Şu anda çevrimdışısınız; İnternet'in yeniden bağlanması bekleniyor

NASIL YAPILIR: Etkin Kullanıcı Hesaplarının Kullanıcı Profili Bilgilerini Active Directory'den SharePoint Portal Server 2003'e Almak

Office 2003 desteği sona erdi

Microsoft, Office 2003 desteğini 8 Nisan 2014'te sona erdirdi. Bu değişiklik yazılım güncelleştirmelerinizi ve güvenlik seçeneklerinizi etkiledi. Bunun sizin için ne anlama geldiğini ve korunmaya nasıl devam edebileceğinizi öğrenin.

Özet
Bu makalede, etkin kullanıcı hesaplarının kullanıcı profili bilgilerinin Active Directory dizin hizmetlerinden Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003'e nasıl alınacağı anlatılmaktadır.

Almak istediğiniz kullanıcı profillerinin alma ayarlarını, SharePoint Yönetim Merkezi'nin Profil Almayı Yapılandır sayfasından yapılandırırsınız. SharePoint Portal Server, (&(objectCategory=person)(objectClass=user)) LDAP arama filtresini kullanır ve Active Directory'deki tüm kullanıcı hesaplarının kullanıcı profili bilgileri SharePoint Portal Server'a alınır. Bu filtre, tüm etkin ve devre dışı kullanıcı hesaplarını SharePoint Portal Server'a alır.

Active Directory'den almak istediğiniz kullanıcı profili bilgilerini, Profil Almayı Yapılandır sayfasının Arama Ayarları alanındaki Kullanıcı filtresi kutusuna LDAP arama filtresi için sorgu yan tümceleri ekleyerek süzebilirsiniz. Yalnızca etkin olan kullanıcı hesapları için kullanıcı profili bilgilerini almak için, (&(objectCategory=person)(objectClass=user)( !(userAccountControl:1.2.840.113556.1.4.803:=2))) LDAP arama filtresini kullanın.

başa dön

Etkin Kullanıcı Hesaplarının Kullanıcı Profili Bilgilerini Active Directory'den SharePoint Portal Server'a Alma

Active Directory'de etkinleştirilmiş olan kullanıcı hesaplarının kullanıcı profili bilgilerini SharePoint Portal Server'a almak için aşağıdaki adımları izleyin:
 1. Portal sitesinin Site Ayarları sayfasının Kullanıcı Profili, İzleyiciler ve Kişisel Siteler sayfasında, Profil veritabanını yönet'i tıklatın.
 2. Profil Veritabanını Yönet sayfasında, Profil almayı yapılandır'ı tıklatın.
 3. Profil Almayı Yapılandır sayfasının Kaynak alanında, Özel kaynak'ı tıklatın.
 4. Erişim Hesabı alanına, Active Directory'ye erişim izinleri olan kullanıcı hesabının adını ve parolasını yazın.
 5. Tam Alma Zamanlaması alanında, Tam almayı zamanla onay kutusunu tıklatıp seçin ve sonra kullanmak istediğiniz tam alma zamanlamasını belirtin.
 6. Artımlı Alma Zamanlaması alanında, Artımlı almayı zamanla onay kutusunu tıklatıp seçin ve sonra kullanmak istediğiniz artımlı alma zamanlamasını belirtin.

  NotArtımlı almayı zamanla seçeneği kullanılamıyorsa (soluk görünüyorsa), Kaynak alanında Artımlı yöntemini kullanarak Active Directory'den al onay kutusunu tıklatıp seçin.

  Önemli Microsoft Windows 2000 Server Active Directory için artımlı alımlar gerçekleştirebilmek için, alma işleminde kullanacağınız kullanıcı hesabının Dizin Değişikliklerini Çoğaltma izni olmalıdır. Microsoft Windows Server 2003 Active Directory'de artımlı alma işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için bu iznin olması gerekmez. Alma işlemini gerçekleştirmek için kullanacağınız kullanıcı hesabına Dizin Değişikliklerini Çoğaltma iznini atamak için aşağıdaki adımları izleyin:
  1. Active Directory Kullanıcıları ve Bilgisayarları'nı başlatın.
  2. View (Görünüm) menüsünde, Advanced Features'i (Gelişmiş Özellikler) tıklatın.
  3. Etki alanı nesnesini sağ tıklatın ve sonra Properties'i (Özellikler) tıklatın.
  4. Security (Güvenlik) sekmesini tıklatın.
  5. Group or user names (Grup veya kullanıcı adları) listesinde, alma işlemini gerçekleştirmek için kullanmak istediğiniz kullanıcı hesabını tıklatın.

   Kullanıcı hesabı listede görüntülenmiyorsa, Add'i (Ekle) tıklatın, eklemek istediğiniz kullanıcının adını yazın ve sonra da Tamam'ı tıklatın.
  6. Permissions for KullanıcıAdı (KullanıcıAdı İzinleri) listesinde, Replicating Directory Changes (Dizin Değişikliklerini Çoğaltma) izninin yanındaki Allow (İzin Ver) onay kutusunu tıklatıp seçin ve sonra da Tamam'ı tıklatın.
 7. Tamam'ı tıklatın.
 8. Bağlantıları Yönet sayfasında, aşağıdaki işlemlerden durumunuza uygun olanını yapın:
  • Düzenlemek istediğiniz etki alanının adını tıklatın ve sonra Düzenle'yi tıklatın.

   -veya-
  • Yeni bağlantı'yı tıklatıp, almak istediğiniz kullanıcı profillerini içeren yeni bir etki alanı denetleyicisi ekleyin.
 9. Bağlantıyı Düzenle veya Bağlantı Ekle sayfasının (durumunuza hangisi uygunsa) Arama Ayarları alanında şunları yapın:
  1. Arama tabanı kutusuna, kullanıcı profillerini almak istediğiniz Active Directory nesnesinin ayırt edici adını yazın.

   Arama tabanı nesnesinin DN değeri, Active Directory'de aramanıza başlatmak istediğiniz konumu tanımlar. DN örnekleri aşağıda verilmektedir:
   • DC=EtkiAlanıAdı, DC=com
   • CN=Users, DC=EtkiAlanıAdı, DC=com
   • OU=KuruluşBirimi, DC=EtkiAlanıAdı, DC=com
  2. Kullanıcı filtresi kutusuna aşağıdaki LDAP arama filtresini yazın:
   (&(objectCategory=person)(objectClass=user)( !(userAccountControl:1.2.840.113556.1.4.803:=2)))
  3. Kapsam altında, kullanmak istediğiniz kapsam düzeyi, sayfa boyutu ve sayfa zaman aşımı seçeneklerini belirtin.
 10. Tamam'ı tıklatın.
başa dön
Referanslar
LDAP arama filtrelerini yazmak hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin: LDAP arama filtreleri hakkında daha fazla bilgi için bkz: Açıklama İsteği (RFC) 2254. Bunu yapmak için aşağıdaki Internet Engineering Task Force (IETF) Web sitesini ziyaret edin: SharePoint Portal Server'da kullanıcı profillerini alma hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003 Yönetim Kılavuzu'nun "Yönetim" bölümünde "Kullanıcı Profillerini Active Directory'den Yönetmek" konusuna bakın. Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003 Yönetim Kılavuzu (Administrator's Help.chm), SharePoint Portal Server 2003 CD'sinin kök düzeyindeki Docs kalsöründedir.

SharePoint Portal Server hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin:başa dön
Özellikler

Makale No: 827754 - Son İnceleme: 05/13/2010 21:27:32 - Düzeltme: 2.0

Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003

 • kbinfo kbpending kbbug KB827754
Geri bildirim