Şu anda çevrimdışısınız; İnternet'in yeniden bağlanması bekleniyor

Mobil aygıtınızı Microsoft Exchange Server 2003 ile eşitlerken HTTP_500 hata iletisi alıyorsunuz

Önemli Bu makale, kayıt defterini değiştirmeyle ilgili bilgiler içermektedir. Kayıt defterini değiştirmeden önce yedeklemeyi unutmayın. Sorun oluşması durumunda kayıt defterini nasıl geri yükleyeceğinizi bildiğinizden emin olun. Kayıt defterini yedekleme, geri yükleme ve değiştirme hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
256986 Microsoft Windows Kayıt Defteri'nin Açıklaması
Belirtiler
Mobil aygıtınızı Microsoft Exchange Server 2003 ile eşitlerken aşağıdaki hata iletisini alırsınız:
Hata kodu: HTTP_500

Sunucudaki bir hata nedeniyle eşitleme başarısız oldu. Yeniden deneyin.
Neden
Exchange ActiveSync genellikle posta kutusunun yerini, birincil Basit Posta Aktarım Protokolü (SMTP) adresinin sol tarafını (LHS) kullanarak belirler. Belirtiler bölümünde açıklanan sorun, aşağıdaki koşullar geçerli olursa oluşur:
 • Kullanıcının birden fazla SMTP adresi vardır.
 • Birincil SMTP adresi varsayılan Alıcı İlkesi ile eşleşmemektedir.
Çözüm
Bu sorunu çözümlemek için, Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2 (SP2) yükleyin. Exchange Server 2003 SP2 uygulama seçeneği yoksa, Exchange ActiveSync'i posta kutusunun yerini belirlemek üzere ikincil SMTP adreslerini kullanmaya zorlamak için bir kayıt defteri anahtarı ekleyin. Bunu yapmak için şu adımları izleyin.

Uyarı Kayıt Defteri Düzenleyicisi'ni veya başka bir yöntem kullanarak kayıt defterini hatalı olarak değiştirirseniz önemli sorunlar oluşabilir. Bu sorunlar, işletim sisteminizi yeniden yüklemenizi gerektirebilir. Microsoft bu sorunların çözülebileceğini garanti etmemektedir. Kayıt defterini değiştirmek kendi sorumluluğunuzdadır.

Not Bu değişiklik, Microsoft Internet Information Services (IIS) Yönetim hizmetini yeniden başlatmanızı gerektirir.
 1. Başlat'ı tıklatın, Çalıştır'ı tıklatın, kutusuna regedit yazın ve Tamam'ı tıklatın.
 2. Aşağıdaki kayıt defteri anahtarını bulun:
  HKEY_Local_Machine\System\CurrentControlSet\Services\MasSync\Parameters\
 3. Parametreler öğesini sağ tıklatın, Yeni'yi ve sonra da Dize Değeri'ni tıklatın.
 4. "Yeni değer no1" seçilidir. Değeri yeniden adlandırmak için SMTPProxy yazın ve ENTER tuşuna basın. SMTPProxy öğesini sağ tıklatın ve ardından Değiştir'i tıklatın.
 5. Dize Verisi satırına, varsayılan Alıcı İlkenizin SMTP etki alanını yazın. Örneğin, contosoltd.com yazın.
 6. Tamam'ı tıklatarak Kayıt Defteri Düzenleyicisi'nden çıkın.
 7. IIS Yönetici hizmetini yeniden başlatın. Bunu yapmak için şu adımları izleyin:
  1. Başlat'ı tıklatın, Çalıştır'ı tıklatın, services.msc yazın ve Tamam'ı tıklatın.
  2. Hizmet listesinde, IIS Yönetim hizmeti'ni sağ tıklatın ve Yeniden Başlat'ı tıklatın.
Yeni kayıt defteri ayarını uyguladıktan sonra, Exchange ActiveSync posta kutusunun yerini belirlemek için tüm SMTP adreslerine bakar. Örneğin, Contoso, Ltd. şirketindeki bir kullanıcının SMTP yapılandırması şu şekildedir:
SMTP:admin@contoso.com <------------Birincil SMTP adresi
smtp:admin@contosoltd.com
SMTPProxy değeri eklenip contosoltd.com olarak ayarlandıktan sonra, Exchange ActiveSync posta kutusu olarak admin@contosoltd.com adresini arar.

Önemli
 • Arka uç posta kutusu sunucusunun Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 1 (yapı 6.5.7226) sonrasındaki bir Exchange Server sürümü çalıştırdığından emin olun.
 • Bu çözümün çalışması için, Exchange sunucularında varsa
  DisableSMTPMailboxAddressing
  kayıt defteri girdisini devre dışı bırakmalısınız. Bu kayıt defteri girdisini kapatmak için, aşağıdaki kayıt defteri girdisinin değerini 0 olarak ayarlayın:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeWEB\OWA\DisableSMTPMailboxAddressing
EAS eşitleme hatası 500
Özellikler

Makale No: 886346 - Son İnceleme: 06/15/2006 16:12:40 - Düzeltme: 6.4

Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition, Microsoft Server ActiveSync

 • kbprb KB886346
Geri bildirim