Systems Management Server 2003 bir proxy sunucusu veya güvenlik duvarı üzerinden iletişim kurmak için kullandığı bağlantı noktaları

ÖNEMLİ: Bu makale, Microsoft Makine Çevirisi Düzenleme yazılımı tarafından tercüme edilmiş olup, yüksek olasılıkla profesyonel bir çevirmen yerine CTF teknolojisi kullanılarak, Microsoft Topluluğu tarafından düzenlenmiştir. Microsoft, Bilgi Bankamız içindeki tüm makaleleri kendi dilinizde okuyabilmeniz için size hem profesyonel çevirmenler tarafından tercüme edilen hem de makine tarafından tercüme edildikten sonra Topluluk tarafından kontrol edilen makaleler sunar. Bununla birlikte, makine tarafından tercüme edilen, hatta Topluluk tarafından kontrol edilen bir makale bile her zaman mükemmel dil kalitesinde olmayabilir. Makalede dilinizi konuşan yabancı birisinin yapabileceği türden sözcük, söz dizimi veya dilbilgisi hataları bulunabilir. Microsoft, içeriğin hatalı tercümesinin veya müşterilerimiz tarafından kullanımının doğurabileceği olası yanlış anlamalar, hatalar veya zararlardan sorumlu değildir. Öte yandan Microsoft, Makine Çevirisi Düzenleme işlemini geliştirmek amacıyla Makine Çevirisi Düzenleme yazılımını ve araçlarını sık sık güncelleştirmektedir.

Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir: 826852
Yapılandırma Yönetimi sunucusu tarafından kullanılan bağlantı noktaları hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki Microsoft TechNet makalesine bakın:

Bu makalenin Microsoft Systems Management Server (SMS) 2.0 sürümü için aşağıdaki Microsoft Knowledge Base Web sitesini ziyaret edin:
200898 Güvenlik Duvarı aracılığıyla Systems Management Server kullanma
GİRİŞ
Bu makalede, Microsoft Systems Management Server (SMS) 2003 bir proxy sunucusu veya güvenlik duvarı üzerinden iletişim kurmak için kullandığı bağlantı noktaları listelenir.
Daha fazla bilgi
SMS şema genişletildikten sonra SMS 2003'ün Active Directory dizin hizmetine erişmek için yeni bağlantı noktalarını kullanır. Aşağıdaki liste, SMS iletişim için kullandığı bağlantı noktaları içermektedir.

Bağlantı noktası gereksinimleri: Active Directory için SMS site sunucusundan

SMS 2003 site sunucuları aşağıdakileri yapmak için Active Directory genel katalog sunucusu erişim gerektirir:
  • Site sistemleri Active Directory'ye yayımlamak
  • Yayımlama ve Active Directory site sınırları için sorgulama
  • Active Directory bulma yöntemleri çalıştırma
Hizmet adıUDPTCP
LDAP389389
LDAP SSLYOK636
RPC Bitiş Noktası Eşleştiricisi135135
Genel katalog LDAPYOK3268
Genel katalog LDAP SSLYOK3269
Kerberos8888

Bağlantı noktası gereksinimleri: SMS 2003 site sunucusu alt sitesi, ikincil site veya SMS SQL Server

Bağlantı noktası 445Sunucu İleti Bloğu (SMB)

Bağlantı noktası gereksinimleri: SMS 2003 site sunucusuna uzaktan SMS SQL Server veritabanı. Proxy yönetim noktaları, yönetim noktası, server locator noktaları ve raporlama noktaları SMS SQL Server veritabanı

Bağlantı noktası 1433TCP (SMS site sunucusuna (SQL server)
Not SQL server bağlantı noktaları hakkında daha fazla bilgi için bölümünde "Microsoft SQL Server bağlantı noktaları" bölümüne bakın.

Bağlantı noktası gereksinimleri: Active Directory için SMS 2003 Gelişmiş istemci

Bir Active Directory ortamında, Gelişmiş istemci istemcinin IP adresiyle eşleşen bir yönetim noktası bulmak için genel katalog sunucusu bir Basit Dizin Erişim Protokolü (LDAP) sorgu yapar. Aşağıdaki bağlantı noktalarını Active Directory'de istemcinin genel katalog sunucusuyla bağlantı sağlamak için gereklidir.
Bağlantı noktası 389 LDAP Ping UDP (kullanıcı veri birimi iletişim kuralı)
Bağlantı noktası 389 TCP LDAP
636 Numaralı bağlantı noktasıTCP LDAP (SSL bağlantısı)
Bağlantı noktası 3268'eTCP (genel katalog için açık bağlantı)
3269 Numaralı bağlantı noktasıTCP (genel katalog için SSL bağlantısı açık)

Bağlantı noktası gereksinimleri: SMS 2003 Gelişmiş istemci yönetim noktası ya da dağıtım noktası

Bağlantı noktası 80 Köprü Metni Aktarım Protokolü (HTTP)
139 Numaralı bağlantı noktasıİstemci oturumlarına (DPs) BITS etkin olmayan
Bağlantı noktası 445Sunucu İleti Bloğu (DPs) BITS etkin olmayan
Not Bir güvenlik duvarı üzerinden bir arka plan Akıllı Aktarım Hizmeti BITS etkin dağıtım noktası kullandığınızda, açılan yönetim noktası ve BITS etkin dağıtım yalnızca bağlantı noktası 80 gereken işaret. Tüm iletişimler istemci tarafından başlatılacak. Yalnızca bağlantı noktası 80 açıyorsanız, aşağıdaki komut dosyası kullanarak yönetim noktası belirtmeniz gerekir:
dim oSMSClient set oSMSClient = CreateObject ("Microsoft.SMS.Client") oSMSClient.SetCurrentManagementPoint "MP NetBIOS name",0  set oSMSClient=nothing 
Gelişmiş istemci erişimi active directory veya WINS ortamında, istemci bilgisayarda bir lmhosts dosyası gerekir. Bir veya daha fazla MPs için girdi gerekir. Örneğin, IP adresi aşağıdaki MP vardır 10.0.0.1 ve bir site kodu AAA: 10.0.0.1 "MP_AAA \0x1A"#PRE. Bir LMHOSTS dosyası yazma hakkında daha fazla bilgi için Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
180094 Etki alanı doğrulaması ve diğer ad çözümlemesi sorunları için bir Lmhosts dosyası yazma

Bağlantı noktası gereksinimleri: SMS Uzaktan denetim sistemi hizmet: Wuser32

Uygulama Protokolüİletişim kuralıBağlantı noktaları
SMS Uzaktan sohbetTCP2703
SMS Uzaktan sohbetUDP 2703
SMS Uzaktan denetim (Denetim)TCP2701
SMS Uzaktan denetim (Denetim) UDP2701
SMS Uzaktan denetim (veri) TCP2702
SMS Uzaktan denetim (veri) UDP2702
SMS uzaktan dosya aktarımıTCP2704
SMS uzaktan dosya aktarımıUDP 2704

SMS Uzaktan denetim UDP

SMS Uzaktan denetim için TCP/IP üzerinden NetBIOS kullandığınızda, aşağıdaki bağlantı noktaları kullanılır:
Bağlantı noktası 137 Ad çözümlemesi
Bağlantı noktası 138İleti gönderme
139 Numaralı bağlantı noktası İstemci oturumları
Not Novell NWLink üzerinden NetBIOS kullandığınızda, ileriye doğru tür 20 paketleri yönlendiriciye yapılandırmanız gerekir. Tür 20 paketleri NetBIOS desteği sağlar.

Microsoft Windows NT UDP

Aşağıdaki liste Windows NT kullandığı çekirdek UDP bağlantı noktaları içerir ve aynı zamanda kendi işlevlerini listeler:
Etki alanı adı sistemi (DNS)UDP53
Dinamik Ana Bilgisayar Yapılandırma Protokolü (DHCP)UDP67
Uzaktan yordam çağrısı (RPC)TCP135
Windows Internet Ad Hizmeti (WINS)UDP138
NetBIOS veri birimiUDP138
NetBIOS veri birimiTCP139
Not SMS Administrator Console'u, TCP bağlantı noktası 135 iletişim için açık olması gerekir. Aksi takdirde, konsol konsol ağacında tüm öğeleri görüntüleyemezsiniz.

Microsoft SQL Server bağlantı noktaları

TCP/IP ağ kitaplığını kullanıyorsanız, güvenlik duvarında bağlantı noktası 1433 etkinleştirin. Ana bilgisayar ad çözümlemesi için Hosts dosyası veya bir Gelişmiş bağlantı dizesi kullanın.

TCP/IP üzerinden adlandırılmış yöneltmeler kullanırsanız, NetBIOS işlevleri için 139 numaralı bağlantı noktası sağlar.

UDP bağlantı noktaları 137 ve 138 NetBIOS ad çözümlemesi için B-düğüm yayınlarını kullanarak etkinleştirme Microsoft önermez. Bunun yerine, ad çözümlemesi için bir WINS sunucusunda veya Lmhosts dosyasını kullanabilirsiniz.

Varsayılan olarak, SQL Server (UDP değil) TCP portu 1433 TCP/IP üzerinde dinlemek üzere kullanır. Bağlantı noktasını değiştirmek için sunucu üzerinde SQL Server Kur'u çalıştırın ve Ağ desteğini Değiştir'itıklatın. Bağlantı noktası 1433 SQL Server kullanıyorsa, istemci ağ kitaplığını çalışır. İstemci SQL Server özel bağlantı noktası numarası kullanırsa, o bağlantı noktası veri kaynağı adı (DSN) belirtmeniz gerekir.

SMS RAS gönderen

SMS de SMS RAS gönderen Noktadan Noktaya Tünel Protokolü (PPTP) göndermek ve SMS site, istemci ve bir güvenlik duvarı üzerinden yönetim bilgileri almak için kullanabilirsiniz. Bu koşullar altında aşağıdaki bağlantı noktası kullanılır:
PPTPTCP1723

Güvenlik

Bilgisayarınızın güvenliğini artırmanıza yardımcı olmak için yalnızca kayıtlı adresleri güvenlik duvarı üzerinden geçmesine izin veren Internet Protokolü (IP) filtreleri kullanmak için güvenlik duvarını yapılandırabilirsiniz.

Bir proxy sunucusu veya güvenlik duvarı belirli bağlantı noktalarını devre dışı bırakırsanız, bu, bilgisayarınızın güvenliğini etkileyebilir. Güvenlik sorunları hakkında ek bilgi için aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin: DCOM için TCP/IP bağlantı noktalarını sınırlama hakkında daha fazla bilgi için Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
300083 Windows 2000 ve Windows XP'de TCP/IP bağlantı noktaları kısıtlama


Bu makalede açıklanan üçüncü taraf ürünleri Microsoft'tan bağımsız şirketler tarafından üretilmektedir. Microsoft performansı veya güvenilirliği, bu ürünlerin ilgili açık veya örtük hiçbir garanti vermez.
Güvenlik Duvarı bağlantı noktaları SMS2003 LMHOSTS Lmhosts lmhosts bağlantı noktaları

Özellikler

Makale No: 826852 - Son İnceleme: 09/21/2013 10:55:00 - Düzeltme: 3.0

Microsoft Systems Management Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft System Center Configuration Manager 2007

  • kbinfo kbhowto kbmt KB826852 KbMttr
Geri bildirim