Şu anda çevrimdışısınız; İnternet'in yeniden bağlanması bekleniyor

Office 2000 WordPerfect 5.x Dönüştürücüsü güvenlik düzeltme eki: 3 Eylül 2003'ün açıklaması

Duyuru
Bu makalenin Microsoft Office XP sürümü için, bkz: 824938 (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir).
Bu makale arşivlenmiştir. "Olduğu gibi" sunulmaktadır ve bundan sonra güncelleştirilmeyecektir.
™zet
Microsoft, Microsoft Office 2000 için bir güncelleştirme yayımladı. Bu güncelleştirme, Microsoft Office WordPerfect dönüştürücüsündeki bir arabellek taşması kusurunu giderir. Arabellek taşması kusuru, Microsoft Office 2000 programınızı kullanarak bir Corel WordPerfect dosyasını aldığınızda ortaya çıkabilir. Bu Office 2000 güncelleştirmesi, Microsoft'un müşterilerine en son ürün güncelleştirmelerini sağlama çalışmalarının bir parçasıdır.

Bu makalede, Office 2000 WordPerfect 5.x Dönüştürücüsü Güvenlik Düzeltme Eki: KB824938'in nasıl karşıdan yüklenip kurulacağı anlatılmaktadır.
Daha fazla bilgi

Güncelleştirme Nasıl Karşıdan Yüklenir ve Kurulur

Önemli Bu güncelleştirmeyi yüklemeden önce, aşağıdaki gereksinimlerin karşılandığından emin olun:
 • Microsoft Windows Installer 2.0
  Bu güncelleştirmeyi yüklemeden önce, Windows Installer 2.0 veya sonraki bir sürümünü yüklemelisiniz. Bu gereksinim hakkında ek bilgi için, bu makaledeki "Windows Installer Güncelleştirme Gereksinimleri" bölümüne bakın.
 • Office 2000 Service Pack 3 (SP-3)
  Bu güncelleştirmeyi yüklemeden önce, Office 2000 SP3'ü yükleyin. Office 2000 Service Pack 3'ü yükleme hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
  326585 Office 2000 Service Pack 3'ün (SP3) Açıklaması

İstemci Güncelleştirmesi

Word'ü CD-ROM'dan yüklediyseniz iki seçeneğiniz vardır:
 • Kullanılabilir tüm hizmet paketlerini ve genel güncelleştirmeleri içeren en son güncelleştirmeleri otomatik olarak yüklemek için Office Ürün Güncelleştirmeleri Web sitesini kullanın.

  -veya-
 • Bu makalenin sonraki bölümlerinde anlatılan adımları tamamlayarak, yalnızca Office 2000 WordPerfect 5.x Dönüştürücüsü Güvenlik Düzeltme Eki: KB824993'ü yükleyin.
Not Microsoft, istemci güncelleştirmesini Office Ürün Güncelleştirmeleri Web sitesini kullanarak yüklemenizi önerir. Office Ürün Güncelleştirmeleri Web sitesi, Microsoft Office yüklemenizi algılar ve Office yüklemenizin tamamen güncel durumda olmasını sağlamak için gerekenleri tam olarak yüklemenizi ister.

Office Ürün Güncelleştirmeleri Web Sitesi

Office Ürün Güncelleştirmeleri Web sitesinin bilgisayarınıza yüklemeniz gereken güncelleştirmeleri algılamasını sağlamak için, aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin: Gereken güncelleştirmeler algılandıktan sonra, onaylamanız için önerilen güncelleştirmelerin bir listesi görüntülenir. İşlemi tamamlamak için Yüklemeyi Başlat'ı tıklatın.

Yalnızca Office 2000 WordPerfect 5.x Dönüştürücüsü Güvenlik Düzeltme Eki: KB824993'ü yükleme

Aşağıdaki dosya Microsoft Yükleme Merkezi'nden yüklenebilir:
Karşıdan YükleOffice2000-KB824993-Client-TRK.exe paketini şimdi karşıdan yükle.

Microsoft Destek dosyalarını karşıdan yükleme hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
119591 Microsoft Destek Dosyaları Çevrimiçi Hizmetler'den Nasıl Alınır
Microsoft bu dosyada virüs taraması yapmıştır. Microsoft, dosyanın kullanıma sunulduğu tarihteki en güncel virüs tarama yazılımını kullanmıştır. Dosya, üzerinde herhangi bir yetkisiz değişiklik yapılmasını engellemeye yardım eden geliştirilmiş güvenliğe sahip sunucularda depolanır. Düzeltme ekini karşıdan yüklemek için bağlantıyı tıklattıktan sonra, aşağıdaki adımları tamamlayın:
 1. Office2000-kb824993-client-trk.exe dosyasını seçili klasöre kaydetmek için Kaydet'i tıklatın.
 2. Windows Gezgini'nde, office2000-kb824993-client-trk.exe dosyasını çift tıklatın.
 3. Güncelleştirmeyi yüklemeniz istenirse, Evet'i tıklatın.
 4. Lisans Sözleşmesi'ni kabul etmek için Evet'i tıklatın.
 5. İstendiğinde, Office 2000 CD-ROM'unuzu sürücüye yerleştirin ve Tamam'ı tıklatın.
 6. Yüklemenin başarıyla tamamlandığını belirten bir ileti aldığınızda Tamam'ı tıklatın.
Not Güncelleştirmeyi yükledikten sonra kaldıramazsınız. Güncelleştirme yüklenmeden önceki yükleme durumuna dönmek için Office 2000'i kaldırmanız ve özgün CD-ROM'dan yeniden yüklemeniz gerekir.

Yönetimsel Güncelleştirme

Office 2000 ürününü bir sunucu konumundan yüklediyseniz, sunucu yöneticinizin sunucu konumunu yönetimsel güncelleştirmeyle güncelleştirmesi ve bu güncelleştirmeyi bilgisayarınıza dağıtması gerekir.

Sunucu yöneticisi sizseniz, yönetimsel güncelleştirmeyi karşıdan yüklemek için aşağıdaki adımları izleyin.

Not Bu adımlarda, yönetimsel yüklemenizi güncelleştirme yordamını bildiğiniz varsayılmaktadır.

Aşağıdaki dosya Microsoft Yükleme Merkezi'nden yüklenebilir:
Karşıdan YükleOffice2000-KB824993-Fullfile-Trk.exe paketini şimdi karşıdan yükle.

Microsoft Destek dosyalarını karşıdan yükleme hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
119591 Microsoft Destek Dosyaları Çevrimiçi Hizmetler'den Nasıl Alınır
Microsoft bu dosyada virüs taraması yapmıştır. Microsoft, dosyanın kullanıma sunulduğu tarihteki en güncel virüs tarama yazılımını kullanmıştır. Dosya, üzerinde herhangi bir yetkisiz değişiklik yapılmasını engellemeye yardım eden geliştirilmiş güvenliğe sahip sunucularda depolanır. Düzeltme ekini karşıdan yüklemek için bağlantıyı tıklattıktan sonra, aşağıdaki adımları tamamlayın:
 1. Office2000-kb824993-fullfile-trk.exe dosyasını seçili klasöre kaydetmek için Kaydet'i tıklatın.
 2. Windows Gezgini'nde, office2000-kb824993-fullfile-trk.exe dosyasını çift tıklatın.
 3. Güncelleştirmeyi yüklemeniz istenirse, Evet'i tıklatın.
 4. Lisans Sözleşmesi'ni kabul etmek için Evet'i tıklatın.
 5. Ayıklanan dosyaların yerleştirileceği konumu yazın kutusuna C:\KB824993 yazın ve sonra da Tamam'ı tıklatın.
 6. Klasörü oluşturmak isteyip istemediğiniz sorulduğunda Evet'i tıklatın.
 7. Yönetimsel yüklemenizi güncelleştirme yordamını biliyorsanız, Başlat'ı ve sonra da Çalıştır'ı tıklatın. kutusuna aşağıdaki komutu yazın
  msiexec /a Yönetimsel Yol\MSI Dosyası /p C:\KB824993\MSP Dosyası SHORTFILENAMES=TRUE
  Burada Yönetimsel Yol, Office 2000 için yönetimsel yükleme noktanızın yolu (örneğin, C:\Office2000); MSI Dosyası, Office 2000 ürününün .msi veritabanı paketi (örneğin, Data1.msi) ve MSP Dosyası da yönetimsel güncelleştirmenin adıdır.

  Not Office 2000 Yönetimsel Kurulumu ve Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi iletişim kutularının görüntülenmesini engellemek için, komut satırına /qb+ anahtarını ekleyebilirsiniz.
 8. Güncelleştirmeyi istemci iş istasyonlarına dağıtmak için Başlat'ı ve ardından Çalıştır'ı tıklatın. kutusuna aşağıdaki komutu yazın
  msiexec /i Yönetimsel Yol\MSI Dosyası REINSTALL=Özellik Listesi REINSTALLMODE=vomu
  Burada Yönetimsel Yol, Office 2000 yönetimsel yükleme noktanızın yolu (örneğin, C:\Office2000); MSI Dosyası, Office 2000 ürününün MSI veritabanı paketi (örneğin, Data1.msi) ve Özellik Listesi de güncelleştirme için yeniden yüklenmesi gereken özellik adlarının (büyük/küçük harf duyarlı) listesidir. Tüm özellikleri yüklemek için REINSTALL=ALL dizesini kullanabilir veya aşağıdaki özellikleri yükleyebilirsiniz:
  TextConverters,TCWP5Files
Yönetimsel kurulumunuzu güncelleştirme ve istemci iş istasyonlarına dağıtma hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
304165 Yönetimsel yüklemeye ortak güncelleştirme nasıl yüklenir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
Bu makale, yönetimsel ortak güncelleştirme yüklemek için standart yönergeler içerir. Microsoft Office Kaynak Seti'nde bulunan aşağıdaki makaleye de bakabilirsiniz:

Güncelleştirmenin Yüklü Olup Olmadığı Nasıl Belirlenir

Güncelleştirme aşağıdaki dosyaların güncelleştirilmiş sürümlerini içerir:
  Dosya adı   Sürüm  -----------------------  Msconv97.dll 2003.1100.5510.0  Wpft532.cnv  2002.1100.5510.0
Güncelleştirmenin bilgisayarınıza yüklü olup olmadığını belirlemek için, aşağıdaki adımları izleyin.

Not Microsoft Windows'un birçok sürümü olduğundan, aşağıdaki adımlar sizin bilgisayarınızda farklı olabilir. Böyle bir durumda, bu adımları tamamlamak için ürün belgelerinize bakın.
 1. Başlat'ı ve sonra Ara'yı tıklatın.
 2. Arama Sonuçları bölmesinde, Arama Yardımcısı altında Tüm dosyalar ve klasörler’i tıklatın.
 3. Dosya adının tamamı ya da bir kısmı kutusuna, güncelleştirilen dosyalardan birinin dosya adını yazın (örneğin, Msconv97.dll yazın) ve Ara'yı tıklatın.
 4. Dosya listesinde, dosyayı sağ tıklatın ve sonra Özellikler'i tıklatın.
 5. Sürüm sekmesinde, güncelleştirmenin bilgisayarınıza yüklenmiş olup olmadığını denetleyin.
Not Office 2000 WordPerfect 5.x Dönüştürücüsü Güvenlik Düzeltme Eki: KB824993 bilgisayarınızda zaten yüklüyse, Office 2000 WordPerfect 5.x Dönüştürücü Güvenlik Düzeltme Eki'ni yüklemeye çalıştığınızda aşağıdaki hata iletisini alırsınız: KB824993:
Bu güncelleştirme zaten uygulanmış veya zaten uygulanmış bir güncelleştirmenin içinde var.

Windows Installer Güncelleştirme Gereksinimleri

Bu makalede anlatılan güncelleştirmeyi yükleyebilmeniz için, Windows Installer 2.0 veya sonraki bir sürümü gerekir. Microsoft Windows XP ve Microsoft Windows 2000 Service Pack 3'ün (SP3) her ikisi de Windows Installer'ın 2.0 veya sonraki sürümünü içerir. Windows Installer'ın en son sürümünü yüklemek için, aşağıdaki Microsoft Web sitelerinden birini ziyaret edin.

Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 ve Microsoft Windows Millennium Edition (Me) için Windows Installer: Microsoft Windows NT 4.0 ve Windows 2000 için Windows Installer:

Bu Güncelleştirmeyle Giderilen Sorunların Listesi

Office 2000 WordPerfect 5.x Dönüştürücüsü Güvenlik Düzeltme Eki: KB824993, daha önce Microsoft Bilgi Bankası'nda belgelenmeyen aşağıdaki sorunlar giderir:

Olası Arabellek Taşması Güvenlik Sorunu


Bu güncelleştirme, Office 2000 WordPerfect dönüştürücüsünü kullandığınızda arabellek taşmasının oluşabileceği bir güvenlik sorununu giderir.
2000 güvenlik office wordperfect 5.x dönüştürücü düzeltme eki performans güvenilirlik güncelleştirme karşıdan yükleme düzeltme
Özellikler

Makale No: 824993 - Son İnceleme: 02/02/2014 22:26:27 - Düzeltme: 9.4

Microsoft Office 2000 Standard Edition, Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition, Microsoft Publisher 2000 Standard Edition, Microsoft Works Suite 2001 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbpatch kbfile kbsecurity atdownload kbdownload kbinfo kbupdate KB824993
Geri bildirim