Windows 2000 tabanlı etki alanı denetleyicisini genel katalog sunucusuna yükseltemiyorsunuz

Bu makale arşivlenmiştir. "Olduğu gibi" sunulmaktadır ve bundan sonra güncelleştirilmeyecektir.
Belirtiler
Windows 2000 tabanlı etki alanı denetleyicisini genel katalog sunucusuna yükseltemiyorsunuz. Genel Katalog onay kutusunu tıklatarak bir sunucuya genel katalog rolünü atamaya çalıştığınızda, Olay Görüntüleyicisi'nin Dizin Hizmetleri günlüğüne, sürekli olarak aşağıdakilere benzer olaylar kaydedilebilir:
 • Her 30 dakikada bir, aşağıdakilere benzeyen bilgi olayları kaydedilir:

  Olay Kimliği: 1559
  Olay Kaynağı: NTDS Çoğaltması
  Olay türü: Bilgi
  Açıklama: Bu DSA'nın Genel Katalog (GC) durumuna yükseltilmesi için bir istekte bulunuldu.
  GC olmanın bir önkoşulu bu sunucunun kuruluştaki tüm bölümlerin salt okunur kopyalarını bulundurmasıdır. Bu sunucuda DC=child,DC=h,DC=com bölümünün bir kopyasının olması gerektiği halde yok. Bu koşul yerine getirilene kadar bu sistem GC durumuna yükseltilmez.

  Bu, KCC'nin çalışmaması veya tüm kaynakları kapalı olduğundan bölümün bir kopyasını ekleyememesi nedeniyle olabilir. Olay günlüğünde KCC hatası olup olmadığını denetleyin.

  KCC yeniden kopyayı eklemeyi deneyecek.


  Olay Kimliği: 1578
  Olay Kaynağı: NTDS Çoğaltması
  Olay türü: Bilgi
  Açıklama: Bölüm doluluk koşullarının yerine getirilmemesi nedeniyle bu sunucunun Genel Katalog durumuna yükseltilmesi ertelendi.

  Bölüm doluluk koşullarını uygulayan Dizin'in bükülmezliğini denetlemek için bir parametre kullanıldı. Parametre:

  HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ Current Control Set \ Services \ NTDS \ Parameters \ Global Catalog Partition Occupancy

  Düzeyler aşağıdaki gibi: (0) Doluluk koşulu yok; (1) KCC tarafından siteye en az bir salt okunur bölüm eklendi; (2) Sitede en az bir bölüm tam olarak eşitlendi; (3) Sitedeki tüm salt okunur bölümler KCC tarafından eklendi (en az biri eşitlenmiş); (4) Sitedeki tüm bölümler tam olarak eşitlendi.

  Daha yüksek düzeyler aşağıdaki düzeylerin koşullarını kapsar. Geçerli doluluk koşulu: 4. Bu sunucunun şu anda bulunduğu düzey: 0.


  Olay Kimliği: 1110
  Olay Kaynağı: NTDS Çoğaltması
  Olay türü: Bilgi
  Açıklama: Bu sunucunun Genel Katalog durumuna yükseltilmesi 30 dakika gecikecek. GC bildirilmeden önce gereken bölümlerin oluşturulabilmesi için bu gecikme gerekiyor. Bu sırada gerçekleşecek işlemlere yeni topolojiyi oluşturması için KCC'nin çalıştırılması, kuruluştaki tüm salt okunur bölümlerin bu sunucuya eklenmesi ve bu bölümlerin içeriğinin sistem için çoğaltılması dahildir.

  Bu önkoşulu uygulamadan GC'yi hemen yükseltmek isterseniz, kayıt defteri değişkeni

  HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ Current Control Set \ Services \ NTDS \ Parameters \ Global Catalog Delay Advertisement (sec)

  değerini 0 DWORD değerine ayarlayın. GC, sonraki önkoşulları denetleme denemesinde yükseltilecektir. Bu değer DSA'nın GC'ye yükselmeden önce bekleyeceği en fazla saniye süresine de ayarlanabilir.
 • Her 15 dakikada bir, aşağıdakine benzeyen bir Uyarı olayı kaydedilir:

  Olay Kimliği: 1265
  Olay Kaynağı: NTDS KCC
  Olay türü: Bilgi
  Açıklama: Çoğaltma bağlantısı kurma denemesi, parametreler:

  Bölüm: DC=child,DC=h,DC=com
  Kaynak DSA DN: CN=NTDS
  Settings,CN=WIN2K500,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration ,DC=h,DC=com
  Kaynak DSA Adresi: e91ab89f-8789-4506-b5ed-e31f225c47ec._msdcs.h.com
  Siteler Arası Taşıma (varsa): aşağıdaki sonucu vererek başarısız oldu:

  Bir DNS arama hatası nedeniyle DSA işlemi devam edemiyor.

  Kayıt verileri, durum kodunun kendisidir. Bu işlem yeniden denenecek
 • Aşağıdaki Hata olayı saatte bir kaydedilir:

  Olay Kimliği: 1126
  Olay Kaynağı: NTDS Genel
  Olay türü: Bilgi
  Açıklama: Genel katalog ile bağlantı kurulamıyor
Neden
Bu sorun, belirli bir etki alanı için kullanılabilir etki alanı denetleyicisi yoksa oluşabilir. Bu sorun, Active Directory dizin hizmeti çoğaltma sorunları nedeniyle oluşur.
€”zm
Bu sorunu çözmek için, Active Directory çoğaltma sorunlarını araştırmalı ve çözmelisiniz. Sorunu gidermenize yardımcı olmaları için hata iletilerindeki bilgileri kullanabilirsiniz. Örneğin, çoğaltma yapamayan etki alanı bölümünü belirlemek için 1559 olay kimliğini kullanabilirsiniz.

Ek olarak, aynı etki alanı bölümüyle ilgili çoğaltma hatasının nedenini belirlemek için 1265 olay kimliğini kullanabilirsiniz.

Active directory bağlayıcısı çoğaltma sorunlarını giderme hakkında ek bilgi için, Microsoft Knowledge Base'deki makaleleri görüntülemek üzere aşağıdaki makale numaralarını tıklatın:
253841 Active Directory bağlayıcısı çoğaltma sorunlarını giderme (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
229896 Repadmin.exe'yi kullanarak Active Directory çoğaltma sorunlarını giderme (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
Not Yapmanız gerekiyorsa, belirlenen etki alanını ormandan tamamen kaldırmak için 230306 numaralı Microsoft Knowledge Base makalesindeki adımları uygulayın.

230306 Artık etki alanları Active Directory'den nasıl kaldırılır (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
Daha fazla bilgi
Etki alanı denetleyicisi genel katalog sunucusuna yükseltildikten ve hesap ve şema bilgileri yeni genel katalog sunucusuna çoğaltıldıktan sonra, etki alanı denetleyicisindeki Dizin Hizmetleri günlüğüne 1119 olay kimliği kaydedilebilir. Olay açıklaması, bilgisayarın kendisini artık genel katalog sunucusu olarak tanıttığını belirtir.

Etki alanı adlandırma yöneticisinin genel katalog sunucusu olduğunu onaylamak için şu adımları izleyin:
 1. Başlat'ı tıklatın, Çalıştır'ı tıklatın, cmd yazın ve Tamam'ı tıklatın.
 2. nltest /dsgetdc:Etki_Alanı_adı /server:Sunucu_Adı yazın ve ENTER tuşuna basın.
 3. Sunucunun "GC" bayrağını tanıttığını doğrulayın. Örneğin, komutu yazdığınızda, GC bayrağı varsa aşağıda belirtilene benzer bir ileti alırsınız:

  DC: \\Sunucu_Adı
  Address: \\IP Adresi
  Dom Guid: 47bc7d87-309e-4a2a-bac3-c9866a66bab8
  Dom Name: Etki_alanı_adı
  Forest Name: Etki_alanı_adı.com
  Dc Site Name: Default-First-Site-Name
  Our Site Name: Default-First-Site-Name
  Flags: PDC GC DS LDAP KDC TIMESERV WRITABLE DNS_FOREST CLOSE_SITE
  The command completed successfully
Not Nltest aracı Microsoft Windows 2000 Destek Araçları paketinde bulunmaktadır.Windows 2000 Destek Araçları'nı yüklemek için Windows 2000 CD-ROM'unuzdaki Support\Tools klasörünü açın ve Kurulum programını çalıştırın. Bu araçları yüklemek için Administrators grubunun üyesi olarak oturum açmalısınız.
Özellikler

Makale No: 842208 - Son İnceleme: 01/11/2015 06:01:43 - Düzeltme: 1.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server

 • kbnosurvey kbarchive kberrmsg kbtshoot kbactivedirectory kbwinservds KB842208
Geri bildirim