Excel 2003'te ve Excel'in daha sonraki sürümleri STDSAPMA işlevi açıklaması

ÖNEMLİ: Bu makale, Microsoft Makine Çevirisi Düzenleme yazılımı tarafından tercüme edilmiş olup, yüksek olasılıkla profesyonel bir çevirmen yerine CTF teknolojisi kullanılarak, Microsoft Topluluğu tarafından düzenlenmiştir. Microsoft, Bilgi Bankamız içindeki tüm makaleleri kendi dilinizde okuyabilmeniz için size hem profesyonel çevirmenler tarafından tercüme edilen hem de makine tarafından tercüme edildikten sonra Topluluk tarafından kontrol edilen makaleler sunar. Bununla birlikte, makine tarafından tercüme edilen, hatta Topluluk tarafından kontrol edilen bir makale bile her zaman mükemmel dil kalitesinde olmayabilir. Makalede dilinizi konuşan yabancı birisinin yapabileceği türden sözcük, söz dizimi veya dilbilgisi hataları bulunabilir. Microsoft, içeriğin hatalı tercümesinin veya müşterilerimiz tarafından kullanımının doğurabileceği olası yanlış anlamalar, hatalar veya zararlardan sorumlu değildir. Öte yandan Microsoft, Makine Çevirisi Düzenleme işlemini geliştirmek amacıyla Makine Çevirisi Düzenleme yazılımını ve araçlarını sık sık güncelleştirmektedir.

Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir: 826349
Özet
Bu makalenin amacı, Excel 2003 ve sonraki sürümleri Excel işlevi nasıl kullanıldığını göstermek için Excel 2003 işlevinin sonuçlarını ve Excel'in daha sonraki sürümleri ile önceki Excel sürümlerinde kullanıldığında STDSAPMA sonuçlarını karşılaştırmak için STDSAPMA işlevi açıklayan sağlamaktır.
Daha fazla bilgi
STDSAPMA örnek standart sapma değerleri bir Excel çalışma sayfasında bulunan ve bağımsız değişken veya STDSAPMA bağımsız değişkeni tarafından belirtilen bir örnek verir.

Sözdizimi

STDEV(value1, value2, value3, ...)
Burada deðer1, deðer2,..., en fazla 30 değer bağımsız değişkenidir.

STDSAPMA en yaygın kullanımı, örneğin, STDEV(A1:B100) örnek içeren bir hücre aralığı belirterek sadece 1 değer bağımsız değişkenini içerir.

Örnek Kullanım

Boş bir Excel çalışma sayfası oluştur, boş Excel çalışma sayfanızda, A1 hücresini seçin aşağıdaki tabloya kopyalayın ve böylece A1:D17, çalışma sayfanızdaki dolgular aşağıdaki tabloya hücre girişlerini yapıştırın.

Veri
6örnek ortalaması=AVERAGE(A3:A8)
1örnek boyutu=COUNT(A3:A8)
2STDSAPMA=STDEV(A3:A8)
1Ön Excel 2003 STDSAPMA v1=SQRT((D4*SUMSQ(A3:A8) - (SUM(A3:A8)^2)) / (D4 * (D4 - 1)))
3Ön Excel 2003 STDSAPMA v2=SQRT((SUMSQ(A3:A8) - (SUM (A3:A8) ^ 2) / D4) /(D4-1))
5Excel 2003 ve Excel STDSAPMA sonraki sürümleri= SQRT (DEVSQ(A3:A8) /(D4-1))
Değiştirilmiş verilerVerilere eklenecek 10 üssü1
= A3 + 10 ^ $D 10 TLörnek ortalaması=AVERAGE(A12:A17)
= A4 + 10 ^ $D 10 TLörnek boyutu=COUNT(A12:A17)
= A5 + 10 ^ $D 10 TLSTDSAPMA=STDEV(A12:A17)
= A6 + 10 ^ $D 10 TLÖn Excel 2003 STDSAPMA v1=SQRT((D13*SUMSQ(A12:A17) - (SUM(A12:A17)^2)) / (D13 * (D13 - 1)))
= A7 + 10 ^ $D 10 TLÖn Excel 2003 STDSAPMA v2=SQRT((SUMSQ(A12:A17) - (SUM (A12:A17) ^ 2) / D13) /(D13-1))
= A8 + 10 ^ $D 10 TLExcel 2003 ve Excel STDSAPMA sonraki sürümleri= SQRT (DEVSQ(A12:A17) /(D13-1))


Not: Bu tablo, yeni bir Excel çalışma sayfasına yapıştırdığınızda, Yapıştırma Seçenekleri düğmesini tıklatın ve sonra Hedef Biçimlendirmesini Eşleştir'itıklatın. Yapıştırılan aralığı seçiliyken aşağıdakilerden birini yapın:
  • Microsoft Office Excel 2007'de, Giriş sekmesini tıklatın, Hücreler grubunda, Biçimlendir ' i tıklatın ve sonra Sütun genişliğini Otomatik Sığdır'ıtıklatın.
  • Excel 2003'te, Biçim menüsünden sütun ' u seçin ve Seçimi Otomatik Sığdır'ıtıklatın.
Bu örnekte kullanılan 6 veri noktaları içeren hücreleri A3:A8.

Hücre D5 geçerli Excel sürümünüz için STDEV değerini içerir. Excel 2003 ve Excel'in daha sonraki sürümleri kullanıyorsanız, bu değeri hücre D8 değer anlaşmalısınız. Excel 2003 ve daha sonraki sürümleri Excel STDSAPMA değerini (ne olursa olsun, kullandığınız Excel sürümüne) D8 hücredeki değeri gösterir. D6 hücrelerini ve D7 hücresini önceki Excel sürümleri tarafından hesaplanan iki yakın değere STDSAPMA göster. D6 hücresindeki formül Excel 2002 ve önceki sürümleri Yardım dosyasında gösterilen formülüdür.

Bu örnekte, tüm sürümler 1.870828693 değerini döndürür. STDSAPMA Excel sürümleri arasındaki farkları neden hiçbir hesaplama sorun yok burada.

Satır 10-17 her veri noktası için bir sabit değer (Bu durumda bir güç 10 eklendi) ekleyerek değiştirilmiş verilerle denemek için kullanabilirsiniz. İyi bilinen bir sabit eklemek için her bir veri noktası örnek standart sapma değeri etkilemez.

D10 hücresi değeri değiştirirseniz (örneğin: 1, 2, 3, 4, 5, 6 veya 7), hücre A12:A17 gözden geçirilmiş veriyi değerleri görebilirsiniz ve size STDEV tüm sürümleri 7 bu gibi durumlarda iyi çalışan görebilirsiniz.

Ancak, 8, 9 ve 10 D10 hücresi içindeki değerleri denemek için deney devam ederseniz, Excel 2003 ve daha sonraki sürümleri Excel değeri kalmasını at 1.870828693 (gerektiği gibi) görürsünüz, (bunlar 1.870828693 sırasında sabit kalması gerekir rağmen) sırasında Excel 2002 ve önceki sürümleri Excel sürüm değerlerini değiştirin. Hesaplamaların sonsuz hassasiyeti ile yapıldığında bu oluşmaz.

Yuvarlama hataları etkilerini bu sürümü tarafından kullanılan hesaplama formülü ile daha çok büyük olduğundan bu gibi durumlarda yanlış yanıtları Excel'in önceki sürümlerinde sergiler. Yine de, bu deney içinde kullanılan servis taleplerini yerine aşırı olarak görüntülenebilir.

Excel'in önceki sürümlerindeki sonuçlar

Aşırı durumda ise burada verileri çok fazla anlamlı basamak vardır, ancak küçük bir fark, aynı zamanda eski hesaplama formülü tutarsız sonuçlar verecektir. servis talebi. Excel'in önceki sürümlerinde veriler tek bir geçiş veri değerlerinin karelerinin toplamını, veri değerlerinin toplamı ve veri değerlerini (örnek boyutu) sayısını hesaplamak için kullanılır. Bu miktarlar sonra Excel'in önceki sürümlerinde Yardım dosyasında belirtilen hesaplama formülü içine birleştirilen.

Sonuçları Excel 2003'te ve Excel'in daha sonraki sürümleri

Excel 2003'te ve Excel'in sonraki sürümlerinde kullanılan yordamı verilerde bir iki taramalı işlemi kullanır. İlk olarak, Topla ve veri değerleri sayısı hesaplanır ve bu örnek ortalama ortalama (ortalama) hesaplanabilir. Daha sonra ikinci geçişi, örnek ortalamanın her veri noktası arasındaki karesi alınmış farkı bulundu ve bu kareleri alınmış farkların toplanır. Sayısal örneklerde, D10 hücresinde 10 yüksek güç olsa da, bu kareleri alınmış farkların etkilenmez ve D10 hücresi girişin ikinci geçişi sonuçları bağımsızdır. Bu nedenle, Excel 2003'te ve Excel'in daha sonraki sürümleri sonuçları sayısal daha kararlı.

Sonuçları

İki taramalı yaklaşım tarafından bir tek taramalı yaklaşım yerine STDSAPMA Excel 2003'te ve Excel'in daha sonraki sürümleri daha iyi sayısal performansını güvence altına alır. Excel 2003 ve Excel'in daha sonraki sürümleri sonuçları asla önceki sürümlerindeki sonuçlar daha az doğru olacaktır.

En pratik örneklerle ancak, Excel'in önceki sürümlerinde, Excel 2003 ve sonraki sürümleri Excel sonuçları ve sonuçları arasında bir fark görmek olası değildir. Tipik veri türünü gösteren Bu deney beklenmedik davranışlar sergiler olası olduğu için bu sorun oluşur. Sayısal kararsızlık basamak veri değerleri arasında göreceli olarak az değişim birlikte çok sayıda veri içerdiğinde, Excel'in önceki sürümlerinde görünen en yüksektir.

Excel'in daha önceki bir sürümünü kullanıyorsanız ve Excel 2003 ve Excel'in daha sonraki sürümleri için bir fark yaratmak, görmek istediğiniz, sonuçları karşılaştırın.
STDEV(values)
sonuçları ile
SQRT(DEVSQ(values)/(COUNT(values) – 1))
Sonuçları istediğiniz doğruluk düzeyine tutarlı iseniz, Excel 2003 ve sonraki sürümler arasında geçiş yapma, STDSAPMA değerini etkilemez.

Excel 2003 ve Excel'in daha sonraki sürümleri kullanan ve hesaplanan değeri STDEV(values), Excel'in daha önceki bir sürümünü kullandığınızda, bulunan değerden değişip değişmediğini görmek istiyorsanız, karşılaştırma
STDEV(values)
ile
SQRT((SUMSQ(values) - (SUM(values)^2)/COUNT(values))/(COUNT(values) - 1))
Bu karşılaştırma, en az bir değere iyi yaklaşık Excel'in önceki sürümlerinde aynılarını STDSAPMA olarak verir.

Yordam tarafından örnek bir ortalamanın hakkında sapmaların toplamı bulma
  • Örnek ortalamasının bulma,
  • Bilgisayar her sapma Kare,
  • Sapmaların birleşimi
(az sayıda veri noktası üzerinde bir hesap makinesi kullanımı için uygun olduğu için sık sık "hesap makinesi formül" olarak adlandırılır) alternatif yordam daha doğru olur:
  • Tüm gözlemler, samplesize ve tüm gözlemler toplamı karelerinin toplamını bulmak.
  • Tüm gözlemler karelerinin toplamını hesaplamak ((sumof all observations) ^ 2) / örnek boyutu).
Excel 2003 için geliştirilmiş birçok işlevleri vardır ve bu ikinci tek taramalı yordam örnek ortalamanın üzerinde ilk bulan iki taramalı yordamı ile değiştirerek Excel'in daha sonraki sürümleri geçirmek ve sapmaların onunla ilgili ikinci geçişi üzerinde toplamını hesaplar.

Bu tür işlevler kısa bir listesi VAR, VARP, STDSAPMA, STDSAPMAS, VSEÇVAR, VSEÇVARS, VSEÇSTDSAPMA, VSEÇSTDSAPMAS, tahmin, eğim, KESMENOKTASI, PEARSON, RKARE ve STHYX içerir. Her üç Analysis ToolPak varyans çözümlemesi araçlarında benzer geliştirmeler yapılmıştır.
XL2007

Uyarı: Bu makalenin çevirisi otomatik olarak yapılmıştır

Властивості

Ідентифікатор статті: 826349 – останній перегляд: 04/10/2016 00:51:00 – виправлення: 4.0

Microsoft Office Excel 2007

  • kbformula kbexpertisebeginner kbfuncstat kbinfo kbmt KB826349 KbMttr
Зворотний зв’язок