Internet Explorer tarafından kullanılan etki alanları arası güvenlik modelinin zorlamasını artıran bir güvenlik güncelleştirmesi edinilebilir

Bu makale arşivlenmiştir. "Olduğu gibi" sunulmaktadır ve bundan sonra güncelleştirilmeyecektir.
GİRİŞ
Internet Explorer'da etki alanları arası güvenlik modelinin zorlamasını artıran bir güvenlik güncelleştirmesi edinilebilir. Bu makalenin, uygulama geliştiricileri bu değişiklikler konusunda ve kodları bu değişikliklerden etkileniyorsa kullanabilecekleri olası geçici çözümler hakkında bilgilendirmesi amaçlanmaktadır.
Daha fazla bilgi
Güvenlik bülteni MS04-025, Internet Explorer'da etki alanları arası güvenlik modelinin zorlamasını artırır. Güvenlik bülteni MS04-025 hakkında ek bilgi için, aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin:Etki alanları arası güvenlik modeli hakkında ek bilgi için, aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin:

Internet Explorer tabanlı koddaki değişiklikler

Internet Explorer tabanlı kodunuz bu değişikliklerden etkileniyorsa, ürününüzün güvenlik uygulamalarını gözden geçirmenizi ve Internet Explorer tabanlı kodunuzda yapmanız gereken aşağıdaki değişiklikleri incelemenizi öneririz.

DHTML komut dosyası erişimi gezinti sırasında kaldırılıyor

Gezinti sırasında güvenlik bağlamı değiştiğinde, Internet Explorer nesne modeline komut dosyası erişimi derhal kaldırılır. Bu davranış, bir güvenlik bağlamındaki komut dosyasının başka bir güvenlik bağlamındaki nesne modeline erişimini engeller.Bu yeni davranışa geçici bir çözüm bulmak için, gezinti sonrasında nesnelere erişmesine gerek kalmayacak biçimde DHTML komut dosyanızı güncelleştirin.

İkili koddan yürütülen komut dosyası URL'lerinde bağlam zorlaması

Bir komut dosyası URL'sini IDispatch ve IDispatchEx arabirimlerini kullanan ikili koddan yürütme bağlamı zorlanıyor. Örneğin, bir ActiveX denetimi gibi bir ikili nesne, komut dosyasını yürütmek için JavaScript protokolünü kullanmaya çalışırsa, bu yürütme işlemi bundan sonra başarısız olacaktır. Bu yeni davranışa geçici bir çözüm bulmak için, komut dosyasını ikili kodunuzdan yürütmek amacıyla execScript veya setTimeout yöntemini kullanın.

Ek bilgi için, aşağıdaki Microsoft Web sitelerini ziyaret edin:
erişim reddedildi izin reddedildi komut dosyası hatası KB867801 çerçeveler arası
Özellikler

Makale No: 875345 - Son İnceleme: 01/12/2015 23:56:34 - Düzeltme: 1.4

Microsoft Internet Explorer 6.0, Microsoft Internet Explorer 5.0, Microsoft Internet Explorer (Programming) 6.0, Microsoft Internet Explorer 5.5, Microsoft Internet Explorer 5.01

  • kbnosurvey kbarchive kbbug kbpending kbinfo KB875345
Geri bildirim