Microsoft Project 2002 güvenlik güncelleştirmesi: 12 Ekim 2004'ün açıklaması

Bu makale arşivlenmiştir. "Olduğu gibi" sunulmaktadır ve bundan sonra güncelleştirilmeyecektir.
™zet
Microsoft, Microsoft Project 2002 için bir güncelleştirme yayımladı. Bu makalede, Project 2002 Güvenlik Güncelleştirmesi: KB831931'in nasıl karşıdan yüklenip bilgisayarınıza kurulacağı anlatılmaktadır.
GİRİŞ
Bu güncelleştirme, grafik yorumlayıcı kodunda bulunan bir güvenlik açığı nedeniyle, özel olarak hazırlanmış bir resmin bir saldırganın kullanıcı bilgisayarında kod çalıştırmasına olanak sağlayan bir açığı giderir.

Microsoft, MS04-028 güvenlik bültenini yayımladı. Güvenlik bülteni, dosya bildirim bilgileri ve dağıtma seçenekleri de dahil, güvenlik güncelleştirmesiyle ilgili tüm bilgileri içermektedir. Güvenlik bülteninin tamamını görüntülemek için aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin: Yayın geçmişi:
 • Project 2002 Güvenlik Güncelleştirmesi: KB831931 Sürüm 1.0 - Yayın tarihi: 14 Eylül 2004
 • Project 2002 Güvenlik Güncelleştirmesi: KB831931 Sürüm 2.0 - Yayın tarihi: 12 Ekim 2004
12 Ekim 2004 tarihinde yayınlanan Project 2002 Güvenlik Güncelleştirmesi: KB831931 Sürüm 2.0, güncelleştirmeyi MSI 3.0 yüklü bir bilgisayara uyguladığınızda oluşan düzeltme eki sorununu giderir. Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) yüklü olan tüm kullanıcıların, bu güncelleştirmenin önceki sürümü yüklü olsa da, geçerli sürümünü çalıştırmalarını öneririz.

başa dön
Daha fazla bilgi

Güncelleştirme nasıl karşıdan yüklenir ve kurulur

Önemli Bu güncelleştirmeyi yüklemeden önce, aşağıdaki gereksinimlerin karşılandığından emin olun:
 • Microsoft Windows Installer sürüm 2.0 veya sonraki bir sürümü bilgisayarınızda yüklü olmalıdır.

  Bu gereksinim hakkında ek bilgi için, "Windows Installer güncelleştirmesi gereksinimleri" bölümüne bakın.
 • Microsoft Project 2002 Service Pack 1 (SPI).

  Bu güncelleştirmeyi yüklemeden önce, Microsoft Project 2002 SP1'i yüklemelisiniz.

  Microsoft Project 2002 Service Pack 1 hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
  830241 Microsoft Project 2002 Service Pack 1'in Açıklaması (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
Yöneticiyseniz, aşağıdaki noktalara dikkat edin:
 • Microsoft Project 2002 SP1'i yüklemek istemeyen ve Microsoft Project 2002'nin özgün yayın sürümünü çalıştıran bir bilgisayara bu güncelleştirmeyi kurmak isteyen yöneticiler, “Microsoft Project 2002'nin özgün yayın sürümünü çalıştıran bilgisayarlara güncelleştirmeyi kurma yöntemleri (yalnızca yöneticiler için)” bölümündeki adımları izleyebilirler.

  En son Microsoft Project 2002 güncelleştirmelerine sahip olduğunuzdan emin olmanız için en son Microsoft Project 2002 hizmet paketini yüklemenizi öneririz.
başa dön

İstemci güncelleştirmesi

Microsoft Project programını CD-ROM'dan yüklediyseniz, aşağıdaki iki seçeneğe sahipsiniz:
 • Kullanılabilir tüm hizmet paketlerini ve ortak güncelleştirmeleri içeren en son güncelleştirmeleri otomatik olarak yüklemek için Microsoft Office Update Web sitesini kullanın.
 • Bu makalenin sonraki bölümlerinde anlatılan adımları izleyerek yalnızca Project 2002 güvenlik güncelleştirmesi: KB831931'i yükleyin.
Not İstemci güncelleştirmesini Microsoft Office Update Web sitesini kullanarak yüklemeniz önerilir. Microsoft Office Update Web sitesi, Microsoft Project yüklemenizi algılar ve Microsoft Office yüklemenizin tamamen güncel durumda olmasını sağlamak için gerekenleri tam olarak yüklemenizi ister.

Microsoft Office Update Web sitesi


Microsoft Office Update Web sitesinin bilgisayarınıza yüklemeniz gereken güncelleştirmeleri algılamasını sağlamak için, aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin ve Güncelleştirmeleri Denetle'yi tıklatın: Algılama tamamlandıktan sonra, onaylamanız için önerilen güncelleştirmelerin bir listesi görüntülenir. İşlemi tamamlamak için Yüklemeyi Başlat'ı tıklatın.

Yalnızca Project 2002 güvenlik güncelleştirmesi: KB831931'i yükleme


Güncelleştirmeyi karşıdan yüklemek ve kurmak için aşağıdaki adımları izleyin:
 1. Güncelleştirmeyi yüklemek için aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin:Not Bu Web sitesinde ayrıca, güncelleştirmenin yerelleştirilmiş sürümü de bulunmaktadır.
 2. Project2002-kb831931-v2-fullfile-enu.exe dosyasını karşıdan yükleme ve kurma işlemini başlatmak için 'ı tıklatın.
 3. Güncelleştirmeyi yüklemeniz istenirse Evet'i tıklatın.
 4. Lisans Sözleşmesi'ni kabul etmek için Evet'i tıklatın.
 5. İstenirse, Microsoft Project 2002 CD-ROM'unuzu sürücüye yerleştirin ve Tamam'ı tıklatın.
 6. Kurulumun başarılı olduğunu gösteren bir ileti aldığınızda, Tamam'ı tıklatın.
Not Güncelleştirmeyi yükledikten sonra kaldıramazsınız. Güncelleştirmeden önceki yüklemeye dönmek için Microsoft Project 2002'yi kaldırıp özgün CD-ROM'undan yeniden yüklemeniz gerekir.

başa dön

Yönetimsel güncelleştirme

Microsoft Project 2002'yi bir sunucu konumundan yüklediyseniz, sunucu yöneticisi yönetimsel güncelleştirmeyle sunucu konumunu güncelleştirmeli ve bu güncelleştirmeyi bilgisayarınıza dağıtmalıdır.

Sunucu yöneticisiyseniz, yönetimsel güncelleştirmeyi karşıdan yüklemek için şu adımları izleyin:
 1. Microsoft Windows Gezgini'nde, C sürücüsünde yeni bir klasör oluşturun ve bu klasörü kb831931 olarak adlandırın.
 2. Tam dosya güncelleştirmesini yüklemek için aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin:Not Bu Web sitesinde ayrıca, tam dosya güncelleştirmenin yerelleştirilmiş sürümü de bulunmaktadır.
 3. Project2002-kb831931-v2-fullfile-enu.exe dosyasını C:\KB831931 klasörüne kaydetmek için Kaydet'i tıklatın.
 4. Başlat'ı ve sonra Çalıştır'ı tıklatın, kutusuna cmd yazın ve Tamam'ı tıklatın.
 5. Komut isteminde, satır sonlarında ENTER tuşuna basarak aşağıdaki satırları yazın:
  cd\kb831931
  Project2002-kb831931-v2-fullfile-enu.exe /c /t:c:\kb831931
 6. Lisans Sözleşmesi'ni kabul etmek için Evet'i tıklatın.
 7. Komut isteminden çıkmak için, komut isteminde exit yazın.
 8. Yönetimsel kurulumunuzu güncelleştirme yordamını biliyorsanız, Başlat'ı tıklatın, Çalıştır'ı tıklatın ve sonra aşağıdaki komutu kutusuna yazın:
  msiexec /a Yönetimsel Yol\MSI Dosyası /p C:\kb831931\MSP Dosyası SHORTFILENAMES=TRUE
  Bu örnekte Yönetimsel Yol, Microsoft Project 2002 yönetimsel kurulum noktasının yolu (örneğin, C:\Project2002); MSI Dosyası, Microsoft Project 2002 ürününün .msi veritabanı paketi (örneğin, Prjpro.msi) ve MSP Dosyası da yönetimsel güncelleştirmenin adıdır (örneğin, Project2002-kb831931-fullfile.msp).

  Not Project 2002 Yönetimsel Yükleme ve Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi iletişim kutularının görüntülenmesini engellemek için komut satırına /qb+ anahtarını ekleyebilirsiniz.
 9. Güncelleştirmeyi istemci iş istasyonlarına dağıtmak için Başlat'ı, sonra da Çalıştır'ı tıklatın ve kutusuna aşağıdaki komutu yazın:
  msiexec /i Yönetimsel Yol\MSI Dosyası /qb REINSTALL=Özellik Listesi REINSTALLMODE=vomu
  Bu örnekte Yönetimsel Yol, Project 2002 için yönetimsel kurulum noktanızın yolu (örneğin, C:\Project2002); MSI Dosyası, Microsoft Project 2002 ürününün MSI veritabanı paketi (örneğin, Prjpro.msi) ve Özellik Listesi de güncelleştirme için yeniden yüklenmesi gereken özellik adlarının (büyük/küçük harf duyarlı) listesidir. Tüm özellikleri yüklemek için REINSTALL=ALL dizesini kullanabilir veya aşağıdaki özelliği yükleyebilirsiniz:
  ProductFiles
Yönetimsel kurulumunuzu güncelleştirme ve istemci iş istasyonlarına dağıtma hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
301348 Office XP'nin yönetimsel kurulumlarına ortak güncelleştirme nasıl yüklenir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
başa dön

Microsoft Project 2002'nin özgün yayın sürümünü çalıştıran bilgisayarlara güncelleştirmeyi kurma yöntemleri (yalnızca yöneticiler için)

Yöneticiyseniz ve bu güncelleştirmeyi Microsoft Project 2002'nin özgün yayın sürümüne kurmak istiyorsanız, durumunuza bağlı olarak aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın.

Yöntem 1: OHotfix.ini dosyasını değiştirme


Yöneticiyseniz ve güncelleştirmeleri yüklemek için Ohotfix.exe programını kullanıyorsanız, bu yöntemi kullanın. OHotfix.ini dosyasında RequireAllProductsAtMinVersion=1 ayarını RequireAllProductsAtMinVersion=0 ve MinProductVersion=10.0.8326.0 ayarını MinProductVersion= olacak şekilde değiştirin. Bu yöntemi kullanabilmek için, güncelleştirmenin yürütülebilir (.exe) dosyasından .msp dosyalarını ayıklamanız gerekir. Yürütülebilir (.exe) dosyadan .msp dosyalarının ayıklanması konusunda daha fazla bilgi için, "Yönetimsel güncelleştirme" bölümüne bakın.

OHotfix.ini dosyasını değiştirmek için şu adımları izleyin:
 1. Not Defteri'ni başlatın ve OHotfix.ini dosyasını açın.
 2. Aşağıdaki satırı bulun:
  RequireAllProductsAtMinVersion=1
 3. Satırı aşağıdaki gibi değiştirin:
  RequireAllProductsAtMinVersion=0
 4. Aşağıdaki satırı bulun:
  MinProductVersion=10.0.8326.0
 5. Satırı aşağıdaki gibi değiştirin:
  MinProductVersion=
 6. OHotfix.ini dosyasını kaydedin.
OHotfix.exe programını kullanarak güncelleştirmeleri yükleme konusunda daha fazla bilgi için, aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin:
Yöntem 2: Güncelleştirmeyi yüklemek için Msiexec.exe /p komut satırını kullanma


Yöneticiyseniz ve güncelleştirmeleri yüklemek için Msiexec.exe komutunu kullanıyorsanız, aşağıdaki yöntemi kullanın. Bir yönetimsel yansımayı veya yönetimsel yükleme noktasını güncelleştiriyorsanız bu yöntemi kullanmayın.

Microsoft Project 2002 için gerekli olan .msp dosyalarını yüklemek için Msiexec.exe /p komut satırını kullanın. Bu yöntemi kullanabilmek için, güncelleştirmenin yürütülebilir (.exe) dosyasından .msp dosyalarını ayıklamanız gerekir. Yürütülebilir (.exe) dosyadan .msp dosyalarının ayıklanması konusunda daha fazla bilgi için, "Yönetimsel güncelleştirme" bölümüne bakın.

Msiexec.exe /p komutunu kullanarak bu güncelleştirmeyi yüklemek için kullanabileceğiniz komut satırı örneği aşağıda verilmiştir:
Msiexec.exe /p Yol\Project2002-KB831931-FullFile-ENU.msp /qb- /L*v c:\GDILog.txt
başa dön

Güncelleştirmenin yüklü olup olmadığını belirleme

Bu güncelleştirme aşağıdaki dosyanın güncelleştirilmiş sürümünü içerir:
  Dosya adı Sürümü  ----------------------  Mso.dll  10.0.6714.0
Bilgisayarınızda yüklü olan Mso.dll dosyasının sürümünü saptamak için aşağıdaki adımları izleyin.

Not Microsoft Windows'un birçok sürümü olduğundan, aşağıdaki adımlar sizin bilgisayarınızda farklı olabilir. Farklıysa, adımları tamamlamak için ürün belgelerinize bakın.
 1. Başlat'ı ve sonra Ara'yı tıklatın.
 2. Arama Sonuçları bölmesinde, Arama Yardımcısı'nın altında Tüm dosya ve klasörler'i tıklatın.
 3. Dosya adının tamamı ya da bir kısmı kutusuna Mso.dll yazın ve Ara'yı tıklatın.
 4. Dosya listesinde, Mso.dll dosyasını sağ tıklatın ve sonra Özellikler'i tıklatın.

  Not Arama sonucunda bilgisayarınızda birden çok Mso.dll dosyası bulunursa, aşağıdaki klasörde yer alan Mso.dll dosyasını bulun:
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Office10
 5. Sürüm sekmesinde, bilgisayarınıza yüklü olan Mso.dll dosyası sürümünü belirleyin.
Not Project 2002 güvenlik güncelleştirmesi: KB831931 bilgisayarınızda zaten yüklüyse, Project 2002 güvenlik güncelleştirmesi: KB831931'i yüklemeye çalıştığınızda aşağıdaki hata iletisini alırsınız:
Bu güncelleştirme zaten uygulanmış veya zaten uygulanmış bir güncelleştirmenin içinde var.
başa dön

Windows Installer güncelleştirmesi gereksinimleri

Bu makalede anlatılan güncelleştirmeyi yükleyebilmeniz için Windows Installer 2.0 veya sonraki bir sürümü yüklenmiş olmalıdır. Microsoft Windows XP ve Microsoft Windows 2000 Service Pack 3'ün (SP3) her ikisi de Windows Installer 2.0 veya sonraki bir sürümünü içerir.

Windows Installer'ın en son sürümünü yüklemek için, aşağıdaki Microsoft Web sitelerinden birini ziyaret edin: başa dön

Bu güncelleştirme ile giderilen sorunların listesi

Project 2002 güvenlik güncelleştirmesi: KB831931, Microsoft Bilgi Bankası'nda daha önce belgelenmeyen aşağıdaki sorunu giderir.

Resim eklediğinizde Microsoft Project 2002 beklenmedik biçimde kapanabilir


Bir JPEG resmi eklemeye çalıştığınızda, Microsoft Project 2002 beklenmedik biçimde çıkabilir ve rasgele makro kodu çalışabilir.başa dön
Referanslar
Yöneticiyseniz, gereken tüm GDI+ güvenlik güncelleştirmelerini tek bir toplu işlemde yüklemek isteyebilirsiniz. Birden çok GDI+ güvenlik güncelleştirmesini sessiz yüklemek için bir toplu iş dosyası oluşturma ve kullanma hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
885885 Birden çok GDI+ güvenlik güncelleştirmesini sessiz yüklemek için bir toplu iş dosyası nasıl oluşturulur ve kullanılır
Bu güncelleştirmenin 14 Eylül'de yayınlanan özgün sürümünü Windows XP Service Pack 2 tabanlı bir bilgisayara yüklediğinizde oluşabileceği bilinen sorun hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
885876 Windows XP Service Pack 2 kullanıyorsanız MS04-028 güvenlik güncelleştirmeleri hakkında bilmeniz gereken önemli bilgiler
Dağıtım hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleleri görüntülemek üzere aşağıdaki makale numaralarını tıklatın:
885920 Systems Management Server 2003 ve Systems Management Server 2.0 kullanılan ortamlarda MS04-028 Kuruluş Güncelleştirme Tarama Aracı nasıl elde edilir ve kullanılır
886988 Systems Management Server kullanılmayan ortamlarda MS04-028 Kuruluş Güncelleştirme Tarama Aracı nasıl elde edilir ve kullanılır
güvenlik_düzeltme_eki güvenlik_güncelleştirmesi güncelleştirme güvenlik hata bağlam kusur güvenlik_açığı kötü_niyetli saldırgan yararlanma kimliği_doğrulanmamış özel_biçimlendirilmiş kapsam özel_hazırlanmış etkilenen project office düzeltme_eki performans güvenilirlik güncelleştirme karşıdan_yükleme 2002 düzeltme
Özellikler

Makale No: 831931 - Son İnceleme: 01/10/2015 14:55:57 - Düzeltme: 6.2

 • Microsoft Project 2002 Standard Edition
 • kbnosurvey kbarchive kbbug kbfix kbqfe kbsecurity kbsecbulletin kbupdate atdownload KB831931
Geri bildirim