Birçok COM + uygulama başlattığınızda bir "Hata kodu 80080005--Sunucunun yürütme işlemi başarısız" hata iletisi alabilirsiniz

ÖNEMLİ: Bu makale, Microsoft Makine Çevirisi Düzenleme yazılımı tarafından tercüme edilmiş olup, yüksek olasılıkla profesyonel bir çevirmen yerine CTF teknolojisi kullanılarak, Microsoft Topluluğu tarafından düzenlenmiştir. Microsoft, Bilgi Bankamız içindeki tüm makaleleri kendi dilinizde okuyabilmeniz için size hem profesyonel çevirmenler tarafından tercüme edilen hem de makine tarafından tercüme edildikten sonra Topluluk tarafından kontrol edilen makaleler sunar. Bununla birlikte, makine tarafından tercüme edilen, hatta Topluluk tarafından kontrol edilen bir makale bile her zaman mükemmel dil kalitesinde olmayabilir. Makalede dilinizi konuşan yabancı birisinin yapabileceği türden sözcük, söz dizimi veya dilbilgisi hataları bulunabilir. Microsoft, içeriğin hatalı tercümesinin veya müşterilerimiz tarafından kullanımının doğurabileceği olası yanlış anlamalar, hatalar veya zararlardan sorumlu değildir. Öte yandan Microsoft, Makine Çevirisi Düzenleme işlemini geliştirmek amacıyla Makine Çevirisi Düzenleme yazılımını ve araçlarını sık sık güncelleştirmektedir.

Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir: 870655
Belirtiler
Birçok Microsoft COM + uygulamalarını el ile Bileşen Hizmetleri Microsoft Yönetim Konsolu (MMC) ek bileşeninden her COM + uygulamasını farklı bir kullanıcı hesabı altında çalıştığı başlattığınızda, aşağıdaki hata iletisini alabilirsiniz:

Katalog hatası: Son işlemi işlerken bir hata oluştu. Hata kodu 80080005--Sunucunun yürütme işlemi başarısız. Olay günlüğü ek sorun giderme bilgisi içerebilir.
Olay Görüntüleyicisi'nin uygulama günlüğünde aşağıdakine benzer bir hata iletisi alırsınız:

Türü: hata
Kaynak: DCOM
Kategori: yok
Olay Kimliği: 10010
Tarihi: 31/03/2004
Süre: 15:13:30
Kullanıcı: NT AUTHORITY\SYSTEM
Bilgisayar: MSHSRMSWEBP0007
Açıklama: {F1673109-CF44-468D-9E23-FE4116F84CFA} sunucu DCOM ile zaman aşımı süresi içinde DCOM'a kaydolamadı.
Neden
Birçok COM + uygulaması Bu kullanıcı özelliğinde belirtilen farklı kullanıcı hesapları altında çalıştırıyorsanız, bilgisayarı yeni kullanıcı için yeni bir masaüstü yığını oluşturmak için bellek ayrılamıyor. Bu nedenle, işlem başlatılamıyor.
Pratik Çözüm
Önemli Bu bölüm, yöntem veya görev kayıt defterini nasıl değiştireceğinizin anlatıldığı adımlar içermektedir. Ancak, kayıt defterini hatalı olarak değiştirirseniz önemli sorunlar oluşabilir. Bu nedenle, bu adımları dikkatlice uyguladığınızdan emin olun. Daha fazla koruma için değiştirmeden önce kayıt defterini yedekleyin. Daha sonra bir sorun çıktığında kayıt defterini geri yükleyebilirsiniz. Yedekleme ve geri yükleme hakkında daha fazla bilgi için Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
322756 Windows kayıt defterini geri yükleme ve yedekleme


Bu soruna geçici bir çözüm bulmak için aşağıdaki kayıt defteri alt anahtarının değerini değiştirin:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\SubSystems\Windows
Bunu yapmak için şu adımları izleyin:
 1. Başlat' ı tıklatın, Çalıştır' ı türü Regedit, sonra da Tamam' ı tıklatın.
 2. Kayıt Defteri Düzenleyicisi'nde, aşağıdaki kayıt defteri alt anahtarını bulun:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\SubSystems
  Varsayılan olarak, Windows giriş alt (tüm bir satırda) aşağıdakine benzer bir değer vardır:
  %SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory \Windows SharedSection = = 1024, 3072 Windows üzerinde SubSystemType = Windows ServerDll = basesrv, 1 ServerDll = winsrv:UserServerDllInitialization, 3 ServerDll = winsrv:ConServerDllInitialization, 2 ProfileControl = Off MaxRequestThreads = = 16
 3. Windows girdisini sağ tıklatın ve sonra Değiştir' i tıklatın. Dize Düzenle iletişim kutusu görüntülenir.
 4. Değer verisi kutusuna SharedSection bulun, SharedSection için 512 ekleyin ve Tamam' ı tıklatın.

  Yeni değiştirilen Windows giriş aşağıdaki gibidir:
  %SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory \Windows SharedSection = = 1024, 3072, 512 Windows üzerinde SubSystemType = Windows ServerDll = basesrv, 1 ServerDll = winsrv:UserServerDllInitialization, 3 ServerDll = winsrv:ConServerDllInitialization, 2 ProfileControl = Off MaxRequestThreads = = 16
Daha fazla bilgi

Davranışı yeniden oluşturma adımları

 1. Bilgisayarınızda 100 farklı yerel kullanıcı hesapları oluşturun.
 2. Bileşen Hizmetleri MMC ek bileşenini açın. Bunu yapmak için şu adımları izleyin:
  1. Başlat' ı tıklatın, Ayarlar' ı işaretleyin ve sonra Denetim Masası' nı tıklatın.
  2. Denetim Masası ' nda Yönetimsel Araçlar' ı çift tıklatın ve Bileşen Hizmetleri' ni çift tıklatın. Bileşen Hizmetleri MMC ek bileşeninde görüntülenir.
  3. Sol bölmede, Component Services' ı genişletin, bilgisayarlar' ı genişletin ve sonra Bilgisayarım' ı genişletin.
 3. Bir COM + uygulaması oluşturun ve sonra COM + uygulamasının uygulama kimliğini Ayarla. Bunu yapmak için şu adımları izleyin:
  1. COM + uygulamalarısağ tıklatın, Yeni' nin üzerine ve Uygulama' yı tıklatın. COM uygulaması Yükleme Sihirbazı'na Hoş Geldiniz iletişim kutusu görüntülenir.
  2. COM uygulaması Yükleme Sihirbazı'na Hoş Geldiniz iletişim kutusunda İleri' yi tıklatın. Yeni uygulama yükle veya Oluştur iletişim kutusu görüntülenir.
  3. Boş bir uygulama oluştur' u tıklatın. Boş uygulama oluştur iletişim kutusu görüntülenir.
  4. Yeni uygulama için bir ad girin kutusuna MyCOM1ve sonra İleri' yi tıklatın. Uygulama kimliğini Ayarla iletişim kutusu görüntülenir.
  5. Bu kullanıcı' yı tıklatın ve sonra kullanıcı kutusundaki 1. adımda oluşturduğunuz kullanıcı adını yazın.
  6. Uygulama kimliğini Ayarla iletişim kutusunda, parola kutusuna ve Parolayı Onayla kutusuna parolanızı yazın ve sonra İleri' yi tıklatın. COM uygulaması Yükleme Sihirbazı'nı kullanarak için teşekkürler iletişim kutusu görüntülenir.
  7. Son' u tıklatın.
 4. COM + uygulaması için bir bileşen ekleyin. Bunu yapmak için şu adımları izleyin:
  1. Sol bölmede, Bileşen Hizmetleri MMC ek bileşenini, MyCom1genişletin.
  2. Bileşenlerisağ tıklatın, Yeni' nin üzerine ve bileşenetıklayın. COM bileşeni yükleme Sihirbazına Hoş Geldiniz iletişim kutusu görüntülenir.
  3. İleri' yi tıklatın. Almak veya bir bileşen yükleme iletişim kutusu görüntülenir.
  4. Zaten kaydettirilmiş bileşenleri Al'ıtıklatın. Alınacak bileşenleri Seç iletişim kutusu görüntülenir.
  5. İçinde bileşenleri: Bilgisayarım listesinde, bir bileşeni tıklatın ve ardından İleri' yi tıklatın. COM uygulaması Yükleme Sihirbazı'nı kullanarak için teşekkürler iletişim kutusu görüntülenir.
  6. Son' u tıklatın.
 5. Farklı bir yerel kullanıcı hesapları altında çalışan 100 COM + uygulamaları oluşturmak için 3.
 6. 5. adımda oluşturduğunuz 100 COM + uygulamalarına bileşenleri eklemek için 4.
 7. Sol bölmesinde Bileşen Hizmetleri MMC ek bileşenini, oluşturduğunuz her COM + uygulamasını sağ tıklatın ve sonra Başlat' ı tıklatın. Bazı COM + uygulamaları başlattıktan sonra "Belirtiler" bölümünde açıklanan hata iletisini alırsınız.
Referanslar
Daha fazla bilgi için aşağıdaki Microsoft Developer Network (MSDN) Web sitesini ziyaret edin:

Uyarı: Bu makalenin çevirisi otomatik olarak yapılmıştır

Özellikler

Makale No: 870655 - Son İnceleme: 01/03/2015 23:17:00 - Düzeltme: 1.0

Microsoft COM+ 1.0, Microsoft COM+ 1.5

 • kbtshoot kberrmsg kbsnapin kbdcom kbcompmodel kbprb kbmt KB870655 KbMttr
Geri bildirim