Şu anda çevrimdışısınız; İnternet'in yeniden bağlanması bekleniyor

Exchange Server 2003 ve Exchange 2000 Server tüm işlevleriyle çalışmak için NetBIOS ad çözümlemesine gerek duyar

Bu makale arşivlenmiştir. "Olduğu gibi" sunulmaktadır ve bundan sonra güncelleştirilmeyecektir.
Belirtiler
Büyük Microsoft Exchange Server 2003 ve Microsoft Exchange 2000 Server kuruluşlarında, ağ üzerinde NetBIOS ad çözümlemesi çalışmadığında bazı işlemler düzgün çalışmaz.
Neden
Exchange 2003 ve Exchange 2000'in hala bazı NetBIOS bağımlılıkları vardır. Tüm Exchange bileşenlerinin başarılı çalışması için, ağ topolojisine bağlı olarak farklı alt ağlar üzerinde NetBIOS ad çözümlemesini kullanmak zorunda kalabilirsiniz.
Çözüm
Microsoft, Exchange kuruluşlarının ad çözümlemesi için Windows Internet Ad Hizmeti'ni (WINS) ve DNS'i kullanmasını önermektedir. Büyük ve alt ağları olan kuruluşlarda WINS olmadan yapılan Exchange 2003 ve Exchange 2000 yüklemeleri tam olarak sınanmamıştır. Büyük kuruluşlarda, yayınlar aracılığıyla yapılan NetBIOS ad çözümlemesi düzgün çalışmayabilir. Bazı Exchange işlevleri de etkilenebilir.
Daha fazla bilgi
Aşağıdaki Exchange işlevleri WINS ad çözümlemesine hala bağımlıdır.
 • Exchange Server 2003 Kur programı ve Exchange 2000 Server Kur programı, özellikle kümelenmiş sunucular üzerinde.
 • Exchange 2003 bilgisayarı ve Exchange 2000 bilgisayarı üzerindeki Exchange Posta Kutusu Birleştirme Sihirbazı (ExMerge).
 • Microsoft Outlook Web Access (OWA) aracılığıyla Exchange 2003 posta kutusunun veya Exchange 2000 posta kutusunun parolasını değiştirme.
 • Exchange 2003 bilgisayarı ve Exchange 2000 bilgisayarı üzerindeki Exchange Sistem Yöneticisi.

  Not Ayrıca, Microsoft Office Outlook 2003'ten önceki Microsoft Outlook istemcileri de NetBIOS ad çözümlemesine gerek duyar.

  Aşağıdaki liste, Active Directory etki alanı denetleyicilerinin ve Exchange kuruluşunuzu destekleyecek genel katalog sunucularının yerleştirilmesine yönelik önerileri özetler:
  • Hub sitede ve tüm şubelerde DNS'in düzgün yapılandırıldığından emin olun.
  • Ad çözümlemesinin ve DNS işlevlerinin ikisinin de düzgün çalıştığından emin olun.
  • Altyapı yöneticisi rolünün bir genel katalog sunucusunda olmadığından emin olun.
  • 10'dan çok kullanıcıya hizmet eden şube ofislerinde, Exchange sunucularını içeren her konuma bir genel katalog sunucusu yüklenmelidir; Microsoft, yedek olması için iki genel katalog sunucusunun dağıtılmasını önermektedir. Fiziksel bir sitenin iki genel katalog sunucusu yoksa, varolan etki alanı denetleyicilerini genel katalog sunucuları olarak yapılandırabilirsiniz.
  Exchange 2003, NetBIOS adları da denilen "kısa adları" aramak için Windows ad çözümleme API'lerini kullanır. Bu nedenle kısa adların çözümlenmesini, sunucu çalışması sırasında, ESM istemcisi de sunuculara başvururken ister; Outlook 2003'ten önceki Outlook istemcileri de sunucu kısa adının çözümlenmesini bekler. Tüm istemci ve sunucular aynı alt ağda olmadığı sürece, kısa ad çözümlemesinin en kolay yolu bir WINS sunucusu kurmaktır.

  Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 2000 Server ve Microsoft Windows NT Server 4.0'da sunucu kümesi NetBIOS gerektirir, ancak ad çözümlemesi için sunucu kümesinde WINS olması gerekmez. Sanal sunucularda dinamik güncelleştirme protokolünü destekleyen DNS sunucusunu kullanıyorsanız, sunucu kümeleri DNS'e "A" kaynak kayıtları kaydeder. İstemciler, sanal sunucunun IP adresini çözümlemek için DNS'i sorgulayabilir. Ancak, sunucu kümelerinin sanal sunucularda TCP/IP nesneleri üzerinden NetBIOS oluşturmasını engelleyemezsiniz.

  WINS kullandığınızda ad çakışmaları olamaz. Bir WINS ortamında yalnızca bir bilgisayar SERVERA olarak adlandırılabilir. DNS'te, birden çok bilgisayar SERVERA adını alabilir. Örneğin, bir bilgisayar SERVERA.EUROPE.DOMAIN.COM olarak adlandırılırken başka bir bilgisayar SERVERA.AMERICA.DOMAIN.COM olarak adlandırılabilir. AMERICA etki alanında bulunan bir kullanıcı \\SERVERA yazdığında, AMERICA etki alanındaki SERVERA sunucusuna bağlanır. AMERICA etki alanında bulunan bir kullanıcı EUROPE etki alanındaki SERVERA sunucusuna bağlanmak isterse, o kullanıcının SERVERA.EUROPE.DOMAIN.COM tam etki alanı adını (FQDN) belirtmesi gerekir. Bazı programlar NetBIOS adları için yalnızca en çok 15 karakterlik girdilere izin verebilir. Ana bilgisayar adlarının yinelenmesini önleyen bir düzenek varsa ve etki alanlarının DNS sonek listesi tüm istemcilere sağlanmışsa, bu programlar yine de çalışabilir.

  Windows Server 2003 ve Exchange Server 2003'ün ad çözümlemesi için FQDN'leri ve DNS'i kullanmasına karşın, Windows NT 4.0 ve Microsoft Exchange Server 5.5 ana bilgisayar adı çözümlemesi için NetBIOS ve WINS'i kullanmaktadır. Bilgisayarda bir LMHOSTS dosyası yoksa, Exchange 5.5 bilgisayarının Exchange 2003 bilgisayarıyla iletişim kurabilmesi için kullanılabilir bir WINS sunucusunun olması gerekir.

  Birçok program NetBIOS devre dışıyken çalışabilir, ancak bu tür bir yapılandırmayı desteklemez. Örneğin, Exchange 2003 ve Exchange 2000 NetBIOS olmadan sınanmamıştır, ancak düz bir etki alanı ortamında NetBIOS olmadan çalışabilirler.

  Varsayılan olarak, Windows Server 2003'te Messenger hizmeti ve Uyarıcı hizmeti devre dışı kalır. Windows Server 2003'te ağ iletilerinin iletilmesi için, bu hizmetleri etkinleştirip başlatmanız ve alıcının hesap kaydının WINS'te bulunması gerekir.

  WINS hakkında daha fazla bilgi için, aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin:
xadm ESM
Özellikler

Makale No: 837391 - Son İnceleme: 12/08/2015 06:27:02 - Düzeltme: 4.1

Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition, Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition, Microsoft Exchange 2000 Enterprise Server

 • kbnosurvey kbarchive kbtshoot kbesm kbdirectory kbclustering KB837391
Geri bildirim