.NET Framework 1.1 Service Pack 1'de (SP1) giderilen hataların listesi

Bu makale arşivlenmiştir. "Olduğu gibi" sunulmaktadır ve bundan sonra güncelleştirilmeyecektir.
GİRİŞ
Bu makalede, Microsoft .NET Framework 1.1 Service Pack 1'de (SP1) giderilen hatalar anlatılmaktadır.

.NET Framework Service Pack 1 hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleleri görüntülemek üzere aşağıdaki makale numaralarını tıklatın (Aşağıdaki liste, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret eden bağlantılar içerebilir):
885055 Microsoft .NET Framework 1.1 Service Pack 1 nasıl elde edilir
318785 Hangi .NET Framework sürümlerinin yüklü olduğu ve hizmet paketlerinin uygulanmış olup olmadığı nasıl belirlenir
Bu hizmet paketini yüklerken sorunlarla karşılaşırsanız, aşağıdaki Microsoft Bilgi Bankası makalesine bakın:
899619 Önce güvenlik güncelleştirmesi MS05-004 yüklenirse .NET Framework hizmet paketlerinin yüklenmesi tamamlanmıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
.NET Framework ve .NET Framework'ün kullanım alanları hakkında daha fazla bilgi için, aşağıdaki Microsoft Developer Network (MSDN) Web sitelerini ziyaret edin:
Daha fazla bilgi

.NET Framework 1.1 Service Pack 1

818776 DÜZELTME: .NET Framework 1.1 kullandığınızda devralınmış bir Windows Formu'ndaki bir denetimin düzeni değişebilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
824210 DÜZELTME: Windows Server 2003'te bir "Önemli yürütme altyapısı hatası" hata iletisi alıyorsunuz (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
824297 DÜZELTME: Microsoft .NET Framework'te VT_NULL türü türevleri ortak dil çalışma zamanı başvuru türleriyle başarıyla eşlenmiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
837522 DÜZELTME: .NET hizmetini kullanan bir bileşenin örneğini oluşturmaya çalıştığınızda "E_INVALIDARG" hata iletisi alabilirsiniz (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
836989 DÜZELTME: Kullanıcı bir kısmi güven ortamında .NET Framework 1.1 tabanlı kullanıcı kodunu çalıştırırken bir "güvenlik özel durumu" hata iletisi alıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
835405 DÜZELTME: .NET Framework 1.1 kullanırken, değiştirilmiş bir sütun kaydırmayla gizlendiğinde DataGrid denetimi yanlış satır sayısı bildiriyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
835847 DÜZELTME: Windows Forms kullanıcı denetiminiz Internet Explorer'da yazdırılmıyor ve Baskı Önizleme'de görüntülenmiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
829986 DÜZELTME: COM - COM+ sıralaması kayıtlı değişkenleri doğru işlemiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
828884 DÜZELTME: MSChart nesnesi içeren bir .NET Framework uygulaması Visual Studio .NET 2003'te oluşturulmuşsa yavaş çalışıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
828295 DÜZELTME: Hata iletisi "Güvenlik özel durumu: PermissionToken dizini m_unrestrictedPermSet diziniyle eşleşmiyor" (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
825680 DÜZELTME: Hala büyük miktarda kullanılabilir fiziksel bellek varken "bellek yetersiz" özel durum hataları oluşabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
823473 ReDim deyimini kullanan Visual Basic .NET uygulaması beklenmedik biçimde çıkabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
823445 DÜZELTME: Soapsuds.exe kullanılarak bağlanan, istemci tarafından etkinleştirilmiş nesne istemcileri bir seriyi kaldırma özel durum hatasıyla başarısız olabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
823201 DÜZELTME: SynchronizationAttribute özniteliğini kullanarak bir nesne oluşturduğunuzda COM+ uygulamanız yavaş çalışabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
818982 DÜZELTME: Yönetilen koddan bir VARIANT parametresi geçirdiğinizde "COMException - Tür Uyuşmazlığı" hata iletisi (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
817703 .NET Framework 1.1 için birleştirilmiş yükleme paketi - 818981, 818982 ve 822878 düzeltmeleri (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
813340 DÜZELTME: Kayan nokta kullanarak JIT en iyi duruma getirme uyguladığınızda bir "System.NullReferenceException: Nesne başvurusu bir nesnenin örneğine ayarlanmadı" hata iletisi alıyorsunuz (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
811672 DÜZELTME: Geçerli C kodu içeren bir uygulamayı çalıştırdığınızda "Unhandled Exception" (İşlenmeyen Özel Durum) hata iletisi alıyorsunuz (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
839616 DÜZELTME: Text özelliğini kullanarak metni ayarladığınızda ComboBox denetiminin SelectedIndex özelliği değeri değişmiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
839424 DÜZELTME: .NET Framework System.DirectoryServices ad alanını kullanarak grup üyeliği eklediğinizde grup üyeliği listesinin sonu kesiliyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
839289 DÜZELTME: .NET Framework System.Security.Cryptography.RSACryptoServiceProvider sınıfını kullandığınızda GC yığını bozuluyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
836874 DÜZELTME: ADO.NET'te zaman zaman System.ArgumentOutOfRangeException oluşuyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
839047 DÜZELTME: Microsoft .NET Framework 1.1'de COM nesneleri VARIANT olarak geçirildiğinde bir bellek sızıntısı oluşabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
838301 DÜZELTME: Csc.exe aracına çok sayıda dosya başvurusu geçirilirse WMI olayları oluşamayabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
837634 DÜZELTME: Windows XP Tablet PC Edition çalıştıran bir Tablet PC'de Visual Studio .NET kullanarak birden çok iletişim kutusu açtığınızda bir uygulama yanıt vermiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
837033 DÜZELTME: Internet Explorer'da bir .NET Framework derlemesini karşıdan yükleyemiyorsunuz (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
836798 DÜZELTME: .NET Framework 1.1 kullanılarak oluşturulan bir uygulamada derlemeleri karşıdan yüklediğinizde bir kilitlenme durumu oluşuyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
836612 DÜZELTME: Devralınmış Windows Form'u Visual Studio .NET 2003'te düzenlediğinizde küçülüyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
835480 DÜZELTME: .NET Framework 1.1 Windows Forms uygulamasında bir sütunu yeniden boyutlandırdığınızda DataGrid denetimi doğru çizilemeyebilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
835361 DÜZELTME: .NET Framework 1.1'de DataGrid denetiminin Visible özelliğini False olarak ayarladığınızda DataGrid denetimi hala görünüyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
834672 DÜZELTME: Çok iş parçacıklı uygulamanız PerformanceCounter.NextValue yöntemini çağırdığında performans sorunları yaşıyorsunuz (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
834608 DÜZELTME: Önbelleğe alınmış kullanıcı denetimlerini Web formlarına dinamik olarak eklediğinizde "Aynı kimliğe sahip birden çok denetim" hata iletisi alıyorsunuz (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
834104 ASP.NET uygulaması çok işlemcili bir bilgisayarda çalışıyorsa ve ArrayList sınıfını kullanıyorsa .NET Framework'te çöküyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
833326 HATA: Karma tablo .NET Framework 1.1'de sınırsız olarak büyüyor gibi görünüyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
832705 DÜZELTME: DataGrid denetiminde belirli klavye kısayollarını kullandığınızda bir hata iletisi alabilirsiniz (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
832597 DÜZELTME: Bir .NET Framework uygulamasını çalıştırdığınızda Vbc.exe veya Csc.exe'de bir uygulama hatası alabilirsiniz (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
831730 DÜZELTME: Bir Hashtable koleksiyonu kullandığınızda "InvalidOperationException ... Yükleme faktörü çok büyük" hata iletisi (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
831263 DÜZELTME: Yönetilen Windows Forms uygulamalarında # Induced GC sayısı yüksek olduğunda performansta düşüş yaşıyorsunuz (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
831150 "Bu sayfa için Viewstate geçersiz" hata iletisi sorunu gidermek için yeterli bilgi sağlamıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
830789 DÜZELTME: .NET Framework 1.1'de bir yöntemin adı tire işareti içerdiğinde Uzaktan Yordam Çağrısı (RPC) Web Hizmeti yöntemi SoapRpcMethodAttribute sınıfının RequestElementName özelliğini yok sayıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
830698 DÜZELTME: Oluşturulan derleme verilmiş öznitelikler içeremez (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
829977 Windows 2000 Service Pack 4 çalıştıran bir bilgisayarda COM+ 1.0 çalıştırdığınızda bellek sızıntısı durumu oluşuyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
829615 DÜZELTME: .NET Framework 1.1'de veri kaynağı güncelleştirildiğinde DataGrid denetimiyle çakışan formlar otomatik olarak ön plana getiriliyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
828943 DÜZELTME: COM birlikte çalışabilirlik çağrısı yanlış HRESULT döndürebilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
828099 DÜZELTME: .NET Framework 1.1'de bir Windows uygulamasındaki DataGrid denetiminde yer alan veriler doğru sıralanmıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
827801 DÜZELTME: Microsoft .NET Framework 1.1 Page_Load olayı iki kez başlatılıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
827558 DÜZELTME: Internet Explorer 80 numaralı bağlantı noktasından başka bir bağlantı noktasına bağlı olduğunda, IEHost 80 numaralı bağlantı noktasına geri çağrı yapıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
827210 DÜZELTME: Hata iletisi: Bilinmeyen bir modülde System.ExecutionEngineException oluştu (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
827035 DÜZELTME: Uygulamanız geçersiz bir işlem gerçekleştirdiğinde ASP.NET yanıt vermiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
826981 DÜZELTME: RichTextBox denetiminin RTF özelliğine eriştiğinizde özel durum hata iletisi (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
826945 DÜZELTME: Üst form bir ToolTip denetimi içerdiğinde ALT+SEKME tuşları sahip pencereyi ön plana getirmiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
826497 Bir TextBox ve bir ComboBox denetimi içeren Windows Form açılan menü görüntülemiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
826368 Araçlı derlemenin eski sürümlerindeki WMI olaylarını çalıştıramıyorsunuz (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
825082 ASP.NET denetimlerinde bileşik FlagsAttribute numaralandırmaları kullandığınızda NullReferenceException hatası (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
824680 PhoneCall denetimi telefon numaralarındaki artı işareti karakterini işlemiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
824336 DÜZELTME: Özel performans sayaçları performans verilerini WMI'ya yayımlamıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
823274 DÜZELTME: Visual Studio .NET 2003 projesinde DEVPATH ortam değişkeni bir ağ paylaşımına başvuruyorsa erişim ihlali oluşuyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
823140 DÜZELTME: COM-COM+ çağrıları yapan yönetilen uygulamada bir erişim ihlali hatası yaşanabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
822734 DÜZELTME: .NET Framework 1.1'e yükselttikten sonra ValidationSummary (Validator) denetimleri artık görüntülenmiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
821536 DÜZELTME: Veri kümesi içeren Windows formundan devralan bir Windows formu oluşturmaya çalıştığınızda System.ArgumentException özel durumu oluşuyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
821349 DÜZELTME: Katıştırılmış boş karakterler istek komut dosyası doğrulamasını atlayabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
821157 DÜZELTME: Bir DLL dosyası 0x33A20000 adres alanına yüklenmişken bir ASP.NET sayfasını isterseniz "Sunucu Uygulaması Kullanılamıyor" hata iletisi (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
821155 İş parçacığı havuzu dolduğunda arka planda toplu iş derleme işlemi bir kilitlenmeye neden olabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
820743 DÜZELTME: ASP.NET performans sayaçları 113 yüklü AppDomain'den fazlasını sayamıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
819792 DÜZELTME: Visual Studio .NET 2003'te JScript, IVsaEngine.Close'dan GC.Collect yöntemini çağırıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
818803 RTM sonrası .NET Framework 1.1 ASP.NET düzeltme paketi belirtileri (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
811532 DÜZELTME: Windows Forms ActiveX Denetimi Alıcısı (Aximp.exe) varsayılan değerleri doğru işlemiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
823030 DÜZELTME: DataGrid, 1998 tarihli Rehabilitation Act Amendments'ın 508. maddesine uygun hale getirildi (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
833612 DÜZELTME: .NET Framework 1.1'de Smartnav.js'de AppendChild yöntemini Null parametresiyle çağırdığınızda "Geçersiz işaretçi kodu: 0" hata iletisi alıyorsunuz (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
829487 DÜZELTME: ÜSTKRKT+AŞAĞI OK tuş bileşimine bastığınızda DataGrid denetimi odağı kaybediyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
829585 DÜZELTME: ASP.NET çalışan işlemi bir uzak sunucu barındırdığında yüksek CPU kullanımına neden olabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
836092 WML istemcileri Form.Action özelliğiyle ayarlanmış yinelenen bir QueryString koleksiyonu alabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
834280 DÜZELTME: .NET Framework 1.1'de parametre olarak varsayılan boş değeri içeren bir yöntem kullandığınızda NullReferenceException hatası oluşuyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
833047 DÜZELTME: Çok belgeli Windows Forms uygulaması arabiriminde (MDI) menü anımsatıcıları yanlış formlarda başlatılıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
833050 DÜZELTME: Visual Studio .NET'te ODBC sürücüsü SQLGetInfo(SQL_SEARCH_PATTERN_ESCAPE) işlevini desteklemediğinde "Dizin, dizi sınırlarının dışındaydı" hata iletisi (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
839588 DÜZELTME: ASP.NET'te XmlTextReader sınıfından Read yöntemini çağırdığınızda System.ArgumentOutOfRangeException alıyorsunuz (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
831575 DÜZELTME: XML şemalarında appInfo öğelerini ayrıştırdığınızda CPU bellek kullanımı ani artış gösterir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
832757 DÜZELTME: Format-number işlevini kullanan XSLT stil sayfasını kullanarak XSLT dönüşümü gerçekleştirmeye çalıştığınızda System.Xml.Xsl.XsltException özel durumu oluşuyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
822956 DÜZELTME: XmlValidatingReader sınıfının birden çok örneğini kullandığınızda performans kötüleşiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
818777 DÜZELTME: XML belgesini okuduğunuzda XmlTextReader sınıfı bir çalışma zamanı özel durumu oluşturuyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
839462 DÜZELTME: Native Image Generator'ı (Ngen.exe) çalıştırdıktan sonra .NET Framework 1.1 derlemeniz düşük bellek koşullarında yanıt vermeyebilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
839577 DÜZELTME: Aşağı kaydırma okunu tıklatarak bir MDI alt formunu aşağı kaydıramıyorsunuz (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
839174 DÜZELTME: Yönetilen bir Windows hizmetini duraklattığınızda veya durdurduğunuzda bir "Hata 1053: Hizmet başlatma ya da denetim isteğine uygun zamanda yanıt vermedi" hata iletisi alıyorsunuz.
836691 DÜZELTME: .NET Framework 1.1'de DataGrid denetimi içinde birkaç satır seçildiğinde, Edit denetimi içine yazdığınız metin görünmüyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
823951 DÜZELTME: ServicedComponent türetilen sınıf nesnesini COM Callable Wrapper aracılığıyla çağırdığınızda, "Access violation" (Erişim İhlali) hata iletisi alıyorsunuz (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
822411 DÜZELTME: .NET Framework 1.1 ile XML Messaging toplu düzeltmesi (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
836144 DÜZELTME: .NET Framework 1.1 Service Pack 1'i çalıştıran bilgisayarda birçok fare iletisi bilgisayarın yanıt vermemesine neden olabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
835815 DÜZELTME: .NET Framework 1.1 çalıştıran bilgisayarda, elektronik tablonun penceredeki konumu kaydırma çubuğundaki kaydırma kutusunun konumundan farklı (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
831018 DÜZELTME: Sunucu .NET Framework 1.1 Remoting'de istemcideki Başvuruya göre sıralama (MBR) nesnesine uzak çağrı yaptıktan sonra yanıt vermiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
824629 DÜZELTME: Windows SharePoint Services veya SharePoint Portal Server 2003 çalışan bir sunucuya bağlandıktan sonra geçici dosyalar silinmiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
821758 DÜZELTME: .NET Framework 1.1'de Server.Transfer IsPostBack işlevini çağırmıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
825709 Zaman uyumsuz birden çok olay kullandığınızda "System.ExecutionEngineException özel durumu oluştu" hata iletisi (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
Özellikler

Makale No: 867460 - Son İnceleme: 12/08/2015 07:37:39 - Düzeltme: 14.1

Microsoft .NET Framework 1.1 Service Pack 1

  • kbnosurvey kbarchive kbtshoot kbqfe kbhotfixserver kbresolve KB867460
Geri bildirim