Ürün CD'sindeki Windows Server 2003 Destek Araçları'nı kullanarak RPC Bitiş Noktası Eşleştiricisi hatalarında sorun giderme

Windows XP desteği sona erdi

Microsoft, Windows XP desteğini 8 Nisan 2014'te sona erdirdi. Bu değişiklik yazılım güncelleştirmelerinizi ve güvenlik seçeneklerinizi etkiledi. Bunun sizin için ne anlama geldiğini ve korunmaya nasıl devam edebileceğinizi öğrenin.

Windows Server 2003 desteği 14 Temmuz 2015'te sona erdi

Microsoft, Windows Server 2003 desteğini 14 Temmuz 2015'te sona erdirdi. Bu değişiklik yazılım güncelleştirmelerinizi ve güvenlik seçeneklerinizi etkiledi. Bunun sizin için ne anlama geldiğini ve korunmaya nasıl devam edebileceğinizi öğrenin.

™zet
Microsoft Windows Server CD-ROM'unun Support klasöründe bulunan, bir Windows Server Kaynak Setinin parçası olan veya Microsoft Web sitesinde bulunan belirli araçları ve yardımcı programları kullandığınızda RPC Bitiş Noktası Eşleştiricisi hatalarıyla karşılaşabilirsiniz. Bu hatalar RPC Bitiş Noktası Eşleştiricisi sorunlarını gidermenize yardımcı olabilir.

Bu makalede anlatılan belirtiler RPC doğru çalışmadığında oluşabilecek her türlü olası senaryoyu temsil etmez. RPC, Windows Server 2003'te ve Windows 2000 Server'da Dosya Çoğaltma Hizmeti (FRS), Active Directory Çoğaltması, Sertifika hizmetleri, DCOM, Microsoft Message Queuing (MSMQ olarak da bilinir) ve MAPI gibi birçok bileşen tarafından kullanılır. Bu nedenle, RPC doğru çalışmadığında çeşitli hatalar ve belirtiler oluşabilir.
GİRİŞ
Bu adım adım makalede, Windows Server 2003'te ve Windows 2000 Server'da Windows Server 2003 veya Windows 2000 Server CD-ROM'unun Support klasöründe bulunan veya Windows Server 2003 Kaynak Seti'nin veya Windows 2000 Server Kaynak Seti'nin bir parçası olan araçlar ve yardımcı programlar kullanıldığında oluşan Uzaktan Yordam Çağrısı (RPC) Bitiş Noktası Eşleştiricisi hatalarında nasıl sorun giderileceği anlatılmaktadır. Uzaktan Yordam Çağrısı, Windows işletim sisteminin kullandığı bir protokoldür. RPC, bir bilgisayarda çalıştırılan programın uzak bir sistemde kod çalıştırmasına olanak veren işlemler arası bir iletişim düzeneği sağlar.

Bazı senaryolarda, Active Directory Siteleri ve Hizmetleri'ni kullanarak Active Directory çoğaltmasını zorlamaya çalıştığınızda, Dcpromo aracını kullanarak ek bir etki alanı denetleyicisini yükseltmeye çalıştığınızda veya komut satırından netdom query fsmo komutunu çalıştırdığınızda, aşağıdakine benzer bir hata iletisi alabilirsiniz:
Son nokta eşleştiricisinden kullanılabilecek başka hiçbir son nokta yok.
Diğer belirtiler aşağıdakileri içerebilir:
 • Etki alanında oturum açmaya çalıştığınızda, aşağıdakine benzer bir hata iletisi alabilirsiniz:
  Birincil etki alanı ile güvenilen etki alanı arasındaki güvenlik ilişkisi kurulamadığından sistem bu etki alanı üzerinde oturum açamıyor.
 • Grup İlkesi ek bileşenlerini açamıyorsunuz.
 • Active Directory Kullanıcıları ve Bilgisayarları veya Active Directory Siteleri ve Hizmetleri gibi Active Directory Yönetimsel Araçları'nı açmaya çalıştığınızda, aşağıdaki hata iletisini alabilirsiniz:
  Belirtilen etki alanı yok veya bağlantı kurulamadı.
 • Ağ Komşuları'nda etki alanına göz atamıyorsunuz.
 • Uzak bir sunucudaki sürücülere bağlanmaya veya kaynakları görüntülemeye çalıştığınızda, aşağıdaki hata iletisini alıyorsunuz:
  Erişim reddedildi.
 • Dosya Çoğaltma Hizmeti (FRS) yavaşlayabilir veya tamamen durabilir. Örneğin, Sysvol klasörü etki alanı denetleyicileri arasında çoğaltılamayabilir. Bu olduğunda, Ntfrs_000<x>.log dosyalarında aşağıdakine benzer bir hata iletisi alabilirsiniz:
  RPC Kullanılamıyor
 • Microsoft Outlook bir Microsoft Exchange sunucusuna bağlanmada başarısız olabilir. Bu olduğunda, Outlook'u açtığınızda kullanıcı adı ve parola sorulabilir. Geçerli kimlik bilgilerini girdiğinizde, aşağıdakine benzer bir hata iletisi alabilirsiniz:
  Oturum açma bilgileriniz yanlış
  -VEYA-
  Outlook oturum açamadı.
 • Ayrıca, Outlook'ta yeni bir posta hesabı eklerken Adı Denetle'yi tıklattığınızda, aşağıdakine benzer bir hata iletisi alabilirsiniz:
  Ad çözümlenemedi. Ad, adres listesindeki adla eşleştirilemedi.

Not Ağ trafiğini yakalamak üzere Ağ İzleyicisi gibi bir ağ yakalama programı kullanırsanız, bilgisayar 1024'ten daha büyük bir bağlantı noktasını kullanarak başka bir bilgisayarla bir RPC oturumu başlatmaya çalıştığında yanıt almayabilir. İsteği gönderen bilgisayar, RPC Bitiş Noktası Eşleştiricisi için Evrensel Benzersiz Tanımlayıcı'yı (UUID) kullanır. RPC Bitiş Noktası Eşleştiricisi'nin UUID'si: E1AF8308-5D1F-11C9-91A4-08002B14A0FA.

başa dön
Daha fazla bilgi

Dcdiag aracı


Dcdiag aracı bir ormandaki veya kuruluştaki etki alanı denetleyicilerinin durumunu inceler ve sorun gidermeye yardımcı olmak için sorun bulursa bildirir. Dcdiag aracını çalıştırdığınızda RPC Bitiş Noktası Eşleştiricisi hatalarında sorun gidermek için Dcdiag aracını kullanabilirsiniz. Bunu yapmak için aşağıdaki adımları izleyin:
 1. Başlat'ı tıklatın, Çalıştır'ı tıklatın, kutusuna cmd yazın ve Tamam'ı tıklatın.
 2. dcdiag yazın ve ENTER tuşuna basın.
RPC Bitiş Noktası Eşleştiricisi sorunları varsa, Dcdiag aracı aşağıdakine benzer hata iletileriyle yanıt verebilir:
Çoğaltma işlemi hata oluşturdu (1753): Son nokta eşleştiricisinden kullanılabilecek başka hiçbir son nokta yok.
DsBindWithCred(), 1753 hatasıyla başarısız oldu. Son nokta eşleştiricisinden kullanılabilecek başka hiçbir son nokta yok.
Dizin Bağlama Hatası 1753: Son nokta eşleştiricisinden kullanılabilecek başka hiçbir son nokta yok.
DsBind(), 1753 hatasıyla başarısız oldu. Son nokta eşleştiricisinden kullanılabilecek başka hiçbir son nokta yok.
DsBindWithSpnEx(), 1722 hatasıyla başarısız oldu. RPC sunucusu kullanılamıyor.
DsBindWithCred() öğesi hata 1753 ile başarısız oldu. Son nokta eşleştiricisinden kullanılabilecek başka hiçbir son nokta yok.
Durum 1722: RPC sunucusu kullanılamıyor.

başa dön

Netdiag aracı

Ağ ve bağlantı sorunlarını yalıtmak için Netdiag aracını kullanabilirsiniz. Netdiag aracını, RPC Bitiş Noktası Eşleştiricisi sorunlarını gidermek için kullanabilirsiniz. Bunu yapmak için aşağıdaki adımları izleyin:
 1. Başlat'ı tıklatın, Çalıştır'ı tıklatın, kutusuna cmd yazın ve Tamam'ı tıklatın.
 2. netdiag yazın ve ENTER tuşuna basın.
RPC Bitiş Noktası Eşleştiricisi sorunları varsa, Netdiag aracı aşağıdakine benzer hata iletileriyle yanıt verebilir:
[UYARI] etkialanıdenetleyicisi.etkialanıadı.com DC'sindeki SPN kaydı sorgulanamadı.

Kerberos sınaması. . . . . . . . . . . : Atlandı. Etki alanınızda Kerberos çalışmıyor. (<EtkiAlanıAdı>\Administrator) Kerberos sınanamıyor.
DC listesi sınaması. . . . . . . . . . . : Başarısız. [UYARI] etkialanıdenetleyicisi.etkiaalanıadı.intranet (10.55.0.110) için DsBind çağrısı yapılamıyor. [EPT_S_NOT_REGISTERED]

Güven ilişkisi sınaması. . . . . . : Başarısız. '<etkialanıadı>' etki alanının DomainSid'inin doğruluğunu sınama. [ÖNEMLİ] '<etkialanıadı>' etki alanına olan güvenli kanal bağlantısı kopuk. [ERROR_ACCESS_DENIED]


başa dön

Repadmin aracı

Repadmin aracını Active Directory çoğaltması gerçekleştirmek, Active Directory çoğaltması ile ilgili sorunları gidermek ve RPC Bitiş Noktası Eşleştiricisi ile ilgili sorunları gidermek için kullanabilirsiniz. Bunu yapmak için aşağıdaki adımları izleyin:
 1. Başlat'ı tıklatın, Çalıştır'ı tıklatın, kutusuna cmd yazın ve Tamam'ı tıklatın.
 2. Repadmin /bind yazın ve ENTER tuşuna basın.
RPC Bitiş Noktası Eşleştiricisi sorunları varsa, Repadmin aracı aşağıdakine benzer bir hata iletisiyle yanıt verebilir:
Localhost'a DsBindWithCred çağrısı 1753 (0x6d9) durumuyla başarısız oldu: Son nokta eşleştiricisinden kullanılabilecek başka hiçbir son nokta yok.

başa dön

Ntdsutil aracı


Kuruluş ve etki alanı yöneticileri Ntdsutil aracını Active Directory'yi onarmak ve RPC Bitiş Noktası Eşleştiricisi sorunlarını gidermek için kullanabilir. RPC Bitiş Noktası Eşleştiricisi sorunlarını gidermek için aşağıdaki adımları izleyin:
 1. Başlat'ı tıklatın, Çalıştır'ı tıklatın, kutusuna cmd yazın ve Tamam'ı tıklatın.
 2. NTDSUtil ? yazın ve ENTER tuşuna basın.
 3. ntdsutil: istemine Metadata cleanup yazın ve ENTER tuşuna basın.
 4. metadata cleanup: istemine Connections yazın ve ENTER tuşuna basın.
 5. Connections: istemine Connect to server localhost yazın ve ENTER tuşuna basın.
RPC Bitiş Noktası Eşleştiricisi sorunları varsa, Ntdsutil aracı aşağıdakine benzer bir hata iletisiyle yanıt verebilir:
DsBindW hatası 0x6d9 (Son nokta eşleştiricisinden kullanılabilecek başka hiçbir son nokta yok.)

başa dön

Gpotool aracı


Gpotool aracını, etki alanı denetleyicilerindeki Grup İlkesi nesnelerinin tutarlılığını denetlemek için kullanabilirsiniz. Gpotool aracı, Windows Server 2003 Kaynak Seti'nde bulunmaktadır. Aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret ederek Windows Server 2003 Kaynak Seti'ni yükleyebilirsiniz:Kaynak Seti'ni yükledikten sonra, Gpotool aracını kullanarak RPC Bitiş Noktası Eşleştiricisi ile ilgili sorunları giderebilirsiniz. Bunu yapmak için aşağıdaki adımları izleyin:
 1. Başlat'ı tıklatın, Programlar'ın üzerine gelin, Windows Kaynak Seti Araçları'nı tıklatın ve sonra Komut Kabuğu'nu tıklatın.
 2. gpotool yazın ve Enter tuşuna basın.

RPC Bitiş Noktası Eşleştiricisi sorunları varsa, Gpotool aracı aşağıdakine benzer hata iletileriyle yanıt verebilir:
GPOTOOL: e HATA: GetDCList; DsBindW; hr=800706d9; Son nokta eşleştiricisinden kullanılabilecek başka hiçbir son nokta yok.
GPOTOOL: + Dosya: d:\nt\private\ctpolprf\common\polutil\polutil.cxx; Satır:728
GPOTOOL: e HATA: GetDCList; GetDCList başarısız; hr=800706d9; Son nokta eşleştiricisinden kullanılabilecek başka hiçbir son nokta yok.
GPOTOOL: + Dosya: d:\nt\private\ctpolprf\common\polutil\polutil.cxx; Satır:644

başa dön

Olay Görüntüleyicisi


RPC doğru çalışmadığında bir etki alanı istemcisinde, üye sunucuda veya etki alanı denetleyicisinde aşağıdaki olaylar günlüğe yazılabilir:

Olay Kimliği: 1053
Olay Kaynağı: Userenv
Açıklama: Windows kullanıcı veya bilgisayara adını belirleyemedi. (Son nokta eşleştiricisinden kullanılabilecek başka hiçbir son nokta yok. ). Grup İlkesi işleminden çıkıldı.Olay Kimliği: 1000
Olay Kaynağı: Userenv
Açıklama: Windows kullanıcı veya bilgisayara adını belirleyemedi. Dönüş değeri (1753).:Olay Kimliği: 1168
Kaynak: NTDS Genel
Açıklama: Hata -1073741823(c0000001) oluştu (Internam ID 3000b35). Lütfen yardım için Microsoft Ürün Destek Hizmetleri'ne başvurun.Olay Kimliği: 1265
Kaynak: NTDS KCC
Açıklama: Çoğaltma bağlantısı kurma denemesi, parametreler Bölüm: CN=Configuration,DC=contoso,DC=com Kaynak DSA DN: CN=NTDS Settings,CN=SunucuAdı,CN=Servers,CN=etkialanıadı,CN=Sites,CN=Configuration,DC=contoso,DC=com Kaynak DSA Adresi: 70863dce-1031-47ea-a567-2f46212dd361._msdcs.securityroot.com Siteler Arası Aktarım (varsa): CN=IP,CN=Inter-Site Transports,CN=Sites,CN=Configuration,DC=securityroot,DC=net aşağıdaki durumla başarısız oldu: Son nokta eşleştiricisinden kullanılabilecek başka hiçbir son nokta yok. Kayıt verileri, durum kodunun kendisidir. Bu işlem yeniden denenecekOlay Kimliği: 1656
Olay Kaynağı: NTDS Genel Olayı
Açıklama: Dizin Hizmeti bu bilgisayarda yüklü RPC protokol dizileri bulamadı ve 1719 hatası verdi. Dizin Hizmeti, bu koşullar bulunduğu sürece herhangi bir RPC isteğini yanıtlayamayacak.Olay Kimliği: 10010
Olay Kaynağı: DCOM
Açıklama: {8BC3F05E-D86B-11D0-A075-00C04FB68820} sunucusu belirtilen zaman aşımı süresi içinde DCOM'a kaydolamadı.Olay Kimliği: 4097
Olay Kaynağı: EventSystem
Açıklama: COM+ Olay Sistemi, iç işlem sırasında hatalı dönüş kodu algıladı. .\eventsystemobj.cpp 42. satırından HRESULT 80070005. Lütfen Microsoft Ürün Destek Hizmetleri'ne başvurarak bu hatayı bildirin.Olay Kimliği: 1012
Olay Kaynağı: Winlogon
Açıklama: Otomatik olarak sertifika kayıt alt sistemi, kaydolmak için gerekli yerel kaynaklara erişemedi. Kayıt gerçekleştirilmeyecek. (0x800706d9) Son nokta eşleştiricisinden kullanılabilecek başka hiçbir son nokta yok.Bir kurumsal sertifika yetkilisi sunucusunda veya bir alt sertifika yetkilisi sunucusunda, aşağıdakine benzer bir olay günlüğe kaydedilebilir:
Olay Kimliği: 20
Olay Kaynağı: KDC
Açıklama: Şu an seçili olan KDC sertifikası önceden geçerliydi, ancak şu an geçersiz ve bunun yerine uygun bir sertifika bulunamadı. Bu sorun çözülmezse, akıllı kart oturum açma düzgün çalışmayabilir. Sistem yöneticisinin, etki alanının ortak anahtar altyapısını denetlemesini sağlayın. Zincir durumu, hata verilerindedir.


başa dön

Dcpromo aracı


Active Directory Yükleme Sihirbazı (Dcpromo.exe), Windows Server tabanlı bilgisayarları etki alanı denetleyicileri olarak yükseltir. RPC sorunları nedeniyle Dcpromo başarısızı olduğunda, DCPromo.log dosyasında aşağıdakilere benzer hata iletileri görünebilir.

Not Dcpromo.log dosyası %windir%\Debug klasöründe bulunur.
02/07 21:08:48 [BİLGİ] Hata - Dizin Hizmeti CN=Ad,CN=Bölümler,CN=Yapılandırma,DC=etkialanı,DC=com nesnesini oluşturamadı. Lütfen olay günlüğünde olası sistem hatası bulunup bulunmadığını denetleyin. (1753) 02/07 21:08:49 [BİLGİ] sunucuadı.etkialanıadı.com için NtdsInstall, 1753 02/07 21:08:49 döndürdü [BİLGİ] DsRolepInstallDs, 1753 02/07 21:08:49 döndürdü [HATA] Dizin hizmeti yüklenemedi (1753)
10/03 10:13:17 [BİLGİ] Hata- Dizin Hizmeti sunucuadı.etkialanıadı.com. sunucusunda CN=NTDS Settings,CN=ad,CN=Servers,CN=ad,CN=Sites,CN=Configuration,DC=etkialanıadı,DC=com için sunucu nesnesi oluşturamadı Lütfen sağlanan ağ kimlik bilgilerinin kopya eklemek için yeterli erişimi olduğundan emin olun. (1753) 10/03 10:13:17 [BİLGİ] sunucuadı.etkialanıadı.com için NtdsInstall, 1753 10/03 10:13:17 döndürdü [BİLGİ] DsRolepInstallDs, 1753 10/03 10:13:17 döndürdü [HATA] Dizin hizmeti yüklenemedi (1753)
06/20 16:41:27 [BİLGİ] Hata - FQDNSunucuAdı sunucusuna olan ilk LDAP bağlantısı kesildi. (58) 06/20 16:41:27 [BİLGİ] sunucuadı.etkialanıadı.com için NtdsInstall, 58 06/20 16:41:27 döndürdü [BİLGİ] DsRolepInstallDs, 58 06/20 16:41:27 döndürdü [HATA] Dizin Hizmetine yüklenemedi (58)
06/21 11:49:57 [BİLGİ] Hata - Dizin Hizmeti, CN=Schema,CN=Configuration,DC=... bölümünü çoğaltamadı (1722) 06/21 11:49:59 [BİLGİ] sunucuadı.etkialanıadı.com için NtdsInstall, 1722 06/21 11:49:59 döndürdü [BİLGİ] DsRolepInstallDs, 1722 06/21 11:49:59 döndürdü [HATA] Dizin Hizmetine yüklenemedi (1722)
06/21 17:08:41 [BİLGİ] sunucuadı.etkialanıadı.com için NtdsInstall, 1753 06/21 17:08:41 döndürdü [BİLGİ] DsRolepInstallDs, 1753 06/21 17:08:41 döndürdü [HATA] Dizin hizmeti yüklenemedi (1753)

Not Bu hata kodları şu anlama gelir:
 • Hata kodu 58, "Belirtilen sunucu istenen işlemi yürütemez" hatasını temsil eder.
 • Hata kodu 1722, "RPC sunucusu kullanılamıyor" hatasını temsil eder.
 • Hata kodu 1753: "Son nokta eşleştiricisinden kullanılabilecek başka hiçbir son nokta yok."

Ek olarak, DCPromoUI.log aşağıdakine benzer bir hata iletisi içerebilir:
dcpromoui t:0x0C4 01335 Girilen State::SetFailureMessage İşlem başarısız oldu, nedeni: Dizin Hizmeti CN=Ad,CN=Partitions,CN=Configuration,DC=EtkiAlanıAdı,DC=com nesnesini oluşturamadı.

başa dön

Active Directory Yükseltme Aracı


Active Directory Yükseltme Aracı (ADMT), çalıştırıldığı bilgisayarda Olay Görüntüleyicisi'nde aşağıdakine benzer olaylar oluşturabilir:

Olay Kimliği: 1540
Olay Kaynağı: NTDS Çoğaltması
Açıklama: Hata 1753, DSID 11a05b1, ? nesnesine SID eklenemedi.

Clonepr.vbs'nin %windir%\debug'daki günlüğü aşağıdaki gibi görünür:
clonepr t:0x5CC 00254    HRESULT = 0x800706D9clonepr t:0x5CC 00255    Girilen GetErrorMessage 800706D9clonepr t:0x5CC 00256    Çıkılan GetErrorMessage 800706D9clonepr t:0x5CC 00257    Girilen SetComError Kaynak SID'si hedef nesnenin SID geçmişine eklenemedi. Hata: "Son nokta eşleştiricisinden kullanılabilecek başka hiçbir son nokta yok. " clonepr t:0x5CC 00258    Çıkılan SetComError Kaynak SID'si hedef nesnenin SID geçmişine eklenemedi. Hata: "Son nokta eşleştiricisinden kullanılabilecek başka hiçbir son nokta yok. "


başa dön

RPC Bitiş Noktası Eşleştiricisi hataları nasıl çözümlenir

Önemli Bu bölüm, yöntem veya görev kayıt defterini nasıl değiştireceğinizin anlatıldığı adımlar içermektedir. Ancak kayıt defterini hatalı olarak değiştirirseniz önemli sorunlar oluşabilir. Bu nedenle, bu adımları dikkatlice uyguladığınızdan emin olun. Ek koruma için, kayıt defterini değiştirmeden önce yedeklemeyi unutmayın. Bir sorun oluşursa kayıt defterini daha sonra geri yükleyebilirsiniz. Kayıt defterini yedekleme ve geri yükleme hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
322756 Windows XP ve Windows Server 2003'te kayıt defteri nasıl yedeklenir, düzenlenir ve geri yüklenir

"Başka hiçbir son nokta yok" hata iletisi, RPC Bitiş Noktası Eşleştiricisi'nin RPC üzerinden çalışan bir hizmet için 1024'ten büyük bir bağlantı noktası kullanamadığı anlamına gelir.
Not RPC Bitiş Noktası Eşleştiricisi, 135 numaralı bağlantı noktasında çalışır.

RPC en fazla 65535 numaralı bağlantı noktasını kullanabilir. Varsayılan olarak, Windows'un tüm sürümleri yalnızca 1024-5000 arasındaki bağlantı noktalarını kullanır.RPC Bitiş Noktası Eşleştiricisi'ni onarmak için şu adımları izleyin:
 1. Hatayı alan sunucuda aşağıdaki hizmetlerin durumlarını ve başlangıç türlerini doğrulayın:
  Bilgisayar türüRPC hizmeti RPC Konumlandırıcısı hizmeti
  Windows Server 2003 tabanlı etki alanı denetleyicisiBaşladı, OtomatikDurduruldu, El ile
  Windows Server 2003 tabanlı üye sunucuBaşladı, OtomatikDurduruldu, El ile
  Windows Server 2003 tabanlı tek başına sunucuBaşladı, OtomatikDurduruldu, El ile
  Windows 2000 Server tabanlı etki alanı denetleyicisiBaşladı, OtomatikBaşladı, Otomatik
  Windows 2000 Server tabanlı üye sunucuBaşladı, OtomatikBaşladı, El ile
  Windows 2000 Server tabanlı tek başına sunucuBaşladı, OtomatikDurduruldu, El ile
  RPC hizmeti veya RPC Konumlandırıcısı hizmeti ayarlarında herhangi bir değişiklik yaparsanız, bilgisayarı yeniden başlatın ve sorunu yeniden sınayın.
 2. Aşağıdaki anahtarların kayıt defterinde var olduğunu doğrulayın (anahtarlar işletim sistemine göre gruplanmıştır).

  Windows XP, Windows Server 2003 ve Microsoft Windows 2000

  ClientProtocols anahtarının
  HKEY_Local_Machine\Software\Microsoft\Rpc
  kayıt defteri altanahtarı altında var olduğunu ve ClientProtocolsgirişinin en azından aşağıdaki beş varsayılan değeri içerdiğini doğrulayın:
  AdTürVeri
  ncacn_httpREG_SZrpcrt4.dll
  ncacn_ip_tcpREG_SZrpcrt4.dll
  ncacn_nb_tcpREG_SZrpcrt4.dll
  ncacn_npREG_SZrpcrt4.dll
  ncacn_ip_udpREG_SZrpcrt4.dll

  Not ncacn_nb_tcp değeri Windows XP'de bulunmaz.

  Microsoft Windows NT 4.0

  ClientProtocolsgirişinin
  HKEY_Local_Machine\Software\Microsoft\Rpc
  alt anahtarı altında bulunduğunu ve ClientProtocolsgirişinin en azından aşağıdaki altı varsayılan değeri içerdiğini doğrulayın:
  AdTürVeri
  ncacn_npREG_SZrpcltcl.dll
  ncalrpcREG_SZncalrpc
  ncacn_ip_tcpREG_SZRpcLtCcm.dll
  ncadg_ip_udpREG_SZRpcLtCcm.dll
  ncadg_nb_tcpREG_SZrpcltccm.dll
  ncacn_httpREG_SZrpcltccm.dll

  Microsoft Windows 98

  ClientProtocolsgirişinin
  HKEY_Local_Machine\Software\Microsoft\Rpc
  alt anahtarı altında bulunduğunu ve ClientProtocolsgirişinin en azından aşağıdaki dört varsayılan değeri içerdiğini doğrulayın:
  AdTürVeri
  ncacn_npREG_SZrpcltcl.dll
  ncalrpcREG_SZncalrpc
  ncacn_ip_tcpREG_SZrpcltc3.dll
  ncacn_httpREG_SZrpcltccm.dll

  İlgili konular hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
  325930 RPC istemci protokolü kayıt defteri girdilerinin neden olduğu bağlantı sorunları nasıl giderilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
  İstemci kayıt defterini değerlerini doğrulamak için aşağıdaki adımları izleyin:
  1. Başlat'ı tıklatın, Çalıştır'ı tıklatın, regedit yazın ve Tamam'ı tıklatın.
  2. Kayıt Defteri Düzenleyicisi'nde, aşağıdaki alt anahtarı bulun:
   HKEY_Local_Machine\Software\Microsoft\Rpc
  3. Yukarıda listelenen beş varsayılan değerin var olduğunu doğrulayın. Değerlerin bazıları eksikse, ClientProtocols'u sağ tıklatıp, Yeni'yi tıklatıp, Dize değeri'ni tıklatarak eksik değerleri ekleyebilirsiniz.
 3. DNS'nin düzgün çalıştığını doğrulayın. Bunu yapmak için aşağıdaki adımları izleyin:
  1. Hataların karşılaşıldığı bilgisayarda, Başlat'ı tıklatın, Çalıştır'ı tıklatın, cmd yazın ve sonra Tamam'ı tıklatın.
  2. Komut satırından, Netdiag -v veya ping -a sorunlu_sunucunun_IP_adresi yazarak ana bilgisayar kaydının doğru bilgisayara çözümlendiğinden emin olun.
 4. 1024'ten büyük bağlantı noktalarının engellenmediğini doğrulayın. İstemciler, 135 numaralı bağlantı noktası üzerinden RPC Bitiş Noktası Eşleştiricisi'ne bağlanır. RPC Bitiş Noktası Eşleştiricisi daha sonra istemciye, istekte bulunan bir hizmetin 1024-65535 arasında hangi rasgele atanmış bağlantı noktasını dinlediğini bildirir.Bağlantı noktaları bir donanım güvenlik duvarı, Windows Server 2003 ve Windows XP tabanlı bir bilgisayarda Internet Bağlantısı Güvenlik Duvarı, üçüncü taraf güvenlik duvarı yazılımları veya güvenlik duvarı işlevselliği yerleşik olarak bulunan virüsten koruma yazılımları tarafından engellenebilir. RPC'nin çalışması için varsayılan olarak 135 numaralı TCP/UDP ve 1024-65535 numaralı TCP bağlantı noktalarının açık olması gerekir. Ancak, RPC'nin kullandığı 1024'ten büyük bağlantı noktalarını kısıtlayabilirsiniz. Yalnız, RPC Bitiş Noktası Eşleştiricisi her zaman 135 numaralı bağlantı noktasında çalışır.
  Gerekli bağlantı noktalarının açık olduğunu doğrulamak için Portqry aracını da kullanabilirsiniz. Portqry aracını, hiçbir RPC hatası alamayan bir bilgisayarda RPC hataları alan bir bilgisayarı hedef göstererek ve -n anahtarını kullanarak çalıştırmanız gerekir. Bunu yapmak için aşağıdaki adımları izleyin:
  1. Başlat'ı tıklatın, Çalıştır'ı tıklatın, kutusuna cmd yazın ve Tamam'ı tıklatın.
  2. portqry -n sorunlu_sunucu -e 135 yazın.
   Çıktı aşağıda örneklere benzer olacaktır:
   Querying target system called: (Sorgulanan hedef sistem:) sorunlu_sunucuAttempting to resolve name to IP address... (Ad IP adresi olarak çözümlenmeye çalışılıyor...)Name resolved to 169.254.1.1 (Ad 169.254.1.1 olarak çözümlendi)querying... (sorgulanıyor...)sorunlu_sunucu135 numaralı TCP bağlantı noktası (epmap hizmeti): DİNLİYORUsing ephemeral source port (Geçici bağlantı noktası kullanılıyor)Querying Endpoint Mapper Database... (Bitiş Noktası Eşleştiricisi Veritabanı Sorgulanıyor...)Server's response: (Sunucunun yanıtı:)UUID: f5cc59b4-4264-101a-8c59-08002b2f8426 NtFrs Hizmet: ncacn_ip_tcp:65.53.63.16[1094]UUID: e3514235-4b06-11d1-ab04-00c04fc2dcd2 MS NT Dizini DRS Arabirimi ncacn_ip_tcp:65.53.63.16[1025]UUID: e3514235-4b06-11d1-ab04-00c04fc2dcd2 MS NT Dizini DRS Arabirimi ncacn_http:65.53.63.16[1029]UUID: e3514235-4b06-11d1-ab04-00c04fc2dcd2 MS NT Dizini DRS Arabirimi ncacn_http:65.53.63.16[6004]

  Bağlantı noktası 135 engellenmişse, aşağıdaki görüntülenir:
  135 numaralı TCP bağlantı noktası (epmap hizmeti): DİNLEMİYOR
  Ancak, bu RPC Bitiş Noktası Eşleştiricisi hataları için büyük olasılıkla 135 numaralı bağlantı noktası değil, 1024'ten daha büyük olan bağlantı noktaları engellenecektir.Çıktıdan, DC'nin FRS için 1094 numaralı bağlantı noktasını ve Active Directory çoğaltması için 1025, 1029 ve 6004 numaralı bağlantı noktalarını kullandığını öğrenirsiniz. Portqry aracını bu bağlantı noktalarını denetlemek için yeniden kullanabilirsiniz. Örneğin, Portqry aracını -o anahtarıyla kullanarak tüm bağlantı noktalarını bir defada sınayabilirsiniz. Örneğin, şunu yazın:portqry -n sorunlu_sunucu -o 1094,1025,1029,6004
  Tüm bağlantı noktaları "DİNLİYOR" olarak yanıtlarsa, olasılıkla bu sorunun nedeni engellenmiş bağlantı noktaları değildir. Bağlantı noktalarından herhangi bir "DİNLEMİYOR" olarak yanıtlarsa, bağlantı noktaları engellenmiş olabilir.
 5. RPC sorununu çözümlemek için
  HKEY_Local_Machine\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters
  alt anahtarına eklenebilen üç REG_DWORD değerini kullanabilirsiniz.
  Not Varsayılan olarak girdilerden hiçbiri bulunmaz.
  • MaxUserPort
   Bu giriş daha fazla bağlantı noktasını kullanılabilir yapar.
  • TcpTimedWaitDelay
   Bu değerin varsayılan olan 240 saniyenin altına düşürülmesi bağlantı noktalarının kullanım sürelerinin daha çabuk dolmasını sağlar. Bu parametre, bir bağlantının kapatıldığı sırada TIME_WAIT durumunda kalacağı süreyi belirler. Bir bağlantı TIME_WAIT durumundayken, yuva çifti yeniden kullanılamaz. Bu durum 2MSL durumu olarak bilinir, çünkü değer ağdaki en fazla kesim ömrünün iki katı olmalıdır. Ayrıntılı bilgi için RFC 793'e bakın.
  • TcpMaxDataRetransmissions
   Varsayılan değer 5'tir. 4 veya 3 değerini de kullanabilirsiniz, ancak 3'ten daha küçük bir değer kullanmayın. Bu parametre, TCP'nin bağlantıyı iptal edinceye kadar bağımsız bir veri kesimini (bağlantı isteği dışındaki kesimleri) kaç kez yeniden ilettiğini denetler. Bir bağlantıda, birbirini izleyen her yeniden iletimde zaman aşımı süresi iki katına çıkarılır. Yanıtlar devam ettiğinde sıfırlanır. Yeniden İletim Zaman Aşımı (RTO) değeri, her bağlantı için geçmişte ölçülen gidiş-dönüş süresi (Düzleştirilmiş Gidiş-Dönüş Süresi veya SRTT) kullanılarak dinamik olarak ayarlanır). Yeni bir bağlantının başlangıç RTO'su TcpInitialRtt kayıt defteri değeriyle belirlenir.
 6. HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Rpc\Internet
  kayıt defteri anahtarı varsa ve herhangi bir değer listelenmemişse, RPC yalnızca bir bağlantı noktasını kullanabilir. Varsayılan olarak bu kayıt defteri anahtarı yoktur. Bu anahtarın altında hiçbir değer listelenmemişse, anahtarı silin ve sunucuyu yeniden başlatın.

Not Aşağıdaki yazılım programları da RPC Bitiş Noktası Eşleştiricisi hatalarına neden olabilir:
 • Noblenet Portmapper.
  Bu yardımcı programın doğru çalışması için kendine işaret eden ana bilgisayar dosyası gerekir. Ana bilgisayar dosyasının düzenlenmesi sorunu giderebilir
 • AD Knowledge Module (KM) kullanan BMC Patrol Agent yazılımı.
  Bu durumda, en son sürüme (en azından 1.4.01 sürümüne) yükseltir.
 • Uyumsuz ağ bağdaştırıcısı sürücüleri.
  Bu durumda, Windows Hardware Quality Labs (WHQL) tarafından imzalanmış en son sürücü sürümüne yükseltin.
Not Sorun giderme işlemine devam etmek istemiyorsanız, birinden yardım isteyebilir.veyaDesteğe başvurabilirsiniz.

başa dön
Referanslar
RPC dinamik bağlantı noktası ayırmasını güvenlik duvarıyla çalışacak şekilde yapılandırma hakkında ek bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
154596 RPC dinamik bağlantı noktası ayırmasını güvenlik duvarıyla çalışacak biçimde yapılandırma (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
FRS'nin veya Active Directory doğrulamasının kullandığı bağlantı noktasını sınırlama hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
224196 Belirli bir bağlantı noktası için Active Directory çoğaltma trafiğini ve istemci RPC trafiğini sınırlama (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
FRS çoğaltması trafiğini statik bir bağlantı noktasıyla hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
319553 FRS çoğaltması trafiği belirli statik bir bağlantı noktasıyla nasıl sınırlanır (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
Windows Server işletim sistemlerinin bağlantı noktası gereksinimleri hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
832017 Windows Server sistemleri için hizmetlere genel bakış ağ bağlantı noktası gereksinimleri (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
Bu makalede adı geçen üçüncü taraf ürünleri Microsoft'tan bağımsız şirketler tarafından üretilmektedir. Microsoft bu ürünlerin performansı veya güvenilirliği ile ilgili örtük veya başka türlü hiçbir garanti vermez.

Burada listelenen makaleler sorununuzu gidermenize yardımcı olmazsa veya bu makalede açıklananlardan farklı belirtilerle karşılaşırsanız, daha fazla bilgi için Microsoft Bilgi Bankası'nda arama yapın. Microsoft Bilgi Bankası'nda arama yapmak için aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin: http://support.microsoft.com/?LN=tr. Sonra, aldığınız hata iletisinin metnini veya sorunun açıklamasını arama alanına yazın.

başa dön
rpc epm windows xp windows NT 4.0 NT4 netmon trace
Властивості

Ідентифікатор статті: 839880 – останній перегляд: 05/21/2008 16:17:12 – виправлення: 12.0

Microsoft Windows Server 2003 Web Edition, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows XP Professional Edition

 • kbresolve kbhowtomaster kbwinservnetwork kbnetwork kbhowto KB839880
Зворотний зв’язок