Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Windows Installer 3.0 kullanıma hazır

Support for Windows XP has ended

Microsoft ended support for Windows XP on April 8, 2014. This change has affected your software updates and security options. Learn what this means for you and how to stay protected.

Support for Windows Server 2003 ended on July 14, 2015

Microsoft ended support for Windows Server 2003 on July 14, 2015. This change has affected your software updates and security options. Learn what this means for you and how to stay protected.

GİRİŞ
Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) ile birlikte gelen Microsoft Windows Installer 3.0 şimdi Microsoft Windows 2000 SP3, Microsoft Windows 2000 SP4, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows XP SP1 ve Microsoft Windows Server 2003 için yeniden dağıtılabilir bir sistem bileşeni olarak kullanıma hazırdır. Ek özellikler hizmet vermeyi kolaylaştırmaya ve daha verimli kılmaya yardımcı olur. (Hizmet verme konusu, uygulamalara güncelleştirme yazma, oluşturma, dağıtma ve yönetmeyi kapsar.) Bu özellikler ayrıca Windows Installer'ın önceki sürümlerinde varolan sorunları da ele alır.
Daha fazla bilgi

Windows XP kullanıcıları için

Windows Installer 3.0'ı yüklemek için, Windows XP SP2'ye güncelleştirme yapın.

Windows Server 2003 ve Windows 2000 Server kullanıcıları için

Sürüm geçmişi:
 • Microsoft Windows Installer 3.0: KB884016 sürüm 1.0 (8 Kasım 2004)
 • Microsoft Windows Installer 3.0: KB884016 sürüm 2.0 (15 Kasım 2004)
Bu yeniden düzenlenmiş paket, Windows 2000 Çok Dilde Kullanıcı Arabirimi Paketi (MUI) çalıştıran bilgisayarlara Windows Installer 3.0 yükleme olanağı kazandırır.

Aşağıdaki dosya Microsoft Yükleme Merkezi'nden edinilebilir:

Yükle884016 paketini şimdi karşıdan yükle.

Microsoft Destek dosyalarını karşıdan yükleme hakkında ek bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
119591 Microsoft destek dosyaları çevrimiçi hizmetlerden nasıl alınır
Microsoft bu dosyada virüs taraması yapmıştır. Microsoft, dosyanın kullanıma sunulduğu tarihteki en güncel virüs tarama yazılımını kullanmıştır. Dosya, dosyada herhangi bir yetkisiz değişiklik yapılmasını engellemeye yardım eden geliştirilmiş güvenliğe sahip sunucularda depolanır

Windows Installer 3.0'daki yeni özellikler

 • Düzeltme eki sırası

  Düzeltme eki sırası ile, bir dizi yeni veya varolan düzeltme ekleri, bilgisayara alındıkları zaman sırasına bakılmaksızın, mantıksal olarak doğru sırayla dağıtılır.
 • Kaldırılabilir düzeltme ekleri

  Düzeltme paketinde kaldırılabilir olarak işaretlenmişlerse, Windows Installer 3.0 ile yüklenen düzeltme ekleri artık kaldırılabilmektedir. Düzeltme eki kaldırma olanağı, düzeltme eki içeren programın ek uygulanmadan önceki durumuna döndürülmesine olanak sağlar.
 • Daha verimli düzeltme eki uygulama

  Bu sürümde düzeltme eklerini uygulamada bazı geliştirmeler yapılmıştır. Geliştirmeler şunları içerir:
  • Düzeltme eki dosyalarını çift tıklatarak uygulayabilirsiniz.
  • Düzeltme ekleri daha küçük ve daha güvenilirdir.
  • Delta sıkıştırmalı düzeltme ekleri artık kaynak ortama gerek duymamaktadır.
  • Birden fazla düzeltme ekini tek bir işlemle yükleyebilirsiniz.
  • Farklı ürünlere yönelik düzeltme eklerini tek bir işlemle yükleyebilirsiniz.
 • Yönetici dışı düzeltme ekleri ve düzeltme eki yükseltme

  Sınırlı hesaplara sahip kullanıcılar artık, sistem yöneticisi tarafından güvenilir olarak işaretlenen düzeltme eklerini uygulayabilir.
 • Kaynak listesi API'leri ve envanter yönetimi API'leri

  Yeni kaynak listesi API'leriyle, sistem yöneticileri Windows Installer ile kayıtlı kaynak konumlarının listesini kolayca gözden geçirip değiştirebilir. Windows Installer 3.0 ayrıca yeni envanter yönetimi API'leriyle zengin ürün, özellik, bileşen ve düzeltme eki envanter sorgularını da destekler. Ayrıcalıklı hesaplara sahip kullanıcılar, bu API'leri tüm kullanıcı ve yükleme bağlamlarında numaralandırma yapmak için kullanabilir.
 • Standart komut satırı seçenekleri

  Program dağıtımını kolaylaştırmak için, Windows Installer, güncelleştirmelerin görüntülenme ve yeniden başlama davranışını ve yüklenme, kaldırılma, günlüğe kaydedilme ve uygulanmasını denetleyen standart ve kolay anlaşılır komut satırı seçeneklerini destekler. Windows Installer 2.0 komut satırı seçenekleri desteği sürecektir ve bunlar yeni komut satırı seçenekleriyle kullanılabilir. Aşağıdaki yeni komut satırı seçenekleri desteklenmektedir:
  • /help
  • /quiet
  • /passive
  • /norestart
  • /forcerestart
  • /promptrestart
  • /uninstall
  • /log
  • /package
  • /update
  Windows Installer 3.0 ayrıca msiexec /? seçeneğini de destekler. Bu seçeneği, Windows Installer 3.0'da kullanılabilen tüm komut satırı parametrelerini görüntülemek için kullanabilirsiniz.
 • Daha iyi derleme sunma

  İkili delta düzeltme ekleri desteği ve yeni derleme yazma ve hizmet verme yönergeleri derleme hizmetini geliştirmektedir.
 • Windows XP Denetim Masası'ndaki Program Ekle veya Kaldır için geliştirilmiş arabirim

  Denetim Masası'ndaki Program Ekle veya Kaldır özelliği artık kullanıcıların programların yüklenmiş güncelleştirmelerini görüntüleyip bunlarla etkileşimli çalışmalarına olanak sağlamaktadır. Windows XP SP2 ile kullanıcılar tek bir onay kutusunu seçerek, program güncelleştirmelerini ve bunların bir programla ilişkisini görebilirler. Güncelleştirmeler artık ilgili programla birlikte gruplanmakta ve yükleme tarihini içermektedir.

Windows Installer 3.0'da giderilen sorunlar

 • Windows Installer, LogonUser işlevi çağırıldıktan sonra doğru belirteci kullanmıyordu.
 • Özel bir eylem, 256 karakterden uzun bir dizeyi sorgulayan bir API'yi çağırdığında hata oluşmaktaydı.
 • Sunucuda MSIServer sınıf kaydı olmadığında "Windows Installer hizmetine erişilemiyor" hatası görüntülenirdi.
 • Ürünün kaydı bozulduğunda MsiOpenProduct işlevi başarısız olurdu.
 • Program simgesi menüsünü açtıktan sonra program simgesini çift tıklatarak bir gözatma penceresini kapattığınızda Kur başarısız olurdu.
 • Yükleme yolunda boşluk bırakıldığında ServiceInstall tablosu hizmetleri düzgün yüklemezdi.
 • MsiGetComponentPath işlevi bazen beklenmedik şekilde başarısız olurdu.
 • Yükleme alt yapısı başlatıldığı sırasında program yüklemeyi iptal ettiğinizde, eylem dikkate alınmadan beklenmeyen bir hata döndürülürdü.
 • Bir programı kaldırmayı denediğinizde, çalışan program olarak yanlış bir program adı görüntülenirdi.
 • Doğru yazılmayan bir MsiAssemblyName tablosu bilgisayarınızdaki genel derlemelerin kaldırılmasını engelleyebiliyordu.
 • Özel eylemler başarısız olduğunda Windows Installer yüklemeyi geri alırdı, ancak hata yerine yüklemenin başarılı olduğunu bildirirdi.
 • Windows Installer, dosya kullanımda iletileri için dış kullanıcı arabirimi filtresine izin vermezdi. Windows Installer 3.0 genel üstbilgilere artık INSTALLLOGMODE_FILESINUSE = (1 << (INSTALLMESSAGE_FILESINUSE >> 24)) parametresini eklemektedir.
 • DependantService kayıt defteri değeri eksik kalırdı.
 • BindImage API başarısız olduğunda Windows Installer yetersiz günlük bilgisi sağlardı.
 • Windows Installer, MsiProvideAssembly işlevinin genel üstbilgisinde INSTALLMODE_NODETECTION_ANY parametresini belirtmezdi.
 • Bir bileşen doğrulaması başarısız olan bir kaynaktan çalıştırıldığında COM etkinleştirme başarısız olurdu.
 • Kum saati yerine eylem kabul eden işaretçi görüntülenir ve değişmeden kalırdı.
 • Bir hizmet başarısız olduktan sonra kapanmazdı.
 • Bir yönetici veya yerel sistemin bir dosyaya erişimi reddedildiğinde, Windows Installer dosyayı silemezdi.
 • Kalıcı iletişim kutuları /qb- veya /qn anahtarları tarafından devre dışı bırakıldığında ServiceInstall tablosu msidbServiceInstallErrorControlVital bitini dikkate almazdı.
 • OpenPackage yöntemi Güvenli Oturum bayrağını yok sayardı.
 • msiUILevelSourceResOnly yükleme tablosu tanımı Windows Installer Automation arabiriminin typelib tanımında eksikti.
 • Eşlik dosyaları kaynaktan çalışan bileşenlerle belirtildiğinde sürümlü dosyalar yüklenemezdi.
 • Müşteri Bilgileri iletişim kutusu tarafından kullanılan hata iletişim kutusu yanlış işaretçiyi kullanırdı.
 • Boşluk çubuğuna veya ENTER tuşuna bastığınızda, görünmeyen bir İptal tuşu çalışırdı.
 • DisableMSI=1 olduğunda Windows Installer yönetici dışındaki kullanıcıların reklam komut dosyaları oluşturmasına izin vermezdi.
 • Güvenlik hatalarında, Yeniden dene veya İptal'i tıklatmanız istendiğinde yalnızca Tamam düğmesi görüntülenirdi.
 • Program kaldırdığınızda ortam değişkenleri kaybolurdu.
 • Bileşen yolları sağlayan Windows Installer API'si, bileşen bir kaynaktan çalıştırma bileşeniyle yüklediğinde ve bileşenin ortam diski kimliği 99'dan büyük olduğunda yanlış yol döndürürdü.
 • Windows Installer yönetici ve sistem hesapları için salt okunur izinlerine sahip dosyaları kaldıramazdı.
 • Pencere başlıkları [özellikadı] başvuruları içerdiğinde Dosyalar Kullanımda iletişim kutusu yanlış pencere başlıkları görüntüleyebilmekteydi.
Thuộc tính

ID Bài viết: 884016 - Xem lại Lần cuối: 06/10/2013 01:47:00 - Bản sửa đổi: 5.1

Microsoft Windows Installer 3.0, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

 • kbinfo KB884016
Phản hồi