MS03-042: Windows Sorun Giderme ActiveX denetimindeki arabellek taşması kod yürütmeye olanak tanıyabilir

Bu makale arşivlenmiştir. "Olduğu gibi" sunulmaktadır ve bundan sonra güncelleştirilmeyecektir.

Microsoft, MS03-042 güvenlik bültenini yayımlamıştır. Bu güvenlik bülteni, dosya bildirim bilgileri ve dağıtma seçenekleri de dahil, güvenlik düzeltme ekiyle ilgili tüm bilgileri içermektedir. Güvenlik bülteninin tamamını görüntülemek için, aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin:
güvenlik_düzeltme_eki güvenlik hata bağla zayıf_nokta güvenlik_açığı kötü_niyetli saldırgan açığı_kullanmak kayıt_defteri Microsoft yerel sorun_giderici ActiveX denetim (Tshoot.ocx) komut_dizilerinde_kullanmak_için_güvenli html e-posta kullanıcı özel_biçimli asp kapsam bağlantı köprü özel_hazırlanmış 2000 arabellek taşma
Özellikler

Makale No: 826232 - Son İnceleme: 02/03/2014 21:56:43 - Düzeltme: 3.2

  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
  • kbnosurvey kbarchive kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin kbbug kbfix kbqfe kbwin2000presp5fix KB826232
Geri bildirim