Birden çok GDI+ güvenlik güncelleştirmesini sessiz yüklemek için bir toplu iş dosyası nasıl oluşturulur ve kullanılır

Windows XP desteği sona erdi

Microsoft, Windows XP desteğini 8 Nisan 2014'te sona erdirdi. Bu değişiklik yazılım güncelleştirmelerinizi ve güvenlik seçeneklerinizi etkiledi. Bunun sizin için ne anlama geldiğini ve korunmaya nasıl devam edebileceğinizi öğrenin.

Office 2003 desteği sona erdi

Microsoft, Office 2003 desteğini 8 Nisan 2014'te sona erdirdi. Bu değişiklik yazılım güncelleştirmelerinizi ve güvenlik seçeneklerinizi etkiledi. Bunun sizin için ne anlama geldiğini ve korunmaya nasıl devam edebileceğinizi öğrenin.

™zet
Bu makalede, bilgisayarınızı yeniden başlatma gereksinimini en aza indirerek Microsoft Office programları için birden çok GDI+ güvenlik güncelleştirmesini bilgisayarınıza sessizce yüklemek amacıyla bir toplu iş dosyasının nasıl oluşturulacağı ve kullanılacağı anlatılmaktadır.
GİRİŞ
Yöneticiler gereken tüm GDI+ güvenlik güncelleştirmelerini tek bir toplu iş dosyasıyla yüklemek isteyebilir. Microsoft Internet Explorer 6.0 Service Pack 1 (SP1), Microsoft Windows XP, Microsoft Office XP, Microsoft Visio 2002, Microsoft Office 2003 ve diğer Microsoft ürünleri için GDI+ güvenlik güncelleştirmelerinden bazıları farklı yükleme özellikleri içerecek biçimde tasarlanmış ve paket haline getirilmiş oldukları için, birden çok güncelleştirmeyi aynı anda etkin şekilde yüklemek amacıyla bir toplu iş dosyası oluşturabilir ve bunu kullanabilirsiniz.

Bu makale, birden çok güvenlik güncelleştirmesinin kullanıcı etkileşimi olmadan ve yeniden başlatmaya gerek kalmadan yüklenebilmesi amacıyla doğru yol bilgilerini içerecek şekilde kolayca değiştirilebilecek iki örnek toplu iş dosyası içermektedir. Bu makalenin içerdiği toplu iş dosyaları yalnızca örnek olması amacıyla sunulmaktadır. Örnek toplu iş dosyalarının, bir yöneticinin tek bir toplu işlemde yüklemek isteyebileceği olası tüm GDI+ güvenlik güncelleştirmeleri bileşimlerine yönelik olması amaçlanmamıştır. Farklı şirket ortamlarında, çeşitli masaüstü yapılandırmaları için dağıtılan Microsoft ürünlerini güncelleştirmek amacıyla özel toplu iş dosyaları kullanılması gerekebilir. Bu makalenin içerdiği yazılım yapılandırmaları, günümüz çalışma ortamlarında dağıtılabilecek yeni ve eski ürünler dizisini kapsamaktadır.

Not 1. toplu iş dosyası, Microsoft Windows 2000 işletim sisteminin çalıştığı bilgisayarlarda Internet Explorer 6.0 SP1'i güncelleştirmek için tasarlanmıştır.

Önemli Bu makaledeki bilgiler toplu iş dosyaları oluşturma ve kullanma konusunda bilgili olan BT uzmanlarına yöneliktir. Bu makaledeki bilgiler geçerli ve BT uzmanlarının birden çok GDI+ güncelleştirmesini yüklemesini sağlayan bir yöntem sağlıyor olsa da, birden çok GDI+ güncelleştirmesini yüklemek için önerilen yöntem değildir. Bilgisayarlarda gerekli MS04-028 güvenlik güncelleştirmelerini taramak için MS04-028 Kuruluş Güncelleştirme Tarama Aracı'nı kullanmanız ve eksik güncelleştirmeleri bir yerel ağ (LAN) paylaşımından uygulamanız önerilir.

MS04-024 Kuruluş Güncelleştirme Tarama Aracı hakkında ek bilgi için, Microsoft Knowledge Base'deki makaleleri görüntülemek üzere aşağıdaki makale numaralarını tıklatın:
886988 Systems Management Server kullanmayan ortamlarda MS04-028 Kuruluş Güncelleştirme Tarama Aracı nasıl elde edilir ve kullanılır
885920Systems Management Server 2003 ve Systems Management Server 2.0 kullanan ortamlarda MS04-028 Kuruluş Güncelleştirme Tarama Aracı nasıl elde edilir ve kullanılır
Daha fazla bilgi
1. ya da 2. toplu iş dosyasını oluşturmak için şu adımları izleyin:
 1. Bilgisayarınızda yüklü olan Microsoft ürünlerinin gerektirdiği güncelleştirmeleri karşıdan yükleyin.
 2. OHotfix önyükleme yardımcı programını kullanan her güncelleştirme için .msp dosyalarını ayıklayın.
 3. C:\ bölümünde GDIPlus adlı yeni bir klasör oluşturun.
 4. Birden çok .msp güncelleştirme dosyası da dahil, gereken tüm dosyaları 3. adımda oluşturduğunuz GDIPlus klasörüne kopyalayın.

  Not 1. toplu iş dosyası için gereken dosyalar "1. örnek toplu iş dosyası GDIPlusWin2k.bat bilgileri" bölümünde, 2. toplu iş dosyası için gereken dosyalar ise "2. örnek toplu iş dosyası GDIPlusWinXP.bat bilgileri" bölümünde listelenmektedir.
 5. OHotfix önyükleme yardımcı programı tarafından kullanılan aşağıdaki üç dosyayı GDIPlus klasörüne kopyaladığınızdan emin olun:
  • OHotfix.exe dosyası
  • OHotfix.ini dosyası
  • OHotfixr.dll dosyası
 6. OHotfix.ini dosyasını el ile değiştirip, kapsamlı günlüğü ve sessiz kurulumu etkinleştirin. Bu makalenin ilerisinde yer alan toplu iş dosyası metnindeki OHotfix.ini ayarlarına bakın.

  Not OHotfix günlük dosyaları şu konumda depolanır:
  c:\Documents and Settings\%Username%\Local Settings\Temp\OHotfix
 7. Sonraki adımlarda verilen uygun komut dosyası içeriğini kopyalayıp yapıştırarak 1. veya 2. toplu iş dosyasını oluşturun.
 8. Yüklü tüm Microsoft ürünleri için en düşük sistem gereksinimlerinin karşılandığını onaylayın.
 9. Toplu iş dosyasını bir komut satırından System Management Software'den (SMS) çalıştırın.
 10. "Referanslar" bölümündeki Microsoft Knowledge Base makalelerini kullanarak tüm Gdiplus.dll ve Mso.dll güncelleştirmelerinin başarıyla yüklendiğini doğrulayın.
Notlar
 • GDI+ güncelleştirmesini Microsoft Visio 2002 Service Release 1 çalıştıran bir bilgisayara yükleme hakkında ek bilgi için, Microsoft Knowledge Base'deki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
  831932 Visio 2002 güvenlik güncelleştirmesi: 14 Eylül 2004'ün açıklaması
 • GDI+ güncelleştirmesini özgün Microsoft Project 2002 yayın sürümünü çalıştıran bir bilgisayara yükleme hakkında ek bilgi için, Microsoft Knowledge Base'deki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
  831931 Microsoft Project 2002 güvenlik güncelleştirmesi: 14 Eylül 2004'ün açıklaması
Hem 831932 hem de 831931, bu ürün sürümlerine GDI+ güncelleştirmesini yüklemek için OHotfix.ini dosyasının el ile nasıl düzenleneceğini açıklayan adımlar içermektedir.

1. örnek toplu iş dosyası GDIPlusWin2k.bat bilgileri

Aşağıdaki örnek toplu iş dosyası (GDIPlusWin2k.bat dosyası) Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows 2000 Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) veya Microsoft Windows 2000 Service Pack 4 (SP4) çalıştıran bilgisayarlar içindir.

Not Bu örnekte, aşağıdaki Microsoft ürünlerinin yüklü olduğu varsayılmaktadır.

GDIPlus güvenlik güncelleştirmesinin başarıyla uygulanabilmesi için en düşük gereksinim olarak Microsoft Office XP, Microsoft Project ve Microsoft Visio için aşağıdaki hizmet paketlerinin yüklü olması gerekir. Microsoft Office 2003 Service Pack 1 (SP1), Microsoft Office Project 2003 Service Pack 1 (SP1) ve Microsoft Office Visio 2003 Service Pack 1'in (SP1) GDIPlus güncelleştirmelerini içerdiğini unutmayın.
 • Microsoft Internet Explorer 6.0 Service Pack 1 (SP1)
 • Microsoft Office XP Service Pack 3 (SP3)
 • Microsoft Visio 2002 Service Pack 2 (SP2)
 • Microsoft Office Project 2003
GDIPlusWin2k.bat dosyası için en düşük gereksinimler aşağıdadır:
 • Windows 2000 SP2, Windows 2000 SP3 veya Windows 2000 SP4
 • Microsoft Windows Installer 2.0 veya sonraki sürümü
 • Office XP SP3
 • Visio 2002 SP2
 • Project 2003
Aşağıdakiler, 4. adım için gereken ve önceki adımlarda listelenen dosyalardır. Aşağıdaki dosyaları GDIPlus klasörüne kopyalayın:
 • Ie6.0sp1-kb833989-x86-trk.exe dosyası
 • Ohotfix.exe dosyası
 • Ohotfix.ini dosyası
 • Ohotfixr.dll dosyası
 • Sharedff.msp dosyası
 • Visio2002-kb831932-gdi-fullfile.msp dosyası
 • Visio2002-kb831932-mso-fullfile.msp dosyası
 • Project2003-kb831931-fullfile.msp dosyası

1. toplu iş dosyası metni

GDIPlusWin2k.bat dosyası

Aşağıdaki komut dosyasını GDIPlusWin2k.bat adlı bir dosyaya kopyalayın:
Start /wait c:\GDIPlus\IE6.0sp1-KB833989-x86-ENU.exe /q:a /r:n Start /wait c:\GDIPlus\OHotfix.exe ExitREM /q:a (sessiz yönetici modu; hiçbir ilerleme durumu çubuğu ve iletişim kutusu GÖRÜNTÜLENMEZ) REM /r:n (yerel bilgisayarı yeniden başlatma)REM Kullanılabilir anahtarların listesi için bkz: 833989 REM Aşağıdaki açıklamalar yalnızca bilgi amacıyla sağlanmıştır. OHotfix.ini dosyasının el ile düzenlenmesi gerekir. REM Bu toplu iş dosyası Windows 2000 SP2, SP3 veya SP4 üzerinde Internet Explorer 6.0 SP1 çalıştıran sistemler içindir. REM Bu güvenlik güncelleştirmesi hakkında daha fazla bilgi için 833989 numaralı KB makalesine bakın.REM Birden çok Installer güncelleştirme dosyası (.msp) OHotfix.exe kullanılarak alfabetik sırayla çalıştırılacaktır. REM Tam ayrıntılı günlük ile sessiz güncelleştirme yüklemesi için aşağıda listelenen OHotfix.ini ayarlarını el ile değiştirin. REM Ohotfix.exe ve Windows Installer'ın ilerlemesini kaydetmek için her zaman günlük dosyaları oluşturulur.REM Sessiz yükleme için OHotfix.ini ayarları; Güncelleştirmenin başarıyla uygulandığını göstermek için son bir iletişim kutusu görüntülenebilir.; Bu iletişim kutusu yalnızca ShowSuccessDialog 1 olarak ve OHotfixUILevel de n olarak ayarlanmışsa görüntülenir.; 1 = Başarı iletişim kutusunu görüntüle.; 0 = Başarı iletişim kutusunu görüntüleme.; Rem ShowSuccessDialog=0; v = Tüm ohotfix.exe eylemlerini/iletilerini günlüğe kaydet.; n = Yalnızca normal ohotfix.exe eylemlerini/iletilerini günlüğe kaydet.; REM OHotfixLogLevel=v; v = Ayrıntılı bilgiler de dahil tüm Windows Installer bilgilerini günlüğe kaydet (/L*v+).; n = Windows terminal özelliklerini ve Windows Installer durum iletilerini, ; önemli olmayan uyarıları, eylem başlangıçlarını ve hata iletilerini kaydet (/Lpiwae+).; REM MsiLogLevel=v; Hem ohotfix.exe hem de Windows Installer hizmeti için kullanıcı arabirimi düzeyi ayarlanabilir.; n = Ohotfix.exe iletilerini görüntüle.; q = Ohotfix.exe iletilerini görüntüleme.; REM OHotfixUILevel=q; n = Temel Windows Installer kullanıcı arabirimini görüntüle.; q = Windows Installer kullanıcı arabirimini görüntüleme.; REM MsiUILevel=q

2. örnek toplu iş dosyası GDIPlusWin2k.bat bilgileri

Aşağıdaki örnek toplu iş dosyası (GDIPlusWinXP.bat dosyası) Microsoft Windows XP Service Pack 1 (SP1) çalıştıran bilgisayarlar içindir.

Not Bu örnekte, aşağıdaki Microsoft ürünlerinin yüklü olduğu varsayılmaktadır.

GDIPlus güvenlik güncelleştirmesinin başarıyla uygulanabilmesi için en düşük gereksinim olarak Office XP, Project ve Visio için aşağıdaki hizmet paketlerinin yüklü olması gerekir. Microsoft Office 2003 SP1, Microsoft Office Project 2003 SP1 ve Microsoft Office Visio 2003 SP1'in GDIPlus güncelleştirmelerini içerdiğini unutmayın.
 • Microsoft Office 2003 Professional
 • Microsoft Project Standard 2002 Service Pack 1 (SP1)
 • Microsoft Visio Professional 2002 Service Pack 2 (SP2)
Aşağıdakiler, 4. adım için gereken ve önceki adımlarda listelenen dosyalardır. Aşağıdaki dosyaları GDIPlus klasörüne kopyalayın:
 • Windowsxp-kb833987-x86-trk.exe dosyası
 • Ohotfix.exe dosyası
 • Ohotfix.ini dosyası
 • Ohotfixr.dll dosyası
 • Gdiplus-fullfile-glb.msp dosyası
 • Project2002-kb831931-fullfile.msp dosyası
 • Visio2002-kb831932-gdi-fullfile.msp dosyası
 • Visio2002-kb831932-mso-fullfile.msp dosyası

2. toplu iş dosyası metni

GDIPlusWinXP.bat dosyası

Aşağıdaki komut dosyasını GDIPlusWinXP.bat adlı bir dosyaya kopyalayın:
Start /wait c:\GDIPlus\WindowXP-KB833987-x86-ENU.exe /quiet /norestartStart /wait c:\GDIPlus\OHotfix.exe ExitREM Aşağıdaki açıklamalar genel bilgi amacıyla sağlanmıştır.REM Bu toplu iş dosyası Windows XP ve SP1 çalıştıran sistemler içindirREM Windows XP sistemler için bu güvenlik güncelleştirmesi hakkında daha fazla bilgi için 833987 numaralı KB makalesine bakın.REM Birden çok Installer güncelleştirme dosyası (.msp) OHotfix.exe kullanılarak alfabetik sırayla çalıştırılacaktır.REM Sessiz yükleme için OHotfix.ini ayarları; Güncelleştirmenin başarıyla uygulandığını göstermek için son bir iletişim kutusu görüntülenebilir.; Bu iletişim kutusu yalnızca ShowSuccessDialog 1 olarak ve OHotfixUILevel de n olarak ayarlanmışsa görüntülenir.; 1 = Başarı iletişim kutusunu görüntüle.; 0 = Başarı iletişim kutusunu görüntüleme.;REM ShowSuccessDialog=0REM OHotfix.ini dosyası tam kapsamlı günlük ile sessiz güncelleştirme yüklemesi için yapılandırılmıştır.REM Ohotfix.exe ve Windows Installer'ın ilerlemesini kaydetmek için her zaman günlük dosyaları oluşturulur.; v = Tüm ohotfix.exe eylemlerini/iletilerini günlüğe kaydet.; n = Yalnızca normal ohotfix.exe eylemlerini/iletilerini günlüğe kaydet.;REM OHotfixLogLevel=v; v = Ayrıntılı bilgiler de dahil tüm Windows Installer bilgilerini günlüğe kaydet (/L*v+).; n = Windows terminal özelliklerini ve Windows Installer durum iletilerini, ; önemli olmayan uyarıları, eylem başlangıçlarını ve hata iletilerini kaydet (/Lpiwae+).;REM MsiLogLevel=v; Hem ohotfix.exe hem de Windows Installer hizmeti için kullanıcı arabirimi düzeyi ayarlanabilir.; n = Ohotfix.exe iletilerini görüntüle.; q = Ohotfix.exe iletilerini görüntüleme.;REM OHotfixUILevel=q; n = Temel Windows Installer kullanıcı arabirimini görüntüle.; q = Windows Installer kullanıcı arabirimini görüntüleme.;REM MsiUILevel=q
Referanslar
Aşağıdaki Microsoft Knowledge Base makalesi, her bir Microsoft ürünüyle ilgili minimum gereksinimler, güncelleştirilmiş dosya sürümleri ve komut satırı anahtarları hakkında bilgi sağlar. Gdiplus.dll (sürüm 5.x), Gdiplus.dll (sürüm 6.x), Mso.dll, Sxs.dll ve Wsxs.dll dosyaları güncelleştirilmiştir.

Microsoft Windows 2000 Professional, Microsoft Windows NT 4.0 Professional ve Internet Explorer 6.0 SP1 için:
833989 Internet Explorer SP1'de JPEG işlemesindeki (GDI+) arabellek taşması kod yürütülmesine olanak sağlayabilir

Microsoft Project 2002 için:
831931 Project 2002 güvenlik güncelleştirmesi: 14 Eylül 2004'ün açıklaması

Microsoft Office Project 2003 için:
838344 Project 2003 güvenlik güncelleştirmesi: 14 Eylül 2004'ün açıklaması

Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows, Microsoft Windows 2000 Server ve Microsoft Windows XP Professional için:
833987 MS04-028: JPEG işlemesinde (GDI+) arabellek taşması kod yürütülmesine olanak sağlayabilir

Microsoft Office XP için:
832332 Office XP güvenlik güncelleştirmesi: 14 Eylül 2004'ün açıklaması

Microsoft Office 2003 için:
838905 Office 2003 güvenlik güncelleştirmesi: 14 Eylül 2004'ün açıklaması

Microsoft Visio 2002 için:
831932 Visio 2002 güvenlik güncelleştirmesi: 14 Eylül 2004'ün açıklaması

Microsoft Office Visio 2003 için:
838345 Visio 2003 güvenlik güncelleştirmesi: 14 Eylül 2004'ün açıklaması
Güvenlik düzeltme toplamalar düzeltme ekleri
Властивості

Ідентифікатор статті: 885885 – останній перегляд: 12/06/2004 19:37:21 – виправлення: 2.4

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Internet Explorer 6.0, Microsoft Office 2003, All Editions, Microsoft Office XP, All Editions, Microsoft Office Project Professional 2003, Microsoft Office Project Standard 2003, Microsoft Project 2002 Professional Edition, Microsoft Project Standard 2002, Microsoft Office Visio Professional 2003, Microsoft Office Visio Standard 2003, Microsoft Visio 2002 Professional Edition, Microsoft Visio 2002 Standard Edition

 • kbcodesnippet kbcode kbhowto KB885885
Зворотний зв’язок