SQL Server 2000 Service Pack 4'te düzeltilen hataların listesi

Bu makale arşivlenmiştir. "Olduğu gibi" sunulmaktadır ve bundan sonra güncelleştirilmeyecektir.
GİRİŞ
Bu makale, Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 4 (SP4) ile giderilen hatalar hakkında bilgiler içermektedir.

Notlar
  • Hizmet paketleri birikimlidir. Her yeni hizmet paketi, yeni düzeltmelerle birlikte önceki hizmet paketlerindeki düzeltmeleri de içerir. En son hizmet paketini yüklemeden önce daha önceki hizmet paketini yüklemeniz gerekmez.
  • Bu liste önceden yayımlanan düzeltmeleri içerir. Diğer düzeltmeler, henüz belgelenmemiş hizmet paketinde bulunabilir.
SQL Server 2000 hizmet paketlerini edinme hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
290211 En son SQL Server 2000 hizmet paketi nasıl elde edilir
Daha fazla bilgi
SQL Server 2000 Service Pack 4 ile düzeltilen hatalar hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleleri görüntülemek üzere aşağıdaki makale numaralarını tıklatın: (Aşağıdaki liste, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret eden bağlantılar içerebilir.)
314128 DÜZELTME: Geçersiz bir bit parametre değeri içeren RPC çağrısı yapıldığında erişim ihlali oluşuyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
317989 DÜZELTME: Sqlakw32.dll SQL deyimlerini bozabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
319477 DÜZELTME: AWE sisteminde çok fazla sayıda kullanıcı tablosu bulunması BPool::Map hatalarına neden olabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
328551 DÜZELTME: Tempdb veritabanı için eşzamanlı erişim geliştirmeleri (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
331885 DÜZELTME: Sayfa kilitleme yükseltmesi sırasında Update/Delete deyimi Hata: 1203 ile başarısız oluyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
331965 DÜZELTME: Xp_readmail genişletilmiş saklı yordamı var olan ekin üzerine yazıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
331968 DÜZELTME: Xp_readmail ve xp_findnextmsg genişletilmiş saklı yordamları postayı alınan zaman sırasıyla okumuyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
332004 DÜZELTME: AWE etkinleştirilirse SQL Server ölçeklenebilirliği sınırlanabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
891719 DÜZELTME: Birkaç GB fiziksel RAM bulunan bir bilgisayarda SQL Server 2000'den SORT veya CREATE INDEX işlemi çalıştırdığınızda 17803 hata iletisini alıyorsunuz (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
810026 DÜZELTME: Kendi üzerinde birleştirme kullanılan DELETE deyimi başarısız olabilir ve 625 hatası alırsınız (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
810052 DÜZELTME: Bağlantı sırasında imleçler açıldığında bellek sızıntısı oluşuyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
810072 DÜZELTME: Birleştirme çoğaltması karşılaştırıcısında yığın taşması (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
810140 DÜZELTME: Bir büyük ikili nesne (text/ntext/image) parametresi olan bir imleç DECLARE bildirimi erişim ihlaline neden olabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
810163 DÜZELTME: Sp_cursoropen çağrısı tanımlı olmayan bir parametreye başvurursa erişim ihlali oluşuyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
810526 DÜZELTME: Uzun ömürlü imleçler bellek parçalanmasına neden olabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
810688 DÜZELTME: Birleştirme Aracısı filtreli yayımlardaki değişiklikleri yeniden gönderebilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
810920 DÜZELTME: Eklenen veya silinen tabloyla ilişkili tetikleyicilerdeki JOIN sorguları tutarlı olmayan sonuçlar döndürebilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
811052 DÜZELTME: Bir veritabanı veya dosya için SHRINK işlemini gerçekleştirdiğinizde tutma işlemi zaman aşımı iletisi 845 oluşuyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
811188 DÜZELTME: Özel bir çakışma gidericisi kullanarak bir SQL Server veritabanı ile bir SQL Server CE veritabanı arasında birleştirme çoğaltması gerçekleştirdiğinizde birleştirme çoğaltma aracısı yanıt vermiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
811205 DÜZELTME: Bir veritabanı veya dosya için SHRINK işlemini gerçekleştirdiğinizde bir hata iletisi oluşuyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
811467 DÜZELTME: İkili alfabe düzenine sahip bir Unicode LIKE koşulu yanlış sonuçlar döndürebilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
811476 HATA: Aynı işlemde birden çok bağlantı kullanırsanız geri alma işlemi 3314 ve 9001 hatalarıyla başarısız oluyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
811611 DÜZELTME: Yeniden başlatılan SQL Server CE 2.0 aboneleri veri kaybı ve sapma durumuyla karşılaşabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
811703 DÜZELTME: Dönüştürmelere dayalı kısmi toplamalardan beklenmedik sonuçlar (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
812250 DÜZELTME: Dizin oluşturulmuş görünüm CIndex::SetLevel1Names öğesinde bir işlenmiş erişim ihlaline neden olabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
812393 DÜZELTME: Satır kilitleme yükseltmesi sırasında UPDATE veya DELETE deyimi hata 1203 ile başarısız oluyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
812798 DÜZELTME: Derleme sırasında bölümler kaldırılmışsa UNION ALL görünümü dizin kullanamaz (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
812995 DÜZELTME: Toplama işlevi içeren bir sorgu 3628 hatasıyla başarısız olabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
813146 DÜZELTME: Bölümlenmiş görünümün bölümleme sütununda bir UPDATE deyimi çalıştırdığınızda tüm bölüm tabloları taranabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
813412 DÜZELTME: Ekin türü İleti Biçimi olduğunda xp_readmail ek sütununda NULL döndürüyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
813494 DÜZELTME: Dağıtım Aracısı "birincil anahtar kısıtlaması ihlali" hata iletisiyle başarısız oluyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
813524 DÜZELTME: Datetime verilerini sütun olarak gösteren bir sabit dize seçildikten sonra OLE DB dönüştürme hataları oluşabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
813759 DÜZELTME: Birleştirme sütunlarında çok sayıda NULL değeri olması sorgu performansının yavaşlamasına neden oluyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
813769 DÜZELTME: Bir SQL Server hizmetinde hata ayıkladığınızda performans yavaşlayabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
813779 DÜZELTME: Büyük bir tablodaki DML işlemi performans sorunlarına neden olabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
814032 DÜZELTME: SQL Server 2000 Service Pack 3'te birleştirme yayımları eşitlenemiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
814035 DÜZELTME: SQL Server 2000 Service Pack 3 uygulandıktan sonra tam metin doldurma başarısız oluyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
814113 DÜZELTME: SQL Server 2000 Service Pack 3 yüklendikten sonra DTS Tasarımcısı erişim ihlali oluşturabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
814460 DÜZELTME: Koruma süresi değiştirildikten sonra farklı eşitleme ortaklarıyla gerçekleştirilen birleştirme çoğaltması başarısız olabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
814509 DÜZELTME: COUNT toplama işleviyle yapılan paralel sorgu beklemeyen sonuçlar döndürebilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
814654 DÜZELTME: Sorgular veya işlemler gönderdikten sonra bir SQL Server 2000 kopyasının bağlantısını kestiğinizde hata günlüğüne Hata 1203 kaydedilebilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
814665 DÜZELTME: SQL Server onaylama işlemi: SQL Server 2000'de tablo verileri eklediğinizde veya güncelleştirdiğinizde "nret == FALSE" oluşuyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
814889 DÜZELTME: JOIN ile birlikte kullanılan DELETE deyimi başarısız olabilir ve 625 hatası alırsınız (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
814893 DÜZELTME: Hata iletisi: SQL Server 2000 SP3'te "Insufficient key column information for updating" hata iletisi oluşuyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
814894 DÜZELTME: xp_readmail saklı yordamı yalnızca katıştırılmış ekin metnini kaydediyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
814916 DÜZELTME: Filtrelenen bir yayıma ilişkin Birleştirme Aracısı hatalı olabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
814919 DÜZELTME: SQL Server Enterprise Manager'da bir sistem yöneticisi oturumu için boş parola ayarlandığında hiçbir ileti görüntülenmiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
814950 DÜZELTME: İstemciler Çok Protokollü Ağ Kitaplığı'nı şifreleme seçeneği etkinleştirilmiş olarak kullandığında, bilgisayar şifrelenmemiş veriler gönderebilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
814997 DÜZELTME: Sorgu parametresinde bir COMPUTE yan tümcesi olduğunda üstbilgiye ilişkin bilgiler eklenmeyebilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
815056 DÜZELTME: Denetim noktası işlemi SQL Server veritabanı etkinliğini geciktirebiliyor ve Hata: 17883'ün oluşmasına neden olarak Zamanlayıcı'nın düzgün çalışmamasına yol açıyor
815057 DÜZELTME: SQL Server 2000 Kaldırma seçeneği tüm dosyaları kaldırmıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
815114 DÜZELTME: Birden çok OUTER JOIN içeren sorguda aşırı düzeyde İyileştirici bellek kullanımı oluşabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
815115 DÜZELTME: Global değişkenler kullanan DTS paketi RAISERROR ile oluşturulan hata iletisini yok sayıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
815199 DÜZELTME: Profil oluşturucu RPC:Tamamlandı olayları için doğru bir biçimde CPU sütunu değeri bildirmiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
815249 DÜZELTME: SQL Server SP3 veritabanındaki bir istemci programından çalıştırılan sorgunun performansı, SQL Server örneği yeniden başlatıldıktan sonra yavaşlıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
815476 DÜZELTME: Xp_sendmail çalıştırdığınızda sorgu parametresi bir COMPUTE yan tümcesi içeriyorsa boşluklar doğru olmayabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
815592 DÜZELTME: SQL Server 2000 Service Pack 3 yükseltmesinden sonra, bir koşulun Alt SELECT işlevi olarak uzaktan hatalı uygulanması (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
815593 DÜZELTME: SQL Server 2000 Service Pack 3'e yükselttikten sonra NOT EXISTS koşullarına yönelik önem düzeyi tahminleri hatalı (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
816039 DÜZELTME: SQL_Latin1_General_Cp850_BIN alfabe düzeni için kod noktası karşılaştırma semantiği (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
816069 DÜZELTME: Geniş kapsamlı IN yan tümcesi içeren sorgu eşzamanlılık sorunlarına neden olabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
816084 DÜZELTME: DBCC DBREINDEX deyimi çalıştırıldıktan sonra sysindexes.statblob sütunu bozulabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
816440 DÜZELTME: SQL Server karmaşık bir sorgu derlediğinde 8623 hatası oluşuyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
816503 DÜZELTME: Birleştirilen çubuk grafikler gerektiren sorgular için kayan nokta özel durumu (Hata 3628) oluşabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
816780 DÜZELTME: Dizin oluşturulmuş görünümler tanımlanan makalelerde Birleştirme Aracısı hataları (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
816834 DÜZELTME: Osql.exe, toplu işleri diğer ODBC tabanlı uygulamalar kadar hızlı çalıştıramıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
816840 DÜZELTME: Hata 17883 yanlış ileti metni görüntüleyebilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
816883 DÜZELTME: SQL Server iyileştirici, aralık belirtilen sorguların önem düzeyini daha düşük değerlendirebilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
816937 DÜZELTME: Bir COM nesnesinin yöntemini çağırmak için sp_OAMethod saklı yordamını kullandığınızda bellek sızıntısı oluşabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
816985 DÜZELTME: SQL Server 2000 SP3'ü SQL Server 2000 Kore dili sürümüne yükleyemiyorsunuz (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
817081 DÜZELTME: Bir SQL Server tablosuna veri almak için SQL-DMO BulkCopy nesnesini kullandığınızda hata iletisi alıyorsunuz
817186 DÜZELTME: Birden çok tablo arasında birleştirme işlemi gerçekleştiren bir sorgu hatalı sonuçlar döndürebilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
817262 DÜZELTME: Karmaşık sorgu yürütme planı oluşturamayabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
817263 DÜZELTME: Bir görünüme yönelik SELECT deyimi uygun satırları döndürmeyebilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
817359 DÜZELTME: Bir nText sütununda INSERT deyimi çalıştırdığınızda erişim ihlali oluşabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
817368 DÜZELTME: Sayfa bölünmesine neden olan bir INSERT veya UPDATE deyimi Hata 818 vererek başarısız olabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
817464 DÜZELTME: Birleştirme Aracısı işlemlerinde Sp_executesql kullanma (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
817709 DÜZELTME: SQL Server 2000 dış birleştirmeler için hatalı önem düzeyi tahmini oluşturabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
817780 DÜZELTME: Karmaşık sorgu 2 GB'den fazla belleğe sahip sunucuda başarılı olmuyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
818079 DÜZELTME: SQL Profil Oluşturucusu, Uzak Yordam Çağrısı kullanarak iç içe geçmiş bir saklı yordam çalıştırdığınızda hatalı TextData değeri görüntüleyebilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
818095 DÜZELTME: Sanal Bellek Boşaldığında İmleç Planları Önbellekten Kaldırılmıyor
818096 DÜZELTME: Boyut ayırma sırasında çok sayıda boyut kilidi zaman aşımı oluşabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
818097 DÜZELTME: Kuramsal dizinleri olan bir tabloda DBCC DBREINDEX çalıştırdığınızda erişim ihlali oluşabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
818188 DÜZELTME: Sysmembers sanal tablosuna yapılan sorgu, yığın taşmasıyla başarısız olabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
818335 DÜZELTME: Birden çok tablodan birleştirme içeriyorsa ve bağlantılardan biri bir görünümse sorgu yavaş çalışabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
818388 DÜZELTME: Veritabanı adına katıştırılmış olan bir Transact-SQL deyimi sistem yöneticisi izinleriyle çalışıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
818414 DÜZELTME: Sqldumper.exe dosyası bir Windows hizmetine yönelik çalıştırıldığında kullanıcı döküm dosyası oluşturmuyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
818540 DÜZELTME: Bir DTS paketini değiştirdiğinizde SQL Server Enterprise Manager beklenmedik biçimde çıkıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
818729 DÜZELTME: Microsoft SQL Server karmaşık bir sorgu planını derlemeye çalıştığında iç sorgu işlemcisinde Hata 8623 oluşuyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
818766 DÜZELTME: Yoğun SQL Server etkinliği döngüsel beklemeye neden oluyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
818767 DÜZELTME: İşlem günlüğünde durmalar oluştuğu durumlarda veritabanına günlük kaydetme işlemi için geliştirilmiş CPU kullanımı (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
818768 DÜZELTME: SQL Server örneğine özgü ağ benzeşimi ayarlanamıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
818769 DÜZELTME: İzleme bayrağı -T8002 benzeşim maskesini işlem benzeşimi gibi değerlendiriyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
818772 DÜZELTME: Bir SQL Server 2000 Service Pack 3 kopyası için ağ benzeşimi ayarlanamıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
818806 DÜZELTME: Adlandırılmış Yöneltmeler protokolü devre dışı bırakıldıktan sonra bazı Adlandırılmış Yöneltme özellikleri devre dışı olmuyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
818897 DÜZELTME: SQL Server'a gönderilen geçersiz TDS erişim ihlaline neden oluyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
818899 DÜZELTME: Karmaşık bir sorgu çalıştırdığınızda 3628 hata iletisi oluşabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
819100 SQL Server 2000 SP3a yüklendikten sonra MDAC Cliconfg.* dosyaları yükseltilmiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
819248 DÜZELTME: SQL Server 2000'deki dizini oluşturulmuş görünümler tarafından başvurulan bir tabloya satır eklediğinizde erişim ihlali özel durumu oluşabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
819662 DÜZELTME: Dağıtım Temizleme Aracısı anonim abonelere yönelik girdileri hatalı biçimde temizliyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
819829 DÜZELTME: Bir SQL Server saklı yordamı çalıştırmak için ADO programlama arabiriminde Command nesnesini kullanan bir program veya Web tarayıcısı komut dosyası çalıştırdığınızda, SQL Server 2000'de "EXECUTE permission denied on object..." hata iletisini alabilirsiniz (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
819955 DÜZELTME: COMPUTE yan tümcesiyle birlikte xp_sendmail kullanılması erişim ihlaline neden oluyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
820727 DÜZELTME: Bir uygulamadan SQL Server 2000 veritabanına erişmeye çalıştığınızda uzun süredir çalışan imleç alımı bir onaylama işlemi hatasına neden olabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
820835 DÜZELTME: Sunucunun ani veya beklenmedik bir şekilde kapanmasından sonra SQL Server'ın durumdan kurtulması uzun sürebiliyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
820837 DÜZELTME: Ayırmayı önbelleğe alma mekanizmaları nesnelere daha hızlı sayfa ayrılmasını sağlıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
821280 MS03-031: SQL Server 2000 64-bit için güvenlik düzeltme eki (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
821334 DÜZELTME: SQL Server 2000 yapı 8.00.0859'da giderilen sorunlar (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
821337 DÜZELTME: SQL Mail ve Web Assistant Wizard'ın yerelleştirilmiş sürümleri SQL Server 2000 64-bit sürümünde beklendiği şekilde çalışmayabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
821535 DÜZELTME: Birleştirme çoğaltması anlık görüntü oluştururken Hata 207 vererek başarısız oluyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
821537 DÜZELTME: SQL Server 2000'de bir uzak OLE DB sağlayıcısına yönelik bir UPDATE veya DELETE işlemi gerçekleştirdiğinizde bir kilitlenme durumu oluşabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
821548 DÜZELTME: SQL Server 2000 SP3 yüklendikten sonra bir paralel sorgu erişim ihlali oluşturabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
821688 DÜZELTME: LEFT OUTER JOIN yan tümcesine sahip bir sorgu filtresi koşulu sorgu yürütme planında hatalı satır sayısı tahmini oluşturulmasına neden olabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
821740 DÜZELTME: MS DTC işlem gönderme işlemi kendini engelliyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
821741 DÜZELTME: DeadlockMonitor::ResolveDeadlock öğesinde kilit izleyicisi özel durumu (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
821806 DÜZELTME: Enterprise Manager'da "Generate SQL Script" seçeneğini kullandığınızda SQL Server bir tablo kısıtlaması için hatalı SQL komut dosyası oluşturabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
822033 DÜZELTME: Saklı yordam içindeki parametre oluşturulan bir UNION sorgusu yanlış sonuçlar döndürüyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
822641 SQL Server'da uzun süredir çalışan veya iptal edilen veritabanı otomatik büyüme işlemlerine eklenen diğer tanılamalar (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
822668 DÜZELTME: Bağlantılı bir sunucu sorgusu çalıştırdığınızda "Connection is busy with results for another command" hata iletisi oluşuyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
822746 DÜZELTME: UNION ve değişkenler veya parametreler kullanan bir paralel sorgudan hatalı sonuçlar alınıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
822747 DÜZELTME: Latin1_General_BIN alfabe düzenine sahip bir Unicode sütunu içeren bir tabloda yapılan DELETE veya UPDATE işlemi sırasında Hata 644 veya 8646 oluşabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
822757 DÜZELTME: OPENXML ve bir SQL_VARIANT türü içeren bir Insert Select komutu Hata 2537 oluşmasına neden olabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
823429 DÜZELTME: SQL Server 2000'de xp_sendmail veya sp_makewebtask saklı yordamı için sorgu parametresi olarak bir dağıtılmış sorgu kullandığınızda 7410 hata iletisini alıyorsunuz (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
823455 DÜZELTME: Visual Basic, bir DTS paketini kaydettiğinizde oluşturulan dosyayı derlemeye çalıştığınızda bir sözdizimi hatası oluşturuyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
823514 DÜZELTME: Yapı 8.00.0837: İlişkili alt sorgu içeren sorgu yavaş çalışıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
823877 DÜZELTME: 32.000 veya daha fazla sayıda OR yan tümcesi içeren bir sorgu çalıştırdığınızda erişim ihlali oluşabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
824018 DÜZELTME: Dizini oluşturulmuş bit sütunu kullanan paralel sorgu doğru olmayan sonuçlar döndürebilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
824027 DÜZELTME: Büyük bir nesne parametresi olan bir imleç CStmtCond::XretExecute işlevinde erişim ihlaline neden olabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
824028 DÜZELTME: Karmadaki rolün geri alınması ve ardından diske yayılma ile sonuçlanan bir OUTER veya SEMI JOIN sorgusu hatalı sonuçlar döndürebilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
824227 DÜZELTME: Hesaplanan sütunlar ve geçersiz filtre koşulu değerleri içeren bir SELECT deyimi erişim ihlaline neden olabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
824430 DÜZELTME: SQL Server 2000'de dosyaları yedeklediğinizde zaman içinde performans da düşüyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
825019 DÜZELTME: SQL Server 2000'de bağlantılı bir sunucu sorgusu "Statement(s) could not be prepared" hata iletisiyle başarısız oluyor
825025 DÜZELTME: Çoğaltma yayımcısı ile çoğaltma yeniden yayımcısı arasında eşitleme yapamıyorsunuz (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
825042 DÜZELTME: Sistem yöneticisi olmayan kullanıcıların sahibi olduğu SQL Server işleri başlatılamıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
825043 DÜZELTME: Bağlantılı sunucu tablosunu silmek veya güncelleştirmek için bir dağıtık sorgu çalıştırdığınızda satırlar beklenmedik biçimde siliniyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
825045 DÜZELTME: Birleştirme Aracısı yeni bir anonim abonelikte çalıştığında yeni verileri karşıdan yüklemesi uzun sürüyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
825197 DÜZELTME: SQL Server 2000'de bir toplu ekleme işlemi gerçekleştirdikten sonra 3624 hatası alıyorsunuz ve kullanıcı veritabanı şüpheli olarak işaretleniyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
825225 DÜZELTME: Bir toplama işlevi veya GROUP BY yan tümcesi kullanan bir paralel sorgu çalıştırdığınızda hata iletisi alıyorsunuz (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
825854 DÜZELTME: DisAllowsPageLocks değeri doğru olarak ayarlandığında hiçbir özel kilit alınamıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
825883 DÜZELTME: SP:StmtStarting olayının ve SP:StmtCompleted olayının TextData sütunu, saklı yordam şifreli olsa bile dinamik Transact-SQL deyimini görüntülüyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
825884 DÜZELTME: Şifreli saklı yordamın sorgu yürütme planında dinamik sorgu deyimi görünüyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
826080 DÜZELTME: SQL Server 2000 protokol şifrelemesi JDBC istemcilere uygulanıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
826161 DÜZELTME: Standart SQL Server oturum kimliği değiştirildikten sonra parola onayı isteniyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
826364 DÜZELTME: LIKE karşılaştırmasıyla yapılan bir sorgu, Macarca SQL Server alfabe düzeni kullandığınızda en uygun sorgu planlamasını oluşturmuyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
826376 DÜZELTME: Kesintiye uğramış bir uzaktan erişim bağlantısı sağlanan bir sunucunun yordam önbelleğindeki tüm öğeleri kaldırdığınızda erişim ihlali oluşabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
826433 SORUN: Bildirilmeyen G/Ç sorunlarını algılamak için yeni SQL Server tanılamaları eklenmiştir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
826754 DÜZELTME: Açık bir UPDATE STATISTICS komutu çalıştırırsanız kilitlenme oluşuyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
826815 DÜZELTME: Birden çok ilişkili alt sorgusu olan bir sorgu çalıştırdığınızda, SQL Server'da 8623 hata iletisini alıyorsunuz (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
826822 DÜZELTME: db_accessadmin sabit veritabanı rolünün bir üyesi, dbo özel kullanıcısı için diğer ad oluşturabiliyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
826860 DÜZELTME: Anahtar kümesi imleci yoluyla gerçekleştirilirse bağlantılı sunucu sorgusu NULL döndürebilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
827175 DÜZELTME: Sp_scriptpublicationcustomprocs saklı yordamıyla oluşturulan özel saklı yordamlarda hatalı parametre numaralandırması oluşuyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
827178 DÜZELTME: Bir yığında eşzamanlı işlemler çalıştırdığınızda 644 hata iletisi alabilirsiniz (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
827714 DÜZELTME: NOLOCK ipucunu veya READ UNCOMMITTED yalıtım düzeyini kullandığınızda sorgunun onaylama işlemi başarısız olabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
827954 DÜZELTME: DML deyimlerini geçişli başvurusal bütünlüğe sahip tablolara yönelik olarak çalıştırdığınızda çok yavaş yürütme süreleriyle karşılaşabilirsiniz (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
828096 DÜZELTME: Filtre ölçütünü iletmeyen satırlarda anahtar kilitleri deyimin sonuna kadar tutuluyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
828269 DÜZELTME: SQL Server 2000 SP3'te görünümler kullanan bir Transact-SQL sorgusu beklenmedik biçimde başarısız olabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
828308 DÜZELTME: SQL Server Enterprise Manager'da DTS kullanarak meta verilere eriştiğinizde Internet Explorer komut dosyası hatası oluşuyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
828637 DÜZELTME: Kullanıcılar birleştirme çoğaltmasındaki karşılayan değişim işlemini denetleyebilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
828699 DÜZELTME: Çok sayıda nesnesi olan bir veritabanında DBCC UPDATEUSAGE çalıştırdığınızda erişim ihlali oluşuyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
828945 DÜZELTME: SQL Server 2000'de bir SQL Server tablosunun IDENTITY sütununa SQLBulkOperations veya SQLSetPos ODBC işlevini kullanarak açık değerler ekleyemiyorsunuz (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
829183 DÜZELTME: SQL Server 2000'de sonuç kümesi sütunlarından birindeki veriler DBCS karakterler içeriyorsa xp_sendmail genişletilmiş saklı yordamı yanlış sonuç kümesi sütun genişlikleri döndürüyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
829205 DÜZELTME: Çok sayıda değeri olan bir IN işleci içeren bir sorgu derlenirken başka bir sorgu çalıştırdığınızda sorgu performansı düşebilir ve tutarsız olabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
829386 DÜZELTME: Sunucu hizmeti çalışmıyorsa MSDE 2000 yüklenemiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
829444 DÜZELTME: Bir sorgunun en iyi duruma getirilmesi sırasında kayan nokta özel durumu oluşuyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
830262 DÜZELTME: Koşulsuz güncelleştirme yeni anahtar değerlerindeki anahtar kilitlerini tutamayabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
830298 DÜZELTME: SQL Server 2000 SP3 daha yavaş sorgu planları ve kötü önem düzeyi tahminleri oluşturabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
830366 DÜZELTME: SQL Server 2000'de güvenlik güncelleştirmesi MS03-031 yüklendikten sonra yüksek miktarda yerel paylaşılan bellek bağlantıları olduğunda erişim ihlali oluşuyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
830375 DÜZELTME: @@ERROR genel değişkeni bir uzak yordam çağrısından sonra hatalı değer döndürebilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
830382 DÜZELTME: SQL Server fiber modunda çalışırken dağıtılmış sorgular SQL Server başlangıç hesap izinlerini hatalı kullanabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
830395 DÜZELTME: Tablo hesaplanan bir sütun için istatistikler içeriyorsa derleme sırasında erişim ihlali oluşuyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
830466 DÜZELTME: SQL Server 2000'de çok sayıda alt sorgusu olan bir görünümde Transact-SQL SELECT deyimi çalıştırdığınızda "Internal SQL Server error" hata iletisini alabilirsiniz (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
830588 DÜZELTME: SQL Profiler kullanarak anahtar kümesi ile yönetilen imleçleri izlediğinizde erişim ihlali oluşuyor
830596 DÜZELTME: Xp_logininfo genişletilmiş saklı yordamı çalıştığında bir hata iletisi alıyorsunuz (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
830767 DÜZELTME: SQL Query Analyzer sorgu penceresini kapattığınızda veya bir dosya açtığınızda yanıt vermeyebilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
830773 DÜZELTME: SQL Server 2000'de bir DTS paketi kaydetmeye çalıştığınızda EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION hata iletisi alıyorsunuz (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
830860 DÜZELTME: SQL Server 2000 çalıştıran bilgisayarın performansı geçici tablolara yönelik sorgu yürütme planları yordam önbelleğinde kaldığında düşüyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
830887 DÜZELTME: SQL Server 2000 SP3 sonrası düzeltme yüklendikten sonra sol dış birleştirme ve IS NULL filtresi bulunan bazı sorgular daha yavaş çalışıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
830912 DÜZELTME: Dinamik Özellikler görevine yönelik .ini dosyasından okunan anahtar adları kesilebilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
831302 DÜZELTME: SQL Server bir sorgu ifadesinin önem düzeyini daha düşük olarak değerlendiriyor ve sorgu performansı yavaş olabiliyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
831675 DÜZELTME: UNION ALL işleci, TOP yan tümcesi ve ORDER BY yan tümcesi içeren bir sorgu çalıştırdığınızda hatalı sonuçlar alabilirsiniz (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
831950 DÜZELTME: Bir sunucuya işlem günlüğü uygulamaya çalıştığınızda 3456 hata iletisini alıyorsunuz (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
831997 DÜZELTME: SQL Server 2000'de 8.00.0859 veya sonraki bir düzeltme uygulandıktan sonra geçersiz imleç durumu oluşuyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
831999 DÜZELTME: SQL Server 2000'de bir AWE sistemi sıralama veya yığın oluşturma işlemleri için AWE olmayan bir sistemden daha çok bellek kullanıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
832437 DÜZELTME: SQL Server 2000 sql_variant verilerini aktardıktan sonra bir CHECKDB deyimi bozulma bildiriyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
832977 DÜZELTME: SQL Server 2000'de DBCC PSS komutu erişim ihlallerine ve 17805 hatalarına neden olabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
833045 DÜZELTME: SQL Server 2000 SP2 veya sonraki sürümlerinde xp_sendmail genişletilmiş saklı yordamı başarıyla çalıştırılmıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
833406 DÜZELTME: Çubuk grafik aralığının dışındaki sabitlere yönelik önem düzeyi tahminleri çok düşük (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
833547 DÜZELTME: SQL Server 2000 Service Pack 3'te (SP3) bir SQL Server 7.0 veritabanı yedeklemesini geri yüklemek Xdes.cpp dosyasında onaylama işlemi hatasına neden olabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
833710 DÜZELTME: Birden çok aygıta yayılan veritabanı yedeklerini geri yüklemeye çalıştığınızda hata iletisi alıyorsunuz (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
834290 DÜZELTME: UPDATE deyimini çalıştırdığınızda ve yalıtım düzeyi READ UNCOMMITTED olarak ayarlandığında 644 hata iletisini alıyorsunuz (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
834451 DÜZELTME: SQL Server 2000'de işlem günlüğü dosyalarını geri yüklemek beklenenden uzun sürüyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
834453 DÜZELTME: Bir yayımın alt yapısını oluşturan tablolarda şema değişiklikleri yaptıktan sonra Anlık Görüntü Aracısı çalışmayabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
834688 DÜZELTME: Sorgunuz kullanıcı tanımlı işlevler, türetilen tablolar ve JOIN işlemleri içeriyorsa 913 hata iletisini alabilirsiniz (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
834720 Düzeltme: Uzak yordam çağrısındaki bir hata yerel işlemi geri almıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
834798 DÜZELTME: SQL Server 2000 başlatılmaya çalışılırken çok sayıda kullanıcı SQL Server'a oturum açmayı denerse SQL Server başlatılamayabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
834923 DÜZELTME: SQL Server kümesi kaynağı siz bu kaynağı çevrimdışına almaya çalışırken Başarısız olarak işaretlenebilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
835864 DÜZELTME: Zaman zaman oluşan sorgu yavaşlamaları ve buna karşılık artan CPU kullanımı (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
836096 DÜZELTME: İç içe geçmiş döngüsel birleştirme yöntemi kullanan sorgu planına sahip bir sorgu çalıştırdığınızda 625 hata iletisini alabilirsiniz (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
836136 DÜZELTME: En az bir dış birleştirme kullanan bir sorgunun derleme süresi SQL Server SP3 sonrası yapılarına yönelik değerden büyük olabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
836141 DÜZELTME: Çok işlemcili bir bilgisayarda SQL Server birden çok paralel sorgu yürütme işlemi çalıştırdığında erişim ihlali oluşabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
836839 DÜZELTME: SQL Server 2000'de aynı anda birden çok kullanıcı genişletilmiş saklı yordam çalıştırdığında genişletilmiş saklı yordamların çalıştırılması uzun sürebilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
837231 DÜZELTME: Yayımlanmış bir makaleye sütun ekledikten veya varolan bir sütunu kaldırdıktan sonra Dağıtım Aracısı çalışmayabilir
837401 DÜZELTME: Satır eklemek için BULK INSERT komutunu kullandığınızda satırlar tabloya başarılı bir şekilde eklenmiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
837890 DÜZELTME: Sysprocesses sistem tablosundaki CPU sütunu bazı işlemler için negatif değer veya olağan dışı bir değişim içeriyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
837957 DÜZELTME: SQL Server 2000'de çok sayıda yinelemesi olan işlemler gerçekleştirmek için Transact-SQL imleç değişkenleri kullandığınızda bellek sızıntıları oluşabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
837969 DÜZELTME: SQL Profil Oluşturucusu ile sunucu etkinliğini izlediğinizde CRowsetTraceData::FGetNextRow işlevinde erişim ihlali hatası alabilirsiniz (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
837970 DÜZELTME: SQL Server 2000'de bir tabloda DBCC CHECKCONSTRAINTS Transact-SQL deyimini çalıştırdığınızda "Invalid object name" hata iletisini alabilirsiniz (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
838409 DÜZELTME: SQL Server 2000 Service Pack 1 (SP1) ve daha sonraki yapılar sorgu için yürütme planı oluşturmayabilir ve 8623 hata iletisini alabilirsiniz (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
838459 DÜZELTME: AWE etkinleştirilmiş yapılandırma seçeneğini kullanarak dizin oluşturduğunuzda veya yeniden oluşturduğunuzda BPool::Map uyarısı alabilirsiniz (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
838460 DÜZELTME: Q825042 veya SQL Server 8.00.0840 veya sonraki bir düzeltmesi yüklendikten sonra xp_logininfo yordamı 8198 hatasını oluşturarak çalışmayabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
839096 DÜZELTME: Aynı anda birkaç SQL Server örneğinin performans verilerini toplamak için PDH API'leri kullandığınızda erişim ihlali özel durumu oluşabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
839280 DÜZELTME: Windows XP Service Pack 2 yüklendikten sonra Visual Studio .NET'te SQL hata ayıklaması çalışmıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
839458 DÜZELTME: Bir SQL Server tablosuna veri eklemek için Bulk Import işlemi gerçekleştirmeye çalıştığınızda erişim ihlali özel durumu oluşabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
839523 DÜZELTME: SQL Server 2000'de bir saklı yordam kullanarak bir metin sütununu güncelleştirdiğinizde erişim ihlali özel durumu oluşabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
839529 DÜZELTME: 8621 hata durumları SQL Server 2000 64 bit sürümünün beklenmedik bir şekilde kapatılmasına neden olabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
839589 DÜZELTME: Bazı iş parçacıkları için paralel sorguda iş parçacığı önceliği artırılıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
839688 DÜZELTME: Profil Oluşturucusu RPC olayları metin veri türüne sahip parametreleri 16 karakter olacak şekilde kesiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
839884 DÜZELTME: DTS DynamicPropertiesTaskAssignments koleksiyonuna erişmeyi denediğinizde System.ExecutionEngineException özel durumu oluşuyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
840166 DÜZELTME: SQL Server 2000'de birleştirme yayımları için dinamik anlık görüntü kullandığınızda dinamik Anlık Görüntü Aracısı çalışmayabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
840208 DÜZELTME: SQL Server 2000 Service Pack 3'te (SP3) DBCC CHECKDB deyimini yürüttüğünüzde "Msg 8649" hata iletisini alıyorsunuz (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
840406 DÜZELTME: Görünüm birleştiren sorgular görünüm dış birleştirmeler içeriyorsa yavaşlayabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
840856 DÜZELTME: SQL Server 2000 Service Pack 3'te MSSQLServer hizmetinden beklenmedik bir şekilde çıkılıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
841401 DÜZELTME: SMP bilgisayarında çalışan bir SQL Server 2000 örneğinde birden çok işlem gerçekleştirdiğinizde "Active Transactions" sayacında hatalı değerler görüyorsunuz (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
841404 DÜZELTME: SQL Server'da kendi üzerinde birleştirmeler kullanan birden çok alt sorgu içeren bir sorgu çalıştırdığınızda "The query processor could not produce a query plan" hata iletisini alabilirsiniz (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
841627 DÜZELTME: SQL Server 2000, belirli koşullarda sorgu ifadesinin önem düzeyini daha düşük olarak belirleyebilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
841776 DÜZELTME: SQL Server 2000'e bildirilmeyen okuma işlemi hatalarını saptamak için ek tanılamalar eklenmiştir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
843263 DÜZELTME: Bir SQL Server örneğinde karmaşık sorgu çalıştırmayı denediğinizde 8623 hata iletisi alabilirsiniz (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
843266 DÜZELTME: SQL Server 2000 Service Pack 3'te (SP3) paylaşılan sayfa kilitlemeleri işlem sonuna kadar tutulabilir ve engelleme veya performans sorunlarına neden olabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
843267 DÜZELTME: Kümelenmemiş dizin anahtarını aynı değere güncelleştirdiğinizde dinamik imleç aynı satırı iki kere alıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
843282 DÜZELTME: Programı bir arka plan hizmeti kullanarak uzak oturumdan başlatır ve sonra da konsol oturumunu kapatırsanız Osql.exe yardımcı programı Transact-SQL komut dosyasını tam olarak çalıştırmaz (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
843534 DÜZELTME: SQL Server 2000'de bir IN yan tümcesi bulunan çok sayıda öğeyi sorguladığınızda bir 3628 hatası alabilirsiniz (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
867798 DÜZELTME: SQL Server 2000'de xp_readmail genişletilmiş saklı yordamının @date_received parametresi gönderici tarafından gönderilen e-posta iletisinin tarih ve saatini hatalı veriyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
867878 DÜZELTME: Günlük Okuma Aracısı 17883 hata iletilerine neden olabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
867879 DÜZELTME: SQL Server CE aboneleriyle birleştirme çoğaltması yakınsaması oluşmuyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
867880 DÜZELTME: Birleştirme Aracısı "Invalid character value for cast specification" hata iletisini vererek başarısız oluyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
870972 DÜZELTME: Bir tetiği harekete geçiren DML işleminin performansı, tetiğin yürütme planı sürekli olarak yeniden derleniyorsa azalabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
870994 DÜZELTME: Dizin ipucu belirtmek için WITH INDEX seçeneğinde dizin adları kullanan bir sorgu çalıştırdığınızda erişim ihlali özel durumu oluşabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
872842 DÜZELTME: SQL Server 2000'de sql_variant sütununa veri aktarıldıktan sonra bir CHECKDB deyimi 2537 bozulma hatası bildiriyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
872843 DÜZELTME: Günlük Okuma Aracısı başarısız olabilir ve onay işlemi hata iletisi alırsınız (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
873446 DÜZELTME: Birden çok kullanıcı SMP çalıştıran bir bilgisayarda bulunan SQL Server 2000'deki silinmiş veya eklenmiş bir tabloya başvuran tetikleyicileri aynı anda etkinleştiren veri değiştirme işlemleri gerçekleştirmeye çalıştığında erişim ihlali özel durumu oluşabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
873482 DÜZELTME: SQL Server 2000 günlük teslim işleminin bir parçası olarak işlem günlüğü dosyalarını geri yüklediğinde geri yükleme işlemi uzun sürebilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
875445 DÜZELTME: Düşük bellek koşullarında çalışan bir bilgisayardaki SQL Server'a erişmeye çalıştığınızda erişim ihlali özel durumu oluşabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
878500 DÜZELTME: TRUNCATE TABLE deyimi çalıştırdığınızda Denetim Nesnesi İzni olayı oluşturulmuyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
878501 DÜZELTME: SQL Server 2000'de bir tabloda SET IDENTITY_INSERT ON deyimini çalıştırıp ardından tabloya satır eklemeye çalıştığınızda hata iletisi alabilirsiniz (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
883415 DÜZELTME: Kullanıcı tanımlı bir işlev sorgu için doğru olmayan sonuçlar döndürüyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
884554 DÜZELTME: SQL Server parçalanmış bir TDS ağ paketini işlemeye çalıştığında, SPID, SQL Server Enterprise Manager içinde NETWORKIO (0x800) bekleme türü oluşturarak yanıt vermiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
884772 DÜZELTME: SQL Server 2000 yapı 856 veya sonraki sürümünde karmaşık bir seçme sorgusu gerçekleştirdiğinizde 1203 hata iletisini alabilirsiniz (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
884850 DÜZELTME: Microsoft SQL Server 2000'de anlık sorgular çalıştırdığınızda anlık sorguların işlenme performansında azalma olabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
884853 DÜZELTME: SQL Server 2000'de sıralı güncelleştirme kullanan abonedeki abone tablosunu güncelleştirdiğinizde performans düşük (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
884854 DÜZELTME: SQL Server 2000'de sıralı güncelleştirmeyle işlem çoğaltması gerçekleştirdiğinizde “Could not find stored procedure” hata iletisini alabilirsiniz (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
884855 DÜZELTME: SQL Server 2000'de tetikleyici içeren bir tabloda bir deyimi çalıştırdığınızda hata iletisi alıyorsunuz (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
884856 DÜZELTME: SQL Server 2000'de kendi kendini güncelleştiren bir sorgu gerçekleştirildikten sonra kümelenmemiş dizin bozuluyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
884864 DÜZELTME: SQL Server 2000'de bir sorgu çalıştırdığınızda yanlış sonuçlar alabilirsiniz (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
885158 DÜZELTME: SQL Server 2000'de Veri Dönüştürme Hizmetleri kullanarak bir Dinamik Özellikler görevi oluşturur ve bir .ini dosyası eklerseniz bölüm adları toplam 254 karakter uzunlukla kesiliyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
885290 DÜZELTME: SQL Server örneğine yönelik birden çok bağlantı kullanarak bir tablodaki belirli bir satıra veri eklediğinizde onay işlemi hatası oluşuyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
885442 DÜZELTME: SQL Server 2000'de bir birleştirme yayımındaki yayımlanan sütun adları uzunluğunun toplamı 4.000 karakterden fazla olduğunda "Server: Msg 8624, Level 16, State 1, Line 3 Internal SQL Server error" hata iletisini alıyorsunuz (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
886708 DÜZELTME: SQL Server 2000'de aynı anda gerçekleşen birden çok bağlantı üzerinden çok sayıda text, ntext veya image verisi eklemek uzun zaman alıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
887974 DÜZELTME: SQL Server 2000 Service Pack 3'te bir dinamik imleçteki alım işlemi beklenmedik sonuçlara neden olabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
888008 DÜZELTME: SQL Server 2000'de NEAR işlenenleri tersine çevrilirse NEAR işlecini kullanan tam metin sorguları farklı sonuçlar döndürebilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
888429 DÜZELTME: Genişliğe duyarlı alfabe düzeni belirtilmiş olsa bile LIKE desen eşlemesi yarım genişlikte ve tam genişlikte karakterleri eşit olarak nitelendirebilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
888444 DÜZELTME: SQL Server 2000 Service Pack 3 veya SQL Server 2000 Service Pack 3a'da bir çalışan iş parçacığı bir kayıt defteri çağrısında takıldığında 17883 hata iletisini alıyorsunuz (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
888998 DÜZELTME: SQL Server 2000'de smalldatetime veri türü sütunlarındaki iki tabloyu birleştiren bir sorgu yanlış sonuçlar oluşturabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
889166 DÜZELTME: SQL Server 2000'de bir iç birleştirme sorgusu çalıştırdığınızda "Msg 3628" hata iletisini alırsınız (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
889170 DÜZELTME: SQL Server 2000'de bir Veri Dönüştürme Hizmetleri paketi çalıştırdığınızda "Not enough storage is available to complete this operation" hata iletisi alıyorsunuz (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
889239 DÜZELTME: SQL Server 2000'de SQL Profil Oluşturucusu'ndaki başlangıç saatleri Denetim Oturumu Açma ve Denetim Oturumu Kapatma olayları için farklı (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
889266 DÜZELTME: SQL Server 2000'de bir veritabanını açtığınızda kullanıcı veritabanı şüpheli olarak işaretleniyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
889314 DÜZELTME: Yayımcının birincil bağlantısı kesilirse birleştirme çoğaltması topolojisinde sapma durumu oluşabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
890200 DÜZELTME: SQL Server 2000 hata günlüğüne hata iletisi 17882 kaydedildikten sonra SQL Server 2000 yeni TCP/IP Yuvaları bağlantılarını dinlemeyi beklenmedik şekilde sonlandırıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
890637 DÜZELTME: SQL Server 2000 hata günlüğüne 17883 hatası yazılıyor ve LogWriter bileşeni düzgün çalışmıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
890730 DÜZELTME: SQL Server 2000'de büyük miktarda bellek içi sıralama işlemi gerçekleştirdiğinizde 17883 hata iletisi alıyorsunuz (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
890755 DÜZELTME: SQL Server 2000'de hata günlüğüne sürekli "Server: Msg 7105" hata iletisi kaydediliyor, hata günlüğüne onay işlemleri kaydediliyor ve "Server: Msg 8929" hata iletisini alıyorsunuz (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
890767 DÜZELTME: SQL Server 2000'de bir birleştirme yayımındaki yayımlanan sütun adları uzunluğunun toplamı 4.000 karakterden fazla olduğunda "Server: Msg 107, Level 16, State 3, Procedure TEMP_VIEW_Merge, Line 1" hata iletisini alıyorsunuz (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
890768 DÜZELTME: SQL Server 2000'de dinamik olarak filtrelenmiş bir yayımdaki sütunların yayınını veya sütunları kaldırdığınızda çoğaltma topolojisinde sapma durumuyla karşılaşıyorsunuz (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
890925 DÜZELTME: 32 bit SQL Server 2000 veya 64 bit SQL Server 2000'de paralel yürütme planı kullanan bir Transact-SQL deyimi yürüttüğünüzde @@ERROR sistem işlevi hatalı bir değer döndürebilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
890942 DÜZELTME: SQL Server 2000 Service Pack 2 veya SQL Server 2000 Service Pack 3 yükledikten sonra bazı karmaşık sorgular daha yavaş gerçekleşiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
891017 DÜZELTME: Büyük miktarda kaldırma işlemi gerçekleştirdiğinizde SQL Server 2000 diğer isteklere yanıt veremeyebilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
891201 DÜZELTME: SQL Server 2000'de hata iletisi 601'i engellemek üzere izleme bayrağı 9134'ü ayarladığınızda performans önemli ölçüde düşüyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
891268 DÜZELTME: Büyük miktarda bellek içi sıralama işlemi gerçekleştirdiğinizde 17883 hata iletisi alırsınız ve SQL Server 2000 diğer isteklere yanıt vermeyebilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
891707 DÜZELTME: SQL Server 2000'de tanımlı parametreler kullanmadan çok sayıda anlık sorgu gönderdiğinizde anlık sorgu işlemede bir düşüş olabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
892406 DÜZELTME: SQL Server 2000'de bir boş değer döndürüldüğünde bir saklı yordam çıkış parametresinden döndürülen verilerin kesinlik ve ölçek ayarı (38.0) oluyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
892451 HATA: SQL Server 2000'de bir RIGHT OUTER JOIN yan tümcesi kullandığınızda "EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION" hata iletisi alıyorsunuz (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
892924 DÜZELTME: Windows 2000 tabanlı bir bilgisayarda çalışan bir SQL Server 2000 örneğinde belirli Japonca karakter dizeleri içeren bir tam metin sorgusu çalıştırdığınızda 7619 hata iletisi alıyorsunuz (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
Referanslar
SQL Server 2000 Analysis Services Service Pack 4 (SP4) ile düzeltilen hataların listesi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
888800 SQL Server 2000 Analysis Services Service Pack 4'te düzeltilen hataların listesi (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
fixlist sp4 sql paket
Özellikler

Makale No: 888799 - Son İnceleme: 12/09/2015 01:52:27 - Düzeltme: 7.3

Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 4, Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows), Microsoft SQL Server 2000 Developer Edition, Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition, Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition 64-bit, Microsoft SQL Server 2000 Personal Edition, Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbtshoot KB888799
Geri bildirim