Şu anda çevrimdışısınız; İnternet'in yeniden bağlanması bekleniyor

Microsoft Loopback bağdaştırıcısı Windows XP'de nasıl yüklenir

Windows XP desteği sona erdi

Microsoft, Windows XP desteğini 8 Nisan 2014 Bunun sizin için ne anlama geldiğini ve korunmaya nasıl devam edebileceğinizi öğrenin.

Bu makalenin Microsoft Windows 2000 sürümü için bkz. 236869.
™zet
Microsoft Loopback bağdaştırıcısı, ağa erişilemeyen sanal ağ ortamı için bir sınama aracıdır. Ayrıca, ağ bağdaştırıcısıyla veya ağ bağdaştırıcısı sürücüsüyle çakışmalar olduğunda da Loopback bağdaştırıcısını kullanmanız gerekir. Ağ istemcilerini, protokolleri ve diğer ağ yapılandırma öğelerini Loopback bağdaştırıcısına bağlayabilir ve ağ yapılandırma bilgilerini tutmaya devam ederken ağ bağdaştırıcısı sürücüsünü veya ağ bağdaştırıcısını daha sonra yükleyebilirsiniz. Loopback bağdaştırıcısını katılımsız yükleme işlemi sırasında da yükleyebilirsiniz.

Elle yükleme

Microsoft Loopback bağdaştırıcısını Windows XP'de elle yüklemek için, aşağıdaki adımları uygulayın:
 1. Başlat'ı ve sonra Denetim Masası'nı tıklatın.
 2. Klasik görünümdeyseniz, sol bölmede Denetim Masası altında Kategori Görünümü'ne Geç'i tıklatın.
 3. Yazıcılar ve Diğer Donanım'ı çift tıklatın ve İleri'yi tıklatın.
 4. Sol bölmede Ayrıca bkz. altında, Donanım Ekle'yi tıklatın ve İleri'yi tıklatın.
 5. Evet, donanımı bağladım'ı tıklatın ve ardından İleri'yi tıklatın.
 6. Listenin altında, Yeni donanım aygıtı ekle'yi tıklatın ve ardından İleri'yi tıklatın
 7. Listeden seçeceğim donanımı yükle'yi tıklatın ve ardından İleri'yi tıklatın.
 8. Ağ bağdaştırıcıları'nı tıklatın ve ardından İleri'yi tıklatın.
 9. Üretici kutusunda, Microsoft'u tıklatın.
 10. Ağ Bağdaştırıcısı kutusunda, Microsoft Loopback Bağdaştırıcısı'nı tıklatın ve ardından İleri'yi tıklatın.
 11. Son'u tıklatın.
Bağdaştırıcı başarıyla yüklendikten sonra, diğer bağdaştırıcılarda olduğu gibi seçeneklerini elle yapılandırabilirsiniz. TCP/IP özellikleri DHCP kullanacak biçimde yapılandırılırsa, bağdaştırıcı gerçekte fiziksel bir ortama bağlanmadığı için sonuç olarak otomatik ağ adresi (169.254.x.x/16) kullanacaktır.

Not Varsayılan olarak, TCP/IP özellikleri DHCP kullanmak üzere yapılandırılır.

Katılımsız yükleme

Microsoft Loopback bağdaştırıcısını yüklemek için, aşağıdaki örnek Unattend.txt dosyasını kendi Unattend.txt dosyanız için model olarak kullanın:
[NetAdapters] Adapter01=Params.Adapter01[Params.Adapter01] InfID="*msloop" ; Microsoft Loopback Adapter ConnectionName ="MS Loopback Adapter"[NetProtocols] MS_TCPIP=Params.MS_TCPIP ; TCP/IP parametreleri ; Ağınıza özel parametre değerlerini kullanın[Params.MS_TCPIP] AdapterSections=params.TCPIP.Adapter01 DNS=yes DNSSuffixSearchOrder=mycorp.com EnableLMHosts=No ; Bağdaştırıcıya özel TCP/IP parametreleri ; Ağınıza özel parametre değerlerini kullanın[params.TCPIP.Adapter01] SpecificTo=Adapter01 DNSDomain=mycorp.com DNSServerSearchOrder=192.168.5.251 WINS=no DHCP=no IPAddress=192.168.5.10 SubnetMask=255.255.255.0 DefaultGateway=192.168.5.254


Daha fazla bilgi
Daha fazla bilgi için, Windows XP CD-ROM'unuzdaki Support\Tools\Deploy.cab klasöründe bulunan Windows XP Önyükleme Başvurusu Yardım dosyasına bakın.

Özellikler

Makale No: 839013 - Son İnceleme: 01/16/2006 15:40:11 - Düzeltme: 3.0

 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • kbnetwork kbhowto KB839013
Geri bildirim