Windows 2000 ve Windows XP tabanlı istemcilerde Office Access ve Jet veritabanı alt yapısı ağ performansı nasıl en iyi duruma getirilir

Support for Windows XP has ended

Microsoft ended support for Windows XP on April 8, 2014. This change has affected your software updates and security options. Learn what this means for you and how to stay protected.

Support for Office 2003 has ended

Microsoft ended support for Office 2003 on April 8, 2014. This change has affected your software updates and security options. Learn what this means for you and how to stay protected.

Support for Windows Server 2003 ended on July 14, 2015

Microsoft ended support for Windows Server 2003 on July 14, 2015. This change has affected your software updates and security options. Learn what this means for you and how to stay protected.

Önemli Bu makale, kayıt defterini değiştirmeyle ilgili bilgiler içermektedir. Kayıt defterini değiştirmeden önce, yedeklediğinizden ve bir sorun çıkması durumunda kayıt defterini nasıl geri yükleyeceğinizi anladığınızdan emin olun. Kayıt defterini yedekleme, geri yükleme ve düzenleme ile ilgili bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
256986 Microsoft Windows Kayıt Defteri'nin Açıklaması
™zet
Windows 2000 ve Windows XP tabanlı bilgisayarınızda Microsoft Office Access gibi Microsoft Jet veritabanı alt yapısı tabanlı bir programı çalıştırdığınızda, program beklediğinizden daha yavaş yanıt veriyor görünebilir. Bu makale, Windows 2000 ve Windows XP tabanlı bilgisayarlarınızın ağ performansını nasıl en iyi duruma getirebileceğiniz hakkında bilgiler içermektedir. Bunu yaparak Office Access ve Jet veritabanı alt yapısı tabanlı programların daha iyi yanıt vermesini sağlayabilirsiniz.
GİRİŞ
Bilgisayarınızı Microsoft Windows NT 4.0 tabanlı bir işletim sisteminden Windows 2000 veya Windows XP Professional tabanlı bir işletim sistemine yükselttikten sonra, Office Access veya Jet veritabanı altyapısı tabanlı uygulamalarda performans düşmesiyle karşılaşabilirsiniz. Örneğin, aşağıdaki belirtilerle karşılaşabilirsiniz:
 • Bir .mdb dosyasının açılması beklediğinizden uzun sürer.
 • Access sorgularının çalıştırılması beklediğinizden uzun sürer.
 • Access'te bağlı tabloya dayalı bir formun açılması beklediğinizden uzun sürer.
 • Ekleme gibi Access işlemleri beklediğinizden uzun sürer.
 • Ağ kaynaklarına erişim işlemi beklediğinizden uzun sürer.
Daha fazla bilgi
Access ve Jet veritabanı alt yapısı tabanlı programların ağ performansı aşağıdaki ölçütlere bağlıdır:
 • Access arka uç veritabanının depolandığı dosya sunucusunun dosya sistemi ayarları.
 • İstemcinin önbelleğe alma ve en iyi duruma getirme yöntemleri.
 • Access veya Jet veritabanı alt yapısı tabanlı programın yordam ve yöntemleri.

Dosya sunucusunu en iyi duruma getirme

Aşağıdaki yöntemler, Access veya Jet veritabanı alt yapısı tabanlı veritabanını depolayan dosya sunucusu üzerindeki performansın nasıl en iyi duruma getirileceğini açıklar.

8.3 dosya adı kurallarını kullanma

Veritabanı dosyasının adı sekiz karakterden uzunsa veya veritabanı sekiz karakterden uzun bir adı olan bir klasörde bulunuyorsa, Access her ekleme sorgusunda ağ üzerinden GetShortPathNameW işlevini çağırır.

Bu davranışla, 8.3 dosya adlandırma kuralının koyduğu sınırlardan daha uzun olan dosya ve klasör adlarında karşılaşılır. Uzun dosya ve klasör adları sorgunun tamamlanması için gereken süreyi artırabilir.Veritabanı dosyanızın veya veritabanınızın bulunduğu klasörün adı sekiz karakterden uzunsa, dosya veya klasör adını değiştirin. Dosya ve klasör adları sekiz karakterden, dosya adı uzantısı da üç karakterden uzun olmamalıdır. Aşağıda, 8.3 kuralına uygun kısa dosya ve klasör adları içeren bir veritabanı yolu örneği verilmiştir:
\Klasör_1\Klasör_2\AccessVt.mdb
Aşağıdaki ise uzun dosya ve klasör adlarını kullanan bir veritabanı yolu örneğidir:
\İlkVeritabanıKlasörü\İkinciVeritabanıKlasörü\BuBüyükBir_Veritabanıdır.mdb
Windows'ta uzun dosya adları hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
226403 Kısa (8.3) dosya adları kopyalandığında değişebilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
Alternatif olarak, bölünmüş bir veritabanını kullanıyorsanız, ön uç veritabanı bağlantılarının dosya ve klasör adlarının yerine 8.3 kuralındaki eşdeğerlerini koyabilirsiniz. Örneğin, aşağıdaki gibi uzun bir dosya ve klasör adına sahip bir veritabanınız olduğunu varsayalım:
\İlkVeritabanıKlasörü\İkinciVeritabanıKlasörü\BuBüyükBir_Veritabanıdır.mdb
Ön uç veritabanında bulunan bağlantıları aşağıdaki kısa dosya ve klasör adı eşdeğerleriyle yeniden adlandırabilirsiniz:
\İlkVer~1\İkinci~1\BuBüyü~1.mdb
Aşağıdaki örnek kısa dosya adına dönüştürülmüş uzun veritabanı yolu olan bir veritabanına nasıl bağlanılacağını gösterir:
Function mcrLink()  DoCmd.TransferDatabase acLink, "Microsoft Access", "\\SunucuAdı\paylaşımadı\İlkVer~1\İkinci~2\BuBüyü~1.mdb", acTable, "tblName1", "tblName1", FalseEnd Function


Ön uç veritabanı bağlantılarının dosya ve klasör adlarını 8.3 kuralı eşdeğerleriyle değiştirme hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
891176 Windows NT 4.0'dan Windows 2000'e veya Windows XP'ye yükselttikten sonra Access tabanlı veya Jet veritabanı tabanlı programlarda performans düşüyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
Microsoft, programlama örneklerini yalnızca gösterim amacıyla sağlar; örtülü veya açık garanti vermez. Buna satılabilirlik veya belirli bir amaca uygunluk zımni garantileri de dahildir, ancak bunlarla sınırlı değildir. Bu makale, gösterilen programlama dilini ve yordamları oluşturmak ve hata ayıklamak amacıyla kullanılan araçları kullanmayı bildiğinizi varsayar. Microsoft destek mühendisleri, belirli bir yordamın işlevselliğinin açıklanmasına yardımcı olabilir, ancak gereksinimlerinizi karşılamaya yönelik olarak ek işlevsellik sağlamak veya yordamlar geliştirmek amacıyla bu örnekleri değiştirmezler.

Paylaşım ihlali bildirim gecikmesini devre dışı bırakma

Sunucu performansını artırmak için paylaşım ihlali bildirim gecikmesini devre dışı bırakabilirsiniz. Bunu yapmak için Access veya Jet veritabanı alt yapısı tabanlı veritabanının depolandığı dosya sunucusunda şu adımları izleyin.

Uyarı Kayıt Defteri Düzenleyicisi'ni veya başka bir yöntemi kullanarak kayıt defterini hatalı olarak değiştirirseniz önemli sorunlar oluşabilir. Bu sorunlar, işletim sisteminizi yeniden yüklemenizi gerektirebilir. Microsoft bu sorunların çözülebileceğini garanti etmemektedir. Kayıt defterini değiştirmek kendi sorumluluğunuzdadır.
 1. Başlat'ı tıklatın, Çalıştır'ı tıklatın, regedit yazın ve Tamam'ı tıklatın.
 2. Aşağıdaki kayıt defteri alt anahtarını bulun:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters
 3. Parameters'ı sağ tıklatın, Yeni'nin üzerine gidin, DWORD Değeri'ni tıklatın, SharingViolationDelay yazın ve sonra da ENTER'a basın.

  Not SharingViolationDelay alt anahtar girdisini oluşturduğunuzda, atanan varsayılan değer 0x0'dır. İstediğimiz şey de budur.

  SharingViolationDelay alt anahtar girdisi zaten varsa, SharingViolationDelay girdisini sağ tıklatın, Değiştir'i tıklatın, 0 yazın ve Tamam'ı tıklatın.
 4. Parameters'ı sağ tıklatın, Yeni'nin üzerine gidin, DWORD Değeri'ni tıklatın, SharingViolationRetries yazın ve sonra da ENTER'a basın.

  Not SharingViolationRetries alt anahtar girdisini oluşturduğunuzda, atanan varsayılan değer 0x0'dır. İstediğimiz şey de budur.

  SharingViolationRetries alt anahtar girdisi zaten varsa, SharingViolationRetries girdisini sağ tıklatın, Değiştir'i tıklatın, 0 yazın ve Tamam'ı tıklatın.
 5. Kayıt Defteri Düzenleyicisi'nden çıkın.
Paylaşım ihlali bildirim gecikmesi hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
150384 Dosya başka bir bilgisayarda açık olduğunda paylaşılan dosya erişimi gecikiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)

Arka uç veritabanı dosyasını bir NTFS dosya sistemi birimine taşıma

Access veya Jet veritabanı alt yapısı tabanlı program veritabanı, dosya ayırma tablosu (FAT) tabanlı bir birimde bulunuyorsa, arka uç veritabanı dosyasını bir NTFS birimine taşıyarak performansı artırabilirsiniz. NTFS hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
100108 FAT, HPFS ve NTFS dosya sistemlerine genel bakış (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
Access veya Jet veritabanı alt yapısı veritabanı dosyalarını taşıma hakkında daha fazla bilgi için, Access Yardımı'nda “Access dosyasını kopyalama veya taşıma”yı arayın.

Otomatik kısa dosya adı oluşturulmasını devre dışı bırakma

NTFS dosya sisteminde otomatik kısa dosya adı oluşturulmasını devre dışı bırakın. Bunu yapmak için Access veya Jet veritabanı alt yapısı tabanlı veritabanının depolandığı dosya sunucusunda şu adımları izleyin.Uyarı Kayıt Defteri Düzenleyicisi'ni veya başka bir yöntemi kullanarak kayıt defterini hatalı olarak değiştirirseniz önemli sorunlar oluşabilir. Bu sorunlar, işletim sisteminizi yeniden yüklemenizi gerektirebilir. Microsoft bu sorunların çözülebileceğini garanti etmemektedir. Kayıt defterini değiştirmek kendi sorumluluğunuzdadır.
 1. Başlat'ı ve sonra Çalıştır'ı tıklatın, regedit yazın ve Tamam'ı tıklatın.
 2. Aşağıdaki kayıt defteri alt anahtarını bulun:
  HKEY_LOCAL_MACHINE \SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem
 3. NtfsDisable8dot3NameCreation öğesini sağ tıklatın, Değiştir'i tıklatın, 1 yazın ve sonra da Tamam'ı tıklatın.
 4. Kayıt Defteri Düzenleyicisi'nden çıkın ve bilgisayarı yeniden başlatın.
Not Bu değişikliği yaptıktan sonra, kısa ad biçimini kullanan dosyalar 32-bit programlar tarafından yine kullanılabilecektir. Ancak, bu değişikliği yaptıktan sonra oluşturulan uzun adlı dosyalar 16-bit programlar tarafından kullanılamayabilir.

NTFS üzerinde otomatik kısa dosya adı oluşturma hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleleri görüntülemek üzere aşağıdaki makale numaralarını tıklatın:
121007 NTFS disk bölümlerinde 8.3 ad oluşturma nasıl devre dışı bırakılır (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
Daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
210638 Otomatik kısa dosya adı oluşturulması nasıl devre dışı bırakılır (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
Access veya Jet veritabanı alt yapısı veritabanı dosyanız Windows Server 2003 dosya sunucusu üzerinde bulunuyorsa, dosya sistemi diğer ad algılama özelliğini devre dışı bırakabilirsiniz. Diğer ad algılama, Windows Server 2003'e eklenmiş bir özelliktir. Bu özellik, birden çok uzun dosya adının veya birden çok kısa dosya adının aynı dosyaya başvurmasına izin verir. Dosya sistemi diğer ad algılamayı devre dışı bırakmak, Windows Server 2003 tabanlı bilgisayarca kullanılabilen sunucunun hizmetleri önbelleğe almasını artırarak performansı iyileştirebilir.

Önemli Windows Server 2003 tabanlı bilgisayarınız bağlanma veya yeniden ayrıştırma noktaları gibi dosya sistemi diğer ad algılama kullanıyorsa, bu yordamın izlenmesi önerilmez.

Dosya sunucusu farklı ad algılamasını devre dışı bırakmak için Access veya Jet veritabanı alt yapısı veritabanını depolayan Windows Server 2003 dosya sunucusu üzerinde aşağıdaki adımları izleyin.

Uyarı Kayıt Defteri Düzenleyicisi'ni veya başka bir yöntemi kullanarak kayıt defterini hatalı olarak değiştirirseniz önemli sorunlar oluşabilir. Bu sorunlar, işletim sisteminizi yeniden yüklemenizi gerektirebilir. Microsoft bu sorunların çözülebileceğini garanti etmemektedir. Kayıt defterini değiştirmek kendi sorumluluğunuzdadır.
 1. Başlat'ı tıklatın, Çalıştır'ı tıklatın, regedit yazın ve Tamam'ı tıklatın.
 2. Aşağıdaki kayıt defteri alt anahtarını bulun:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters
 3. Parameters'ı sağ tıklatın, Yeni'nin üzerine gidin, DWORD Değeri'ni tıklatın, NoAliasingOnFileSystem yazın ve sonra da ENTER'a basın.
 4. NoAliasingOnFileSystem öğesini sağ tıklatın, Değiştir'i tıklatın, 1 yazın ve sonra da Tamam'ı tıklatın.
 5. Kayıt Defteri Düzenleyicisi'nden çıkın ve bilgisayarı yeniden başlatın.

İstemciyi en iyi duruma getirme

Aşağıdaki yöntemler, Access veya Jet veritabanı alt yapısına dayalı veritabanına erişecek istemci üzerindeki performansı en iyi duruma getirmeyi açıklar.

Gelişmiş dosya adı ön belleğe almayı etkinleştirme

Varsayılan olarak, Windows 2000 ve Windows XP tabanlı işletim sistemleri yalnızca kısa dosya ve klasör adlarını önbelleğe alırlar. Yani, 8.3 kuralına uyan dosya ve klasör adlarını. Windows 2000 veya Windows XP tabanlı bilgisayarınızda, uzun dosya ve klasör adlarını da önbelleğe alacak şekilde gelişmiş önbelleğe almayı etkinleştirebilirsiniz. Bu işlem, dosyalara ağ üzerinden erişirken performansı artırabilir.

Windows XP Service Pack 1 ve önceki sürümlerde gelişmiş önbelleğe almayı etkinleştirme hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
834350 Windows'un önceki sürümleriyle karşılaştırıldığında Windows XP'de ağ kaynaklarına erişiminiz daha yavaştır
Windows 2000'de gelişmiş önbelleğe almayı etkinleştirme hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
843418 843418.KB.[LN] Windows 2000'de ağ kaynaklarına erişirken veya Microsoft Access'i kullanırken düşük performansla karşılaşabilirsiniz (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
Not Windows XP Service Pack 2 ve Windows Server 2003'te zaten bir tür gelişmiş önbelleğe alma vardır. Ancak, performansı en iyi duruma getirmek için, aşağıdaki kayıt defteri alt anahtarındaki InfoCacheLevel kayıt defteri girdisini 0x10 onaltılı değerine ayarlamalısınız:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MRxSmb\Parameters

Windows XP tabanlı bilgisayarlarda ekleme sorgularını en iyi duruma getirme

Windows XP tabanlı bilgisayarlar, gerçekleşen her ekleme işleminde önbelleği boşaltıp tüm veritabanını dosya sunucusuna yazarlar. Bir düzeltme uygulayarak ve Windows kayıt defterinde DisableFlushOnCleanup girdisini değiştirerek Windows XP tabanlı bilgisayarınızda ekleme sorgularını en iyi duruma getirebilirsiniz.

Windows XP tabanlı bilgisayarlarda ekleme sorgularını en iyi duruma getirme hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
825433 Paylaşılan dosya tabanlı veritabanına Windows XP tabanlı istemciden veri eklediğinizde düşük performans (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)

Access veya Jet veritabanı altyapısı tabanlı veritabanı yordam ve yöntemlerini en iyi duruma getirme

Aşağıdaki öneriler, Access veya Jet veritabanı altyapısı tabanlı programlar tarafından kullanılan yordam ve yöntemlerin performansını artırabilir.
 • Bölünmüş veritabanı yapılandırması kullanın. Bölünmüş veritabanı yapılandırması aynı zamanda ön uç ve arka uç veritabanı yapılandırması olarak da bilinir.Bölünmüş veritabanını yapılandırma hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
  162522 Bir Access uygulaması bölünmüş veritabanı uygulaması olarak dağıtıldığında oluşan sorunlar (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
 • İstemci bilgisayarlara ve dosya sunucusu bilgisayara Windows işletim sisteminiz için kullanılabilir en son hizmet paketini yükleyin.
 • İstemci bilgisayarına Jet 4.0 Service Pack 8 veya sonraki bir sürümünü yükleyin. Jet veritabanı altyapısı için en son hizmet paketini elde etme hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
  239114 Microsoft Jet 4.0 Veritabanı Altyapısı için en son hizmet paketi nasıl elde edilir
 • Arka uç veritabanı dosyalarına açık bir bağlantıyı sürdürmek için tüm veritabanı ön uç bilgisayarlarını yapılandırın. Bunu yapmak için, arka uç veritabanı dosyasında tek metin alanı ve tek kayıt içeren bir tablo oluşturun. Örneğin, aşağıdaki gibi yapılandırılmış bir tablo oluşturun:
  Tablo Adı: tblConnect
  Alan Adı: Field1
  Veri türü: Metin
  İlk kayıt: “Connection”

  Bu tabloyu ön uç veritabanınıza bağlayın ve tabloyu temel alan bir form oluşturun. Başlangıç yordamınızla gizli bir formu kullanarak veritabanını açın. Başlangıç yordamınız aşağıdaki örnekte olduğu gibi bir makronun veya başlangıç formunun içine yerleştirilebilir:
  DoCmd.OpenForm " tblConnect",acNormal ,,,,acHidden
  Alternatif olarak, bu tabloyu temel alan bir kayıt kümesi açabilirsiniz. Kayıt kümesi değişkeninin bir modülün genel bildirim bölümünde bildirilmesi gerekir. Ön uç veritabanından çıktığınızda da kapatılması gerekir.
 • Veritabanına veri girişi için birden çok kullanıcı bağlandığında tablolar yerine formları kullanın.

Veritabanı performansını en iyi duruma getirme için en iyi uygulamalar

Access veya Jet veritabanı alt yapısı tabanlı programın performansını en iyi duruma getirmek için aşağıdaki en iyi uygulamalar önerilir:
 • Döngüler gibi yoğun kaynak işlemlerini içeren Access modüllerinde veritabanının program kodunu en iyi duruma getirin. Bunu yapmak için, döngü kodunu aşağıdaki örnekte olduğu gibi BeginTrans ve CommitTrans deyimleri arasına alın:
  BeginTrans Döngü kodu CommitTrans
  Bu, Jet veritabanı alt yapısının birden çok güncelleştirmeyi biriktirip tek bir toplu işlemle yazmasına olanak tanır.Access modüllerinde kodu en iyi duruma getirme hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
  208858 ACC2000: İstemci/sunucu performansını en iyi duruma getirme (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
 • Varsayılan olarak, Windows istemcilerde fırsatçı kilitleme etkinleştirilmiştir. İstemci bilgisayar üzerinde fırsatçı kilitlemenin devre dışı bırakılmadığından emin olun. Windows'ta fırsatçı kilitlemeyi yapılandırma hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
  296264 Windows'ta fırsatçı kilitlemeyi yapılandırma (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
  Fırsatçı kilitleme ve performans hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
  303528 Jet 4.0 veritabanı en iyi çalışma formunda nasıl tutulur (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
 • UNC yolu yerine eşlenmiş bir sürücüyü kullanarak Access veya Jet veritabanı alt yapısı tabanlı veritabanını depolayan dosya sunucusuna bağlanın.
Veritabanı performansını en iyi duruma getirmek için Access veya Jet veritabanı alt yapısı tabanlı programlarınızı Microsoft SQL Server'a geçirmeyi düşünün. Birçok bağlantıya hizmet sunan aktif veritabanları için istemci/sunucu modeli dosya sunucusu modelinden daha uygundur. SQL Server kullanmak performansı ve sağlamlığı önemli ölçüde artırabilir.
Referanslar
Access, Jet veritabanı altyapısı ve ağ performansı hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleleri görüntülemek üzere aşağıdaki makale numaralarını tıklatın: (Aşağıdaki liste, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret eden bağlantılar içerebilir.)
275085 HATA: Access 2002 ve Office Access 2003'te bağlı tablolarda düşük performans (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
261000 HATA: Access 2000'de bağlı tablolarda düşük performans (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
209126 Access veritabanında sorgu performansı hakkında bilgiler (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
288631 Performansı artırmak için veritabanını birleştirip sıkıştırma (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
209126 Access veritabanında sorgu performansı hakkında bilgiler (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
290181 Microsoft Access'te Otomatik Ad Düzeltme etkinken kullanıcı bir nesne açtığında düşük performans (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
240434 Jet 4.0 kullanılarak uygulamaların performansı nasıl artırılır (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
289533 Microsoft Access'te veritabanı tasarlama hakkında bilgiler nerede bulunur (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
870753 Jet 4.0 veritabanı altyapısı 837001 sonrası düzeltme paketi: 21 Temmuz 2004'ün açıklaması (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
303528 Jet 4.0 veritabanı en iyi çalışma formunda nasıl tutulur (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
208858 İstemci/sunucu performansını en iyi duruma getirme (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
239114 Microsoft Jet 4.0 Veritabanı Altyapısı için en son hizmet paketi nasıl elde edilir
891176 Windows NT 4.0'dan Windows 2000'e veya Windows XP'ye yükselttikten sonra Access tabanlı veya Jet veritabanı tabanlı programlarda performans düşüyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
Acc2002, Acc2003, Microsoft Access XP, Jet, NT4, NT4.0, Win2000, WinXP, InfoCacheLevel, DisableFlushOnCleanup LFN (uzun dosya adı), SFN (kısa dosya adı)
Özellikler

Makale No: 889588 - Son İnceleme: 12/01/2007 01:48:57 - Düzeltme: 5.3

Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Microsoft Office Access 2003, Microsoft Access 2002 Standard Edition, Microsoft Access 2000 Standard Edition, Microsoft Access 97 Standard Edition, Microsoft Windows XP Professional 64-Bit Edition (Itanium)

 • kbnetwork kbdatabase kbperformance kbopenfile kbhowto KB889588
Geri bildirim