Windows XP Service Pack 2 çalışan sistemlerde SQL Server'ın kullandığı bağlantı noktalarını program aracılığıyla açan bir komut dosyası nasıl kullanılır (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)

ÖNEMLİ: Bu makale, bir kişi tarafından çevrilmek yerine, Microsoft makine-çevirisi yazılımı ile çevrilmiştir. Microsoft size hem kişiler tarafından çevrilmiş, hem de makine-çevrisi ile çevrilmiş makaleler sunar. Böylelikle, bilgi bankamızdaki tüm makalelere, kendi dilinizde ulaşmış olursunuz. Bununla birlikte, makine tarafından çevrilmiş makaleler mükemmel değildir. Bir yabancının sizin dilinizde konuşurken yapabileceği hatalar gibi, makale; kelime dağarcığı, söz dizim kuralları veya dil bilgisi açısından yanlışlar içerebilir. Microsoft, içeriğin yanlış çevrimi veya onun müşteri tarafından kullanımından doğan; kusur, hata veya zarardan sorumlu değildir. Microsoft ayrıca makine çevirisi yazılımını sıkça güncellemektedir.

Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir:839980
Giriş
Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2), Windows Güvenlik Duvarı'nı içerir. Windows Güvenlik Duvarı, Internet Bağlantısı Güvenlik Duvarı'nın (ICF) geliştirilmiş bir sürümüdür. Varsayılan olarak, Windows Güvenlik Duvarı, Windows XP Service Pack 2 çalıştıran bilgisayarlarda etkinleştirilir. Windows Güvenlik Duvarı, adlandırılmış yöneltmeler kullanan veya çok protokollü uzaktan yordam çağrısı (RPC) kullanan, TCP/IP kullanan bazı ağ bağlantıları engeller. Bu engelleme, Microsoft Data Engine (MSDE), Microsoft SQL Server 2000 ve Microsoft SQL Server 2005 etkileyebilir.

SQL Server veya MSDE Named Pipes'ni kullanarak, TCP/IP kullanarak veya RPC kullanarak ağ erişimi gerektiren bir uygulama varsa, gereken bağlantı noktalarını program aracılığıyla yerine Windows Güvenlik Duvarı'nı açmak için "Daha fazla bilgi" bölümünde sağlanan komut dosyalarını kullanabilirsiniz.

Bu makalede, iki komut eklenir. Ilk komut, Windows program aracılığıyla yapılandırırken Güvenlik Duvarı'nı SQL Server'a ağ üzerindeki tüm iletişim kuralları dinlemesi izin verecek şekilde. Ikinci komut, programlı olarak Windows Güvenlik Duvarı'nı SQL Server'ı yalnızca TCP/IP dinlemesine izin verecek şekilde yapılandırır.

Not Açtığınız bağlantı noktaları gerekli olarak yalnızca öneririz.


Bu makalede açıklanan komut dosyalarını, birden fazla iletişim kuralı (RPC) yalnızca adlandırılmış yöneltmeler üzerinden erişim sağlar. TCP üzerinden RPC çalıştırıyorsanız, TCP/ıp'yi kullanma hakkında bilgi için aşağıdaki Microsoft Knowledge Base makalesine bakın:
841252Windows XP Service Pack 2'de SQL Server 2000 için TCP/IP el ile nasıl etkinleştirilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
Daha fazla bilgi

Tüm bağlantı noktalarını açmak için kullanabileceğiniz BIR komut dosyası

Bu bölümde, programlı olarak açıklanan komut dosyası, Windows Güvenlik Duvarı'nı SQL Server'a ağ üzerindeki tüm iletişim kuralları dinlemesi izin verecek şekilde yapılandırır.

Bu komut dosyası hakkındaki önemli notları
 • Bu komut yalnızca Windows XP Service Pack 2 çalıştıran bilgisayarlarda çalıştırılması gerekir.
 • Bu komut, Named Pipes'nı etkinleştirme ve birden fazla iletişim kuralı (RPC) etkinleştirmek için ek seçenekler vardır.
 • Bu komut dosyasını birden fazla iletişim kuralı (RPC) yalnızca belirli bir ad sağlayan kanal ve yalnızca açar, 445 numaralı bağlantı noktası.
 • Bu komut kapsam belirtmek için işlevsellik sağlar.

Komut dosyası oluşturmak için aşağıdaki adımları izleyin:
 1. Not Defteri'ni başlatın.
 2. Kopyalama ve aşağıdaki kodu Not Defteri'ne yapıştırın:
  echo offif "%1"=="-np" goto HandleNpif "%1"=="-rpc" goto HandleRpcif "%1"=="-tcp" goto HandleTcpif "%1"=="-browser" goto HandleBrowserrem Usage:Usageecho "Usage: setupSqlServerPortAll -[np | rpc | tcp | browser] -port [portnum] -[enable | disable]echo "-np : Setup SQLServer to listen on Named Pipe connections for local subnet only"echo "-rpc : Setup SQLServer to listen on RPC multiprotocol for local subnet only"echo "-tcp : Setup SQLServer to listen on TCP connections for local subnet only"echo "    Must specify a port if -tcp option is chosen."echo "-browser : Setup SQLServer to provide SSRP service to support named instances"echo "-port : Applies only for tcp"echo " One of the following options MUST be specified"echo "-enable: Enables a port"echo "-disable: Disables a port"goto Exit:HandleTcpecho %2if "%2"=="-port" goto contgoto Usage:contif "%3"=="" goto Usageif "%4"=="-enable" goto EnableTcpif "%4"=="-disable" goto DisableTcpgoto Usage:EnableTcpecho "Enabling SQLServer tcp access for port %3 local subnet only"netsh firewall set portopening tcp %3 SQL%3 ENABLE subnetgoto Exit:DisableTcpecho Disabling SQLServer tcp access for port %3 local subnet only"netsh firewall set portopening tcp %3 SQL%3 disable subnet goto Exit:HandleNpif "%2"=="-enable" goto EnableNpif "%2"=="-disable" goto DisableNpgoto Usage:EnableNpecho "Enabling SQLServer named pipe access for local subnet only"netsh firewall set portopening tcp 445 SQLNP ENABLE subnetgoto Exit:DisableNpecho Disabling SQLServer named pipe access for local subnet only"netsh firewall set portopening tcp 445 SQLNP DISABLE subnetgoto Exit:HandleRpcif "%2"=="-enable" goto EnableRpcif "%2"=="-disable" goto DisableRpcgoto Usage:EnableRpcecho "Enabling SQLServer multiprotocol access for local subnet only"netsh firewall set portopening tcp 445 SQLNP enable subnetgoto Exit:DisableRpcecho Disabling SQLServer multiprotocol access for local subnet only"netsh firewall set portopening tcp 445 SQLNP disable subnetgoto Exit:HandleBrowserif "%2"=="-enable" goto EnableBrowserif "%2"=="-disable" goto DisableBrowsergoto Usage:EnableBrowserecho "Enabling SQLServer SSRP service for local subnet only"netsh firewall set portopening udp 1434 SQLBrowser enable subnetgoto Exit:DisableBrowserecho "Enabling SQLServer SSRP service for local subnet only"netsh firewall set portopening udp 1434 SQLBrowser disable subnetgoto Exit:Exitendlocal
 3. Dosyayı .txt dosyası olarak kaydedin ve dosyanın adı ConfigSQLPorts.txt.
 4. ConfigSQLPorts.txt dosyayı ConfigSQLPorts.bat için yeniden adlandırın.

ConfigSQLPorts.bat dosyada komut dosyasını çalıştırdığınızda, komut dosyası üzerinde kaydedilen bir bilgisayar kullanmanız gerekir. Komut dosyasını çalıştırmak için <a0></a0>, aşağıdaki adımları izleyin:
 1. Başlat ' ı tıklatın, Çalıştır ' ı tıklatın, cmd yazın ve Tamam ' ı tıklatın.
 2. Komut penceresinde, aynı klasörde ConfigSQLPorts.bat dosyası kaydedilir olana kadar klasörleri değiştirmek için "cd" komutunu kullanın. Örneğin, içinde C:\Myfiles ConfigSQLPorts.bat dosya kaydederse, CD myfiles komut istemine yazın ve ENTER tuşuna basın. Bu klasör için C:\Myfiles değiştirir.
 3. ConfigSQLPorts.bat komut dosyasını çalıştırmak için <a0></a0>, ConfigSQLPorts.bat komut istemine yazın ve ENTER tuşuna basın.
Yalnızca TCP/IP bağlantı noktaları'nı açmak için kullanabileceğiniz BIR komut dosyası

Bu bölümde açıklanan komut dosyası Windows yapılandırırken TCP/IP yalnızca dinlemek, SQL Server izin veren bir güvenlik duvarı.

Komut dosyası oluşturmak için aşağıdaki adımları izleyin:
 1. Not Defteri'ni başlatın.
 2. Kopyalama ve aşağıdaki kodu Not Defteri'ne yapıştırın:

  echo offsetlocalif "%1"=="-port" goto HandleTcprem Usage:Usageecho "Usage: setupSqlServerPort -port [portnum] -[enable | disable] [ALL | SUBNET]"echo -port : Specifies the port to be enabled or disabled. Port is not optional.echo -enable: Enables a portecho -enable ALL: enables access for ALLecho -enable SUBNET: enables access for SUBNETecho -disable: Disables a portecho one of -enable or -disable must be specifiedecho the default scope is SUBNET onlygoto Exit:HandleTcpif "%2"=="" goto Usageif "%3"=="-enable" goto EnableTcpif "%3"=="-disable" goto DisableTcpgoto Usage:EnableTcpset SCOPE="%4"if "%4"=="ALL" echo "Enabling SQLServer tcp access for port %2 ALL access" if "%4"=="SUBNET" echo "Enabling SQLServer tcp access for port %2 subnet only access"if "%4"=="" set SCOPE="SUBNET"netsh firewall set portopening tcp %2 SQL_PORT_%2 ENABLE %SCOPE%goto Exit:DisableTcpecho Disabling SQLServer tcp access for port %2"netsh firewall set portopening tcp %2 SQL_PORT_%2 disable goto Exit:Exitendlocal
 3. Dosyayı .txt dosyası olarak kaydedin ve dosyanın adı SetupSqlServerPort.txt.
 4. SetupSqlServerPort.txt dosyayı SetupSqlServerPort.bat için yeniden adlandırın.


SetupSqlServerPort.bat komut dosyasını çalıştırdığınızda, komut dosyası üzerinde kaydedilen bir bilgisayar kullanmanız gerekir. Komut dosyasını çalıştırmak için <a0></a0>, aşağıdaki adımları izleyin:
 1. Başlat ' ı tıklatın, Çalıştır ' ı tıklatın, cmd yazın ve Tamam ' ı tıklatın.
 2. Komut penceresinde, aynı klasörde SetupSqlServerPort.bat dosyası kaydedilir olana kadar klasörleri değiştirmek için "cd" komutunu kullanın. Örneğin, içinde C:\Myfiles SetupSqlServerPort.bat dosya kaydederse, CD myfiles komut istemine yazın ve ENTER tuşuna basın. Bu klasör için C:\Myfiles değiştirir.
 3. SetupSqlServerPort.bat komut dosyasını çalıştırmak için <a0></a0>, komut isteminde setupSqlServerPort.bat yazın ve ENTER tuşuna basın.


Referanslar
SQL Server 2000 ve Windows XP Service Pack 2'i yapılandırma hakkında ek bilgi için Microsoft Knowledge Base'deki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
841249Windows XP Service Pack 2 (SP2) için SQL Server ile kullanılması nasıl yapılandırılır
springboard komut bağlanma hatası

Uyarı: Bu makalenin çevirisi otomatik olarak yapılmıştır

Властивості

Ідентифікатор статті: 839980 – останній перегляд: 01/11/2006 21:34:09 – виправлення: 3.5

Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows), Microsoft SQL Server 7.0 Standard Edition, Microsoft SQL Server, Desktop Edition, Microsoft Windows XP Embedded, Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition, Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition, Microsoft SQL 2005 Server Enterprise, Microsoft SQL Server 2005 Express Edition, Microsoft SQL 2005 Server Workgroup, Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition

 • kbmt kbfirewall kbinfo KB839980 KbMttr
Зворотний зв’язок