dosya listesinde, Msconv97.dll dosyasını sağ tıklatın ve sonra da Özellikler'i tıklatın.
 5. Sürüm sekmesini denetleyip güncelleştirmenin bilgisayarınıza yüklenmiş olup olmadığını belirleyin.
Bilgisayarınızdaki Office XP sürümünü belirleme hakkında ek bilgi için, Microsoft Knowledge Base'deki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
291331 NASIL YAPILIR: Office XP Sürümünü Denetleme (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
Not Office XP WordPerfect 5.x Dönüştürücüsü Güvenlik Düzeltme Eki: KB824938 bilgisayarınızda zaten yüklüyse, Office XP WordPerfect 5.x Dönüştürücüsü Güvenlik Düzeltme Eki: KB824938'i yüklemeye çalıştığınızda aşağıdaki hata iletisini alırsınız:
Bu güncelleştirme zaten uygulanmış veya zaten uygulanmış bir güncelleştirmenin içinde var.

Windows Installer Güncelleştirme Gereksinimleri

Bu makalede anlatılan güncelleştirmeyi yüklemek için, Windows Installer 2.0 veya sonraki bir sürümü gerekmektedir. Microsoft Windows XP ve Microsoft Windows 2000 Service Pack 3'ün (SP3) her ikisi de Windows Installer'ın 2.0 veya sonraki sürümünü içerir. Windows Installer'ın en son sürümünü yüklemek için, aşağıdaki Microsoft Web sitelerinden birini ziyaret edin.

Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 ve Microsoft Windows Millennium Edition için Windows Installer: Microsoft Windows NT 4.0 ve Windows 2000 için Windows Installer:

Bu Güncelleştirmeyle Giderilen Sorunların Listesi

Office XP WordPerfect 5.x Dönüştürücüsü Güvenlik Düzeltme Eki: KB824938, daha önce Microsoft Knowledge Base'de belgelenmeyen aşağıdaki sorunlar giderir:

Olası Arabellek Taşması Güvenlik Sorunu

Bu güncelleştirme, Office XP WordPerfect dönüştürücüsünü kullandığınızda arabellek taşmasının oluşabileceği bir güvenlik sorununu giderir.
Özellikler

Makale No: 824938 - Son İnceleme: 02/12/2014 09:49:33 - Düzeltme: 6.1

Microsoft Office XP Standard Edition, Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition, Microsoft Publisher 2002 Standard Edition, Microsoft Works Suite 2003 Standard Edition, Microsoft Works Suite 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbdownload kbinfo kbupdate KB824938
Geri bildirim