Şu anda çevrimdışısınız; İnternet'in yeniden bağlanması bekleniyor

Word 2002'de Office XP Service Pack 3 ile giderilen sorunlar

™zet
Microsoft, Microsoft Office XP Service Pack 3'ü (SP3) yayımladı. Bu makalede, Microsoft Word 2002'de giderilen sorunlar anlatılmaktadır.Office XP SP3'ü karşıdan yükleme ve kurma hakkında ek bilgi için, Microsoft Knowledge Base'deki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
832671 Microsoft Office XP Service Pack 3'ün (S832671) Açıklaması (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
Daha fazla bilgi

Office XP SP3 ile giderilen Word 2002 sorunları

Güncelleştirme, aşağıdaki Microsoft düzeltme paketi makalelerinde anlatılan sorunları giderir:
823329 Word 2002 Service Pack 2 sonrası düzeltme paketinin kullanılabilirliği: 3 Temmuz 2003 (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
823957 Word 2002 Service Pack 2 sonrası düzeltme paketi: 18 Temmuz 2003 (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
823961 Word 2002 Service Pack 2 sonrası düzeltme paketi: 27 Temmuz 2003 (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
823962 Office XP Service Pack 2 sonrası düzeltme paketi: 28 Temmuz 2003 (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
823972 Word 2002 Service Pack 2 sonrası düzeltme paketi: 9 Ağustos 2003 (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
825814 Word 2002 Service Pack 2 sonrası düzeltme paketi: 15 Ağustos 2003 (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
827138 Word 2002 Service Pack 2 sonrası düzeltme paketi: 21 Ağustos 2003 (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
827971 Word 2002 Service Pack 2 sonrası düzeltme paketi: 12 Eylül 2003 (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
827973 Office XP Service Pack 2 sonrası düzeltme paketi: 12 Eylül 2003 (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
827980 Word 2002 Service Pack 2 sonrası düzeltme paketi: 19 Eylül 2003 (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
827986 Word 2002 Service Pack 2 sonrası düzeltme paketi: 25 Eylül 2003 (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
829342 Office XP Service Pack 2 sonrası düzeltme paketi: 7 Ekim 2003 (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
Güncelleştirme, aşağıdaki Microsoft Knowledge Base makalelerinde anlatılan sorunları giderir:
290981 WD2002: Metin dosyası açtığınızda "Dosya Dönüşümü Kodlaması" iletişim kutusu görüntüleniyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
293005 OL2002: Outlook ekleri En Son Kullanılanlar listesinde görünüyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
327043 WD2002: Word sütunları hatalı olarak sıralıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
821526 Arka planda bir belge yazdırırken Word 2002 kilitleniyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
822528 WD2002: Belgede kaydırma yaptığınızda Denetim araç çubuğu denetimleri tasarım moduna dönüyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
822716 Belgenin paragraf gruplarında gezinen Word 2002 VBA yordamı beklenenden daha yavaş çalışıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
822847 WD2002: Belgeyi açtığınızda "Word bir sorunla karşılaştı" hata iletisiyle karşılaşıyorsunuz (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
822891 WD2002: Word 2002'de bir Word 2000 belgesi açtığınızda, metin içeren şekiller yeniden boyutlandırılıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
823154 Bir dizi ListNum alanını işaretlediğinizde tüm çapraz başvurular aynı görünüyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
823200 WD2002: Karşılaştırılan belgedeki çapraz başvuru alanları sıfır olarak görünüyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
823233 WD2002: Adres Mektup Birleştirme Sihirbazı'nda bir adres listesi eklediğinizde hata iletisiyle karşılaşıyorsunuz (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
823476 Ağ üzerindeki bir paylaşılan Word belgesine değişiklikler kaydedilemiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
823777 WD2002: Çince belgelerdeki tırnak işaretleri farklı karakterlere dönüştürülüyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
827340 WD2002: Numaralandırılmış listedeki bir sekmenin altını çizemiyorsunuz (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
286864 WD2002: Web araç çubuğunda ileri ve geri göz atılamıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
292097 WD2002: Köprü içeren bir resmi tıklattığınızda hiçbir şey olmuyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
292158 WD2002: Belgedeki tüm sayfa numaraları beklenmedik şekilde 0'a (sıfır) dönüştürüldü (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
292174 WD2002: Hata iletisi: Bu belgenin biçimlendirmesi çok karmaşık. Belgeyi şimdi tam olarak kaydedin. (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
308937 BUG: Belge yazdırılmasına karşın Word 2002 IPrint::Print çağrısında hata döndürüyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
320902 WD2002: Silinen metin, değişiklikler izlendikten sonra yeniden görünüyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
324328 WD2002: Web tarayıcısında açtığınız bir Word Belgesini kapattığınızda parola soruluyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
325527 WD2002: Balonları kapatırsanız belge sağ kenar boşluğu geniş olarak ve metin küçültülmüş olarak yazdırılıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
325620 WD2002: Kaydedilen özelliği ayarladıktan sonra, katıştırılmış nesne içeren belgeyi kaydetmeniz istiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
326041 WD2002: Çerçeve içeren bir Word belgesi oluşturduğunuzda çerçeveyi veya çerçevenin içerdiği metni seçemiyorsunuz (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
327579 WD2002: Dış veri kaynağına bağlı bir adres mektup birleştirme belgesinde ay ve gün beklenen sırayla görüntülenmiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
327667 Word2002 DÜZELTMESİ: Bazı belgeler açılırken IOleObject::DoVerb, RPC_E_SERVERFAULT döndürüyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
327871 WD2002: Belgeleri karşılaştır ve birleştir özelliği doğru olmayan değişiklikler gösteriyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
328092 WD2002: Ekli tablolar, belgeyi yeniden açtığınızda hizalanmıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
328100 WD2002: Belgeyi açtığınızda "Belge adı veya yolu geçersiz" hata iletisiyle karşılaşıyorsunuz (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
328232 WD2002: Karmaşık tabloları düzenlemeye çalıştığınızda hata iletisiyle karşılaşıyorsunuz (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
328474 WD2002: Tek sayfalık şablon iki sayfa olarak açılıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
328528 WD2002: Excel grafiği İngilizce olmayan sürümde nesne olarak yapıştırılıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
328683 WD2002: VBA SaveAs yöntemini kullandığınızda Word belgenizdeki metin kayboluyor veya gizleniyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
328707 WD2002: Word 2002 belgesini açtığınızda üstbilgi ve altbilgilerdeki tablolar sağa kayıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
329040 PPT2002: Microsoft Word kullanırken Otomatik Şekil içeren bir tabloyu Microsoft PowerPoint sunusuna yapıştırdığınızda otomatik şekiller görüntülenmeyebiliyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
329280 WD2002: Sildiğiniz ve Gizli olarak işaretlediğiniz metin, Değişiklikleri İzle özelliğini kullandığınızda yazdırılıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
329587 WD2002: Yazıcı Word'de özel N-up ayarını yok sayıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
329808 WD2002: Belgeyi kaydedip kapatmak için Kapat düğmesini kullandığınızda Word nesneleri grafiğe dönüştürülüyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
329809 WD2002: Proxy sunucuyu Temel kimlik doğrulama ile kullandığınızda çeviri hizmetleri başlatılmıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
329815 WD2002: Belgeyi iade ettikten sonra, AutoOpen veya Document_open makroları beklendiği gibi çalışmıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
329976 WD2002: Tek sayfaya sığan tablolar genişleyip iki sayfayı kaplıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
330300 WD2002: Word tablosu nesnesini kapattığınızda hata iletisi "4198" ile karşılaşıyorsunuz (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
330432 WD2002: Metin yeni belgeye yapıştırıldığında paragraf numaralandırması kayboluyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
331325 DÜZELTME: Windows 98 ve Windows Me'de Erişebilirlik istemcisi çalıştığında Word 2002 klavye girişini kaybedebiliyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
331492 WD2002: Renkli metin içeren Excel çalışma sayfası nesnesi siyah olarak yazdırılıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
331899 WD2002: Tablodaki döndürülmüş metin beklendiği gibi döndürülmüş olarak yazdırılmayabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
331941 WD2002: Gözden geçirme balonları kapalıyken DeletedTextMark özelliğinin ayarlanması, belgenin yanlış biçimlendirilmesine neden oluyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
331945 WD2002: "Görev Çubuğunda Pencereler" onay kutusunun işareti kaldırıldığında BeforeClose olayı çalışmıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
332114 WD2002: Metin form alanlarında yazı tipleri değişiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
810162 WD2002: Görev bölmesi başlangıçta görüntülenmiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
810361 DÜZELTME: Tabloya Tabloda ekleme veya güncelleştirme işlemi yapıldığında, biçimlendirilmemiş metin bağlantısı hata veriyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
811946 E-posta iletisini yanıtladığınızda Outlook yanıt vermiyor (askıda kalıyor) (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
812637 WD2002: Word 2002 kullanarak bir Word 97 belgesini açtığınızda NumberPosition özelliği ayarlanan bir değeri korumuyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
813815 WD2002: Otomatik Metin girdilerine başvuran koşula bağlı alan ilk denemede tümüyle güncelleştirilmiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
813816 WD2002: Üstbilgi metni silindikten sonra üstbilgideki paragraf işareti kalıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
814137 WD2002: Karakter üçüncü taraf IME'de yazıldığında yazı tipi değişiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
814407 WD2002: İzlenen değişiklikler veya açıklamalar içeren bir belgeyi kaydetme işlemi iptal edildiğinde DMS'de hatalı bir kayıt oluşuyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
814482 WD2002: Dipnot metnini sildiğinizde Değişiklikleri izle özelliği balonu yanlış konuma yerleştiriyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
814507 WD2002: Özel bir program kullandığınızda, disket veya ağ sürücüsünde açılan belgedeki resimler kırmızı X olarak görüntüleniyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
814673 WD2002: Yapıştırılan bir Microsoft Excel çalışma sayfasında satır veya sütunlar kayboluyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
815006 WD2002: VBA Find.Execute ReplaceAll yöntemi özgün seçimi döndürmüyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
815621 WD2002: Şablondaki özel araç çubuğu, Word kapatılırken hata oluşmasına neden oluyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
816476 WD2002: Otomatik Metin aracılığıyla eklediğiniz metin form alanlarında yazı tipleri değişiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
816478 WD2002: Biçimlendirme bölmesinde aynı liste stilinin birden çok kopyası var (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
817000 WD2002: Fransızca: El ile çift yön, çift yönlü yazdırma olarak çevriliyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
818052 WD2002: wdDialogFilePrint iletişim kutusu nesnesinden yazdırdığınızda Word her yapraktaki sayfa sayısı ayarını yok sayıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
818328 WD2002: Sağdan sola tablonun çevresinde kaydırılan metin, yazdırılan belgede tablonun altında görünüyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
818791 WD2002: RTF dosyaları yavaş açılıyor ve yavaş kaydırılıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
820734 WD2002: Birleştirme alanları içeren ekli dosya, adres mektup birleştirme işleminde boş satırları gizlemiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)

Office XP SP3 ile giderilen diğer sorunlar

Ayrıca, bu bölümdeki sorunlar da Office XP SP3 ile giderilir.

Güvenlik güncelleştirmesi MSO3-035'i yükledikten sonra, özel bir VBA kodu çalıştırdığınızda Word 2002 yanıt vermiyor

(MSO3-035) "MS03-035: Microsoft Word'deki kusur makroların otomatik olarak çalıştırılmasına olanak sağlayabilir" adlı 827653 numaralı makalede anlatılan güvenlik güncelleştirmesini yükledikten sonra, özel bir Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) uygulaması çalıştırmaya veya VBA makroları içeren bir .dot şablonu kullanmaya çalıştığınızda, Word yanıt vermez.Tay Bahttext işlevi 1230'dan büyük sayıları dönüştüremiyor

Microsoft Office Word 2003'te Bahttext işlevini bir alan kodunda kullanmaya çalıştığınızda, 1230'dan büyük bir sayıyı Tay para birimi olan Baht'a dönüştüremezsiniz.Word 2002'de İstek Sihirbazı'nı çalıştıramıyorsunuz

İstek Sihirbazı'nı çalıştırmayı denediğinizde, sihirbaz boş bir belge oluşturur, çalışmayı durdurur ve istek belgesinin oluşturulmasını tamamlamaz. Bu sorun, Microsoft Works Paketi için Word Ek Bileşeni Word 2002'ye yüklenmişse oluşur.Bir Microsoft Windows NT Temel Kimlik Doğrulama iletişim kutusu görüntülendiğinde Word 2002'den çıkarsanız, Word sürekli olarak Internet tabanlı bir hizmet isteğinde bulunuyor

Word kullanırken Temel Kimlik Doğrulama iletişim kutusunun görüntülenmesine neden olan Internet tabanlı bir özellik kullanırsanız ve ardından da Word'den çıkmaya çalışırsanız, Word'den çıkılıyor gibi görünür, ama uygulama arka planda çalışmaya devam eder ve kullanmaya çalıştığınız Internet tabanlı hizmet sürekli olarak istenir.ALT + sayısal tuş takımını kullanarak eklemeye çalıştığınız birden çok Arapça karakter Çift yönlü metin olarak eklenmiyor

ALT + sayısal tuş takımını kullanarak karakterlerin Unicode dizisini girmek yoluyla birkaç Arapça karakter eklemeye çalıştığınızda, bu karakterler Çift yönlü olarak değil, standart karakterler olarak eklenir.Bir Çerçeveler sayfası oluşturduğunuzda, sayfa adı kesiliyor

Yeni bir Çerçeveler sayfası oluşturursanız, yeni çerçevenin özelliklerini incelediğinizde, Çerçeve Adı'nın ilk harfinden sonra kesildiğini ("Ç" gibi) görürsünüz.Word 2002 belgesini Microsoft PowerPoint 2002'ye gönderemiyorsunuz

Microsoft Windows 98 tabanlı bir bilgisayarda, Word'ün Microsoft PowerPoint'e Gönder özelliğini kullanarak bir Word 2002 anahattını PowerPoint 2002'ye gönderemezsiniz. Bunu yapmaya çalıştığınızda, aşağıdaki hata iletisini alabilirsiniz:
Word uygulamayı bulamıyor veya çalıştıramıyor.


Word 2002'ye program aracılığıyla bir resim eklediğinizde "Grafik filtresi bu dosyayı dönüştüremiyor" hata iletisini alıyorsunuz

VBA Application.Dialogs(wdDialogInsertPicture) işlevini kullanarak Word'e bir resim eklemeye çalıştığınızda, aşağıdaki çalışma zamanı hata iletisini alabilirsiniz:
Çalışma zamanı hatası '5382':
Grafik filtresi bu dosyayı dönüştüremiyor. (resim_dosyası_adı.uzt)


Word 2002'de Tarih alanları yanlış tarih ve yıl değerleri görüntülüyor

Word'de bir Tarih alanı "b" harfini (küçük harf olarak) içerirse, üç harften oluşan ay ve iki veya dört basamaklı yıl değerlerinde yanlış yıl gösterilir ve ay değeri de rasgele karakterler olarak görünür.Dizin girdisi, dizinde tek bir yerde geçiyormuş gibi listeleniyor

Belgenizdeki bir sayfada farklı bölümlerde yinelenen bir metni dizin girdisi olarak işaretlerseniz, bu işaretlenen metin tek girdili bir liste olarak görünür ve işaretlenen metnin yalnızca ilk örneği dizinde görünür.

Örneğin, dizin girdisi, 1. sayfanın 2. bölümünde ve 1. sayfanın 3. bölümünde yer alıyor..Rtf belgenizi açtığınızda, belgenizdeki iç içe yer işaretleri değişiyor

Üstbilgisinde metin içeren bir .htm belgesi Word'de zaten açıkken, iç içe geçmiş yer işaretleri içeren bir .rtf belgesini açarsanız, bu belgedeki iç içe geçmiş yer işaretleri değişebilir. Örneğin, .rtf belgeniz, aşağıdakine benzer iç içe geçmiş yer işaretleri içerir:
Bugün [yer işaretlerini] test] ediyoruz
Üstbilgisinde metin içeren bir .htm belgesi zaten açıkken .rtf belgesini açarsanız, bu belgedeki iç içe geçmiş yer işaretleri aşağıdaki örnekteki gibi değişebilir:
[Bugün [yer işaretlerini] test] ediyoruz
Not Word belgenizdeki yer işaretlerini görüntülemek için, Araçlar menüsünde Seçenekler'i tıklatın, Görünüm sekmesinden Yer İşaretleri onay kutusunu tıklatıp seçin ve sonra da Tamam'ı tıklatın.Alanlardan biri E veya N karakterini içerirse "Bilinmeyen Karakter" hata iletisi veya sıfır sonucuyla karşılaşılıyor

Word'de bir sayısal alan veya sayısal form alanı E veya N karakterini içerdiğinde, 0 (sıfır) sonucu elde edilebilir veya aşağıdaki hata iletisinin görüntülenmesine neden olabilir:
Hata! Resim dizesinde bilinmeyen karakter.


Word yer işaretlerine yönelik bağlantılar içeren Microsoft Excel çalışma sayfaları güncelleştirilmeyebilir

Excel çalışma sayfasını açtığınızda, çalışma kitabının içerdiği Word belgelerine yönelik bağlantıları güncelleştirmeniz istenebilir. Bağlantıları güncelleştirmek için tıklattığınızda, bağlantılar beklendiği gibi güncelleştirilmez.

Ayrıca, Excel çalışma sayfanızı açtığınızda aşağıdaki belirtilerden biriyle karşılaşabilirsiniz:
 • Excel çalışma sayfasında yer alan ve Word belgelerinin içerdiği yer işaretlerine bağlı olan bilgiler, güncelleştirme sırasında sıfır değerleri (000), diyez işaretleri (###) veya $AD olarak görünüyor.
 • Aşağıdaki hata iletisini alırsınız:
  Microsoft Word bir sorunla karşılaştı ve kapatılacak. Bu sorun nedeniyle özür dileriz.
Büyük boyutlu metin bloklarını kopyalayıp yapıştırdığınızda Word 2002 yanıt vermiyor

Büyük boyutlu metin bloklarını Word'den kopyalar ve farklı bir programda RTF metni olarak özel yapıştırmayı denerseniz, Word yanıt vermez.

Word 2002'de bir hata iletisi alıyorsunuz Aşağıdaki Word 2002 hata iletisini alırsınız:
Microsoft Word bir sorunla karşılaştı ve kapatılacak. Bu sorun nedeniyle özür dileriz.
Bu hata raporunun içerdiği verileri görmek için burayı tıklatın.
Hata raporundaki verileri görüntülediğinizde, rapor aşağıdakilerden birine benzer bir hata imzası içerir:
Uyg Adı     Uyg Sürümü   Modül Adı    Modül Sürümü  uzaklık------------------------------------------------------------------------ winword.exe    10.0.5815.0   msctf.dll   5.1.2600.1106 0000ced4winword.exe    10.0.5522.0   msctf.dll   5.1.2600.1106 0000ced4winword.exe    10.0.5522.0   msctf.dll   5.1.2409.22 000101acwinword.exe    10.0.5522.0   msctf.dll   5.1.2600.0 000192bbwinword.exe    10.0.5522.0   msctf.dll   5.1.2409.22 10106winword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2600.1106 0000ced4winword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2600.0 000192bbwinword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2409.7 0001cdcbwinword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2600.1106 0000ce39winword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2409.22 000101acwinword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2600.0 0001934cwinword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2600.1106 0000ce35winword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2409.22 10106winword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2409.22 10102winword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2409.7 0001cd21winword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2600.0 000192b7winword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2409.7 0001cd25winword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2600.29 00011f4ewinword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2600.29 00011fe8winword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2600.1106 0000ce8ewinword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2600.0 000192b4winword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2409.7 0001ccbcwinword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2409.7 0001cd86winword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2409.7 0001cde5winword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2600.1106 0000cedbwinword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2600.1106 0000cee3winword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2600.0 19264winword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2409.8 0000ee95winword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2409.22 000101c6winword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2409.22 0022604awinword.exe    10.0.4219.0   msctf.dll   5.1.2600.1106 0000ced4winword.exe    10.0.4219.0   msctf.dll   5.1.2600.1106 0000ce39winword.exe    10.0.4219.0   msctf.dll   5.1.2600.0 000192bbwinword.exe    10.0.4219.0   msctf.dll   5.1.2600.29 00011fe8winword.exe    10.0.4219.0   msctf.dll   5.1.2600.29 00011f4ewinword.exe    10.0.4219.0   msctf.dll   5.1.2409.7 0001cdcbwinword.exe    10.0.4219.0   msctf.dll   5.1.2600.1106 0000ce35winword.exe    10.0.4219.0   msctf.dll   5.1.2600.1106 0000cdd2winword.exe    10.0.4219.0   msctf.dll   5.1.2409.7 0001cd25winword.exe    10.0.4219.0   msctf.dll   5.1.2600.0 000192b7winword.exe    10.0.4219.0   msctf.dll   5.1.2409.22 000101acwinword.exe    10.0.4219.0   msctf.dll   5.1.2409.22 10102winword.exe    10.0.4219.0   msctf.dll   5.1.2600.29 00011f4awinword.exe    10.0.4219.0   msctf.dll   5.1.2600.1106 0000ce8ewinword.exe    10.0.4219.0   msctf.dll   5.1.2600.0 003a003awinword.exe    10.0.4219.0   msctf.dll   5.1.2600.1106 fa72c968winword.exe    10.0.4109.0   msctf.dll   5.1.2600.29 00011fe8winword.exe    10.0.4109.0   msctf.dll   5.1.2600.0 000192bbwinword.exe    10.0.4109.0   msctf.dll   5.1.2600.29 00011f4ewinword.exe    10.0.4109.0   msctf.dll   5.1.2600.0 0001934cwinword.exe    10.0.4109.0   msctf.dll   5.1.2600.29 00011f4awinword.exe    10.0.4109.0   msctf.dll   5.1.2600.1106 0000ced4winword.exe    10.0.4109.0   msctf.dll   5.1.2409.22 000101acwinword.exe    10.0.4109.0   msctf.dll   5.1.2600.29 00011e2fwinword.exe    10.0.4109.0   msctf.dll   5.1.2600.0 000192b7winword.exe    10.0.4109.0   msctf.dll   5.1.2409.22 10096winword.exe    10.0.4030.0   msctf.dll   5.1.2600.0 000192bbwinword.exe    10.0.4009.0   msctf.dll   5.1.2600.29 00011f4ewinword.exe    10.0.4009.0   msctf.dll   5.1.2600.0 000192bbwinword.exe    10.0.4009.0   msctf.dll   5.1.2600.29 00011fe8winword.exe    10.0.4009.0   msctf.dll   5.1.2600.0 0001934cwinword.exe    10.0.4009.0   msctf.dll   5.1.2600.29 00011f4awinword.exe    10.0.4009.0   msctf.dll   5.1.2600.1106 0000ced4winword.exe    10.0.4009.0   msctf.dll   5.1.2409.7 0001cdcbwinword.exe    10.0.4009.0   msctf.dll   5.1.2600.0 000192b7winword.exe    10.0.4009.0   msctf.dll   5.1.2409.7 0001cd21winword.exe    10.0.4009.0   msctf.dll   5.1.2409.22 10102winword.exe    10.0.4009.0   msctf.dll   5.1.2600.0 0000005cwinword.exe    10.0.3416.0   msctf.dll   5.1.2600.0 000192bbwinword.exe    10.0.3416.0   msctf.dll   5.1.2600.0 0001934cwinword.exe    10.0.3416.0   msctf.dll   5.1.2600.1106 0000ced4winword.exe    10.0.3416.0   msctf.dll   5.1.2409.7 0001cdcbwinword.exe    10.0.3416.0   msctf.dll   5.1.2600.29 00011f4ewinword.exe    10.0.3416.0   msctf.dll   5.1.2600.0 000192b7winword.exe    10.0.3416.0   msctf.dll   5.1.2409.7 0001cd21winword.exe    10.0.3416.0   msctf.dll   5.1.2409.7 0001cd25winword.exe    10.0.3416.0   msctf.dll   5.1.2600.29 00011fe8winword.exe    10.0.3416.0   msctf.dll   5.1.2600.29 00011f4awinword.exe    10.0.3416.0   msctf.dll   5.1.2600.1106 0000ce35winword.exe    10.0.3416.0   msctf.dll   5.1.2600.1106 0000ce32winword.exe    10.0.3416.0   msctf.dll   5.1.2409.22 10106winword.exe    10.0.3416.0   msctf.dll   5.1.2600.0 19313winword.exe    10.0.3416.0   msctf.dll   5.1.2600.0 19264winword.exe    10.0.3416.0   msctf.dll   5.1.2409.7 0001cd86winword.exe    10.0.3416.0   msctf.dll   5.1.2409.7 0001cbffwinword.exe    10.0.3416.0   msctf.dll   5.2.3628.0 0000eb0dwinword.exe    10.0.3416.0   msctf.dll   5.1.2409.22 000101acwinword.exe    10.0.3416.0   msctf.dll   5.1.2600.0 0000ffffwinword.exe    10.0.3416.0   msctf.dll   5.1.2600.0 0001925dwinword.exe    10.0.3416.0   msctf.dll   5.1.2409.8 0000ee99winword.exe    10.0.3416.0   msctf.dll   5.1.2600.0 80000004winword.exe    10.0.3416.0   msctf.dll   5.1.2600.0 6c642e6cwinword.exe    10.0.2930.0   msctf.dll   5.1.2409.7 0001cdcbwinword.exe    10.0.2930.0   msctf.dll   5.1.2600.0 000192bbwinword.exe    10.0.2930.0   msctf.dll   5.1.2409.7 0001cd21winword.exe    10.0.2930.0   msctf.dll   5.1.2600.0 000192b7winword.exe    10.0.2930.0   msctf.dll   5.1.2409.7 0001cd25winword.exe    10.0.2930.0   msctf.dll   5.1.2600.0 0001934cwinword.exe    10.0.2930.0   msctf.dll   5.1.2600.29 00011f4awinword.exe    10.0.2930.0   msctf.dll   5.1.3579.0 12248winword.exe    10.0.2930.0   msctf.dll   5.1.2526.0 19379winword.exe    10.0.2930.0   msctf.dll   5.1.2526.0 000193d0winword.exe    10.0.2930.0   msctf.dll   5.1.2505.0 000192bfwinword.exe    10.0.2930.0   msctf.dll   5.1.2409.7 0001ccb5winword.exe    10.0.2930.0   msctf.dll   5.1.2409.7 0001cd86winword.exe    10.0.2930.0   msctf.dll   5.1.2409.7 0001cd0fwinword.exe    10.0.2930.0   msctf.dll   5.1.2600.0 469367winword.exe    10.0.2627.0   msctf.dll   5.1.2600.0 0001934cwinword.exe    10.0.2627.0   msctf.dll   5.1.2600.0 000192bbwinword.exe    10.0.2627.0   msctf.dll   5.1.2600.1106 0000ced4winword.exe    10.0.2627.0   msctf.dll   5.1.2600.29 00011f4ewinword.exe    10.0.2627.0   msctf.dll   5.1.2409.7 0001cdcbwinword.exe    10.0.2627.0   msctf.dll   5.1.2600.0 000192b7winword.exe    10.0.2627.0   msctf.dll   5.1.2600.29 00011fe8
Ayrıca, başka program sürümleri, modül sürümleri ve uzaklıklar olabilir.
wd2002 wd2k askıda kalıyor donuyor çöküyor bilgi OFFXP düzeltme liste güvenlik_düzeltme_eki güvenlik_güncelleştirmesi güncelleştirme güvenlik hata bağlam kusur güvenlik açığı kötü niyetli saldırgan yararlanma kayıt defteri kimlik doğrulaması yapılmamış özel olarak biçimlendirilmiş kapsam özel olarak hazırlanmış etkilenen
Özellikler

Makale No: 836036 - Son İnceleme: 12/18/2006 09:19:53 - Düzeltme: 3.0

Microsoft Word 2002 Standard Edition

 • kbinfo KB836036
Geri bildirim