Şu anda çevrimdışısınız; İnternet'in yeniden bağlanması bekleniyor

Destek durumda danışmanlık Nişan dönüştüğünde raporu yazan, ssrs, Word şablonları, SmartList Builder, sql komut dosyaları, iş uyarıları, vb Script, değiştirici/vba ve Yapılandırıcı dosyaları belirlemek için Microsoft destek uzm...

ÖNEMLİ: Bu makale, bir kişi tarafından çevrilmek yerine, Microsoft makine-çevirisi yazılımı ile çevrilmiştir. Microsoft size hem kişiler tarafından çevrilmiş, hem de makine-çevrisi ile çevrilmiş makaleler sunar. Böylelikle, bilgi bankamızdaki tüm makalelere, kendi dilinizde ulaşmış olursunuz. Bununla birlikte, makine tarafından çevrilmiş makaleler mükemmel değildir. Bir yabancının sizin dilinizde konuşurken yapabileceği hatalar gibi, makale; kelime dağarcığı, söz dizim kuralları veya dil bilgisi açısından yanlışlar içerebilir. Microsoft, içeriğin yanlış çevrimi veya onun müşteri tarafından kullanımından doğan; kusur, hata veya zarardan sorumlu değildir. Microsoft ayrıca makine çevirisi yazılımını sıkça güncellemektedir.

Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir:850201
GİRİŞ
Bu makalede, destek durumda aşağıdaki öğeler için bir danışmanlık Nişan ne zaman olacağını belirlemek için Microsoft destek uzmanları kullanma yönergeleri:
 • Microsoft Dynamics gp rapor Yazan
 • Microsoft sql Server Raporlama Servisleri (ssrs)
 • Microsoft Dynamics gp Word şablonu
 • Microsoft Dynamics gp SmartList Oluşturucu
 • sql komut dosyaları (iş uyarıları dahil)
 • Bütünleştirme Yöneticisi vb komut dosyasını özelleştirme
 • Değiştirici/vba özelleştirmeleri
 • Yapılandırıcı dosya kurulum eBanking modülleri (rm eft, eft pm, SafePay, kasa, elektronik mutabakat)
Daha fazla bilgi

Raporu Yazan

 • Adım adım Yardım Destek durumda aşağıdaki işlevleri için sunuyoruz:
  • Her rapor bir tablo bağlantı
  • Bir hesaplanan alan
  • Bir üstbilgi veya altbilgi
  • Raporu her bir kısıtlama
  Birden fazla her işlev için yardıma gereksinim duyarsanız, danışmanlık Nişan destek durumda olur.
 • Bir rapordaki geçici tablolara kaldırılmasını gerektiren destek servis talebi danışmanlık Nişan otomatik olarak kabul edilir. Bu tablolar kaldırma sık silme kısıtlamaları, alanları ve hesaplanan alanlar içerir. Bu tabloların kaldırılması da sıklıkla geçici tablo tamamen kaldırmak için ek tablo bağlama ile ilgilidir. Örneğin, ilgili destek servis talebi listelerini düzenleyebilir veya günlüklere otomatik olarak danışmanlık Nişan kabul edilir.
 • Danışmanlık Nişan alır 30 dakikadan fazla sınamak ve açıklamak için raporlama bir soru olarak kabul edilir.
 • Özel rapor raporlama gereksinimlerinizde gerektirir, biz aşağıdaki Yardım sağlayabilir:
  • Ana tabloyu belirlemenize yardımcı olabiliriz.
  • Biz ana tabloya bağlantılı dosyaları açıklayabilir.
  • Biz sıralar, üstbilgiler, altbilgiler ve eklemek zorunda kalabilirsiniz kısıtlamalar hakkında bilgi sağlar.
  Ancak, herhangi bir istek için adım adım bilgiler veya ayrıntılı adımlar danışmanlık Nişan haline gelir.

Microsoft sql Server Raporlama Servisleri (ssrs)

 • Adım adım Yardım Destek durumda aşağıdaki işlevleri için sunuyoruz:
  • Varolan bir dataset nesnesinden bir rapordaki veri alanı ekleme
  • Parametre varsayılan değeri değiştirme
  Gerekli biçimde tamamlanmış raporunda DataSet'lerdeki yok, rapor için fazladan veri eklemek için ya da var olan bir dataset birden fazla veri alanı eklemek için yardıma gereksinim duyarsanız destek durumda danışmanlık Nişan haline gelir.
 • Toplama/değiştirme parametreleri gerektirir destek servis talebi danışmanlık Nişan olarak kabul edilir.
 • Danışmanlık Nişan alır 30 dakikadan fazla sınamak ve açıklamak için raporlama bir soru olarak kabul edilir.
 • Özel rapor raporlama gereksinimlerinizde gerektirir, biz aşağıdaki Yardım sağlayabilir:
  • Hangi tabloları, ana veri yoktur belirlemenize yardımcı olabiliriz.
  • Biz bağlı gereken tabloları açıklayabilir.
 • Ancak, herhangi bir istek için adım adım bilgiler veya ayrıntılı adımlar danışmanlık Nişan haline gelir.


Word şablonları Microsoft Dynamics gp 2010

 • Adım adım Yardım Destek durumda aşağıdaki işlevleri için sunuyoruz:
  • Nasıl bir alanı alan listesinden Word şablonu belge eklenir.
  • Bir alan (Word ekibi başvuru gerektirebilir) Word şablonu üzerinde nasıl biçimlendirilir.
  • Nasıl bir resim şablona eklenir.
  • Word şablonu (Word ekibi başvuru gerektirebilir) bir hücreyi bölme nasıl.
  • (Word ekibi başvuru gerektirebilir) şablonu bir satır/sütun Ekle/Kaldır nasıl.
  Birden fazla her işlev için yardıma gerek danışmanlık Nişan destek böyle olur ya da ek her alan için yeni bir istek oluşturmak Yardım gerekir.
 • Destek servis talebini gerektiren eklenmesi, kaldırılması veya Word tabloları veya şablon bölümleri konumlandırma otomatik olarak değerlendirilir danışmanlık Nişan.
 • Özel şablonu Word işlevleri gerektiren destek servis talebi danışmanlık Nişan otomatik olarak kabul edilir.
 • Birden fazla yaklaşık 30 dakika sınamak ve açıklamak için gereken şablon soru danışmanlık Nişan olarak kabul edilir. Bu Yardım raporu rapor yaz (bkz: rapor yazan bölümün üstünde), zaman olmaması.
 • Şablonunuzu gerektiren özel bir şablon gerekiyorsa, biz aşağıdaki Yardım sağlayabilir:
  • Word şablonu üzerindeki verileri doldurmak için rapor yazan gerekli tabloları belirlemenize yardımcı olabiliriz.
  • Biz nasıl xml veri dosyası, varolan bir şablonu rapor yazan eklemeler/değişiklikleri ile kullanılacak şekilde yeniden açıklayabilir.
  Ancak, herhangi bir istek hakkında adım adım bilgiler veya özel bir şablon üzerinde ayrıntılı adımlar için danışmanlık Nişan haline gelir.


SmartList Oluşturucu

Adım adım Yardım Destek durumda aşağıdaki işlevleri için sunuyoruz:
 • SmartList Oluşturucu sorguya bir tablo Bağla

  Not Extender SmartList Builder sorgu için veri bağlıyorsanız, iki tablo bağlantılar eklemek zorunda kalabilirsiniz. Bu durumda, her iki tablo bağlantı eklemek için adım adım yardım sağlar.
 • Bir öğe SmartList Builder sorgu için "Gitmek için"
 • SmartList Builder sorgu için bir kısıtlama öğesi
 • SmartList Builder sorgu için bir hesaplama öğesi
Biz SmartList Builder güvenlik yapılandırmanıza yardımcı olacak adım adım yardım sağlar.

Birden fazla her işlev için yardıma gereksinim duyarsanız, danışmanlık Nişan destek durumda olur.

Danışmanlık Nişan içeren SmartList Builder saat minimum farkı tabi hizmetlerdir. Destek uzmanları, oluşturmak istediğiniz özelleştirme dener. Ancak, bazı özelleştirmeler SmartList Builder sınırlamalar nedeniyle veya veritabanı tablolarında saklanan verileri nasıl nedeniyle oluşturulamıyor. Bu nedenle, bazı özelleştirmeler tam belirtimlerinize uymamıştır.

Microsoft Dynamics gp ve Microsoft Dynamics gp ile tümleştirmek sözlükler özelleştirilmiş SmartList Builder sorgu destekleniyor. Bu sözlüklerin şunlardır:
 • İnsan Kaynakları
 • Üretim
 • Sabit kıymetler
Biz, sözlükler, tablolar ve görünümler gibi üçüncü taraf ürünleri özelleştirme desteklemez. Microsoft, üçüncü taraf ürünler tablosu yapılarını aşina olmayabilir çünkü biz üçüncü taraf ürünleri özelleştirme desteklemez.

sql kodları ve iş uyarıları

Kendi sql komut dosyası oluşturabilir ve böylece bir destek durumda biz aşağıdaki öznitelikler hakkında bilgi sağlar:
 • Tablo adları
 • Sütun adları
 • Alan değerleri
Ancak, sql komut dosyası veya iş uyarı yazmak yardıma gereksinim duyarsanız destek durumda danışmanlık Nişan haline gelir. 30 Sınamak ve açıklama dakikadan fazla süren iş uyarı soru danışmanlık Nişan olarak kabul edilir.


Bütünleştirme Yöneticisi vb komut dosyasını özelleştirme

Destek servis talebi içinde şunları sunuyoruz:

 • Biz sonu/Düzeltme tümleştirme Yöneticisi kod kitaplığı veya bütünleştirme Yöneticisi Kullanıcı Kılavuzu'nda herhangi bir komut dosyası yardımcı olabilir.
 • Danışmanlık Nişan 30 sınamak için dakikadan fazla gerektiren bir komut dosyası olarak kabul edilir (Bu, özel bir komut dosyası veya varolan bir komut dosyasını düzenlemeyi içerir bizim bütünleştirme Yöneticisi kod kitaplığı)


Değiştirici/vba özelleştirmeleri


Destek servis talebi içinde şunları sunuyoruz:

 • Biz arıza/tamir için müşteri kaynağı/iş ortağı kaynağı örnek yüklemeler sayfasında kullanılabilir herhangi bir örnek yardımcı olabilir.
 • Arıza/tamir 30 dakika ayırdığınız özel değiştirilmesiyle sorun giderme konusunda yardımcı olabilir. Daha fazla ayrıntılı sorun giderme veya hata ayıklama kodu gerektiren konu danışmanlık Nişan olarak kabul edilir.
 • Topluluk forumları aynılarını yöntemleri geldiği onaylanacak özelleştirmeleri desteklenmeyen veya blog Microsoft teknik desteği tarafından desteklenmiyor. Bu tür sorunlar hakkında Yardım almak için forum veya blog yazarına başvurun.


Yapılandırıcı dosya kurulum eBanking modülleri

EBanking Yapılandırıcı dosyalar şunlardır:
 • Elektronik fon transferi (eft) Borçlar Yönetimi
 • Elektronik fon transferi (eft) Alacaklar Yönetimi
 • Güvenli ödeme
 • Kasa yönetimi Alacaklar
 • Elektronik banka mutabakatlarında Karşılaştır

Aşağıdaki destek durumda yardımcı olabilir:

 • Bir özel alan Yapılandırıcı dosyanın her destek servis talebi içinde ayarlamak için adım Yardım ile adım
 • Microsoft Dynamics gp oluşturulan bir özel hata iletisi ile ilgili sorunları giderme
 • Bankanız ileti ne anlama geldiğini anlamak sağlanan bankadan bir özel hata iletisinde sorun giderme

Ne zaman danışmanlık Nişan destek böyle olur:
 • Yapılandırıcı dosya içinde birden fazla özel alanı yapılandırmak için adım adım yardıma ihtiyacınız olduğunda
 • Ayarlamak için adım adım yardım gerekiyorsa, yapılandırıcı dosya sıfırdan yukarı veya banka gereksinimi belgelere yorumlar
 • Adım adım Yardım sorun giderme birden fazla Microsoft Dynamics gp oluşturulan bir özel hata iletisi gerekiyorsa
 • Adım adım Yardım sorun giderme birden fazla bankadan belirli bir hata iletisi gerekiyorsa
 • Bankanız ile bir telefon görüşmesi de ilgi duyması için Microsoft Dynamics gp destek mühendisi gerekiyorsa
 

Ek bilgi

Raporu yazan, SmartList Oluşturucusu'nu veya sql komut dosyası özelleştirmeleri içeren uygulamalara yöneliyorlar danışmanlık hakkında daha fazla bilgi için bir müşteri veya bir ortak olmanıza bağlı olarak aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:
Müşteriler:
Danışmanlık Hizmetleri hakkında daha fazla bilgi için kaydın ortağınıza başvurun. Kaydın bir ortağı yoksa ortak tanımlamak için aşağıdaki web sitesini ziyaret edin:Microsoft Pinpoint.

İş ortakları:
Danışmanlık Hizmetleri hakkında daha fazla bilgi için Microsoft Danışmanlık Hizmetleri 800 mpn çözmek veya e-posta yoluyla bağlantı kurunaskpts@Microsoft.com

Uyarı: Bu makalenin çevirisi otomatik olarak yapılmıştır

Özellikler

Makale No: 850201 - Son İnceleme: 05/01/2012 13:54:00 - Düzeltme: 1.4

Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0, Microsoft Dynamics GP 9.0, Microsoft Business Solutions–Great Plains 8.0, Bank Reconciliation, General Ledger, Receivables Management, Sales Order Processing, Payables Management, Purchase Order Processing, Inventory Control, Payroll - U.S

 • kbexpertiseinter kbhowto kbinfo kbexpertisebeginner kbmbsmigrate kbmt KB850201 KbMttr
Geri bildirim