Windows Server 2003 tabanlı etki alanı denetleyicisini genel katalog sunucusu olacak şekilde yükseltemiyorsunuz

Windows Server 2003 desteği 14 Temmuz 2015'te sona erdi

Microsoft, Windows Server 2003 desteğini 14 Temmuz 2015'te sona erdirdi. Bu değişiklik yazılım güncelleştirmelerinizi ve güvenlik seçeneklerinizi etkiledi. Bunun sizin için ne anlama geldiğini ve korunmaya nasıl devam edebileceğinizi öğrenin.

Belirtiler
Microsoft Windows Server 2003 tabanlı etki alanı denetleyicisini genel katalog sunucusu olacak şekilde yükseltemiyorsunuz. Genel Katalog onay kutusunu tıklayarak Windows Server 2003 tabanlı etki alanı denetleyicisine genel katalog sunucusu rolü atamaya çalıştıktan sonra etki alanı denetleyicisi genel katalog sunucusu olacak şekilde yükseltilmiyor. Aşağıdakine benzer bilgi olayları Dizin Hizmetleri günlüğüne art arda kaydedilebilir.

Olay 1559

Olay Türü: Bilgi
Olay Kaynağı: NTDS Çoğaltması
Olay Kategorisi: Genel Katalog
Olay Kimliği: 1559
Tarih: Tarih
Saat: Saat
Kullanıcı: NT AUTHORITY\ANONYMOUS LOGON
Bilgisayar: Sunucu Adı
Açıklama: Yerel etki alanı denetleyicisi genel katalog olarak seçildi. Ancak, etki alanı denetleyicisi aşağıdaki dizin bölümünün salt okunur bir kopyasını barındırmıyor.

Dizin bölümü:
DC=domain,DC=com

Genel katalog olmanın bir önkoşulu, etki alanı denetleyicisinin ormandaki tüm dizin bölümlerinin salt okunur kopyalarını barındırmak zorunda olmasıdır. Bilgi Tutarlılığı Denetleyicisi (KCC) görevi tamamlanmadığından veya etki alanı denetleyicisi kullanılamayan kaynak etki alanı denetleyicileri yüzünden dizin bölümünün kopyasını ekleyemediğinden dolayı bu olay gerçeekleşmiş olabilir. Sonraki KCC aralığında kopyayı ekleme girişimi yeniden denenecek.

Olay 1578

Olay Türü: Bilgi
Olay Kaynağı: NTDS Çoğaltması
Olay Kategorisi: Genel Katalog
Olay Kimliği: 1578
Tarih: Tarih
Saat: Saat
Kullanıcı: NT AUTHORITY\ANONYMOUS LOGON
Bilgisayar: Sunucu Adı
Açıklama: Dizin bölümü sahiplik koşulları sağlanmadığından yerel etki alanı denetleyicisinin genel kataloğa yükseltilmesi geciktirildi. Sahiplik koşulu düzeyi ve geçerli etki alanı düzeyi aşağıdaki gibidir.

Sahiplik koşulu düzeyi: 6
Etki alanı denetleyicisi düzeyi: 4

Aşağıdaki kayıt defteri anahtarı değeri dizin bölümü sahiplik koşulunun düzeyini tanımlar.
Kayıt defteri anahtarı değeri: HKeyLocalMachine\System\ CurrentControlSet\Services\NTDS\Parameters\Global Catalog Partition Occupancy

Olay 1801

Bilgi Tutarlılığı Denetleyicisi'nin (KCC) tanılama günlük kaydını düzey 1 olarak etkinleştirirseniz, aşağıdaki olay günlüğe kaydedilir:

Olay Türü: Bilgi
Olay Kaynağı: NTDS KCC
Olay Kategorisi: Bilgi tutarlılığı denetleyicisi
Olay Kimliği: 1801
Tarih: Tarih
Saat: Saat
Kullanıcı: NT AUTHORITY\ANONYMOUS LOGON
Bilgisayar: Sunucu Adı
Açıklama: Bölümün objectGuid bilgileri bu etki alanı denetleyicisine henüz çoğaltılmadığından, Bilgi Tutarlılığı Denetleyicisi DC=domain,DC=com bölümü için topoloji oluşturmayacak.

Ek belirtiler

Windows Server 2003 tabanlı etki alanı denetleyicisinin komut satırında repadmin /showsreps yazdığınızda, bir veya daha çok etki alanı görünmeyebilir.

Kayıp etki alanının ad içeriğini kullanarak bir bağlantı eklemeye çalıştığınızda, aşağıdaki hata iletisini alabilirsiniz:
Hata numarası: 8440.
Bu çoğaltma işlemi için belirtilen adlandırma içeriği geçersiz.
Neden
Etki alanının ad güncelleştirmesi, sorunu yaşayan etki alanı denetleyicisine ulaşmadığında bu sorunla karşılaşılır. Veya, yeni yükseltilmiş bir etki alanının ad güncelleştirmesi o etki alanı dışındaki hiçbir etki alanı denetleyicisine ulaşmamış olabilir.

Sorunla karşılaşan etki alanı denetleyicisi üzerindeki dumpDatabase özniteliğini değiştirerek etki alanı ad güncelleştirmesinin tüm etki alanı denetleyicilerine ulaşıp ulaşmadığını doğrulayabilirsiniz. Ek bilgi için, Microsoft Knowledge Base'deki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
315098 Ldp.exe'de çevrimiçi dbdump özelliği nasıl kullanılır (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
Oluşturduğunuz döküm dosyasında, etki alanı için çapraz başvuru kaydı arayın. Bu çapraz başvuru kaydında 196619 nesne sınıfı vardır. 196619 nesne sınıfının işaret ettiği kaydı bulun. Ardından kayıtta bulunan nesne sınıfında atanmış bir GUID olduğundan emin olun.

Aşağıdaki örnekte, 5070 nesnesi 5072 nesnesine başvurur. Ancak, 5072 nesnesine bir GUID atanmamıştır:
5070  4111  1   1459  true 3   DOMAIN DOMAIN     5072  196619 - 6f73dba6-33e1-41e5-9330-c09a60a37942 4     objectclass: 196619, 655365071  2   2   -   false 2004-10-19 22:19:37 -   1376281 com         com          -   -   -          -                  -   5072  5071  5   -   false 2004-10-19 22:19:37 -   1376281 domain	    domain
Çözüm
Bu sorunu çözmek için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın.

Yöntem 1

Bir veya iki etki alanı denetleyicisi bu sorunla karşılaşıyorsa ve aynı etki alanındaki diğer etki alanı denetleyicileri sorunla karşılaşmıyorsa, sorunla karşılaşan etki alanı denetleyicilerini önce alçaltmalı sonra da yükseltmelisiniz. Bunu yapmak için aşağıdaki adımları izleyin:
 1. Etki alanı yöneticisi izinlerine sahip bir hesabı kullanarak Windows Server 2003 tabanlı etki alanı denetleyicisine oturum açın.
 2. Başlat'ı tıklatın, Çalıştır'ı tıklatın, dcpromo yazdıktan sonra Tamam'ı tıklatın.
 3. Etki alanı denetleyicisini alçaltmak için sihirbazın yönergelerini izleyin.
 4. Etki alanı denetleyicisini alçalttıktan sonra, Windows Server 2003 tabanlı bilgisayarı yeniden başlatın.
 5. Başlat'ı tıklatın, Çalıştır'ı tıklatın, dcpromo yazın ve Tamam'ı tıklatın.
 6. Windows Server 2003 tabanlı etki alanı denetleyicisini yükseltmek için sihirbazın yönergelerini izleyin.

Yöntem 2

Aşağıdaki koşullardan biri doğruysa, olay açıklamalarında söz edilen etki alanını yeniden oluşturmalısınız:
 • Etki alanında hiçbir etki alanı denetleyicisi güncelleştirmeyi almadığında.
 • Olay iletilerinde bildirilen etki alanının dışında bulunan etki alanı denetleyicileri güncelleştirmeyi almadığında.
Daha fazla bilgi
Etki alanı denetleyicisi üzerindeki Dizin Hizmetleri günlüğüne Olay 1119 kaydedilebilir. Etki alanı denetleyicisine genel katalog sunucusu rolü atandıktan ve hesap ve şema bilgileri yeni genel katalog sunucusuna çoğaltıldıktan sonra bu olay günlüğe kaydedilebilir.

Olay açıklaması bilgisayarın bir genel katalog sunucusu olarak tanımlandığını ifade eder. Etki alanı adlandırma yöneticisinin bir genel katalog sunucusu olduğunu doğrulamak için aşağıdaki adımları izleyin:
 1. Başlat'ı tıklatın, Çalıştır'ı tıklatın, cmd yazın ve Tamam'ı tıklatın.
 2. Nltest /dsgetdc:etki_alanı_adı /server:sunucu_adı yazdıktan sonra ENTER tuşuna basın.
 3. Sunucu üzerinde GC bayrağının olduğunu doğrulayın.
Örneğin, komutu yazdığınızda GC bayrağı varsa, aşağıdakine benzer bir ileti alırsınız:
DC: \\Sunucu_Adı
Adres: \\IP Adresi
Etki Alanı Guid: 47bc7d87-309e-4a2a-bac3-c9866a66bab8
Etki Alanı Adı: Etki_alanı_adı
Orman Adı: Etki_alanı_adı.com
Dc Site Adı: Varsayılan-İlk-Site-Adı
Site Adımız: Varsayılan-İlk-Site-Adı
Bayraklar: PDC GC DS LDAP KDC TIMESERV WRITABLE DNS_FOREST CLOSE_SITE

Komut başarıyla tamamlandı
Referanslar
Ek bilgi için, Microsoft Knowledge Base'deki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
232072 Active Directory doğrudan çoğaltma ortakları arasında çoğaltmayı başlatma (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
Microsoft Windows 2000 tabanlı bilgisayar üzerinde benzer sorunlar hakkında ek bilgi için, Microsoft Knowledge Base'deki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
842208 Windows 2000 tabanlı etki alanı denetleyicisini genel katalog sunucusu olacak şekilde yükseltemiyorsunuz (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir.)
DCpromo çoğaltma Active Directory
Özellikler

Makale No: 889711 - Son İnceleme: 04/01/2005 14:42:00 - Düzeltme: 1.1

Microsoft Windows Server 2003 Web Edition, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems

 • kbtshoot kbprb KB889711
Geri bildirim