Office dosya biçimlerini ve şemalarını kullanarak Office dosyalarından bilgi ayıklama

Office 2003 desteği sona erdi

Microsoft, Office 2003 desteğini 8 Nisan 2014'te sona erdirdi. Bu değişiklik yazılım güncelleştirmelerinizi ve güvenlik seçeneklerinizi etkiledi. Bunun sizin için ne anlama geldiğini ve korunmaya nasıl devam edebileceğinizi öğrenin.

™zet
Microsoft Excel çalışma kitaplarından, Microsoft PowerPoint sunularından veya Microsoft Word belgelerinden bilgi ayıklıyorsanız, birkaç yöntem kullanabilirsiniz. Bu yöntemler API program çağrıları, Office Açık XML, XML, RTF veya HTML'dir. Bu yöntemler gereksinimlerinizi karşılamıyorsa, Ücretsiz Dosya Biçimi Programı'na katılmaya ve belirli Microsoft Office ikili dosya biçimlerine yönelik teknik belgeler edinmeye hak kazanabilirsiniz.
GİRİŞ
Bu makalede, Excel çalışma kitaplarından, PowerPoint sunularından ve Word belgelerinden bilgi ayıklamak için kullanabileceğiniz bazı teknikler açıklanır.
Daha fazla bilgi

Office Açık XML

Office Açık XML Biçimleri, birden çok platformdaki birden çok uygulamanın Office Açık XML belgeleri oluşturmasına ve bu belgelere erişmesine olanak verecek şekilde tasarlanmıştır. Office Açık XML Biçimleri'ni kullanarak, dosya biçimini doğrudan denetleyebilirsiniz. Dosyaları oluşturmak veya dosyalara erişmek için Microsoft Office uygulamalarını kullanmanız gerekmez.

Office Açık XML Biçiminin Yararları

  • Açıktır. Office Açık XML açık olarak lisanslanmış ve belgelenmiştir. Açık Ecma işleminde iyileştirilerek çok çeşitli platformlarda, uygulamalarda ve farklı kullanım alanlarında çalışabilmesi sağlanmıştır.
  • XML biçimidir. Office Açık XML, birçok araç ve uygulama tarafından kolayca ve saydam şekilde kullanılabilecek standart bir teknolojidir.
  • Geriye dönük olarak uyumludur ve başka uygulamalarla birlikte çalışabilir. Böylece, belgeler özgün biçimleri korunarak açık ve modern bir biçime dönüştürülebilir. Ayrıca, farklı uygulamalar Office Açık XML Biçimi'ni öngörülebilir sonuçlarla kullanabilir.
  • Özel XML şeması desteği, varolan Office sürümlerine yönelik ücretsiz güncelleştirmeler ve devre dışı bırakılmış çalışanlara yönelik olarak önemli erişilebilirlik işlevleri desteğiyle kullanılabilir.
  • Gelecek için hazırdır. Office Açık XML ile, belge oluştururken 2007 Microsoft Office programlarının tüm özelliklerini kullanabilirsiniz. Office Açık XML, bu özelliklere uygun şekilde özelliklerin alt kümelerinin oluşturulabilmesini ve genişletilebilmesini sağlar.
  • Güvenliğin artırılmasına yardımcı olur. BT güvenliği yordamları ve uygulamaları olası sorunları daha kolay belirleyerek giderir; bununla birlikte, belgelerin bozulma olasılığı da azalır.
Office Açık XML Biçimi hakkında daha fazla bilgi için, aşağıdaki Ecma International Web sitesindeki Office Açık XML v1.0 taslağını okuyun: Ayrıca, aşağıdaki OpenXMLDeveloper.org Web sitesini ziyaret edin: Office Açık XML Biçimleri, Office Açık XML dosya bilgilerini diskte saklamak için Open Packaging Conventions kullanır. Office Açık XML tarafından kullanılan Open Packaging Conventions hakkında daha fazla bilgi için, Office Açık XML v1.0 taslağında "Open Packaging Conventions" (Açık Paket Kuralları) adlı 2. bölüme bakın.

Office Uygulama Programı Arabirimleri (API)

Office ikili dosya biçimleri, dosya biçimini doğrudan denetlemek yerine Office Uygulama Programı Arabirimleri (API) aracılığıyla erişilecek şekilde tasarlanmıştır. Dosya biçimlerinin karmaşık olması nedeniyle, doğrudan denetleme, dosya biçiminin bozulmasına neden olabilir ve bunun yapılması önerilmez.

Office API'leri hakkında daha fazla bilgi için, aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin:Office 97-2003 ikili dosya biçimleri Windows Yapılandırılmış Depolama API'lerini kullanır. Office'e özgü bilgiler bu daha genel biçimde akış olarak saklanır. Belge özellikleri gibi ortak öğelere Yapılandırılmış Depolama API'leri aracılığıyla erişilebilir ve Office ikili dosya biçimi belgelerine erişilmesi gerekmez.

Windows Yapılandırılmış Depolama API'leri hakkında daha fazla bilgi için, aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin: Microsoft Excel 2007 ikili dosya biçimi (*.xlsb), ikili dosya kayıtlarını saklar. Bu biçim, SpreadsheetML'de bulunan bölüm ve paket teknolojilerini kullanır. SpreadsheetML, Office Açık XML Biçimi'nin bir parçasıdır.

Önemli Yapının doğrudan okunması veya denetlenmesi bozulmaya neden olabilir ve bunun yapılması önerilmez.

XML

XML, düz metin şeklinde Unicode tabanlı bir meta dilidir (biçimlendirme dillerini tanımlamak için kullanılan bir dil). XML herhangi bir programlama diline, işletim sistemine veya yazılım satıcısına özgü değildir. XML, verilerin denetlenmesi, yapılandırılması, dönüştürülmesi ve sorgulanması için kullanılan çok sayıda teknolojiye erişim sağlar. XML kullanımı yaygınlaştıkça, XML biçiminin artık Web için yeni belge biçimleri tanımlanmasında kullanışlı olduğunun yanı sıra, yapılandırılmış verilerin tanımlanmasına uygun olduğu yaygın olarak kabul görmüştür. Yapılandırılmış verilere örnek olarak, genelde elektronik tabloların, program yapılandırma dosyalarının ve ağ protokollerinin içerdiği bilgiler gösterilebilir.

Microsoft Office, XML şemalarını destekler. Microsoft belirli Office XML şemaları için bir lisans programı kullanır.

Office XML şemaları hakkında daha fazla bilgi edinmek için, aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret ederek Microsoft Office System and XML: Bringing XML to the Desktop (Microsoft Office Sistemi ve XML: XML'yi Masaüstünde Kullanma) adlı makaleye bakın:

Zengin Metin Biçimi (RTF)

Zengin Metin Biçimi (RTF) belirtimi, biçimlendirilmiş metni ve grafikleri programlar arasında kolayca aktarabilmek için kullanılan bir kodlama yöntemidir. RTF belirtimi, metin ve grafik değişimi için farklı çıkış aygıtları, işletim ortamları ve işletim sistemleri tarafından kullanılabilen bir biçim sağlar. RTF, bir belgenin hem ekranda hem de yazdırıldığında gösterimini ve biçimlendirmesini denetlemek için American National Standards Institute (ANSI), PC-8, Macintosh veya IBM PC karakter kümesini kullanır. RTF belirtimi kullanıldığında, farklı işletim sistemlerinde ve farklı yazılım programları kullanılarak oluşturulan belgeler bu işletim sistemleri ve programlar arasında aktarılabilir.

Bir RTF okuyucusu örneği yazma veya uygulama konusunda daha fazla bilgi için, aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin ve MSDN'de Arama Yapın kutusuna RTF Reader (RTF Okuyucusu) yazın:

Visio XML şeması

Müşteriler ve ortaklar Microsoft belgeleri ve ücretsiz lisans aracılığıyla, şema oluşturma ve veri görselleştirme aracındaki XML şemasından yararlanabilir. Visio şemasının kullanılabilirliği, Visio Genişletilebilir İşaretleme Dili (XML) dosya biçiminin eksiksiz ve W3C uyumlu bir açıklamasını sağlayarak, kuruluşların Visio diyagramlarındaki bilgilere erişmelerine ve iş süreçlerinin bir parçası olarak müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) ve kuruluş kaynak planlama (ERP) sistemleri gibi diğer XML etkin programlarla birlikte kullanmalarına olanak verir. Daha fazla bilgi ve karşıdan yükleme özellikleri için aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin:

HTML

HTML dosyaları, kullanıcıların göreceği bilgiler ve bu bilgilerin nasıl görüntüleneceğiyle ilgili biçimlendirme bilgilerini belirten etiketler içeren metin dosyalarıdır. Office belgelerinin zengin içeriğini ve işlevselliğini korurken Office belgelerini ve verileri çoğu Web tarayıcısı kullanılarak görüntülenebilen bir biçimde saklamak, dağıtmak ve sunmak için HTML kullanabilirsiniz.

Not Microsoft Excel 2007'de, HTML dosya biçimi Excel'e yönelik özellikleri kaydetmez. Ayrıca bir çalışma kitabını HTML olarak kaydettiğinizde, HTML biçimi Excel 2007'deki tüm özellikleri desteklemez veya işlemez.

HTML'yi düzenleme hakkında daha fazla bilgi için, aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin:Kod, HTML ve kaynak dosyaları ile çalışma hakkında daha fazla bilgi için, aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin:

Ücretsiz Dosya Biçimi Programları

Microsoft Office İki Dosya Biçimleri

Microsoft .doc, .xls, .xlsb ve .ppt ikili dosya biçimi belirtimlerini ücretsiz bir sözleşme kapsamında sunarak, bu belirtimlerin tümünü veya bir bölümünü ürünlerinde uygulamak isteyenlerin bunu yapabilmelerini sağlar. Çözümleme ve hukuki başvuru amacıyla belirtim belgelerinin kullanılabilmesi de uygulama kapsamındadır.

Microsoft Office Drawing File Format for 2007 ve Visual Basic for Applications (VBA) File Format for 2007 de bu program kapsamında kullanılabilir. İkili dosya biçimi belirtimleriyle ilgili belge birikimlidir ve ikili dosya biçimlerinin en güncel şeklinin yanı sıra eski sürümlerini de kapsar.

Office İkili Dosya Biçimi belirtimleri, Open Specification Promise (Açık Belirtim Taahhütü) kapsamında kullanılabilir. Belgeleri edinmek için aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin:
biff bff binary file
Özellikler

Makale No: 840817 - Son İnceleme: 04/29/2008 13:20:25 - Düzeltme: 8.2

Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft Excel 97 Standard Edition, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office PowerPoint 2003, Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 97 Standard Edition, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Word 2003, Microsoft Word 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2000 Standard Edition, Microsoft Word 97 Standard Edition

  • kbhowto kbexpertiseinter kbinfo KB840817
Geri bildirim