Genel olarak hizmet verilen yan yana derlemeleri atlayan uygulamalar bir Microsoft yazılım güncelleştirmesi tarafından giderilen sorunlardan etkilenebilir

Windows XP desteği sona erdi

Microsoft, Windows XP desteğini 8 Nisan 2014'te sona erdirdi. Bu değişiklik yazılım güncelleştirmelerinizi ve güvenlik seçeneklerinizi etkiledi. Bunun sizin için ne anlama geldiğini ve korunmaya nasıl devam edebileceğinizi öğrenin.

Windows Server 2003 desteği 14 Temmuz 2015'te sona erdi

Microsoft, Windows Server 2003 desteğini 14 Temmuz 2015'te sona erdirdi. Bu değişiklik yazılım güncelleştirmelerinizi ve güvenlik seçeneklerinizi etkiledi. Bunun sizin için ne anlama geldiğini ve korunmaya nasıl devam edebileceğinizi öğrenin.

GİRİŞ
Microsoft Windows Server 2003 tabanlı bilgisayarlarda, yöneticiler belirli bir uygulama için genel olarak hizmet verilen tüm yan yana derlemeleri atlayabilir. Microsoft Windows XP tabanlı bilgisayarlarda, yazılım geliştiricileri ve yöneticiler belirli bir uygulama için genel olarak hizmet verilen tüm yan yana derlemeleri atlayabilir. Ancak bu atlama özelliği, global bir Microsoft yazılım güncelleştirmesi yüklenmek suretiyle giderilebilecek olan sorunlardan etkilenmesine neden olabilir. Bu nedenle, yazılım geliştiricilerin ve yöneticilerin bu özelliği kesinlikle kullanmamalarını öneririz.

Windows'ta DLL/COM yeniden yönlendirme tekniğiyle karıştırılmış yan yana derlemeler kullanmanızı önermeyiz. Ayrıntılar için "Daha Fazla Bilgi" bölümüne bakın.
Daha fazla bilgi
Bir yan yana derleme, bir veya daha fazla DLL dosyası, Windows sınıfı, COM sunucusu, tür kitaplığı veya arabirim içerebilen bir kaynak koleksiyonu içerir. Bu kaynaklar uygulamalara her zaman birlikte sağlanır. Yan yana derleme, aşağıdaki konumlardan birinde bulunabilecek bir XML uygulama bildirimi tarafından seçilir:
  • Uygulamanın yürütülebilir dosyasındaki bir kaynak.
  • Uygulamanın yürütülebilir dosyasıyla aynı klasöre yüklenen ".exe.manifest" uzantılı bir dosya.
  • Microsoft Uygulama Uyumluluğu veritabanındaki bir ayar. Uygulama bildirimi Microsoft Uygulama Uyumluluğu veritabanı tarafından sağlanıyorsa, bildirim, uygulama tarafından sağlanandan daha önceliklidir.
Dağıtım sonrasında, yazılım geliştiriciler veya yöneticiler bir uygulama yapılandırma dosyası kullanarak derleme yapılandırmasını her uygulama yapılandırması için ayrı ayrı güncelleştirebilir. Uygulama yapılandırma dosyası, uygulamanın yürütülebilir dosyasıyla aynı klasörde bulunan ".exe.config" uzantılı bir dosyadır. Uygulama yapılandırma dosyası, yan yana derlemenin bir sürümünü kullanan belirli bir uygulamanın yeniden derlenmesine gerek kalmadan aynı derlemenin farklı bir sürümünü kullanmasını sağlamak amacıyla kullanılabilir. Örneğin, bir yönetici veya uygulama geliştirici, bir yayımcı ilkesi kullanarak bağımsız bir uygulamayı, tüm uygulamalarda zorlanmayan daha yeni bir yan yana derlemeyi kullanacak biçimde güncelleştirebilir veya bunun için bir "içerme seçeneği" sunabilir. Böylece, daha yeni olan yan yana derleme, belirtilen uygulama için derlemenin önceki sürümlerinin yerine kullanılır.

Ayrıca, Windows Server 2003 yöneticisi veya Windows XP için yazılım geliştirici, tüm uygulamalar için genel olarak güncelleştirilmiş derlemeyi kaldırmak yerine belirli bir uygulama için genel olarak güncelleştirilmiş yan yana derlemelerin tümünü atlayabilir veya böyle bir "dışında tutma seçeneği" sunabilir. Bunu yapmak için, yöneticinin uygulama yapılandırma dosyasını bir <publisherPolicy apply="no"/> öğesini içerecek biçimde güncelleştirmesi gerekir.

Windows XP tabanlı bir bilgisayardaki belirli bir uygulama için genel olarak güncelleştirilmiş yan yana derlemelerin tümünü atlamak amacıyla bir uygulama yapılandırma dosyasının kullanılıp kullanılmadığını belirlemek için, uygulamanın yürütülebilir dosyasıyla aynı adı taşıyan bir .config dosyasında <publisherPolicy apply="no"/> öğesinin bulunup bulunmadığına bakın. Örneğin, Uygulama.exe.config dosyasında <publisherPolicy apply="no"/> öğesini arayıp, yürütülebilir dosya olarak Uygulama.exe dosyasını kullanan bir uygulama için genel olarak güncelleştirilen yan yana derlemelerin atlanıp atlanmadığını belirleyin. Bu Uygulama.exe.config dosyası, uygulamanın bildirimiyle aynı konuma yüklenir.

Bu özellik, yazılım geliştiricileri ve yöneticilerine, yazılım güncelleştirmesi yüklendiğinde düzgün çalışmayan belirli bir uygulama için bir Microsoft yazılım güncelleştirmesini devre dışı bırakma seçeneğini sunar. (Bu nedenle, yazılım geliştiriciler veya yöneticilerin yazılım güncelleştirmesini tüm uygulamalar için kaldırması gerekmez.) Ancak, bu tür bir atlamaya konu olan uygulama, yazılım güncelleştirmesi tarafından giderilen sorunlardan etkilenebilir.

Not Bu atlama işlemi için, Windows Server 2003 tabanlı bilgisayarlardaki Microsoft Uygulama Uyumluluğu veritabanında bir girdi bulunması gerekir. Bu ayar, yalnızca yöneticiler veya bir yazılım güncelleştirmesinde Microsoft tarafından eklenebilir.

Bir uygulama yazarının veya uygulama dizininin denetimine sahip birisinin global güncelleştirmeyi atlayabileceği ek yöntemler bulunmaktadır.

Windows'ta DLL/COM yeniden yönlendirme tekniğinin kullanımıyla ilgili uyarı

Bu teknik normal olarak uygulama ile birlikte bir .local dosyasının dağıtılmasını öngörür. Bu gereksinim uygulama uyumluluğu sorunlarının azaltılmasına yardımcı olur.

Not .local dosyası, sistemin, bir DLL dosyasının önemli bir hizmet güncelleştirmesi olabilecek global kopyası yerine uygulama klasöründeki kopyasını kullanmayı tercih etmesini sağlar. Yazılım geliştiricilerinin ve yöneticilerin, uygulama yan yana derleme kullanıyorsa, bu özelliği dikkatli kullanmalarını veya hiç kullanmamalarını öneririz.

Windows'ta DLL/COM Yeniden Yönlendirme tekniği hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin:

Yan yana derlemeler kullanan yazılım geliştiricileri için önerilen uygulamalar
  • Uygulamanızı, oluşturulduğu veya sınandığı yan yana derlemenin sürümünü bildiren bir uygulama bildirimi ile birlikte arz edin.
  • Uygulama klasörüne dağıtmayı seçseniz bile, yan yana derlemenin bildirim dosyasını her zaman yan yana DLL'lerle birlikte dağıtın.
  • Uygulamanızı Microsoft Windows 2000 veya daha eski bir Windows sürümü çalıştıran bir bilgisayara yüklerseniz, bu işletim sistemlerinde yan yana derlemeyi uygulama klasörünüze yüklemeyin. Bunun yerine, yan yana derlemeler sistem klasöründen kullanılmalıdır.
  • Windows'ta DLL/COM Yeniden Yönlendirme olarak da bilinen .local özelliğini kullanmayın.
  • Yan yana derlemeler için LoadLibrary işlevini özel tam yol kullanarak çalıştırmayın. Bunun yerine, statik bağlama kullanın veya LoadLibrary işlevini DLL dosyanın taban adıyla kullanın. Örneğin, dosya adı olarak “Gdiplus.dll” kullanın.
Daha fazla bilgi için aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin:
Referanslar
Yalıtılmış uygulamalar ve yan yana derlemeler hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin:Ek bilgi için, Microsoft Knowledge Base'deki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
824684 Microsoft yazılım güncelleştirmelerini açıklamak için kullanılan standart terminolojinin açıklaması
Özellikler

Makale No: 835322 - Son İnceleme: 12/01/2007 02:07:00 - Düzeltme: 4.3

Microsoft Windows Server 2003, 64-Bit Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003 Web Edition, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition

  • kbinfo kbtshoot kbsecurity kbprb KB835322
Geri bildirim