Şu anda çevrimdışısınız; İnternet'in yeniden bağlanması bekleniyor

Windows Server 2003 için bir Birim Gölge Kopyası Hizmeti (VSS) güncelleştirme paketi kullanıma hazır

Windows Server 2003 desteği 14 Temmuz 2015'te sona erdi

Microsoft, Windows Server 2003 desteğini 14 Temmuz 2015'te sona erdirdi. Bu değişiklik yazılım güncelleştirmelerinizi ve güvenlik seçeneklerinizi etkiledi. Bunun sizin için ne anlama geldiğini ve korunmaya nasıl devam edebileceğinizi öğrenin.

Giriş
Microsoft Windows Server 2003 için Birim Gölge Kopyası hizmetini güncelleştiren bir düzeltme kullanıma sunulmuştur. Bu güncelleştirme paketi aşağıdaki belirtilere yöneliktir:
Belirtiler

Yazılım gölge kopyaları küçük küme boyutu kullanan büyük birimlerde tamamlanmıyor


Küçük küme boyutuna sahip (örneğin, 4 kilobayttan [KB] küçük) büyük birimlerde gölge kopyalar oluşturmaya çalıştığınızda veya birkaç tane çok büyük birimin aynı anda anlık görüntüsünü oluşturduğunuzda, VSS yazılım sağlayıcısı gölge kopyanın oluşturulması sırasında gerekenden daha büyük disk belleği havuzu bellek ayırması kullanabilir. Bellek ayırması için yeterli disk belleği havuzu yoksa, gölge kopya tamamlanamaz ve önceki tüm gölge kopya görevlerinin de kaybedilmesine neden olabilir. Bu sorun oluşursa, uygulama olay günlüğünde aşağıdaki hata iletileri de görülebilir:
Olay Türü:	Hata Olay Kaynağı:	VolSnap Olay Kategorisi:	Yok Olay Kimliği: 		5 Açıklama: X: biriminin gölge kopyası bir bit eşlem yapısı için yeterli sayfalanmamış bellek havuzu olmadığı için oluşturulamadı.
Olay Türü:	Hata Olay Kaynağı:	VolSnap Olay Kategorisi:	Yok Olay Kimliği:		20 Açıklama: X: biriminin gölge kopyaları başarısız olan bir boş alan hesaplaması nedeniyle iptal edildi.
Olay Türü:   Hata Olay Kaynağı:  VolSnap Olay Kategorisi: Yok Olay Kimliği:    28 Açıklama: Gerekli disk yapıları oluşturulurken hatayla karşılaşıldığından X: biriminin gölge kopyası oluşturulamadı. Veriler: 0000: 00 00 00 00 02 00 58 00  ......X. 0008: 00 00 00 00 1c 00 06 c0  .......À 0010: 00 00 00 00 9a 00 00 c0  ....š..À 0018: 3d 00 00 00 00 00 00 00  =....... 0020: 00 00 00 00 00 00 00 00  ........
Not Bu makalede açıklanmayan başka olaylar da alabilirsiniz. Olayın NTSTATUS kısmında 0x14 uzaklığındaki 0xc000009a (STATUS_INSUFFICIENT_RESOURCES) değeri bellek kaynağı ayırmada bir sorun olduğuna işaret eder.

Çözüm Bu güncelleştirme bellek ayırma sorununu çözer. Kopyalama işlemin yapacak yeterli belleğiniz yoksa bu belirti görünmeye devam edebilir.

Birim gölge kopyası hizmeti yazıcılarında zaman aşımı hataları görünüyor ve yedekleme sırasında veya yüksek giriş/çıkış etkinlikleri örneklerinde gölge kopyalar kayboluyor


Yedekleme işlemini başlattığınızda, bazı Birim Gölge Kopyası hizmeti yazıcıları yedeklemenin başarısız olmasına neden olan zaman aşımı hataları alabilir. Birim Gölge Kopyası hizmeti yazıcısı, gölge kopya oluşturulmadan önce bilgileri kaydetmek için Birim Gölge Kopyası hizmetini kullanan bir program veya hizmettir. Örneğin, bir yedekleme programı kullandığınızda (NTBackup gibi), yedekleme işlemi tamamlanmayabilir ve aşağıdaki hata iletisini alabilirsiniz:
Birim gölge kopyası oluşturulurken hata döndürüldü: 800423f4 (veya 800423f2 ya da 800423f3 değeri).
Birim Gölge Kopyası hizmet yazıcısı sorununu tanılamak için yedekleme hatasından hemen sonra vssadmin komutunu çalıştırın:
 1. Başlat'ı ve ardından Çalıştır'ı tıklatın.
 2. vssadmin list writers yazın.
Bu komut Birim Gölge Kopyası hizmeti yazıcılarını ve her yazıcının geçerli durumunu listeler. Örneğin, çıktı Microsoft SQL Server Desktop Engine'in (MSDE) veya Microsoft Active Directory yazıcısının başarısız olduğunu gösterebilir. MSDE yazıcısı, SQL yazıcısı, NT Directory Service (NT Dizin Hizmeti, NTDS) yazıcısı, Windows Internet Adlandırma Sistemi (WINS) yazıcısı, Dinamik Ana Bilgisayar Yapılandırma Protokolü (DHCP) yazıcısı, Uzak Depolama yazıcısı, sertifika yetkilisi yazıcısı ve Microsoft Exchange yazıcısı gibi birkaç yazıcıda zaman aşımı hataları alabilirsiniz. Aşağıdaki örnek bir çıktıdır:
C:\>VSSADMIN LIST WRITERS [...] Yazıcı Adı: 'NTDS' Yazıcı No: {b2014c9e-8711-4c5c-a5a9-3cf384484757} Yazıcı Örnek No: {26ed439f-4a52-481d-963d-5db5b695d9e7} Durum: [10] Başarısız Son Hata: Yinelenebilir hata
Ayrıca, belirli zaman aşımı hataları uygulama olay günlüğüne bakılarak belirlenebilir. Aşağıda iki örnek bulunmaktadır:
Olay Kimliği: 12290 Açıklama: Birim Gölge Kopyası Hizmeti uyarısı: ESENT ERROR {b2014c9e-8711-4c5c-a5a9-3cf384484757} NTDS: -2402. hr = 0x00000000.
Olay Kimliği: 2004 Açıklama: 6 gölge kopyası zaman aşımı (20000 ms). 
Uzun süren bir gölge kopya oluşturma sırasında Birim Gölge Kopyası hizmeti yazıcılarının zaman aşımına uğramasına neden olan bir sorun yaşayabilirsiniz. Bu sorun özellikle yavaş sabit disk sürücüleri olan, belleği az veya CPU hızı düşük olan bilgisayarlarda görülür. Bu sorun, disk yazma önbelleği devre dışı bırakılmış olan bilgisayarlarda da (örneğin, bir etki alanı denetleyicisi bilgisayarında) olabilir.

Gölge kopya oluşturma karmaşık bir işlemler arası çağrılar dizisi içerir. İşlemler arası çağrılar, tüm önemli Birim Gölge Kopyası hizmeti yazıcılarının gölge kopya oluşturulurken veri önbelleklerini boşaltmasını sağlar. Bu programlar arasında SQL, Exchange Server, işletim sistemi hizmetleri ve diğer programlar da vardır. Ayrıca, Exchange gibi bazı Birim Gölge Kopyası hizmeti yazıcıları, önceden tanımlanmış bir zaman aralığı boyunca yazmazlar. Bu bekleme süresi, bu zaman aralığında gölge kopyanın oluşturulmasına izin verir. Gölge kopya içeriğinin yazıcı veri önbellekleriyle tutarlı olması için bu yazıcılar beklerler. Ancak, CPU hızı düşükse, bellek kullanımı yüksekse veya yüksek düzeyde giriş/çıkış varsa, aşağıdaki davranışlardan biriyle karşılaşabilirsiniz.
 • Yazıcılar veri önbelleklerini boşaltmazlar.
 • Yazıcılar yazmadan önce beklemeleri gereken zaman aralığını beklemezler.
Bu sorun oluştuğunda, gölge kopya oluşturma başarısız olur.

Önemli Birim Gölge Kopyası hizmeti yazıcıları başka durumlar nedeniyle benzer hatalarla başarısız olabilir. Bunlar yetersiz disk alanı veya bilgisayarın hatalı yapılandırılması gibi durumları içerebilir. Bu düzeltme yalnızca yedekleme sırasında Birim Gölge Kopyası hizmeti yazıcılarında rasgele oluşabilen bazı zaman aşımı hataları içindir. Microsoft, yazıcı hatası oluşturabilecek diğer olası Birim Gölge Kopyası hizmeti hataları için olay günlüğünü incelemenizi önerir.

İlgili bir diğer belirti de paylaşılan ağ klasörlerinin gölge kopyalarının silinmiş olmasıdır. Bu sorun olduğunda, olay günlüğünde şu hata iletisi görülür:
Olay Türü: Hata Olay Kaynağı: VolSnap Olay Kategorisi: Yok Olay Kimliği: 25 Açıklama: BirimAdı biriminin gölge kopyası, diff alanı dosyası zamanında büyümediği için iptal edildi. Gelecekte bu sorunun yaşanmaması için bu sistem üzerindeki GÇ yükünü azaltmayı deneyin.
Bu iletide BirimAdı, yedeklenmesi planlanan birimin adıdır.

Giriş/çıkış yüksek olduğunda gölge kopyanın silinmesine yol açan Volsnap.sys sürücüsünde de sorun yaşayabilirsiniz. Özellikle disk yazma önbelleği devre dışı kaldığında (örneğin, etki alanı denetleyicisi olan bilgisayarda) bu sorun görülebilir.

Varsayılan olarak, Microsoft Windows Server 2003 ile gelen gölge kopya sağlayıcısı yedekleme amacıyla gölge kopyalar oluşturmada kullanılır. Gölge kopyalar "yazıldığında kopyalama" ilkesine göre uygulanır. Farklar gölge kopya depolama alanına kopyalanır. Birim Gölge Kopyası hizmetinde, gölge kopya yönetim aracını veya vssadmin komutunu kullanabilirsiniz.

Windows Server 2003'ün yayımlanan özgün sürümünde, gölge kopya oluşturmaya ayrılan gölge kopya depolama alanı başlangıçta 100 megabayt'tır (MB). Ancak, kullanılan gerçek alan çok daha küçüktür. Zaman geçtikçe, özgün birimde daha çok veri değiştirileceğinden ayrılan alan artabilir. Bununla birlikte, özgün birimde giriş/çıkış trafiği yoğun olduğunda, gölge kopya depolama alanı "yazıldığında kopyalanacak" tüm değişiklikleri depolamaya yetecek kadar hızlı büyüyemeyebilir. Bu davranış özgün birimdeki tüm gölge kopyaların silinmesine neden olur. Etki alanı denetleyicisi yapılandırmalarında bu sorun daha belirgindir. Varsayılan olarak, etki alanı denetleyicisi yapılandırmalarında disk yazma arabelleği devre dışı bırakılır.

Önemli Küçük küme boyutu olan bir birimi birleştirmek de benzer bir soruna neden olur. Bu durumda, tüm gölge kopyalar silinir ve bu konunun yukarısında listelenen olay hatası günlüğe kaydedilir. Disk birleştirme sırasında gölge kopyaların kaybolması hakkında ek bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
312067 Bir birimi birleştirirken gölge kopyalar kaybolabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
Ayrıca, NTFS dosya sistemine sahip bozuk birimler varsa 2004 numaralı olay hatası günlüğe kaydedilebilir. Sorununun bu olup olmadığını belirlemek için, Chkdsk.exe programını /f anahtarıyla çalıştırın.

Büyük Denetim Günlüğü. Güvenlik (denetleme) günlüğü aşırı büyükse, sistem durumu yedeklemesi sırasında da yazıcı zaman aşımı hataları görülebilir. Düzenli aralıklarla sistem durumunu yedeklemek veya günlüğü temizlemek en iyisidir.

Çözüm Bu düzeltme, bazı yazıcıların gölge kopya işlemine hazırlanması için daha çok zaman tanıyarak bu sorunla karşılaşma sıklığını azaltır. Düzeltme ayrıca en küçük başlangıç gölge kopya depolama alanını 100 MB'den 300 MB'ye artırır.

Donanım gölge kopyasını sildiğinizde Tak ve Kullan (PnP) beklenmedik biçimde kaldırılma olayı oluşturuluyor


Donanım gölge kopyası, donanım depolama dizisi içinde gerçekleştirilen bir gölge kopyadır. Donanım gölge kopyaları disklere ve mantıksal birim numaralarına (LUN) benzer görünür ve Windows Server 2003 tarafından benzer işlem görürler. Bir disk veya LUN sistemden aniden kaldırılırsa, beklenmedik kaldırmanın ayrıntılarını veren bir olay iletisi günlüğe kaydedilir. Benzer biçimde, donanım gölge kopyalarında, gölge kopyalar silindiğinde bir olay iletisi günlüğe kaydedilir. Bir donanım gölge kopyasını sildiğinizde, uygulama olay günlüğünde şu hata iletileri de görülebilir:
Olay Türü: Hata Olay Kaynağı: PlugPlayManager Olay Kategorisi: Yok Olay Kimliği: 12 Açıklama: İlkönce kaldırılmak üzere hazırlanma özelliği etkin olmayan 'Üretici Model (C) SCSI Disk Aygıtı' (SCSI\Disk&Ven_Vendor&Prod_Product_(C)Vendor&Rev_2001\4&13376f61&0&1017) aygıtı aniden sistemden yok oldu.
Olay Türü: Hata Olay Kaynağı: VSS Olay Kategorisi: Yok Açıklama: Birim Gölge Kopyası Hizmeti hatası: DeleteVolumeMountPoint. hr = 0x80070002 yordamı çağrılırken beklenmeyen hata
Çözüm Bu güncelleştirme paketi, gölge kopya birimini ve disk aygıtlarını doğru kaldırarak bu sorunu çözümler.

Gölge kopyalar, birden çok Windows sistem yolu olan bir kümede veya ADMIN$ paylaşımı silindiğinde çalışmıyor


Bir kümede paylaşılan klasörler için gölge kopyaları etkinleştirirseniz, kümedeki farklı düğümlerin farklı Windows klasör yolları olduğunda (örneğin, %windir%) zamanlanan gölge kopya tamamlanmayabilir. Örneğin, A düğümü için Windows yükleme yolu c:\winnt ve B düğümü için bu yol c:\windows ise, A düğümünden B düğümüne hata görev devri yapıldıktan sonra zamanlanan görev çalışmayabilir.

Bir gölge kopyayı zamanlamayı denediğinizde şu hata iletisini de alabilirsiniz:
X" 0x80070906 diskinin gölge kopyalarını oluşturmak üzere varsayılan zamanlama oluşturulamadı. Bu paylaşılan kaynak yok.
ADMIN$ paylaşımı sistemden kaldırıldığında, kümelenmemiş senaryolarda bile bu sorun görülebilir.

Çözüm Bu güncelleştirme paketi bu sorunları çözer. Artık birden çok Windows sistem yolu algılanmakta ve bir gölge kopya görevi zamanlanırken ADMIN$ paylaşımı gerekmemektedir.

Donanım gölge kopyası oluşturma işlemini iptal ettiğinizde donanım gölge kopyası kaynağı artık kalabiliyor


Gölge kopyanın oluşturulduğu bilgisayara otomatik olarak alınacak bir donanım gölge kopyası oluşturduğunuzda, işlemi iptal ederseniz gölge kopya kaynağı artık kalabilir. Bu belirti yalnızca aşağıdaki koşullar geçerli olduğunda oluşur:
 • Otomatik olarak aynı bilgisayara alınmak üzere yapılandırılmış donanım gölge kopyası kullanılır (otomatik alma bağlamını kullanarak)
 • Gölge kopya oluşturulduğunda donanım gölge kopyası iptal edilir.
Donanım kaynağını silmek için, yönetici kimlik bilgileri olan bir kullanıcı depolama aygıtının yönetim programını kullanarak kaynağı elle silmelidir.

Çözüm Bu güncelleştirme paketi, bir otomatik alma yapılandırması olup olmadığını algılayarak bu sorunu çözer.

Donanım gölge kopyasını almaya çalıştığınızda 0x800700EA hatası oluşuyor


Bazı durumlarda, donanım gölge kopyası alınmayabilir. Bu belirti görüldüğünde, aşağıdaki olay iletisini alabilirsiniz:
Olay Türü:		Hata Olay Kaynağı:	VSS Olay Kategorisi:	Yok Olay Kimliği:		8193 Açıklama: Birim Gölge Kopyası Hizmeti hatası: DeviceIoControl(IOCTL_VOLMGR_QUERY_HIDDEN_VOLUMES. hr = 0x800700ea yordamı çağrılırken beklenmeyen hata.
Çözüm Bu güncelleştirme paketi, bu sorunu giderir.

Çok parçalanmış olan birimlerde gölge kopya bozulabiliyorÇok parçalanmış ve gölge kopyanın etkinleştirilmiş olduğu bir birimde gölge kopya bozulabilir.

Çözüm Bu güncelleştirme paketi, bu sorunu giderir.

Donanım gölge kopyası NULL aygıt yolu gösteriyor


Donanım gölge kopyasını başarıyla oluşturamayabilirsiniz. Ancak, gölge kopyanın NULL bir aygıt yoluyla başarılı olduğu bildirilebilir. Bu sorun, donanım depolama aygıtı gölge kopyayı oluşturamadığında görülebilir. Ancak, hata kodu maskelenmiştir. İstekte bulunan program gölge kopyaya erişmeye çalışırken hata bildirir.

Çözüm Bu güncelleştirme paketi, bu sorunu giderir. Başarısızlık ve hata kodu doğru olarak programa döndürülür.

Donanım gölge kopyalarını kümelenmiş ortamda çalıştırdığınızda birimler kaybolabiliyor


Bir donanım gölge kopyasını çalıştırdığınızda, kümedeki yönetilen bir kaynağın parçası olan bir birim kaybolabilir. Küme disk sürücüsü depolama yığınındaki katmanlar arasında bazı işlemleri geçirmediğinde bu sorunla karşılaşılabilir.

Çözüm Bu güncelleştirme paketi, bu sorunu giderir. Küme disk sürücüsü artık doğru işlemleri geçirmektedir.

Donanım gölge kopyaları alınırken Paylaşılan Klasörlerin Gölge Kopyaları seçeneği işaretliyse bilgisayar yanıt vermeyebiliyor


Donanım gölge kopyalarını kullanıyorsanız ve şu adımları izlerseniz bu belirti görülür:
 1. Birimde Paylaşılan Klasörlerin Gölge Kopyaları seçeneğini etkinleştirdiniz.
 2. Bu birim üzerinde bir donanım gölge kopyası gerçekleştirirsiniz.
 3. Donanım gölge kopyasını alırsınız.
 4. Donanım gölge kopyasını bozarsınız (örneğin, LUN'ye dönüştürürsünüz).
 5. Oku/Yaz işlemiyle yeni LUN'yi yapılandırırsınız.
Çözüm: Bu güncelleştirme paketi, bu sorunu giderir.

Kümelenmiş bir ortamda donanım gölge kopyası hatada görev devri yaptıktan sonra bazı VSS işlemleri tamamlanamayabilir


Bir küme üstlenmesi gerçekleştiğinde, depolama kaynakları başka bir küme düğümü üzerinde çevrimiçi olmak üzere işlenirken bazı giriş/çıkış görevleri tamamlanmayabilir. Bu belirtiler görüldüğünde, depolama yığını donanım gölge kopyasının bazı kesimlerini bozuk kesim olarak algılayabilir. Bazı VSS işlemleri tamamlanmaz ve uygulama günlüğünde şu olayı alabilirsiniz:
  Olay Türü: 	Hata Olay Kaynağı:	VSS Olay Kategorisi:	Yok Olay Kimliği: 		8193 Bilgisayar: 		Bilgisayar_adı Açıklama: Birim Gölge Kopyası Hizmeti hatası: DeviceIoControl(IOCTL_VOLUME_SET_GPT_ATTRIBUTES). hr = 0x80070057 yordamı çağrılırken beklenmeyen hata
Çözüm Bu güncelleştirme paketi, bu sorunu giderir. Depolama yığını işlemleri yeniden dener.

Microsoft Windows Server 2003'e yükselttikten sonra Küme hizmeti başlatılamayabiliyor


Bir kümeyi Windows 2000 Server'dan Windows Server 2003'e yükselttiğinizde, hizmet hesabı yerel yöneticiler grubunun açıkça bir üyesi olmayabilir. Windows Server 2003'te, Küme hizmeti bir VSS yazıcısı barındırır. Hizmet hesabı yerel yönetici grubunun açıkça bir üyesi değilse, hizmet başlatılamayabilir.

Çözüm Bu güncelleştirme paketi, bu sorunu giderir. Küme hizmeti hesabı VSS özel hesap listesine eklenir.

VSS, Internet Küçük Bilgisayar Sistemi Arabirimi (iSCSI) sürücülerindeki mantıksal birim numaralarında anlık görüntüler oluşturamıyor


iSCSI biriminde bulunan bir LUN üzerinde anlık görüntü oluşturmaya çalıştığınızda, şu olay iletisini alabilirsiniz:
Kaynak: VSS Olay Kimliği: 8193 Açıklama: Birim Gölge Kopyası Hizmeti hatası: IVssLunInformation::SetBasicType hr=0x80070057 yordamı çağrılırken beklenmeyen hata.
Çözüm Bu güncelleştirme paketi, bu sorunu giderir.

Not Microsoft, iSCSI Software Initiator sürüm 1.02 veya sonrasını çalıştırmanızı önerir. iSCSI sürücüleri hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki Microsoft Storage Technologies - iSCSI Web sitesini ziyaret edin:http://www.microsoft.com/WindowsServer2003/technologies/storage/iscsi/default.mspx

Geri yükleme sırasında veritabanı çevrimdışıysa SQL MSDE Writer hata veriyor


SQL veritabanını geri yüklemeye çalıştığınızda, MSDE Writer (VSS işleminin parçası olarak) SQL örneğiyle iletişim kurmaya çalışır. SQL MSDE örneği çalışmıyorken bir geri yükleme işlemi gerçekleştirirseniz, MSDE Writer bağlanamaz. MSDE Writer yedekleme uygulamasına bir hata bildirir ve geri yükleme işleminin başarısız olmasına neden olur Aşağıdaki hata iletisi de uygulama olay günlüğünde görülebilir:
Olay Türü: Hata Olay Kaynağı: VSS Olay Kategorisi: Yok Olay Kimliği: 6013 Açıklama: Sqllib hatası: IDBInitialize::Initialize çağrılırken OLEDB hatasıyla karşılaşıldı. hr = 0x80004005. SQLSTATE: 08001, Yerel Hata: 17 Hata durumu: 1, Önem derecesi: 16 Kaynak: SQL Server için Microsoft OLE DB Sağlayıcısı Hata iletisi: [DBNETLIB][ConnectionOpen (Connect()).] SQL Server yok veya erişim reddedildi.
Çözüm Bu güncelleştirme paketi, bu sorunu giderir.
Çözüm

Hizmet paketi bilgileri

Bu sorunu gidermek için en son Windows Server 2003 hizmet paketini edinin. Daha fazla bilgi için Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
889100 En son Windows Server 2003 hizmet paketi nasıl elde edilir

Düzeltme bilgileri

Desteklenen bir düzeltme Microsoft'tan edinilebilir. Ancak bu düzeltmenin, yalnızca bu makalede anlatılan sorunu gidermesi amaçlanmıştır. Bu düzeltmeyi yalnızca bu sorunla karşılaşan sistemlere uygulayın. Bu düzeltmeye ek sınama uygulanabilir. Bu nedenle, sorundan ciddi olarak etkilenmiyorsanız, bu düzeltmeyi içeren bir sonraki yazılım güncelleştirmesini beklemeniz önerilir.

Karşıdan yüklenebilecek bir düzeltme varsa, bu Bilgi Bankası makalesinin başında "Düzeltme karşıdan yüklenebilir" bölümü bulunur. Bu bölüm görünmüyorsa, düzeltmeyi edinmek üzere Microsoft Müşteri Hizmetleri ve Destek ekibine başvurun.

Not Ek sorunlar oluşursa veya sorun giderme işlemleri gerekirse, ayrı bir hizmet isteği oluşturmanız gerekebilir. Ek destek sorularına ve bu düzeltme için geçerli olmayan sorunlara normal destek ücretleri uygulanır. Microsoft Müşteri Hizmetleri ve Destek telefon numaralarının tam listesi veya ayrı bir hizmet isteği oluşturmak için aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin: Not "Düzeltme karşıdan yüklenebilir" formunda, düzeltmenin kullanılabilir olduğu diller görüntülenir. Kendi dilinizi görmüyorsanız, bunun nedeni bu dil için kullanılabilir bir düzeltme bulunmamasıdır.

Önkoşullar

Herhangi bir önkoşul yoktur.

Yeniden Başlatma Gereksinimi

Bu düzeltmeyi uyguladıktan sonra bilgisayarınızı yeniden başlatmanız gerekir.

Düzeltme Değiştirme Bilgileri

Bu düzeltme, aşağıdaki düzeltmenin yerini alır:
826936 Birim Gölge Kopyası Hizmeti yazıcılarında zaman aşımı hataları oluşuyor ve yedekleme sırasında ve yüksek düzeyde giriş/çıkış olduğunda gölge kopyalar kayboluyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)

Dosya Bilgileri

Bu düzeltmenin İngilizce sürümü, aşağıdaki tabloda listelenen dosya özniteliklerine (veya daha yenisi) sahiptir. Bu dosyalarla ilgili tarihler ve saatler UTC (eşgüdümlü evrensel saat) kullanılarak listelenmiştir. Dosya bilgilerini görüntülediğinizde yerel saate dönüştürülür. UTC ve yerel saat arasındaki farkı bulmak için, Denetim Masası'ndaki Tarih ve Saat aracında Saat Dilimi sekmesini kullanın.
  Tarih    Saat  Sürüm      Boyut   Dosya adı  --------------------------------------------------------------  18 Ara 2003 20:04 5.2.3790.114    59.392 Clusdisk.sys  26 Ara 2003 23:02 5.2.3790.113   225.280 Dmadmin.exe  26 Ara 2003 23:02 5.2.3790.109  1.055.232 Esent.dll  18 Ara 2003 07:21 5.2.3790.113   129.536 Ftdisk.sys  26 Ara 2003 23:02 5.2.3790.113   273.920 Swprv.dll  18 Ara 2003 07:16 5.2.3790.113   116.736 Volsnap.sys  18 Ara 2003 07:16 5.2.3790.113   131.584 Vssadmin.exe  26 Ara 2003 23:02 5.2.3790.113   542.720 Vssapi.dll  26 Ara 2003 23:02 5.2.3790.113   130.560 Vssui.dll  18 Ara 2003 07:16 5.2.3790.113   663.040 Vssvc.exe  26 Ara 2003 23:02 5.2.3790.113    18.432 Vss_ps.dll  16 Ara 2003 17:55 5.2.3790.113    37.888 Ws03res.dll 
Durum
Microsoft bu sorunun "Aşağıdakilere Uygulanır" bölümünde listelenen Microsoft ürünlerinde bulunduğunu onaylamıştır. Bu sorun ilk olarak Windows Server 2003 Service Pack 1'de giderilmiştir.
Daha fazla bilgi
Birim Gölge Kopyası hizmeti (VSS) hakkında ek bilgi için Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
327948 Eski yedekleme yazılımıyla Windows Server 2003 uyumluluğu (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
Yazılım güncelleştirme terminolojisi hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
824684Microsoft yazılım güncelleştirmelerini açıklamak için kullanılan standart terminolojinin açıklaması
VSS Snapshot Rollup provider
Özellikler

Makale No: 833167 - Son İnceleme: 12/31/2008 18:39:49 - Düzeltme: 5.3

Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition

 • kbautohotfix kbwinserv2003sp1fix atdownload kbhotfixserver kbbug kbfix kbqfe kbwinserv2003presp1fix KB833167
Geri bildirim