Şu anda çevrimdışısınız; İnternet'in yeniden bağlanması bekleniyor

Tarayıcınız desteklenmiyor

Siteyi kullanmak için tarayıcınızı güncelleştirmeniz gerekir.

Internet Explorer'ın en son sürümüne güncelleştirin

Bir veritabanını Access 2003 veya Access 2007'de ortak iletişim API nasıl kullanılır

Office 2003 desteği sona erdi

Microsoft, Office 2003 desteğini 8 Nisan 2014'te sona erdirdi. Bu değişiklik yazılım güncelleştirmelerinizi ve güvenlik seçeneklerinizi etkiledi. Bunun sizin için ne anlama geldiğini ve korunmaya nasıl devam edebileceğinizi öğrenin.

ÖNEMLİ: Bu makale, bir kişi tarafından çevrilmek yerine, Microsoft makine-çevirisi yazılımı ile çevrilmiştir. Microsoft size hem kişiler tarafından çevrilmiş, hem de makine-çevrisi ile çevrilmiş makaleler sunar. Böylelikle, bilgi bankamızdaki tüm makalelere, kendi dilinizde ulaşmış olursunuz. Bununla birlikte, makine tarafından çevrilmiş makaleler mükemmel değildir. Bir yabancının sizin dilinizde konuşurken yapabileceği hatalar gibi, makale; kelime dağarcığı, söz dizim kuralları veya dil bilgisi açısından yanlışlar içerebilir. Microsoft, içeriğin yanlış çevrimi veya onun müşteri tarafından kullanımından doğan; kusur, hata veya zarardan sorumlu değildir. Microsoft ayrıca makine çevirisi yazılımını sıkça güncellemektedir.

Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir:888695
Giriş
Bu makalede, ortak iletişim API veya Microsoft Office Access 2007 Microsoft Office Access 2003'te, yalnızca Office 2000 Developer Edition veya Microsoft Office XP Developer Edition bulunan ortak iletişim kutusu işlevini değiştirmek için nasıl kullanılacağını açıklar.
Daha fazla bilgi
Microsoft, programlama örneklerini yalnızca gösterim amacıyla sağlar; örtülü veya açık garanti vermez. Buna satılabilirlik veya belirli bir amaca uygunluk zımni garantileri de dahildir, ancak bunlarla sınırlı değildir. Bu makale, gösterilen programlama dilini ve yordamları oluşturmak ve hata ayıklamak amacıyla kullanılan araçları kullanmayı bildiğinizi varsayar. Microsoft destek mühendisleri, belirli bir yordamın işlevselliğinin açıklanmasına yardımcı olabilir, ancak gereksinimlerinizi karşılamaya yönelik olarak ek işlevsellik sağlamak veya yordamlar geliştirmek amacıyla bu örnekleri değiştirmezler.

Ortak iletişim işlevlerini değiştirmek için gereken adımları

Microsoft Office Access 2003

 1. Access'te, Northwind.mdb adlı örnek veritabanını açın.

  Not Northwind.mdb veritabanını Access 2003 genellikle C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\Samples ' bulunan klasör.
 2. Northwind Veritabanı penceresinde nesne ' in altında Formlar ' ı tıklatın.
 3. Veritabanı penceresi araç çubuğunda, Yeni ' yi tıklatın.
 4. Yeni form iletişim kutusunda, Tasarım görünümü ' nü tıklatın ve sonra Tamam ' ı tıklatın.
 5. Form1'e bir metin kutusu ekleyin, metin kutusunu sağ tıklatın ve sonra da Properties ' i tıklatın.
 6. Tümü sekmesini tıklatın, adı tıklatın, Metin1 yazın ve sonra Özellikler iletişim kutusunu kapatın.
 7. Metin1 metin kutusuyla ilişkilendirilmiş bir etiket denetimi sağ tıklatın, Özellikler ' i tıklatın ve sonra tüm sekmesini tıklatın.
 8. Resim yazısı ' nı tıklatın, Metin1 yazın ve sonra Özellikler iletişim kutusunu kapatın.
 9. Form1 ' için bir komut düğmesi ekleyin, komut düğmesini sağ tıklatın, Özellikler ' i tıklatın, adı tıklatın, Command1 yazın, resim yazısı ' nı tıklatın ve sonra Command1 yazın.
 10. Olay sekmesini tıklatın, Tıklatınca listesinde [Olay Yordamının]'ı tıklatın ve Microsoft Visual Basic Düzenleyicisi'ni başlatmak için üç nokta düğmesini tıklatın.
 11. Aşağıdaki Command1_Click yordamın kodu değiştirin:
  Private Sub Command1_Click()  Me!Text1 = LaunchCD(Me)End Sub
 12. On the Insert menu, click Module, and then insert the following code into Module1:
  Private Declare Function GetOpenFileName Lib "comdlg32.dll" Alias _"GetOpenFileNameA" (pOpenfilename As OPENFILENAME) As LongPrivate Type OPENFILENAME  lStructSize As Long  hwndOwner As Long  hInstance As Long  lpstrFilter As String  lpstrCustomFilter As String  nMaxCustFilter As Long  nFilterIndex As Long  lpstrFile As String  nMaxFile As Long  lpstrFileTitle As String  nMaxFileTitle As Long  lpstrInitialDir As String  lpstrTitle As String  flags As Long  nFileOffset As Integer  nFileExtension As Integer  lpstrDefExt As String  lCustData As Long  lpfnHook As Long  lpTemplateName As StringEnd TypeFunction LaunchCD(strform As Form) As String  Dim OpenFile As OPENFILENAME  Dim lReturn As Long  Dim sFilter As String  OpenFile.lStructSize = Len(OpenFile)  OpenFile.hwndOwner = strform.hwnd  sFilter = "All Files (*.*)" & Chr(0) & "*.*" & Chr(0) & _   "JPEG Files (*.JPG)" & Chr(0) & "*.JPG" & Chr(0)  OpenFile.lpstrFilter = sFilter  OpenFile.nFilterIndex = 1  OpenFile.lpstrFile = String(257, 0)  OpenFile.nMaxFile = Len(OpenFile.lpstrFile) - 1  OpenFile.lpstrFileTitle = OpenFile.lpstrFile  OpenFile.nMaxFileTitle = OpenFile.nMaxFile  OpenFile.lpstrInitialDir = "C:\"  OpenFile.lpstrTitle = "Select a file using the Common Dialog DLL"  OpenFile.flags = 0  lReturn = GetOpenFileName(OpenFile)    If lReturn = 0 Then      MsgBox "A file was not selected!", vbInformation, _        "Select a file using the Common Dialog DLL"     Else      LaunchCD = Trim(Left(OpenFile.lpstrFile, InStr(1, OpenFile.lpstrFile, vbNullChar) - 1))     End IfEnd Function
 13. Hata ayıklama) menüsünde, Northwind Derle'yi tıklatın ve sonra Visual Basic Düzenleyicisi'ni kapatın.
 14. Görünüm menüsünde Form görünümü.
 15. Command1 ' ı tıklatın ve açılan pencerede bir dosyada</a1>'ı tıklatın.

  Dosya yolunun Metin1 metin kutusunda görünür.

Microsoft Office Access 2007

 1. Access 2007'de, Northwind.accdb adlı örnek veritabanını açın.
 2. Oluştur</a0> sekmesinde, Formlar grubunda formu tıklatın.
 3. Biçim sekmesinde, Görüntüle altındaki aşağı okunu tıklatın ve sonra da Tasarım görünümü ' nü tıklatın.
 4. Form1'e bir metin kutusu ekleyin, metin kutusunu sağ tıklatın ve sonra da Properties ' i tıklatın.
 5. Tümü sekmesini tıklatın, adı tıklatın ve sonra Metin1 yazın.
 6. Metin1 metin kutusuyla ilişkilendirilmiş bir etiket denetimi sağ tıklatın, Özellikler ' i tıklatın ve sonra tüm sekmesini tıklatın.
 7. Resim yazısı ' nı tıklatın ve sonra da Metin1 yazın.
 8. Form1 ' için bir komut düğmesi ekleyin, komut düğmesini sağ tıklatın, Özellikler ' i tıklatın, adı tıklatın, Command1 yazın, resim yazısı ' nı tıklatın ve sonra Command1 yazın.
 9. Olay sekmesini tıklatın, [Olay Yordamının]'ıTıklatınca listede tıklatın ve sonra Microsoft Visual Basic Düzenleyicisi'ni başlatmak için üç nokta düğmesini (...) tıklatın.
 10. Aşağıdaki kod örneği. benzer Command1_Click yordamın kodu değiştirmek
  Private Sub Command1_Click()  Me!Text1 = LaunchCD(Me)End Sub
 11. On the Insert menu, click Module, and then insert code that resembles the following code example into Module1.
  Private Declare Function GetOpenFileName Lib "comdlg32.dll" Alias _"GetOpenFileNameA" (pOpenfilename As OPENFILENAME) As LongPrivate Type OPENFILENAME  lStructSize As Long  hwndOwner As Long  hInstance As Long  lpstrFilter As String  lpstrCustomFilter As String  nMaxCustFilter As Long  nFilterIndex As Long  lpstrFile As String  nMaxFile As Long  lpstrFileTitle As String  nMaxFileTitle As Long  lpstrInitialDir As String  lpstrTitle As String  flags As Long  nFileOffset As Integer  nFileExtension As Integer  lpstrDefExt As String  lCustData As Long  lpfnHook As Long  lpTemplateName As StringEnd TypeFunction LaunchCD(strform As Form) As String  Dim OpenFile As OPENFILENAME  Dim lReturn As Long  Dim sFilter As String  OpenFile.lStructSize = Len(OpenFile)  OpenFile.hwndOwner = strform.hwnd  sFilter = "All Files (*.*)" & Chr(0) & "*.*" & Chr(0) & _   "JPEG Files (*.JPG)" & Chr(0) & "*.JPG" & Chr(0)  OpenFile.lpstrFilter = sFilter  OpenFile.nFilterIndex = 1  OpenFile.lpstrFile = String(257, 0)  OpenFile.nMaxFile = Len(OpenFile.lpstrFile) - 1  OpenFile.lpstrFileTitle = OpenFile.lpstrFile  OpenFile.nMaxFileTitle = OpenFile.nMaxFile  OpenFile.lpstrInitialDir = "C:\"  OpenFile.lpstrTitle = "Select a file using the Common Dialog DLL"  OpenFile.flags = 0  lReturn = GetOpenFileName(OpenFile)    If lReturn = 0 Then      MsgBox "A file was not selected!", vbInformation, _        "Select a file using the Common Dialog DLL"     Else      LaunchCD = Trim(Left(OpenFile.lpstrFile, InStr(1, OpenFile.lpstrFile, vbNullChar) - 1))     End IfEnd Function
 12. Hata ayıklama) menüsünde, Northwind Derle'yi tıklatın ve sonra Visual Basic Düzenleyicisi'ni kapatın.
 13. Biçim sekmesinde, Görüntüle altındaki aşağı okunu tıklatın ve sonra Formu görüntüle ' yi tıklatın.
 14. Command1 ' ı tıklatın ve açılan pencerede bir dosyada</a1>'ı tıklatın.

  Dosya yolunun Metin1 kutusunda görünür.
ACC2003 ACC2007

Uyarı: Bu makalenin çevirisi otomatik olarak yapılmıştır

Özellikler

Makale No: 888695 - Son İnceleme: 06/04/2007 19:34:07 - Düzeltme: 4.3

 • Microsoft Office Access 2007
 • Microsoft Office Access 2003
 • kbmt kbsampledatabase kbprogramming kbautomation kbexpertiseinter kbhowto KB888695 KbMttr
Geri bildirim
n.protocol) + "//c.microsoft.com/ms.js'><\/script>");