Word 2002 güvenlik düzeltme eki: 11 Kasım 2003'ün açıklaması

Bu makale arşivlenmiştir. "Olduğu gibi" sunulmaktadır ve bundan sonra güncelleştirilmeyecektir.
™zet
Microsoft, Microsoft Word 2002 için bir düzeltme eki yayımladı. Bu düzeltme eki, istenen kodun çalıştırılmasına izin veren belirli veri değerlerini (belgedeki makro adları) içeren bir belge açtığınızda oluşan bir açığı giderir. Ayrıca, bu makalenin sonraki bölümlerinde anlatıldığı gibi daha birçok sorun da giderilmiştir. Bu Word 2002 düzeltme eki, Microsoft'un müşterilerine en son ürün güncelleştirmelerini sağlama çalışmalarının bir parçasıdır.

Bu makalede, Microsoft Word 2002 Düzeltme Eki: KB830346'nın nasıl karşıdan yüklenip kurulacağı anlatılmaktadır.

Bu güncelleştirme veya güvenlik düzeltme eki ilk olarak Office XP Service Pack 3'e eklenmiştir. En son Office XP hizmet paketi hakkında ek bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
307841 OFFXP: En Son Office XP Hizmet Paketi Nasıl Elde Edilir
Daha fazla bilgi

Düzeltme Eki Nasıl Karşıdan Yüklenir ve Kurulur

Önemli Bu düzeltme ekini yüklemeden önce, aşağıdaki koşulları karşıladığınızdan emin olun:
 • Microsoft Windows Installer 2.0
  Bu düzeltme ekini yüklemeden önce, Windows Installer'ın 2.0 veya sonraki bir sürümünü yüklemelisiniz. Bu gereksinim hakkında ek bilgi için, bu makalenin "Windows Installer Düzeltme Eki Gereksinimleri" bölümüne bakın.
 • Microsoft Office XP Service Pack 2 (SP-2)
  Bu düzeltme ekini yüklemeden önce, Office XP SP-2'yi yüklemelisiniz.

  Office XP Service Pack 2'yi yükleme konusunda ek bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
  325671 OFFXP: Office XP Service Pack 2'nin Açıklaması

İstemci Düzeltme Eki

Word 2002'yi CD-ROM'dan yüklediyseniz iki seçeneğiniz vardır:
 • Kullanılabilir tüm hizmet paketlerini ve genel güncelleştirmeleri içeren en son güncelleştirmeleri otomatik olarak yüklemek için Microsoft Office Ürün Güncelleştirmeleri Web sitesini kullanın.
 • Bu makalenin sonraki bölümünde anlatılan adımları tamamlayarak, yalnızca Word 2002 Güvenlik Düzeltme Eki KB830346'yı yükleyin.
Not Microsoft, istemci düzeltme ekini Office Ürün Güncelleştirmeleri Web sitesini kullanarak yüklemenizi önerir. Office Ürün Güncelleştirmeleri Web sitesi, Microsoft Office yüklemenizi algılar ve Office yüklemenizin tamamen güncel durumda olmasını sağlamak için gerekenleri tam olarak yüklemenizi ister.

Office Ürün Güncelleştirmeleri Web Sitesi

Office Ürün Güncelleştirmeleri Web sitesinin bilgisayarınıza yüklemeniz gereken güncelleştirmeleri algılamasını sağlamak için, aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin: Gereken güncelleştirmeler algılandıktan sonra, onaylamanız için önerilen güncelleştirmelerin bir listesi görüntülenir. İşlemi tamamlamak için, Yüklemeyi Başlat'ı tıklatın.

Yalnızca Word 2002 Güvenlik Düzeltme Eki: KB830346'yı Yükleme

Aşağıdaki dosya Microsoft Yükleme Merkezi'nden yüklenebilir:

YükleWord 2002 Güvenlik Düzeltme Eki: KB830346 paketinin istemci sürümünü şimdi karşıdan yükle.

Yayın Tarihi: 11 Kasım 2003

Microsoft Destek dosyalarını karşıdan yükleme konusunda ek bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
119591 Microsoft Destek Dosyaları Çevrimiçi Hizmetler'den Nasıl Alınır
Microsoft bu dosyada virüs taraması yapmıştır. Microsoft, dosyanın kullanıma sunulduğu tarihteki en güncel virüs tarama yazılımını kullanmıştır. Dosya, üzerinde herhangi bir yetkisiz değişiklik yapılmasını engellemeye yardım eden geliştirilmiş güvenliğe sahip sunucularda depolanır.
İstemci düzeltme ekini yükleyip bilgisayarınıza kurmak için, aşağıdaki adımları tamamlayın:
 1. Officexp-kb830346-client-trk.exe dosyasını seçili klasöre kaydetmek için Kaydet'i tıklatın.
 2. Microsoft Windows Gezgini'nde, Officexp-kb830346-client-trk.exe dosyasını çift tıklatın.
 3. Düzeltme ekini yüklemeniz istendiğinde, Evet'i tıklatın.
 4. Lisans Sözleşmesi'ni kabul etmek için Evet'i tıklatın.
 5. İstendiğinde, Microsoft Office XP CD-ROM'unu sürücüye yerleştirip Tamam'ı tıklatın.
 6. Yüklemenin başarıyla tamamlandığını belirten bir ileti alırsanız, Tamam'ı tıklatın.
Not Düzeltme ekini yükledikten sonra kaldıramazsınız. Düzeltme eki yüklenmeden önceki yükleme durumuna dönmek için Office XP'yi kaldırmanız ve özgün CD-ROM'dan yeniden yüklemeniz gerekir.

Yönetimsel Düzeltme Eki

Office XP ürününü bir sunucu konumundan yüklediyseniz, sunucu yöneticinizin sunucu konumunu yönetimsel düzeltme ekiyle güncelleştirmesi ve bu güncelleştirmeyi bilgisayarınıza dağıtması gerekir.

Aşağıdaki dosya Microsoft Yükleme Merkezi'nden yüklenebilir:

YükleWord 2002 Güvenlik Düzeltme Eki: KB830346 paketinin yönetimsel sürümünü şimdi karşıdan yükle.

Yayın Tarihi: 11 Kasım 2003

Microsoft Destek dosyalarını karşıdan yükleme konusunda ek bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
119591 Microsoft Destek Dosyaları Çevrimiçi Hizmetler'den Nasıl Alınır
Microsoft bu dosyada virüs taraması yapmıştır. Microsoft, dosyanın kullanıma sunulduğu tarihteki en güncel virüs tarama yazılımını kullanmıştır. Dosya, üzerinde herhangi bir yetkisiz değişiklik yapılmasını engellemeye yardım eden geliştirilmiş güvenliğe sahip sunucularda depolanır.
Sunucu yöneticisiyseniz, yönetimsel güncelleştirmeyi karşıdan yükleme bağlantısını tıklattıktan sonra aşağıdaki adımları tamamlayın:
 1. Officexp-kb830346-fullfile-trk.exe dosyasını seçili klasöre kaydetmek için Kaydet'i tıklatın.
 2. Windows Gezgini'nde, Officexp-kb830346-fullfile-trk.exe dosyasını çift tıklatın.
 3. Düzeltme ekini yüklemeniz istendiğinde, Evet'i tıklatın.
 4. Lisans Sözleşmesi'ni kabul etmek için Evet'i tıklatın.
 5. Ayıklanan dosyaları yerleştirmek istediğiniz konumu yazın kutusuna, c:\kb830346 yazın ve sonra da Tamam'ı tıklatın.
 6. Klasörü oluşturmanız istendiğinde, Evet'i tıklatın.
 7. Yönetimsel kurulumunuzu güncelleştirme yordamını biliyorsanız, Başlat'ı ve sonra da Çalıştır'ı tıklatın.

  kutusuna aşağıdaki komutu yazın
  msiexec /a Yönetimsel Yol\MSI Dosyası /p C:\kb830346\MSP Dosyası SHORTFILENAMES=TRUE
  burada Yönetimsel Yol, Office XP için yönetimsel kurulum noktanızın yolu (örneğin, C:\OfficeXP);MSI Dosyası, Office XP ürününün .msi veritabanı paketidir (örneğin, Proplus.msi) ve MSP Dosyası, yönetimsel düzeltme ekinin adıdır (örneğin, WINWORDff.msp).

  Not Office XP Yönetimsel Kurulum ve Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi iletişim kutularının görüntülenmesini engellemek için, komut satırına /qb+ anahtarını ekleyebilirsiniz.
 8. Güncelleştirmeyi istemci iş istasyonlarına dağıtmak için Başlat'ı ve ardından Çalıştır'ı tıklatın.

  kutusuna aşağıdaki komutu yazın
  msiexec /i Yönetimsel Yol\MSI Dosyası REINSTALL=Özellik Listesi REINSTALLMODE=vomu
  burada Yönetimsel Yol, Office XP için yönetimsel kurulum noktanızın yolu (örneğin, C:\OfficeXP); MSI Dosyası, Office XP ürününün MSI veritabanı paketi (örneğin, ProPlus.msi) ve Özellik Listesi, güncelleştirme için yeniden yüklenmesi gereken özellik adlarının (büyük/küçük harf duyarlı) listesidir. Tüm özellikleri yüklemek için REINSTALL=ALL dizesini kullanabilir veya aşağıdaki özellikleri yükleyebilirsiniz:
  WORDFiles
Yönetimsel kurulumunuzu güncelleştirme ve istemci iş istasyonlarına dağıtma hakkında ek bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
301348 OFFXP: Yönetimsel Kuruluma Ortak Güncelleştirme Nasıl Yüklenir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
Bu makale, yönetimsel ortak güncelleştirme yüklemeye yönelik standart yönergeleri içerir. Microsoft Office XP Kaynak Seti'nde bulunan aşağıdaki makaleye de bakabilirsiniz: Bunu yapmak için aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin:

Düzeltme Ekinin Yüklü Olup Olmadığı Nasıl Belirlenir

Düzeltme eki, aşağıdaki dosyaların güncelleştirilmiş sürümlerini içerir:
  Dosya adı   Sürümü  --------------------------  Winword.exe  10.0.5815.0
Bilgisayarınızdaki Microsoft Word sürümünü belirlemek için aşağıdaki adımları tamamlayın.

Not Microsoft Windows'un birçok sürümü olduğu için aşağıdaki adımlar bilgisayarınızda farklı olabilir. Bu adımlar farklıysa, adımları tamamlamak için ürün belgelerinize bakın.
 1. Başlat'ı ve sonra Ara'yı tıklatın.
 2. Arama Sonuçları bölmesinde, Arama Yardımcısı'nın altında Tüm dosya ve klasörler'i tıklatın.
 3. Dosya adının tümü veya bir parçası kutusuna Winword.exe yazın ve sonra Ara'yı tıklatın.
 4. Dosya listesinde, Winword.exe dosyasını sağ tıklatın ve sonra Özellikler'i tıklatın.
 5. Sürüm sekmesinde, bilgisayarınıza yüklenmiş olan Word sürümünü belirleyin.
Bilgisayarınızdaki Word sürümünü belirleme hakkında ek bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
291331 Office XP sürümü nasıl denetlenir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
Not Word 2002 Güvenlik Düzeltme Eki: KB830346 bilgisayarınızda zaten yüklüyse, Word 2002 Güvenlik Düzeltme Eki'ni yüklemeye çalıştığınızda aşağıdaki hata iletisini alırsınız: KB830346:
Bu güncelleştirme zaten uygulanmış veya zaten uygulanmış bir güncelleştirmenin içinde var.

Windows Installer Düzeltme Eki Gereksinimleri

Bu makalede anlatılan düzeltme ekini yüklemek için, Windows Installer'ın 2.0 veya sonraki bir sürümü yüklenmiş olmalıdır. Microsoft Windows XP ve Microsoft Windows 2000 Service Pack 3'ün (SP3) her ikisi de Windows Installer'ın 2.0 veya sonraki sürümünü içerir.

Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 ve Microsoft Windows Millennium Edition (Me) için Windows Installer'ın en son sürümünü yüklemek üzere aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin: Microsoft Windows NT 4.0 ve Windows 2000 için Windows Installer'ın en son sürümünü yüklemek üzere aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin:

Bu Düzeltme Ekiyle Giderilen Sorunların Listesi

Word 2002 Güvenlik Düzeltme Eki: KB830346, aşağıdaki Word 2002 için Service Pack 2 Düzeltme Paketlerinde açıklanan sorunları giderir:

823972 Word 2002 Service Pack 2 Sonrası Düzeltme Paketi: 9 Ağustos 2003 Kullanıma Hazır (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
825814 Word 2002 Service Pack 2 Sonrası Düzeltme Paketi: 15 Ağustos 2003 Kullanıma Hazır (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
827138 Word 2002 Service Pack 2 Sonrası Düzeltme Paketi: 21 Ağustos 2003 Kullanıma Hazır (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
827150 Word 2002 Service Pack 2 Sonrası Düzeltme Paketi: 5 Eylül 2003 Kullanıma Hazır (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
827971 Word 2002 Service Pack 2 Sonrası Düzeltme Paketi: 12 Eylül 2003 Kullanıma Hazır (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
827980 Word 2002 Service Pack 2 Sonrası Düzeltme Paketi: 19 Eylül 2003 Kullanıma Hazır (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
827986 Word 2002 Service Pack 2 Sonrası Düzeltme Paketi: 25 Eylül 2003 Kullanıma Hazır (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)


Word 2002 Güvenlik Düzeltme Eki: KB830346, daha önce Microsoft Bilgi Bankası'nda belgelenmeyen aşağıdaki sorunları giderir:
 • Belgede kaydırma yaparken hata iletisi veya tablo sıraları yinelenir.
 • Hata iletisi: "Belge veya sürücünün dosya izinlerini denetleyin".
 • Word 2002'de hata iletisi.

Belgede Kaydırma Yaparken Hata İletisi veya Tablo Sıraları Yineleniyor

Birden çok sayfaya yayılmış birleşik hücreler içeren bir Word 2002 belgesinde kaydırma yaptığınızda, tablo satırlarının bazıları birkaç kez görüntülenebilir veya aşağıdaki hata iletisini alabilirsiniz:
Microsoft Word bir hatayla karşılaştı ve şimdi kapatılacak, sorun nedeniyle özür dileriz.

Bu hata raporunun içerdiği verileri görmek için burayı tıklatın.
Hata iletisinin ayrıntılarını görüntülediğinizde, aşağıdakine benzer bir hata imzası bulursunuz:
  UygAdı    UygSürümü  ModülAdı   ModülSürümü Uzaklık  ------------------------------------------------------------  Winword.exe 10.0.2627.0 Winword.exe 10.0.2627.0 006342d7

Hata İletisi: "Belge veya Sürücünün Dosya İzinlerini Denetleyin"

Word 2002'de, önceki bir Word sürümünün hata iletisiyle kapatılmasına neden olan bir belgeyi açmaya çalıştığınızda, aşağıdaki hata iletisini alırsınız:
Belge adı veya yolu geçersiz. Şu önerileri deneyin.
* Belge veya sürücünün dosya izinlerini denetleyin.
* Dosya Aç iletişim kutusunu kullanarak belgeyi bulun. (yol\...\dosyaadı.doc)
Not Word'ün önceki sürümlerinde, belge, özel olarak hazırlanmış belgelerdeki makroların çalışmasına neden olabilir.

Word 2002'de Hata İletisi

Aşağıdaki Word 2002 hata iletisini alırsınız:
Microsoft Word bir sorunla karşılaştı ve kapatılması gerekiyor. Bu durumdan dolayı özür dileriz.

Bu hata raporunun içerdiği verileri görmek için burayı tıklatın.
Hata raporundaki verileri görüntülediğinizde, rapor aşağıdaki hata imzalarından birine benzer bir hata imzası içerir:
Uyg Adı     Uyg Sürümü   Modül Adı    Modül Sürümü  Uzaklık------------------------------------------------------------------------Winword.exe   10.0.4219.0   Winword.exe   10.0.4219.0   004875a9Winword.exe   10.0.4524.0   Winword.exe   10.0.4524.0   001ee439Winword.exe   10.0.4109.0   Mso.dll     10.0.3501.0   0006ce47Winword.exe   10.0.4009.0   Mso.dll     10.0.3501.0   0006ce47Winword.exe   10.0.3416.0   Mso.dll     10.0.3501.0   0006ce47Outlook.exe   10.0.3416.0   Mso.dll     10.0.3501.0   0006ce47Mspub.exe    10.0.3402.0   Mso.dll     10.0.3501.0   0006ce47Winword.exe   10.0.2930.0   Mso.dll     10.0.3501.0   0006ce47Winword.exe   10.0.2627.0   Mso.dll     10.0.3501.0   0006ce47Winword.exe   10.0.4219.0   Winword.exe   10.0.4219.0   001ddbfdWinword.exe   10.0.5522.0   Winword.exe   10.0.5522.0   001ee92cWinword.exe   10.0.4524.0   Winword.exe   10.0.4524.0   00199b47Winword.exe   10.0.4524.0   Winword.exe   10.0.4524.0   00199b49Winword.exe   10.0.4219.0   Winword.exe   10.0.4219.0   001ee12bWinword.exe   10.0.4219.0   Winword.exe   10.0.4219.0   001ee129Winword.exe   10.0.4109.0   Winword.exe   10.0.4109.0   001f5705Winword.exe   10.0.3416.0   Winword.exe   10.0.3416.0   0019b943Winword.exe   10.0.3416.0   Winword.exe   10.0.3416.0   0019b941Winword.exe   10.0.2930.0   Winword.exe   10.0.2930.0   001f4bbbWinword.exe   10.0.2627.0   Winword.exe   10.0.2627.0   0031b22fWinword.exe   10.0.2627.0   Winword.exe   10.0.2627.0   0031b231
Ayrıca, başka program sürümleri, modül sürümleri ve uzaklıklar olabilir.
güncelleştirme güncelleştirilmiş düzeltme eki yüklenmiş düzeltme eki yükleme güvenlik_düzeltme_eki güvenlik_güncelleştirmesi güncelleştirme güvenlik açığı kapsam sızıntısı açık kötü niyetli saldırgan yararlanma kayıt defteri kimlik doğrulaması yapılmamış özel olarak biçimlendirilmiş kapsam özel olarak hazırlanmış etkilenen
Özellikler

Makale No: 830346 - Son İnceleme: 02/08/2014 05:28:16 - Düzeltme: 4.3

Microsoft Word 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbservicepack kbsecurity kbinfo kbupdate KB830346
Geri bildirim