ASP.NET ValidatePath Modül Tarayıcısı (VPModuleScanner.js) nasıl kullanılır

™zet
Microsoft, Microsoft ASP.NET ValidatePath Modül Tarayıcısı (VPModuleScanner.js) dosyasını yayımladı. VPModuleScanner.js dosyası, ASP.NET ValidatePath Modülü'nün yüklü olup olmadığını belirlemek amacıyla bilgisayarı sınar. VPModuleScanner.js aşağıdaki durumlardan birinin geçerli olup olmadığını raporlar:
 • ASP.NET ValidatatePath modülü taranan sistemde yüklüdür.
 • ASP.NET ValidatatePath modülü taranan sistemde yüklü değildir.
 • ValidatePath modülünün yükleme durumu aşağıdakilerden biri nedeniyle elde edilemedi:
  • Taranan bilgisayarda Microsoft Internet Information Services (IIS) yüklü değildir.
  • Taranan bilgisayarda ASP.NET yüklü değildir.
  • Tarama işlemi tarafından bilgisayar taranırken bir hata oluştu.
Birden çok bilgisayarı taramak için VPModuleScanner.js dosyasını VPMultimachineWrapper.js dosyasıyla birlikte kullanabilirsiniz.ASP.NET'te kurallı kullanım sorunlarını araştırma hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın
887289 ASP.NET'te kurallı kullanım sorunlarını denetlemeye yönelik HTTP modülü
ASP.NET'in sürümünü belirleme hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
318785 .NET Framework'te hizmet paketlerinin yüklü olup olmadığını belirleme

Karşıdan yükleme bilgileri

Aşağıdaki dosya Microsoft Yükleme Merkezi'nden yüklenebilir:

YükleVPModuleScanner paketini şimdi karşıdan yükle.

Yayın Tarihi: 14 Ekim 2004

Microsoft Destek dosyalarını karşıdan yükleme hakkında ek bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
119591 Microsoft Destek Dosyaları Çevrimiçi Hizmetler'den Nasıl Alınır
Microsoft bu dosyada virüs taraması yapmıştır. Microsoft, dosyanın kullanıma sunulduğu tarihteki en güncel virüs tarama yazılımını kullanmıştır. Dosya, üzerinde herhangi bir yetkisiz değişiklik yapılmasını engellemeye yardım eden geliştirilmiş güvenliğe sahip sunucularda depolanır.

Bilinen sınırlamalar ve sorunlar

 • Bu aracı uzaktan veya yerel olarak çalıştırmak için yönetici erişiminiz olmalıdır.
 • Bu aracı çalıştırmak için kimlik bilgileri belirtemezsiniz. Ancak, doğru kimlik bilgileri olan bir komut satırı oturumu başlatmak için run as komutunu kullanabilirsiniz. "Run as" komutu hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
  294676 Windows'ta programları çalıştırırken "Farklı çalıştır" komutunu etkinleştirme ve kullanma (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
 • VPModuleScanner.js, uzak metatabanına bağlanmak için Active Directory Hizmet Arabirimleri (ADSI) proxy'sini kullanır. Bu nedenle, komut dosyasını çalıştıran bilgisayara IIS Ortak Dosyalar alt bileşeni yüklenmiş olmalıdır. Aksi durumda araç, istemci bilgisayarda IIS'nin yüklü olmadığını raporlar.
 • Bu araç, içteki komut dosyasında zaman aşımı olup olmadığını belirlemek üzere bir kayıt defteri anahtarı kullanır. Bu nedenle, her bilgisayarda aracın yalnızca bir örneğini çalıştırmalısınız.
 • Yalnızca IIS 6.0'da, ASP.NET, Web Hizmeti Uzantısı listesiyle devre dışı bırakılsa bile bilgisayar, ValidatePath modülünün durumunu raporlar.
 • Tarayıcı, IIS'ten önce Microsoft .NET Framework yüklenirse "ASP.NET etkin değil" şeklinde raporlama yapar. Bu durumda, IIS'te ASP.NET eşlemesi bulunmaz ve ASP.NET işlevselliği kullanılamaz.

Kullanılan teknolojiler

VPModuleScanner.js, aşağıda belirtilen ve kuruluş veya veri merkezi ortamında devre dışı bırakılabilecek veya sınırlanabilecek teknolojileri kullanır:
 • ADSI: VPModuleScanner.js, IIS metatabanına bağlanmak için DCOM kullanır.
 • Uzak yönetim paylaşımına bağlanmak ve buradan dosya almak için SMB paylaşımları kullanılır. Uzak yönetim paylaşımları etkinleştirilmelidir.
 • COM bileşeni FileSystemObject (Scrrun.dll), komut dosyasını çalıştıran bilgisayarda kayıtlı olmalıdır. FSO bileşeni uzak dosya sistemindeki Machine.config dosyasını açmak için kullanılır. Bazı güvenlik ilkeleri bu bileşenin üretim ortamındaki IIS sunucularında devre dışı bırakılmasını önerir. Bu ilkeler hakkında daha fazla bilgi için, aşağıdaki Microsoft Web sitelerini ziyaret edin:
  IIS 6.0'ın güvenliğini sağlamaya yardımcı olma
  http://www.microsoft.com/smallbusiness/support/articles/sec_IIS_6_0.mspx

  IIS 5.0 ve 5.1'in güvenliğini sağlamaya yardımcı olma
  http://www.microsoft.com/smallbusiness/support/articles/sec_IIS_5_0_5_1.mspx

ASP.NET ValidatePath modül tarayıcısını kullanma

VPModuleScanner.js, ASP.NET ValidatePath modülünün bulunduğunu belirttiğiniz bilgisayarı tarar. Birden çok bilgisayarın taranmasının gerektiği kurumsal ortamlarda, VPModuleScanner.js tarayıcısını VPMultiMachineWrapper.js ile birlikte kullanabilirsiniz.

VPMultiMachineWrapper.js

Komut satırı anahtarları

 • /l taranacak bilgisayarların listesini içeren dosyayı belirtir. Bilgisayar adları NetBIOS adı veya IP adresi olabilir. Her satırda tek bir girdi vardır.
 • /d etkialanıadı sınır taranması gereken Windows etki alanını belirtir, buradaki etkialanıadı , etki alanının adıdır ve sınır ise girdi sayısı sınırıdır. Aşağıdaki örnek komut example.domain.com etki alanındaki ilk 1.000 bilgisayarı tarar:
  VPMultiMachineWrapper.js /d example.domain.com 1000
  Not Etki alanı taraması yalnızca CN=Computers kuruluş birimindeki (OU) bilgisayar hesaplarını arar. Bu, bilgisayar hesaplarının Active Directory'de depolandığı yerleşik kuruluş birimidir (OU). Ancak, bilgisayar hesapları OU=Web_Sunucular gibi özel bir OU'da bulunuyorsa, komut dosyası bu hesapları bulmaz.
 • /t içteki komut dosyasına yönelik zaman aşımını belirler (VPModuleScanner.js). VPModuleScanner.js içindeki belirli çağrılarda zaman aşımı olmaz. Bu da VPModulescanner.js tarayıcısının VPMultimachineWrapper.js ile sarılmasını ve VPMultimachineWrapper.js'nin VPModulescanner.js tarayıcısının dönüşünü ne kadar süreyle beklemesi gerektiğini belirtmek için yönetici tarafından kullanabilecek bir zaman aşımı tanımlanmasını gerektirir. Aşağıdaki örnek Computers.txt dosyasında listelenen bilgisayarları tarar. İçteki komut dosyası (VPModulescanner.js) 30 saniye sonra zaman aşımına uğrar ve günlük dosyasına bir zaman aşımı girdisi eklenir:
  VPMultiMachineWrapper.JS /t 30 /l computers.txt
 • /o günlük dosyasının konumunu ve adını belirtir. Bu anahtar belirtilmezse, araç komut dosyasının bulunduğu klasördeki VPModuleScanner.log günlük dosyasına yazar. Belirlediğiniz ad bir dosya adı veya dosyanın bulunmasını istediğiniz tam yol olabilir. Dosya virgülle ayrılmış bir .csv dosyası biçiminde kaydedildiğinden Microsoft Excel veya LOGPARSER ile açabilirsiniz. /o anahtarı belirtilmezse, çıkış (VPModulescanner.log ve VPModulescanner_trace.txt) geçerli klasöre yazılır. Aşağıdaki örnek, example.com etki alanındaki ilk 100 bilgisayarı tarar, günlük ve izleme çıkışını %temp% sistem değişkeninin gösterdiği dizine yazar: PVMScanner.js /d example.com 100 /o %temp%\vpoutput.txt
 • /? Yardım'ı görüntüler.

VPMultiMachineWrapper.js, metin dosyasından veya Active Directory'deki bir LDAP sorgusu aracılığıyla bilgisayarların listesini toplar. VPMultiMachineWrapper.js bilgisayarların tam listesini elde ettiğinde bir döngü başlatır ve her bilgisayar için VPModuleScanner.js tarayıcısını çağırır.

VPMultiMachineWrapper.js, hata ayıklama iletilerini VPMultiMachineWrapper_Trace.txt günlük dosyasına kaydeder. VPMultiMachineWrapper.js'de sorun gidermeniz gerekiyorsa izleme dosyasını kullanabilirsiniz.

VPModulesScanner.js, hata ayıklama iletilerini VPModulesScanner_Trace.txt izleme dosyasına kaydeder. VPModulesScanner.js'de sorun gidermeniz gerekiyorsa izleme dosyasını kullanabilirsiniz.

Aşağıda VPMultiMachineWrapper.js tarafından VPModuleScanner.js'nin nasıl başlatıldığına ilişkin bir örnek verilmiştir:
cscript //nologo //t:30 VPModuleScanner.js /o "c:\temp" Makine1
Aşağıdaki tabloda kullanılan anahtarlar açıklanır:
//t:30zaman aşımı değeri; bu durumda 30 saniyedir ve komut dosyası altyapısı tarafından desteklenir
/o “c:\temp”kullanılması gereken çıkış dizinini belirtir
Makine1taranacak bilgisayarı belirtir

 • /installyerel bilgisayara azaltma etkenlerini yükler
  NOT /install yalnızca yerel olarak kullanılabilir. Bilgisayar adıyla birlikte /install kullanmak bir hata iletisine neden olur. VPModule.msi dosyasının VPModuleScanner.js ile aynı dizinde bulunması gerekir.
  VPModuleScanner.js, VPModule.MSI'yı yüklemek için aşağıdaki komut satırını kullanır:
  MSIexec /install komut_dosyası_yolu\VPModule.msi /qn
 • /O tarama günlüğü dizinini belirtir. Dizin belirtmezseniz, rapor VPMultiMachineWrapper.log dosyasına yazılır.
 • <makineadı> VPModuleScanner.js tarafından taranacak uzak bilgisayarın adını belirtir. Bu anahtar /install ile birlikte kullanılamaz.
 • /? Yardım'ı görüntüler.

Günlük dosyaları aşağıdaki biçimi kullanır:
DATETIME,SERVERNAME,NETFX_VERSION_STRING,MACHINESTATUS,PATCHSTATUS
Aşağıdaki öğeler bu biçimin öğelerini açıklar:
 • DATETIME, tarama girdisinin oluşturulduğu tarih ve saati belirtir.
 • SERVERNAME, taranan sistemin NetBIOS adı veya IP adresidir.
 • NETFX_VERSION_STRING, taranan sisteme yüklenen .NET çalışma zamanı sürümüdür. Bilgisayar bulunamazsa girdi Unknown (Bilinmiyor) değerine ayarlanır.
 • MACHINESTATUS, bilgisayarın durumudur. Olası bilgisayar durumu dizeleri aşağıda belirtilmiştir:
  • IIS yüklü IIS ve .NET Framework yüklü, ASP.NET de etkindir.
  • İstemci bilgisayarda IIS yüklü değil Tarama bilgisayarı (istemci) tarama yapamıyor, çünkü IIS Ortak Dosyalar bileşeni yüklü değil.
  • Hata (hatano: Hata açıklaması) IIS'e bağlanılmaya çalışılırken veya tarama sırasında bir hata raporlandı.
  • Config dosyası bulunamadı Komut dosyası uzak UNC yolunu belirliyor, ancak uzak sistemin yönetici paylaşımına bağlanamıyor. Bu durum, uzak bilgisayarda Sunucu Hizmeti'ni kapatırsanız veya yönetici paylaşımları devre dışı bırakılırsa oluşabilir.
 • PATCHSTATUS, güncelleştirmenin yüklenmiş olup olmadığını belirler. Olası güncelleştirme durumu dizeleri aşağıda belirtilmiştir:
  • Modül yüklü değil Bilgisayarda ValidatePath httpModule yüklü değildir.
  • Modül yüklü Bilgisayarda ValidatePath httpModule yüklüdür.
  • Bilinmeyen durum Güncelleştirme durumu elde edilememiştir.
Aşağıda günlük girdisi örnekleri bulunur:
 • 10-5-2004 12:00:05 PDT,SUNUCU1,Bilinmiyor, Bilinmiyor,Hata(0x800A0046: İzin engellendi), Bilinmeyen durum
  Komut dosyasını çalıştıran kullanıcı sunucuda yönetici haklarına sahip değil.
 • 10-5-2004 12:00:06 PDT,SUNUCU2,v1.1.4322,IIS yüklü,Modül yüklü
  VPmodule SUNUCU2'de yüklüdür.
 • 10-5-2004 12:00:07 PDT,SUNUCU3,v1.1.4322,IIS yüklü,Modül yüklü değil
  VPmodule SUNUCU3'te yüklü değildir.
VPModuleScanner.js'yi SMS komut dosyası olarak kullanabilirsiniz. SMS ile uyumlu olmak için aşağıdaki dönüş kodları kullanılır:
 • 20000 VPmodule sistemde yüklü değil.
 • 20001 Machine.config bulunamadı. IIS yüklü değil.
 • 0 VPmodule yüklü.
 • <diğer> Yukarıdaki kodların geçerli olmadığı bir hata oluştu.
Aşağıda MACHINESTATUS alanındaki günlük dosyası hata iletileri yer alır.
 • Hata(0x800A01CE: Uzak sunucu makinesi yok veya kullanılamıyor) Taranan bilgisayarda IIS yüklü değil veya belirtilen bilgisayar yanıt vermiyor.
 • Hata(0x800A0046: İzin engellendi) Taramayı yapan kullanıcının taranan bilgisayarda yönetici hakları yok.
 • Hata(0x80070424: ) Taranan bilgisayarda yalnızca IIS Ortak Dosyalar bileşeni yüklü.
 • Bilinmiyor,Hata(0x80070422: ) IIS Yönetim Hizmeti devre dışı.
Referanslar
LOGPARSER hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
840671 IIS 6.0 Kaynak Seti araçları (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
Daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleleri görüntülemek üzere aşağıdaki makale numaralarını tıklatın:
887405 Windows Installer ve Grup İlkesi, VPModule.msi uygulamasını bir Active Directory etki alanında dağıtmak üzere nasıl kullanılır
887404 ValidatePath modülünü dağıtmak için Systems Management Server 2003 nasıl kullanılır
887787 ASP.NET ValidatePath Modülü'nü yükledikten sonra Raporlama Hizmetleri'nden hata iletileri alabilirsiniz (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
Özellikler

Makale No: 887290 - Son İnceleme: 12/03/2007 18:52:34 - Düzeltme: 2.4

Microsoft ASP.NET 1.1, Microsoft ASP.NET 1.0, Microsoft .NET Framework 1.0, Microsoft .NET Framework 1.0 Service Pack 1, Microsoft .NET Framework 1.0 Service Pack 2, Microsoft .NET Framework 1.0 Service Pack 3, Microsoft .NET Framework 1.1, Microsoft .NET Framework 1.1 Service Pack 1, Microsoft .NET Framework Software Development Kit 1.0 Service Pack 2, Microsoft .NET Framework Software Development Kit 1.0 Service Pack 1, Microsoft .NET Framework Software Development Kit 1.0 Service Pack 2

 • kbsecurity atdownload KB887290
Geri bildirim