Şu anda çevrimdışısınız; İnternet'in yeniden bağlanması bekleniyor

Excel 2002 güvenlik düzeltme ekinin açıklaması: 11 Kasım 2003

Bu makale arşivlenmiştir. "Olduğu gibi" sunulmaktadır ve bundan sonra güncelleştirilmeyecektir.
™zet
Microsoft, Microsoft Excel 2002 için bir düzeltme eki yayımladı. Bu düzeltme eki, Excel 2002 dosyasında Microsoft Excel 4.0 Makro Dili (XLM) komutlarını içeren bir makronun, makro güvenlik uyarısı yayımlanmadan çalıştırılabilecek biçimde değiştirilebildiği bazı senaryolardaki bir güvenlik açığını giderir. Ayrıca, bu makalenin sonraki bölümlerinde anlatıldığı gibi daha birçok sorun da giderilir. Bu Excel 2002 düzeltme eki, Microsoft'un müşterilerine en son ürün güncelleştirmelerini sağlama çalışmalarının bir parçasıdır.

Bu makalede, Microsoft Excel 2002 Kritik Güncelleştirmesi: KB830350.

Bu güvenlik düzeltme eki ilk olarak Office XP Service Pack 3'e eklenmiştir. En son Office XP hizmet paketi hakkında ek bilgi için, Microsoft Knowledge Base'deki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
307841 OFFXP: En Son Office XP Hizmet Paketi Nasıl Elde Edilir
Daha fazla bilgi

Düzeltme Eki Nasıl Karşıdan Yüklenir ve Kurulur

Önemli Bu düzeltme ekini yüklemeden önce, aşağıdaki koşulların her ikisini de karşıladığınızdan emin olun:
 • Microsoft Windows Installer 2.0
  Bu düzeltme ekini yüklemeden önce, Windows Installer'ın 2.0 veya sonraki bir sürümünü yüklemelisiniz. Bu gereksinim hakkında ek bilgi için, bu makalenin "Windows Installer Düzeltme Eki Gereksinimleri" bölümüne bakın.
 • Microsoft Office XP Service Pack 2 (SP-2)
  Bu düzeltme ekini yüklemeden önce, Office XP SP-2'yi yüklemelisiniz.

  Office XP Service Pack 2'yi yükleme konusunda ek bilgi için, Microsoft Knowledge Base'deki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
  325671 Office XP Service Pack 2'nin (SP2) Açıklaması

İstemci Düzeltme Eki

Excel 2002'yi CD-ROM'dan yüklediyseniz iki seçeneğiniz vardır:
 • Kullanılabilir tüm hizmet paketlerini ve genel güncelleştirmeleri içeren en son güncelleştirmeleri otomatik olarak yüklemek için Office Ürün Güncelleştirmeleri Web sitesini kullanın.
 • Bu makalenin sonraki bölümünde anlatılan adımları tamamlayarak, yalnızca Excel 2002 Güvenlik Düzeltme Eki KB830350'yi yükleyin.
Not Microsoft, istemci düzeltme ekini Office Ürün Güncelleştirmeleri Web sitesini kullanarak yüklemenizi önerir. Office Ürün Güncelleştirmeleri Web sitesi, Microsoft Office yüklemenizi algılar ve Office yüklemenizin tamamen güncel durumda olmasını sağlamak için gerekenleri tam olarak yüklemenizi ister.

Office Ürün Güncelleştirmeleri Web Sitesi

Office Ürün Güncelleştirmeleri Web sitesinin bilgisayarınıza yüklemeniz gereken güncelleştirmeleri algılamasını sağlamak için, aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin: Algılama tamamlandıktan sonra, onaylamanız için önerilen güncelleştirmelerin bir listesi görüntülenir. İşlemi tamamlamak için Yüklemeyi Başlat'ı tıklatın.

Yalnızca Excel 2002 Güvenlik Düzeltme Eki: KB830350'yi Yükleme

Aşağıdaki dosya Microsoft Yükleme Merkezi'nden yüklenebilir:
Yayın Tarihi: 11 Kasım 2003

Microsoft Destek dosyalarını karşıdan yükleme konusunda ek bilgi için, Microsoft Knowledge Base'deki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
119591 Microsoft Destek Dosyaları Çevrimiçi Hizmetler'den Nasıl Alınır
Microsoft bu dosyada virüs taraması yapmıştır. Microsoft, dosyanın kullanıma sunulduğu tarihteki en güncel virüs tarama yazılımını kullanmıştır. Dosya, herhangi bir yetkisiz değişiklik yapılmasını engellemeye yardım eden geliştirilmiş güvenliğe sahip sunucularda depolanır.

Düzeltme ekini yüklemek için, bağlantıyı tıklattıktan sonra aşağıdaki adımları tamamlayın:
 1. Officexp-kb830350-client-trk.exe dosyasını seçili klasöre kaydetmek için Kaydet'i tıklatın.
 2. Microsoft Windows Gezgini'nde, Officexp-kb830350-client-trk.exe dosyasını çift tıklatın.
 3. Düzeltme ekini yüklemeniz istendiğinde, Evet'i tıklatın.
 4. Lisans Sözleşmesi'ni kabul etmek için Evet'i tıklatın.
 5. İstendiğinde, Microsoft Office XP CD-ROM'unu sürücüye yerleştirip Tamam'ı tıklatın.
 6. Yüklemenin başarıyla tamamlandığını belirten bir ileti alırsanız, Tamam'ı tıklatın.
Not Düzeltme ekini yükledikten sonra bir daha kaldıramazsınız. Düzeltme eki yüklenmeden önceki yükleme durumuna dönmek için Office XP'yi kaldırmanız ve özgün CD-ROM'dan yeniden yüklemeniz gerekir.

Yönetimsel Düzeltme Eki

Office XP ürününü bir sunucu konumundan yüklediyseniz, sunucu yöneticinizin sunucu konumunu yönetimsel düzeltme ekiyle güncelleştirmesi ve bu güncelleştirmeyi bilgisayarınıza dağıtması gerekir.

Aşağıdaki dosya Microsoft Yükleme Merkezi'nden yüklenebilir:
Yayın Tarihi: 11 Kasım 2003

Microsoft Destek dosyalarını karşıdan yükleme konusunda ek bilgi için, Microsoft Knowledge Base'deki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
119591 Microsoft Destek Dosyaları Çevrimiçi Hizmetler'den Nasıl Alınır
Microsoft bu dosyada virüs taraması yapmıştır. Microsoft, dosyanın kullanıma sunulduğu tarihteki en güncel virüs tarama yazılımını kullanmıştır. Dosya, dosyada herhangi bir yetkisiz değişiklik yapılmasını engellemeye yardım eden geliştirilmiş güvenliğe sahip sunucularda depolanır.

Sunucu yöneticisiyseniz, yönetimsel güncelleştirmeyi karşıdan yükleme bağlantısını tıklattıktan sonra aşağıdaki adımları tamamlayın:
 1. Officexp-kb830350-fullfile-trk.exe dosyasını seçili klasöre kaydetmek için Kaydet'i tıklatın.
 2. Windows Gezgini'nde, Officexp-kb830350-fullfile-trk.exe dosyasını çift tıklatın.
 3. Düzeltme ekini yüklemeniz istendiğinde, Evet'i tıklatın.
 4. Lisans Sözleşmesi'ni kabul etmek için Evet'i tıklatın.
 5. Ayıklanan dosyaları yerleştirmek istediğiniz konumu yazın kutusuna, c:\KB830350 yazın ve sonra da Tamam'ı tıklatın.
 6. Klasörü oluşturmanız istendiğinde, Evet'i tıklatın.
 7. Yönetimsel kurulumunuzu güncelleştirme yordamını biliyorsanız, Başlat'ı ve sonra da Çalıştır'ı tıklatın.

  kutusuna aşağıdaki komutu yazın
  msiexec /a Yönetimsel Yol\MSI Dosyası /p C:\KB830350\MSP Dosyası SHORTFILENAMES=TRUE
  burada Yönetimsel Yol, Office XP için yönetimsel kurulum noktanızın yolu (örneğin, C:\OfficeXP);MSI Dosyası, Office XP ürününün .msi veritabanı paketidir (örneğin, ProPlus.msi) ve MSP Dosyası, yönetimsel düzeltme ekinin adıdır (örneğin, EXCELff.msp).

  Not Office XP Yönetimsel Kurulum ve Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi iletişim kutularının görüntülenmesini engellemek için, komut satırına /qb+ anahtarını ekleyebilirsiniz.
 8. Güncelleştirmeyi istemci iş istasyonlarına dağıtmak için Başlat'ı ve ardından Çalıştır'ı tıklatın.

  kutusuna aşağıdaki komutu yazın
  msiexec /i Yönetimsel Yol\MSI Dosyası REINSTALL=Özellik Listesi REINSTALLMODE=vomu
  burada Yönetimsel Yol, Office XP için yönetimsel kurulum noktanızın yolu (örneğin, C:\OfficeXP); MSI Dosyası, Office XP ürününün MSI veritabanı paketi (örneğin, ProPlus.msi) ve Özellik Listesi, güncelleştirme için yeniden yüklenmesi gereken özellik adlarının (büyük/küçük harf duyarlı) listesidir. Tüm özellikleri yüklemek için, REINSTALL=ALL dizesini kullanabilir veya aşağıdaki tabloda listelenen özellikleri yükleyebilirsiniz.
Office ürünleriÖzellik adları
Microsoft Office XP (tüm sürümleri)EXCELFiles,WORDNonBootFiles
Excel 2002 EXCELFiles

Yönetimsel kurulumunuzu güncelleştirme ve istemci iş istasyonlarına dağıtma hakkında ek bilgi için, Microsoft Knowledge Base'deki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
301348 Kayıt Office XP'nin Yönetimsel Kurulumlarına Ortak Güncelleştirme Yükleme (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
Bu makale, yönetimsel ortak güncelleştirme yüklemeye yönelik standart yönergeleri içerir. Microsoft Office XP Kaynak Seti'nde bulunan aşağıdaki makaleye de bakabilirsiniz: Bunu yapmak için aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin:

Düzeltme Ekinin Yüklenmiş Olup Olmadığı Nasıl Belirlenir

Düzeltme eki, aşağıdaki dosyaların güncelleştirilmiş sürümlerini içerir:
  Dosya adı   Sürümü  --------------------------  Excel.exe   10.0.5815.0
Bilgisayarınıza yüklenmiş olan Microsoft Excel sürümünü belirlemek için, aşağıdaki adımları tamamlayın.

Not Microsoft Windows'un birçok sürümü olduğundan, aşağıdaki adımlar sizin bilgisayarınızda farklı olabilir. Bu adımlar farklıysa, adımları tamamlamak için ürün belgelerinize bakın.
 1. Başlat'ı ve sonra da Ara'yı tıklatın.
 2. Arama Sonuçları bölmesinde, Arama Yardımcısı'nın altındaki Tüm dosya ve klasörler'i tıklatın.
 3. Dosya adının tümü veya bir parçası kutusuna Excel.exe yazın ve sonra da Ara'yı tıklatın.
 4. Dosya listesinde, Excel.exe dosyasını sağ tıklatın ve sonra da Özellikler'i tıklatın.
 5. Sürüm sekmesinde, bilgisayarınıza yüklenmiş olan Excel sürümünü belirleyin.
Bilgisayarınızdaki Excel sürümünü belirleme hakkında ek bilgi için, Microsoft Knowledge Base'deki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
291331 Office XP sürümü nasıl denetlenir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
Not Excel 2002 Güvenlik Düzeltme Eki: KB830350 bilgisayarınızda zaten yüklüyse, Excel 2002 Güvenlik Düzeltme Eki'ni yüklemeye çalıştığınızda aşağıdaki hata iletisini alırsınız: KB830350:
Bu güncelleştirme zaten uygulanmış veya zaten uygulanmış bir güncelleştirmenin içinde var.

Windows Installer Düzeltme Eki Gereksinimleri

Bu makalede anlatılan düzeltme ekini yüklemek için, Windows Installer'ın 2.0 veya sonraki bir sürümü gerekmektedir. Microsoft Windows XP ve Microsoft Windows 2000 Service Pack 3'ün (SP3) her ikisi de Windows Installer'ın 2.0 veya sonraki bir sürümünü içerir.

Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 ve Microsoft Windows Millennium Edition (Me) için en son Windows Installer sürümünü yüklemek için aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin: Microsoft Windows NT 4.0 ve Windows 2000 için Windows Installer'ın en son sürümünü yüklemek için aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin:

Bu Düzeltme Ekiyle Giderilen Sorunların Listesi

Excel 2002 Güvenlik Düzeltme Eki: KB830350, aşağıdaki Excel 2002 Service Pack 2 Sonrası Düzeltme Paketlerinde tanımlanan sorunları giderir:
822347 Excel 2002 Service Pack 2 Sonrası Düzeltme Paketi: 07 Haziran 2003 (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
823338 Excel 2002 Service Pack 2 Sonrası Düzeltme Paketi: 11 Temmuz 2003 (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
823969 Excel 2002 Service Pack 2 Sonrası Düzeltme Paketi: 10 Ağustos 2003 (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
827134 Excel 2002 Service Pack 2 Sonrası Düzeltme Paketi: 22 Ağustos 2003 (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
827143 Excel 2002 Service Pack 2 Sonrası Düzeltme Paketi: 28 Ağustos 2003 (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
827978 Excel 2002 Service Pack 2 Sonrası Düzeltme Paketi: 19 Eylül 2003 (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
827984 Excel 2002 Service Pack 2 Sonrası Düzeltme Paketi: 25 Eylül 2003 (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
829340 Excel 2002 Service Pack 2 sonrası düzeltme paketi: 06 Ekim 2003 (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
Excel 2002 Güvenlik Düzeltme Eki: KB830350, aşağıdaki Microsoft Knowledge Base makalelerinde anlatılan sorunları giderir:
325207 XL2002: Özet Tablolarda Yapılan Düzenlemeler Yeni Sütunları Geri Getirmiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
330157 XL2002: Bir ActiveX Denetimini Tıklattığınızda Excel Çıkıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
324491 Excel 2002'de çalışma kitabınızı ağ sunucusuna kaydettiğinizde "Dosya değişmiş olabilir..." hatası (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
330345 Excel 2002: Excel'den Çıktığınızda Özel Araç Çubukları Kayboluyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
331401 XL2002: Zaman Uyumsuz Bir COM Olayından Calculate Yordamını Çağırdığınızda Excel Yanıt Vermeyebilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
811207 Excel 2002'den kopyaladığınız veriler FrontPage 2002 önizlemesinde görüntülenemiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
811344 XL2002: Ek Bir "Nesne" Çalışma Kitabı Açılıyor ve Excel Yanıt Vermiyor Gibi Görünüyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
811157 XL2002: Alt Toplamları Kaldırdığınızda Excel Yanıt Vermiyor Gibi Görünüyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
811161 Değer Ekseni En Yüksek Değerinden Fazlaysa Veri Etiketleri Kayboluyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
327365 XL2002: Çalışma Kitabı Yavaş Açılıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
812384 XL2002: Çalışma Kitabını Açtığınızda "Dosya Okunamıyor" Hata İletisi (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
812647 XL2002: Dosyayı Windows Gezgini'nde Açtığınızda OLE Nesnesine Bağlantılar Otomatik Olarak Güncelleştirilmiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
812668 XL2002: Eski Sürüm Bir Çalışma Sayfasında Metni Sütuna Dönüştürürken Excel Yanıt Vermiyor Gibi Görünüyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
814020 XL2002: Excel Verilerini Word'de Düzenlediğinizde Excel Verilerinde Yazı Tipi Biçimi Değişiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
815196 OFFXP: Yapıştırılan Excel Grafiği Nesnelerindeki Etiketler Bozuk, Okunaksız veya Eksik (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
821272 OFFXP: Office XP'de Office XP Biçiminde Yeni Organizasyon Şemaları Oluşturulmasını Engelleme (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
816997 XL2002: Özet Tablo'da Zaman Hesaplaması Doğru Olmayabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
820432 XL2002: Web Sayfası Olarak Kaydedilen Çalışma Kitabında Açıklamalar Yanlış Yerde Görünüyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
819853 XL2002: Özet Tablo Raporu İçeren Bir Excel Dosyasını Açtığınızda "Dosya Okunamıyor" Hata İletisi (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
821136 XL2002: Güvenlik Güncelleştirmesi Sonrasında DDE İstemcileri Satır İçi Makro Çalıştırmak için RUN Komutunu Kullanamıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
821292 XL2002: Hata İletisi: Çalışma Zamanı Hatası: '13' Tür Uyuşmazlığı (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
821078 XL2002: Grafikte Bir Bağlayıcı Çizgi Çizdiğinizde Excel Çıkıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
821564 XL2002: Verileri Programla Bir Aralıktan Bir Başkasına Taşıdığınızda Tarih Biçimleri Kayboluyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
821273 XL2002: Excel'i Tablet PC'de Kullanıldığında Çalışma Kitabı Yazdırılmıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
823026 Çalışma Kitabını Açıp Bağlantıları Güncelleştirmeye Çalıştığınızda "Dosya Okunamıyor" Hata İletisi (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
831959 XL2002: Sekmeyle Ayrılmış Bir Metin Dosyasını Açtığınızda "Korumalı Dosya Açılamıyor" Hata İletisini Alıyorsunuz (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
Excel 2002 Güvenlik Düzeltme Eki: KB830350, daha önce Microsoft Knowledge Base'de belgelenmeyen aşağıdaki sorunları giderir:
 • Dosyayı Otomatik Olarak Yeniden Yayınladığınızda bir FTP Web sitesine erişemiyorsunuz.
 • Parola korumalı bir dosyada veriler kayıp.
 • Baskı Önizleme'yi tıklattığınızda Excel beklenmedik biçimde çıkıyor.
 • Uzun bir formülü düzenlediğinizde Excel yanıt vermiyor.
 • Değişiklikleri İzle özelliğini kullandığınızda Excel görevi tamamlayamıyor.
 • Açılan kutu değerleri varsayılan değere geri döndürülüyor.
 • Güvenli Web sunucusunda dosyalara bağlantıları güncelleştiremiyorsunuz.
 • Özet Tablo'da özellikleri ayarladığınızda makro hata iletileri alıyorsunuz.
 • Temel Kimlik Doğrulaması olan bir Web tarayıcıda "Beklenmedik Hata" hata iletisini alıyorsunuz.
 • Sayfa sonları eklemek için bir makro çalıştırdığınızda Excel beklenmedik biçimde çıkıyor.
 • Çalışma kitabını kaydettiğinizde çizim nesneleri taşınıyor veya yeniden boyutlandırılıyor.
 • Metin dosyasını açtığınızda hatalı dosya kaynağı listeleniyor.
 • SQL sunucusunda sorgu yaptığınızda "Parametre bilgileri türetilemedi..." hata iletisi.
 • OLAP küpü Boş (Null) değerler içerdiğinde Excel beklenmedik biçimde çıkıyor.
 • Paylaşılan çalışma kitabını kaydetmeye çalıştığınızda çalışma kitabı beklenmedik biçimde çıkıyor.
 • Excel 2002'de bir hata iletisi alıyorsunuz.

Dosyayı Otomatik Olarak Yeniden Yayınladığınızda bir FTP Web Sitesine Erişemiyorsunuz

Yayınlanan bir Web sitesindeki değişiklikleri Excel 2002'de kaydettiğinizde, aşağıdaki hata iletisini alabilirsiniz:
Web sayfalarına Otomatik Yeniden Yayımlama işlemi uyarılara veya hatalara neden oldu.

Dosya Otomatik Yeniden Yayımlanırken ftp site adresine Erişilemiyor.

Parola Korumalı Bir Dosyada Veriler Kayıp

Parola korumalı Excel dosyanızı açtığınızda, dosyanın içerdiği tüm veriler kayboluyor.

Baskı Önizleme'yi Tıklattığınızda Excel Beklenmedik Biçimde Çıkıyor

Excel 2002'de, bir XML elektronik tablosunu Office XP Elektronik Tablosu Web Bileşeni'nden açarsanız, Dosya menüsünde Baskı Önizleme'yi tıklattığınızda Excel beklenmedik biçimde çıkabilir.

Uzun Bir Formülü Düzenlediğinizde Excel Yanıt Vermiyor

Excel 2002'de, bağlantı içeren bir hücredeki uzun bir formülü düzenlemeye çalıştığınızda, Excel yanıt vermeyebilir (askıda kalabilir).

Değişiklikleri İzle Özelliğini Kullandığınızda Excel Görevi Tamamlayamıyor

Değişiklikleri İzle özelliğini kullanırken değişiklikleri yeni bir çalışma sayfasında vurgulama seçeneğini seçerseniz, aşağıdaki hata iletisini alabilirsiniz:
Excel var olan kaynaklarla görevi tamamlayamıyor. Daha az veri seçin veya diğer uygulamaları kapatın.

Açılan Kutu Değerleri Varsayılan Değere Geri Döndürülüyor

Bir Excel 2002 çalışma sayfası iki veya daha fazla ActiveX açılan kutusu içerir ve ilk açılan kutu değerini değiştirdikten sonra başka bir açılan kutuda değişiklik yaparsanız, ilk kutu varsayılan değerine geri döndürülebilir.

Güvenli Web Sunucusunda Dosyalara Bağlantıları Güncelleştiremiyorsunuz

Web Klasörleri kullanan güvenli bir Web sunucusundaki Microsoft Excel çalışma kitabına bağlantıları güncelleştiremezsiniz. Örneğin, aşağıdaki davranışlardan herhangi biriyle karşılaşabilirsiniz:
 • Bağlantıları otomatik olarak güncelleştirmek için Düzenle menüsünde Bağlantılar'ı tıklattığınızda, aşağıdakine benzer bir hata iletisi alabilirsiniz:
  Kaynak dosya bulunamadı.
 • Bağlantıları otomatik olarak güncelleştirmek için çalışma kitabını açtığınızda, bağlantılar güncel değerlerine güncelleştirilmez. Hücrelerde bir #BAŞV! hatası görünebilir.

Özet Tablo'da Özellikleri Ayarladığınızda Makro Hata İletileri Alırsınız

Excel 2002'de, önceki bir Excel sürümünden dönüştürülmüş bir makro kodunu çalıştırdığınızda, makro Özet Tablo özelliklerini ayarlarken aşağıdaki hata iletilerini alabilirsiniz:
-2147417848 'Range' nesnesinin 'Style' yöntemi başarısız oldu
Özet Tablo Sınıfı'nın TableRange2 özelliği alınamıyor

Temel Kimlik Doğrulaması Olan Bir Web Tarayıcıda "Beklenmeyen Hata" Hata İletisini Alırsınız

Bağlantıyı bir Excel sayfasından bir başka Excel sayfasına güncelleştirdiğinizde, dosyalar Temel Kimlik Doğrulaması olan bir IIS Sunucusundaysa ve Microsoft Internet Explorer'da açılmışsa bir "Beklenmedik hata" hata iletisi alabilirsiniz.

Sayfa Sonları Eklemek için Bir Makro Çalıştırdığınızda Excel Beklenmedik Biçimde Çıkıyor

Excel çalışma sayfanıza sayfa sonları eklemek için bir Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) makrosu çalıştırdığınızda, aşağıdaki hata iletisi görüntülendikten sonra Excel beklenmedik biçimde sonlandırılabilir:
Çalışma zamanı hatası '-2147417848 (80010108)':

Otomasyon hatası
Çağrılan nesne istemcileriyle bağlantısını kesmiş.

Çalışma Kitabını Kaydettiğinizde Çizim Nesneleri Taşınıyor veya Yeniden Boyutlandırılıyor

Bir çalışma kitabı etkinleştirilmişken başka bir çalışma kitabını kaydederseniz, grafiğe yerleştirilen çizim nesneleri taşınabilir veya yeniden boyutlandırılabilir.

Metin Dosyasını Açtığınızda Hatalı Dosya Kaynağı Listeleniyor

Excel 2002'de bir metin dosyasını (*.txt) açtığınızda, Metin Alma Sihirbazı hatalı bir dosya kaynağı listeleyebilir (örneğin: Basitleştirilmiş Çince, Japonca veya Kiril alfabesi).


SQL Sunucusunda Sorgu Yaptığınızda "Parametre Bilgileri Türetilemedi..." Hata İletisi

Excel 2002'de, bir Microsoft Windows 2000 SQL sunucusunda sorgu yaptığınızda, aşağıdaki hata iletisini alabilirsiniz:
[Microsoft][ODBC SQL Server Driver]parametre işaretçisi bir işlev değişkeni olduğunda parametre bilgileri türetilemiyor
Tamam'ı tıklattığınızda, aşağıdaki hata iletisini alırsınız:
[Microsoft][ODBC SQL Server Driver]Geçersiz tanımlayıcı dizini

OLAP Küpü Boş (Null) Değerler İçerdiğinde Excel Beklenmedik Biçimde Çıkıyor

Özet Grafik'in sayfa alanındaki bir OLAP küpünden Boş (Null) değerler boyutu içeren bir Excel 2002 dosyasını kaydedip kapatırsanız, çalışma kitabınızı yeniden açtığınızda Excel beklenmedik biçimde çıkabilir.

Paylaşılan Çalışma Kitabını Kaydetmeye Çalıştığınızda Çalışma Kitabı Beklenmedik Biçimde Sonlandırılıyor

Paylaşılan bir Excel 2002 çalışma kitabını açtığınızda veya kaydettiğinizde, Excel beklenmedik biçimde çıkabilir ve aşağıdaki hata iletisini alabilirsiniz:
Excel bir sorunla karşılaştı ve kapatılacak

Excel 2002'de Bir Hata İletisi Alırsınız

Aşağıdaki Excel 2002 hata iletisini alırsınız:
Microsoft Excel bir sorunla karşılaştı ve kapatılacak. Bu sorun nedeniyle özür dileriz.

Bu hata raporunun içerdiği verileri görmek için burayı tıklatın.
Hata raporundaki verileri görüntülediğinizde, rapor aşağıdakilerden birine benzer bir hata imzası içerir:
Uyg Adı     Uyg Sürümü   Modül Adı    Modül Sürümü  uzaklık ------------------------------------------------------------------------ Excel.exe    10.0.3708.0   Fm20.dll    2.1.7017.1   0000f2e2 Excel.exe    10.0.4302.0   Excel.exe    10.0.4302.0   70898 Excel.exe    10.0.4302.0   Excel.exe    10.0.4302.0   00149a67 Excel.exe    10.0.3506.0   Mso.dll     10.0.3501.0   0001518e Excel.exe    10.0.5018.0   Excel.exe    10.0.5018.0   1.82E+04 Excel.exe    10.0.5018.0   Excel.exe    10.0.5018.0   18200 Excel.exe    10.0.4524.0   Excel.exe    10.0.4524.0   18245 Excel.exe    10.0.4524.0   Excel.exe    10.0.4524.0   0001823f Excel.exe    10.0.4302.0   Excel.exe    10.0.4302.0   0001828a Excel.exe    10.0.3506.0   Excel.exe    10.0.3506.0   18030 Excel.exe    10.0.3207.0   Excel.exe    10.0.3207.0   000181d0 Excel.exe    10.0.2614.0   Excel.exe    10.0.2614.0   18118 Excel.exe    10.0.2614.0   Excel.exe    10.0.2614.0   001c50df Excel.exe    10.0.2614.0   Excel.exe    10.0.2614.0   18127 Excel.exe    10.0.2614.0   Excel.exe    10.0.2614.0   0001811c Excel.exe    10.0.4109.0   Excel.exe    10.0.4109.0   00024d90 Excel.exe    10.0.5508.0   Excel.exe    10.0.5508.0   00448F45 Excel.exe    10.0.4721.0   Excel.exe    10.0.4721.0   449134 Excel.exe    10.0.4721.0   Excel.exe    10.0.4721.0   449131 Excel.exe    10.0.4721.0   Excel.exe    10.0.4721.0   0044912e Excel.exe    10.0.4524.0   Excel.exe    10.0.4524.0   00448b01 Excel.exe    10.0.4524.0   Excel.exe    10.0.4524.0   00448afb Excel.exe    10.0.4524.0   Excel.exe    10.0.4524.0   00448afe Excel.exe    10.0.4302.0   Excel.exe    10.0.4302.0   00448a70 Excel.exe    10.0.4302.0   Excel.exe    10.0.4302.0   00448a6d Excel.exe    10.0.4302.0   Excel.exe    10.0.4302.0   00448a6a Excel.exe    10.0.4109.0   Excel.exe    10.0.4109.0   448147 Excel.exe    10.0.4109.0   Excel.exe    10.0.4109.0   0044814d Excel.exe    10.0.3506.0   Excel.exe    10.0.3506.0   004460a4 Excel.exe    10.0.3506.0   Excel.exe    10.0.3506.0   0044609e Excel.exe    10.0.3506.0   Excel.exe    10.0.3506.0   004460a1 Excel.exe    10.0.3207.0   Excel.exe    10.0.3207.0   0044795c
Ayrıca, başka program sürümleri, modül sürümleri ve uzaklıklar olabilir.
güvenlik_düzeltme_eki güvenlik_güncelleştirmesi güncelleştirme hata bağlam kusur güvenlik_açığı kötü_niyetli saldırgan yararlanma kayıt_defteri kimliği_doğrulanmamış özel_biçimlendirilmiş kapsam özel_hazırlanmış etkilenen
Özellikler

Makale No: 830350 - Son İnceleme: 12/08/2015 05:05:15 - Düzeltme: 5.3

Microsoft Excel 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive atdownload kbservicepack kbsecurity kbinfo kbupdate KB830350
Geri bildirim